У статті розглянута проблема тобакокуренія працездатного населення і її негативні соціально-економічні наслідки для промислових підприємств, а також можливі шляхи вирішення цієї проблеми з метою підвищення продуктивності праці, оптимізації витрат в системі управління персоналом, зниження фінансових втрат і збільшення прибутку підприємств. У статті висвітлено необхідність формування здорового способу життя населення, що потенційно впливає на ефективність роботи персоналу підприємств.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Бурмістрова Н.О., Бурмістров Д.А.


SMOKING AS A FACTOR INCREASING THE COST OF THE EMPLOYER

The article considers the problem of tobacco Smoking working population and its negative socio-economic consequences for industrial enterprises, as well as possible ways to solve this problem, in order to increase productivity, cost optimization in the system of personnel management, decrease financial losses and increase profits. In the article the necessity of formation of healthy lifestyle of the population that potentially affect the efficiency of the personnel of the enterprises.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал


  Наукова стаття на тему 'КУРІННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ВИТРАТ РОБОТОДАВЦЯ'

  Текст наукової роботи на тему «КУРІННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ВИТРАТ РОБОТОДАВЦЯ»

  ?Психологічні науки / PSYCOLOGY

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.48.074 Бурмістрова Н.О.1, Бурмістров Д.А.2

  1Восточно-Європейський інститут психоаналізу, 2Доктор біологічних наук, Кандидат педагогічних наук, Санкт-

  Петербурзький інститут біорегуляції і геронтології

  КУРІННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ВИТРАТ РОБОТОДАВЦЯ

  анотація

  У статті розглянута проблема тобакокуренія працездатного населення і її негативні соціально-економічні наслідки для промислових підприємств, а також можливі шляхи вирішення цієї проблеми з метою підвищення продуктивності праці, оптимізації витрат в системі управління персоналом, зниження фінансових втрат і збільшення прибутку підприємств. У статті висвітлено необхідність формування здорового способу життя населення, що потенційно впливає на ефективність роботи персоналу підприємств.

  Ключові слова: продуктивність праці, управління персоналом, мотивація.

  Burmistrova N-О.1, Burmistrov D.A.2

  1The East European Institute of psychoanalysis, 2PhD in Biology, PhD in Pedagogy, St. Petersburg Institute of Bioregulation and gerontology.

  SMOKING AS A FACTOR INCREASING THE COST OF THE EMPLOYER

  Abstract

  The article considers the problem of tobacco Smoking working population and its negative socio-economic consequences for industrial enterprises, as well as possible ways to solve this problem, in order to increase productivity, cost optimization in the system of personnel management, decrease financial losses and increase profits. In the article the necessity of formation of healthy lifestyle of the population that potentially affect the efficiency of the personnel of the enterprises.

  Keywords: labour productivity, personnel management, motivation.

  Щорічно тютюн призводить майже до 6 млн. Випадків смерті, з яких понад 5 млн. Відбувається серед споживачів тютюну, і більше 600 000 серед некурящих людей, що піддаються впливу вторинного тютюнового диму. Якщо не буде вжито термінових заходів, число щорічних випадків смерті до 2030 року може перевищити 8 млн. [3].

  У людини, яка палить тривалість життя нижча. Курець знижує прибутковість своєї сім'ї і не тільки за рахунок витрат на тютюн, а й за рахунок більш високих витрат на медичні послуги. Погіршуючи своє здоров'я, знижує рівень життя сім'ї та продуктивність праці на робочому місці, тим самим, в значній мірі, перешкоджаючи економічному розвитку підприємства.

  Дослідження, проведені в різний час в різних країнах, давно довели, що після куріння:

  - м'язова сила зменшується на 15%;

  - координація рухів знижується на 23%;

  - знижується рухово-моторна реакція, що має велике значення при роботі з високими швидкостями або з приладами, які вимагають точних рухів і швидкої реакції;

  - послаблюється увагу, знижується точність руху, в результаті чого нераціонально витрачається час на роботу;

  - знижується продуктивність праці, зростає можливість шлюбу, підвищується небезпека виробничого травматизму [4].

  Негативний вплив куріння на здоров'я працездатного населення, а як наслідок, на ефективність виробництва, надзвичайно велике. Економічні збитки від куріння співробітників в результаті несуть роботодавці. В рамках дослідження даної проблеми і її негативних наслідків нами було проведено опитування співробітників промислового підприємства Санкт-Петербурга. Третина опитаних співробітників у віці від 20 до 60 років зізналися в тому, що вони курять. З їх числа 96% викурюють в день до 25 сигарет; інші 4% - від 25 до 50 сигарет і більше в день. Отже, на своєму робочому місці палить співробітник викурює приблизно 7 сигарет за восьмигодинний робочий день. Важливо відзначити, що це мінімальні припущення.

  Для підрахунку тимчасових витрат скористалися формулою:

  ЗРВ п к о п рд

  де, ^ рв - фактичні витрати робочого часу;

  t п1 - час витрачений на переміщення від робочого місця до приміщення, відведеного для куріння;

  t к - час на викурювання сигарети;

  to - час на спілкування;

  t п2 - час переміщення до робочого місця;

  Qc / № - кількість сигарет, що викурюються за один робочий день.

  На досліджуваному підприємстві час на переміщення до місця для куріння становило в середньому 3 хв. Час викурювання однієї сигарети - 2,5 хв. Приблизний час, витрачений на спілкування в курилці - 5 хв. час на

  зворотний шлях до робочого місця - 3 хв. Таким чином:

  ЗРВ хв хв хв хв сигарет

  1зрв = 9 8 хв = 1, 6 години.

  Якщо час перекурів співробітника за один робочий день склало 1,6 години, то за п'ятиденний робочий тиждень це величина становить 8 годин, або один робочий день на тиждень, або чотири з половиною робочих дні на місяць.

  Порахували витрати на оплату праці, який фактично, зважаючи на абстрактності на куріння, співробітником не провадиться.

  Середній розмір оплати праці на досліджуваному підприємстві - 18000 руб. в місяць (або 818 руб. в день). Помноживши цю суму на 4,5 робочих дня, отримуємо 3681 руб. в місяць, 40491 руб. в рік, а точніше за 11 місяців (один місяць в році співробітник проводить у відпустці). Це сума, яку курить співробітник отримує в рік не за ефективне застосування своїх професійних знань і умінь, а за час, проведений в приміщенні для куріння, з усіма негативними наслідками, як для самого співробітника, так і для виробничого процесу.

  За результатами проведеного опитування, лише в одному зі структурних підрозділів підприємства було виявлено 52 кращих співробітника. Отже, тільки в виявлених випадках підприємство витрачає на оплату неефективно використовуваного робочого часу в одному структурному підрозділі 2105532 руб. на рік.

  Величина втрат вже досить велика, але необхідно пам'ятати ще й про шкоду, яку отримує підприємство з причини зниження працездатності як безпосередніх, так і вимушених (пасивних) курців.

  Куріння шкодить не тільки самому курцеві, але і негативно впливає на роботу всього підприємства, так як:

  - знижується продуктивність праці;

  - погіршується екологія робочих місць;

  - підвищується кількість помилок і шлюбу під час виробничого процесу;

  - підвищується ризик травматизму і нещасних випадків на виробництві;

  - зростає напруженість у колективі, а саме роздратування некурящих працівників, а також підвищена нервозність у самих курців, в тому випадку, коли немає можливості піти на черговий перекур;

  - збільшуються витрати організації на медичне обслуговування та відновлення здоров'я працівників.

  Зростання втрат виробництва і додаткових витрат, на певному етапі змушують кожного роботодавця

  вживати заходів, спрямовані на боротьбу з курінням співробітників на робочому місці. На сьогоднішній день ця проблема стає питанням антикризового менеджменту.

  Для прикладу доречно порівняти витрати роботодавця на курців і некурців співробітників. Медичне обслуговування курця буде коштувати значно дорожче, ніж некурящого співробітника. Отже, на кращих співробітників будуть витрачені великі суми на послуги за медичною страховкою. Людина, що палить частіше потребує госпіталізації, йому потрібно більше часу на відновлення після перенесеної хвороби.

  Курці в два рази частіше мають проблеми, пов'язані з кровообігом, в три рази частіше хворіють на пневмонію, на 41% частіше хворіють бронхітом і емфіземою легенів і на 76% частіше хворіють на респіраторні захворювання всіх типів. На кожних двох некурящих, які померли за час проведення обстеження, доводилося сім кращих [5].

  Також було вивчено, в якій мірі індивідуальні поведінкові шкідливі для здоров'я чинники впливали на загальні цифри непрацездатності та витрати на медичне обслуговування. Це дослідження проводилося на базі великої промислової компанії з декількома філіями в різних місцях. Його результати показали, що курці на 32% частіше були відсутні на роботі і на 960 доларів більше витратили на медичне обслуговування, ніж, в середньому, один співробітник на рік [5].

  Відмова від куріння і здоровий спосіб життя персоналу в сучасному, швидко розвивається світі - одна з обов'язкових умов скорочення виробничих витрат, підвищення продуктивності праці і підвищення ефективності діяльності всього підприємства. А мотивація співробітників до ведення здорового способу життя та допомоги їм у відмові від згубної звички стає невід'ємною частиною сучасної системи управління персоналом на підприємствах.

  Згідно зі статистикою, тільки 5% курців здатні позбутися нікотинової залежності самостійно. Решта 95% кидають палити потребують підтримки [2].

  Дослідження, проведені в рамках національних і міжнародних програм, підтверджують, що корпоративні програми по боротьбі з курінням є найбільш ефективними. Обумовлено це тим, що локальне (корпоративне) право більш гнучке, ніж загальне законодавство. Це дозволяє роботодавцям постійно коригувати програми по боротьбі з курінням на робочих місцях [1].

  Один з найбільш ефективних способів відмови від шкідливої ​​звички куріння - це заміщення корисною звичкою займатися спортом. Саме фізична активність і систематизовані тренування допоможуть легше відмовитися від згубної звички, швидше відновитися від негативних наслідків куріння, а також отримувати потужний поштовх до подальшого вдосконалення свого тіла і духу. А роботодавець, як наслідок, отримає здорових і працездатних співробітників, які бажають заробляти і розвиватися. Технології управління персоналом повинні бути націлені на максимальне підвищення ефективності інвестицій в персонал, які забезпечують постійне професійне зростання працівників підприємства і підвищення продуктивності праці.

  Таким чином, впровадження в систему мотивації персоналу занять фізичною культурою і спортом стає невід'ємним елементом в загальній системі управління людськими ресурсами на підприємствах.

  література

  1. Меллер Л., Розробка і впровадження програм по боротьбі з курінням на робочих місцях / Л. Міллер // Кадри підприємства. - Москва, - 2004. - № 10 (11).

  2. Морозова Л., Дим забирає прибуток / Л. Морозова // Російська Бізнес-газета. - Москва - 2009 - № 721 (37).

  3. Всесвітня організація охорони здоров'я [Електронний ресурс] / Інформаційний бюлетень №339. Май 2015 р URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/ru/ (дата звернення 20.05.2016).

  4. Тверезість і Здоров'я. Блог про здоров'я, здоровий і тверезий спосіб життя. Новини медицини і здоров'я. [Електронний ресурс] / Як відмовитися від куріння. Міфи про куріння. 23 червня 2010 р URL: http://www.chirkoiff.com/kak-otkazatsya-ot-kureniya/kak-otkazatsya-ot-kureniya-miiy-o-kurenii.html (дата звернення 21.10.2012).

  5. Праця-Експерт. Управління. Онлайн сервіс №1 для управління охороною праці в організації. [Електронний ресурс] / Боротьба з курінням на робочому місці. 3 січня 2014 р URL: http://www.trudcontrol.ru/press/publications/2636/borba-s-kureniem-na-rabochem-meste (дата звернення 23.09.2012).

  References

  1. Meller, L., the Development and implementation of programs to combat Smoking in the workplace / L. Miller // Staffing company. - Moscow, - 2004. - № 10 (11).

  2. Morozova L., the Smoke takes the profit / Morozova L. // Russian Business newspaper. - Moscow - 2009 - No. 721 (37).

  3. The world health organization [Electronic resource] / Information Bulletin No. 339. May 2015. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/ru/ (accessed 20.05.2016).

  4. Sobriety and Health. A blog about health, a healthy and sober lifestyle. News of medicine and health. [Electronic resource] / How to give up Smoking. Myths about Smoking. June 23, 2010. URL: http://www.chirkofff.com/kak-otkazatsya-ot-kureniya/kak-otkazatsya-ot-kureniya-mify-o-kurenii.html (accessed 21.10.2012).

  5. The Labor Expert. Management. Online service number 1 for the Osh management in the organization. [Electronic resource] / the Fight against Smoking in the workplace. 3 Jan 2014. URL: http://www.trudcontrol.ru/press/publications/2636/borba-s-kureniem-na-rabochem-meste (accessed 23.09.2012).


  Ключові слова: ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ /УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ /МОТИВАЦІЯ /LABOUR PRODUCTIVITY /PERSONNEL MANAGEMENT /MOTIVATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити