Роботи по вивченню культивування камчатського краба були виконані в зал. Посьета протягом 1986-1998 рр. В результаті отримані дані щодо кількості личинок в планктоні, визначені горизонти їх максимального осідання; випробувані різні типи субстратів та виявлено оптимальні конструкції колекторів; визначена виживаність малюків крабів в підвісний культурі на різних стадіях розвитку. Показана принципова можливість його культивування з суміщенням в полікультуре з гребінцем.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Федосєєв В. Я., Григор'єва Н. І.


Cultivation of king crab Paralithodes camtschatica in the Posjet Bay (Peter the Great Bay, Japan Sea)

The study of the cultivation of the king crab (Paralithodes camtschatica Tilesius) was carried on mariculture farm in the Posjet bay during 1986-1998 of time. The paper describes investigations on the larvae and juvenile of the king crab. The studies concerned vertical and horizontal distribution patterns and number of larvae in the plankton. The different substrate and construction of henging collectors and cages was tested. The survival of juvenile of crab at different developmental stages in henging cage is registered. The conclusions have been made about a possibility of the cooperative cultivation of the king crab and scallop (Mizuhopecten yessoensis Jay).


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2001
  Журнал: Известия ТІНРО (Тихоокеанського науково-дослідного рибогосподарського центру)


  Текст наукової роботи на тему «Культивування камчатського краба Paralithodes camtschatica в затоці Посьета (затока Петра великого, японське море)»

  ?Протягом 1986-1999 рр. проводилися спостереження за ростом і виживанням мальків камчатського краба при спільному вирощуванні з гребінцем. Підрахунок осіли мальків проводився восени поточного і навесні наступного року, коли здійснювалися пересадки гребінця. Вік мальків становив приблизно 4-5 і 10-12 міс. В результаті цих досліджень було визначено виживання мальків як при короткому терміні змісту в колекторах з гребінцем, так і при більш тривалому. Загальне виживання мальків в різних умовах з моменту осідання становила 80-90%. Крім того, виявлено залежність росту і виживання не тільки від ступеня обростання, а й від конструкції колектора, використовуваного субстрату і горизонту заглиблення підвісних колекторів. Таким чином, в результаті цих робіт була визначена оптимальна стратегія з вирощування молоді крабів в полікультуре з гребінцем.

  Промислова практика вирощування молюсків показала, що зал. Посьета є зручним для марикультури. Орографія берегів і хороший водообмін з відкритою частиною затоки (Новожилов та ін., 1991; Григор'єва, 1999) сприяють успішному веденню робіт по відтворенню приморського гребінця і тихоокеанської мідії. До цього можна додати і розведення крабів, так як розподіл течій в затоці сприяє заносу личинок. Виставлення колекторів для осідання личинок і підрощування мальків до більш життєздатних стадій дозволить вести інтенсивне відтворення не тільки камчатського краба, а й інших видів. Крім того, значне покриття донних площ затоки водною рослинністю, що займає до 89-97% всієї його площі (Скарлато і ін., 1967; Вишкварцев, Пешеходько, 1982), сприяє укриттю мальків всіх ракоподібних. Біоценози в зал. Посьета утворюють переривчасті пояса, тому рухливі краби, крабоіди і креветки можуть розподілятися по затоці відносно рівномірно, успішно розвиватися і рости. Це підтверджують і контрольні лови краба в затоці, в результаті яких було виявлено високу чисельність молоді.

  Таким чином, проведені протягом тривалого часу дослідження осідання личинок, зростання і розвитку крабів-мальків дозволили розробити біотехніку розведення камчатського і інших видів крабів на колекторних і садкових установках; показана можливість культивування крабів спільно з гребінцем. За даним методом розведення крабів отримано патент.

  Цей метод розведення може застосовуватися і для синього краба (Paralithodes platypus), колючого (P. brevipes), равношіпого (Lithodes aequispina), чотирикутного волохатого краба (Erimacrus isenbeckii), крабів-Стригунова (Chionoecetes opilio і Ch. Bairdi) та інших видів.

  література

  Виноградов Л.Г. Камчатський краб. - Владивосток: ТІНРО, 1941. - 94 с.

  Виноградов Л.Г. Річний цикл життя і міграції краба в північній частині западнокамчатского шельфу // Изв. ТІНРО. - 1945. - Т. 19. - С. 3-54.

  Вишкварцев Д.І., Пешеходько В.М. Картування домінуючих видів водної рослинності та аналіз їх ролі в екосистемі мілководних бухт затоки Посьета Японського моря // Підводні гідробіологічні дослідження. -Владивосток: ДВНЦ АН СРСР, 1982. - С. 120-130.

  Гідрохімічні умови шельфової зони Японського моря: Тр. ДВНІГ-МІ. - 1976. - Вип. 27. - 794 с.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити