Однією з основних планових порід великої рогатої худоби, що розводяться в Алтайському краї, є симентальська. Розведенням цієї породи займаються 30 адміністративних районів краю. Середня молочна продуктивність корів в племінних стадах становить 3944 кг, середній відсоток інфікованості корів вірусом лейкозу дорівнює 23,9%, кількість хворих на лейкоз корів від загального числа інфікованих становить 5,5%. Науково обгрунтовані заходи щодо ліквідації хвороби дозволяють створити популяцію худоби, вільну від лейкозу.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Разумовська Валентина Володимирівна, Прудникова Віолетта Миколаївна


LEUCOSIS IN CATTLE OF SIMMENTAL BREED

One of the main commercial breeds of cattle raised in the Altai Region is the Simmental breed. The breed is raised in 30 administrative districts of the Region. The average milk productivity in breed herds is 3944 kg per cow, average percentage infection rate by leucosis virus is 23.9%, the number of ill cows of the total infected cows makes 5.5%. Scientifically proved measures to eliminate the disease allow establish cattle population free of leucosis.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Вісник Алтайського державного аграрного університету

  Наукова стаття на тему 'Лейкоз великої рогатої худоби симентальської породи'

  Текст наукової роботи на тему «Лейкоз великої рогатої худоби симентальської породи»

  ?ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

  УДК 616: 619.00 В.В. Разумовська

  В.Н. Прудникова

  ЛЕЙКОЗ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ симентальської породи

  Вступ

  На частку молочного скотарства в Алтайському краї припадає понад 75% валової продукції тваринництва. Воно й на перспективу залишиться провідною галуззю тваринництва і буде визначати загальний рівень виробництва тваринницької продукції. Добре організоване молочне скотарство забезпечує постійне і рівномірне надходження доходів протягом року.

  Важливою ланкою збільшення виробництва молока є зростання питомої ваги маточного поголів'я в стаді.

  Однією з основних планових порід великої рогатої худоби, що розводяться в Алтайському краї, є симентальська. Розведенням цієї породи займаються 30 адміністративних районів краю. Середня молочна продуктивність корів в племінних стадах становить 3944 кг.

  Комплексна програма якісного вдосконалення сільськогосподарських тварин ставить перед собою завдання підвищення ефективності селекційно-племінної роботи з тим, щоб збільшити продуктивність і поліпшити племінні гідності тварин, максимально реалізуючи їх генетичний потенціал. Ефективне вирішення цих завдань можливе лише після забезпечення стійкого ветеринарного благополуччя.

  матеріали та методи

  Для аналізу епізоотичної ситуації щодо лейкозу великої рогатої худоби в

  стадах симентальської породи була проведена статистична обробка результатів діагностичних досліджень за період 1997-2006 рр. Для цього використовувалися статистичні дані ветеринарної звітності і результати досліджень, отримані в ГНУ ВНІЇПО СО РАСГН.

  Для аналізу гематологічних показників у корів були відібрані стада великої рогатої худоби племінного репродуктора «Чістюньскій» Топчіхін-ського району та племінного репродуктора «Змеиногорский» Третьяковського району. Спостереження за тваринами проводили протягом 13 років. Діагностичні дослідження тварин проводилися згідно «Методичних рекомендацій з діагностики лейкозу великої рогатої худоби», затвердженим 23 серпня 2000 р.

  експериментальна частина

  У структурі інфекційної патології великої рогатої худоби в Алтайському краї перше місце займає лейкоз. У стадах симентальської худоби склалася напружена епізоотична ситуація по інфекції лейкозу. Від загальної кількості досліджених корів симентальська порода становить 43,5%. Середній відсоток інфікованості корів вірусом лейкозу дорівнює 23,9%, цей показник знаходиться в межах від 0,1 до 70%, кількість гематологічно хворих на лейкоз корів від загального числа інфікованих становить 5,5%. На території районів, що займаються розведенням симентальської худоби,

  знаходиться 62 неблагополучних по лей-підступи інфекції пунктів, що становить 50% від загальної кількості в краї.

  З числа досліджених телиць трьох вікових груп більш високий показник інфікованості відзначали у телиць 18-місячного віку - 10,8%, цей показник був нижче середнього у корів, але вище, ніж у телиць 6-місячного віку - 6,7% і у телиць 12-місячного віку - 7,1%.

  У племінних стадах симентальської породи первинні серологічні дослідження дозволили встановити благополуччя по даній інфекції в племінний репродуктор "Славгородський» Славгородського району. У всіх інших племінних репродукторах були виявлені тварини-носії вірусу лейкозу, середній відсоток інфікованості дорівнює 40,3%, цей показник знаходиться в межах 29,0-56,0%, кількість гематологічно хворих на лейкоз корів від загальної кількості досліджених становить 4,8% . Аналіз результатів гематологічних досліджень дозволив визначити, що в період осінніх діагностичних досліджень виявлялося більшу кількість хворих на лейкоз корів у віці 4-6 років. Абсолютна кількість лейкоцитів в периферичної крові тварин, хворих на лейкоз, становило від 12000 до 83000 клітин / мкл.

  Гістологічний діагноз в 72,2% підтверджував лімфоїдний лейкоз.

  Для повного аналізу гематологічних показників у корів нами були відібрані стада великої рогатої худоби племінного репродуктора «Чистюня-ський» Топчіхінского району і племінного репродуктора «Змеиногорский» Третьяковського району. Відділення № 1 ПР «Змеиногорский» є благополучним щодо лейкозу великої рогатої худоби, а у відділенні № 2 ПР «Чистюня-ський» Топчіхінского району 58% корів є носіями вірусу лейкозу.

  Для дослідження було використано 330 корів, що належать племінному репродуктора «Змеиногорский», і 327 - з племінного репродуктора «Чістюньскій».

  Формування молочного стада в племінний репродуктор «Змеиногорский» здійснювалося тьолками, вільними від інфекції лейкозу, діагностичні дослідження проводилися в 6, 12 і 18 місяців і після введення в основне стадо. Підрахунок кількості лейкоцитів проводили навесні і восени протягом 2 років.

  У таблиці 1 відображені показники кількості лейкоцитів у корів симентальської породи в залежності від віку та пори року.

  Дані таблиці 1 показують, що у весняний період кількість лейкоцитів в 1 мкл крові у корів різного віку знижено, як і у корів чорно-рябої породи.

  Таблиця 2 відображає показники кількості лейкоцитів у корів і число хворих на лейкоз.

  У весняний період кількість хворих на лейкоз корів симентальської породи виявляється більше, ніж в осінній період, це корови у віці від 4 до 6 років. Такий факт вказує на стійкість симентальської худоби до лейкозу, так як найбільша кількість хворих від числа досліджених становить 0,7%.

  Загальна кількість лейкоцитів у корів, інфікованих вірусом лейкозу в осінній і весняний періоди, знаходиться в межах фізіологічної норми, в весняний період незначно нижче, ніж восени. Це, в першу чергу, вказує на високі адаптаційні можливості породи в умовах Алтайського краю.

  У таблиці 3 відображені результати гематологічних досліджень корів, неінфікованих вірусом лейкозу.

  Таблиця 1

  Гематологічні показники крові корів симентальської породи за віковими та сезонним характеристикам

  Вік Норма Кількість лейкоцитів, тис / мкл

  весна Осінь

  Від 2-4 років До 11000 2,8 5,8

  Від 4-6 років До 10000 3,2 5,0

  Від 6 і старше до 9000 2,2 4,2

  Таблиця 2

  Гематологічні показники крові корів симентальської породи, інфікованих вірусом лейкозу

  Вік Кількість досліджених корів Кількість хворих Кількість лейкоцитів, тис / мкл

  весна осінь весна осінь

  Від 2-4 років 186 - - 5,0 6,2

  Від 4-6 років 1023 7 3 4,3 5,4

  Від 6 і старше 1003 - - 3,5 4,8

  Таблиця 3

  Гематологічні показники крові корів симентальської породи, вільних від інфекції лейкозу

  Вік Кількість досліджених корів Кількість лейкоцитів, тис / мкл

  весна Осінь

  Від 2-4 років 244 5,2 6,6

  Від 4-6 років 636 4,5 5,8

  Від 6 і старше 440 4,2 4,8

  За отриманими даними немає достовірних відмінностей за загальною кількістю лейкоцитів у корів симентальської породи в залежності від сезону року і інфікованості вірусом лейкозу великої рогатої худоби.

  висновки

  Все вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що в стадах великої рогатої худоби сімменталов-

  ської породи - складна епізоотична ситуація по інфекції лейкозу. Своєчасно проведені протилейкозних-ні заходи дозволяють в короткі терміни сформувати стада, вільні від інфекції і одночасно дозволять більш якісно проводити селекційно-племінну роботу і займатися реалізацією племінного молодняка, як в господарства Алтайського краю, так і за його межі.

  + + +

  УДК 576.8: 502.74: 504.53 Н.М. Понамарьов

  Н.А. Новиков М.М. Понамарева О.В. Тюменцева

  ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ та паразитарні СИТУАЦІЇ В популяції дикої водоплавної птиці НА ТЕРИТОРІЇ Алтайського краю

  Вступ

  В результаті наземних випробувань ядерних пристроїв в 1949-1963 рр. на Семипалатинському полігоні територія Алтайського краю зазнала радіоактивного забруднення. Найбільш інтенсивні випадання зареєстровані в Залесовском, Заринск, Змеіногор-

  ському, Краснощековский, Курьінского, Локтевском, Поспеліхінском, рубцовск і Угловський районах, де до теперішнього часу запаси радіонуклідів досягають на окремих ділянках 20 кБк / м2 по радіцезію і 3 кБк / м2 по радіостронцієм [1].


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити