У статті на прикладі аналізу природи і предметів культурних інтересів високого середнього класу як світового явища, і бізнес, управлінської еліти в Росії, робиться висновок про зміну їх ідентичності в бік, що віддаляє дані соціальні групи від національної культури. Дані соціальні освіти обрані в якості предмета вивчення, так як їх діяльність надає зростання впливу на світове, як економічне, так і соціально-культурний розвиток. Середній клас, який раніше був найактивнішим соціальним класом в будь-якій національній економіці і культурі, став втрачати свої позиції в умовах глобалізації. Транснаціональний і блоковий характер економічного розвитку, привнесений глобалізацією, поставив в ображене становище соціальні класи, надмірно пов'язані з національними економіками і реалізують культурні інтереси в межах національної культури. Опинившись таким класом, середній клас на Заході став поступатися лідируючі позиції високому середнього класу. У Росії ж специфіка концентрації економічних ресурсів в руках еліти не створила умов для розвитку в країні середнього класу. економічна перевага високого середнього класу і еліти стало визначати їх ідентифікацію в області культури. І якщо культурні інтереси російської еліти реалізовувалися по властивому для сучасних еліт сценарієм інтересу до виключного, то високий середній клас зробив предметом своїх культурних інтересів стандартне. Разом з тим, якщо елітне виняткове є недоступним більшості населення, а тому не має на національну культуру істотного впливу, то стандартне високого середнього класу, поміщене в умови національних культур, відшаровує від них незрозуміле, незручне, неприємне. Останнє відбувається не через нерозвиненість загальних культурних інтересів високого середнього класу, а диктується його глобальної мобільністю, пріоритетною реалізацією видів інтересів, відповідальних за відчуття задоволення, прагнення до комфорту, відчуття відомого. Проявляючись спочатку як прагнення до звичного у незвичному місці, культурні інтереси високого середнього класу структурують сервіс бізнес-послуг, максимально дистанціюючи його від зв'язку з локальною і національною культурою. Російська бізнес-еліта і еліта в галузі управління, висуваючи критерій економічну недоцільність для скорочення вищої освіти, не відчуває при цьому культурного незручності, так як її культурні інтереси реалізуються в навчальних закладах, що знаходяться за межами країни.

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Гертнер С.Л., Китов Ю.В.


CULTURAL INTERESTS AS AN EXPLANATION PRINCIPLE AND THE MEANS OF PROBLEMATIZATION OF CULTURAL IDENTITY

In the article, on the example of the analysis of nature and subjects of cultural interests of the upper-middle class as a world phenomenon, and the business and managerial elites as a phenomenon of Russia, conclusion has been made about identity changes moving these social groups away from their national cultures. These social groups have been chosen as study subjects due to their increasing influence in global economic and sociocultural development brought about by globalization. Whereas, due to globalization, the middle class, which had been earlier the most active social class in every national economy and culture began losing its ground. Transnational and bloc character of economic development advanced by globalization rendered social classes that made national economies and cultures the sole subjects of their interests an inferior entities. Finding itself in such a position the middle class in the West started yielding its leading positions to the upper-middle class. In Russia the specifics of concentration of economic resources in the hands of the elite has not allowed for the development of a middle class. Economic superiority of the upper-middle class and the elites began influencing their identification in the cultural field. If cultural interests of the Russian elite finding satisfaction within pertaining to the elite scenarios as interests to the «exceptional» the upper-middle class cultural interests finding its satisfaction in the «standard». Nevertheless, if the elite's «exceptional» has been out of reach for the majority of citizens and thus casting limited influence of national culture, the «standard» of the upper-middle class residing within national culture striping it of everything that is unknown, not comforting, or pleasant. The latter is not an indicative of the insufficient development of the upper-middle class cultural interests, but resulted from priority given the interests bringing satisfaction, comfort and familiarity. Arising as a preference to the familiar in unfamiliar places, cultural interests of the upper-middle class influence local businesses by making them move away from local and national cultures. Russian business and managerial elites, advancing criteria of economic expediency in higher education cuts, do not feel culturally impaired for their cultural interests are finding their realization in educational institutions beyond the country's national borders.


Область наук:
 • політологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'КУЛЬТУРНІ ІНТЕРЕСИ ЯК пояснювальні принципи І ЗАСІБ проблематізацію КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «КУЛЬТУРНІ ІНТЕРЕСИ ЯК пояснювальні принципи І ЗАСІБ проблематізацію КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ»

  ?колекціонерів. Сюжети відображають нинішню життя, а художні стилі відповідають естетичним звичкам і поглядам сучасної людини.

  Список літератури / References

  1. У Цзясюань, Фан Мейцзюнь, Вень Жотін. Колекції творів китайського сучасного мистецтва на аукціонному ринку. - Тайбей, 2006р.

  Список літератури латинськими символами / References in Roman script 1. Jiaxuan, Fan Meytszyun, Wen Zhotin. Kollekcii proizvedenij kitajskogo sovremennogo iskusstva na aukcionnom rynke [Collection of Chinese contemporary art in the auction market]. Taipei. 2006

  КУЛЬТУРОЛОГІЯ / CULTURE STUDIES

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.52.186 Гертнер С.Л.1, Китов Ю.В.2

  1 Доцент, доктор філософських наук, Московський державний інститут культури, 2Ассістент-дослідник, доктор філософських наук, Університет Вісконсін-Мілуокі КУЛЬТУРНІ ІНТЕРЕСИ ЯК пояснювальні принципи І ЗАСІБ проблематізацію КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

  анотація

  У статті на прикладі аналізу природи і предметів культурних інтересів високого середнього класу як світового явища, і бізнес, управлінської еліти в Росії, робиться висновок про зміну їх ідентичності в бік, що віддаляє дані соціальні групи від національної культури. Дані соціальні освіти обрані в якості предмета вивчення, так як їх діяльність надає зростання впливу на світове, як економічне, так і соціально-культурний розвиток. Середній клас, який раніше був найактивнішим соціальним класом в будь-якій національній економіці і культурі, став втрачати свої позиції в умовах глобалізації. Транснаціональний і блоковий характер економічного розвитку, привнесений глобалізацією, поставив в ображене становище соціальні класи, надмірно пов'язані з національними економіками і реалізують культурні інтереси в межах національної культури. Опинившись таким класом, середній клас на Заході став поступатися лідируючі позиції високому середнього класу. У Росії ж специфіка концентрації економічних ресурсів в руках еліти не створила умов для розвитку в країні середнього класу. Економічна перевага високого середнього класу та еліти стало визначати їх ідентифікацію в області культури. І якщо культурні інтереси російської еліти реалізовувалися по властивому для сучасних еліт сценарієм інтересу до виключного, то високий середній клас зробив предметом своїх культурних інтересів - стандартне. Разом з тим, якщо елітне виняткове є недоступним більшості населення, а тому не має на національну культуру істотного впливу, то стандартне високого середнього класу, поміщене в умови національних культур, відшаровує від них незрозуміле, незручне, неприємне. Останнє відбувається не через нерозвиненість загальних культурних інтересів високого середнього класу, а диктується його глобальної мобільністю, пріоритетною реалізацією видів інтересів, відповідальних за відчуття задоволення, прагнення до комфорту, відчуття відомого. Проявляючись спочатку як прагнення до звичного у незвичному місці, культурні інтереси високого середнього класу структурують сервіс бізнес-послуг, максимально дистанціюючи його від зв'язку з локальною і національною культурою.

  Російська бізнес-еліта і еліта в галузі управління, висуваючи критерій економічну недоцільність для скорочення вищої освіти, не відчуває при цьому культурного незручності, так як її культурні інтереси реалізуються в навчальних закладах, що знаходяться за межами країни.

  Ключові слова: високий середній клас, бізнес-і управлінська еліта, культурні інтереси, культурне ідентифікація, стандартизація культури, культурна денаціоналізація.

  Gertner S.L.1, Kitov Y.V.2

  1Associate professor, PhD in Philosophy, Moscow State Institute (University) of Culture,

  2Research Assistant, PhD in Philosophy, University of Wisconsin-Milwaukee CULTURAL INTERESTS AS AN EXPLANATION PRINCIPLE AND THE MEANS OF PROBLEMATIZATION OF CULTURAL IDENTITY

  Abstract

  In the article, on the example of the analysis of nature and subjects of cultural interests of the upper-middle class as a world phenomenon, and the business and managerial elites as a phenomenon of Russia, conclusion has been made about identity changes moving these social groups away from their national cultures. These social groups have been chosen as study subjects due to their increasing influence in global economic and sociocultural development brought about by globalization. Whereas, due to globalization, the middle class, which had been earlier the most active social class in every national economy and culture began losing its ground. Transnational and bloc character of economic development advanced by globalization rendered social classes that made national economies and cultures the sole subjects of their interests - an inferior entities. Finding itself in such a position the middle class in the West started yielding its leading positions to the upper-middle class. In Russia the specifics of concentration of economic resources in the hands of the elite has not allowed for the development of a middle class. Economic superiority of the upper-middle class and the elites began influencing their identification in the cultural field. If cultural interests of the Russian elite finding satisfaction within pertaining to the elite scenarios - as interests to the «exceptional» - the upper-middle class cultural interests finding its satisfaction in the «standard». Nevertheless, if the

  elite's «exceptional» has been out of reach for the majority of citizens and thus casting limited influence of national culture, the «standard» of the upper-middle class residing within national culture striping it of everything that is unknown, not comforting, or pleasant . The latter is not an indicative of the insufficient development of the upper-middle class cultural interests, but resulted from priority given the interests bringing satisfaction, comfort and familiarity. Arising as a preference to the familiar in unfamiliar places, cultural interests of the upper-middle class influence local businesses by making them move away from local and national cultures.

  Russian business and managerial elites, advancing criteria of economic expediency in higher education cuts, do not feel culturally impaired for their cultural interests are finding their realization in educational institutions beyond the country's national borders.

  Keywords: upper-middle class, business and managerial elite, cultural interests, cultural identification, standardization of culture, cultural denationalization.

  З часу виникнення націй національна культура була домінуючою культурної реальністю, що впливає на ідентичність людей. У зовнішньому оточенні представник тієї чи іншої країни ідентифікувався, в першу чергу, як носій національної культури і тільки потім як носій етнічної культури або культури соціального класу. Навіть, коли країни мали серйозні потрясіння, які розколюють їх по соціально-класової чи етнічної лінії, національна культура залишалася сполучної лінією і базою абстрагування навіть серед ідеологів докорінної перебудови суспільних відносин. Ні В. Ленін з його вченням про дві культури, ні його послідовники, які висунули концепцію соціалістичної культури, що не вважали за можливе абстрагуватися від національної культури, яка виступала або у вигляді «однієї національної культури», всередині якої виділялися культури соціальних класів, або «національної форми »культури соціалістичної за змістом. Національна культура, в її різко зрослий значенні, зіграла може і не найкращу свою роль, надаючи комфорт національної ідентичності, рушівшейся разом з Радянським Союзом «нової історично склалася спільності людей - радянського народу». Вважається, що все змінилося з глобалізацією, відсунув національну культуру на другий план у формуванні ідентичності, замінивши її визначальну роль блокової (НАТО, СЕАТО), географічної (Євросоюз, Схід, Захід), економічної (СОТ, ЄЕК), а останнім часом навіть релігійно-екстремістської претензією на державність (ІСІС) ідентичністю. Разом з тим національна культура раз у раз повертає собі статус основного елемента ідентифікації в умовах нестійкої або напруженої ситуації, що демонструють українські події, і події, що відбуваються в Євросоюзі під впливом економічної нестабільності і неконтрольованої міграції. Разом з тим, як вважають вчені і аналітики, якщо сценарій сучасного етапу світового розвитку буде зупинений світовою війною або радикальної «комуністичної» політикою податкового перерозподілу, то ідентичність буде відчувати найбільший вплив з боку соціально-економічної нерівності [14, 18, 23]. Тому в пошуках відповіді на питання про феномен, що змінюються національні культурні інтереси в якості актуального кошти пояснення і проблематизації ідентичності, слід зосередитися на сегменті населення, яке соціально-економічною нерівністю ставиться, з одного боку, в вигідне становище; з іншого, через спільність своїх культурних інтересів демонструє як свою відмінність від інших соціальних утворень, так і здатність до об'єднання; з третього - зростає кількісно. Таким феноменом виявляється світової високий середній клас (upper middle class). Соціально-економічна і культурна роль високого середнього класу в історичній перспективі буде зростати: по відношенню до олігархії, яка хоча і отримує найбільші вигоди від соціальної нерівності, але кількісно невелика; по відношенню до середнього класу - з причини втрати ним своєї активної позиції. Тому культурні інтереси олігархії, незважаючи на накопичені нею стану, виявляються чужими для більшості населення, щоб будь-яким чином впливати на його ідентичність, так як олігархія становить лише 0.1% населення будь-якої країни. Культурні інтереси середнього класу, продовжуючи робити істотний вплив на ідентичність, не здатні робити це в перспективі, так як сучасний етап розвитку призводить повсюдно немає зростанню, а скорочення середнього класу. Високий середній клас в даній ситуації має необхідний запас соціально-економічної стійкості і достатнім кількісним ресурсом, щоб виступити в ролі соціального класу, здатного як активно впливати на збереження успадкованої їм ідентичності (в тому числі національної), так і проблематізіровать її.

  Новий високий середній клас має ряд визначень. З громадянської точки зору до нього застосовується характеристика «гнучкою національності», оскільки багато хто з його представників мають більше одного громадянства; з точки зору економічної - це люди з більш високим, ніж середній клас заробітком; з професійної точки зору - це люди з рівнем освіти, здатним пройти будь-яку нострифікацію; але найголовнішим якістю даних людей - є їх глобальна мобільність. Ця мобільність забезпечується не тільки наявністю необхідних матеріальних засобів для тривалого перебування в будь-якій точці світу, а й легальної можливістю такого перебування - наявністю декількох громадянств або легального права перебування в країнах, де вони працюють. Так, санкції, накладені Євросоюзом і США на російські компанії і окремих громадян, поставили під загрозу виключення з числа нового середнього класу цілого ряду громадян Росії, що підштовхнуло деяких його представників, серед яких виявився навіть близький друг В. Путіна Г. Тимченко, відмовитися від російського громадянства, щоб не розлучитися зі своїм статусом. Сам факт відмови від громадянства на користь свого статусу, перенесений в область культурних інтересів, демонструє пріоритет інтересів, що обумовлюють ведений спосіб життя над національними інтересами. Тому навіть попередній аналіз таких інтересів здатний пролити світло на майбутнє цього найбільш активного соціального класу. Не маючи можливості безпосереднього інтерв'ювання цих людей, звернемося до непрямих фактів, в яких можна зафіксувати дію їх культурних інтересів. Серед них як найбільш значний виявляється місце роботи і перебування.

  Місце перебування високого середнього класу є надзвичайно важливим для всіх його представників і не стільки формує його культурні інтереси, скільки виступає результатом їх прояви. Більш того, культурні інтереси високого середнього класу в зв'язку з місцем роботи і проживання виступають видом інтересу, здатним поставити в залежність, як ми побачимо нижче, інші види інтересів, навіть економічні. Оскільки найбільш адекватним для вивчення культурних інтересів є філософсько-культурологічний підхід, то використовуємо теорії Д. Юма та І. Канта як філософського підстави для проведеного аналізу.

  Теорія Д. Юма виявляється важливою в зв'язку з тим, що культурні інтереси аналізованого нами суб'єкта «ховаються» за його смаками, а саме Юму належить одне з філософськи визнаних обгрунтування смаку. Теорія І. Канта через поняття «ідеї» і «незацікавленість» дозволяє з філософської позиції поглянути на природу культурних інтересів нашого суб'єкта з позиції його зв'язку з почуттям. Кілька порушуючи логіку історичного розгляду цих двох видатних мислителів, прийняту в історії філософії, почнемо вивчення нашого предмета з філософії І. Канта, так як його вчення дозволяє розкрити природу аналізованих нами інтересів. Найбільш важливим для нас з вчення І. Канта є його розуміння естетичної ідеї. Оскільки І. Кант вважав ідеї в основу явищ, а в естетичному бачив природу чуттєвого, то естетична ідея може бути представлена ​​як лежить в основі природи культурних інтересів їх чуттєве підставу. Найбільш адекватний переклад кантовского визначення естетичної ідеї, на наш погляд, зроблений російським вченим Б.А. Фохтом: «Естетична ідея, - говорить тут Кант, - є певна таке, до даного поняття приєднане (beigesellte) уявлення сили уяви, яке у вільному застосуванні останнього (тобто уяви) пов'язано з таким різноманіттям часткових уявлень, що для нього не можна підшукати вже ніякого виразу, що позначає певне поняття, і яке дає тому привід думати в зв'язку з цим поняттям (hinzudenken lasst) багато невимовного (власне невимовного (Unnenbares)), ніж почуття оживляє пізнавальні сили (Erkenntnisvermogen) і з мовою (мовою) як простий буквою з'єднує дух »[9, с.228]. Б.А. Фохт, аналізуючи філософську сутність кантовских естетичної ідеї і почуття, приходить до висновку про їх ширшому загальнокультурному значенні, розкривати закономірності культурного свідомості взагалі: «Тепер тільки стає зрозумілою для нас в своєму справжньому трансцендентальної значенні ця верховна інстанція почуття: до нього-то звертає, до нього тільки апелює всяке сприйняття і творчість прекрасного, будь-яке мистецтво в своєї істинної природи і призначення. Це почуття є естетичне, або чисте, почуття прекрасного, вже у Канта з усією переконливістю виступає в значенні особливого напряму культурного свідомості, проблема закономірності якого стає тому основний »[9, с.228-229]. Якщо заземлити кантовську теорію на практики вибірковості високого середнього класу в виборі місця проживання і роботи, то вони виявляються залежними немає від економічних або професійних, але культурних інтересів. Представників високого середнього класу не зупиняє ні ціна місця проживання (вони готові платити, скільки буде потрібно), ні наявність коштів здійснення ними своєї професійної діяльності (комп'ютер останнього покоління вони завжди возять з собою), їх може зупинити тільки негативне почуття від зустрічі з місцем перебування, яке для них виступає основним критерієм. Так, в кінці першої декади XXI століття цілий ряд антропологів і соціологів зафіксували появу тенденції серед фінансово забезпечених професіоналів, які подорожують по світу, в проходженні в першу чергу культурному вибору при визначенні місця проживання [12,15,21,22]. Цей вибір диктувався не культура країн або кліматичними умовами, а «внутрішніми» уподобаннями. Згодом виявилося, що дані переваги характеризують всіх аналізованих суб'єктів і є спільною рисою, що відрізняє їх від інших соціальних і професійних груп. Так, Кайл Чайка пише про географіях всередині географій, чия «естетика виростає з десятків тисяч людей, які беруть незалежні рішення, які не диктуються вимогами корпорацій» [13, c.6]. Тенденція визначення місця проживання, що базується на «внутрішньому почутті», виявилася настільки стійкою, що стала визначати не тільки ринок пропозицій, але навіть комп'ютерні програми, що ведуть до нього. Фізичну реальність, до якої сьогодні ведуть додатки Fousquare, Airbnb і інші, Кайл Чайка запропонував називати Airspace ( «повітряний простір»), формуючи дане визначення на пророчих попередженнях голландського архітектора Рема Кулхааса і французького антрополога Марка Ауге, які ще в 90-ті роки ХХ століття передбачили можливість появи «загальних міст» і «не місць», за аналогією з тим що формуються одноманітністю простору аеропортів по всьому світу [10,19,20]. Предметне вираження фізичної реальності, породжене культурними інтересами її замовників, спочатку виникло як певний набір їжі і інтер'єру в кав'ярнях, потім перекинулося на набір меблів в місці проживання, щоб сьогодні увібрати в себе кафе, бари, стартап-офіси, місця спільної роботи / проживання. Сьогоднішні кафе, і місця проживання по всьому світу, які бажають залучити високий середній клас, повинні поєднувати в собі локальність з універсальністю, яку один з представників даного класу Ігор Шварцман змалював як «відновлене грубе дерево, відкритий цегла, звисають лампи Едісона» [13, с .2]. До цього набору французькі інтер'єр-дизайнери Зоя Де Кас і Бенджамін Дюве віднесли «тріо декорованих, що висять, як кулони, світильників, подвійну дошку для можливості писати на ній крейдою і плаваючі полки з набором предметів мистецтва» [13, с.7]. Французи змогли з точністю описати інтереси високого середнього класу, оскільки їх дизайн був стіражірован компанією Airbnb без їх згоди і успішно «продавався» у всіх куточках Землі, де компанія мала офіси. Новий простір, що представляє предметну реалізацію культурних інтересів, виявилося настільки адекватним, що стало краще власних будинків, квартир і офісів для нового класу. Причин тому кілька. Мобільність, спочатку виникла як вимога професії, коли необхідність фізичної присутності змушувала представників високого середнього класу переміщатися по світу, не давала можливості «взяти» з собою свій будинок або офіс, які були предметним вираженням як інтересів зручності, а й культурних інтересів. Тому пошук місця, надає не тільки зручність, але і відповідає інтересу (почуттю), був справою виснажливим. Саме тоді з'явилася пропозиція таких місць, що означало пересування по світу, не залишаючи вдома. Будинок, як такої, в його фізичному вираженні, виявився просто непотрібним. З конкретного будинок переходив в

  абстрактне стан, конкретизирующееся в інтересі до пошуку задоволення від місця перебування. Тим самим предметом інтересу ставало не місце (будинок), з яким пов'язувалося почуття єднання, що несе пам'ять радощів і печалей, а задоволення. Другою причиною переваги стало розвиток вищого середнього класу, коли з'явилася можливість самому, фізично не вкладаючись в створення місця проживання і офісу, оплачувати іншому матеріалізацію своїх культурних уподобань. Останнє вивело мобільність в якість цінності, коли навіть при відсутності необхідності в переміщенні, все одно можна було переміщатися тоді і туди, куди хотілося. «Хотілося» проте означає, що в основі переміщення виявилася не необхідність, професійна чи соціальна, а інтерес до задоволення. Досить показово, що в другій декаді XXI століття з'являється цілий клас речей, таких як комп'ютерні програми, дизайнерські розробки, житлові пропозиції і кавові меню, які не є незалежними явищами, що відображають розвиток відповідних галузей. Вони виникли і розвиваються як феномени, підлеглі не логікою, а відчуття простору, що доставляє почуття задоволення високого середнього класу. Бізнеси, які не в змозі передбачати відчуття, втрачають прибуток, а ті, хто зміг це зробити - втрачають індивідуальність і локальність. У гонитві за одним клієнтом вони стають нічим не відрізняються від великих мережевих гравців, з якими, однак, вони не в змозі конкурувати. Кайл скаржиться, що «нові кафе, пропоновані додатком Foursquare, в Одесі, Пекіні, Лос-Анжелесі і Сеулі, виявляються схожими один на одного ... Це не означає, що вони є частиною мережі Старбакс або Коста кави з дизайном настільки одноманітним, що він виявляється схожим на печиво, випікається з одних і тих же форм »[13, с.2]. Один з перших ентузіастів Airbnb-бізнесу Лорел Шульц, згодом покинула його, зазначає, що культурні інтереси нових клієнтів призвели до стандартизації початкову артистичність меблів, яка перетворювала простір, де вона стояла в, хоча і дороге, але просте «продовження виставкових залів Ікєї» [ 13, с.5]. Процес «форскверізаціі» 1, стандартизуючи пропозицію, виявився хоча і схожим на «макдоналізацію», але іншим за своєю сутністю, а тому погано піддається поясненню в рамках методів, використовуваних економічними науками. Адже стандартизація, пропонована Макдональдсом, знижувала вартість, ніж давала змогу користування послугами різноманітності клієнтів. Стандартизація «форскверізаціі» стала відсікати все те, що не приносило задоволення високого середнього класу, а тому виявилася ідентифікуючої дорогого клієнта стандартизацією. Слідом за творчими дизайнерами, що не бажають підкорятися стандарту, жертвами «форскверізаціі» ставали хостери2, як Рошель Шорт, яка не захотіла жити поруч з тими, кого вона назвала «ванільними туристами» за те, що вони хотіли, щоб її будинок був схожий на готель Super 8. Потім черга настала для тих, хто відхилявся від способу білого і багатого клієнта, свідченням чого з'явився хаштег #AirbnbWhiteBlack, де небілі і небагаті можуть залишити відгуки, пов'язані з дискримінацією. Дослідження, проведене бізнес школою Гарвардського університету, тільки посилило припущення, що обмеження рушили в бік ідентичності клієнтів, визначивши, що люди з афро-американськими іменами мають на 16 відсотків менше шансів бути прийнятими хостерами в якості мобільних гостей.

  Разом з тим висновки Гарвардської бізнес школи, безсумнівно, неприємні з точки зору їх культурного конотації, надають можливість розгляду «форскверізаціі» як культурного явища, де застосування ідеї і відчуття, а також способи їх формування та реалізації, висунуті І. Кантом, несподіваним чином виявляються застосовними для опису феномена. Кант наполягав, що ідеї, що формуються на основі відчуттів, виявляються протилежними ідеям, який формується на основі понять. Перші він називав естетичними і вважав їх не мають відношення до механізмів формування істини. Він також вводив поняття «незацікавленість» естетичного судження, тобто його незалежності ні від яких інших інтересів, які б могли впливати на його «чистоту» з боку практичної, прагматичної, буденною. Культурні інтереси високого середнього класу, формують його ставлення до проживання та забезпечують його послугах, як раз і залежать від відчуттів за своїм походженням, а в своїй реалізації вони не зазнають впливу з боку ніяких інших інтересів. Залежність від відчуттів підтверджується тим, що високий середній клас вимагає від місця проживання і роботи задоволення, при цьому ні географія (практика), ні оплата (прагматика) не є перешкодою на шляху до їх задоволення.

  Кантівське пояснення виявляється проте достатнім для пояснення механізму виникнення і реалізації культурних інтересів високого середнього класу, що дозволяє ідентифікувати його представників серед нових соціальних груп, що породжуються глобалізацією. Наполягаючи на своїх культурних інтересах, даний клас, все більше і більше чіткої формує свою ідентичність, залишаючи за межами не білих, імущих, немобільних, непрофесійних «невдах», які не можуть підпорядкувати свої інтереси культурним і направити їх на пошук задоволення.

  Було б невірним залишити без уваги процес культурної стандартизації, якому культурні інтереси високого середнього класу повідомляють нові значення. Однак, оскільки внесок в новий виток стандартизації високий середній клас здійснює за допомогою зв'язку своїх культурних інтересів зі смаками, культурфілософську сенс стандартизації найбільш адекватно «схоплюється» а рамках вчення Д. Юма.

  Розробляючи теорію смаку Д. Юм приходить до висновку про те, що смак пов'язаний з почуттями і тому не може бути виражений в оцінюють судженнях, що приводить його до висновку про виключення естетичних переживань зі сфери пізнавальних (істинних) оцінок »[9, с.142 ]. Юму також належать думки про те, що про смаки не сперечаються і те, що приємні і тонкі переживання доступні еліті, але не «натовпі» [9, с.144]. Всі дані характеристики якнайкраще ідентифікують високий середній клас з точки зору створюваної ним нової стандартизації. По-перше, високий середній клас, пред'являючи критерій задоволення до послуг з надання місця перебування і роботи,

  1 загальне ім'я, утворене від назви комп'ютерної програми «Foursquare», призначеної для надання послуг високому середнього класу.

  2 Люди, що надають невикористану частину свого житла для проживання приїжджаючих в місто

  за визначенням, не належить до «натовпі», для якої існує мережа мотелів і офісів простіше, оскільки критерієм для багатьох виступає ціна. По-друге, спрощує з ним про смаки, тобто пропонують «не те», в будь-якому його виконанні (як недостатньо відповідне смаку, або перевершує його) дизайнери, власники кафе, офісів і т.п. просто виключаються з числа тих, чиї послуги користуються увагою. По-третє, високий середній клас щедро винагороджує тих, хто спрощує отримання задоволення, а не ускладнює шлях до нього ні чином пересування, ні художнім образом. Особливо цінується високим середнім класом останнє, третє. Воно ж є абсолютним показником стандартизації. Так, сьогодні з поняттям «роумінг» пов'язана не стільки можливість дзвінка по стільниковому телефону, скільки можливість проживання в будь-якій точці світу в однакових, що приносять задоволення умовах. Так, «роумерів», тобто людина, що користується роумінгом місця проживання, - це представник високого середнього класу, приголосний постійно платити 500 доларів в тиждень незалежно від того користується він, або не користується даною послугою. Це дає йому право в момент, коли він вирішить подорожувати, отримати доступ до житла, точно такому ж, в якому він живе, наприклад, в Парижі - на Балі, в Майямі, Мадриді, Буенос Айресі і Лондоні. Послуга розвивається настільки швидко, що єдиною відповіддю на це може бути абсолютно вдале уловлювання смаку високого середнього класу. Однак це ж обставина є і доказом подальшого підпорядкування різноманітності стандарту, а значить і глобалізації смаку. Саме диктуемую глобалізацію смаку як результат «перебудови» бізнесу, що диктується культурними інтересами високого середнього класу, Кайл відносить до останніх трендів стандартизації: «Сполучна емоційна решітка соціальних медіа платформ - ось, що підстьобує існування айрспейс (Airspace). Якщо смак глобалізується, значить логічний висновок - світ, в якому естетична варіативність зменшується »[13, с.11]. І в цьому процесі лідирує Америка, економіку, спосіб життя і утворення якої сучасна Росія намагається емулювати.

  Незважаючи на те, що сучасна російська дійсність не створює достатніх підстав для масової привабливості в країну високого середнього класу, що відбуваються в ній процеси також дозволяють розпізнати роль культурних інтересів у формуванні та проблематизації ідентичності. Найцікавіший матюкав для цього надає набула характеру перманентного процесу реформа вищої освіти, особливо в його гуманітарній та природничо-наукової області.

  Якщо раніше культурологам в обличчя «ліриків» доводилося сперечатися тільки з «фізиками», то сьогодні їм доводиться сперечатися з управлінцями та економістами. Однак дискусія з «фізиками», при погляді назад, виявляється сьогодні надзвичайно інтелектуальним, а вимоги з боку фізиків здаються дитячими пустощами у порівнянні з тим, чого хочуть від культурологів управлінці і економісти. Змістом спору з «фізиками» був пріоритет, який вони намагалися закріпити за точними науками в порівнянні з гуманітарними на тій підставі, що сучасний технічний прогрес стає визначальним в загальному прогресі людства. Розглядаючи технічний прогрес як актуальний для свого часу, а себе як частину інтелігенції, здатної адекватно забезпечувати цей прогрес, «фізики» просто хотіли бути першими серед рівних. Вони ні в якій мірі не заперечували необхідності гуманітарних наук і тільки віддалено натякали на їх конкретно-історичну вторинність. Не дивно, що в подальшому, в постперебудовний час, коли став відчуватися дефіцит гуманитарности, серед публікацій про російських філософів на сторінках масових газет, таких як «Літературна газета», «Известия» і «Правда» виявилися саме фізики. З того часу складові прогресу кілька разів змінювалися. Технічна складова поступилася місцем інформаційної, а остання вважається поступиться місцем культурної. Не дарма ж сучасні наукові дискусії наповнені термінологією «креативного класу», «культурного зсуву», «мультикультуралізму», які вже не тільки застосовуються в футурологічним значенні, а й конкретно-історичному - для опису реально протікаючих процесів. Так, міграційні потоки, причиною яких є військові дії або економічні негаразди, в приймаючій країні набувають культурологічне вимір. Приймаючі країни не стільки стурбовані фізичним станом нових громадян, скільки їх релігією, звичаями, знанням мови. Здається дивним, але навіть професія за важливістю поступається місцем релігійної толерантності і відкритості до інкультурації. Європейські економісти не тільки своїм вченим, але й керівникам змогли довести, що мігранти вже самі по собі мають економічну цінність. Більш того, економічні розрахунки показали, що проста мовна підготовка, а в ідеалі - отримання освіти здатні подвоїти і потроїти економічну цінність нових громадян. Тому педагоги, тобто ті, хто покликаний забезпечувати вивчення мови і надання освіти, не просто не відсуваються на другий план, але виступають принаймні в одному ряду з бізнесменами - тими, хто надає робочі місця. Росія, незважаючи на снижающуюся демографію, не поспішає відкривати двері своєї країни перед мігрантами, однак не тому, що економісти не можуть достукатися до управлінців. Останні досить рідко серйозно беруть до уваги економічні наслідки при плануванні політики. Причина в тому, що сучасна соціально-економічна реальність в країні швидше сприяє відтоку населення, ніж його притоку. Однак, якщо економісти і виступають з пропозиціями управлінцям, які відкрито вважають культуру і освіту навантаженням на бюджет, то тільки для того, щоб підтримати управлінців в послідовності їх дій по дестабілізації освіти. Разом з тим, коли це роблять економісти, що входять до складу нинішнього уряду, перед якими поставлено завдання скорочення бюджету, ситуація не здається надмірно драматичною - в будь-якому випадку при публічному обговоренні питання обов'язково будуть представлені і інші точки зору. Але коли до скорочення освіти закликають економісти - прихильники опозиції, тоді економічний блок противників освіти знаходить цілісність і може бути розглянутий як опозиційний культурологічному. До опозиційного блоку відноситься ряд економістів, серед яких, безумовно, виділяються фігури Г. Явлінського, А. Кудріна і ін. Проте до числа знакових можна віднести і В. Іноземцева, по крайней мере в свою опозиційність запам'ятався в зв'язку з президентськими виборами 2012 року, коли він був довіреною особою кандидата в президенти М. Прохорова. Оскільки М. Прохоров балотувався в президенти з програмою протилежної В. Путіну, то В. Іноземцев, будучи економістом за освітою, безсумнівно, викладав альтернативну путінської економічну програму. І якщо Г. Явлінський і А.

  Кудрін в тій чи іншій мірі виявилися сьогодні пов'язаними з вересневими виборами в Держдуму, то В. Іноземцев зумів переключити на себе центр вираження здавалося б незацікавлених, внеполитических економічних міркувань. Або якщо по іншому - економічних міркувань, непредставлених в політичних програмах кандидатів в депутати. На подив його судження про російському освіті виявилися не просто обнадійливими тривогу, але ставлять освіту в безальтернативне положення скорочення в разі рішення його долі економістами, так як вони повністю збігаються з тим, як його перспективи бачить нинішній російський уряд. Так, буквально за кілька днів до виходу у відставку Д. Ліванова, В. Іноземцев опублікував статтю, в якій він викладає свою позицію: «В кінці минулого тижня в уряді обговорювалася - практично вперше в настільки конкретній формі - ініціатива щодо істотного, до 40% , скорочення набору абітурієнтів на бюджетні місця до вузів і звільнення 10-12 тисяч викладачів і професорів. Як і слід було очікувати, преса та інтернет відповіли обуренням на подібного роду проекти, але, на мій погляд, це один з рідкісних випадків, коли ініціативи влади заслуговують повної підтримки »[5, с.1]. Як видно з висловлювання, В. Іноземцев дійсно зараховує себе до опозиції, оскільки говорить про ініціативи влади, які рідко у нього заслуговують довіри, але цю ініціативу він готовий надати повну підтримку. Однак збіг поглядів належить до області наслідків, що, безумовно, є важливим елементом розуміння позиції, однак неповним без встановлення причин. Оскільки В. Іноземцев був довіреною особою Прохорова, програма якого була відверто правою, то підстави, за якими В. Іноземцев підтримує дану ініціативу уряду, слід також шукати в тому, де нинішній уряд, який позиціонує себе як центристська, насправді рухається в руслі правих лібералів. Праві виступають за скорочення державного апарату і за зменшення ролі держави в економіці, за допуск капіталу в стратегічні галузі промисловості. Однак російський уряд, по крайней мерею поки, не збирається цього робити. Іншою характеристикою правих партій є пріоритет крупного бізнесу над дрібним і середнім, а отже і ігнорування інтересів частини бідного населення і середнього класу. Праві вважають ту частину суспільства, інтереси якої представлені у великому бізнесі, найактивнішою громадською силою, яка, володіючи мільярдними статками, на практиці довела своє право на здійснення влади в Росії. Влад Гринкевич, економічний оглядач РІА Новини, так характеризує оцінку В. Іноземцева пропозицій М. Прохорова: "Згоден на 110%, - коментує ідею допуску приватного капіталу в стратегічні галузі Владислав Іноземцев. - На сьогоднішній день [називаючи об'єкт стратегічним] ми фактично закриваємо будь інвестиції, які могли б бути націлені на окупність. потрібно скасувати це поняття [стратегічні галузі], потрібно дати можливість володіння аеропортовими комплексами, потрібні приватні газо- і нафтопроводи, приватні дороги, які могли б експлуатуватися, в тому числі, на основі концесії. " [4, с.1].

  Однак до якої соціальної групи можна віднести людей, які володіють найбільшим економічним капіталом в країні, як і до економічної еліти? Оскільки сучасне російське уряд за визначенням не може підтримувати ідею про скорочення свого впливу і не тільки в економіці, то єдина сфера, де інтереси правих лібералів і інтереси уряду збігаються - це в приналежності і уряду, і великого бізнесу до однієї соціальної групи - еліті. Тому, якщо у В. Іноземцева - економіста, що просуває інтереси бізнес-еліти, позиція збігається з пропозиціями уряду як владної еліти, то це повинна бути елітарна позиція. Саме цю позицію слід шукати в обгрунтуванні В. Іноземцева його урядової підтримки скорочення освіти. І цю позицію Іноземцев відкрито висловлює: «На мій погляд, освіту, якщо воно претендує на якісний характер, має носити певний відтінок елітарності (курсив наш - С.Г., Ю.К.). Безглуздо намагатися забезпечити вищу освіту для всіх, особливо в наш час, в яке, з одного боку, менше половини колишніх студентів працює за фахом, а з іншого - світ відкриває широкі можливості для самоосвіти і підвищення кваліфікації. Перетворюючись в буденне, освіта перестає цінуватися, адже зовсім правильно писав П. Дракер про те, що бум вищої освіти в Америці трапився тільки тоді, коли розрив у доходах випускників вузів і шкіл досяг в середині 1920-х років 3.2-3.5 рази »[5 , с.2]. Наведений уривок, як не можна краще характеризує те, як праві ліберали уявляють собі систему вищої освіти в Росії і реформа, яку уряд намагається здійснити, повністю відповідає їх інтересам. Виявивши спільність інтересів економічної та владної еліти по відношенню до питання скорочення вищої освіти, перейдемо до характеристики соціокультурних причин, що надають підстави для даної спільності. У період президентства Б. Єльцина починається процес зближення до цього розрізнених в соціокультурному плані сегментів російської еліти. Нова бізнес-еліта, прагнучи до максимального отримання прибутку, гранично виключає можливість обумовлення своєї діяльності широкими соціальними інтересами. У культурному плані її споживання направлено на придбання рідкісних культурних артефактів, запрошення на приватні заходи відомих виконавців, організація приватних колекцій і т.п., що ставить її окремо в загальноросійської системі культурного споживання. Ситуація, що формується з адміністративно -управленческіх чиновників еліта також починає відокремлюватися від широких соціальних верств російського суспільства, хоча і з іншої причини - що проводяться нею політико-економічні реформи змушують її відмовлятися не тільки від планової економіки, а й радянської форми управління і марксистської ідеології. Природно, це не може докорінно не відбитися на зміни в її культурній свідомості. Ближчою для російських реформаторів виявляється культура бізнес-еліти, ніж найманих робітників, вчителів і викладачів. Однак зближення соціально-культурних позицій в єдине підставу, хоча і ставить російську еліту в виняткове становище по відношенню до іншої частини суспільства, що не робить цю позицію антагоністичної. І реформатори, і бізнес-еліта, незважаючи на близькість позицій між собою, ще мають багато спільного з масою - багато представників нової еліти служили в армії і вчилися у вишах з тими, хто сьогодні виявляється різко нерівним їм в соціально-економічному плані. Тому соціально-культурну свідомість нової еліти, хоча і ставить її окремо в новій російській дійсності, характеризує її позицію по відношенню до маси в термінах винятковості, що не антагонізму. Іншими словами, в соціокультурній сфері нова еліта намагається захиститися від маси, прагнучи

  «Вискочити» з сковували її соціально-культурних обставин, зв'язок з якими її характеризує через минуле, сьогодення. Амальгамування російської еліти і її повне відокремлення від решти суспільства відбувається на рівні її другого покоління. Б. Єльцин, А. Чубайс, Є. Гайдар та інші ще відвідують російські вузи і ще живі професора, які вчили їх. Однак їхні діти, які навчаються в закордонних вузах, вже не мають зв'язку з російським суспільством через сферу вищої освіти. Російська професура не здатна надати на них ні реального, ні віртуального впливу. Професійна складова соціокультурного розвитку дітей російської еліти проходить поза зв'язком з російським соціокультурним оточенням і цінностями більшості російського суспільства. Для них російська система освіти, яка в період вкладання їх батьками грошей в іноземну, перетворюється в чужу культурну реальність, відносини з якою діти російської еліти вже вибудовують на принципах антагонізму. В умовах вторинності стосовно закордонному, визначеному йому нащадками російської еліти, російське вищу освіту, не маючи можливості інтенсивного відтворення, вдається до єдиної вважалася йому можливості виживання - екстенсивному відтворення. Для того, щоб компенсувати ненадані йому кошти одним сином російської еліти, російська освітня система приймає до навчання сто, а то й тисячу представників маси. Іншим поясненням екстенсивності з'явилася та обставина, що зруйнувавши радянську економіку, ні управлінсько-адміністративна еліта, ні бізнес-еліта, і, зрозуміло, що консультують її економісти, не запропонували нічого натомість. Особливо в області промисловості. Фахівці з вищою освітою, особливо ті, хто представляв науку на виробництві, а також співробітники галузевих НДІ, не маючи більше можливості застосування своїх знань у виробництві - йшли в освіту. І, хоча в освітніх установах зарплата була значно нижче, ніж на виробництві (до його скорочення), велика частина російської технічної та творчої інтелігенції не змогла зайнятися бізнесом. Швидше за все саме тому досі не з'явилося десятка статей з економічними розрахунками, що підкріплюють президентську фразу про офшори С. Ролдугина, що серед російської творчої інтелігенції не бізнес все-таки не займався кожен другий. Третьою причиною екстенсивності російської вищої освіти були низькі зарплати, що викладачів і вчених ставило в умови пошуку додаткових заробітків, одночасно працюючи за фахом. Так створювалося, критикований сьогодні сумісництво, що розглядається критиками вищої освіти мало не як незаконний спосіб збагачення. Сумісництво, до речі, виявилося не тільки додатковим заробітком, а й способом збереження професії - не всі могли днем ​​читати лекції, а ввечері підробляти таксистами. І якщо критично поглянути на феномен сумісництва, то, якщо держава недоплачує професору, змушуючи його до пошуку додаткового заробітку, то нехай він буде виражатися в додаткових лекціях по його спеціальності, ніж в роботі таксистом, вантажником або продавцем. Робота російського професора при СРСР - предмет бажань адміністратора і керівника, стає не тільки не привабливою, але незрозумілою і чужою російському чиновнику, що ввійшов в еліту.

  Втративши соціокультурну привабливість з боку російської еліти, російське вищу освіту перетворюється для неї в антагоністичну реальність. Цю реальність еліта спочатку розшаровує, створюючи острівці елітарності, вдаючись для цього або до прямого фінансування з бюджету, як з МГУ і ЛДУ, або наближаючи до себе, як Вищу школу економіки; потім переходить в атаку на що залишилася незахищеною неелітарних його різновид. Сьогоднішня «реформа» вищої освіти, яку підтримують елітарні економісти, типу В. Іноземцева, не пропонує планованим до звільнення 10-12 тисячам викладачів і професорів нічого іншого, крім звільнення. Ймовірно, ідея «кладовища» стає соціокультурної домінантою мислення чиновницької еліти, яка використовується нею для вирішення обтяжливих проблем, застосування якої до області малого і середнього бізнесу було чудово описано Дмитром Потапенко. На rus2web.org.ua бізнесмен описав практичне застосування даної домінанти: «Знесення останніх 100 кіосків, який почався минулої ночі, це фінальна частина боротьби столичної влади з малим і середнім бізнесом. У Москві було десь 31 тис. Підприємств роздрібної торгівлі. Навіщо розбиратися з дрібними підприємцями, які бухтять рівно стільки, стільки і великі, коли можна закатати все це в бетон, а тих, хто вів бізнес, відправити на біржу праці. Буде тиша й гладь, що і потрібно нашим федеральним властям. Для них ідеальний інвестпроект - це кладовище. Все тихо лежать грядками, а зверху можна багато плитки покласти »[8, а1].

  Образ кладовища використовується і В. Іноземцева: «Навіщо Росії таке масштабне освіту? Особисто для мене це залишається загадкою. Ще більш дивним є стан викладацьких кадрів. Майже половина професорів, які викладали в російських вузах на момент розпаду СРСР, вже вийшли на пенсію або померли. Близько 15% емігрували. Решта наближаються до пенсійного віку »[5, Далі слід критика тих, хто замінив собою старі наукові кадри, в тому числі і чиновників:« Останніми роками Міносвіти спробувало реформувати систему навчання, почавши висувати додаткові вимоги до професорсько-викладацькому складу, відповіддю на що став єдиний в світі феномен фейковий «наукових» публікацій, які виходять в «рецензованих» журналах, дивним чином включених в разу РИНЦ і інших індексів наукового цитування, а також сотні «заочних конференцій» та інших інноваційних форм створення видимості наукової діяльності в російських вузах (про тому, що «великими вченими» є всі наші чиновники, я навіть не говорю) »[5, с.1]. Не слід однак поспішати з висновками і ставити В. Іноземцева в один ряд з Д. Потапенко, бачачи в ньому борця проти антинародних рішень російської еліти. Якщо не фінансова, то принаймні культурна ідентифікація В. Іноземцева з антинародною частиною російської еліти виявляється безумовної, а тому критика їм чиновників, використовуючи його ж вираз, є «фейковий». Економісти, що закликають до скорочення вищої освіти, до числа яких належить В. Іноземцев, виступають з цікавими ініціативами. Однак специфіка їх ініціатив відкриває перспективи діяльності для чиновницької та бізнес-еліти, а не звільняються викладачів. При цьому, за своїм змістом, ініціативи відкривають завісу, що приховує від сторонніх очей моральну складову інтересів еліти за допомогою позначення можливих привабливих для неї областей застосування її капіталу. Так, під час перебування в Америці взимку 2016 року В. Іноземцев, обрушився з

  критикою на В. Путіна за деструктивну економіку [17, с.2], підтримуючи антиросійські санкції «за порушення Росією європейської архітектури безпеки» [16, с.1], в результаті зосереджується на вигодах, які він пропонує витягти з ситуації, що склалася росіянам з великими грошима: «Якщо Україна отримає чіткі гарантії свого Європейського майбутнього, це може залучити серйозні інвестиції - велика частина яких прийде з Росії. Відтік капіталу з Росії перевищив 270 мільярдів доларів за останні три роки, навіть якщо тільки 1020 відсотків від цього дістануться Україні, проблеми країни будуть вирішені. Це не жарт. У ці дні, російські бізнесмени видавлюються зі своєї країни і багато хто згадує бізнес атмосферу 1990-х, яка є дуже схожою на те, що відбувається зараз на Україні. Дешеві українські активи в поєднанні з можливістю володіння компанією в Євросоюзі і отриманням Європейського паспорта для себе і своїх дітей може стати хорошим мотивом для російських підприємців для переїзду на Україну. І це буде ще одним кроком у побудові сучасної Європейської України »[16, с.3]. Цікаво, що навіть у українців пропозиції В. Іноземцева викликали шок. Так, в статті «Спасибі, не треба, пане Іноземцев: відповідь з Києва», член українського парламенту Ольга білково, дорікає В. Іноземцева не тільки в імперському мисленні за його пропозицію відмовитися від Донбасу, «надавши Росії самій відповідати за безлад, який вона створила в східній частині країни », найбільше її дратує пропозицію про переміщення в її країну нечесно нажитих російських капіталів і перетворення України в їх безпечну гавань:«. Останнє, чого б ми хотіли, так це створення безпечної гавані для нечесно нажитий прибутку, що в сучасній Росії характеризує над-багатих. Для ясності, ми запрошуємо всіх з Росії на Україну, хто хотів би інвестувати і працювати, якщо їх мотиви пов'язані зі створенням відкритого і успішного бізнесу, поваги до закону і створення цінностей, а не просто переслідування «дешевих українських активів, з'єднаних з можливістю стати власником європейської компанії і Європейського паспорта »[11, c.3]. Висуваючи такі пропозиції по «реформування» України, В. Іноземцев, безумовно, висловлює інтереси тієї частини російської еліти, яка представлена ​​великим бізнесом. Вірніше їх прагматичний аспект. Яке ж культурне наповнення цих інтересів, або, якщо по іншому: якою є сутність культурних інтересів російських надбагатих і перенаделенних владою і як вона проявляється в конкретному факті підтримки ними «реформування» вищої освіти?

  Завдання статті не дозволяють зупинятися на аналізі всіх проявів культурних інтересів сучасної російської еліти, до того ж нами такий аналіз вже не раз був зроблений по відношенню до регіональної еліти [1,2,3]. Однак нові факти дозволяють визначити аспекти в культурних інтересах еліти як частина їх єдиної сутності, до цього не виявляються, а тому і не піддаватися аналізу. Серед цих нових аспектів найбільш разюче, в зв'язку з «реформою» освіти проявилися егоїзм і дерегуляція. Дані аспекти є протилежністю функції альтруїзму і нормативно-регулятивної функції культури, з якими вони, безсумнівно, пов'язані і відображають культурну цілісність того чи іншого соціального суб'єкта за законом єдності і боротьби протилежностей. Не можна сказати, що егоїзм або дерегуляція спочатку містять в собі тільки негативні значення, свідченням чого є приклади їх культурно-філософського осмислення в історії російської культури в вигляді, наприклад, «розумного егоїзму» як протилежності бездіяльного інфантилізму, або «свободи особистості», як протиставлення «диктатурі» - граничній формі регуляції. Однак, проявивши в інтересах еліти як відображення її культури в подію реформи освіти і егоїзм, і дерегуляція виявилися позбавленими свого культурно-позитивного значення. Культурологія невипадково у своїй теорії наполягає на функціях соціальної відповідальності та нормативно-регулятивної функції, так як останні приклади поведінки еліти є черговим фактом в низці анти-культурної діяльності суб'єктів, дистанціюватися від інтересів більшості, які вже не раз фіксувалися в історії культури. Акумуляція такої поведінки, як правило, закінчувалася соціальним конфліктом, з приводу якого накопичені культурологией дані є постійним нагадуванням. Наука про культуру містить дані про те, що соціальні катаклізми проявляються спочатку як культурні відмінності, індикатором яких в свою чергу виступає егоїстичність і безвідповідальність культурних інтересів. Однак чи містить конфлікт культурних інтересів еліти і більшості населення Росії, спровокований скороченням вищої освіти можливість неантагоністичного рішення? Можливо, більшість росіян не розуміє суті подій, просто йде проти своїх же власних інтересів, які краще вловлює і відображає їх еліта? Або може бути конфлікт в принципі неминучий, оскільки немає шляхів його неантагоністичного дозволу? Досвід Болонської системи, прийнятої в якості культурного зразка і активно впроваджуваної в сучасній російській реальності вищої освіти, свідчить про те, що шляхи неантагоністичного вирішення конфліктів не тільки є, але і передбачаються. Так, в Англії, при скороченні тільки одного факультету (соціологічного) і тільки в одному університеті, Рідінг в Беркширі, (University of Reading) звільнилися викладачам було запропоновано кілька компенсаційних рішень. Одне з них передбачало виплату належної зарплати за контрактами, укладеними з викладачами аж до їх закінчення. Це означало, що викладачам, які мають tenure (які пройшли за конкурсом на посаду професора) виплата зарплати буде здійснюватися в повному розмірі аж до виходу їх на пенсію. Іншим пропозицією було пристрій на викладацьку роботу в тому ж університеті для викладання своїх же курсів, але на інших факультетах. І тільки третє речення полягало в тому, що викладачі самостійно шукатимуть собі роботу, але до її знаходження отримуватимуть зарплату в своєму університеті, що почав реорганізацію. В Америці, з якої постійно порівнює себе сучасна Росія, ідея скорочення вищих навчальних закладів вважається надзвичайною подією і виступає в якості останніх можливих жертв будь-якого скорочення. Більш того, американська еліта усвідомлює необхідність надання народу благ, раніше доступних тільки їй, оскільки спільне володіння ними сприяє розвитку країни - а значить, становить суспільну цінність. Американці усвідомили важливість загальної системи охорони здоров'я, а значить і надання страхової медицини всім громадянам, розглядаючи здоров'я як невід'ємну людську цінність. Президентство Барака Обами увійде в історію Америки не тільки військовими

  конфліктами в Сирії або Афганістані, але в першу чергу, у вигляді культурної формули «турбота Обами» (Obamacare), тобто надання страхової медицини всім бажаючим. Сучасний кандидат від демократичної партії Хілларі Клінтон, скорочуючи дистанцію між елітою і народом країни, в свою передвиборну програму включає оплату бакалаврату всім громадянам, так як поділяє думку більшості населення про те, що освіта також є невідчужуваною людської цінністю. Росія, конкуруючи з Америкою, завжди приводила в приклад свою культуру як відображення домінування над менш культурної Америкою. Яким з більш високих культурних цінностей відповідають дії російського правлячого класу про вилучення у 1,38 млн. Россіян3 права на державну підтримку вищої освіти, не кажучи вже про можливість його надання всьому населенню країни? Однак, якщо навіть припустити, що на сьогоднішньому етапі скорочення бюджетних місць і професорсько-викладацького складу є економічною необхідністю, то які дії в економіці планується зробити для повернення ситуації хоча б до сьогоднішнього рівня, не кажучи вже про досягнення американського, коли економіка налагодиться? Які альтернативні робочі місця російська еліта створює для звільняється робочої сили у вигляді людей з кандидатськими та докторськими ступенями, і в якому секторі економіки? Оскільки скорочення викладачів означає розрив соціального контракту з боку російського правлячого класу, то як він планує відшкодовувати взяту на себе сторону зобов'язань?

  Вражає не просто відсутність програми компенсації професорсько-викладацькому складу. Та частина російського уряду, яка пропонує скорочення вищої освіти і інтереси якої знаходяться в повній єдності з інтересами великого бізнесу, звертаючись до соціокультурній сфері використовує її в якості прикриття своїх економічних інтересів. Оскільки скорочення передбачається проводити за рахунок скорочення бюджетних місць і звільнення викладачів, а фінансування і тих, і інших здійснюється з зібраних державою податків - то основною метою уряду виявляється відмову тим, хто платить податки в можливості отримувати за свій же власний рахунок вищу освіту. Оскільки освіта є частиною культури і прояв інтересу до нього є формою культурного інтересу, то скорочення можливості реалізації більшістю населення своїх культурних інтересів до вищої освіти, є опосередкованою формою ідентифікації сучасної управлінської еліти, яка зберігаючи за собою право на вищу освіту відокремлює свої культурні інтереси від інтересів більшості, перетворюючи їх у формі капіталу. Тобто проблематизує, ставить під сумнів, свою ідентичність як російської національної еліти.

  Природно, що розглянуті вище процеси стандартизації культури і зменшення доступності вищої освіти, пояснення яких виявляється можливим через аналіз культурних інтересів високого середнього класу і російської бізнес-і управлінської еліти, є не єдиними процесами проблематизації ідентичності. Разом з тим важливість цих процесів для розуміння сучасної динаміки культурної ідентичності полягає в тому, що новий виток глобалізації суб'єктам мають кошти, а також можновладцям суб'єктам робить привабливою культурну денаціоналізацію.

  Список літератури I References

  1. Гертнер С.Л. Російська еліта як культурна реальність (культурні інтереси, потреби і діяльність сучасної російської еліти). - М .: МГУКИ, 2015. - 239 с.

  2. Гертнер С.Л. Культура російської регіональної еліти через її інтереси: Монографія. - М .: МГУКИ, 2009. - 222 с.

  3. Китов Ю.В., Гертнер С.Л. Еліта і інтереси: Монографія. - М.: МГУКИ, 2004. - 167 с.

  4. Гринкевич В. Програма Прохорова як спроба догодити всьому протестному електорату. РІА Новини. 23 Января, 2012 р.

  5. Іноземцев В. Злоякісне вищу освіту. Сноб. 2 Августа, 2016 р.

  6. Нарський І.С. Давид Юм. М .: Думка, 1973. -180 с.

  7. Визначення «обамакаре» в тлумачному словнику американської мови: http://www.dictionary.com/browse/obamacare

  8. Потапенко Д. Кращий інвестиційний проект для столичної влади - це кладовище. Rus2web, 9 лютого, 2016 року. Код доступу: http://rus2web.org.ua/mneniya/biznesmen-dmitrij-potapenko-luchshij-investproekt-dlya-stolichnyix-vlastej-eto-kladbishhe.html

  9. Фохт Б.А. Вибране (з філософської спадщини). - М .: Прогрес-Традиція, 2003. - 456 с.

  10. Auge, M. (1995). Non-places: Introduction to an anthropology of supermodernity / Marc Auge; translated by John Howe.

  11. Bielkov, Olga. Thanks But No Thanks, Mr. Inozemtsev: A Response from Kyiv ". Atlantic Council. February 2, 2016.

  12. Brianm, Harmer; Davidj, Pauleen. (2012). Attitude, aptitude, ability and autonomy: the emergence of 'offroaders'. A special class of nomadic worker. Behaviour & Information Technology, May, 2012, Vol.31 (5). Pp.439-451.

  13. Chayka, Kyle. Welcome to Airspace. How Silicon Vellye helps shpread the same sterile aesthetic across the world. The Verge. August 3, 2016.

  14. Fry, Richard and Kachhar, Rakesh. America's wealth gap between middle-income and upper-income families is widest on record. Pew Research Center, December 2014.

  15. Gandini, A. (2015). The rise of coworking spaces: A literature review *. Ephemera, 15 (1), 193-205.

  16. Inozemtsev, Vladislav. How to Help Ukraine: An Alternative Vision. Atlantic Council. January 19, 2016.

  3 Розрахунок складений виходячи з даних, наданих В. Іноземцева в його статті «Злоякісне вищу освіту», де він наводить цифру навчаються на денній формі 3.45 млн. Чоловік. Оскільки він наводить дані наради в міністерстві освіти, де передбачається скорочення 40% бюджетних місць, то цифра 1.38 мл. і відображає результат даного скорочення.

  17. Inozemtsev, Vladislav. Putin's Self-Destructing Economy. The Washington Post. January 17, 2016.

  18. Jain-Chandra, Sonali; Kinda, Tidiane; Kochhar, Kalpana; Piao, Shi and Shauer, Johanna. Sharing the Growth Dividend: Analysis of Inequality in Asia. Sharing the Growth Dividend: Analysis of Inequality in Asia. IMF Working Paper. International Monetary Fund, 2016.

  19. Koolhaas, R. (2013). The Past Is Too Small to Inhabit. New Perspectives Quarterly, 30 (4), 13-18.

  20. Koolhaas, R., Mau, Bruce, Sigler, Jennifer, Werlemann, Hans, & Office for Metropolitan Architecture. (1998). Small, medium, large, extra-large: Office for Metropolitan Architecture, Rem Koolhaas, and Bruce Mau / edited by Jennifer Sigle; photography by Hans Werlemann. (Second ed.).

  21. Lehikoinen, J. (2007). Personal content experience: Managing digital life in the mobile age / Juha Lehikoinen [and others]. Chichester, England; Hoboken, NJ: John Wiley.

  22. San Francisco Announces Closing Keynote Session on How Silicon Valley's Startup Culture is Expanding into New Regions. (2015-го, May 18). Business Wire, p. Business Wire, May 18, 2015.

  23. Why socio-economic inequalities increase? Facts and policy responses in Europe. Directorate-General for Research, Socio-economic Sciences and Humanities. European Union, 2010. Код доступу: https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/policy-review-inequalities_en.pdf

  Список літератури латинськими символами / References in Roman script

  1. Gertner S.L. Rossijskaja jelita kak kul'turnaja real'nost '(kul'turnye interesy, potrebnosti i dejatel'nost' sovremennoj rossijskoj jelity) [Russian elite as a cultural reality (cultural interests, needs and activity of contemporary Russian elite]. - M .: MGUKI, 2015. - 239 p. [in Russian].

  2. Gertner S.L. Kul'tura rossijskoj regional'noj jelity cherez ee interesy [Culture of Russian regional elite through its interests]. - M .: MGUKI, 2009. - 222 p. [In Russian]

  3. Kitov Y.V., Gertner S.L. Jelita i interesy [Elite and its Interests]. - M .: MGUKI, 2004. - 167 p. [In Russian].

  4. Grinkevich V. Programma Prohorova kak popytka ugodit 'vsemu protestnomu jelektoratu [Prokhorov's Program as an attempt to please whole protestant electorate]. - RIA Novosti. 23 Janvarja, 2012. [in Russian].

  5. Inozemcev V. Zlokachestvennoe vysshee obrazovanie [Malignant higher education]. - Snob. 2 Avgusta, 2016. [in Russian].

  6. Narskij I.S. David Jum [David Hume]. - M .: Mysl ', 1973. -180 p. [In Russian].

  7. Opredelenie «obamakare» v tolkovom slovare amerikanskogo jazyka [Definition of "Obamacare" in the American language dictionary]: http://www.dictionary.com/browse/obamacare [in Russian].

  8. Potapenko D. Luchshij investproekt dlja stolichnyh vlastej - jeto kladbishhe [The best invest-project for city's management is cemetery]. - Rus2web, 9 fevralja, 2016. Kod dostupa: http://rus2web.org.ua/mneniya/biznesmen-dmitrij-potapenko-luchshij-investproekt-dlya-stolichnyix-vlastej-eto-kladbishhe.html [in Russian].

  9. Foht B.A. Izbrannoe (iz filosofskogo nasledija) [Selected works (from philosophical heritage]. - M .: Progress-Tradicija, 2003. - 456 p. [In Russian].

  10. Auge, M. (1995). Non-places: Introduction to an anthropology of supermodernity / Marc Auge; translated by John Howe.

  11. Bielkov, Olga. Thanks But No Thanks, Mr. Inozemtsev: A Response from Kyiv ". Atlantic Council. February 2, 2016.

  12. Brianm, Harmer; Davidj, Pauleen. (2012). Attitude, aptitude, ability and autonomy: the emergence of 'offroaders'. A special class of nomadic worker. Behaviour & Information Technology, May, 2012, Vol.31 (5). Pp.439-451.

  13. Chayka, Kyle. Welcome to Airspace. How Silicon Vellye helps shpread the same sterile aesthetic across the world. The Verge. August 3, 2016.

  14. Fry, Richard and Kachhar, Rakesh. America's wealth gap between middle-income and upper-income families is widest on record. Pew Research Center, December 2014.

  15. Gandini, A. (2015). The rise of coworking spaces: A literature review *. Ephemera, 15 (1), 193-205.

  16. Inozemtsev, Vladislav. How to Help Ukraine: An Alternative Vision. Atlantic Council. January 19, 2016.

  17. Inozemtsev, Vladislav. Putin's Self-Destructing Economy. The Washington Post. January 17, 2016.

  18. Jain-Chandra, Sonali; Kinda, Tidiane; Kochhar, Kalpana; Piao, Shi and Shauer, Johanna. Sharing the Growth Dividend: Analysis of Inequality in Asia. Sharing the Growth Dividend: Analysis of Inequality in Asia. IMF Working Paper. International Monetary Fund, 2016.

  19. Koolhaas, R. (2013). The Past Is Too Small to Inhabit. New Perspectives Quarterly, 30 (4), 13-18.

  20. Koolhaas, R., Mau, Bruce, Sigler, Jennifer, Werlemann, Hans, & Office for Metropolitan Architecture. (1998). Small, medium, large, extra-large: Office for Metropolitan Architecture, Rem Koolhaas, and Bruce Mau / edited by Jennifer Sigle; photography by Hans Werlemann. (Second ed.).

  21. Lehikoinen, J. (2007). Personal content experience: Managing digital life in the mobile age / Juha Lehikoinen [and others]. Chichester, England; Hoboken, NJ: John Wiley.

  22. San Francisco Announces Closing Keynote Session on How Silicon Valley's Startup Culture is Expanding into New Regions. (2015-го, May 18). Business Wire, p. Business Wire, May 18, 2015.

  23. Why socio-economic inequalities increase? Facts and policy responses in Europe. Directorate-General for Research, Socio-economic Sciences and Humanities. European Union, 2010. Код доступу: https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/policy-review-inequalities_en.pdf.


  Ключові слова: ВИСОКИЙ СЕРЕДНІЙ КЛАС / UPPER-MIDDLE CLASS / Бізнес УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА / BUSINESS AND MANAGERIAL ELITE / КУЛЬТУРНІ ІНТЕРЕСИ / CULTURAL INTERESTS / КУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ / CULTURAL IDENTIFICATION / Стандартизація КУЛЬТУРИ / STANDARDIZATION OF CULTURE / КУЛЬТУРНА денаціоналізації / CULTURAL DENATIONALIZATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити