Розглянуто можливість використання Базідіальниє гриба Pleurotus pulmonarius для мікробіологічної конверсії вегетативної частини тополі.

Анотація наукової статті по промисловим біотехнологій, автор наукової роботи - Ісаєва О.В., Мельникова Е.А., Русина А.С., Мамаєва О.О.


THE CULTIVATION OF THE BASIDIOMYCETE PLEUROTUS PULMONARIUS ON THE VEGETATIVE PARTS OF POPLAR

In the paper we evaluated the possibility of using basidiomycetes Pleurotus pulmonarius for the microbiological conversion of the vegetative parts of poplar.


Область наук:

 • промислові біотехнології

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  Решетньовські читання


  Наукова стаття на тему 'Культивування базидіоміцетів Pleurotus pulmonarius на вегетативної частини тополі'

  Текст наукової роботи на тему «Культивування базидіоміцетів Pleurotus pulmonarius на вегетативної частини тополі»

  ?Решетньовські читання. 2018

  УДК 57.082.26: 582.284: 630.238

  КУЛЬТИВУВАННЯ базидіоміцети PLEUROTUS PULMONARIUS НА вегетативної ЧАСТИНИ ТОПОЛЯ

  Е. В. Ісаєва, Є. А. Мельникова, А. С. Русина, О. О. Мамаєва

  Сибірський державний університет науки і технологій імені академіка М. Ф. Решетньова Російська Федерація, 660037, м Красноярськ, просп. ім. газ. «Красноярський робітник», 31

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Розглянуто можливість використання Базідіальниє гриба Pleurotus pulmonarius для мікробіологічної конверсії вегетативної частини тополі.

  Ключові слова: Pleurotus pulmonarius штам РР-3.2, швидкість росту, ростовой коефіцієнт, тополя бальзамічний.

  THE CULTIVATION OF THE BASIDIOMYCETE PLEUROTUS PULMONARIUS ON THE VEGETATIVE PARTS OF POPLAR

  E. V. Isaeva, E. A. Melnikova, A. S. Rusina, О. О. Mamaeva

  Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  In the paper we evaluated the possibility of using basidiomycetes Pleurotus pulmonarius for the microbiological conversion of the vegetative parts of poplar.

  Keywords: Pleurotus pulmonarius stain PP-3,2, growth rate, growth factor, balsamic poplar.

  Глива традиційно використовується в якості продуцентів для одержання кормових продуктів [1; 2]. У природі гриб росте групами на відмерлої деревині, переважно на листяних породах, рідше на хвойних. Особливо часто зустрічається на деревині липи, берези, осики, дуба, бука. Глива зростає в липні-вересні по всій території Росії. Гриби їстівні, мають приємний смак і запах.

  Останнім часом широкого поширення набуло штучне вирощування гливи устричної і гливи легеневої на відходах сільськогосподарського виробництва та лісової промисловості (солома, качани кукурудзи, тирса) [3].

  Для виробництва кормових продуктів з використанням культур Pleurotus застосовуються різні субстрати: пшеничну солому, тирсу соснові, вегетативну частину топінамбура [1; 4]. Отримані кормові продукти багаті білком (до 17%) і перевершують по його змісту фуражне зерно. Як показали результати наших досліджень, вегетативна частина тополі має сприятливим для вирощування грибів хімічним складом [5].

  Метою цієї роботи було культивування базидіоміцетів Pleurotus pulmonarius штам РР-3.2 на субстратах з вегетативної частини тополі бальзамічного (Populus balzamifera Ь.).

  В якості субстратів використовували:

  - полеглі листя (опад) і бруньки тополі, в співвідношенні 1: 1. З нирок попередньо були видалені ефірні масла і спирторозчинні речовини - субстрат 1;

  - нирки, після вилучення ефірних масел і спір-торастворімих речовин - субстрат 2;

  - гілка тополі разом з корою - субстрат 3.

  Твердофазної культивування Pleurotus pulmon-

  arius здійснювали при 25 ° С до повного обростання субстрату, або зупинки росту штаму. На 3-е, 7-е, 8-е і 13-е добу експерименту оцінювали ростові параметри культури за такими показниками: діаметр і щільність колонії, висота міцелію для подальшого розрахунку радіальної швидкості росту (СР) і ростового коефіцієнта (РК) [6 ].

  Результати визначення ростових показників наведені в таблиці.

  Ростові показники штаму РР-3.2 Pleurotus pulmonarius на вегетативної частини тополі

  Субстрат Тривалість культивування, добу.

  3 7 8 13

  СР, мм / сут. РК СР, мм / сут. РК СР, мм / сут. РК СР, мм / сут. РК

  Субстрат 1 7,0 21,0 9,3 21,0 10,0 23,0 - -

  Субстрат 2 7,0 20,0 11,4 26,0 - - - -

  Субстрат 3 2,0 15,0 2,9 13,0 3,8 15,0 6,2 21,0

  Примітка: прочерк означає зупинку зростання за рахунок повного обростання субстрату.

  Комплексна переробка відновлюваної сировини

  З результатів таблиці видно, що за перші три доби культивування швидкість росту штаму РР-3.2 Pleurotus pulmonarius вище на субстратах 1 і 2, що можна пояснити рихлістю субстратів і краще повітрообміну. Мінімальне зростання відзначений на гілці з корою (субстрат 3), що, ймовірно, пов'язано з тим, що поживні компоненти знаходяться у важкодоступній формі, і потрібно більше часу для накопичення необхідних ферментів, що руйнують целюлозу і лігнін.

  Відповідно до класифікації А. С. Бухало [6], за швидкістю зростання міцеліальні колонії базидіальних грибів ділять на три групи:

  - швидкозростаючі (РК > 100);

  - зростаючі з середньою швидкістю (РК = 50-100);

  - медленнорастущие (РК < 50).

  Дані таблиці свідчать про те, що досліджуваний гриб відноситься до медленнорастущих колоніям грибів. Максимальний ростовой коефіцієнт відзначений при культивуванні гриба на нирках тополі після видалення з них ефірних масел і спір-торастворімих речовин (субстрат 2) на 7-му добу. На змішаному субстраті (субстрат 1) на 8-у добу. Максимальний ростовой коефіцієнт на субстраті 3 відзначений на 13-у добу культивування.

  Дослідження динаміки росту штаму РР-3.2 Pleurotus pulmonarius протягом досліджуваного періоду на кожному субстраті показало, що максимальний приріст колоній відбувався протягом перших восьми діб культивування, після чого колонія істотно сповільнює, або зупиняла свій ріст, що, ймовірно, пов'язано з біохімічними особливостями субстрату і що відбуваються в ньому змінами в ході росту культури.

  На всіх субстратах продуцент утворював колонії білого кольору, з характерним грибним запахом. Найбільша щільність міцелію відзначена на субстраті 3. Субстрати 1 і 2 мають досить високу радіальну швидкість росту, але при цьому мають невисокою щільністю міцелію.

  Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про можливість використання субстратів на основі вегетативної частини тополі для культивування базидіальних грибів виду Pleurotus pulmonarius.

  бібліографічні посилання

  1. Тарнопольська В. В., Алаудінова Е. В., Миронов П. В. Перспективи використання базидіальних грибів для отримання кормових продуктів // Хвойні бореальной зони. 2016. Т. XXXVII. № 5-6. С. 338-341.

  2. Мельникова Е. А., Тарченкова Т. М., Миронов П. В. Використання глибинної біомаси міцелію Pleurotus pulmonarius як посівний матеріал для вирощування плодових тіл // Хвойні бо-реальної зони. 2013. Т. XXXI. № 3-4. С. 97-100.

  3. Гарибова, Л. В., Лекомцева С. Н. Основи мікології: Морфологія і систематика грибів та грібопо-добних організмів. М.: Товариство наукових видань КМК, 2005. 220 с.

  4. Мельникова Е. А. Розробка технології переробки рослинної сировини методами глибинного і твердофазного культивування Pleurotus pulmonarius з отриманням білкових кормових продуктів: авто-реф. дис. ... канд. біол. наук: 05.21.03. Красноярськ, 2016. 20 с.

  5. Ісаєва О. В., Рязанова Т. В. Склад, властивості і переробка відходів вегетативної частини тополі після вилучення екстрактивних речовин. Повідомлення 1. Хімічний склад твердих і рідких відходів // Хімія рослинної сировини. 2012. № 3. С. 59-65.

  6. Бухало А. С. Вищі їстівні базідіоміце-ти в поверхневої і глибинної культурі. Київ: Нау-кова думка, 1983. 144 с.

  References

  1. Tarnopolskaya V. V, Alaudinova. E. V, Mironov P. V. Perspektivy ispolzovaniya bazidialnyh gribov-dlya polu-cheniya kormovyh produktov [Prospects for the use of basidiomycetes for fodder products]. Conifers of the boreal zone. 2016. T. XXXVII, No. 5-6. P. 338-341. (In Russ.)

  2. Melnikova E. A., Tarchenkova T. M., Mironov P. V Ispolzovanie glubinnoj biomassy miceliya pleurotus pulmonarius v kachestve posevnogo materiala dlya vyrash-chivaniya plodovyh tel [The use of deep biomass of Pleu-rotus pulmonarius mycelium as inoculum for cultivation of fruit bodies]. Conifers of the boreal zone. 2013. T. XXXI, No. 3-4. P. 97-100. (In Russ.)

  3. Garibova L. V, Lekomceva S. N. Osnovy miko-logii morfologiya I sistematika gribov I gribopodobnyh organizmov [Fundamentals of Mycology: morphology and Systematics of fungi and gribopodobnyh organisms]. Moscow, Association of scientific publications KMK Publ., 2005. 220 p.

  4. Melnikova E. A. Razrabotka tekhnologii per-erabotki rastitelnogo syrya metodami glubinnogo I tver-dofaznogo kultivirovaniya pleurotus pulmonarius s polu-cheniem belkovyh kormovyh produktov avtoref. Dis. kand. boil. nauk. [Development of technologies for processing vegetable raw materials and solid phase of deep cultivation methods of Pleurotus pulmonarius with obtaining protein feed products: katege. dis. cand. biol. sci.]. Krasnoyarsk, SibGTU Publ., 2016. 20 p.

  5. Isaeva E. V., Ryazanova T. V Sostav svojstva I pererabotk othodov vegetativnoj chasti-topolya posle izvlecheniya ehkstraktivnyh veshchestv. Soobshchenie 1. Himicheskij sostav tverdyh i zhidkih othodov [Composition, properties and processing of waste of the vegetative part of poplars after extraction of extractives. Message 1. The chemical composition of the solid and liquid waste] Chemical plant material. 2012. №. 3. P. 59-65. (In Russ.)

  6. Buhalo A. S. Vysshie sedobnye bazidiomicety v poverhnostnoj i glubinnoj culture [Higher edible Basidiomycota in superficial and deep culture]. Kiev. Naukova dumka Publ., 1983. 144 p.

  © Ісаєва О. В., Мельникова Е. А., Русина О. С., Мамаєва О. О., 2018


  Ключові слова: PLEUROTUS PULMONARIUS ШТАМ /ШВИДКІСТЬ РОСТУ /Ростові КОЕФІЦІЄНТ /ТОПОЛЬ бальзамічний /PLEUROTUS PULMONARIUS STAIN /GROWTH RATE /GROWTH FACTOR /BALSAMIC POPLAR

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити