Використання у виробництві вакцин методу культивування клітин і вірусів на мікроносіях в суспензії в биореакторах дозволяє збільшити вихід клітинної популяції і вірусного матеріалу. Культивування клітин в суспензії вимагає застосування бессивороточной середовищ з високою концентрацією живильних речовин, збагачених мікроелементами, вітамінами, факторами росту і іншими компонентами. Мета цього дослідження розробка технології культивування клітин 4647 в бессивороточной середовищах на мікроносіях в биореакторах. Проведено порівняльне вивчення ефективності бессивороточной середовищ ВекторВак-ПС2, SFM4 MegaVir і OptiМЕМ при культивуванні клітин на різних мікроносіях в біореакторі. В результаті проведених досліджень відпрацьовано метод культивування клітин в біореакторі. Встановлено, що використання декстранових микроносителей як підкладку не відбивається на морфології клітин і на особливостях їх репродукції. для культури клітин 4647 оптимальним є микроносителей Cytodex-1. Бессивороточной середовища SFM4 MegaVir і OptiМЕМ придатні для культивування клітин і можуть бути використані в процесі отримання вакцин.

Анотація наукової статті з біотехнологій в медицині, автор наукової роботи - Радаева І.Ф., Думченко Н.Б., Нечаєва Е.А.


THE CULTIVATION OF CELLS ON MICROCARRIERSIN BIOREACTORS

The use of the method of cell and virus culture on microcarriers in suspension in bioreactors in vaccine production allows to increase the yield of cell population and viral material. The cultivation of cells in suspension requires the use of serum-free nutrient medium with a high concentration of nutrients enriched with trace elements, vitamins, growth factors and other components. The purpose of this study is development of technology of cultivation of cells 4647 in serum free media on microcarriers in bioreactors. A comparative study of the effectiveness of the serum free nutrient medium VectorVac-PS2, SFM4 MegaVir and OptiМЕМ cells during cultivation in different microcarriers in the bioreactor. As a result of the research, the method of cell culture in the bioreactor has been worked out. It is established that the use of dextran microcarriers as a substrate does not affect the morphology of cells and the peculiarities of their reproduction. For cell culture 4647 optimum microcarriers Cytodex-1. Serum free medium SFM4 MegaVir and OptiМЕМ suitable for the cultivation of cells and can be used in the process of receiving vaccines.


Область наук:

 • Біотехнології в медицині

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вісник Пермського національного дослідницького політехнічного університету. Хімічна технологія та біотехнологія


  Наукова стаття на тему 'Культивування клітин на мікроносіях в біореакторах'

  Текст наукової роботи на тему «Культивування клітин на мікроносіях в біореакторах»

  ?_ВЕСТНІК ПНІПУ_

  2019 Хімічна технологія та біотехнологія № 2

  DOI: 10.15593 / 2224-9400 / 2019.2.02 УДК 57.578

  І.Ф. Радаева, Н.Б. Думченко, Е.А. Нечаєва

  Державний науковий центр вірусології та біотехнології «Вектор» Федеральної служби з нагляду

  в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини, р.п. Кольцово, Новосибірської області, Росія

  КУЛЬТИВУВАННЯ КЛІТИН НА мікроносіях В БІОРЕАКТОРАХ

  Використання у виробництві вакцин методу культивування клітин і вірусів на мікроносіях в суспензії в біореакторах дозволяє збільшити вихід клітинної популяції і вірусного матеріалу. Культивування клітин в суспензії вимагає застосування бессивороточной середовищ з високою концентрацією живильних речовин, збагачених мікроелементами, вітамінами, факторами росту і іншими компонентами.

  Мета цього дослідження - розробка технології культивування клітин 4647 в бессивороточной середовищах на мікроносіях в біореакторах.

  Проведено порівняльне вивчення ефективності бессивороточной середовищ ВекторВак-ПС2, SFM4 MegaVir і Орім при культивуванні клітин на різних мікроносіях в біореакторі.

  В результаті проведених досліджень відпрацьовано метод культивування клітин в біореакторі. Встановлено, що використання декстранових микроносителей як підкладку не відбивається на морфології клітин і на особливостях їх репродукції. Для культури клітин 4647 оптимальним є микроносителей Cytodex-1. Бессивороточной середовища SFM4 MegaVir і Орім придатні для культивування клітин і можуть бути використані в процесі отримання вакцин.

  Ключові слова: культура клітин 4647, микроносителей, бессивороточной живильне середовище, біореактор, вакцини.

  I.F. Radaeva, N.B. Dumchenko, E.A. Nechaeva

  State Research Centre of Virology and Biotechnology "Vector" of the Federal Service for Surveillance in Consumer Rights Protection and Human Well-being, Koltsovo, Novosibirsk Region, Russian Federation

  THE CULTIVATION OF CELLS ON MICROCARRIERS IN BIOREACTORS

  The use of the method of cell and virus culture on microcarriers in suspension in bi-oreactors in vaccine production allows to increase the yield of cell population and viral material. The cultivation of cells in suspension requires the use of serum-free nutrient medium with a high concentration of nutrients enriched with trace elements, vitamins, growth factors and other components.

  The purpose of this study is development of technology of cultivation of cells 4647 in serum free media on microcarriers in bioreactors.

  A comparative study of the effectiveness of the serum free nutrient medium VectorVac-PS2, SFM4 MegaVir and OptiMEM cells during cultivation in different microcarriers in the bioreactor.

  As a result of the research, the method of cell culture in the bioreactor has been worked out. It is established that the use of dextran microcarriers as a substrate does not affect the morphology of cells and the peculiarities of their reproduction.

  For cell culture 4647 optimum microcarriers Cytodex-1. Serum free medium SFM4 MegaVir and OptiMEM suitable for the cultivation of cells and can be used in the process of receiving vaccines.

  Keywords: cell culture 4647, microcarriers, serum-free nutrient medium, bioreac-tor, vaccines.

  У ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Росспоживнагляду на основі перещеплюваної культури клітин 4647 отримана кандидатних жива вакцина проти натуральної віспи та інших ортопоксвірусних інфекцій [1-3]. При розробці технології противооспенной вакцини VACA6 були використані традиційні методи культивування клітин в куль-натуральній флаконах і роллерних бутлях, що не відповідає повною мірою сучасним вимогам, що пред'являються до виробництва культур клітин, вірусів і вакцин. Метод культивування клітин в біореакторах є альтернативним методом при виробництві вірусних вакцин, так як дозволяє збільшити вихід клітинної популяції і вірусного матеріалу на одиницю об'єму культурального судини і середовища, істотно знизити матеріальні витрати [4].

  Культури клітин здатні рости в біореакторах як в суспензії, так і на мікроносіях (МН). МН є дрібні тверді мікрочастинки розміром 50-400 мкм. Клітини прикріплюються до поверхні частинок МН і, розмножуючись, утворюють суцільний моношар на кожній окремій частці [5]. Використання МН дає клітинам, що володіє властивостями адгезії, всі переваги великомасштабних суспензійних культур, так як при цьому поєднуються позитивні сторони монослойного і суспензійного культивування в біореакторі. В даний час розроблені численні види МН, які відрізняються між собою за складом, за типом покриття і за технологією отримання. Залежно від хімічного складу МН можуть мати різну консистенцію і електростатичний заряд поверхні. При виборі МН, як правило, тестують кілька видів, так як універсального микроносителей, придатного для вирощування всіх типів клітинних культур, не існує [6].

  Правильний підбір живильного середовища сприяє оптимізації процесу проліферації клітин при культивуванні клітин на різних типах МН Для успішного культивування клітин на МН велике значення має живильне середовище. Склад використовуваної живильного середовища є фактором, що робить великий вплив на клітинний метаболізм і, отже, на вихід вірусу. Якщо склад базових (основних) вірусологічних поживних середовищ відомий і приводиться в каталогах більшості комерційних компаній, то прописи спеціалізованих бессивороточной поживних середовищ (БС) є предметом власності компаній і недоступні для широкого використання [7]. В останні роки проводяться активні дослідження щодо застосування БС при отриманні вакцинних препаратів. БС мають певні переваги, вони покращують відтворюваність результатів внаслідок більшої стабільності складу середовища і полегшують очищення кінцевого продукту [8-10]. Використання БС для культивування клітин і вірусів дозволяє зробити процес отримання вакцин більш контрольованим, значно зменшити ризик контамінації.

  Метою цієї роботи є розробка технології культивування клітин 4647 в БС на МН в біореакторах.

  Експериментальна частина. У роботі використовували перещеплюваних культуру клітин 4647 (нирка африканської зеленої мавпи) з колекції культур клітин ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Росспоживнагляду [11].

  Клітини культивували в стаціонарних умовах в ростовий живильному середовищі, що складається з 90% живильного середовища Голка МЕМ (ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Росспоживнагляду) і 10% сироватки крові плодів корови (Gibco, США). Посівна концентрація становила 1х105 клітин в 1 мл, кратність розсівання 1: 3 - 1: 4. Для пересіву культур клітин в якості диспергент застосовували 0,25% -ний розчин трипсину і 0,02% -ний розчин версія (ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Росспоживнагляду) в співвідношенні 1: 2. Час зняття клітин з підкладки становила 10-15 хв. Культури клітин інкубували при температурі 37 ° С протягом 72-96 год. Клітинну масу для біореактора напрацьовували до 4 * 10 клітин.

  У биореакторах клітини культивували в БС ВекторВак-ПС2 (ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Росспоживнагляду) і БС SFM4 MegaVir, ОрйМЕМ (HyClone, США). Як микроносителей застосовували Cytodex-1, Cytodex-2, Cytodex-3 фірми Sigma (США) і Hillex II (Solohill, США).

  МН поміщали в силіконізований посуд, додавали фос-фатно-буферний розчин (рН 7,48), при легкому погойдуванні залишали

  на 3 год, розчин зливали, процедуру повторювали три рази, додавали свіжий розчин з розрахунку 50 мл на 1 г МН і стерилізували в паровому стерилізаторі при 1 атм протягом 15 хв. Після стерилізації розчин повністю видаляли, МН заливали живильним середовищем, струшували, брали в облогу, живильне середовище видаляли. МН ресуспендіровалі в свіжої порції живильного середовища з розрахунку 250 мл на 1 г носія, потім середу видаляли. МН були готові для використання.

  У біореактори «Мультиген» (Німеччина) з об'ємом культурального судини 2000 мл (робочий об'єм 1000 мл) вносили по 400 мл живильного середовища, що містить 5% сироватки крові плодів корови, МН в кількості 10 г / л і культуру клітин з концентрацією (3, 5-4) х 105 клітин в 1 мл. Осадження клітин на МН проводили протягом 12 год в режимі періодичного перемішування (2 хв перемішування, 10 хв перерва), потім додатково в посудину біореактора вносили по 450 мл живильного середовища і включали постійне перемішування. Культури клітин інкубували при температурі 37 ° С.

  Щодня відбирали проби і визначали повноту заповнення микроносителей клітинами, морфологію культури і вихід клітинного матеріалу.

  Краплю суспензії поміщали на предметне скло і за допомогою світлового мікроскопа (Carl Zeiss, Німеччина) оцінювали морфологію і повноту заповнення микроносителей клітинами. Мікрофотос'емку проводили, використовуючи цифрову фотокамеру і інвертований мікроскоп (Carl Zeiss, Німеччина).

  Вихід клітинного матеріалу визначали через 24 і 48 ч зростання культури. У процесі культивування з біореактора через пробовідбірник брали пробу для аналізу. Пробу відстоювали протягом 2-3 хв, осад МН з клітинами відмивали два рази диспергент, потім знову додавали диспергент і перемішували протягом 10 хв. Супернатант з відшарувалися клітинами відбирали і проводили підрахунок клітин [12].

  Результати та обговорення. При розробці противооспенной вакцини VACA6 як субстрат була обрана перевивається культура клітин 4647. Лінія клітин отримана з нирки африканської зеленої мавпи Л. Л. Миронової з співавт. 1974 року в Інституті поліомієліту та вірусних енцефалітів ім. М.П. Чумакова [13]. У ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" клітини надійшли в 1987 р на 96-му пасажі. У 2002 р було створено, кріоконсервованих і атестовані посівної і робочий банки клітин 4647. Банки клітин сертифіковані ГИСК ім. Л.А. Тарасевича МОЗ РФ

  і Комітетом МІБП МОЗ РФ і рекомендовані для приготування діагностичних препаратів та проведення профілактичних медичних імунобіологічних препаратів [14].

  Культура 4647 представлена ​​полігональними епітеліоподобни-ми клітинами. Ядра круглі і овальні, переважно з 1-2 ядерця і дрібними включеннями хроматину, цитоплазма клітин НЕ вакуолізірована, межі клітин чітко помітні (рис. 1).

  Культура клітин 4647 субстрат-залежна, здатна рости як в монослое, так і в псевдосуспензіонних умовах на МН в біореакторі. При мо-нослойном культивуванні після пересіву клітини осідали, прикріплялися, розпластувалися на підкладці ізольовано один від одного і починали ділитися. Через 24 год росту острівці клітин поступово стягувалися і до 48 год утворювали рівний шар. На 72-96 ч зростання клітини формували щільний шар при кратності розсівання 1: 3 - 1: 4.

  Для отримання клітинної маси культуру пасеровану, напрацьовували біомасу до 4 * 108 клітин. Подальше культивування клітин проводили в біореакторі.

  Успіх культивування клітин на МН в біореакторі залежить від процесу адгезії клітин на МН. Низька ефективність прикріплення і неоднорідний розподіл клітин на МН в момент посіву може привести до порожніх носіїв і, отже, до зменшення максимальної клітинної щільності на виході. Клітини, що не прикріпилися до МН, залишаються в суспензії і після декількох годин гинуть.

  Нами був оптимізований процес підготовки МН. Перед використанням МН попередньо обробляли протягом 3 ч сироваткою крові плодів корови, що сприяло рівномірному прикріплення клітин до поверхні МН. Процес адгезії клітин до МН тривав від 6 до 12 год. Якщо до цього часу велика частина клітин НЕ прикріплювалася до носіїв, час адгезії збільшували. Протягом 12 годин клітини осідали на МН, розпластувалися і прикріплялися на поверхні МН, через 24 год на МН з'являлися осередки зростання, до 48 год утворювався моношар на кожній окремій частці МН. Слід зазначити, що при культивуванні клітин 4647 на МН в біореакторі морфологія культури змінювалася.

  Мал. 1. Культура клітин 4647

  У роботі використовували МН різного типу. Так, МН ІШах II являє собою модифіковані полістиролові сфери з закріпленими на поверхні катіонами тріметіламмонія для додання поверхні МН позитивного заряду. МН СУ1: оёех-1 - це Декстре-нові поперечно зшиті з пористою структурою частинки, придатні для вирощування різних клітинних ліній, вони мають заряд, який рівномірно розподілений по всьому об'єму частинки. МН Су1оёех-2 на відміну від Су1оёех-1 має кілька зниженою здатністю клітин до сорбції субстрату. МН Су1оёех-3 представлений декстрановій-ми частинками, покритими денатурованим колагеном або перехресно зшиті желатином [6].

  З метою вибору оптимальних МН для культивування клітин 4647 проводили порівняльну оцінку якості МН різного типу, при цьому визначали динаміку прикріплення і распластиванія клітин, терміни формування моношару, а також вихід клітинного матеріалу.

  Найбільшу адгезивную активність клітин через 6 годин після посіву відзначали на МН ІШех II, клітини збиралися в конгломерати по периметру частинок, при цьому порожні МН були відсутні, в той час як на МН Су1оёех-1, Су1оёех-2, Су1оёех-3 спостерігали рівномірне осідання окремих клітин. Через 24 год росту клітин картина різко змінювалася, на частинках ІШех II моношар не формувати, близько 50% МН були порожніми, а до 48 год кількість порожніх МН досягало 100% (рис. 2).

  а б

  Мал. 2. Культивування клітин 4647 в біореакторі на МН ІШех II: через 6 ч (а) і 24 ч (б) зростання клітин

  При культивуванні клітин 4647 на МН СУ1: оёех-1, СУ1: оёех-2 і СУ1: оёех-3 суттєвої різниці між кратністю приросту клітин не виявлено. Протягом 24 год клітини осідали, прикріплялися і рас-

  пластивалісь на МН, з'явилися осередки зростання, через 48 год клітини займали понад 80% МН, утворювали моношар, кількість клітинного матеріалу збільшувалася до (1,0-1,2) * 109 клітин (рис. 3). Слід зазначити, що при культивуванні клітин в біореакторі на МН СУ1: оёех-1 була відзначена найбільш інтенсивна проліферація клітин, відсоток заповнення МН досягав 90%.

  Мал. 3. Культивування клітин 4647 в біореакторі на МН Cytodex-1 через 6 ч (а) 24 год (б) зростання клітин

  В результаті проведених досліджень було встановлено, що придатними для культивування субстратзавісімих клітин 4647 в біореакторі є декстрановій МН.

  При створенні і виробництві вірусних вакцин одним з найважливіших факторів є склад живильного середовища. Культивування клітин в суспензії вимагає застосування більш складного середовища з високою концентрацією живильних речовин, збагаченої мікроелементами, вітамінами, факторами росту і іншими компонентами. Використання у виробництві вакцин БС дозволяє уникнути присутності чужорідного білка і, як наслідок, значно знизити витрати по очищенню препарату [8-10].

  Проведено порівняльне вивчення ефективності бессивороточной середовищ ВекторВак-ПС2, 8БМ4 Ме§аУ1г і ОрйМЕМ при культивуванні клітин 4647 на МН в біореакторі (рис. 4).

  БС 8БМ4 Ме§аУ1г і ОрйМЕМ забезпечують ріст клітин на МН, клітини мають типову для даної культури морфологію, МН заповнені клітинами, культура володіє високою проліферативною активністю (індекс проліферації через 48 год становить 3,0). При культивуванні в БС ВекторВак-ПС2 клітинами були закриті майже всі МН, але при цьому спостерігали зниження проліферативної активності до 1,5.

  а б

  Мал. 4. Культивування клітин 4647 на МН Cytodex-1 в різних БС: а - БС ВекторВак-ПС2; б - БС SFM4 MegaVir

  Таким чином, відпрацьований метод культивування клітин 4647 в БС на МН в біореакторі. Встановлено, що використання декстран-вих МН Cytodex-1, Cytodex-2 і Cytodex-3 в якості підкладки не відбивається на морфології клітин і на особливостях їх репродукції. Для культури клітин 4647 оптимальним є МН Cytodex-1. БС SFM4 MegaVir і ОрйМЕМ придатні для культивування клітин і можуть бути використані в процесі отримання вакцин.

  Дослідження проводилося в рамках виконання державного завдання ГЗ-10/19 «Розробка технології високоефективного виробництва противооспенной вакцини VACA6 на мікроносіях в біореакторах».

  Список літератури

  1. Порівняння кандидатних вакцин нового покоління проти ортопоксві-РУСН інфекцій людини / Р.А. Максютов, С.Н. Якубіцкій, І.В. Колосова, С. Щелкунов // Acta Naturae. - 2017. - Т. 9, № 2. - C. 93-99.

  2. Максютов Р.А. Живі протівооспенного вакцини // Проблеми особливо небезпечних інфекцій. - 2017. - № 2. - C. 72-77.

  3. високоімуногенний варіант аттенуированного вірусу осповак-цини / С.М. Якубіцкій, І.В. Колосова, Р.А. Максютов, С.Н. Щелкунов // Доповіді Академії наук. - 2016. - Т. 466, № 2. - С. 241-244.

  4. Хапчаев Ю.Х. Розробка методів отримання та культивування первинних і перещеплюваних культур клітин тварин для виробництва вірусних вакцин: дис. ... д-ра біол. наук. - М., 2003. - 180 с.

  5. Нові біорезорбіруемие микроносителей на основі натурального шовку / М.С. Котлярова, С.Г. Новічкова, О.І. Агапова, Д.А. Куликов, А.В. Куликов,

  М.С. Друцька, І.І.Агапов, М.М. Мойсеновіч // Бюлетень експериментальної біології і медицини. - 2015. - № 10. - С. 497-501.

  6. Котов А.Н. Культивування клітин на мікроносіях як субстрат для накопичення вірусу Ебола: автореф. дис. ... канд. біол. наук. -Новосибірськ, 1996. - 30 с.

  7. бессивороточной живильне середовище для культивування клітин і вірусів / Е.А. Нечаєва, І.Ф. Радаева, Н.Б. Думченко, Т.П. Сумкина, М.П. Богрянцева, Т.Ю. Сенькина // Вісник Пермського національного дослідницького політехнічного університету. Хімічна технологія та біотехнологія. - 2018. - № 4. - С. 85-97.

  8. бессивороточной живильне середовище для культивування клітин Vero / Г.П. Трошкова, Л.Д. Мартинець, Е.В. Кірова, Т.П. Сумкина, А.В. Юдін // Фундаментальні дослідження. - 2005. - № 5. - С. 94-94.

  9. The new medium MDSS2N, free of any animal protein supports cell growth and production of various viruses / O.-W. Merten, H. Kallel, J.-C. Manuguerra, M. Tardy-Panit, R. Crainic, F. Delpeyroux, S. Van der Werf, P. Perrin // Cytotechnology. - 1999. - Vol. 30. - Р. 191-201.

  10. Думченко Н.Б. Вивчення впливу рослинних гідролізатів на життєздатність культури клітин MDCK // Сучасна наука: актуальні проблеми теорії та практики. Природничі та технічні науки. - 2018. -№ 12/2. - С. 9-12.

  11. Радаева І.Ф., Нечаєва О.А., Дроздов І.Г. Колекція культур клітин ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" Росспоживнагляду. - Новосибірськ: Церіс, 2009. - 251 с.

  12. Фармакопейна стаття ОФС.1.7.2.0011.15 «Вимоги до клітинних культурах-субстратів виробництва імунобіологічних лікарських препаратів» // Державна Фармакопея 13. - 2015. - Т. 2. - С. 672-688.

  13. Миронова Л.Л., Курбатов А.В., Грачов В.П. Лінія № 4647 перевіваемих клітин нирки дорослої зеленої мавпи і її застосування в вірусологічної практиці // Питання вірусології. - 1984. - № 4. - С. 503-506.

  14. Культура клітин 4647 для виробництва рекомбінантних бівакціни проти натуральної віспи і гепатиту В / М.О. Скарновіч, І.Ф. Радаева, Г.В. Вдовиченко, Е.А. Нечаєва, А.А. Сергєєв, В.А. Петрищенко, І.В. Плясунов, Л.Н. Шишкіна, В.А. Терновий, М.А. Сметанников, А.П. Агафонов, А.Н. Сергєєв // Питання вірусології. - 2007. - № 2. - С. 37-40.

  References

  1. Maksiutov R.A., Iakubitskii S.N., Kolosova I.V., Shchelkunov S.N. Sravnenie kandidatnykh vaktsin novogo pokoleniia protiv ortopoksvirusnykh infektsii cheloveka [Comparison of candidate vaccines of a new generation against human orthopoxvirus infections]. Acta Naturae 2017, vol. 9, no. 2, pp. 93-99.

  2. Maksiutov R.A. Zhivye protivoospennye vaktsiny [Live smallpox vaccines]. Problemy osobo opasnykh infektsii 2017, no. 2, pp. 72-77.

  3. Iakubitskii S.N., Kolosova I.V., Maksiutov R.A., Shchelkunov S.N. Vysokoimmunogennyi variant attenuirovannogo virusa ospovaktsiny [Highly immunogenic variant of attenuated vaccinia virus]. Doklady Akademii nauk, 2016, vol. 466, no. 2, pp. 241-244.

  4. Khapchaev Iu. Kh. Razrabotka metodov polucheniia i kul'tivirovaniia pervichnykh i perevivaemykh kul'tur kletok zhivotnykh dlia proizvodstva virusnykh vaktsin [Development of methods for obtaining and cultivating primary and transplanted cultures of animal cells for the production of viral vaccines]. Doctor's degree dissertation. Moscow, 2003 180 p.

  5. Kotliarova M.S., Novichkova S.G., Agapova O.I., Kulikov D.A., Kulikov A.V., Drutskaia M.S., Agapov I.I., Moisenovich M.M. Novye biorezorbiruemye mikronositeli na osnove fibroina shelka [New bioresorbable microcarriers based on silk fibroin]. Biulleten 'eksperimental'noi biologii i meditsiny, 2015-го, no. 10, pp. 497-501.

  6. Kotov A. N. Kul'tivirovanie kletok na mikronositeliakh v kachestve substrata dlia nakopleniia virusa Ebola [Cultivation of cells on microcarriers as a substrate for accumulation of the Ebola virus]. Abstract of Ph. D. thesis. Novosibirsk, 1996, 30 p.

  7. Nechaeva E.A., Radaeva I.F., Dumchenko N.B., Sumkina T.P., Bogriantseva M.P., Sen'kina T.Iu. Bessyvorotochnaia pitatel'naia sreda dlia kul'tivirovaniia kletok i virusov [Serum-free nutrient medium for the cultivation of cells and viruses]. Vestnik permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Khimicheskaia tekhnologiia i biotekhnologiia, 2018, no. 4, pp. 85-97.

  8. Troshkova G.P., Martynets L.D., Kirova E.V., Sumkina T.P., Iudin A.V. Bessyvorotochnaia pitatel'naia sreda dlia kul'tivirovaniia kletok Vero [Serum-free culture medium for culturing Vero cells]. Fundamental'nye issledovaniia, 2005, no. 5, pp. 94-94.

  9. Merten O.-W., Kallel H., Manuguerra J.-C., Tardy-Panit M., Crainic R., Delpeyroux F., Van der Werf S., Perrin P. The new medium MDSS2N, free of any animal protein supports cell growth and production of various viruses. Cytotechnology, 1999, vol. 30, pp. 191-201.

  10. Dumchenko N.B. Izuchenie vliianiia rastitel'nykh gidrolizatov na zhiznesposobnost 'kul'tury kletok MDCK [Study of the effect of plant hydrolysates on the viability of the MDCK cell culture]. Zhurnal Sovremennaia nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki: Seriia «Estestvennye i Tekhnicheskie nauki», 2018, no. 12/2, pp. 9-12.

  11. Radaeva I.F., Nechaeva E.A., Drozdov I.G. Kollektsiia kul'tur kletok FGUN GNTs VB «Vektor» Rospotrebnadzora [Cell culture collection of the FSUE SRC VB Vektor of the Rospotrebnadzor]. Novosibirsk, TsERIS 2009, 251 p.

  12. Farmakopeinaia stat'ia 0FS.1.7.2.0011.15 «Trebovaniia k kletochnym kul'turam-substratam proizvodstva immunobiologicheskikh lekarstvennykh preparatov» [Requirements for cell cultures-substrates for the production of immunobiological drugs]. Gosudarstvennaia Farmakopeia 13, 2015 року, vol. 2, pp. 672-688.

  13. Mironova L.L., Kurbatov A.V., Grachev V.P. Liniia № 4647 perevivaemykh kletok pochki vzrosloi zelenoi martyshki i ee primenenie v virusologicheskoi praktike [Line No. 4647 of transplanted kidney cells of the adult green monkey and its use in virological practice]. Voprosy virusologii, 1984, no. 4, pp. 503-506.

  14. Skarnovich M.O., Radaeva I.F., Vdovichenko G.V., Nechaeva E.A., Sergeev A.A., Petrishchenko V.A., Pliasunov I.V., Shishkina L.N., Ternovoi V.A., Smetannikov M.A., Agafonov A.P., Sergeev A.N. Kul'tura kletok 4647 dlia proizvodstva rekombinantnoi bivaktsiny protiv natural'noi ospy i gepatita B [Cell culture 4647 for the production of recombinant bivaccine against smallpox and hepatitis B]. Voprosy virusologii, 2007, no. 2, pp. 37-40.

  отримано 26.04.2019

  про авторів

  Радаева Ірина Федорівна (Кольцово, Росія) - завідуюча лабораторією ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Росспоживнагляду (630559, р.п. Кольцово, Новосибірська область, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.с.ru).

  Думченко Наталя Борисівна (Кольцово, Росія) - науковий співробітник ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Росспоживнагляду (630559, р.п. Кольцово, Новосибірська область, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

  Нечаєва Олена Августівна (Кольцово, Росія) - кандидат медичних наук, заступник директора з наукової та виробничої роботи ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Росспоживнагляду (630559, р.п. Кольцово, Новосибірська область, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.с.ru ).

  About the author

  Irina F. Radaeva (Koltsovo, Russian Federation) - Head of the laboratory of FBRI SRC VB "Vector" of Rospotrebnadzor (630559, Koltsovo, Novosibirsk region, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.с.ru).

  Natalya B. Dumchenko (Koltsovo, Russian Federation) - Researcher of FBRI SRC VB "Vector" of Rospotrebnadzor (630559, Koltsovo, Novosibirsk region, e-mail: dumchenko @ vector.nsc.ru).

  Elena A. Nechaeva (Koltsovo, Russian Federation) - Ph.D. in Medical Sciences, Deputy Director for Research and Production Work of FBRI SRC VB "Vector" of Rospotrebnadzor (630559, Koltsovo, Novosibirsk region, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.с .ru).


  Ключові слова: КУЛЬТУРА КЛІТИН 4647 /микроносителей /Бессивороточной живильному середовищі /біореактори /ВАКЦИНИ /CELL CULTURE 4647 /MICROCARRIERS /SERUM-FREE NUTRIENT MEDIUM /BIOREACTOR /VACCINES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити