Область наук:

 • фізика

 • Рік видавництва: 2006


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Лабораторний комплекс для вимірювання радіолокаційних характеристик відбивачів'

  Текст наукової роботи на тему «Лабораторний комплекс для вимірювання радіолокаційних характеристик відбивачів»

  ?Секція прикладної електродинаміки і радіопередавальних пристроїв

  чеських систем координат та вироблено із застосуванням теорем додавання сферичних функцій [3].

  Розрахунок рівнів спектральних складових напруженостей розсіяного ЕМ поля зведений до вирішення систем нелінійних алгебраїчних рівнянь щодо коефіцієнтів розкладів ЕМ поля по системі сферичних достатньо міс-.

  поля і на комбінаційних частотах при стандартних поляризаціях падаючого поля. Досліджено залежності амплітуд напруженостей спектральних складових ЕМ поля розсіювання від електродинамічних параметрів нелінійного речовини, амплітуд спектральних складових напруженостей падаючого поля і геометричного розташування куль.

  Результати можуть бути використані при виборі матеріалів і конструкцій .

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Бломберген Н. Нелінійна оптика. - М .: Світ, 1966. - 424 с.

  2. Петров Б.М. Електродинаміка та поширення радіохвиль. - М .: Изд. Г-лінія, 2003.-558с.

  3. Ерофеенко В.Т. Теореми додавання: довідник.- Мінськ .: Наука і техніка, 1989. -255 .

  УДК 621.396.71

  М.А. Степаненков

  ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК відбивач

  Створено автоматизований лабораторний вимірювальний комплекс, що дозволяє досліджувати електродинамічні характеристики об'єктів (в тому числі з керованими параметрами) в діапазоні СВЧ (2,5 - 3,5 ГГц і 7,5 - 11 ГГц). Комплекс дозволяє проводити наступні види вимірювань на узгодженої і кроссполярізаціях:

  | Азимутальні діаграми зворотного розсіювання відбивачів,

  | Угломестной діаграми про ратного розсіювання відбивачів,

  | Частотні характеристики ЕПР відбивачів в діапазоні 7,5 - 11ГГ ц,

  |

  ,

  | Статистичні характе ристики ЕПР відбивачів,

  | Вимір характеристик нелінійних відбивачів.

  Комплекс призначений для виконання лабораторних робіт студентами з дисциплін напрямів "Радіотехніка", "Радіофізика і електроніка", спеціальностями "Засоби радіоелектронної боротьби", "Радіозв'язок, радіомовлення і",, - (),, магістерських дисертацій, виконання кафедральних НДР.

  Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  УДК 621.396.677.3

  Л.А. Аветисян

  ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СПРЯМОВАНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ апертурна антена ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИМІРЮВАНЬ В

  БЛИЖНЬОЇ ЗОНІ

  Одним з лабораторних методів вимірювань характеристик спрямованості антен є амплифазометрического метод, який полягає у вимірюванні поля в ближній зоні антени і перерахунку отриманих значень в поле далекої зони. В роботі розглянуто застосування відбивної антеною решітки (ОАР) для амплифазометрического вимірювань, яка дозволяє вимірюється значення поля відображати назад на випробувану антену.

  Реалізація амплифазометрического методу проведена за допомогою рупорної антеною П6-23 з розмірами розкриву 342x256,5 мм. Елементи ОАР є плоскими чвертьхвильові вібратори. Даний вибір був обґрунтований наступним міркуванням: при комутації (замиканні) двох чвертьхвильових вібраторів утворюється полуволновий вібратор, відбивна здатність якого набагато вище відбивної здатності четвертьволнового вібратора.

  Вимірювальне обладнання лабораторного стенду включає в себе ОАР, випробувану антену і СВЧ-рефлектометр. Для відгалуження відбитої від ОАР хвилі використовується циркулятор. Для вимірювання параметрів відбитої хвилі використовується панорамний вимірювач коефіцієнта стоячої хвилі (КСВ) і ослаблення. Процес вимірювання полягає в послідовній комутації вібраторів ОАР і фіксації значень КСВ. Способи комутації вібраторів можуть бути як механічними, так і електронними. Якщо з'єднати вібратори решітки р-1-П - діодами, то комутація вібраторів буде здійснюватися електрично, подачею напруги на р-1-П - діод. Ще одним варіантом автоматичної комутації є використання фотодіодів.

  При дослідженні спрямованих властивостей рупорної антени П6-23 за результатами вимірювань в ближній зоні отримана діаграма спрямованості має значну схожість з діаграмою спрямованості випробуваної антени, яка вимірюється за допомогою допоміжної антени в далекій зоні.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити