У статті аналізується словесне і музичне творчість традиційної тувинській культури. Досліджується синкретичне єдність і магічна спрямованість музики і слова. Виявляються особливості тувинській традиції, акцентується на необхідності її збереження і трансляції.

Анотація наукової статті з мистецтвознавства, автор наукової роботи - Кужугет А. До.


THE CULTURE OF THE SOUND OF A WORD (the music and art of narrators in the Tuva traditional culture)

The article analyses the verbal and musical creativity in the Tuva traditional culture. The research focuses on the syncretical unity and the magic direction of music and words. The peculiarities of the Tuva tradition has been singled out. The author places stress on the necessity of its preservation and translation.


Область наук:
 • мистецтвознавство
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Світ науки, культури, освіти

  Наукова стаття на тему 'Культура звучання слів (музика і мистецтво казок в традиційній культурі тувинців)'

  Текст наукової роботи на тему «Культура звучання слів (музика і мистецтво казок в традиційній культурі тувинців)»

  ?бібліографічний список

  1. Хуторський, А. В. Дидактична евристика. Теорія і технологія креативного навчання [Текст] / А.В. Хуторський. - М .: Изд-во МГУ, 2003.

  2. Пригожин, І. Порядок з хаосу: Новий діалог людини з природою [Текст] / І. Пригожин, І. Стенгерс. - М .: Прогрес, 1986.

  3. Фридланд, А.Я. Інформатика: процеси, системи, ресурси [Текст] / А.Я. Фридланд. - М .: БИНОМ. Лабораторія знання, 2003.

  4. Леонтьєв, А.А. Психологія спілкування [Текст] / А.А. Леонтьєв - 2-е вид. испр. і доп. - М .: Сенс, 1997..

  5. Рабардель, П. Люди і технології (когнітивний підхід до аналізу сучасних інструментів) [Текст] / П. Рабардель. - М .: Інститут психології РАН, 1999..

  6. Князєва, Е.Н. Синергетика як нове світобачення: діалог з І. Пригожиним [Текст] / О.М. Князєва, С.П. Курдюмов // Питання філософії. - 1992. - № 12.

  7. Ласло, Е. Століття біфуркації. Осягнення мінливого часу [Текст] / Е. Ласло // Шлях. - 1995. - №7.

  8. Курдюмов, С.П. Синергетика - теорія самоорганізації. Ідеї, методи, перспективи [Текст] / С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. - М .:

  Знання, 1983.

  9. Баренбойм, Л. Педагогічні роздуми [Текст] / Б. Баренбойм // Радянська музика. - 1967. - № 6.

  10. Хакен, Г. Синергетика [Текст] / Г. Хакен. - М .: Мир, 1983.

  Стаття надійшла до редакції 11. 05.09

  УДК 130 + 398.22 (571.52)

  А.К. Кужугет, д-р культурології, проф. Тувинської інституту гуманітарних досліджень, м Кизил, Тува

  КУЛЬТУРА звучання слів (МУЗИКА І МИСТЕЦТВО Сказителей 0 ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ тувинців)

  У статті аналізується словесне і музичне творчість традиційної тувинській культури. Досліджується синкретичне єдність і магічна спрямованість музики і слова. Виявляються особливості тувинській традиції, акцентується необхідність її збереження і трансляції.

  Ключові слова: духовна культура, художня культура, синкретизм, традиція,

  героїчний епос, сказитель, горловий спів.

  Художня культура - один з видів людської діяльності, вона бере участь в тривалому процесі адаптації людини в природі і в суспільстві, але робить це за своїми внутрішніми законами. Художня діяльність відрізняється синкретическим злиттям того, що у всіх інших видах (типах, пологах, первоелементних структурах) діяльності розчленоване і спеціалізоване. Завдання даної статті - визначити місце базових видів мистецтва в тувинській художній культурі, роль Майстра в житті суспільства і художні традиції, що представляють особливий інтерес для сучасності.

  У традиційному суспільстві художник був і творцем нової штучної реальності в рамках канону, і повинен був бути неодмінно транслятором духовних цінностей народу. У цьому полягає його відмінна риса в порівнянні з сучасним творцем, у якого «Я» важливіше, ніж «ми».

  Традиційне художня творчість апелювала до величезного пласту образних засобів виразності. Через ідеї, образи, ідеали мистецтва нові покоління знаходили етичні, естетичні цінності свого суспільства, стаючи його рівноправними членами. Будь-яка художня діяльність сприймалася людиною традиційного суспільства як сакральна, як акт творіння, що володів магічними смислами.

  Специфіка художньої діяльності традиційного суспільства, синкретичної за своєю природою, полягає в особливому ставленні до всіх артефактів. Всі вони в таких культурах - як предмети, призначені для побутової, профан-ної сфери життя, так і твори мистецтва, - сакральні і знаковими. Межі між ними настільки умовні, що сучасній людині важко відокремити одне від іншого. В ар-

  тефактах відбивалися базові світоглядні уявлення про світ, про свою громаду в одній системі «людина-природа». Для сучасної людини це два поняття протиставлені, в свідомості представника традиційного суспільства вони були невіддільні, є невідчужуваними, єдині і зумовлювали будь-яку діяльність людини.

  Людина традиційного суспільства і його творіння органічно поєднувалися, зливалися з природою, пристосовувалися до неї, вловлюючи її ритми, голоси, створюючи в результаті надійний симбіоз природного і людського початку. Це твори декоративно-прикладного мистецтва, що прикрашали повсякденне життя, предмети побуту, житла, меблі, одяг, посуд, а також ювелірні прикраси. Це і твори усної народної творчості, і музика, які звучали практично щодня, не тільки в свята, а й у будні. Музичні звуки і слова, створювані людиною, з'єднувалися з природою, гармонійно поєднувалися зі звуками природи, оскільки з'являлися під впливом природи і під враженням від неї. Робити килими з повсті, шити одяг і взуття, прикрашаючи їх орнаментом, що мають, перш за все функцію оберега, читати благопожелание, співати і грати на музичних інструментах могли абсолютно всі люди, за винятком горлового співу, яке було в силу заборон прерогативою виключно чоловіків.

  До слова, так само як і до жесту тувинці ставилися дуже дбайливо. Це варто відзначити як важливу особливість народного менталітету: чи не скупість, а дбайливе, продумане ставлення до всього, що людина вимовляє або робить.

  У тувинців усна народна творчість, поряд з музикою та образотворчим мистецтвом, становило фундаментальний компонент художньої культури в структурі духів-

  ної культури. Всі ці складові були нерозривно пов'язані один з одним і, найголовніше, з релігійно-міфологічними уявленнями народу. Так, тувинський героїчний епос рясніє міфічними персонажами. Герої сказань - богатирі відправляються в підземний світ, царство Ерлік-хана, щоб битися з ним, «елементи міфології виявляються і в зачині, що описує час зародження землі, наприклад:

  раніше раннього

  Древнє стародавнього [часу],

  Коли [озеро] СЮТ-Холь було чорної калюжкою,

  [А гора] Сумбер-Ула була гострим горбком, Коли плоске лунало за вітром,

  А круглі предмети котилися,

  Коли роги валухів, зогниваючи, відвалювалися,

  [А] роги козлів, зачервівев, відвалювалися ... »[1, с. 22]. Героїчний епос протягом багатьох століть займав особливе, привілейоване місце в фольклорі тувинців, оскільки казки могли розповідати практично всі, а епос -виключно казок. Епос був хранителем духовних традицій, головною школою життя для молодих людей, залучав їх до цінностей народу.

  Сказитель займав важливе місце в ієрархії тувинської традиційного суспільства не тільки як власне казок, а й як медіум, спілкувався з духами місцевості з метою досягнення їх позитивного розташування до людей. Сказитель, якого брали з собою мисливці, вечорами виконував богатирські сказання, щоб їх слухала дух-господиня тайги і винагороджувала мисливців багатою здобиччю. При цьому сказителя, навіть якщо він був мисливцем, як правило, повністю звільняли від мисливської чи іншої роботи, але зберігали за ним його долю в загальному видобутку.

  Виконання оповіді, як і шаманське камлання або буддійська містерія цям, крім виконання основної, безпосередньої завдання, було і красивим, що зачаровує видовищем. Щоб почути і побачити відомого казкаря, люди приїжджали з далеких місцевостей і заповнювали весь простір юрти. Це було великою подією для всіх присутніх, своєрідним колективним сеансом занурення в іншу реальність.

  Сказитель, дотримуючись традиції виконання епосу, повільно вводив слухачів у особливий стан, в якому тільки й можна було сприймати сказання, через свої розмірені рухи: сідаючи на місці для почесних гостей, наливаючи чай у піалу і відпиваючи потроху, «в наступаючої тиші хтось вимовляє: «шияан ам». З незмінного шияан ам, яке можна перевести «так ось», «тепер», «далі», починає і казок. Прикривши очі і погойдуючись у такт мелодії виконуваного оповіді, він оповідає про стародавніх могутніх богатирів і їх героїчних діяннях »[2, с. 8].

  У підготовленому нами до друку, ніколи не видавався раніше, праці Н.Ф. Катанова «Нариси Урянхайском землі», написаному в 1998 році, представлена ​​велика кількість казок, але про традиції виконання сказань написано небагато. Так 2 травня 1889 року Н.Ф. Катанов записав, що казки говоряться виключно ввечері або вночі. У другий день він записав, що казки співають, причому низьким голосом. Більшість наших інформантів підтверджують ці слова. Один з найбільш шанованих знавців фольклору Хомушку Ідамчап розповідав, що виконання сказання має обов'язково закінчуватися при сході сонця - це древнетюркская традиція. Причому, розповідалися оповіді протягом декількох вечорів, перериваючись після закінчення епізоду, і зазвичай читалися вони взимку. Ми пов'язуємо це також з тюркської тра-

  діціей: щоб швидше пройшла важка зима, період смерті. Х. Ідамчап повідомив, що на музичних інструментах, під час виконання епосу, тувинські билин не грали, але дуже мелодійно розповідали, речитативом. Будучи майстром з виготовлення інструментів, він припустив, що спів казок можна було б перевести на ноти. Співали оповіді як пісню, мелодія дуже красива. Тваринам не наслідували, в момент зустрічі героя з духами - господарями місць, оповідачі голос не міняли, змінювалася лише мелодія.

  Для казок дуже важливим фактором успішного виконання епосу була атмосфера в юрті. Господарі готували їжу, постійно варили чай. Люди дуже уважно слухали, курили, але не розмовляли, по юрті не ходили. Наш інформант повідомив також, що тувинці вірили, що були «часи казок», що все, що відбувалося в переказах, можливо, було і в житті. Цікаво відзначити, що слухачі дуже вірили в те, про що розповідалося в оповіданні, це відзначають усі інформантів.

  Інший наш інформант, відомий в Туві знавець фольклору, Ондар Маржимал, 1928 р.н.., Також говорив, що тваринам сказитель наслідував, інші виходу звуку, але міміка його була різноманітною: якщо страшне місце в історії, обличчя його спотворювалося, якщо веселе - посміхався. Слухачі теж настільки захоплювалися розповіддю, що по їхніх обличчях також можна було дізнатися, про що розповідалося. За повідомленням С. М. Орус-оол: «Хороший сказитель зазвичай орієнтувався на свою аудиторію, стежив за нею, в залежності від того, в якій обстановці і кому він розповідає - дітям або дорослим, і як вони слухають, він відбирав ті чи інші сюжети зі свого репертуару, варіював їх або скорочував »[3, с. 106].

  Сказитель повинен був володіти унікальною пам'яттю, акторськими і музичними здібностями, мати свій репертуар. Однак, дотримуючись всіх традицій виконання епосу, тувинські билин були і самі творчими особистостями, виробляли свою манеру передачі матеріалу. Саме ця обставина стала причиною появи різних за характером шкіл казок, яскравими представниками яких були Т. Баазанай, О. Чанчу-Хоо, О. Манна, які виховали своїх учнів.

  Системність, закінченість як важливі характеристики творів народного мистецтва тувинців звертають на себе увагу багатьох дослідників різних його видів. Саме тому, при руйнуванні загальної системи духовної культури в XX столітті, її компоненти, дозволені радянською владою, збереглися завдяки виробленим за століття канонам.

  Музика займала в духовній культурі найважливіше місце, все життя, від народження і до смерті, людина була включена в звуковий музичний фон. Перш за все треба відзначити тісний зв'язок музики з природою Туви. Як пише музикознавець З. киргис, для традиційних виконавців цінність і краса звуку визначаються близькістю до природному середовищі, умінням передати її життя не тільки наслідуванням, а й проникненням в її сутність [4, с. 57]. Другий важливий аспект музичної культури тувинців, що ріднять її з іншими видами народного мистецтва: музика в Туві з давніх-давен звучала не тільки для людей, а й тішила духів - господарів місць. Зокрема, найвідоміший вид тувинської традиційного співу - горловий спів спочатку виник у вигляді «звуконаслідування (водоспаду, шуму вітру, голоси тварин) і мав сакральне значення як спосіб спілкування з духами природи ще до виникнення культових обрядів» [4, с. 62]. Найбільш древніми пластами традиційної тувинській музики є шаманський музичний фольклор і горловий спів.

  Як писав російський мандрівник Г.Є. Грумм-Гржималі-ло, «музичне мистецтво в Урянхайском землі не становить предмета промислу: ним займаються любителі, чоловіки і жінки, між справою. Найбільш вправні з них запрошуються на збіговиська, причому збирається хор музикантів грає без попереднього сигриванія, що тим легше для них, що оркестровки сойоти не знають, і всі інструменти, підтримуючи співака, ведуть лише в такт і в унісон мотив пісні »[5, с . 123].

  На думку З. К. киргис, до роду обрядових та інших приурочених пісень і мелодійних речитацию тувинців можна віднести пісні, «супроводжуючі приручення самок домашніх тварин до приплоду в період масового окоту, збивання вовни і обкатування повсті, .. а також весільні, колискові пісні і мелодійні речитации, похоронні пісні і голосіння, пісні обряду моління горах, обрядові мелодійні речитации, попередні змагань борців в традиційній національній боротьбі (хуреш) і наїзників в традиційних кінних перегонах, пісні-кличі, які супроводжують традиційний обряд перепливання річок, мисливські і ритуальні (шаманські ) звуконаслідування тваринам і птахам »[6, с. 21-22].

  Оскільки співали практично всі тувинці, то поняття «майстер» в музиці не мало такого суттєвого значення, як, припустимо, для казок або коваля. Виділяли тільки видатних виконавців горлового співу, тільки співаків протяжних пісень і майстрів - виконавців на музичних інструментах, і, як в будь-який східній культурі, складали про них і про жанрах музики легенди. Наприклад, розповідалося про хлопця-сироту, який жив на самоті біля підніжжя скелі, від якої йшло багатоголосне відлуння перейшов усю землю долині. В результаті руху струменів повітря під великим напором між скелями виникало гудіння, як від подуву вітру, так і від людського голосу. Сама природа як би сприяла відкриттю нового способу самовираження, створивши цей дивовижний голос. Одного разу юнак сидів і видавав звуки,

  бібліографічний список

  наслідуючи гудіння скелі. Вітер доніс цей звук до людей, і вони назвали це спів «хоомей».

  Існували у тувинців пісні-кличі, що супроводжували небезпечний, але необхідний момент в житті - перепливання річок. Треба відзначити, що до води в народі ставилися з побоюванням, так як дух води - один з наймогутніших. Перепливали зазвичай тримаючись за гриву або за хвіст коня. Були й інші способи: переплавлялися через велику річку на коні або бику вплав, сидячи на них, а частіше прив'язавши до їх хвоста Салік (пліт), який робився з 5-7 колод. У піснях-клич, що супроводжували перепливання річок, як зазначає

  З. К. киргис, «багато разів повторювали слово« хартигай »(дослівно:« яструб ») і завершували вигуками« ку! » або «агов!». «Повторюване слово звучить при цьому не стільки як звернення до яструба, а як заклинальні благопожелание:" Так, ти перепливеш річку подібно паряться в небі яструб - так само впевнено, плавно і красиво "» [6, с. 55-56].

  Музика для тувинця була більше, ніж вид народного мистецтва, вона була присутня завжди поруч з ним, в його душі, і в будні, і в свята. Незважаючи на те, що кожне музичний твір було закінченим за сюжетом і за структурою номером, звучання самої музики не переривалося ніколи.

  Зберегти в даний час закритість традиційного тувинської суспільства, його колишню стабільність неможливо, проте не варто відмовлятися від цінностей культури традиційного суспільства, оскільки в них сконцентрований величезний соціально-енергетичний потенціал. На багато питань дослідників тувинські старі-інформантів відповідали: так було завжди. Треба було йти досвідом старших. Гармонія досягалася шляхом розчинення людини-творця в космічному цілому. Його вчинки повинні були бути вираженням космічного цілого, а не самовираженням, завдяки чому до нас і дійшли канони традиційної художньої культури тувинців.

  1. Тувинські героїчні сказання. - Новосибірськ, 1997.

  2. Гребньов, Л.В. Тувинський героїчний епос: досвід історико-етнографічного аналізу / Л.В. Гребньов. - М., 1960.

  3. Орус-оол, С. М. Тувинські героїчні сказання / С.М. Орус-оол. - М., 2001..

  4. киргис, З.К. Тувинської горловий спів / З.К. Киргис. - Новосибірськ, 2002.

  5. Традиційна культура тувинців очима іноземців (кінець XIX- початок XX століття). - М., 1986.

  6. киргис, З.К. Пісенна культура тувинської народу / З.К. Киргис. - Кизил, 1992.

  Стаття надійшла до редакції 11. 05.09

  УДК 130 (4/5)

  А.В. Іванов, д-р філос. наук, проф. Агау, м Барнаул

  «БИ1ТІЕ-НА-КОРДОНІ» ЯК ГЕОПОЛІТИЧНА І КУЛЬТУРНА Константа ЕВРАЗИИ

  Стаття присвячена виявленню ідейних, ціннісних, соціально-політичних інваріантів Євразії як особливого культурно-географічного світу. Особлива увага приділяється аналізу поняття і феномена - «межа», «порубіжжі». Досліджується духовно-мистецький досвід «буття - на - кордоні».

  Ключові слова: межа, кордон, міжкультурна взаємодія, духовний досвід.

  Перш ніж перейти до змістовного розгляду ка), яке в цілому збігається з межами колишнього СРСР

  феномена євразійської кордону, введу деякі вихідні те- і характеризується ландшафтно-географічними, історичними

  оретіческіе постулати щоб уникнути непорозумінь. По-пер-і культурним єдністю. Це дозволяє кваліфікувати

  вих, відповідно до класичних євразійськими представ Євразію як особливий культурно-географічний світ (або ци-

  лениями, я буду розуміти під Євразією внутрішнє контінен- вилизации, або соціокультурний тип), відмінний і від Захід-

  тальне простір Старого Світу (євроазіатського матері- ного, і від Східного культурно-географічного світів. У-


  Ключові слова: ДУХОВНА КУЛЬТУРА / ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА / Синкретизм / ТРАДИЦІЯ / ГЕРОЇЧНИЙ ЕТОС / Сказителей / ГОРЛОВИЙ СПІВ / SPIRITUAL CULTURE / ARTISTIC CULTURE / SYNCRETISM TRADITION / HEROIC EPOS / NARRATOR / THROAT SINGING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити