У статті наводяться основні напрями перетворень кубинської соціалістичної моделі, обумовлені необхідністю адаптації до умов сучасного етапу глобалізації. Розглядаються існуючі протиріччя соціально-економічного та політико-правового характеру.

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Звєрєва Василиса Сергіївна


Cuba: new tendencies and contradictions in political development

The article presents the main directions of changes in the Cuban socialist model, due to the need to adapt to the conditions of the modern stage of globalization. The study examines the existing contradictions in the socio-economic and political-legal sphere.


Область наук:
 • політологічні науки
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Соціально-гуманітарні знання
  Наукова стаття на тему 'КУБА: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОТИРІЧЧЯ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ'

  Текст наукової роботи на тему «КУБА: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОТИРІЧЧЯ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ»

  ?УДК 327

  DOI10.34823 / SGZ.2020.1.51322

  В.С. ЗВЄРЄВА аспірант кафедри порівняльної політології факультету політології МДУ імені М.В..

  Ломоносова *

  Куба: нові тенденції і протиріччя політичного розвитку

  У статті наводяться основні напрями перетворень кубинської соціалістичної моделі, обумовлені необхідністю адаптації до умов сучасного етапу глобалізації. Розглядаються існуючі протиріччя соціально-економічного та політико-правового характеру.

  Ключові слова: Комуністична партія Куби, соціалізм, адаптація, модель розвитку.

  V.S. ZVEREVA

  Postgraduate Student of the Department of Comparative Political Science of the Faculty of Political Science Lomonosov Moscow State University

  Cuba: new tendencies and contradictions in political development

  The article presents the main directions of changes in the Cuban socialist model, due to the need to adapt to the conditions of the modern stage of globalization. The study examines the existing contradictions in the socio-economic and political-legal sphere.

  Keywords: Communist party of Cuba, socialism, adaptation, development model.

  Впродовж останнього десятиріччя увагу світової громадськості привертають нові тенденції в суспільно-політичному житті Куби. З приходом до влади Рауля Кастро в 2008 р був узятий курс на адаптацію соціалістичної моделі

  * Звєрєва Василиса Сергіївна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  до мінливих умов глобалізації. Почалися поступові перетворення соціальної і економічної сфер, обумовлені необхідністю синтезу соціалістичних цінностей з сучасними тенденціями світового ринку. Найбільш відчутними результатами соціально-економічних нововведень стали зростання чисельності зайнятих в недержавному секторі і нова політика щодо іноземного капітала1. Намітилися зрушення в суспільно-політичному житті: з'явилася можливість використання стільникового зв'язку (з 2008 р) і Інтернету (з 2015 р), були скасовані «виїзні візи» (з 2013 р), вдалося налагодити діалог між урядом і католицькою церквою.

  У 2019 вступив в силу новий основний закон держави. Проте в політичній системі значущих змін не відбулося. Куба є єдиним в Латинській Америці державою з однопартійною системою, неконкурентними виборами і тотальним контролем над ЗМІ і існуючими масовими організаціями (Єдиний проф-центр трудящих, Союз кубинських жінок, Союз молодих комуністів Куби, Союз університетських студентів). Категорично виключаються реформи партійної системи. Вищої керівною силою суспільства і держави проголошується Комуністична партія Куби, організуюча і спрямовуюча спільні зусилля по будівництву соціалізму. Опозиційний рух як і раніше залишається за межами політичної системи. У той же час в новій конституції засновуються посади президента і прем'єр-міністра, регламентуються терміни перебування глави держави при владі, вводяться вікові обмеження для кандидатів на державні і партійні посади, закріплюється право громадян на приватну власність, в рамках адміністративної децентралізації розширюються повноваження провінцій і муніципій . Яким же з точки зору керівництва Куби представляється сумісний з політичним режимом проект модернізації країни? В рамках актуалізації основних напрямків кубинського соціалізму найбільш прийнятною є в'єтнамська модель, яка припускає елементи ринкової економіки (в меншій

  1 Калашников Н.В., Желенін А. Куба все ще заперечує слово «реформи». 20.04.2018 // Росбалт [Електронний ресурс]. -URL: https://www.ros-balt.org.ua/world/2018/04/20/1698050.html

  ступеня) при збереженні політичної монополії комуністичної партіі1. Процес адаптації планується здійснювати з урахуванням національних особливостей, грунтуючись на революційній історії Куби, її культурі, внутрішніх умовах, міжнародної ситуації і досвіді будівництва соціалізму в інших державах. На сьогоднішній день кубинське керівництво демонструє вміння поєднувати твердість і гнучкість у виборі траєкторії розвитку при збереженні соціалістичної спрямованості перетворень.

  Після відходу Фіделя Кастро з державних посад проявилася гостра необхідність підготовки досвідченого кадрового складу. Політичним завданням для керівництва була передача влади новому поколінню політиків. Крім того, бачилося за доцільне збільшення представництва в Національній асамблеї, надання можливості обрання глави держави прямим загальним голосуванням, подальше зниження концентрації особистої влади. У квітні 2018 р вперше в постреволюційної історії Куби на пост голови Державної Ради, а також голови Ради міністрів був призначений політичний діяч, який не є членом сім'ї Кастро, Мігель Діас-Канель (з 2019 року президент Республіки Куба). Непохитний авторитет Ф. Кастро, який очолював країну протягом декількох десятиліть, дозволяв часто діяти поза інституціональних і правових рамок. Нового політичного лідера необхідно встановити діалог між різними впливовими групами кубинського суспільства, а також міцні політичні альянси в силових структурах, в більшій мірі з командуванням середньої ланки. Беручи до уваги той факт, що в Комуністичної партії Куби є як представники консервативних поглядів, так і прихильники моделей соціалізму, що допускають використання ринкових механізмів і демократичних процедур, слід докласти чималих зусиль для збереження згуртованості і єдності всередині кубинської політичної еліти. Іншими словами, догляд Р. Кастро з посади Першого секретаря ЦК Комуністичної партії Куби може спричинити

  1 Esquivada G. Economia cubana:? Hay apertura con control? 25.02.2015 // Infobae [Електронний ресурс]. - URL: https://www.infobae.com/2015/02/25/-1629179-econom ia-cubana-hay-apertura-control /

  за собою початок боротьби за владу різних угруповань, що поставить під загрозу виживання політичного режиму .

  Невирішеність соціальних проблем послаблює суспільну підтримку курсу на перетворення кубинської моделі і сприяє збільшенню легальної та нелегальної еміграції. Таким чином, особливе місце займає проблема подолання зберігається бідності більшості населення. До основних факторів, що перешкоджає підвищенню рівня життя на Кубі, відносять збереження американського ембарго, економічна криза в Венесуелі (джерело енергозабезпечення острова), недостатньо досконалу систему хозяйствованія2. Негативним наслідком скорочення зайнятості на державних підприємствах, з подальшим переведенням витрат в комерційний сектор, став розрив в доходах державних службовців та працівників приватних компаній. Відзначається поширення споживчих настроїв і розчарування в ефективності кубинської економічної моделі. Незважаючи на збереження обмежень у розвитку приватного підприємництва кубинці неоднозначно оцінюють зміни в державній політиці. Це в першу чергу пов'язано з тим, що пропорційно зростаючим можливостям включення громадян у підприємницьку діяльність скорочується пакет соціальних дотацій з боку держави. Зростанню нерівності сприяє і збільшення зарубіжних валютних переказів, обсяги яких вже в 2015 р перевищили доходи від стратегічних секторів економіки. Ключовими джерелами таких валютних надходжень в казну служать грошові перекази емігрантів родичам на Кубу.

  Надання права безвізового виїзду за кордон і продовження дозволеного терміну перебування в іншій країні - суттєвий крок на шляху до лібералізації режиму. Проте проживання громадян за кордоном більш дозволеного періоду (до 2 років) тягне за собою позбавлення права власності, соціального забезпечення, користування послугами безкоштовної освіти і здравоохраненія3. несмот-

  1 Шишков А.С. Про нові тенденції в політичному і економічному розвитку Куби. 24.06.2013 // Російський інститут стратегічних досліджень (РІСД) [Електронний ресурс] - URL: https://riss.org.ua/analitycs/3524/

  2 Куба напередодні зміни поколінь / Серія аналітичних видань «Саміт». М .: ИЛА РАН 2017, с. 7.

  3 Реутов А. Острів свободи виїзду // Коммерсант, 2012, № 196, с. 7.

  ря на те, що влада зберегли обмеження на виїзд військовослужбовців, інженерів, лікарів, спортсменів та інших цінних фахівців, на Кубі збільшилася частка населення, що має можливість порівнювати різні моделі розвитку. Політичні наслідки має і розширення туристичної галузі. Зростання числа іноземних громадян сприяє ерозії стереотипів і розмивання ідеології. Важливо відзначити, що багато в чому завдяки наявності міцних ідейних засад Кубі вдається існувати в надскладних умовах і уникати соціальних потрясеній1. Від адекватної трансляції історичних заслуг кубинського соціалізму залежить не тільки легітимність влади, а й спадкоємність і стійкість суспільного строя2.

  В останнє десятиліття на Кубі активізувалася діяльність опозиції (Кубинський патріотичний союз, Християнський рух звільнення) і ряду неурядових організацій. Однак дисидентські групи на Кубі вкрай нечисленні, не мають широкої соціальної бази і єдиного лідера. Однією з найбільш обговорюваних тем в світових ЗМІ залишається проблема дотримання громадянських та політичних прав людини на Кубе3. У країні жорстко обмежується свобода вираження думок. Інтернет все ще розглядається як джерело альтернативної інформації, що сприяє дестабілізації держави. Разом з тим використання Інтернету залишається дорогої і недоступною для більшості громадян послугою. Діяльність друкованих та електронних ЗМІ регулюється кримінальним кодексом, який передбачає до 3 років тюремного ув'язнення за наклеп, наклеп або образу вищого керівництва і до 4 років за оприлюднення інформації, яка підриває авторитет і престиж страни4. Важливе місце в політичній системі як і раніше займають силові струк-

  1 Сергєєв А. Куба: реалії та проблеми сучасності. 16.09.2017 // ІА REX [Електронний ресурс]. - URL: http://www.iarex.org.ua/articles/54518.html

  2 Perez E.C. Son tiempos de continuidad // Granma, 20.09.2019. [Електронний ресурс]. - URL: http://www.granma.cu/opinion/2019-09-20/son-tiempos-de-continuidad-20-09-2019-20-09-11

  3 Погорельский А.В. «Режим Кастро» і проблема прав людини на Кубі // Політичні зміни в Латинській Америці, 2011, № 8 [Електронний ресурс] - URL: https://www.sites.google.com/site/latinoamerikanistika/arhiv-nomerov/2011 -8 / av-pogorelskij-rezim-kastro-i-problema-prav-celoveka-na-kube

  4 Куба напередодні зміни поколінь / Серія аналітичних видань «Саміт», с. 11.

  тури, що представляють найпотужнішу, консолідовану і професійну організацію.

  Економічні труднощі Венесуели поставили Кубу в непростий положеніе1. Ситуація ускладнилася невдачами в розробках нафтових родовищ на шельфі Мексиканської затоки. Незважаючи на стратегічне розташування Куби, що відкриває перспективи для нарощування співпраці з багатьма країнами, що розвиваються, стабільні доходи від туристичної сфери та експорту нікелю, держава потребує припливу іноземних інвестицій і нових технологій. У зв'язку з цим особливого значення набуває проблема нормалізації американо-кубинських відносин. З 1960 р діє система дискримінаційних економічних заходів проти Куби. За словами фахівця Центру політичних досліджень ИЛА РАН М. А-М. Кодзоева, «існують розбіжності в баченні ситуації на урядовому рівні і в підприємницької та суспільному середовищі» 2. Не всі американські політики дотримуються жорстких антикубинських позицій. Жорсткість риторики Д. Трампа щодо Куби відбувається на тлі інтенсифікації процесу зближення в торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах. Підставою для поліпшення двосторонніх відносин з боку США на даний момент може служити тільки зміна всієї системи державного

  пристрою Куби. Малоймовірно, що кубинське керівництво

  3

  піде на поступки, несумісні з суверенітетом країни .

  1 Mead W.R. Trump Takes Aim at Caracas and Havana // The Wall Street Journal, 22.04.2019 [Електронний ресурс] - URL: https://www.wsj.com/artides/trump-takes-aim-at-caracas-and-havana- 11555972251

  2 Кодзоев М. А-М., Моісеєв А. США і Куба: які перспективи? // Міжнародна життя [Електронний ресурс] - URL: https://interaffairs.org.ua/news-/show/21497

  3 Cuba no renunciara a su proyecto socialista // Granma, 15.10.2019 [Електронний ресурс] - URL: http://www.granma.cu/cuba/2019-10-15/cuba-no-renun-ciara-a- su-proyecto-socialista-15-10-2019-10-10-44


  Ключові слова: КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ КУБИ / СОЦІАЛІЗМ / АДАПТАЦІЯ / МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ / COMMUNIST PARTY OF CUBA / SOCIALISM / ADAPTATION / DEVELOPMENT MODEL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити