На 30 зразках матеріалу вивчено фізико-механічні властивості (міцність при осьовому, диаметральном стисненні, глибина затвердіння) вітчизняного фотокомпозиту "Лателюкс" і виявлено, що міцнісні характеристики матеріалу відповідають сучасним вимогам, що пред'являються до гібридних світлотверднучий матеріалами

Анотація наукової статті з біотехнологій в медицині, автор наукової роботи - Бірюкова М. М., Бардінова Н. А.


THE LABORATORIAL EVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISITCS OF THE DOMESTIC PHOTOCOMPOSITIONAL FILLING MATERIAL "LATELUX"

On the 30 specimen of the material the physico-mechanical characteristics (strength at axial, diametric compression, the depth of the calcification) of the domestic photocomposite "Latelux" were studied. The durable characteristics of the material were revealed to correspond t the modern requirements, put to the hybrid light-hardening materials.


Область наук:

 • Біотехнології в медицині

 • Рік видавництва: 2009


  Журнал

  вісник стоматології


  Наукова стаття на тему 'Лабораторна оцінка фізико-механічних властивостей вітчизняного фотокомпозітного пломбувального матеріалу 'Лателюкс''

  Текст наукової роботи на тему «Лабораторна оцінка фізико-механічних властивостей вітчизняного фотокомпозітного пломбувального матеріалу" Лателюкс "»

  ?також його позитивним впливом на імунітет і гемостаз.

  Безпосередні клінічні результати використання БЕРЛІТІОНУ в комплексному лікуванні ХГП обґрунтовують доцільність його широкого застосування в паро-донтологіческой практиці з метою підвищення ефективності профілактики і лікування захворювань пародонту.

  Список літератури

  1. Cunha-Cruz J, Hujoel PP, Kressin NR. Oral health-related quality of life of periodontal patients // J Periodontal Res. - 2007. - Vol. 42 (2). - P. 169-176.

  2. Moutsopoulos NM, Madianos PN. Low-grade inflammation in chronic infectious diseases: paradigm of periodontal infections // Ann Acad Sci. - 2006. - Vol. 10SS. - P. 251-264.

  3. Хвороби пародонту. Патогенез, діагностика, лікування / А.С. Григорян, А.І. Грудянов, Н.А. Рабу-хіна, О.А. Фролов. - М: Медичне інформаційне агенство, 2004. - 320 с.

  4. Артюшкевіч А.С. Клінічна пародонту-логія: Практичний посібник. - Мінськ .: Ураджай, 2002. - 303 с.

  5. Іванов B.C. Захворювання пародонту. - М .: Медичне інформаційне агентство, 2001. - 300 с.

  6. Данилевський Н.Ф., Борисенко А.В. Захворювання пародонту. - К .: Здоров'я, 2000. - 464 с.

  7. Лук'янчук В.Д., Шпуліна О.О. Вплив а-ліпоєвої кислоти на стан окисного гомеостазу при експериментальний хронічному генералізованому пародонтиті // Ліки. - 2004. - № 5-6. - С 52-56.

  S. Шпуліна О.А. Ліпоєва кислота - новий засіб профілактики розробці альвеолярних відростків в умовах експериментального хронічного генералізованого пародонтиту // Вісник стоматології. - 2005. - № 1. - С. 27-29.

  9. Лук'янчук В.Д., Шпуліна О.О. Біохемілю-мінісцентній аналіз пародонтопротекторної актівності ліпоєвої кислоти // Вісник стоматології. - 2005. -№2. - С. 14-17.

  10. Лук'янчук В.Д., Шпуліна О. А. Фармакокоррекция порушень енергетичного обміну при запально-дистрофічні процесі в пародонті // Експериментальна і клінічна фармакологія. -2006. - Т. 69, №4. - С. 51-56.

  11. Безрукова И.В., Г рудянов А.І. Агресивні форми пародонтиту. - М .: ТОВ «Медичне інформаційне агентство», 2002. - 127 с.

  12. Гланц С. Медико-біологічна статистика: Пер з англ. - М .: Практика, 1999. - 459 с.

  13. Куцевляк В.Ф., Лахтін Ю.В. Індексна оцінка

  пародонтального статусу: Навчально-методичний

  посібник. - Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2002. - 80 с.

  14. Іванов B.C., Деньга О.В., Хоменко Л.А. Карта стоматологічного обстеження дитини для епідеміологічних досліджень / Вісник стоматології. - №4. - 2002. - С. 53-66.

  15. Тілігузова Н. А. Клініко-лабораторне обгрунтування диференційованого застосування пре-

  паратов-адаптогенів рослинного походження в комплексному лікуванні хворих на хронічний катаральний гінгівіт і генералізований пародонтит: Дис ... канд. мед. наук: 14.01.22 / Інститут стоматології АМН України. - О., 2002. - 198 с.

  16. Зуєва Н.О., Коваленко О.М., Єфімов А.С. ! Застосування берлітіону в комплексному лікуванні учасников ліквідації НАСЛІДКІВ аварії на ЧАЕС: Методичні рекомендації. - К .: Укр. центр наук. - мед. інф. та пат.- ліц. роботи, 2000. - 46 с.

  17. Балаболкин М.І., Кремінська В.М., Клебанова Є.М. Роль окисного стресу в патогенезі діабетичної нейропатії і можливість його корекції препаратами а-ліпоєвої кислоти // Проблеми ендокринології. - 2005. - Т. 51, № 3. - С. 22-33.

  18. Препарати а-ліпоєвої кислоти: динаміка вмісту в крові і вплив на гемостаз при ураженнях печінки у людини / А.С. Логінов, Т.В.Нілова, Е.А. Бендик, А.В. Петраков // Фармакологія та токсикологія. -1990. - Т. 53, №2. - С. 47-50.

  надійшла 11.02.09

  УДК 616.314-74: 615.462

  М. М. Бірюкова, Н. А. Бардінова

  Харківська медична академія післядипломної освіти

  ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА фізікомеханіческіх ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ФОТОКОМПОЗІТ-ного пломбувальні

  Матеріалу "LATELUX"

  На 30 зразках матеріалу вивчені фізікомеханіческіх властивості (міцність при осьовому, диаметральном стисненні, глибина затвердіння) вітчизняного фотокомпозиту "Ьаїеііх" і виявлено, що міцнісні характеристики матеріалу відповідають сучасним вимогам, що пред'являються до гібридних світлотверднучий матеріалами.

  Ключові слова: фотокомпозіт "Ьаїеііх", лабораторні дослідження

  Про Бірюкова М. М., Бардінова Н. А. 2009

  М. М. Бірюкова, Н. А. Бардінова

  Харківська медична академія післядипломної освіти

  Лабораторні ОЦІНКА фізико-МЕХАНІЧНІХ ВЛАСТІВОСТЕЙ ВІТЧІЗНЯНОГО ФОТОКОМПОЗІТНОГО

  Пломбувального матеріалу "LATELUX"

  На 30 зразки матеріалу вівчені фізико-механічні Властивості (міцність при осьовому, діаметральному стісненні, Глибина отвердження) вітчізняного фотокомпозиту "Latelux" і Виявлено, что міцністі характеристики матеріалу відповідають сучасним вимоги, что пред'являються до гібрідніх світозатверджуючіх матеріалів. Ключові слова: фотокомпозіт "Latelux", лабораторні дослідження

  M. M. Biriukova, N. A. Bardinova

  Kharkiv Medical Academy of Postgraduational Education

  THE LABORATORIAL EVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL CHARACTER-ISITCS OF THE DOMESTIC

  PHOTOCOMPOSITIONAL FILLING MATERIAL "LATELUX"

  On the 30 specimen of the material the physico-mechanical characteristics (strength at axial, diametric compression, the depth of the calcification) of the domestic photocomposite "Late-lux" were studied. The durable characteristics of the material were revealed to correspond t the modern requirements, put to the hybrid light-hardening materials.

  Key words: photocomposite "Latelux", labora-torial studies.

  При використанні фотополімерів медперсоналу необхідно забезпечити якісну реставрацію зуба при мінімальному світловому впливі на тверді тканини зуба, пульпу, слизову оболонку порожнини рота, а також знизити світлову навантаження на орган зору медперсоналу і пацієнтів, при цьому не знизивши якісні характеристики фізико-механічних властивостей пломбувального матеріалу, які він набуває після реакції фотополімеризації [1].

  Мета нашого дослідження. Визначення основних фізико-механічних властивостей

  вітчизняного фотокомпозітного пломбувального матеріалу "Latelux".

  Матеріали та методи. Композитний матеріал LATELUX - універсальний мікрогібрід, що володіє здатністю полі-мерізоваться при кімнатній температурі за рахунок активування фотоініціатора камф-рохінона видимим (синім) світлом з довжиною хвилі 400-500 нм (тип II ІСО 4049: 2000). У ніверсальний матеріал LATELUX призначений до застосування в терапевтичній стоматології для пломбування каріозних порожнин всіх класів по Блеку, для косметичної реставрації коронкових частин фронтальної групи зубів. Композитні пасти LATELUX випускаються трьох ступенів прозорості в цілому 30 колірних відтінків за фірмовою шкалою відтінків LATELUX, є адаптацією широко застосовується в практиці шкали Vita classic.

  До складу LATELUX входить: сполучна на основі Bis-GMA, TEGDMA; мікрогіб-Рідний однорідний наповнювач Ultraglass на основі сверхмелкозерністого барійалю-моборосілікатного скла із середнім розміром частинок 0,6 мкм; ініціатори, стабілізатори.

  Технічна характеристика наповнювача:

  - середній розмір частинок - 0,6 мкм;

  - максимальний розмір частинок - 2,5 мкм;

  - вміст наповнювача - 60,2 об. % Або 78 мас. %

  Для вивчення фізико-механічних

  властивостей з Latelux були виготовлені 30 зразків, які розділили на 3 групи (по 10 в кожній). Залежно від завдання дослідження зразки виготовляли з особливостями.

  Для визначення міцності пломбувального матеріалу при осьовому стисненні зразки світлотверднучий матеріалу виготовляли наступним чином. Накривали скляну пластину поліетілентерефта-панцерні плівкою, поверх якої встановлювали форму. Форма металева, циліндрична, висотою (6 ± 0,2) мм, діаметр (4 ± 0,2) мм. Форму накривали плівкою і притискали масу іншої скляною пластиною для видалення надлишків матеріалу. Прибирали скло і опромінювали зразок протягом 40 сек. Форму перевертали і опромінювали іншу сторону зразка протягом 40 сек.

  Не знімаючи плівок форму поміщали у водяну баню з температурою (37 ± 1) ° С на 15 хв., Після закінчення яких зразок виймали з форми, видаляли облой і поміщали в дистильовану воду при температурі (37 ± 2) ° С на 24 годину.

  Зразок вимірювали за допомогою штангенциркуля з точністю 0,1 мм по діаметру не менше ніж в трьох точках. Середній результат округляли до 0,1 мм. Встановлювали зразок між опорними площадками випробувального апарату так, щоб вертикальна вісь зразка співпадала з напрямком дії навантаження. Регулювали апарат до здійснення зіткнення зразка з майданчиками. Апарат приводили в дію і записували значення визначаються показників. Шуканої величиною було зусилля, необхідне для руйнування зразка випробувальним апаратом.

  Для визначення міцності при диаметральном стисненні матеріалу приготування зразків светоотверждаємих матеріалів проводили наступним чином. Накривали скляну пластину поліетілентерефта-панцерні плівкою, поверх якої встановлювали металеву циліндричну форму висотою (6 ± 0,2) мм і діаметром (4 ± 0,2) мм, накривали плівкою, притискали масу іншої скляною пластиною для видалення надлишків матеріалу. Видаляли скло і опромінювали зразок протягом 40 сек. Не знімаючи плівок форму перевертали і опромінювали іншу сторону зразка протягом 40 сек. Після цього форму поміщали у водяну баню з температурою (37 ± 1) ° С на 15 хв., Після закінчення яких зразок виймали з форми, видаляли облой і поміщали в дистильовану воду при температурі (37 ± 2) ° С на 24 годину.

  Зразок вимірювали за допомогою штангенциркуля з точністю 0,1 мм по діаметру не менше ніж в трьох точках. Середній результат округляли до 0,1 мм. Встановлювали зразок між опорними площадками випробувального апарату (циліндричної поверхнею), попередньо проклавши між майданчиками і зразком зволожену фільтрувальний папір. Регулювали апарат до здійснення зіткнення зразка з майданчиками. Апарат приводили в дію і записували значення визна-

  ється показників. Шуканої величиною було зусилля, необхідне для руйнування зразка випробувальним апаратом.

  Для визначення глибини затвердіння світлотверднучий стоматологічного матеріалу металеву форму для виготовлення зразків у вигляді циліндрів висотою (15 ± 0,2) мм, діаметром (4 ± 0,2) мм; заповнювали Светоотверждаємиє пастою, уникаючи утворення повітряних бульбашок. Зразок опромінювали протягом 40 сек. З одного боку. Через (180 ± 20) с. Після закінчення опромінення витягували полімерізат пасти з форми і за допомогою шпателя і паперової серветки знімали неотвержденного шар з торцевої поверхні зразка. Вимірювали висоту отвержденного зразка мікрометрів з точністю до 0,1 мм і враховували отримане значення як глибину затвердіння.

  Результати досліджень та їх обговорення. Визначення міцності ЬЛТБЬІХ при осьовому стисненні. Показник міцності пломбувального матеріалу при осьовому стисненні є одним з основних критеріїв, за значенням якого можна судити про фізико-механічні властивості фотополімеру, про вертикальному навантаженні, яку може витримати реставрація при жувальній тиску, отже, прогнозувати довготривалість служби матеріалу при клінічному застосуванні.

  Показник міцності ЬЛТБЬІХ при осьовому стисненні становить 357,3 ± 11,3 МПа, що становить 94,8% в порівнянні з природною твердістю емалі зуба. Це відповідає сучасним вимогам що ставляться до міцності гібридних матеріалів [2].

  Показник міцності пломбувального матеріалу при диаметральном стисненні є критерієм, за значенням якого можна судити про горизонтальну навантаженні, яку може витримати пломба при жуванні.

  Показники міцності ЬЛТБЬІХ при диаметральном стисненні становить 54,5 ± 0,9 МПа.

  Отримані значення міцності ЬЛТБ-ЬІХ при диаметральном описі відповідає вимогам, що пред'являються до сучасних фотополімерним матеріалами [2].

  Глибина затвердіння пломбувального матеріалу - необхідний критерій оцінки якості фотополімера. Його початкове значення визначає товщину шару фотополімер-ного матеріалу, який можливо накласти одномоментно і якісно полімерних-ризовать. Від цього також залежить кількість шарів, які доводиться накладати при виконанні реставраційних робіт по відновлення анатомічної форми зуба.

  Значення глибини затвердіння ЬЛТБ-ЬІХ становить 7,11 ± 0,03мм (сталева форма) і 13,88 ± 0,03мм (пластмасова форма).

  Таким чином, фізико-хімічні

  властивості ЬЛТБЬІХ після затвердіння (міцність при осьовому, диаметральном стисненні матеріалу і глибина затвердіння) відповідаю стандартним вимоги, що пред'являються до гібридних пломбувальних матеріалів і ЬЛТБЬІХ може бути рекомендований для застосування в практичній стоматології [2, 3].

  Список літератури

  1. Мороз Б.Т. Сучасні пломбувальні матеріали і особливості їх застосування в клінічній практиці / Б. Т. Мороз, Т. С. Дворнікова. СПб: ТОВ Меди вид-ва, 2005 - 90с

  2. Николишин А.К. Відновлення (реставрація) і пломбування зубів сучасними матеріалами і технологіями / А. К. Ніколішин. -Полтава: Полтава, 2001-176с.

  3. Реставраційні матеріали та основи практичної ендодонтії / С. К. Сурданскій, О. Н. Паламарчук, О. Н. Строяковская та ін-Київ: Книга плюс, 2004.-320с.

  надійшла 06.02.09.

  УДК 616.31-008.8-073.178: 616.314.18-002.4031.81

  С. П. Ярова, д. Мед. н., В. В. Саноян

  Донецький національний медичний університет

  ДИНАМІЧНА міжфазної тензіометрії РОТОВОЇ РІДИНИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ З СУПУТНЬОЮ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЄЮ І БЕЗ НЕЇ

  Метою дослідження з'явився порівняльний аналіз показників тензіометрії у хворих на генералізований пародонтит із супутньою патологією серцево-

  судинної, ендокринної та травної систем і без неї. Проведено клініколабораторной обстеження 83 пацієнтів, 52 з яких страждали на хронічний генералізований пародонтит, 31 людина мала здоровий пародонт. Істотні відмінності були виявлені при порівнянні тензіометріческіх показників здорових і хворих на генералізований пародонтит із супутньою патологією та без неї. Ключові слова: динамічна межфазная тензіометрія, ротова рідина, пародонтит.

  С. П. Ярова, В. В. Саноян

  Донецький національний медичний університет

  ДІНАМІЧНА МІЖФАЗНА ТЕНЗІОМЕТРІЯ РОТОВОЇ Рідини Хворов НА генералізований пародонтит ІЗ супутних соматичних ПАТОЛОГІЄЮ ТА БЕЗ НЕЇ

  Метою дослідження став порівняльній аналіз показніків дінамічної міжфазної тензіо-метрії ротової Рідини у Хворов генералізова-ним пародонтит Із супутних патологією серцево-судінної, ендокрінної и травної систем та без неї. Проведено клініко-лабораторне обстеження 83 пацієнтів, среди якіх 52 страждалі хронічність генерали-тання пародонтит, 31 особа мала здоровий пародонт. Вірогідні відміни були найдені во время порівняння тензіометрічніх показніків здорових та Хворов на генералізова-ний пародонтит Із супутних соматичних патологією та без неї.

  © Ярова С. П., Саноян В. В. 2009


  Ключові слова: ФОТОКОМПОЗІТ "LATELUX" /ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. /лабораторні дослідження. /PHOTOCOMPOSITE "LATELUX" /LABORATORIAL STUDIES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити