Стаття присвячена вивченню культурно-моральних детермінантів сучасної злочинності міста Нурсултан. Аналізується негативна інформація про сценах жорстокості, насильства, розпусти, якої заповнені ЗМІ і ресурси Інтернету. Акцентується увага на змінах, що стосуються культурно-етичних засад, цінностей суспільства і їх вплив на криминологическую обстановку. Виходячи з проведеного аналізу, автором виявлені причини, умови та фактори, що детермінують злочинність в столиці Республіки Казахстан.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Бубербаев Нурлан Дюсентаевіч


Cultural and Moral Determinants of Crime in Nur-Sultan

Considering the cultural and moral determinants, the author observes that the process of moral decline that began since the late 1990s has contributed to the intensification of psychological tension in society, the escalation of an unfavorable moral atmosphere that negatively affects people's behaviour, and the growth of crime rate. People often put material values ​​and benefits at the forefront, while the norms of morality have faded into the background. This tendency is most obvious in large cities, like Nur-Sultan. The situation is deteriorating due to the influence of modern mass media, undermining moral values ​​and foundations of society through low-grade information, violence, cruelty, sadism, sexual licentiousness. Cultivating the values, stereotypes, and norms of the criminal circles, mass media affect the emerging social knowledge and behaviour of adolescents. The media attack on family values ​​is strong, since television programs focus on divorces, love affairs, adultery, extramarital sex, queer relationships presented in a romantic way to set a new norm of behaviour. This approach is to oust the cult of the family as an absolute social value. The cultural and moral determinants of crime are closely interconnected with socio-economic ones. The economic and social crisis has affected many families, especially socially disadvantaged, which subsequently influenced the prevailing morals, attitudes, and expectations in the society as a whole. Having analysed the law enforcement practice and statistical reports, the author concludes that the most vulnerable are families in which adults have been unemployed for long or their labour is underpaid, so that they can not provide for the family. It leads to alcohol abuse, parasitic lifestyle, while children are deprived of without proper parental control and education. According to the author, the indicators of moral decline also include low legal culture of the population, the decline of the family institution, the increase in the number of divorces and children born out of wedlock.


Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: кримінальна юстиція


  Наукова стаття на тему 'КУЛЬТУРНО-морального ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ МІСТА НУР-СУЛТАН'

  Текст наукової роботи на тему «КУЛЬТУРНО-морального ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ МІСТА НУР-СУЛТАН»

  ?2019

  КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦИЯ

  Russian Journal of Criminal Law

  № 14

  КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

  УДК 343.09.018 Е01 10.17223 / 23088451/14/26

  Н.Д. Бубербаев

  КУЛЬТУРНО-морального ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ МІСТА НУР-СУЛТАН

  Стаття присвячена вивченню культурно-моральних детермінантів сучасної злочинності міста Нурсултан. Аналізується негативна інформація про сценах жорстокості, насильства, розпусти, якою заповнені ЗМІ і ресурси Інтернету. Акцентується увага на змінах, що стосуються культурно-етичних засад, цінностей суспільства і їх вплив на кримінологічну обстановку. Виходячи з проведеного аналізу, автором виявлені причини, умови та фактори, що детермінують злочинність в столиці Республіки Казахстан.

  Ключові слова: злочинність, детермінанти злочинності, культурно-моральні цінності, кримінологічна обстановка, розпуста.

  У продукуванні злочинної поведінки важливу роль займають детермінанти, пов'язані зі станом моральних цінностей і установок, укорінених в суспільстві.

  З давніх-давен люди пояснювали порушення законів «поганими звичками», поганими звичками, вадами виховання, низькою суспільною мораллю і т.д. Іншими словами, шукали ці причини в сфері суспільної свідомості, яку при ширшому підході можна назвати культурою суспільства [1, с. 17-21].

  Розпочатий в країні з кінця 90-х рр. ХХ ст. і триває по теперішній час процес падіння моралі сприяв посиленню психологічної напруженості в суспільстві, нагнітання несприятливої ​​моральної атмосфери, негативним чином впливає на поведінку людей, зростання злочинності. Люди частіше стали ставити на чільне місце матеріальні цінності, блага; норми моральності і моралі відійшли на задній план. Найвиразніше це проявляється в великих містах, в тому числі в м Нур-Султан [2].

  Не останню роль в цьому процесі відіграють сучасні засоби масової інформації, що підривають моральні цінності і підвалини суспільства. Надана ними інформація пропагує насильство і сексуальну розбещеність, вони «виховують людей на ідеях вседозволеності, на зразках низькопробного мистецтва, при забутті всього того, що складає золотий фонд людської культури» [1, с. 17-21]. Це в першу чергу негативно позначається на формується свідомості і поведінці підлітків, переконуючи їх в допустимості таких дій. ЗМІ культивуються цінності, стереотипи і норми кримінального середовища, насильства, жорстокості. Це і є виховання аморальності, яка веде прямісінько до злочинності.

  Інша проблема полягає в тому, що сучасні блогери, Вайнер та інші особи за допомогою глобальної мережі Інтернет, яка є універсальним джерелом інформації, важко піддається контролю, демонструють аморальну поведінку, насильство і презирство до закону, сцени з сексуальним підтекстом і т.п.

  Наприклад, тільки на ресурсах російськомовного сегмента мережі Інтернет кількість сайтів з дитячою порнографією за останній рік збільшилася майже в 3 рази,

  а кількість інтернет-матеріалів з дитячою порнографією - в 25 разів. За оцінками незалежних експертів, число подібних ресурсів перевищило вже 300 млн веб-сторінок. Середня відвідуваність одного сайту складає близько 30 тис. Чоловік в місяць [3]. При цьому, незважаючи на те що МВС Республіки Казахстан заблокувало близько 28 тис. Сайтів, що пропагують сексуальну експлуатацію і дитячу порнографію [4], Казахстан продовжує посідати друге місце в світі за кількістю дитячої порнографії після В'єтнаму [5].

  На неповнолітніх споживачів медіаінфор-ції щодня обрушується величезна кількість повідомлень і зображень сексуального спрямування. Діапазон інформації дуже широкий - від грайливих натяків до різного ступеня відвертих сексуальних матеріалів, що не може не впливати на сексуальні погляди підлітків. Протистояти такій інформації може тільки емоційно зрілий і самодостатній підліток, який відчуває емоційного дефіциту у відносинах з однолітками та оточуючими дорослими людьми [6, с. 234].

  Досить сильна атака в ЗМІ на сімейні цінності. У телепередачах демонструються розлучення подружжя, любовні пригоди, подружні зради, позашлюбні статеві зв'язки, відносини людей з нетрадиційними сексуальними уподобаннями, їх підносили в романтичному ключі, і така поведінка видається за норму. Подібні сцени витісняють з суспільної свідомості культ сім'ї як абсолютної соціальної цінності.

  Культурно-моральні детермінанти злочинності тісно взаємопов'язані з соціально-економічними. Кризові явища в економіці і соціальній сфері негативно позначилися на багатьох сім'ях, особливо на соціально неблагополучних. Це вплинуло на пануючі вдачі, погляди, очікування в суспільстві в цілому.

  Найбільш уразливими виявилися родини, в яких дорослі або не можуть знайти роботу тривалий час, або їх праця оплачується мізерно, і прожити сім'ї на зароблені гроші складно. В результаті багато батьків спиваються, долучаються до наркотиків і ведуть паразитичний спосіб життя, а діти залишаються без належного батьківського контролю і виховання. З 2009 по 2018 р.

  батьками було скоєно 675 злочинів, пов'язаних з невиконанням обов'язків по вихованню неповнолітнього, з них в м Нур-Султан - 19, і 236 (28) - пов'язаних з неналежним виконанням обов'язків по забезпеченню безпеки життя і здоров'я дітей.

  Одним з найбільш важливих соціальних елементів суспільства (за поширеністю і ступенем впливу) є сім'я, вона традиційно вважається найголовнішим антикриміногенним фактором, що утримує людину від скоєння злочину. Сім'я - соціальний інститут, здатний стимулювати позитивну поведінку, а також здійснювати соціальний контроль над особистістю. Сімейний стан і його зміна впливають на формування особистісних якостей [7, с. 130]. Розпад сім'ї в кримінологічних аспекті виступає чинником, що дестабілізує становище особистості і негативно впливає на її поведінку.

  Роль сім'ї у виборі особистістю тієї чи іншої лінії поведінки важко переоцінити, тому що спосіб життя подружжя є одним з вирішальних елементів у формуванні законослухняною життєдіяльності. Специфіка сімейних відносин полягає перш за все в тому, що вони більш емоційні, на відміну від виробничих, трудових та інших відносин.

  Одним з показників морального занепаду є збільшення кількості розлучень і дітей, народжених поза шлюбом. Так, за десять років приріст числа розлучень в м Нур-Султан склав 98,5% (у 2009 р - 2 040, в 2018 р - 4 051), тоді як на загальнореспубліканському рівні приріст цього показника - 38,8% (у 2009 р -39 466, в 2018 р - 54 797) [8].

  У літературі широко висвітлені важкі наслідки розпаду сім'ї для подружжя і незрівнянно менше - для дітей. Так, фахівці відзначають, що розлучення збільшує показники захворюваності і смертності колишнього подружжя в перший рік після розлучення в 10-12 разів (у порівнянні з людьми того ж віку). По тяжкості психологічної травми розлучення приблизно рівноцінний смерті чоловіка [9, с. 112].

  До числа основних факторів розпаду сімейних відносин зазвичай відносять фінансові проблеми, зловживання спиртними напоями, проблеми в розподілі домашніх обов'язків, подружні зради, ревнощі, авторитарність у стосунках між подружжям, розбіжності в питаннях виховання дітей, незадоволеність житлово-побутовими умовами та ін., Які часто викликані занепадом моралі і моральності.

  Як правило, у колишнього подружжя зазначається складне, часто пригнічений психологічний стан. У спілкуванні з рідними, близькими, у виробничому колективі присутній комплекс неповноцінності, відчуття деякого осуду суспільства. Внаслідок цього такі люди схильні до випадкових впливів, не можуть повною мірою протистояти своїм емоціям, психологічної напруги, що негативно позначається не тільки на них, а й на тих, що оточують, і нерідке наслідок цього - злочин.

  Розлучені швидко долучаються до вживання спиртних напоїв, різним наркотичних засобів

  і психотропних речовин, легше починають безладне статеве життя, скоюють аморальні вчинки, що переростають в правопорушення, злочину, тісно пов'язані зі зруйнованими сімейними відносинами, і стають поганим прикладом для дітей при їх наявності.

  Розпад сім'ї розкладає психіку людини, а негативні соціальні звички і навички набагато швидше і міцніше вкорінюються в свідомості індивідів на тлі неблагополучно пережитих сімейних відносин. З віком такі тенденції зміцнюються у свідомості людини і згодом формують сприятливий грунт для повторного вчинення ним злочину.

  Розлучення батьків має трагічні наслідки і для дітей: стає причиною сирітства, беспрізор-робітництва, бродяжництва, алкоголізму, наркоманії та проституції - всіх тих негативних явищ, які є живильним середовищем для злочинності.

  Згодом деякі з таких людей, розчарувавшись в сімейних відносинах, ще довгий час не бажають створювати сім'ю. А умови сучасних великих міст (в нашому випадку р Нур-Султан), з кричущим занепадом в них моральних і моральних норм, дозволяють людям заводити стосунки без зобов'язань, засновані на тимчасовій або договірній основі, для регулярних інтимних зустрічей. Причому деякі з них взагалі відмовляються вступати в шлюб.

  У літературі зазначається, що відчуження особистістю позитивних соціальних груп в принципі розглядається в кримінології як основа подальшого злочинної поведінки [10, с. 52-59].

  Показником морального занепаду є також збільшення кількості дітей, народжених поза шлюбом. Так, з 2009 по 2018 р приріст числа дітей, народжених поза шлюбом, в м Нур-Султан склав 19% (в 2009 р -3 162, 2018 р - 3 763), тоді як в загальнореспубліканському масштабі він знизився на 31,9% (у 2009 р - 72 703, 2018 р - 49 499) [11].

  Таке співвідношення обумовлено тим, що в столиці сконцентровано велику кількість осіб молодіжного віку. З кожним роком молоді люди все рідше вступають в шлюбні відносини, в більш ранньому віці починають інтимне життя. Все це негативно позначається на їх поведінці, дезорганізує їх, вони розчаровуються і перестають поважати норми моралі і моральності, які прищеплювалися ним з народження, заражаються венеричними хворобами і передають їх своїм статевим партнерам.

  Почастішали випадки, коли жінки, не зустрівши супутника життя, ведені страхом не стати матір'ю, «народжують для себе». Все це говорить про те, що сучасна молодь легковажно ставиться до інституту сім'ї, вихованню дітей. Тим часом з кримінологічної точки зору діти, народжені поза шлюбом, тобто в неповній сім'ї, більш схильні до злочинної поведінки на відміну від дітей, народжених в повних сім'ях. У сім'ях, де вихованням дітей займається один з батьків (неповна сім'я), криміногенний потенціал значно зростає. Д.А. Шестаков зазначає, що 41,7% дітей, які стали неповнолітніми злочинцями, виховувалися без батьків [12, с. 11]. За даними

  132

  Н.Д. Бубербаев

  А.В. Шеслер і Т.А. Смоліне, 49,8% наркопреступніц виховувалися в неповних сім'ях [13, с. 89].

  Навіть якщо один з батьків може надати дитині необхідні матеріальні блага, забезпечити культурне, моральне, психологічне виховання значно важче. Ці прогалини у формуванні майбутньої особистості в поєднанні з майбутніми життєвими труднощами (ситуаціями) можуть призвести до вчинення злочинів.

  Відстороненість, незацікавленість батьків або осіб, які їх замінюють, у вихованні дітей стає наслідком того, що підлітки продовжують залучатися до систематичного вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин, проституцію і злочинну діяльність.

  Важливою причиною скоєння злочинів підлітками та відносно них є недоліки

  в організації дозвілля, вади в діяльності освітніх, культурних і виховних установ. Педагоги в навчальних закладах в основному здійснюють контроль тільки за успішністю учнів і мало дбають про виховання у них високих моральних і культурних якостей.

  Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що культурно-моральними причинами, умовами і факторами, що детермінують злочинність в м Нурсултан, є:

  - демонстрація в ЗМІ, Інтернеті сцен жорстокості, садизму, насильства, розпусти та ін .;

  - занепад інституту сім'ї;

  - збільшення числа розлучень і дітей, що народилися поза шлюбом;

  - недоліки правової культури і виховної роботи тощо.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Симоненко А. В. Злочинність і моральний стан суспільства // Вісник Воронезького інстііута МВС Росії. 2007.

  № 2. 229 с.

  2. Про перейменування міста Астани - столиці Республіки Казахстан в місто Нур-Султан - столицю Республіки Казахстан:

  указ Президента Республіки Казахстан від 23.08.2019. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1900000006 (дата звернення: 24.05.2019).

  3. Кількість сайтів з дитячою порнографією досягло 300 мільйонів. URL: https://ria.ru/incidents/20090127/160209373.html

  (Дата звернення: 15.03.2018).

  4. За дитячу порнографію в Казахстані закрили 28 тисяч сайтів. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/detskuyu-

  pornografiyu-kazahstane-zakryili-28-tyisyach-saytov-30 5640 / (дата звернення: 15.03.2018).

  5. Казахстан займає друге місце в світі за кількістю дитячої порнографії. URL: https://total.kz/ru/news/biznes/

  kazahstan_zanimal_vtoroe_mesto_po_kolichestvu_detsko y_pornografii (дата звернення: 15.03.2018).

  6. Педофілія: кримінологічний діагноз / під ред. Ю.М. Антоняна. М., 2010. 256 с.

  7. Дьоміна К.А. Кримінологічна характеристика та детермінанти сучасної жіночої злочинності (за матеріалами Кеме-

  ровских, Новосибірській і Томській областей): дис. ... канд. юрид. наук. Томськ, 2011. 194 с.

  8. За даними Комітету з статистикою Міністерства національної економіки Республіки Казахстан. URL: http://stat.gov.kz/

  faces / wcnav_externalId / publicationsCompilati-ons? _afrLoop = 2384213140899548 #% 40% 3F_afrLoop% 3D2384213140899548% 26_adf.ctrl-state% 3Dkd75g7vko_185 (дата звернення: 20.07.2019).

  9. БеркінбаевН.С. Злочинність в Республіці Казахстан в пострадянський період: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 193 с.

  10. Антонян М.Ю. Криміногенна роль психологічного відчуження особистості // Радянська держава і право. 1988. № 8. 160 с.

  11. За даними Комітету з статистикою Міністерства національної економіки Республіки Казахстан. URL: http://stat.gov.kz/ faces / wcnav_externalId / publicationsCompilations? _AfrLoop = 2384213140899548 #% 40% 3F_afrLoop% 3D2384213140899548% 26_ adf.ctrl-state% 3Dkd75g7vko_185 (дата звернення: 20.07.2019).

  12. ШестаковД.А. Сімейна кримінологія: сім'я - конфлікт - злочин. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-ту, 1996. 264 с.

  13. Шеслер А.В., Смоліна Т.А. Жіноча злочинність, пов'язана з незаконним обігом наркотичних засобів (за матеріалами Тюменської області). Тюмень: ТЮІ, 2007. 185 с.

  Cultural and Moral Determinants of Crime in Nur-Sultan

  Ugolovnaya yustitsiya - Russian Journal of Criminal Law, 2019, no. 14, pp. 130-133. DOI 10.17223 / 23088451/14/26

  Nurlan D. Buberbaev, Karaganda Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan (Karaganda, Kazakhstan).

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Keywords: crime, determinants of crime, cultural and moral values, criminological environment, debauchery.

  Considering the cultural and moral determinants, the author observes that the process of moral decline that began since the late 1990s has contributed to the intensification of psychological tension in society, the escalation of an unfavorable moral atmosphere that negatively affects people's behaviour, and the growth of crime rate. People often put material values ​​and benefits at the forefront, while the norms of morality have faded into the background. This tendency is most obvious in large cities, like Nur-Sultan. The situation is deteriorating due to the influence of modern mass media, undermining moral values ​​and foundations of society through low-grade information, violence, cruelty, sadism, sexual licentiousness. Cultivating the values, stereotypes, and norms of the criminal circles, mass media affect the emerging social knowledge and behaviour of adolescents. The media attack on family values ​​is strong, since television programs focus on divorces, love affairs, adultery, extramarital sex, queer relationships presented in a romantic way to set a new norm of behaviour. This approach is to oust the cult of the family as an absolute social value. The cultural and moral determinants of crime are closely interconnected with socio-economic ones. The economic and social crisis has affected many families, especially socially disadvantaged, which subsequently influenced the prevailing morals, attitudes, and expectations in the society as a whole. Having analysed the law enforcement practice and statistical reports, the author concludes that the most vulnerable are families in which adults have been unemployed for long or their labour is underpaid, so that they can not provide for the family. It leads to alcohol abuse,

  parasitic lifestyle, while children are deprived of without proper parental control and education. According to the author, the indicators of moral decline also include low legal culture of the population, the decline of the family institution, the increase in the number of divorces and children born out of wedlock.

  References

  1. Simonenko, A.V. (2007) Prestupnost 'i nravstvennoe sostoyanie obshchestva [Crime and the moral state of society]. Vestnik Voro-

  nezhskogo instituta MVD Rossii. 2.

  2. The Republic of Kazakhstan. (2019) Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 23 marta 2019 g. "O pereimenovanii goroda Astany

  - stolitsy Respubliki Kazakhstan v gorod Nur-Sultan - stolitsu Respubliki Kazakhstan "[Decree of the President of the Republic of Kazakhstan of March 23, 2019," On renaming the city of Astana - the capital of the Republic of Kazakhstan to the city of Nur- Sultan - the capital of the Republic of Kazakhstan "]. [Online] Available from: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1900000006 (Accessed: 24th May 2019).

  3. Ria.ru. (2009) Kolichestvo saytov s detskoy pornografiey dostiglo 300 millionov [The number of sites with child pornography has

  reached 300 million]. [Online] Available from: https: // ria.ru/incidents/20090127/160209373.html (Accessed: 15th March 2018).

  4. Tengri News. (N.d.) Za detskuyu pornografiyu v Kazakhstane zakryli 28 tysyach saytov [28 thousand sites were closed for child

  pornography in Kazakhstan]. [Online] Available from: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/detskuyu-pornografiyu-kazahstane-zakryili-28-tyisyach-saytov-30 5640 / (Accessed: 15th March 2018).

  5. Total.kz. (N.d.) Kazakhstan zanimaet vtoroe mesto v mire po kolichestvu detskoy pornografii [Kazakhstan takes the second place in

  the world in the number of child pornography]. [Online] Available from: https://total.kz/ru/news/biznes/kazahstan_zanimal_vtoroe_ mesto_po_kolichestvu_detsko y_pornografii (Accessed: 15th March 2018).

  6. Antonyan, Yu.M. (2010) Pedofiliya: kriminologicheskiy diagnoz [Pedophilia: criminological diagnosis]. Moscow: Ministry of Internal

  Affairs of the Russian Federation.

  7. Demina, K.A. (2011) Kriminologicheskaya kharakteristika i determinanty sovremennoy zhenskoy prestupnosti (po materialam

  Kemerovskoy, Novosibirskoy i Tomskoy oblastey) [Criminological characteristics and determinants of modern female crime (a case study of Kemerovo, Novosibirsk and Tomsk Regions)]. Law Cand. Diss. Tomsk.

  8. The Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan. (N.d.) Po dannym Komiteta po statistike Ministerstva natsion-

  al'noy ekonomiki Respubliki Kazakhstan [According to the Committee on Statistics of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan]. [Online] Available from: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilati-ons?_afrLoop=2384213140899548#%40%3F_afrLoop%3D2384213140899548%26_adf.ctrl-state%3Dkd75g7vko_185 (Accessed: 20th July 2019).

  9. Berkinbaev, N.S. (2004) Prestupnost 'v Respublike Kazakhstan v postsovetskiy period [Crime in the post-Soviet Kazakhstan]. Law

  Cand. Diss. Moscow.

  10. Antonyan, M.Yu. (1988) Kriminogennaya rol 'psikhologicheskogo otchuzhdeniya lichnosti [Criminogenic role of psychological alienation of a person]. Sovetskoe gosudarstvo ipravo. 8.

  11. The Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan. (N.d.) Po dannym Komiteta po statistike Ministerstva natsion-al'noy ekonomiki Respubliki Kazakhstan [According to the Committee on Statistics of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan]. [Online] Available from: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations?_afrLoop= 2384213140899548 #% 40% 3F_afrLoop% 3D2384213140899548% 26_adf.ctrl-state% 3Dkd75g7vko_185 (Accessed: 20th July 2019).

  12. Shestakov, D.A. (1996) Semeynaya kriminologiya: sem'ya - konflikt - prestuplenie [Family criminology: family - conflict - crime]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.

  13. Shesler, A.V. & Smolina, T.A. (2007) Zhenskaya prestupnost ', svyazannaya s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv (po materialam Tyumenskoy oblasti) [Female crime related to drug trafficking (a case study of Tyumen Region)]. Tyumen: Tyumen Law Institute.


  Ключові слова: ЗЛОЧИННІСТЬ /ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ /КУЛЬТУРНО-моральних цінностей /Кримінологічна ОБСТАНОВКА /Розпуста /CRIME /DETERMINANTS OF CRIME /CULTURAL AND MORAL VALUES /CRIMINOLOGICAL ENVIRONMENT /DEBAUCHERY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити