Представлені результати досліджень молочної продуктивності корів уральського типу різного віку. Встановлено, що тварини мають стійкі і вирівняні характери лактаційний кривих, які властиві особинам з міцною конституцією.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Есмагамбетов К. К.


THE DYNAMICS OF THE LACTATION CURVES OF THE URAL TYPE BLACK AND WHITE COWS

The results of the dairy efficiency investigations of the Ural type cows of different age are presented. It is established that the animals have the steady and leveled characters of the lactation curves which are peculiar to individuals with the strong constitution.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Аграрний вісник Уралу

  Наукова стаття на тему 'Лактаційні криві чорно-строкатих корів різного віку'

  Текст наукової роботи на тему «Лактаційні криві чорно-строкатих корів різного віку»

  ?Тваринництво

  9. Паттерсон С. Практика ветеринарного лікаря. М.: Акваріум-Принт, 2006. 176 с.

  10. Плахотин М. В. Прописи засобів, що застосовуються при загальному і місцевому лікуванні екземи і дерматитів: Довідник по ветеринарної хірургії. 1981. С.73-78.

  11. Ролдугина Н. П., Нікітченко В. Є., Яглов В. В. Практикум з цитології, гістології та ембріології. 2-е изд., Перераб. і доп. М.: Колос, 2010. 264 с.

  12. Harvey R. G. Skin Disease / The Waltham Book of Clinical Nutrition of the Dog and Cat. London: Pergamon, 1994. P. 424-444.

  13. Lechawski R., Lenarcik, M. Zywienie a choroby skory psow i kotow // Medycyna Wet. 1994. V. 50 (10). Р. 477-479.

  14. Miller W. H. Nutritional Considerations in small animal dermatology // Veterinary Clinics of North America. 1989. V. 19. P. 497-511.

  15. Markwell P. J., Butterwick R. F. Obesty / Waltham Book of Climcal Nutrition of the Dog and Cat. Pergamon, 1994. Р. 131-148.

  лактаційний криві чорно-строкатих корів різного віку

  К. К. ЕСМАГАМБЕтов, кандидат біологічних наук, доцент, Курганська ГСХА

  641300, Курганська область, Кетовском район, с. Лесніково, мкр. КГСХА; тел. 8-35-231-45-1-17

  "р<0.05, ** р<0,01, *** р<0,001

  Ключові слова: чорно-рябі корови, вік, удій, лактація. Keywords: Cows, lactation, milk yields, full-value, coefficient, age.

  З огляду на світовий досвід використання тварин голштинської породи, в нашій країні, в тому числі в Уральському регіоні, починаючи з 70-80-х рр. XX століття корів чорно-рябої породи схрещують з голштинськими биками. В результаті тривалої селекційно-племінної роботи створено внутріпородний тип «Уральський» великої рогатої худоби чорно-рябої породи. В даний час більшість стад господарств зони Уралу представлено тваринами уральського типу, в тому числі провідні племінні заводи Курганської області. Удосконалення уральського типу худоби проводиться в напрямку підвищення удою, белковомо-лочності, збільшенні тривалості господарського використання і інших ознак [1, 2]. Тому вивчення різних господарсько-біологічних особливостей і продуктивних якостей сучасного молочного худоби є актуальною проблемою, яка має наукове і практичне значення.

  Відомо, що величина молочної продуктивності за лактацію залежить (крім інших умов) від максимального удою і від ступеня збереження його протягом лактації. При одному і тому ж максимальному удое ця величина за лактацію буде тим більше, чим більше постійна лактаційна крива [3, 4].

  Метою цієї роботи є визначення характеру зміни удою по місяцях лактації чорно-строкатих корів уральського типу різного віку. Для її досягнення вирішувалися наступні завдання:

  - вивчити молочну продуктивність корів різного віку;

  - встановити динаміку удою по місяцях лактації;

  - розрахувати коефіцієнти зміни удою протягом однієї і ряду лактації;

  Методика досліджень.

  Дослідження проводилися в стаді чорно-рябої худоби уральського типу

  Таблиця 1 Схема досвіду

  Чорно-строкаті корови уральського типу

  Вік в отеленнях

  Один Два Три і більше

  Досліджувані ознаки і коефіцієнти

  Молочна продуктивність за 305 днів лактації, середній% жиру, кількість молочного жиру; коефіцієнти зміни удою

  Таблиця 2

  Молочна продуктивність корів різного віку

  Показники 1 отелення 2 отелення 3 отелення і більше

  лактація лактація лактація

  1 + 1 2 1 2 3

  Удій, кг 5346 ± 184 ** 5146 ± 154 * 5945 ± 163 *** 4698 ± 157 5426 ± 177 ** 5863 ± 235

  МДж,% 4,07 ± 0,05 3,75 ± 0,02 3,98 ± 0,02 *** 3,71 ± 0,04 3,78 ± 0,03 3,80 ± 0,04 ** *

  М.Ж., кг 219,9 ± 7,3 192,7 ± 6,0 236,9 ± 7,3 174,7 ± 5,8 204,9 ± 6,64 222,8 ± 8,9

  Таблиця 3

  Розподіл надоїв по місяцях лактації корів різних отелень

  № лактацій Надої по місяцях лактації (% до удою за лактацію)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  один отелення

  1 11,0 12,4 12,2 11,1 10,6 10,2 9,6 8,6 8,1 6,5

  два отелення

  1 11,7 12,5 12,4 11,2 11,4 9,9 9,8 8,2 7,2 5,3

  2 12,5 13,1 12,6 11,9 11,1 9,5 9,1 8,5 7,0 4,9

  три отелення

  1 9,4 12,6 12,3 11,9 11,2 10,7 9,9 9,1 7,6 6,1

  2 11,5 12,6 12,2 11,2 10,8 9,6 9,4 8,3 7,8 6,3

  3 13,3 13,1 12,9 11,7 11,2 10,2 8,9 7,8 5,9 4,6

  ЗАТ племзаводу «Глінки». Система утримання тварин стойлововигульная. Годування здійснювалося в стійлах і загонах, обладнаних годівницями. Спосіб утримання прив'язні, всі виробничі процеси відповідали загальноприйнятій технології в молочному скотарстві.

  Поставлені цілі і завдання вирішувалися на основі даних зоотехнічного обліку, підсумків бонітування і результатів

  використання плану племінної роботи. Робота виконана відповідно до схеми досвіду (табл. 1).

  Досліджуване поголів'я відповідно до кількості отелень було розбите на 3 групи: з одного лактацією, з двома лактації і з трьома лактації і більш. У кожну групу входило по 34 тваринного.

  Результати досліджень.

  Вивчення показників молочної продуктивності корів різного віку

  Тваринництво

  показало, що мінливість удою і масової частки жиру в молоці коливається по лактації. Корови старшого віку на початку своєї продуктивної діяльності мали менші показники, ніж їх послідовники (табл. 2).

  Надої повновікових корів по першій лактації, відповідно, нижче, ніж у тварин двох і однієї лактацій, на 9,5% (Р < 0,05) і 13,8% (Р < 0,01), що свідчить про заміну вибракуваних корів продуктивнішими первотелкамі.

  Аналіз зміни МДж в залежності від кількості отриманого молока показав, що у корів чітко простежується тенденція збільшення вмісту жиру в молоці в міру підвищення рівня надою: від 3,75% при удое 5146 кг до 3,98% (Р < 0,001) при удое 5945 кг по другій лактації та від 3,71% при удое 4698 кг до 3,80% (Р < 0,001) при удое 5863 кг по третій лактації.

  Молочна продуктивність у віці одного отелення в перші два місяці лактації збільшується, а потім йде на спад (рис. 1).

  Найвищий удій, 662 кг молока, був зафіксований у другому місяці лактації. Подальше зниження удою в наступні місяці лактації коливається близько 6%. Стійкість і показник повноцінності лактації становлять, відповідно, 90% і 78,5%, що свідчить про середній виравненності надоїв.

  Корови двох отелень мають такий же характер лактаційний кривих (рис. 2).

  Продуктивність по першій лактації нижче продуктивності другої лактації 15,8% (Р<0.001), це пов'язано з тим, що корови підвищують удій молока від лактації до лактації і досягають максимуму до 5-6 лактації, а потім йде поступове зниження. У першій лактації найвищий удій становить 644 кг молока на другому місяці. У другій лактації максимум удою доводиться також на другий місяць, найвища продуктивність склала 774 кг. Щомісячне зниження удою, стійкість і показник повноцінності лактації становлять, відповідно, 6,8-7,6; 85-90% і 75,5-78,5%.

  У повновікових корів характер лактаційний кривих дещо іншою. Максимальні надої припадають на перші місяці лактації (рис. 3).

  Найвищий надої за першу і другу лактації припадають на другий місяць і склали, відповідно, 591 і 684 кг молока. Третя лактація найпродуктивніша, однак максимальну кількість молока, що дорівнює 776 кг, отримано в перший місяць після отелення. Це свідчить те, що повновікових тварини не розкрили свого біологічного потенціалу. Однак характер лактаційний кривих вирівняний. Зниження удою після його найбільшої кількості в наступні місяці становить близько 7%. У повновікових корів в першу

  місяць

  місяць

  -перша лактація

  Малюнок 1

  Лактаційна крива корів одного отелення

  лактацію відзначається її більш висока стійкість і показник повноцінності (95,1% і 82,7%). У другу і третю лактації, відповідно, вони складають 78,6-84,3% і 78,2-73,9%. Ці показники вказують, що тварини мають міцну конституцію, так як ні в первісток, ні у корів старших вікових груп не відзначаються різкі перепади в ході лактації. Розподіл надоїв по місяцях лактації показує, як йде раздой корів (табл. 3).

  Молоді корови краще роздоюють. Найбільша кількість молока від них отримують на другому і третьому місцях

  [-|-Перша лактація - »- Друга лактація |

  малюнок 2

  Лактаційні криві корів двох отелень

  > - • Перша лактація

  місяць - - Друга лактація -

  -Третя лактація |

  малюнок 3

  Лактаційні криві корів трьох отелень і

  старше Таблиця 4

  Коефіцієнт зміни удою корів з віком,%

  Показник 2 отелення 3 отелення

  Співвідношення лактацій 2: 1 2: 1 3: 2

  Коефіцієнт + 15,8 + 15,5 +8,1

  після отелення, а від повновікових тварин - в перші два місяці, що свідчить про неповне використання їх генетичного потенціалу.

  Вивчення зміни удою від лактації до лактації показує, що воно в даному стаді відображає біологічну особливість молочної худоби, а саме підвищення надоїв до п'ятої-шостої лактації [3]. У таблиці 4 представлені відомості про коефіцієнти зміни удою корів з віком,% до попередньої лактації.

  Дані таблиці показує, що зі зростанням лактації відбувається підвищення продуктивності на 15,8 і 8,1%.

  Підвищення ефективності виробництва продукції молочного скотарства залежить від багатьох факторів, в тому числі і від селекційно-племінної роботи. Використання даних розподілу надоїв по місяцях лактації та перехідних коефіцієнтів для прогнозування молочної продуктивності корів чорно-рябої породи племзаводу показало, що вони відображають біологічний потенціал тварин. при

  збереженні існуючої технології утримання, годівлі, прибирання гною і умов отримання молока в даному сільськогосподарському підприємстві рівень молочної продуктивності корів по другій лактації буде вище, ніж по першій, на 15,5%, а за третьою - на 8,1% вище, ніж по другий.

  висновки.

  1. Молочна продуктивність тварин знаходиться на високому рівні. Надої первісток 4698-5346 кг, у корів другого отелення 5426-5945 кг, у повновікових 6000 кг і більше.

  2. Динаміка лактаційний кривих чорно-рябої худоби уральського типу має вирівняний характер. Стійкість і показник повноцінності лактації становлять, відповідно, 85-90% і 75,5-78,5%.

  3. Найбільша кількість молока від корів перших двох отелень отримують на другому і третьому місцях лактації, від повновікових - на першому і другому. Надої корів в другу і третю лактації, відповідно, вище попередніх на 15,5% і 8,1%.

  355 ^ »^ Аграрний вісник Уралу №2 (81), 2011 р.

  Тваринництво

  література

  1. План племінної роботи з чорно-рябої породою великої рогатої худоби і республік Уральського регіону на період 2005-2010 роки. Єкатеринбург, 2005 - 156 с.

  2. Мимрін В. С. Чорно-строкатий худобу на Уралі. Єкатеринбург: Изд-во Урал. ГСХА, 2003. 145 с.

  3. Ернст Л.К., Бегучев А. П., левантина Д. Л. [и др.]. Скотарство. 3-е изд., Перераб. М.: Колос, 1992. 543 с.

  4. Костомахин Н. М. Скотарство. Лань, 2007. 432 с.

  МОРФОЛОГІЧНІ І отологічні ХАРАКТЕРИСТИКИ трутнів Далекосхідного БДЖІЛ

  Е. Н. Коптєва, аспірант, Приморська ГСХА

  692510, Приморський край, м Уссурійськ, пр. Блюхера, д. 44; тел. 8 (4234) 26-54-34, 89046223506; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ключові слова: бджільництво, далекосхідні бджоли, морфологічні характеристики трутнів, льотна активність.

  Keywords: Beekeeping, Far Eastern breeding group of bees, morphology of drones, ethological behavior.

  Бджільництво на Далекому Сході почало розвиватися з кінця XIX - початку XX століття, коли з початком освоєння далекосхідних земель бджіл стали завозити переселенці із західних районів нашої країни.

  За даними А. П. Волосевича [2], перші бджоли були завезені з України в Примор'ї в 1865 р, а в Південно-Уссурійський край - в 1890 р, що підтверджує джерело 1911 г. [6], кажучи про завезення десятка вуликів з Росії «близько 18 років тому», і пчеловодная галузь, зустрівши сприятливі умови, швидко розвинулася до значних розмірів. Так, в 1911 р бджолиних сімей було вже понад 150 тисяч.

  Далекосхідні бджоли, на думку А. Ганаева, як порода з'явилися завдяки стихійному схрещуванню завезених з західної частини Росії бджіл української, середньо, сірої гірської кавказької і італійської порід [3]. В даний час бджоли Далекого Сходу визнані породної групою.

  У процесі тривалого періоду розвитку сформувалася особлива, добре пристосована до даних природно-кліматичних умов і в той же час унікальна за своїми господарсько-корисним і біологічними ознаками популяція бджіл.

  Для характеристики далекосхідних бджіл ми досліджували чоловічих

  особин бджолиної сім'ї - трутнів по екстер'єрних показників,

  необхідним для виявлення їх породної приналежності і льотної активності.

  До морфологічними ознаками,

  характеризує породу у бджіл, відносять довжину і ширину правого переднього крила, кубітальний індекс третьої кубітальної осередку крила, тарзальной індекс, довжину і умовну ширину третього тергіта, довжину хоботка і інші. вивчення екстер'єрних

  ознак проводилося за загальноприйнятою методикою В. В. Алпатова [1].

  У таблиці 1 показані екстер'єрні показники трутнів Приморського і Хабаровського країв за результатами наших досліджень.

  За такими показниками, як довжина хоботка, довжина правого переднього крила, ширина крила, тарзальной індекс, у трутнів Приморського і Хабаровського країв виявлена ​​достовірна різниця, а за показниками довжини і ширини третього тергіта, кубітальние індексу і кількості зачіпок на задньому крилі достовірної різниці не спостерігається.

  Аналіз вимірювань дискоїдальне зміщення показав, що у трутнів далекосхідних бджіл переважає позитивне дискоїдальне

  зміщення, що характерно для бджіл далекосхідної породної групи.

  Таким чином, вивчення

  екстер'єрних показників трутнів Приморського і Хабаровського

  країв показує, що в результаті

  різнорідного походження трутні далекосхідних бджіл мають великий розмах мінливості своїх ознак, що характерно для примітивної породи.

  Також проводилися спостереження за поведінкою трутнів. Спостереження велися за вильотами трутнів двох сімей з приблизно рівною кількістю особин в сім'ї (11-12 вуличок) в сприятливі для вильоту дні з 11 години ранку до 7 години вечора протягом 15 днів в червні і липні 2010 р (табл. 2).

  Трутні вилітають з вулика з метою обльоту і спаровування з маткою. Влітку в сім'ї налічується 2-3 тис. Трутнів [5].

  Вильоти проходять в теплі, сонячні дні, не раніше 13-14 і не пізніше 17 годин. Трутні збираються в певному місці, на висоті від 15 до 30 м. Місця збору трутнів можуть бути поруч з пасікою, а можуть бути віддалені від сімей на 5 км і більше. Трутні, вилітаючи з гнізда, беруть запас корму на 10-17 км [4].

  Найбільша кількість вильотів трутнів було зареєстровано з 13 до

  Таблиця 1

  Екстер'єрні показники трутнів Приморського і Хабаровського країв

  № Показники Трутні

  п \ п Приморський край Хабаровський край td

  1 Довжина хоботка, мм 3,92 ± 0,05 3,61 ± 0,03 5,32

  2 Довжина крила, мм 13,16 ± 0,035 11,85 ± 0,057 19,58

  3 Ширина крила, мм 3,91 ± 0,018 3,96 ± 0,023 1,85

  4 Кількість зачіпок, шт. 21,62 ± 0,31 22,0 ± 0,43 0,72

  5 Кубітальний індекс,% 61,6 ± 2,94 58,3 ± 2,15 0,91

  6 Довжина 3-го тергіта, мм 3,52 ± 0,34 3,14 ± 0,062 1,1

  7 Ширина тергіта, мм 7,39 ± 0,31 7,29 ± 0,055 0,32

  8 тарзальной індекс,% 53,39 ± 0,62 57,98 ± 0,98 5,96

  9 дискоїдальне зміщення,% позитивне негативне нейтральне 56.67 21.67 21.66 52,56 21,79 25,64


  Ключові слова: Чорно-рябої КОРОВИ / ВІК / удій / ЛАКТАЦІЯ / COWS / LACTATION / MILK YIELDS / FULL-VALUE / COEFFICIENT / AGE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити