Стаття присвячена граматичної семантиці і дистрибуції легких дієслів-телісізаторов keas 'піти', koltas 'послати', suas 'кинути' і s ?? ndas 'поставити'. У статті описується виявлене додаткове розподіл дієслів keas і koltas, засноване перш за все на семантичних ролях, а також детальна семантика кожного з легких дієслів. так, легкі дієслова koltas і keas вводять або специфікують граничну інтерпретацію лексичного дієслова, suas привносить значення повноти охоплення дії і торкнутися, а s ?? ndas вводить межа задоволення дією.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Голосів Федір Валентинович


Telicizing light verbs in Hill Mari: Semantics and distribution

This article deals with semantics and distribution of the light verbs keas 'to go', koltas 'to send', suas 'to throw' and s ?? ndas 'to put' in Hill Mari. Light verbs are verbs that have lost their lexical meaning and thus can not denote a situation on their own. They function as actional modifiers, governing the lexical verbs (in our case, in the form of a converb) and forming so-called complex predicates, i.e. constructions that consist of two verbal forms but denote a single event. The author describes semantics of four mentioned light verbs, which all form complex predicates with punctual interpretation, but differ in terms of distribution and semantic properties of a described point. Light verbs keas 'to go' and koltas 'to send' form complex predicates that denote a culmination point of an event: starting point for states, endpoint for processes and point per se for punctual predicates. However, the distribution of these light verbs is almost complementary: keas 'to go' combines only with patientive lexical verbs, while koltas 'to send' combines only with the verbs except for patientive ones. Three more complicated cases are also described: impersonal verbs, inchoatives in -em and detransitives in -alt. Light verb suas 'to throw' combines only with a subset of transitive light verbs and has two meanings: exhaustiveness of a process or affectedness of a patient. Light verb s ?? ndas 'to put' denotes a contextually relevant point of sufficiency of an action and combines only with verbs that have a durative interpretation. The meaning of the light verbs suas and s ?? ndas are also compared with the meaning of Russian prefixes izand nathat behave similarly with what these light verbs do. Some typological background is discussed in the article as well. Hill Mari data present an interesting information for the theory of the motion verbs grammaticalization in general and is a non-trivial areal phenolmenon: light verbs and complex predicates occur in many Turkic languages, and Hill Mari constructions seem to be loaned from them.


Область наук:

 • Мовознавство та літературознавство

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Acta Linguistica Petropolitana. Праці інституту лінгвістичних досліджень


  Наукова стаття на тему 'ЛЕГКІ дієслова-ТЕЛІСІЗАТОРИ Гірномарійському МОВИ: ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА І ДИСТРИБУЦИЯ'

  Текст наукової роботи на тему «ЛЕГКІ дієслова-ТЕЛІСІЗАТОРИ Гірномарійському МОВИ: ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА І ДИСТРИБУЦИЯ»

  ?DOI 10.30842 / alp2306573715201

  ЛЕГКІ дієслова-ТЕЛІСІЗАТОРИ Гірномарійському МОВИ: ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА І ДІСТРІБУЦІЯ1

  Ф. В. Голосів

  Національний дослідницький університет «Вища школа економіки», Москва Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. Стаття присвячена граматичної семантиці і дистрибуції легких дієслів-телісізаторов keas 'піти', koltas 'послати', suas 'кинути' і ssndas 'поставити'. У статті описується виявлене додаткове розподіл дієслів keas і koltas, засноване перш за все на семантичних ролях, а також детальна семантика кожного з легких дієслів. Так, легкі дієслова koltas і keas вводять або специфікують граничну інтерпретацію лексичного дієслова, suas привносить значення повноти охоплення дії і порушене ™, a ssndas вводить межа задоволення дією.

  Ключові слова: складні дієслова, легкі дієслова, акціональному, грамматікалізація.

  Telicizing light verbs in Hill Mari: Semantics and distribution F. V. Golosov

  National Research University Higher School of Economics, Moscow Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abstract. This article deals with semantics and distribution of the light verbs keas 'to go', koltas 'to send', suas 'to throw' and srndas 'to put' in Hill Mari. Light verbs are verbs that have lost their lexical meaning and thus can not denote a situation on their own. They function as actional modifiers, governing the lexical verbs (in our case, in the form of a converb) and forming so-called complex

  1 Дослідження підтримано грантом РФФД 19-012-00627 «Семантика і синтаксис урало-алтайських мов у функціонально-типологічної та формальної перспективи».

  Acta Linguistica Petropolitana. 2019. Vol. 15.2. P. 13-37

  predicates, i.e. constructions that consist of two verbal forms but denote a single event. The author describes semantics of four mentioned light verbs, which all form complex predicates with punctual interpretation, but differ in terms of distribution and semantic properties of a described point. Light verbs keas 'to go' and koltas 'to send' form complex predicates that denote a culmination point of an event: starting point for states, endpoint for processes and point per se for punctual predicates. However, the distribution of these light verbs is almost complementary: keas 'to go' combines only with patientive lexical verbs, while koltas 'to send' combines only with the verbs except for patientive ones. Two more complicated cases are also described: derived inchoatives in -em and derived detransitives in -alt. Light verb suas 'to throw' combines only with a subset of transitive light verbs and has two meanings: exhaustiveness of a process or affectedness of a patient. Light verb srndas 'to put' denotes a con-textually relevant point of sufficiency of an action and combines only with verbs that have a durative interpretation. The meaning of the light verbs suas and smdas are also compared with the meaning of Russian prefixes iz- and na- that behave similarly with what these light verbs do. Some typological background is discussed in the article as well. Hill Mari data present an interesting information for the theory of the motion verbs grammaticalization in general and is a non-trivial areal phenolmenon: light verbs and complex predicates occur in many Turkic languages, and Hill Mari constructions seem to be loaned from them.

  Keywords: complex predicates, light verbs, actionality, gram-maticalization.

  1. Введення

  Ця стаття присвячена граматичної семантиці і лексичному розподілу чотирьох легких дієслів Гірномарійському мови: keas 'піти', koltas 'послати', suas 'кинути' і ssndas 'поставити'. Розглянуті лексеми представляють типологічний інтерес, тому що в ході грамматікалізаціі вони, крім власне лексичних значень, придбали нетривіальні граматичні функції. У поєднанні з дієсловами у формі дієприслівники на -an вони можуть виступати не тільки в своєму Лексі-

  зації значенні (як в прикладі (1а)), але і в якості аспекту альних модифікаторів (як в прикладі (16)):

  (1а) pi opt-alal-en ke-s

  собака гавкати-ATT-CVB піти-AOR.BSG 'Собака пішла, порожниста'.

  (16) tdds amal-en ke-s

  той спати-CVB піти-AOR.BSG 'Він заснув'.

  Конструкція, що складається з лексичних дієслів у формі дієприслівники і грамматікалізовавшіхся фінітних дієслів, в черемістіке, як і в ряді інших лінгвістичних традицій, називається складним дієсловом (див., Наприклад, [Саваткова 2002]). Дієслово-модифікатор ми будемо далі називати легким дієсловом, протиставляючи його дієслова лексичному.

  Легкі дієслова Гірномарійському мови надзвичайно різноманітні - найбільш наочно це відображено в роботі [Bradley 2016]. У своїй статті ми обмежимося лише чотирма перерахованими вище легкими дієсловами, які зручно розглядати разом в зв'язку з їх загальної функцією - телісізаціей, т. Е. Введенням в структуру події модифікується предиката межі. На цій підставі ми будемо коротко називати дієслова keas, koltas, suas і sandas телісізаторамі. Сама наявність такої функції у розглянутих лексем буде доведено далі.

  На Гірномарійському мовою говорять близько двадцяти трьох тисяч чоловік, в основному проживають в Гірномарійському р-ні Республіки Марій Ел, на її південному заході, на кордоні з Нижегородської обл. і Чувашії. Разом з близькоспоріднених лучно-марійським (переважаючим в інших тринадцяти районах республіки) він входить в марійську групу фінно-угорської сім'ї мов.

  Дані, на яких заснована ця стаття, були зібрані в ході Гірномарійському експедицій відділення теоретичної і прикладної лінгвістики філологічного факультету МГУ ім. М. В. Ломоносова і Школи лінгвістики НДУ ВШЕ в с. Мі-крижневих Гірномарійському р-ну Республіки Марій Ел і представляють, таким чином, крайнезападние (т. Н. Емангашскіе) говірки

  Гірномарійському. В рамках даної статті ми спираємося на матеріал, отриманий в результаті еліцітаціі.

  Мета статті полягає в наступному. Ми маємо намір запропонувати опис граматичної семантики розглянутих легких дієслів-телісізаторов в Гірномарійському мовою, отримане на підставі польових досліджень, і визначити їх сполучувані обмеження.

  Ця стаття структурована таким чином. Після вступного розділу в розділі 2 ми дамо короткий огляд літератури, присвяченої проблемі цікавлять нас легких дієслів. Розділи 3 і 4 будуть присвячені нашій власній інтерпретації Гірномарійському даних: в розділі 3 будуть описані граматичні функції дієслів keas, koltas, suas, sandas (кожному буде відведено свій підрозділ), а також їх сполучувані особливості (крім тих, що будуть описані окремо в наступному розділі); розділ 4 буде присвячений проблемі дистрибуції дієслів keas і koltas, що представляє самостійний науковий інтерес. У розділі 5 ми представимо типологічний та ареальної фон, а в розділі 6 підведемо підсумки нашого дослідження.

  2. Попередні дослідження

  Конструкції зі складними дієсловами в Гірномарійському мовою одним з перших розглядає Б. А. Серебренніков, називаючи їх складовими дієсловами [Серебренников i960]. У дієслова каяш / кеаш2 'йти' він виділяє значення «швидкого і раптового зміни стану» [Там же: 192], також він зазначає, що при цьому дієслові «завершення дії супроводжувалося зміною якості його носія». Дієслово Колташов 'пускати', по Серебренникову, використовується «для вираження досконалості

  2 Ми повинні зробити важливе застереження: в переважній більшості випадків дослідники марійських складних дієслів не аналізували дані марійських мов окремо. У разі, якщо фонетично луговий і гірський варіанти легкого дієслова не збігаються, ми будемо приводити обидві форми - як у варіанті записи, до якого належить виноска. Крім того, ми зберігаємо прийняту в розглянутих нами працях орфографію.

  дії, процес якого протікає швидко, динамічно »[Серебренніков I960: 190]. Дієслово шуаш 'кинути' не розглядається, а дієслово шиндаш / ш'тдйш 'садити' описується як граматичний маркер «дії, що завершився встановленням очевидного результату, пов'язаного з виникненням більш-менш тривалого стану» [Там же: 194].

  Серед сучасних робіт варто згадати в першу чергу дисертацію [Bradley 2016]. У своєму аналізі автор орієнтується в основному на дані традиційних граматик, роблячи спроби зібрати вже наявні описи і викласти їх мовою сучасної лінгвістичної типології. Крім того, він проводить корпусне дослідження на матеріалі текстів на луговомарійском мовою і для кожного з легких дієслів наводить список смислових дієслів, сполучуваність з якими підтверджена корпусними даними. Важливо відзначити, що при такій методиці визначення сочетаемостних особливостей легких дієслів неможливо в точності встановити їх сполучувані обмеження, оскільки відсутній негативний матеріал.

  Дієслово kajas / keas Дж. Бредлі називає «аспектуально показником починальності і завершеності з відтінком несподіванки, що поєднується з дієсловами, що позначають зміну стану або місцезнаходження» [Bradley 2016: 153]. Дієслова koltas приписуються три аспектуально функції: він служить «показником моментальності з натяком на несподіванка дії», «показником починальності з натяком на несподіванка і моментальність» і «показником диминутива» [Ibid .: 170]. Дієслово suas, по Дж. Бредлі, «позначає одиночне результативна дія, натякає на енергійне, стрімке, раптове, швидке виконання» [Ibid .: 241]. Дієслово sendas / ssndas «позначає одноразове виконання [дії] з набором додаткових відтінків тимчасового значення: несподіванка, інтенсивність прояву, очевидний результат, що приводить до тривалого зміни стану» [Ibid .: 222].

  Тематиці складних дієслів присвячені також роботи Е. В. Кашкина [Кашкін 2017; 2018а; 2018b; 2018с], де автор розглядає грамматікалізаціі телісізаторов переважно з лексико-типологічної точки зору.

  Існуюча література з марійським складним дієслів дає загальне уявлення про те, що семантична роль розглянутих легких дієслів полягає у впливі на структуру події лексичного дієслова. У цій статті ми постараємося дати відповіді на наступні питання:

  - які в точності граматичні функції кожного з дієслів?

  - які сполучувані обмеження у легких дієслів і як ці дієслова співвідносяться один з одним?

  3. Гірномарійському дані

  Перед тим як перейти до аналізу конкретних дієслів, слід окремо описати алгоритм перевірки легких дієслів на сполучуваність з дієсловами різних акціональному класів. В ході експедицій 2016-2017 рр. відповідно до методики, запропонованої С. Г. Татевосовим [Tatevosov 2002], учасниками була зібрана база даних по акціональному семантиці Гірномарійському дієслівної лексики, що включає 135 лексем.

  Методика передбачає наступні дії дослідника: збираються акціональному інтерпретації форм з перфектівний інтерпретацією і форм з імперфектівний інтерпретацією, і в залежності від набору акціональному інтерпретацій і їх розподілу по перфектівний і імперфектівний формам визначається акціональний клас дієслова. Як форм, видають ліцензії імперфектівний інтерпретацію, прийнято брати форми граматичного часу, реферують до подій сьогодення, - в Гірномарійському мовою це не пройшли час. Як форм, видають ліцензії перфектівний інтерпретацію, в Гірномарійському можна взяти форми Аорист або Перфекта, оскільки, згідно з [Голосів, Козлов 2018], акціональному відмінностей між двома синтетичними минулими часами Гірномарійському мови виявлено не було.

  Дієслово ковка 'сохнути' відноситься до класу слабких граничних дієслів <ES Р, Р>. Це означає, що в формах аорист і Перфекта він може мати інтерпретацію як розвивається процесу (до $ ке $ / коякеп '(він) сіх'), так і результуючого стану (до $ ке $ / коякеп '(він) висох'). Саме це повідомляють позначення ES і Р, які розташовані на схемі перед за-

  п'ятої - так прийнято відокремлювати акціональному значення форм з перфектівний інтерпретацією від акціональному значень форм з імперфектівний інтерпретацією, які, в свою чергу, розташовуються після коми. Як ми бачимо, в формі, хто не пройшов часу дієслово koskas при референції до плану теперішнього має єдино можливе значення розвивається в часі процесу: koska 'сохне'.

  Набір потенційних акціональному інтерпретацій включає в себе наступні інтерпретації: S - стан, P - процес, ES - входження в стан, EP - входження в процес, MP - мультиплікативний процес, EMP - входження в мультиплікативний процес. На підставі сукупності акціональному інтерпретацій дієслова в різних його формах виділяються акціональному класи дієслів. Однак ми не будемо тут вводити їх список: в разі згадки якого б то не було акціонального класу ми будемо приводити набір самих акціональному інтерпретацій.

  Користуючись базою, ми перевірили сполучуваність дієслів keas, koltas, suas і sandas з лексичними дієсловами різних акціональному класів і можемо з високим ступенем впевненості стверджувати, що обмежень на сполучуваність, пов'язаних безпосередньо з акціональному класом лексичного дієслова, практично не виявлено. Єдиний виняток - обмеження у легкого дієслова ssndas на сполучуваність з пунктівамі - буде відзначено в особливому порядку.

  3.1. Дієслово keas 'йти'

  Розглянуті нами легкі дієслова не мають обмежень на сполучуваність з дієсловами різних акціональному класів, проте акціональному характеристика лексичного дієслова все ж грає важливу роль: вона впливає на те, яке граматичне значення набуває keas.

  У поєднанні з станами легкий дієслово виконує функцію інцептіва (2), а в поєднанні з процесами - функцію когось плетива (3):

  (2) tada amal-en ke-s

  той спати-CVB yftTH-AOR.3SG 'Він заснув / * спав'.

  (3) port vac minut-asta / * minut oxSr-em-0

  будинок п'ять хвилина-IN хвилина порожніти-INCH-CVB ke-s

  ynTH-AOR.3SG

  'Будинок спорожнів * (за) 5 хвилин'.

  Узагальнити правила вживання дієслова keas, проілюстровані на прикладах пропозицій (2) - (3), можна в такий спосіб: розглянутий легкий дієслово вводить акціональному інтерпретацію входження в стан. Тоді зовсім закономірним виявиться, що в разі процесів це входження в результуюче стан (= комплект), а в разі станів - входження в стан, виражене лексичної основою (= інцептів).

  Варто також відзначити, що функцію дієслова keas, мабуть, необхідно розглядати саме як введення, а не вибір інтерпретації «входження в стан». Як показують приклади (4) - (7), легкий дієслово поєднується не тільки з граничними процесами (наприклад, kuskas 'рости' <ES P, P>) І ін-цептівно-статівнимі дієсловами (наприклад, obizajaltas 'ображатися' <ES S, S>), Але і з ненасиченими процесами (наприклад, jslas 'горіти' <P, P>) І простими станами (наприклад, amalas 'спати' <S, S>), У яких така інтерпретація лексично відсутня:

  (4 а) tMa kusk-еп

  той pacTH-PRF.3 SG 'Він ріс / виріс'.

  (46) tz>da kusk-еп ke-s

  той рости-CVB ynTH-AOR.3SG 'Він виріс / * ріс'.

  (5 а) vas'a obizaj-alt-зп

  В. ображати-DETR-PRF .3SG 'Вася образився / ображався'.

  (56) vas'a obizaj-alt-0 ke-s

  В. ображати-DETR-CVB ynra-AOR.3SG 'Вася образився / * ображався'.

  (Ба) ріг (] Е1-ЕП

  будинок гopeть-PRF .3 SG 'Будинок горів / * згорів'.

  (ББ) ріг (] Е1-ЕП ке-в

  будинок горіти-СУВ yйті-AOR.3SG 'Будинок згорів'.

  (7а) vas'a ата1-ЕП

  В. cпaть-PRF.3SG 'Вася спав / * заснув'.

  (76) vas'a ата1-ЕП ке-в

  В. спати-СУВ yйті-AOR.3SG 'Вася заснув'.

  Таким чином, дієслово кеав 'йти' можна описувати як дієслово-телісізатор, т. Е. Легкий дієслово, функція якого - вводити межа (лівий або правий) ситуації, що позначається лексичним дієсловом. При цьому ніяких додаткових відтінків значення у кеав виявлено не було.

  3.2. Дієслово КОКАВ 'послати'

  Граматична функція дієслова КОКАВ збігається з граматичною функцією дієслова кеав. Легкий дієслово вводить акцио-нальную інтерпретацію «входження в стан» і тому виступає в якості маркера інцептіва для станів (8) і в якості маркера комплетіва для процесів (9):

  (8) уав'а ве1ек1ап-ЕП коИ-ев

  В. сумувати-СУВ пocлaть-AOR.3SG 'Вася засумував / * сумував'.

  (9) ^ е УЗС * т1тЛ / ттШ-Еві = ок той п'ять хвилина хвилина-Ш = ЕМРН уме-т] й-п коИ-ев вода-АСС пити-СУВ пocлaть-AOR.3SG 'Він випив воду * (за ) п'ять хвилин'.

  Так само як і кеав, дієслово КОКАВ здатний вводити інтерпретацію входження в стан, дієслів лексично не властиву, тому він поєднується не тільки з граничними

  процесами (наприклад, cucas 'замкнути' <ES P, P> (10)) і інцептівно-статівнимі дієсловами (наприклад, ittdas 'боятися' (11)), а й з ненасиченими процесами і станами, у яких така інтерпретація лексично відсутня (12) - (13):

  (10а) tede amasa-m cuc-en

  той двері-ACC 3anepeTb-PRF.3SG 'Він замкнув / замикав двері'.

  (106) tede amasa-m сис-еп kolt-es

  той двері-ACC замкнути-CVB nocnaTb-AOR.3SG 'Він замкнув / * замикав двері'.

  (11а) tede lud-en

  той боятися-PRF .3SG 'Він злякався / боявся'.

  (116) tede lud-еп kolt-es

  той боятися-CVB nocnaTb-AOR.3SG 'Він злякався / * боявся'.

  (12а) vas'a seleklan-en

  В. сумувати-PRF .3 SG 'Вася сумував / * засумував'.

  (126) vas'a seleklan-en kolt-es

  В. сумувати-CVB nocnaTb-AOR.3SG 'Вася засумував'.

  (13а) vas'a lem-em kack-en

  В. суп-ACC ecTb-PRF.3SG 'Вася їв / * з'їв суп'.

  (136) vas'a lem-em kack-en kolt-es

  В. суп-ACC є-CVB nocnaTb-AOR.3SG 'Вася з'їв / * їв суп'.

  Таким чином, дієслово koltas можна також описувати як легкий дієслово-телісізатор. Ніяких додаткових відтінків значення у koltas виявлено не було.

  3.3. Дієслово suas 'кидати'

  Легкий дієслово suas поєднується тільки з перехідними дієсловами:

  (14) tede moska-m pust-en su-s

  той ведмідь-ACC вбити-CVB 6pocHTb-AOR.3SG 'Він убив ведмедя'.

  (15) * cila ved jog-en su-s

  весь вода литися-CVB 6pocHTb-AOR.3SG Очікув .: 'Всявода вилилася'.

  При цьому транзитивність дієслова - необхідна, але не достатня умова. У легкого дієслова suas є два семантично пов'язаних граматичних значення, що визначають його сполучуваність:

  1) Повнота охоплення дією (термін вживається, наприклад, в [Падучева, Розіна 1993] для опису значення російської приставки з- (ис-) в дієсловах типу списати, поламати, порізати і т. П), аналогічне значення також виділяється в [Кашкін 2018a; 2018с]. В такому значенні дієслово suas поєднується тільки з дієсловами, у яких семантичної роллю об'єкта є Інкрементальний тема (в розумінні [Dowty 1991]). Таким чином, для вживання дієслова suas в цьому значенні необхідно, щоб дія, що позначається лексичним дієсловом, складалося з ланцюжка послідовних подій, які доводять дію до природної межі. В такому випадку легкий дієслово вказує на те, що пройдені всі стадії події:

  (16) * tede miske-m mesk-en su-s

  той миска-ACC мити-CVB 6pocmb-AOR.3SG Очікув .: 'Він помив миску'.

  (17) tads cila misks-m mesk-en той весь миска-ACC мити-CVB su-s

  6poCHTb-AOR.3SG 'Він помив все миски'.

  2) порушені дією (affectedness), т. Е. Наявність внутрішнього фізичного зміни об'єкта. В такому значенні дієслово suas може вживатися з дієсловами, у яких об'єкт - прототиповий паціенс (т. Е. Актант, зазнає зміна внутрішнього стану), якщо при цьому об'єкт цього дієслова не є інкрементальною темою. показник-

  вим прикладом тут служить поєднання з семельфактівнимі подіями (семельфактів в нормальному випадку з Аспектуальность точки зору є квантом, що не діленим на подсобитія):

  (18) tada vedra-m cem-al-0 su-s

  той відро-ACC штовхати-ATT-CVB 6pocHTb-AOR.3SG 'Він штовхнув відро (дуже сильно, так, що відро якимось чином втратила цілісність)'.

  Дієслово suas вводить таку ж акціональному інтерпретацію, як і keas і koltas, - «входження в стан», проте в силу своєї семантики поєднується тільки з процесами з па-ціентівним доповненням, висловлюючи граматичне значення комплетіва:

  (19) tads ik pumaga-m vsc minute-st-ok той один папір-ACC п'ять хвилина-Ш = ЕМРН / (* vsc minut) sir-en

  п'ять хвилина писати-CVB su-s

  6poCHTb-AOR.3SG

  'Він списав (весь) листок * (за) 5 хвилин'.

  При цьому він може поєднуватися як з граничними (наприклад, ksskedas 'рвати' <ES P, P> (20)), так і з ненасиченими процесами (наприклад, 7'йа5 'пити' <P, P> (21)):

  (20a) tdds pumaga-m kesked-m

  той папір-ACC рвати-PRFjSG 'Він папір рвав / порвав'.

  (206) tads pumaga-m kesked-0 su-s

  той папір-ACC рвати-CVB 6pocmb-AOR.3SG 'Він порвав / * рвав папір'.

  (21a) tads vz>dz>-m jtt-n

  TOT вода-ACC пити-PRF .3SG 'Він пив / * випив воду'.

  (216)? Tede cila veds-m jtt-n su-s

  той весь вода-ACC пити-CVB 6pocmb-AOR.3SG 'Він випив всю воду'.

  3.4. Дієслово sеndas 'ставити'

  У поєднанні з деякими лексичними дієсловами легкий дієслово має семантику сатуратіва, т. Е. Маркує насиченість суб'єкта, його задоволеність здійснюються дією:

  (22) ^ е каско-еп'епй-е'

  той є-СУВ cтaвіть-AOR.3SG 'Він наївся'.

  (23) Хейе] і-п'епй-е'

  той пити-СУВ cтaвіть-AOR.3SG 'Він напився'.

  (24) Хейе уме-т] і-п'епй-е'

  той вода-АСС пити-СУВ cтaвіть-AOR.3SG 'Він напився води'.

  Однак не в кожному своєму вживанні $ епёа $ виконує роль сатуратіва, т. Е. Не в будь-якому випадку можна говорити про насичення суб'єкта у вузькому сенсі:

  (25) ^ е pumaga-m ке'кей-0'епй-е'

  той папір-АСС рвати-СУВ cтaвіть-AOR.3SG 'Він нарвав папери'.

  Проте можна запропонувати загальний аналіз семантики розглянутого легкого дієслова, яка пояснювала б різні відтінки його значення. В роботі [Kagan 2013] пропонується описувати Сату-тивно інтерпретацію російської приставки на- наступним чином: подія розвинулося до контекстно заданої межі задоволення або перевищило його. Так, наприклад, дія, що позначається дієсловом нарвати в реченні Він нарвав паперу для гри в «Капелюх», відбувається таким чином, що в кінцевому підсумку агенс задовольняє свою потребу, маючи перед собою як мінімум достатню для гри кількість шматків паперу. Також в цю систему укладаються і сатуратіви типу наїстися: людина задовольнив своє почуття голоду або навіть з'їв більше, ніж хотів.

  Ми пропонуємо поширити запропонований аналіз3 на легкий дієслово'епйа'. Справді, в прикладах (22) - (25) телісі-

  3 Варто зазначити, що ми на даному етапі дослідження не ставимо собі за мету будь-яким чином охарактеризувати адекватність

  затор вводить певний межа задоволення, до якого розвивається подія. Такий семантики немає, наприклад, у легкого дієслова suas, порівняйте мінімальну пару (25) і (26):

  (26) tada pumaga-m kesked-0 su-s

  той папір-ACC рвати-CVB 6pocmb-AOR.3SG 'Він порвав папір (на шматки)'.

  Крім того, sendas не сполучається з пунктівамі (в даному випадку - дієсловами, що позначають моментальне подія), т. Е., Мабуть, легкий дієслово вимагає від модифікується події, щоб воно було не миттєвим:

  (27) * tsdd vas'a-lan olma-m pu-en ssnd-'as

  TOT B.-DAT яблуко-ACC дати-CVB CTaBHTb-AOR.3SG Очікув .: 'Він дав Васі яблуко'.

  (28) * tsdd ik gana lu-en sand-ss

  той один раз стріляти-CVB CTaBmb-AOR.3SG Очікув .: 'Він один раз стрельнув'.

  Таким чином, значення даного легкого дієслова-телісізатора можна описати таким чином: ssndas маркує досягнення контекстно заданого моменту задоволення дією, з чого, зокрема, випливає, що для його досягнення необхідно, щоб описується подія мала тривалість.

  Дієслово ssndas так само, як і інші телісізатори, вводить акціональному інтерпретацію входження в стан, але з огляду на своїх індивідуальних семантичних особливостей виконує граматичну функцію комплетіва в поєднанні не тільки з процесами (29), ної з станами (30):

  (29) tada porta-m stroj-en ssnd-ss

  ТОЙ ДІМ-ACC Будувати-CVB CTaBHTb-AOR.3SG 'Він побудував будинок'.

  (30) tsds amal-en ssnd-'es

  той спати-CVB CTaBHTb-AOR.3SG 'Він виспався'.

  даної гіпотези на матеріалі російської мови: вона потрібна нам головним чином для аналізу дієслова ве ^ ав.

  Так само, як і keas, koltas і suas, ssndas вводить, а не вибирає акціональному інтерпретацію входження в стан. Він поєднується не тільки з граничними процесами (наприклад, ksskedas 'рвати' <ES P, P> (31)) і інцептівно-статівнимі дієсловами (наприклад, kolsstas 'слухати' <ES S, S> (32)), а й з ненасиченими процесами (наприклад, rovotajas 'працювати' <P, P> (33)) і простими станами (наприклад, kias 'лежати' <S, S> (34)), які лексично не мають інтерпретації входження в стан:

  (31а) tsds pumaga-m kssked-sn

  той папір-ACC рвати-PRFjSG 'Він папір рвав / порвав'.

  (316) tsds pumaga-m kssked-0 ssnd-ss

  той папір-ACC рвати-CVB CTaBHTb-AOR.3SG 'Він нарвав паперу / * рвав папір'.

  (32а) tsds kolsst-sn

  той слухати-PRF .3 SG 'Він слухав / послухав'.

  (326) tsds kolsst-0 ssnd-ss

  той слухати-CVB CTaBHTb-AOR.3SG 'Він наслухався / * слухав'.

  (33 а) tsds rovotaj-en

  той pa6oTaTb-PRF.3 SG

  'Він працював / * відпрацював / * напрацювався'.

  (336) tsds rovotaj-en ssnd-ss

  той працювати-CVB CTaBHTb-AOR.3SG 'Він напрацювався / * працював'.

  (34а) tsds ki-n

  той лежати-PRF .3SG

  'Він лежав / * належали' / * ліг '.

  (346) tsds ki-n ssnd-ss

  той лежати-CVB CTaBHTb-AOR.3SG 'Він належали / * лежав'.

  4. Дистрибуція дієслів КваВ і кока

  З точки зору граматичної семантики ніякої різниці між кеав і кока $ виявлено не було: обидва легких дієслова є простими телісізаторамі і не вводять ніяких обов'язкових відтінків значення. Однак було встановлено наступне: в більшості випадків вживання кеав і кока $ знаходяться у відношенні додаткової дистрибуції, т. Е. З кожної конкретної дієслівної лексемою поєднується або один, або інший дієслово, але майже ніколи не є допустимими обидва.

  Перевіривши дієслівні лексеми з вищезгаданого дієслівного словника на сполучуваність з кожним з телісізаторов, ми з великою часткою впевненості встановили правило розподілу даних легких дієслів: дієслово кеав поєднується тільки з моновалентною предикатами з аргументом, що володіє семантичної роллю паціенс у вузькому розумінні, т. Е. Учасника ситуації , що зазнає зміна внутрішнього стану, а кока $ - з усіма іншими дієсловами:

  (35) ріг (УЗС ттШ-ев (3 охзг-ет-0

  будинок п'ять хвилина-Ш порожніти-ШСН-СУБ ке- $ / * коИ-ев

  yйті-AOR.3SG пocлaть-AOR.3SG 'Будинок спорожнів за 5 хвилин'.

  (36) Хейе уейга-т СЗТ-а! -0 * ке-в

  той відро-АСС штовхати-АТТ-СУВ yйті-AOR.3SG / кок-ев

  пocлaть-AOR.3SG 'Він штовхнув відро'.

  Зокрема, саме коки, а не кеав, поєднується з дієсловами переміщення об'єкта в просторі як аспектуаль-ного маркера:

  (37) уав'а ке-п коИ-Е5

  В. піти-СУВ пocлaть-AOR.3SG 'Васяушел'.

  Однак дієслово keas може поєднуватися з дієсловами переміщення об'єкта в своїй директивної функції маркування «віддалення від дейктіческіе центру», що виділяється в [Bradley 2016]:

  (38) anzs, masina тепйег-ке ksdal-0 смотреть.IMP.SG машина далеко-lLL їхати-CVB ke-a

  yfiTH-NPST.3SG

  'Дивись, машина їде вдалину'.

  При цьому важливо відзначити, що дієслово keas в директивної функції відрізняється від аспектуального маркера keas набором ак-нальних інтерпретацій. Як можна помітити в прикладі (38), складний дієслово ksdal keas має тривалу інтерпретацію, яка проявляється в тому, що форма непрошедшего часу може відсилати до ситуації в сьогоденні. У аспектуально же вживанні складні дієслова з keas такої інтерпретації позбавлені:

  (39) tads amal-en ke-a

  той спати-CVB yftTH-NPST.3SG

  1. 'Онуснет'.

  2. # 'Він засинає'.

  3. # 'Він спить'.

  Також закономірним виглядає те, що моновалентні ек-сперіенціальние предікати4 поєднуються саме з koltas:

  (40) tads sSlSklan-en kolt-Ss

  той сумувати-CVB nocnarb-AOR.3SG / * ke-s

  yfiTH-AOR.3SG 'Він засумував'.

  Чутливість телісізаторов keas і koltas до набору семантичних ролей актанта можна продемонструвати на прикладі дієслова kslmas 'мерзнути'. У своєму експеріенціальном значенні 'відчувати дискомфорт від надмірно низької темпі-

  4 Можна помітити, що приклад (56) зі складним дієсловом obizajalt keas 'образитися' суперечить цьому правилу. Нижче наводиться докладний опис випадків подібного типу: такі дієслова містять суфікс детранзітіва -alt, який дозволяє їм поєднуватися і з keas.

  ратури 'він поєднується тільки з дієсловом коки, а в паціентівном значенні' обледенеть, фізично змінитися під впливом низької температури '- тільки з дієсловом кеав:

  (41а) га ^ ке1т-ЕП ке-в

  вода замерзати-СУВ yйті-AOR.3SG / * коЬ-е $ пocлaть-AOR.3SG 'Вода замерзла'.

  (416) теп 'ке1т-ЕП кок-з $ -зт

  я замерзати-СУВ пocлaть-AOR-1SG / ?? ке-в-ет yйті-AOR-1SG 'Я замерз'.

  Таким чином, в цілому розподіл дієслів кеав і кока $ можна описувати в термінах (не) паціентівності лексичних дієслів, якщо пам'ятати при цьому, що дієслова переміщення об'єкта в даному розподілі потрапляють в групу Непа-ціентівних предикатів. Однак має сенс також вказати на два випадки ускладнення моделі, які, втім, в більшості своїй логічно пов'язані з основним принципом розподілу.

  По-перше, в Гірномарійському мові є суфікс Інхо-тива -ет-, який в більшості випадків утворює моновалентні дієслова з аргументом, що володіє семантичної роллю паціенс: вгтетав 'ставати чорним', до ^ екетав 'ставати коротше' і т. Д. Закономірним чином з такими дієсловами поєднується дієслово кеав і не поєднується КОКАВ:

  (42) ^ е киг-ет-0 ке-в

  той довгий-ШСН-СУВ yйті-AOR.3SG / * коЬ-е $ пocлaть-AOR.3SG 'Він став довшим'.

  Цікавими з точки зору аналізу виявляються ті відносно рідкісні випадки, коли суфікс -ет- утворює дієслово з єдиним актантом-експеріенцером. У таких випадках стає допустимо коки, але, що важливіше, не стає неприпустимий кеав:

  (43) tada susu-em-0 OKke-s

  той радий-INCH-CVB yftTH-AOR.3SG / kolt-3S

  nocnaTb-AOR.3SG 'Він зрадів'.

  Мабуть, таке відхилення від загального розподілу можна пояснити наявністю якоїсь формальної зв'язку між keas і інхоатівамі на -em- \ якщо більшість дієслів на -em-мають паціентівную семантику, сам суфікс -em- асоціюється з паціентівностью і тому допускає поєднання з keas і у тих інхоатівов, які мають не власне паціентівную, а експеріенціальную семантику.

  По-друге, існує ще одна група дієслів, серед яких деякі можуть поєднуватися з обома телісізатора-ми, - це детранзітіви на -alt-. Оскільки в ході детранзітіві-зації суб'єктом стає паціенс вихідного дієслова, такі дієслова поєднуються з keas:

  (44а) tada tagar-am kssked-en

  той сорочка-ACC рвати-PRFjSG 'Він рвав сорочку'.

  (446) tsgsr kssked-alt-0 ke-s

  сорочка рвати-DETR-CVB yOTH-AOR.3SG 'Сорочка порвалася'.

  Однак в тих випадках, коли суб'єктом детранзітіва стає експеріенцер, можливо вживання та keas, і koltas:

  (45) vas'a obizaj-alt-0 ke-s

  В. ображати-DETR-CVB yrnH-AOR.3SG / kolt-as

  nocnarb-AOR.3SG 'Вася образився'.

  Інших порушень розподілу keas / koltas за принципом паціентівності / агентивності лексичного дієслова, за винятком вищеописаних, виявлено не було. Зауважимо, що в обох описаних винятки порушення полягає в допущенні обох телісізаторов - не було виявлено жодної

  такий дієслівної лексеми, яка б не допускала сполучуваності з приписуваними йому нашим семантичним правилом легким дієсловом, поєднуючись при цьому з іншим дієсловом із пари.

  На закінчення відзначимо, що обидва легких дієслова - і keas, і koltas - не поєднувані з дієсловами творення:

  (46а) * masa-n ergs-zs sac-sn

  M.-GEN CbiH-POSS.3SG народитися-CVB ke-s / kolt-as

  yfiTH-AOR.3SG nocnaTb-AOR.3SG Очікув .: 'У Маші народився син'.

  (466) * oleg olma-m risuj-en ke-s

  О. яблуко-ACC малювати-CVB yOTH-AOR.3SG / kolt-as

  nocnarb-AOR.3SG

  Дзвінок на .: 'Олег нарісоваляблоко'.

  5. Типологічний та ареальної фон

  Грамматікалізація дієслів переміщення - типологічно вкрай поширене явище. Зокрема, в книзі [Майсак 2005] розглядаються різні сценарії грамматікалізаціі дієслів зі значенням ЙТИ, серед яких є і перетворення розглядуваних дієслів в телісізатори, см. Приклад з тамільської мови:

  Тамільська [Steever 1983: 497] (цит. За [Майсак 2005: Додати 171]) (47) avaN vayiru kayntu poyiRRu

  він шлунок висихать.CVB yxoflHTb-PST.3N

  'Його шлунок вкрай висох (= «висохши пішов»)'. {= Він

  був настільки голодний, що готовий був з'їсти що завгодно.}

  Можна також зауважити, що конструкція в прикладі (47) структурно схожа з Гірномарійському складним дієсловом: лексичний дієслово представлений в формі дієприслівники, а телісіза-тор - в финитной формі.

  У черемістіке склалося стійке уявлення про те, що марійські складні дієслова виникли в результаті впливу сусідніх тюркських мов, насамперед, чуваської (див., Наприклад, [Серебренников I960] і [Bradley 2016]). головним аргументом

  на користь такого твердження можна вважати незначну поширеність аналогічних конструкцій в родинних фінно-угорських мовах при широкій поширеності складних дієслів в тюркських мовах.

  В роботі [Гращенков 2015] проводиться спроба узагальнити поведінку легких дієслів в тюркських мовах, зокрема, в області граматичної семантики. Так, у дієслів типу ЙТИ виділяється прототиповому граматична функція «результатів (-контроль)», у дієслів типу КИДАТИ - «пунктів», у дієслів типу надіслати мої - «результатів», у дієслів типу СТАВИТИ - «пунктів» і «результатів (-контроль ) ». Як можна помітити, Гірномарійському дані в цілому мають паралелі з общетюркской картиною: дієслова з тими ж значеннями також грамматікалізовалісь в акціональному модифікатори, при цьому дієслово keas 'піти' також не сполучається з контрольованими предкатамі.

  Як перспективний шляху дослідження ми розглядаємо порівняння граматичної семантики легких дієслів в Гірномарійському і чуваському мовами.

  6. Висновки

  Легкі дієслова keas 'йти', koltas 'пускати, посилати', suas 'кинути' і sendas 'ставити, садити' в Гірномарійському мовою мають загальну функцію - введення в структуру події межі - і завдяки цьому приписують описуваному події акціональному інтерпретацію «входження в стан ».

  У дієслів keas 'йти' і koltas 'пускати, посилати' не виявлено ніяких додаткових відтінків значення, крім власне введення граничної інтерпретації: в цьому сенсі їх можна називати простими телісізаторамі. Функціонально не відрізняючись один від одного, прості телісізатори в переважній більшості випадків додатково розподілені: keas поєднується з моновалентною предикатами з аргументом з семантичної роллю паціенс, a koltas - з усіма іншими предикатами.

  Легкий дієслово suas 'кидати' має два логічно пов'язаних граматичних значення: 1) повнота охоплення дією (при перехідних дієсловах з об'єктом-інкрементальною темою); 2) за-

  зворушений (при перехідних дієсловах-пунктівах з об'єктом-па-ціенсом). Легкий дієслово sandas 'ставити' маркує досягнення контекстно заданої межі задоволення немгновенним дією.

  Список умовних скорочень

  1, 3 - 1, 3 особа; ACC - аккузатів; AOR - аорист; ATT - Атте-нуатів; CAUS - каузатів; CVB - конверб (дієприслівник); DAT - датів; DETR - детранзітів; EMPH - емфатична частка; EP - входження в процес; ES - входження в стан; GEN - генитив; ILL - іллатів; IMP - імператив; IN - Інеса; INCH - інхоатів; MP - мультиплікативний процес; N- середній рід; NPST-, хто не пройшов (теперішній-бу-дущее) час; P - процес; POSS - посессівной показник; PRF - перфект; PST - минулий час; S - стан; SG - однина.

  література

  Голосів, Козлов 2018 - Ф. В. голосів, А.А.Козлов. Спостерігач в системі минулих часів Гірномарійському мови II Acta Linguistica Petropolitana. Праці Інституту лінгвістичних досліджень РАН. 2018. Т. XIV. Ч. 2. С. 154-194. Гращенков 2015 - П. В. Гращенков. Тюркські конверби і сериали-зація: синтаксис, семантика, грамматікалізація. М .: Мови слов'янської культури, 2015. Кашкін 2017 - Е. В. Кашкін. До типології грамматікалізаціі дієслів переміщення: Гірномарійському дієслово keas 'йти, йти' II А. А. Кретов (ред.). Проблеми комп'ютерної лінгвістики та типології. Вип. 6. Воронеж: Видавничий дім ВДУ, 2017. С. 36-47. Кашкін 2018a- Е. В. Кашкін. Про семантику складних дієслівних комплексів в Гірномарійському мовою: конструкції зі значенням досягнення межі II М. К. Амеліна, А. А. Ануфрієв, В. В. Дьячков, М. В. Макєєва, О. В. Попова, О. В. Соколова (ред.). Проблеми мови. Зб. наукових статей за матеріалами Шостий конференції-школи «Проблеми мови: погляд молодих вчених» (12-14 березня 2018 г.). М .: Інститут мовознавства РАН; Канцлер, 2018. С. 110-129. Кашкін 2018b- Е. В. Кашкін. Грамматікалізація Гірномарійському дієслів позиції II А. М. Іванова, Е. В. Фомін (упор., Відп. Ред.). Мовні контакти народів Поволжя та Уралу. XI Міжнародний симпозіум (Чебоксари, 21-24 травня 2018 г.). Зб. статей. Чебоксари: Изд-во чуваської ун-ту, 2018. С. 178-184.

  Кашкін 2018с - Є. В. Кашкін. До типології семантичного розвитку дієслів зі значенням 'кидати': дані Гірномарійському мови // Урало-алтайські дослідження. 2018. № 4 (34). С. 112-129.

  Майсак 2005 - Т. А. Майсак. Типологія грамматікалізаціі конструкцій з дієсловами руху і дієсловами позиції. М .: Мови слов'янських культур, 2005.

  Падучева, Розіна 1993 - Е. В. Падучева, Р. І. Розіна. Семантичний клас дієслів повного охоплення: тлумачення і лексико-синтакси-етичні властивості // Вопросиязикознанія. 1993. № 6. С. 5-16.

  Саваткова 2002 - А. А. Саваткова. Гірське наріччя марійської мови. (Bibliotheca Ceremissica 5). Savariae: Berzsenyi Daniel Foiskola, 2002.

  Серебренніков I960 - Б. А. Серебренніков. Категорії часу і виду в фінно-угорських мовах пермської і волзької груп. М .: Изд-во АН СРСР, 1960.

  Bradley 2016 - J. Bradley. Mari converb constructions: Productivity and regional variance. Doctoral Thesis. Universitat Wien, Wien, 2016.

  Dowty 1991 - D. Dowty. Thematic proto-roles and argument selection // Language. 1991. Vol. 67. № 3. P. 547-619.

  Kagan 2013 - O. Kagan. Scalarity in the domain of verbal prefixes // Natural Language & Linguistic Theory. 2013. Vol. 31. № 2. P. 483-516.

  Steever 1983 - S. B. Steever. A study in auxiliation: The grammar of the indicative auxiliary verb system of Tamil. PhD Thesis. University of Chicago, Department of Linguistics, Chicago, 1983.

  Tatevosov 2002 - S. Tatevosov. The parameter of actionality // Linguistic Typology. 2002. Vol. 6. № 3. P. 317-401.

  References

  Bradley 2016 - J. Bradley. Mari converb constructions: Productivity and regional variance. Doctoral Thesis. Universitat Wien, Wien, 2016.

  Dowty 1991 - D. Dowty. Thematic proto-roles and argument selection. Language. 1991. Vol. 67. No. 3. P. 547-619.

  Golosov, Kozlov 2018 - F. V. Golosov, A. A. Kozlov. Nablyudatel v sisteme proshedshikh vremen gornomariyskogo yazyka [Perspective point in past tenses 'system in Hill Mari]. Acta Linguistica Petropoli-tana. Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovaniy RAN. 2018. Vol. XIV. Pt. 2. P. 154-194

  Grashchenkov 2015 - P. V. Grashchenkov. Tyurkskiye konverby i se-rializatsiya: sintaksis, semantika, grammatikalizatsiya [Turkic Con-verbs and Serialization: Syntax, Semantics and Grammaticalization]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kultury, 2015.

  Kagan 2013 - O. Kagan. Scalarity in the domain of verbal prefixes. Natural Language & Linguistic Theory. 2013. Vol. 31. No. 2. P. 483-516.

  Kashkin 2017 - E. V. Kashkin. K tipologii grammatikalizatsii glagolov peremeshcheniya: gornomariyskiy glagol keas 'idti, ukhodit' [Gram-maticalization of motion verbs in typology: The case of Hill Mari keas 'to go, to leave']. A. A. Kretov (ed.). Problemy kompyuternoy lingvistiki i tipologii [Issues in Computer Linguistics and Typology]. Iss. 6. Voronezh: Voronezh State University Publishing House, 2017. P. 36-47.

  Kashkin 2018a - E. V. Kashkin. O semantike slozhnykh glagolnykh kompleksov v gornomariyskom yazyke: konstruktsii so znacheniyem dostizheniya predela [On semantics of complex verb constructions in Hill Mari: Completive constructions]. M. K. Amelina, A. A. Anufriev, V. V. Dyachkov, N. V. Makeeva, O. V. Popova, O. V. Sokolova (eds.). Problemy yazyka. Sb. nauchnykh statey po materialam Shestoy kon-ferentsii-shkoly "Problemy yazyka: vzglyad molodykh uchenykh" (12-14 marta 2018 g.) [Language Issues: Collection of articles based on the Conference "Language Issues: A Young Scholars 'View" (March 12-14, 2018)]. Moscow: Institute of Linguistics RAS; Kanzler, 2018. P. 110-129.

  Kashkin 2018b - E. V. Kashkin. Grammatikalizatsiya gornomariyskikh glagolov pozitsii [Grammaticalization of Hill Mari posture verbs]. A. M. Ivanova, E. V. Fomin (comps., Eds.). Yazykovyye kontakty naro-dov Povolzhya i Urala. XI Mezhdunarodnyy simpozium (Cheboksary, 21-24 maya 2018 g.) [Language Contacts of the Peoples of the Volga Region and Ural. XI International Symposium (Cheboksary, May 2124, 2018)]. Collection of articles. Cheboksary: ​​Chuvash University Press, 2018. P. 178-184.

  Kashkin 2018c - E. V. Kashkin. K tipologii semanticheskogo razvitiya glagolov so znacheniyem 'brosat': dannyye gornomariyskogo yazyka [Towards the typology of semantic shifts undergone by verbs of throwing: Evidence from Hill Mari]. Uralo-altayskiye issledovaniya. 2018. No. 4 (34). P. 112-129.

  Maisak 2005 - T. A. Maisak. Tipologiya grammatikalizatsii konstruktsiy s glagolami dvizheniya i glagolami pozitsii [Typology of Grammatica-lization of the Constructions with Motion and Posture Verbs]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kultur, 2005.

  Paducheva, Rozina 1993 - E. V. Paducheva, R. I. Rozina. Semanticheskiy klass glagolov polnogo okhvata: tolkovaniye i leksiko-sintaksicheskiye svoystva [Thematic class of full coverage verbs: Meaning and lexical-syntactic properties]. Voprosyyazykoznaniya. 1993. No. 6. P. 5-16.

  Savatkova 2002 - A. A. Savatkova. Gomoye narechiye mariyskogo yazyka [Hill Mari Language]. (Bibliotheca Ceremissica 5). Savariae: Berzsenyi Daniyel Foiskola, 2002.

  Serebrennikov 1960 - B. A. Serebrennikov. Kategorii vremeni i vida v fin-no-ugorskikh yazykakh permskoy i volzhskoy grupp [Tense and Aspect in Permic and Volga]. Moscow: USSR Academy of Sciences Press, 1960.

  Steever 1983 - S. B. Steever. A study in auxiliation: The grammar of the indicative auxiliary verb system of Tamil. PhD Thesis. University of Chicago, Department of Linguistics, Chicago, 1983.

  Tatevosov 2002 - S. Tatevosov. The parameter of actionality. Linguistic Typology. 2002. Vol. 6. No. 3. P. 317-401.


  Ключові слова: СКЛАДНІ дієслова /ЛЕГКІ дієслова /акціональному /грамматікалізаціі /COMPLEX PREDICATES /LIGHT VERBS /ACTIONALITY /GRAMMATICALIZATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити