Микроциркуляторное русло, як ділянку єдиної судинної системи людини, є сполучною ланкою між кров'ю, лімфою і інтерстиціальним простором. Лазерна допплерівська флоуметрия (ЛДФ) традиційно використовується для дослідження мікрогемоциркуляції. Мета дослідження виявлення діапазонів довжин хвиль, в яких відмінності коефіцієнта відображення судин з різним ступенем кровоі лімфонаполненія максимальні, а характер відмінностей коефіцієнта відображення дозволяє оцінити внесок кров'яного і лімфатичного компонентів в регистрируемом відбитому сигналі. Матеріали та методи. Досліджувалися особливості коефіцієнта відбиття на ізольованих кровоносних і лімфатичних судинах в діапазонах довжин хвиль, що використовуються в існуючих діагностичних системах, проводився аналіз амплітудно-частотних показників ЛДФ-сигналів, що характеризують функціональний стан кровоі лімфотоку. Експерименти виконували на самцях лабораторних щурів лінії Wistar. Статичні спектральні характеристики крові і лімфи вивчали на ізольованих судинах, отриманих в гострому досвіді, за допомогою спектрометра HR4000 (Ocean Optics, США). Як об'єкт для дослідження ЛДФ-характеристик кровоі лімфотоку in vivo нами були обрані воротная вена і грудну лімфатичну протоку живий наркотизированной щури. Для вимірювання використовували діагностичну систему Biopac LDF 100C (Biopac Instruments, США) з довжиною хвилі зондуючого випромінювання 830 ± 10 нм. Результати. Після евакуації крові або лімфи в ізольованих судинах реєстрували статистично значущі (p = 0,0059) зміни коефіцієнта відбиття в певних хвильових діапазонах (410-560 нм для кровоносних судин і 700-860 нм для лімфатичних), що, з нашої точки зору, дозволяє оцінювати динаміку наповнення зондіруемой об'єкта кров'ю або лімфою відповідно. При працюючому серці на грудній лімфатичній протоці був зареєстрований ЛДФ-сигнал з фазними осцилляциями, зберігаються після зупинки серця, в амплітудно-частотному спектрі якого переважає повільнохвильовий гармоніка, збільшується в умовах кардіоплегії. Висновок. Отримані результати демонструють, що ЛДФ дозволяє реєструвати сигнал, що характеризує зміну перфузії тканин за рахунок лімфонаполненія. Спектральні відбивні властивості ізольованих судин в свою чергу характеризуються різноспрямованою зміною коефіцієнта відбиття при зменшенні концентрації крові і лімфи в досліджуваному обсязі биоткани, що слід враховувати при виборі джерела випромінювання в ході ЛДФ-досліджень і розробки нових методик проведення функціональних проб.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Васильєв П.В., Маргарянц Н.Б., Єрофєєв Н.П.


Laser Doppler Flowmetry in the Microlymphdynamics Study

Microcirculatory bed, as part of the whole human vascular system, is the link between blood, lymph, and interstitial space. Laser Doppler flowmetry (LDF) is traditionally used to study blood microcirculation. The aim of the study was to identify the wavelength ranges in which the differences in the reflection coefficient of vessels with different degrees of blood and lymph filling are maximal. The nature of the differences in the reflection coefficient may allow the estimation of the contribution of the blood and lymphatic components to the total reflected signal. Materials and Methods. The reflection coefficient on isolated blood and lymphatic vessels in the wavelength ranges commonly used in existing diagnostic systems has been investigated, the amplitude-frequency parameters of LDF signals characterizing the functional state of the blood and lymph flows have also been analyzed. The experiments were carried out on laboratory male Wistar rats. Static spectral characteristics of blood and lymph have been studied on isolated vessels obtained in the acute experiment using HR4000 spectrometer (Ocean Optics, USA). The portal vein and thoracic lymphatic duct of the living anesthetized rat have been selected as an object for studying LDF characteristics of the blood and lymph flow in vivo. Biopac LDF 100C diagnostic system (Biopac Instruments, USA) with a probe wavelength of 830 ± 10 nm was used for measurements. Results. After the evacuation of blood or lymph in the isolated vessels, significant changes (p = 0.0059) in the reflection coefficient in certain wave ranges (700-860 nm for lymphatic and 410-560 nm for blood vessels) have been registered that, in our opinion, allowed us to evaluate the dynamics of filling the probed object with blood or lymph, respectively. During heart contraction, a LDF signal with phase oscillations has been recorded on the thoracic lymphatic duct persisting after cardiac arrest. Its amplitude-frequency spectrum contained the predominant slow-wave harmonics increasing in cardioplegia. Conclusion. The results obtained demonstrate the possibility of the LDF method to record the signal characterizing the change in tissue perfusion due to the lymphatic flow. The spectral reflective properties of the isolated vessels are characterized by a multidirectional change in the reflection coefficient with a decrease in blood and lymph concentration in the studied tissue volume that should be taken into account when choosing a radiation source for LDF studies and developing new techniques of functional tests.


Область наук:

 • Медичні технології

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Сучасні технології в медицині


  Наукова стаття на тему 'Лазерна допплерівська флоуметрия в дослідженні мікролімфодінамікі'

  Текст наукової роботи на тему «Лазерна допплерівська флоуметрия в дослідженні мікролімфодінамікі»

  ?оптікі2

  клінічні додатки

  лазерна

  в иссл

  DOI: 10.17 УДК 616-003 Надійшло 20

  П.В.

  Н.Б. Маргарянц, к.т.н., старший викладач факультету прикладної i Н.П. Єрофєєв, д.м.н., професор кафедри фізіологіі1

  1Санкт-Петербурзький державний університет, Університетська набережна, 7/9, С.-Петербург, 199034;

  2Санкт-Петербурзький національний дослідницький університет інформаційних технологій, механіки і оптики, Кронверкський ін., 49, С.-Петербург, 197101

  оціркуляторное русло, як ділянку єдиної судинної системи людини, є сполучною ланкою між кров'ю, ой і інтерстиціальним простором. Лазерна допплерівська флоуметрия (ЛДФ) традиційно використовується для дослід-ания мікрогемоциркуляції.

  Мета дослідження - виявлення діапазонів довжин хвиль, в яких відмінності коефіцієнта відображення судин з різним ступенем крово- і лімфонаполненія максимальні, а характер відмінностей коефіцієнта відображення дозволяє оцінити внесок кров'яного і лімфатичного компонентів в регистрируемом відбитому сигналі.

  Матеріали та методи. Досліджувалися особливості коефіцієнта відбиття на ізольованих кровоносних і лімфатичних судинах в діапазонах довжин хвиль, що використовуються в існуючих діагностичних системах, проводився аналіз амплітудно-частотних показників ЛДФ-сигналів, що характеризують функціональний стан крово- і лімфотоку.

  Експерименти виконували на самцях лабораторних щурів лінії Wistar. Статичні спектральні характеристики крові і лімфи вивчали на ізольованих судинах, отриманих в гострому досвіді, за допомогою спектрометра HR4000 (Ocean Optics, США). Як об'єкт для дослідження ЛДФ-характеристик крово- і лімфотоку in vivo нами були обрані воротная вена і грудну лімфатичну протоку живий наркотизированной щури. Для вимірювання використовували діагностичну систему Biopac LDF 100C (Biopac Instruments, США) з довжиною хвилі зондуючого випромінювання 830 ± 10 нм.

  Результати. Після евакуації крові або лімфи в ізольованих судинах реєстрували статистично значущі (p = 0,0059) зміни коефіцієнта відбиття в певних хвильових діапазонах (410-560 нм - для кровоносних судин і 700860 нм - для лімфатичних), що, з нашої точки зору, дозволяє оцінювати динаміку наповнення зондіруемой об'єкта кров'ю або лімфою відповідно. При працюючому серці на грудній лімфатичній протоці був зареєстрований ЛДФ-сигнал з фазними осцилляциями, зберігаються після зупинки серця, в амплітудно-частотному спектрі якого переважає мед-ленноволновая гармоніка, збільшується в умовах кардіоплегії.

  Висновок. Отримані результати демонструють, що ЛДФ дозволяє реєструвати сигнал, що характеризує зміну перфузії тканин за рахунок лімфонаполненія. Спектральні відбивні властивості ізольованих судин в свою чергу характеризуються різноспрямованою зміною коефіцієнта відбиття при зменшенні концентрації крові і лімфи в досліджуваному обсязі биоткани, що слід враховувати при виборі джерела випромінювання в ході ЛДФ-досліджень і розробки нових методик проведення функціональних проб.

  Ключові слова: лазерна допплерівська флоуметрия; мікрогемодінамікі; мікролімфодінаміка; зондуючого випромінювання; спектральний аналіз.

  Як цитувати: Vasilev P.V., Margaryants N.B., Erofeev N.P. Laser doppler flowmetry in the microlymphodynamics study. Sovremennye tehnologii v medicine 2019; 11 (2): 92-97, https://doi.org/10.17691/stm2019.11.2.13

  English

  Laser Doppler Flowmetry in the Microlymphodynamics Study

  P.V. Vasilev, PhD Student1;

  N.B. Margaryants, PhD, Senior Teacher, Faculty of Applied Optics2; N.P. Erofeev, MD, DSc, Professor, Department of Physiology1

  1Saint Petersburg State University, 7/9 Universitetskaya Naberezhnaya, Saint Petersburg, 199034, Russia;

  Для контактів: Єрофєєв Микола Павлович, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  2Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, 49 Kronverksky Avenue, Saint Petersburg, 197101, Russia

  Microcirculatory bed, as part of the whole human vascular system, is the link between blood, lymph, and interstitial space. Laser Doppler flowmetry (LDF) is traditionally used to study blood microcirculation.

  The aim of the study was to identify the wavelength ranges in which the differences in the reflection coefficient of vessels with different degrees of blood and lymph filling are maximal. The nature of the differences in the reflection coefficient may allow the estimation of the contribution of the blood and lymphatic components to the total reflected signal.

  Materials and Methods. The reflection coefficient on isolated blood and lymphatic vessels in the wavelength ranges commonly used in existing diagnostic systems has been investigated, the amplitude-frequency parameters of LDF signals characterizing the functional state of the blood and lymph flows have also been analyzed.

  The experiments were carried out on laboratory male Wistar rats. Static spectral characteristics of blood and lymph have been studied on isolated vessels obtained in the acute experiment using HR4000 spectrometer (Ocean Optics, USA). The portal vein and thoracic lymphatic duct of the living anesthetized rat have been selected as an object for studying LDF characteristics of the blood and lymph flow in vivo. Biopac LDF 100C diagnostic system (Biopac Instruments, USA) with a probe wavelength of 830 ± 10 nm was used for measurements.

  Results. After the evacuation of blood or lymph in the isolated vessels, significant changes (p = 0.0059) in the reflection coefficient in certain wave ranges (700-860 nm for lymphatic and 410-560 nm for blood vessels) have been registered that, in our opinion, allowed us to evaluate the dynamics of filling the probed object with blood or lymph, respectively. During heart contraction, a LDF signal with phase oscillations has been recorded on the thoracic lymphatic duct persisting after cardiac arrest. Its amplitude-frequency spectrum contained the predominant slow-wave harmonics increasing in cardioplegia.

  Conclusion. The results obtained demonstrate the possibility of the LDF method to record the signal characterizing the change in tissue perfusion due to the lymphatic flow. The spectral reflective properties of the isolated vessels are characterized by a multidirectional change in the reflection coefficient with a decrease in blood and lymph concentration in the studied tissue volume that should be taken into account when choosing a radiation source for LDF studies and developing new techniques of functional tests.

  Key words: laser Doppler flowmetry; blood microcirculation; lymph microcirculation; probing radiation; spectral analysis.

  Вступ

  Микроциркуляторное русло, як ділянку єдиної судинної системи людини, є сполучною ланкою між компартментами внутрішнього середовища організму - кров'ю, лімфою і інтерстиціальним простором - і за своєю структурою і функції вразливе для зовнішніх і / або внутрішніх негативних впливів.

  Для дослідження мікрогемоциркуляції традиційно (з моменту початку застосування в клінічній практиці) використовується лазерна допплерівська флоу-метрія (ЛДФ) [1-5]. Особливість методу полягає в тому, що субстратом вимірювання є не кровотік в окремій посудині, а загальна мікроциркуляторного картина перфузії зондіруемой ділянки биоткани, що представляє собою суперпозицію різноспрямованих рухів частинок у великій кількості мікросудин і зміни концентрації цих частинок в досліджуваній ділянці [2, 3]. В цьому напрямку численними дослідженнями були розроблені методи аналізу мікроциркуляції за допомогою ЛДФ, встановлені ритми коливань кровотоку в мікро-циркуляторної руслі і їх діагностичне значення [1-3, 6-10]. У той же час роботи, присвячені використанню ЛДФ в оцінці мікролімфодінамікі, в даний час не настільки численні [11-15].

  Особливістю нашого дослідження є роздільне вивчення оптичних характеристик судинних сегментів і аналіз спектрального складу сигналу ЛДФ, зареєстрованого на виділеному кровоносній і лімфатичному судинах.

  Мета дослідження полягала у виявленні та обгрунтуванні діапазонів довжин хвиль зондуючого випромінювання для оцінки гемолімфодінамікі методом ЛДФ на основі одночасного порівняльного експериментального дослідження коефіцієнта відбиття і амплітудно-частотних характеристик ЛДФ-сигналу на ізольованих сегментах кровоносної та лімфатичної систем.

  У процесі дослідження вирішувалися такі завдання:

  виявити діапазони довжин хвиль зондуючого випромінювання з максимальними відмінностями відбитого сигналу в залежності від наповнення кровоносної або лімфатичної судини, оптимальні для оцінки кро-во- і лімфообігу;

  виконати порівняльний аналіз амплітудно-частотних показників ЛДФ-сигналу на виділених кровоносній і лімфатичному судинах in vivo.

  матеріали та методи

  Експерименти проводили на базі кафедри фізіології Санкт-Петербурзького державного університету на самцях лабораторних щурів лінії Wistar віком 5-6 міс, масою 180-200 г.

  Досліди виконані відповідно до вимог Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 2006).

  Дослідження спектральних характеристик крові і лімфи в ізольованих судинах. статі-

  етичні спектральні характеристики крові і лімфи вивчалися на ізольованих судинах, отриманих в гострому досвіді від стандартних лабораторних щурів лінії Wistar (самці у віці 5-6 міс, n = 5). У попередньо знерухомлених за допомогою ефірного наркозу щура препарували і витягували ділянки грудного лімфатичного протоку і нижньої порожнистої вени, що містять лімфу та кров відповідно.

  Вибір великих судин обумовлений тим, що можливості приладу не дозволяють сфокусувати сигнал виключно на лімфатичних або кровоносних капілярах. Розміри ж великої судини відповідають області зондування ЛДФ-системи, що дозволяє зареєструвати окремі сигнали від кровоносної або лімфатичної судини.

  Після вилучення препарати поміщали на спеціальну підкладку чорного кольору, над якою за допомогою металевої скоби жорстко фіксували світлопроводи від джерела випромінювання і фотоприймача (рис. 1). Для запобігання висихання препарат постійно зрошували 0,9% розчином натрію хлориду.

  Як джерело випромінювання використовували вольфрамову галогеновую лампу HL-2000 (Ocean Optics, США). Приймальне оптичне волокно було пов'язано зі спектрометром HR4000 (Ocean Optics, США). Дослідження проводили в спектральному діапазоні 0,40-0,86 мкм.

  Спочатку реєстрували спектр відображення судини, заповненого біологічної середовищем (кров'ю або лімфою). Потім одна з лігатур зрізалася, кров або лімфа витікали з посудини, після чого виконувалася повторна реєстрація спектра відбиття.

  Дослідження ЛДФ-сигналу крово- і лімфото-ка in vivo. У цій частині дослідження були також задіяні 5 лабораторних щурів (самців) лінії Wistar. Як об'єкт для дослідження ЛДФ-характеристик крово- і лімфотоку in vivo нами були обрані воротная вена і грудну лімфатичну протоку. Для вимірювання використовували діагностичну систему Biopac LDF 100C (Biopac Instruments,

  Мал. 1. Установка для дослідження ізольованого судини

  США) з довжиною хвилі зондуючого випромінювання 830 ± 10 нм.

  У попередньо наркотизированной діетил-вим ефіром щури розкривали черевну і грудну порожнину, брали на шви-держалки і відводили грудну лімфатичну протоку і комірну вену. За допомогою голчастого датчика TSD144 виконували 2-хвилинну реєстрацію ЛДФ-сигналу на обох судинах по черзі.

  Потім за допомогою продовження експозиції ді-етилового ефіру досягали зупинки серця щура. Після зупинки кровообігу проводили повторну 2-хвилинну реєстрацію сигналу над грудним лімфатичних протокою і ворітної веною, додатково реєстрували сигнал від кишкового лімфатичного стовбура.

  Для обробки отриманих ЛДФ-сигналів розраховували величини середнього показника перфузії, а також його стандартного відхилення (Флакса). Потім за допомогою програми AcqKnowledge 3.8.2. будували амплітудно-частотні спектри.

  Статистична обробка проводилася за допомогою пакета програм для статистичного аналізу GraphPad Prism 6.0. Для порівняння значень міжгрупових показників застосовували непарний непараметрический критерій Манна-Уїтні.

  Результати та обговорення

  Досліди на ізольованих судинах. Спектри відображення ізольованих грудної протоки і нижньої порожнистої вени показані на рис. 2. Одна крива відповідає спектру відображення наповненого судини. Після евакуації крові або лімфи реєструвалися статистично значущі (p = 0,0059) зміни коефіцієнта відбиття в певних хвильових діапазонах (700-860 і 410-560 нм), що демонструє інша крива.

  З нашої точки зору, різниця коефіцієнтів відбиття в вищевказаних діапазонах дозволяє оцінювати динаміку наповнення зондіруемой об'єкта кров'ю або лімфою відповідно.

  У всіх дослідах з кровоносними судинами відмінності коефіцієнта відображення реєструвалися в двох спектральних діапазонах: 410-560 і 700-860 нм, в той час як для лімфатичних судин - тільки в діапазоні 700-860 нм.

  У літературі широко представлені дослідження, в яких ЛДФ застосовується для аналізу мікрогемо-циркуляції. Використовувані при цьому діагностичні системи (Biopac; Biopac Systems, США; ЛАКК; «Лазма», Росія та ін.) Мають довжину хвилі зондуючого випромінювання, вкладається в діапазон 700 860 нм (830 нм - для Biopac, 780 нм - для серійних ЛАКК і т .п.).

  Виявлені нами відмінності коефіцієнтів відбиття в діапазоні 700-860 нм мають різноспрямований характер для кровоносних і лим-

  Мал. 2. Спектри відбиття кровоносної та лімфатичної судин:

  а - нижня порожниста вена; б - грудну лімфатичну протоку

  480

  320

  160

  фатические судин. У кровоносних судин це проявляється зі збільшенням коефіцієнта відображення судини при зменшенні кровонаповнення. У лімфатичних судин зменшення лімфонаполненія, навпаки, призводить до зменшення коефіцієнта відбиття. Величина цього відмінності характеризує внесок кровоносної та лімфатичної компонентів перфузії мікроциркуляторного русла.

  ЛДФ-дослідження in vivo. При працюючому і зупиненому серці на грудній лімфатичній протоці були зареєстровані ЛДФ-сигнали, показані на рис. 3.

  В даних сигналах можна відзначити наявність фазних осциляцій. Середній рівень показника перфузії при працюючому серці склав 290 перфузійних одиниць (ПФ. Од., BPU) при величині Флакса в 20 пф. од. В умовах кардіоплегії при збереженні фазних осциляцій середня величина показника перфузії зменшилася до 124 пф. од. (P = 0,023) при величині Флакса 11 пф. од. (p>0,05). Даний феномен може бути обумовлений винятком системних факторів лімфодінамікі (присмоктуються дії грудної клітки і серця), хоча в цілому рівень модулирующих впливів (скорочувальної активності лимфангиит-нів) залишається на колишньому рівні.

  Сигнали, зареєстровані на ворітної вени, наведені на рис. 4. При реєстрації ЛДФ-сигналу (в умовах працюючого серця) крива має чіткий хвилеподібний характер, з частотою, що відповідає частоті серцевих сокраще-

  ний. Середня величина показника перфузії при цьому становить 185 пф. од. при величині Флакса 69 пф. од. При реєстрації сигналу на ворітної вени в умовах зупинки серця крива стає хаотичною, коливання показника перфузії не носять постійного характеру. Середнє значення показника перфузії значимо нижче - 94 пф. од. (Р = 0,027), також істотно знижується і величина Флакса - до 13 пф. од. (Р = 0,036).

  про

  а

  9 12

  Час, з

  Мал. 3. ЛДФ-сигнал на грудній лімфатичній протоці:

  а - при працюючому серці; б - при зупиненому серці

  Мал. 4. ЛДФ-сигнал на ворітної вени:

  а - при працюючому серці; б - при зупиненому серці

  3 4

  Частота, Гц

  а

  -1-1-1 - т -'- 1-1-1

  12 3 4

  Частота, Гц

  б

  Мал. 5. Амплітудно-частотний спектр венозного сигналу:

  а - при працюючому серці; б - при зупиненому серці

  31 3-,

  2 2

  ш - IIWWJMIILAI.IU «iiu,

  1

  0 1 2 3 4 С Частота, Гц а 12 3 4 Частота, Гц б

  Мал. 6. Амплитудно-частотний спектр сигналу грудного протока:

  а - при працюючому серці; б - при зупиненому серці

  Таким чином, для сигналу від кровоносної судини при працюючому серці насамперед характерна велика величина Флакса. Оскільки Флакс характеризує розкид коливань показника перфузії під дією різноманітних факторів модуляції кровотоку, можна зробити висновок, що високий Флакс в сигналі з кровоносної судини обумовлений переважним значенням роботи серця з його пропульсіі-но-присмоктуються дії. При зупиненому серці даний фактор виключений, що призводить до зниження величини Флакса і зниження показника перфузії.

  Оцінка спектральних характеристик сигналу з ворітної вени, зареєстрованого при працюючому серці, показує, що повільнохвильовий гармоніка в спектрі (в діапазоні 0,05-0,20 Гц) не виявляється. Найближча до осі ординат гармоніка відзначається починаючи з частоти 0,3 Гц. В спектрі переважає пульсовая гармоніка з піком на частоті 2,53-2,59 Гц, що відповідає частоті серцевих скорочень 150-155 за хвилину. За відсутності серцевої діяльності будь-яких виражених гармонік в спектрі венозного сигналу не відзначається (рис. 5).

  В спектрі лімфатичного сигналу при працюючому серці присутній виражена мед-ленноволновая гармоніка, середня амплітуда - 0,68 ± 0,12 ПФ. од. (При максимальній амплітуді 2,09 пф. Од.). В умовах зупиненого серця

  в амплітудно-частотному спектрі сигналу, зареєстрованого на грудному протоці, середня амплітуда медленновол-нової ділянки (0,05-0,2 Гц) становить 0,36 ± 0,08 ПФ. од. (При максимальній амплітуді 1,02 пф. Од.) (Рис. 6).

  Таким чином, діагностична ЛДФ-система з довжиною хвилі зондуючого випромінювання 830 ± 10 нм виявляє здатність до реєстрації як лімфо-, так і кровотоку. При цьому лімфотечію реєструється як при працюючому серці, так і після його зупинки. Рух лімфи під дією скорочень лімфангіонов формує амплитудную гармоніку в діапазоні довжин хвиль 0,05-0,20 Гц.

  Слід зазначити, що дана область в більшості досліджень позначається як діапазон, що характеризує функціонування місцевих механізмів модуляції кровотоку (міогенних, нейрогенних і ендотеліальних) [1, 8, 13, 15]. З огляду на наші дані, можна зробити висновок, що при ЛДФ-дослідженнях з розташуванням датчика на шкірі пацієнта результуючий сигнал являє собою суперпозицію сигналів як від компонентів крові, так і від компонентів лімфи. Отже, потрібна переоцінка існуючих алгоритмів інтерпретації амплітуди повільнохвильової гармоніки і розробка математичних методів розрізнення лімфатичного і кровоносної компонентів ЛДФ-сигналу.

  висновок

  in vivo спектральних мікроциркуляторного

  Результати дослідження складових коливань русла методом ЛДФ при зміні швидкості руху крові і лімфи і вивчення ex vivo динаміки спектрів відбиття кровоносних і лімфатичних судин при зміні обсягу крові і лімфи демонструють, що метод ЛДФ дозволяє реєструвати сигнал, що характеризує зміну перфузії тканин за рахунок лімфонаполненія. Спектральні відбивні властивості ізольованих судин в свою чергу характеризуються різноспрямованою зміною коефіцієнта відбиття при зменшенні об'єму крові і лімфи в досліджуваному обсязі биоткани, що слід враховувати при виборі джерела випромінювання в ході ЛДФ-досліджень і розробки нових методик проведення функціональних проб.

  Фінансування дослідження. Робота виконана в ініціативному порядку.

  Конфлікт інтересів. Автори повідомляють про відсутність конфлікту інтересів.

  Література / References

  1. Bernjak A., Stefanovska A. Pulse transit times to the capillary bed evaluated by laser Doppler flowmetry. Physiol Meas 2009 року; 30 (3): 245-260, https://doi.org/10.1088/0967-3334/30/3/002.

  2. Орлов Л.В. Лазерна допплерівська флоуметрия в медичній практиці. Казанський медичний журнал 2002; 83 (3): 217-218. Orlov L.V. Laser Doppler flowmetry in medical practice. Kazanskij medicinskij zurnal 2002; 83 (3): 217-218.

  3. Козлов В.І., Азізов Г.А., Гурова О.А., Литвин Ф.Б. Лазерна допплерівська флоуметрия в оцінці стану і розладів мікроциркуляції крові. М; 2012. Kozlov V.I., Azizov G.A., Gurova O.A., Litvin F.B. Lazernaya dopplerovskaya floumetriya v otsenke sostoyaniya i rasstroystv mikrotsirkulyatsii krovi [Laser Doppler flowmetry in assessing the condition and disorders of blood microcirculation]. Moscow; 2012.

  4. Крупаткін А.І., Сидоров В.В. Функціональна діагностика стану мікроциркуляторно-тканинних систем: коливання, інформація, нелінійність. М: URSS; 2016. Krupatkin A.I., Sidorov V.V. Funktsiona'naya diagnostika sostoyaniya mikrotsirkulyatorno-tkanevykh sistem: kolebaniya, informatsiya, nelineynost '[Functional diagnosis of microcirculatory-tissue systems: oscillations, information, nonlinearity]. Moscow: URSS; 2016.

  5. Федорович А.А. Мікросудинної русло шкіри людини як об'єкт дослідження. Регіонарний кровообіг і мікроциркуляція 2017; 16 (4): 11-26. Fedorovich A.A. Microcirculation of the human skin as an object of research. Regionarnoe krovoobrashchenie i mikrotsirkulyatsiya 2017; 16 (4): 11-26, https: // doi. org / 10.24884 / 1682-6655-2017-16-4-11-26.

  6. Абрамович С.Г., Машанская А.В. Лазерна доппле-ровськ флоуметрия в оцінці мікроциркуляції у здорових людей і хворих на артеріальну гіпертонію. Сибірський медичний журнал 2010 року; 92 (1): 57-59. Abramovich S.G., Mashanskaya A.V. Laser Doppler flowmetry in estimation of microcirculation in healthy people and patients with arterial hypertension. Sibirskij medicinskij zurnal 2010 року; 92 (1): 57-59.

  7. Герасимчук П.О., Кисіль П.В., Власенко В.Г., Павлишин А.В. Показники ендотеліальної дисфункції у хворих з синдромом діабетичної стопи. Вісник Російської академії медичних наук 2014; 69 (5-6): 107-110. Gerasymchuk P.A., Kisil P.V., Vlasenko V.G., Pavlyshyn A.V. Endothelial dysfunction indicators in patients with diabetic foot syndrome. Vestnik Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk 2014; 69 (5-6): 107-110.

  8. Tankanag A.V., Chemeris N.K. Adaptive wavelet analysis of oscillations in the human peripheral blood flow. Biophysics 2009 року; 54 (3): 375-380, https://doi.org/10.1134/ s0006350909030221.

  9. Петров С.В., Козлов В.І., Азізов Г.А. Лазерна допплерівська флоуметрия в комплексному обстеженні хворих хронічною венозною недостатністю. Лазерна медицина 2008; 12 (2): 36-41. Petrov S.V., Kozlov V.I., Azizov G.A. Laser Doppler flowmetry in the complex examination of patients with chronic venous insufficiency. Lazernaya meditsina 2008; 12 (2): 36-41.

  10. Fredriksson I., Larsson M., Nystrom FH, Lanne T., Ostgren CJ, Stromberg T. Reduced arteriovenous shunting capacity after local heating and redistribution of baseline skin blood flow in type 2 diabetes assessed with velocity-resolved quantitative laser Doppler flowmetry . Diabetes 2010 року; 59 (7): 1578-1584, https://doi.org/10.2337/db10-0080.

  11. Ладозька-Гапеенко Е.Е., Бубнова Н.А., Єрофєєв Н.П., Кацев В.М., Канина Л.Я. Діагностика лімфедеми нижніх кінцівок за допомогою методу лазерної доп-плеровской флоуметрии. Регіонарний кровообіг і мікроциркуляція 2011 року; 10 (1): 20-28. Ladozhskaya-Gapeenko E.E., Bubnova N.A., Erofeev N.P., Katsev V.M., Kanina L.Ya. Diagnosis of low extremity lymphedema using laser Doppler flowmetry. Regionarnoe krovoobrashchenie i mikrotsirkulyatsiya 2011 року; 10 (1): 20-28.

  12. Krupatkin A.I. Oscillatory processes in lymph microcirculation in the human skin. Hum Physiol 2014; 40 (1): 52-57, https://doi.org/10.1134/s0362119713040087.

  13. Крупаткін А.І., Сидоров В.В. Нові можливості неінвазивної оцінки мікролімфоціркуляціі за допомогою лазерних технологій. Вісник лимфологии 2014; 4: 21-28. Krupatkin A.I., Sidorov V.V. New perspectives of noninvasive estimation of microlymphocirculation with laser technologies. Vestnik limfologii 2014; 4: 21-28.

  14. Krupatkin A.I., Sidorov V.V. The problem of adaptation and oscillatory processes in the microvascular bed. Hum Physiol 2016 року; 42 (4): 408-415, https://doi.org/10.1134/ s0362119716040095.

  15. Дрёмін В.В., Козлов В.О., Жеребцов Е.А., Мако-вик І.М., Дунаєв А.В., Сидоров В.В., Крупаткін А.І. Можливості лазерної доплерівської флоуметріі в оцінці стану мікрогемолімфоціркуляціі. Регіонарний кровообіг і мікроциркуляція 20 16 (4): 42-49. Dremin V.V., Kozlov I.O., Zhereb Makovik I.N., Dunaev A.V., Sidorov V.V., capabilities of laser Doppler flowmetry in and blood microcirculation. Regiona i mikrotsirkulyatsiya 2017;


  Ключові слова: Лазерна Доплеровське флоуметрія /мікрогемодінамікі /МІКРОЛІМФОДІНАМІКА /зондуючого ВИПРОМІНЮВАННЯ /СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ /LASER DOPPLER FLOWMETRY /BLOOD MICROCIRCULATION /LYMPH MICROCIRCULATION /PROBING RADIATION /SPECTRAL ANALYSIS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити