Мета даної роботи виявити стратегії і деякі тактики мовної маніпуляції, лексичні засоби і стилістичні прийоми, необхідні для надання ефективного маніпулятивного впливу на сприйняття адресатів рекламних оголошень в професійному дискурсі. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше рекламний дискурс розглядається як частина професійного англомовного митного дискурсу. В результаті дослідження встановлюються найбільш поширені стратегії і тактики мовної маніпуляції в рекламних оголошеннях галузевого митного дискурсу, визначаються найбільш поширені лексичні і стилістичні прийоми і характер мовної маніпуляції в рекламних оголошеннях в професійному митному дискурсі.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Двойніна Катерина Володимирівна


Lexical and Stylistic Means to Realize Verbal Manipulation Strategies in Professional Customs Discourse (by the Material of the English-Language Customs Press)

The article aims to identify the strategies and tactics, lexical means and stylistic devices used to exert manipulative influence on the advertisement audience in the professional discourse. Scientific originality of the study lies in the fact that the advertising discourse is for the first time examined as a component of the English-language professional customs discourse. The conducted research has allowed the author to identify the most frequent strategies and tactics of verbal manipulation in the advertising customs discourse, to reveal the most frequent lexical stylistic techniques and to ascertain the nature of verbal manipulation in the English-language advertising customs discourse.


Область наук:
 • Мовознавство та літературознавство
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Філологічні науки. Питання теорії і практики

  Наукова стаття на тему 'ЛЕКСИЧНІ І СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ МОВНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ МИТНОМУ дискурсу (на матеріалі англомовної МИТНОЇ ПРЕСИ)'

  Текст наукової роботи на тему «ЛЕКСИЧНІ І СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ МОВНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ МИТНОМУ дискурсу (на матеріалі англомовної МИТНОЇ ПРЕСИ)»

  ?https: // doi|orq / 10|30853 / filnauki|2020|3|27

  Двойніна Катерина Володимирівна

  Лексичні та стилістичні засоби реалізації стратегій мовної маніпуляції в професійному митному дискурсі (на матеріалі англомовної митної преси)

  Мета даної роботи - виявити стратегії і деякі тактики мовної маніпуляції, лексичні засоби і стилістичні прийоми, необхідні для надання ефективного маніпулятивного впливу на сприйняття адресатів рекламних оголошень в професійному дискурсі. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше рекламний дискурс розглядається як частина професійного англомовного митного дискурсу. В результаті дослідження встановлюються найбільш поширені стратегії і тактики мовної маніпуляції в рекламних оголошеннях галузевого митного дискурсу, визначаються найбільш поширені лексичні і стилістичні прийоми і характер мовної маніпуляції в рекламних оголошеннях в професійному митному дискурсі. Адреса статті: www .gramota. net / m ate rials / 2/2020/3 / 27.html

  джерело

  Філологічні науки. Питання теорії і практики

  Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Випуск 3. C. 129-132. ISSN 1997-2911.

  Адреса журналу: www.gramota.net/editions/2.html

  Зміст даного номера журналу: www .gramota.net / mate rials / 2/2020/3 /

  © Видавництво "Грамота"

  Інформація про можливість публікації статей в журналі розміщена на Інтернет сайті видавництва: www.aramota.net Питання, пов'язані з публікаціями наукових матеріалів, редакція просить направляти на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  германські мови

  Germanic Languages

  УДК 811.111 Дата надходження рукопису: 31.01.2020

  https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.3.27

  Мета даної роботи - виявити стратегії і деякі тактики мовної маніпуляції, лексичні засоби і стилістичні прийоми, необхідні для надання ефективного маніпулятивного впливу на сприйняття адресатів рекламних оголошень в професійному дискурсі. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше рекламний дискурс розглядається як частина професійного англомовного митного дискурсу. В результаті дослідження встановлюються найбільш поширені стратегії і тактики мовної маніпуляції в рекламних оголошеннях галузевого митного дискурсу, визначаються найбільш поширені лексичні і стилістичні прийоми і характер мовної маніпуляції в рекламних оголошеннях в професійному митному дискурсі.

  Ключові слова і фрази: професійний дискурс; рекламний дискурс; вплив; стратегія; тактика; маніпуляція; лексичні засоби; лексема; метафора; епітет.

  Двойніна Катерина Володимирівна, к. Філол. н.

  Російська митна академія, м Люберці dvoynina @ mail. ru

  Лексичні та стилістичні засоби реалізації стратегій мовної маніпуляції в професійному митному дискурсі (на матеріалі англомовної митної преси)

  Галузевий і рекламний дискурси досліджуються в роботах багатьох лінгвістів [1-3; 10-12]. Актуальність даного дослідження обумовлена ​​недостатньою вивченістю англомовного митного дискурсу та специфіки мовної маніпуляції в рекламному дискурсі в рамках професійного митного дискурсу. Можливість застосування отриманих результатів для подальшого вивчення специфіки як професійного митного англомовного дискурсу, так і рекламного дискурсу, а також особливостей мовної маніпуляції в професійному дискурсі визначає практичну значимість роботи. Мета дослідження - виявити особливості стратегій і тактик мовної маніпуляції в рекламних оголошеннях в професійному англомовному митному дискурсі. В ході даного дослідження ми ставили перед собою кілька завдань. По-перше, визначити найбільш затребувані авторами рекламних оголошень стратегії (і, якщо можливо, тактики) мовної маніпуляції. По-друге, встановити найпоширеніші лексичні засоби, вжиті авторами рекламних оголошень у професійній англомовної митної пресі для маніпулювання сприйняттям реципієнтів. По-третє, розглянути також стилістичні прийоми, використані в стратегіях (і тактики) мовної маніпуляції. При проведенні дослідження застосовувалися методи спостереження, узагальнення, інтерпретації результатів, дискурсивний і кількісний аналіз. Матеріалом для дослідження послужили рекламні оголошення в журналах "WCO news" №№ 54-87 і "Frontline" №№ 1-10.

  Дослідники рекламного дискурсу звертають увагу на те, що рекламу неможливо уявити без маніпулювання сприйняттям реципієнта. Єдина мета рекламного оголошення або повідомлення -воздействовать на сприйняття і емоції реципієнта таким чином, щоб він захотів придбати певний товар або скористатися послугою. Для «зміни моделі світу в бажаному для говорить напрямі» [4, с. 293] автори рекламних оголошень активно користуються стратегіями мовної маніпуляції.

  Під комунікативною стратегією А. К. Михальська розуміє «перевагу одній з можливих тенденцій» [7, ​​с. 98].

  Традиційно прийнято вважати, що маніпуляція - приховане психологічний вплив, при якому маніпулятор не розкриває своїх цілей [5], і яке, отже, здійснюється на шкоду адресату. Однак слідом за К. Ф. Сєдов ми розмежовуємо продуктивну (здійснювану в інтересах об'єкта впливу) і непродуктивну маніпуляції [9]. Маніпуляція може бути використана для створення позитивного образу окремого продукту, компанії і організації. Більш того, коли ми говоримо про рекламному

  дискурсі, неправильно вважати, що споживач абсолютно не усвідомлює факт впливу і маніпуляції його свідомістю. Він прекрасно знає, що є об'єктом маніпуляції, мета якої - вплив на його когнітивну і емоційну сферу у вигідному для рекламодавця напрямку. Тому успіх маніпу-лятівного впливу залежить від уміння авторів рекламних оголошень використовувати стилістичні, лексичні та інші прийоми. По суті, рішення про якість товару або користь організації починається з виведення про якість рекламного оголошення: реклама якісного товару або компанії, зацікавленої в свій позитивний імідж в очах реципієнтів, не може бути недбалою, тим більше коли вона орієнтована на професіоналів у певній галузі.

  Мозок людини, як відомо, сприймає інформацію двома способами: раціонально-логічним і емоційно-образним [6]. Адресант не може заздалегідь передбачити, який тип аудиторії отримає його повідомлення, отже, для ефективного маніпулятивного впливу необхідно органічно поєднувати в рекламному повідомленні обидва компонента.

  Досліджений матеріал дозволив виділити кілька стратегій мовної маніпуляції в заголовках рекламних оголошень.

  1. Найбільша кількість розглянутих рекламних оголошень використовують стратегію самопрезентації для продуктивної маніпуляції. Адресанти віддають перевагу різним лексем з позитивною конотацією. Наприклад, деякі компанії вважають за краще лексему «партнер»: COTECNA: a trusted partner (COTECNA: партнер, з яким можна довіряти) (тут і далі переклад автора статті. - Є. Д.); your partner (ваш партнер); KGH: your independent partner (KGH: ваш незалежний партнер). Таким чином, адресатам показують, що компанія діє в інтересах споживачів своїх послуг.

  Інші компанії прагнуть, в першу чергу, підкреслити свої професійні навички лексемами «експерт», «спеціаліст», «лідер»: REINER: Your specialist for customs stamps (REINER: Ваш фахівець з митних пломб); ODASCE: Your customs expert since 1962 (ODASCE: Ваш митний експерт з 1962 року); AS&E: Leaders in X-ray detection technology (AS&E: лідери в сфері рентгенівських технологій); we are experts (ми експерти).

  Слід зазначити, що адресанти воліють використовувати займенник «ваш», що дозволяє їм «зблизитися» з адресатами.

  З коштів стилістичної виразності, задіяних в стратегії самопрезентації, в першу чергу слід відзначити:

  - епітети, серед яких перше місце займають лексеми «ведучий», «перший», «безпрецедентний», «єдиний»: COTECNA: a leading provider (COTECNA: провідний постачальник), leading trade inspection company (веде компанія, що здійснює інспекції в сфері торгівлі) ; KGH: unparalleled infrastructure (KGH: безпрецедентна інфраструктура); L3: unparalleled performance in the toughest environments (L3: безпрецедентна продуктивність в найскладніших умовах); Charles Sturt University Master of Customs Administration ... the first of its kind (Університет Чарльза Стерта, ступінь магістра митного адміністрування ... перша в своєму роді);

  - метафору: COTECNA: an online think-tank for Customs issues (COTECNA: цифровий мозковий центр з митних питань); AKANEA: a growth booster. At the heart of international trade (AKANEA: прискорювач зростання. В самому серці міжнародної торгівлі); AS&E Rapiscan systems: a family of security companies (AS&E: сім'я компаній в сфері безпеки); We are CBP. Air and Marine Operations. provide support for communities (Ми - митна і прикордонна служба США. Підрозділ повітряних і морських операцій. пропонує підтримку спільноті).

  Слід зазначити, що стилістичні прийоми використані лише в 10% заголовків. Можливо, рекламодавці вирішили, що образність знижує інформативність оголошення і недоречна, коли мова йде, наприклад, про рекламу обладнання. Використання метафор та епітетів дозволяє зробити рекламне оголошення яскравіше, образніше (що, безумовно, оцінять адресати з емоційно-образним сприйняттям), а іменник, що стоїть відразу після епітета, підзаголовок або повний текст оголошення доповнюють повідомлення, безпосередньо називаючи рекламовану компанію, продукт і послугу.

  Слід також зауважити, що дана стратегія використовується як для реклами компанії: COTECNA: highperformers (COTECNA: стахановці), так і для реклами товарів і послуг: L3: a new generation of Mobile Cargo Scanning has arrived (L3: з'явилося нове покоління мобільних вантажних сканерів ).

  Звертає на себе увагу той факт, що автори рекламних оголошень враховують різні способи сприйняття користувачів. Якщо вищенаведені приклади були спрямовані на користувачів з емоційно-образним сприйняттям, то наступні орієнтовані на адресатів з раціонально-логічним сприйняттям: COTECNA: has experience and the expertise, 26 years of experience, 100 officers worldwide, 4000 employees and experts (COTECNA: має досвід і знання; 26 років досвіду роботи, 100 офісів по всьому світу, 4000 співробітників і експертів); PROGNOZ: 20 years of experience, global reach, 60 successful projects, innovative and powerful (PROGNOZ: 20 років досвіду, всесвітній масштаб, 60 вдалих проектів, новаторський і потужний). Нічого зайвого - тільки факти.

  2. Стратегія гіперболізації використовується не ізольовано, а спільно зі стратегією самопрезентації.

  У розглянутих нами прикладах для гіперболізації були виявлені наступні лексичні засоби:

  - лексема «єдиний»: COTECNA: the only transit monitoring solution (COTECNA: єдине рішення в сфері моніторингу транзиту); Smart borders. is the only event to bring together heads of border security from across the globe (Smart borders. єдина подія, що об'єднує глав прикордонної безпеки по всьому світу);

  - займенники «все» / «все»: CorSyS: It's everything you need in a complete security solution (CorSyS: Все, що Вам потрібно для остаточного вирішення проблем безпеки); one for all (один за всіх): At TATIS we know about risks (В компанії "TATIS" ми знаємо все про ризики);

  - прикметники в найвищому ступені: CONEX: the safest route for your customs and security declarations (CONEX: найбезпечніший маршрут для митниці і митних декларацій); Searching for the best (Шукаємо кращих).

  Найпопулярніший стилістичний прийом даної стратегії - метафора: a galaxy of skills for universe of services (галактика навичок для всесвіту послуг); at the heart of dematerialization (в самому серці дематеріалізації).

  3. Семантична стратегія в митному дискурсі передбачає використання лексем, які пов'язані зі значимими поняттями митного дискурсу. Аналіз показав, що найбільш значимою ідеологемою митного дискурсу є «безпека» у всіх аспектах діяльності: CONEX: Steering your customs, security and commercial data (CONEX: спрощуємо управління митницею, безпекою та комерційними даними); BUREAU VERITAS: solutions where facilitation and security come together (BUREAU VERITAS: рішення, де спрощення і безпеку об'єднуються); innovative technology ... to keep your border safe (інноваційна технологія. щоб забезпечити безпеку ваших кордонів); Mondico: Security is crucial (Mondico: Безпека - найважливіше); DETICA: Secure borders (DETICA: Безпечні кордони).

  Серед інших ідеологем можна виділити:

  - «Спрощення»: TRIPS facilitating the future (TRIPS: спрощуємо майбутнє); CONNECNA: trade facilitation and secure revenue (CONNECNA: спрощення торгівлі та безпечне збирання податків); CBP: Facilitating trade for a stronger US economy (Митна та прикордонна служба США: Спрощуємо торгівлю заради посилення економіки США);

  - «Вільна торгівля»: MIC customs solutions: .free trade: simple and precise management (Рішення компанії "MIC" для митниці: .свободная торгівля: просте і точне управління);

  - «Розумні» / інноваційні технології: NUCTECH: smart detection; smart technology (NUCTECH: «розумне» виявлення, «розумні» технології); AS&E innovative technology. unrivaled expertise (AS&E: інноваційні технології. безпрецедентні знання).

  Правильний підбір ідеологем дозволяє адресант створити в поданні адресата не тільки позитивний образ товару і послуги, що рекламуються компанією, але і самої компанії, і митної служби.

  4. У дослідженому матеріалі аргументативна стратегія мовної маніпуляції представлена ​​трьома тактиками:

  - найпоширеніша тактика - вибір дії творчого характеру: CONNECNA: Connecna assists Customs. (CONNECNA: Connecna допомагає митниці); ODASCE: from basic to higher ODASCE trains you on customs regulation (ODASCE: від заснування до вершин ODASCE навчить вас митного регулювання); MIC Customs solutions: We offer the implementation of free trade agreements (Рішення для митниці MIC: Ми пропонуємо виконання торгових угод); MIC provides tremendous opportunities (MIC надає неймовірні можливості); NUCTECH: Enabling efficient effective smart detection (NUCTECH: робимо ефективне виявлення можливих); Stop and think (Зупиніться і задумайтеся); Take the memories and leave the rest (Візьміть тільки спогади і залиште все інше). Дії носять цілком конкретний характер, орієнтовані, як правило, на раціонально-логічне сприйняття і дають можливість отримати додаткові дані про можливості компанії або характеристики продукту.

  Єдиний стилістичний прийом, використаний у даній тактиці, - метафора: KGL: WE build bridges (KGL: МИ будуємо мости); KGH: Together we build future (KGH: Разом ми будуємо майбутнє).

  Образи, безумовно, яскраві, але інформаційний потенціал оголошень абсолютно не реалізований: адресату потрібно прочитати все оголошення, щоб зрозуміти, що саме рекламується;

  - тактика визначення проблемної ситуації представлена ​​наступними прикладами: Mondico: Customs staff are being unknowingly exposed to fumigants and toxic industrial chemical gases when entering containers (Mondico: Персонал митниці, сам того не усвідомлюючи, піддається впливу шкідливих газів, коли входить в контейнери); AS&E: .to combat terrorism, drugs and weapons smuggling, illegal immigration and trade fraud (AS&E: .для боротьби з тероризмом, наркотиками, зброєю, нелегальною імміграцією і шахрайством у сфері торгівлі); TECHNO BRAIN:. identify outliers, cease revenue leakages and improve earnings (TECHNO BRAIN: .ідентіфіціруем нелегальних іммігрантів, усуваємо витік надходжень до бюджету і збільшуємо збори); Slavery still exists. It's called human trafficking. Give victims the voice. (Рабство все ще існує. Воно називається «торгівля людьми». Дайте жертвам голос.). Ця тактика менш популярна, ніж попередня. Це можна пояснити тим, що суть рекламного оголошення - не стільки нагадувати про проблему, скільки пропонувати її рішення, не вказувати реципієнту на слабкі сторони і проблеми своєї організації або компанії, а демонструвати свої сильні сторони і можливості;

  - тактика вибору способу досягнення результату (п'ять прикладів в дослідженому матеріалі) також не користується особливою популярністю: PREMIA: Extend your international customs expertise (PREMIA: Розширте свої знання митної експертизи); L3 Technologies: Integrate and optimize. streamline your operations (L3 Technologies: Інтегруйте, оптимізуйте. направляйте свої операції); BUREAU VERITAS: Move forward with confidence (BUREAU VERITAS: Рухайтеся вперед з упевненістю); Stay connected to CBP (Залишайтеся на зв'язку з митною та прикордонною службою США); Stay informed and up-to-date (Будьте завжди в курсі подій). Ми вважаємо, що непопулярність даної тактики можна пояснити тим,

  що імперативи, використані в цих прикладах, незважаючи на свою позитивну семантику, примушують адресата до дії, не залишаючи йому вибору.

  5. У дослідженому матеріалі ми не виявили випадки використання стратегій дискредитації, приховування інформації і спотворення фактів. Це пов'язано зі специфікою рекламного дискурсу, в якому не ведеться відкритої полеміки або суперечки з опонентами. В рамках одного рекламного оголошення неможливо вказати слабкі сторони всіх опонентів або ввести їх в стан фрустрації, так як в цьому немає необхідності. Пріоритетним є вплив на реципієнта і створення в його сприйнятті позитивного іміджу компанії, її продуктів або послуг.

  Слід також зазначити, що всі перераховані вище стратегії орієнтовані на вплив на понятійне поле адресата, створення в його сприйнятті позитивного образу продукту і послуг, компанії та митної служби, вплив на його емоційний стан, пропонуючи простий спосіб вирішення проблем через покупку рекламованого товару, і отже , мова йде про продуктивному манипулятивном впливі. Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки.

  1. Автори рекламних оголошень в професійному митному дискурсі використовують такі стратегії мовної маніпуляції, як самопрезентація, гіперболізація, семантична і аргументативна (представлена ​​тактиками: вибір дії творчого характеру, визначення проблемної ситуації і вибір способу досягнення результату). Найпопулярнішою комунікативної стратегією мовної маніпуляції в дослідженому нами матеріалі є стратегія самопрезентації, яка активно використовується для створення позитивного іміджу продукту, послуги, компанії та організації. Стратегії дискредитації, приховування інформації і спотворення фактів не встановлені. Їх відсутність пояснюється специфікою рекламного дискурсу.

  2. Використаний широкий спектр лексичних засобів дозволяє впливати на аудиторію з різним типом сприйняття, що робить такий маніпулятивний вплив більш ефективним. Воно є продуктивним за характером, так як концентрує увагу споживача на позитивних аспектах товарів і послуг і створює позитивний імідж компаній і митної служби.

  3. Найпопулярніші стилістичні прийоми в дослідженому матеріалі - епітет і метафора. Вони дозволяють ефективно впливати на реципієнтів з емоційно-образним сприйняттям. Заголовки рекламних оголошень, які містять метафору, не ефективні з точки зору виконання заголовком інформує функції, але дозволяють надати більш збалансоване вплив на сприйняття користувача за рахунок додаткових коштів (підзаголовків, повного тексту повідомлення та ін.).

  Список джерел

  1. Альошина Е. Ю. Проблема ефективності публічного політичного дискурсу конфліктної ситуації // Російський гуманітарний журнал. 2016. Т. 5. № 6. С. 590-600.

  2. Бейлінсон Л. С. Професійний дискурс: профільні ознаки // Гуманітарні та соціальні науки. 2016. № 6. С. 179-182.

  3. Замишляева Ю. С. Рекламний дискурс як вид інституційного дискурсу // Челябінський гуманітарій. 2016. № 4 (37). С. 27-30.

  4. Іссерс О. С. Комунікативні стратегії і тактики російської мови. М .: URSS / УРСС; ЛКИ, 2008. 308 с.

  5. Кара-Мурза С. Г. Маніпуляція свідомістю. М .: Ексмо; Алгоритм, 2009. 863 с.

  6. Літун С. Н. Мовний вплив і мовне маніпулювання в рекламі [Електронний ресурс]. URL: http: // humanitarius. com / static / litunov-rechevoe-vozdeistvie-i-yazykovoe-manipulirovanie.html (дата звернення: 30.01.2020).

  7. Михальська А. К. Основи риторики. Думка і слово: навч. посібник. М .: Просвещение, 1996. 416 с.

  8. Сальникова Н. В. Національно-культурна риторика політичного дискурсу (на матеріалі публічних виступів Р. Рейгана і М. С. Горбачова): автореф. дис. ... к. Філол. н. Ставрополь, 2011. 21 с.

  9. Сєдов К. Ф. Дискурс і особистість: еволюція комунікативної компетенції. М .: Лабіринт, 2004. 320 с.

  10. Сосунова Г. А., Епифанцева Н. Г. Стилістичні фігури як фактор формування комунікативної спрямованості в текстах французьких галузевих митних видань // Мова і культура. 2018. № 41. С. 202-216.

  11. Тарасенко Т. П. Релігійна концептосфера художнього дискурсу В. І. Даля // Філологічні науки. Питання теорії і практики. 2017. № 5 (71). Ч. 1. С. 154-158.

  12. Філіппова М. А. Мовна специфіка рекламного дискурсу // Молодий вчений. 2016. № 28 (132). С. 1033-1036.

  13. Шейгал Е. І. Смуток політичного дискурсу: дис. ... д. Філол. н. Волгоград, 2000. 440 с.

  Lexical and Stylistic Means to Realize Verbal Manipulation Strategies in Professional Customs Discourse (by the Material of the English-Language Customs Press)

  Dvoinina Ekaterina Vladimirovna, Ph. D. in Philology Russian Customs Academy, Lyubertsy dvoynina @ mail. ru

  The article aims to identify the strategies and tactics, lexical means and stylistic devices used to exert manipulative influence on the advertisement audience in the professional discourse. Scientific originality of the study lies in the fact that the advertising discourse is for the first time examined as a component of the English-language professional customs discourse. The conducted research has allowed the author to identify the most frequent strategies and tactics of verbal manipulation in the advertising customs discourse, to reveal the most frequent lexical stylistic techniques and to ascertain the nature of verbal manipulation in the English-language advertising customs discourse.

  Key words and phrases: professional discourse; advertising discourse; influence; strategy; tactics; manipulation; lexical means; lexeme; metaphor; epithet.


  Ключові слова: ПРОФЕСІЙНИЙ ДИСКУРС / РЕКЛАМНИЙ ДИСКУРС / ВПЛИВ / СТРАТЕГІЯ / ТАКТИКА / МАНІПУЛЯЦІЯ / ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ / лексема / МЕТАФОРА / ЕПІТЕТ / PROFESSIONAL DISCOURSE / ADVERTISING DISCOURSE / INFLUENCE / STRATEGY / TACTICS / MANIPULATION / LEXICAL MEANS / LEXEME / METAPHOR / EPITHET

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити