лактоферин багатофункціональний білок, що володіє широким набором біологічних властивостей. Дослідники з усього світу намагаються знайти застосування його властивостей, спрямованих на лікування та профілактику різних захворювань. У даній статті розглянуті способи повчання рекомбінантного лактоферину людини з різних джерел, його ефективність в клінічних дослідженнях, порівняння з лактоферрином ВРХ, а також його подальші перспективи на ринку.

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Гудок А.А., Дейкін А.В.


Область наук:
 • Агробіотехнології
 • Рік видавництва: 2016
  Журнал: Сільськогосподарський журнал
  Наукова стаття на тему 'Лактоферин - перспективи використання в харчовій, фармацевтичній і сільськогосподарської промисловостях'

  Текст наукової роботи на тему «Лактоферин - перспективи використання в харчовій, фармацевтичній і сільськогосподарської промисловостях»

  ?ки, жири, вуглеводи зберігаються. При стерилізації гинуть всі мікроорганізми, в тому числі і молочнокислі, повністю руйнуються ферменти і частково - вітаміни, тому таке молоко зберігається до 1 року [5].

  Молоко і виготовляються з нього продукти є невід'ємною частиною нашого раціону харчування. Тому слід пред'являти підвищені вимоги до виробництва сирого молока, вести облік якості та контроль містяться в ньому мікроорганізмів.

  Список літератури

  1. АСОН, Н.Р Мікробіологія: навч. посібник. - 4-е изд. перераб. і доп. - М.: Колос-Прес 2002. - 352 с.

  2. Жарикова, Г.Г. Мікробіологія продовольчих товарів. Санітарія та гігієна: підручник. - Москва: Видавничий центр «Академія», 2007 - 34 з.

  3. Литвина, Л.А. Мікробіологія молока. - Новосибірськ: Изд-во МДАУ, 2012. - 112 с.

  4. Мікробіологічний контроль за якістю харчових продуктів і санітарним режимом на харчових підприємствах / Н.Л. Бацукова, Н.В. Борушко, П.Г. Новиков. - Мінськ: БДУ, 2011. - 16 с.

  5. Соляніков, Т.В. Мікробіологія. Мікробіологія молока і молочних продуктів. - Гірки: БГСХА, 2014. - 24 с.

  6. Соколова, О.Я. Виробничий контроль молока і молочних продуктів: навчальний посібник / О.Я. Соколова, Н.Г. Догарева / Оренбурзький держ. ун-т. - Оренбург: ОГУ 2012. - 195 с.

  7. Сичова, О. Оцінка якості та безпеки молока. - М.: Директ-Медіа, 2015. - 90 с.

  УДК 615.036.2

  Лактоферину - ПЕРСПЕКТИВИ

  ВИКОРИСТАННЯ В ХАРЧОВОЇ,

  ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І

  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ

  промислові

  А.А. гудок студент

  РГУ ім. Косигіна

  А.В.Дейкін к.б.н.

  ІБГРАН

  UDC 615.036.2

  LACTOFERRIN - PROSPECTS FOR USE IN THE FOOD, PHARMACEUTICAL AND AGRICULTURAL INDUSTRIES.

  A.A. Gudok student Kosygin RSU A.V. Deykin PhD IGB RAS

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Лактоферин - багатофункціональний білок, що володіє широким набором біологічних властивостей. Дослідники з усього світу намагаються знайти застосування його властивостей, спрямованих на лікування та профілактику різних захворювань. У даній статті розглянуті способи повчання рекомбі-нантного лактоферину людини з різних джерел, його ефективність в клінічних дослідженнях, порівняння з лактоферрином ВРХ, а також його подальші перспективи на ринку.

  Ключові слова: лактоферрин, талак-тоферрін, рекомбінантний лактоферрин людини.

  Lactoferrin - a multifunctional protein having a wide range of biological properties. Scientists from around the world are trying to find the use of his property, aimed at the treatment and prevention of various diseases. This article describes how the receipt of recombinant human lactoferrin from various sources, its efficacy in clinical trials, compared with bovine lactoferrin, as well as its future prospects in the market.

  Keywords: lactoferrin, talactoferrin, recombinant human lactoferrin.

  Лактоферин - багатофункціональний залізозв'язуючих білок сімейства транс-Ферріні [1]. В організмі ссавців входить до складу різних секреторних рідин і володіє широким спектром біологічних активностей [2, 3]. Лактофер-

  рин накопичується в нейтрофілах і його підвищена концентрація виявляється в осередках запалення.

  Біологічна активність лактоферину обумовлена ​​як здатністю зв'язувати іони заліза, так і наявністю гідрофобних і заряджених ділянок на поверхні білка. Крім того, виявлені специфічні рецептори цього білка на поверхні клітин. Висока константа зв'язування заліза обумовлена ​​наявністю альфа-спіралі в складі містка, який зв'язує два домена цього білка [4].

  Безліч біологічний активностей і залученість у відповідь організму на різні патологічні процеси визначили інтерес дослідників до цього білка.

  Велика кількість робіт було присвячено біотехнологічному отримання лактоферину людини: в таких країнах, як США і Японія вченими був проведений широкий ряд досліджень по отриманню лактоферину людини в мікроскопічних грибах: Aspergillus awamori [5], Aspergillus oryzae [6], бактеріях Saccharomyces cerevisiae [7] , а також рослинах: тютюн, картопля, рис [8]. У Південній Кореї і Голландії робляться спроби організувати в промислових масштабах випуск рекомбінантного лактоферину людини, виділеного з молока трансгенних корів, в Білорусії і Росії - з молока трансгенних кіз [9], в Росії - з курячих яєць.

  Паралельно велися роботи по клінічному дослідженню лактоферину, отриманого з різних джерел. Передбачалося використовувати його в терапії: синдрому набутого імунодефіциту, важкого алкогольного гепатиту, бактеріальних і грибкових інфекцій, раку легенів, виразки діабетичної стопи, нирково-клітинного раку, а також запобігання передчасним пологам [10, 11].

  Незважаючи на значні успіхи в отриманні промислових кількостей лактоферину і лактоферину людини, в т.ч. відпрацювання технології отримання лактоферину ВРХ, роботи з клінічних випробувань не мали успіху. Американські вчені провели дослідження, що складається з трьох стадій, заснованих на подвійному сліпому порівнянні талактоферріна (рекомбінантний лактоферрин вироблявся компанією Agennix з Aspergillus niger) з плацебо, у пацієнтів з раком легенів зі стадією IIIB / IV, хвороба яких не вдалося вилікувати за два або більше попередніх курсу хіміотерапії. Лікування проводилося протягом максимум п'яти циклів по 14 тижнів. Пацієнти були випадковим чином розподілені 2: 1 талактоферрін до плацебо. Як підсумок: показники виживаності пацієнтів були приблизно однакові, що довело нешкідливість талактоферріна, а також відсутність його лікувальних властивостей [12, 13]. Особливе занепокоєння викликають результати дослідження талактоферріна при важкому сепсисі. Встановлено, що талактоферрін не тільки не призводить до зниження смертності пацієнтів, але може надавати негативний ефект на виживаність. [14]

  Єдиним в світі на сьогоднішній день лікарським препаратом на основі лактоферину - лактоферину людини з молока донорів, є російський препарат Лапрот. На жаль, результати клінічних випробувань цього препарату не опубліковані, що не дозволяє судити про його ефективності щодо заявлених нозологій: профілактики і купірування інтоксикацій різної етіології.

  Застосування лактоферину в якості продукту харчування широко поширене в харчовій промисловості, налагоджено багатотоннажних виробництво лактоферину ВРХ, його ціна на світовому ринку становить від 50 до 500 доларів США за кілограм залежно від рівня очищення і якості білка. З причини подібної біологічної активності на ринку продуктів харчування, в т.ч. біологічно активних добавок лактоферрин ВРХ є прямим конкурентом біотехнологічного рекомбінантного лактофер-рина людини, вартість якого становить близько 6 доларів США за грам. Еко-

  номического причини роблять застосування рекомбінантного лактоферину людини в харчовій промисловості нерентабельним.

  Разом з цим, нове життя проектам, пов'язаним з тваринами-продуцентами лактоферину людини, можуть дати роботи за наступними напрямками: виведення стабільних порід або типів сільськогосподарських тварин (ВРХ, кози), що характеризуються підвищеним вмістом лактоферину в молоці для підвищення якості молодняку ​​і зниження небезпеки інфекційних захворювань, в т.ч. маститів; застосування молока з підвищеним вмістом лактоферину в складі висококалорійної дієти для терапії захворювань, що вимагають великої кількості калорійної їжі - що не вимагає виділення білка з молока. Іншим напрямком робіт по зниженню вартості отримання рекомбінантного лактоферину людини з молока тварин-продуцентів є отримання нокаутів (тварин з вимкненим геном) за власним лактоферину тварини, що дозволить отримувати препарат лактоферину людини без домішки білка тваринного-продуцента.

  На сьогоднішній день рано говорити про закриття біотехнологічних робіт по лак-тоферріну людини, але необхідно критично переосмислити отриманий за 20 років досвід.

  Список використаної літератури:

  1. Айбазов М.М., Аксьонова П.В. Можливість і перспективи отримання первинних трансгенних тварин -продуцентов білків людини // вівці, кози, вовняне справу. 2012. № 3. С. 33.

  2. Айбазов А.М.М., Мамонтова Т.В. Кріорезістентность ембріонів кіз в залежності від стадії розвитку // Збірник наукових праць Всеросійського науково-дослідного інституту вівчарства та козівництва. 2013. Т. 3. № 6. С. 14-17.

  3. Аксьонова П.В., Айбазов М.М., Коваленко Д.В. Раціональне використання генофонду зааненскіх виробників // Зоотехнія. 2011. № 9. С. 6-7.

  4. Мамонтова Т.В., Айбазов А.М., Русакова О.С. Сучасні тенденції розвитку світового та російського ринку біотехнологій у тваринництві // Збірник наукових праць Всеросійського науково-дослідного інституту вівчарства та козівництва. 2014. Т. 2. № 7. С. 292-300.

  5. Селіонова М.І., Айбазов М.М., Мамонтова Т.В. Перспективи використання геномних технологій в селекції овець (аналітичний огляд) // Збірник наукових праць Всеросійського науково-дослідного інституту вівчарства та козівництва. 2014. Т. 3. № 7. С. 107-112.

  6. Ward PP, Zhou X, Conneely OM. Cooperative interactions between the amino- and carboxyl-terminal lobes contribute to the unique iron-binding stability of lactoferrin. J Biol Chem 1996; 271: 12790-4.

  7. Levay PF, Viljoen M. Lactoferrin: a general review. Haematologica 1995; 80: 252-67.

  8. Weinberg ED. The therapeutic potential of lactoferrin. Expert Opin Investig Drugs 2003; 12: 841-51.

  9. Baker EN, Baker HM. A structural framework for understanding the multifunctional character of lactoferrin. Biochimie 2009 року; 91: 3-10.

  10. Conesa C, Rota MC, Perez MD, Calvo M, Sanchez L. Antimicrobial activity of recombinant human lactoferrin from Aspergillus awamori, human milk lactoferrin and their hydrolysates. Eur Food Res Technol 2008a; 228: 205-11.

  11. Swarts JC, Swarts PJ, Baker EN, Baker HM. Spectroscopic studies on metal complexes of Aspergillus awamori-derived recombinant human lactoferrin. Inorganica Chim Acta 2000; 298: 187-94.

  12. Liang Q, Richardson T. Expression and characterization of human lactoferrin in yeast Saccharomyces cerevisiae. J Agric Food Chem 1993; 41: 1800-7.

  13. Salmon V, Legrand D, Slomianny MC, el Yazidi I, Spik G, Gruber V, et al. Production of human lactoferrin in transgenic tobacco plants. Protein Expr Purif 1998; 13: 127-35.

  14. Goldman I.L., Deikin A.V., Ermolkevich T.G., Gursky Ya.G., Minashkin M.M., Krasnov A.N., Georgieva S.G., Sadchikova E.R. Recombinant human lactoferrin in milk of transgenic animals. 9th International Conference on Lactoferrin, Structure, Function and Applications 2009, p.59

  15. Yakuwa K, Otsuki K, Nakayama K, Hasegawa A, Sawada M, Mitsukawa K, et al. Recombinant human lactoferrin has a potential to suppress uterine cervical ripening in preterm delivery in animal model. Arch Gynecol Obstet 2007; 275: 331-4

  16. Nakayama K, Otsuki K, Yakuwa K, Hasegawa A, Sawada M, Mitsukawa K, et al. Recombinant human lactoferrin inhibits matrix metalloproteinase (MMP-2, MMP-3, and MMP-9) activity in a rabbit preterm delivery model. J Obstet Gynaecol Res 2008; 34: 931-4.

  17. Ramalingam S, Crawford J, Chang A, Manegold C, Perez-Soler R, Douillard JY, Thatcher N, Barlesi F, Owonikoko T, Wang Y, Pultar P, Zhu J, Malik R, Giaccone G; FORTIS-M Study Investigators. Talactoferrin alfa versus placebo in patients with refractory advanced non-small-cell lung cancer (FORTIS-M trial). Ann Oncol. 2013 Nov; 24 (11): 2875-80. doi: 10.1093 / annonc / mdt371. Epub 2013 Sep 19.

  18. Andersen JH. Technology evaluation: rh lactoferrin, Agennix. Curr Opin Mol Ther 2004; 6: 344-9.

  19. Vincent JL, Marshall JC, Dellinger RP, Simonson SG, Guntupalli K, Levy MM, Singer M, Malik R; Oral tAlactoferrin in Severe sepsIS Study Investigators.Talactoferrin in Severe Sepsis: Results From the Phase II / III Oral tAlactoferrin in Severe sepsIS Trial. Crit Care Med. 2015 Sep; 43 (9): 1832-8. doi: 10.1097 / CCM.0000000000001090.


  Ключові слова: лактоферину /ТАЛАКТОФЕРРІН /Рекомбінантний лактоферину ЛЮДИНИ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити