Results of the treatment of 223 patients with ulcerative gastroduodenal bleeding are analyzed. After hemostasis with medications the relapse of acute gastroduodenal bleeding is noted in 28 (12,6%) patients, 16 (11%) of whom had duodenal ulcer and 12 (19,8%) patients gastric ulcer. Antibacterial effect of ximedone towards H. pylori is established by microbiologic studies. Possibilities of including this drug in combined treatment of patients with ulcerative gastroduodenal bleeding in order to decrease the number of relapses are considered.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Якупов Р. Р., Доброквашін С. В., Поздеев О. К., Морозова Л. Г., Воронін В. Н.


XIMEDONE IN COMBINED TREATMENT OF PATIENTS WITH ULCERATIVE GASTRODUODENAL BLEEDING

Results of the treatment of 223 patients with ulcerative gastroduodenal bleeding are analyzed. After hemostasis with medications the relapse of acute gastroduodenal bleeding is noted in 28 (12,6%) patients, 16 (11%) of whom had duodenal ulcer and 12 (19,8%) patients gastric ulcer. Antibacterial effect of ximedone towards H. pylori is established by microbiologic studies. Possibilities of including this drug in combined treatment of patients with ulcerative gastroduodenal bleeding in order to decrease the number of relapses are considered.


Область наук:

 • клінічна медицина

 • Рік видавництва: 2005


  Журнал: Казанський медичний журнал


  Наукова стаття на тему 'Ксімедон в комплексному лікуванні хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами'

  Текст наукової роботи на тему «Ксімедон в комплексному лікуванні хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами»

  ?ЛІТЕРАТУРА

  1. Зашрлі Ф.І., Хіл'кін Н.В., Кисельов Н.В. та ін .// грудної. хір. -1975, - № 1.- С. 20-23.

  2. Ибатуллин І.А. Гомеостаз і артеріальна гіпертензія. Сегментарна будова лімфатичної системи і його клінічне значення. - Казань, 2000..

  3. Подосінніков А.С., Бєлов Ю.В., Шабалкін Б.В. // Укр. хір. - 1983. - №11. - С. 14-17.

  4. Хайруллін Р.Н. Діагностика і лікування медіастиніту і постперікардіотоміческого синдрому після операції коронарного шунтування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. -, 2002.

  5. Akchurin R.S., Shiraev A.A., Caliautdnov D.M., Khairullin R.N. Michael E. DeBakey International Surgical Society XIII-th Congress "Surgery in the third millennium" - November 19-21, 2000.-Houston. Texas. - Abstract S. 5, 4.

  6. Francel T.J., Kouchcukos NT.//Ann. Thorac. Surg. -

  2001. - Vol. 72. - P.1411-1418.

  1. Lee S., Newman M.D., Lori C. et al. // Chest. -1988.- Vol.3.- P. 546-553.

  надійшла 14.01.05.

  PROLONGED MICRODRAINAGE IN PREVENTION OF MEDIASTINITIS AFTER MEDIAN STERNOTOMY IN CARDIOSURGICAL PATIENTS

  R.K. Dzhordzhikia, I.V. Bilalov, C.I. Kharitonov

  S u m m a r y

  Significance of prolonged microdrainage in prevention of anterior mediastinitis after operations on open heart is studied. It is established that this method of drainage of wound canal makes it possible to control the course of wound process, to ajust the treatment, to prevent pyo-septic complications in patients operated by sternotomy without opening the pleural cavities.

  УДК 616. 33. 34 - 002. 45 - 08 - 089. 8

  КСІМЕДОН КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З виразкової гастродуоденальної кровотечі

  Р.Р.Якупов, С.В.Доброквашін, О.К.Поздеев, Л.Г.Морозова, В.І.Воронін, Р.Р.Рахімов

  Кафедра загальної хірургії (зав. - проф. С.В. Доброквашін) Казанського державного медичного університету, кафедра мікробіології (зав. - проф. О.К. Поздеев) Казанської державної медичної академії післядипломної освіти, госпіталь ветеранів війни (головлікар - Ф.И . Закіров), г. Казань

  Кровотеча з шлункових і дуоденальних виразок займає перше місце в структурі смертності хворих від виразкової хвороби, набагато випереджаючи за цим показником перфорацію виразки [3]. За даними літератури, виразкові кровотечі складають половину всіх випадків гастродуоденальних кровотеч і супроводжуються високою летальністю -від 10 до 30% [8]. Незважаючи на загальновизнану ефективність сучасних противиразкових засобів, число хворих з виразковими гастродуо-денальнимі кровотечами з року в рік збільшується і становить 90-103 на 100 тисяч дорослого населення в рік [7].

  Під нашим наглядом з січня 2001 по вересень 2004 року на лікуванні перебували 223 людини з шлунково-кишковими кровотечами виразкової етіології. Шлунково-кишкові кровотечі прийнято класифікувати по тяжкості з урахуванням як обсягу перенесеної крововтрати, так і стану хворого. У нашій роботі ми користуємося класифікацією А.І. Горбашко [1]. Кровотеча I ступеня відзначено у 63 (28,2%) хворих, II - у 51 (22,9%) хворого, III - у 109 (48,9%).

  Для оцінки джерела кровотечі

  ми використовували класифікацію [9]: Р1А - триваюче струйное кровотеча; Р1Ь - триваюче капілярна кровотеча у вигляді дифузного просочування; Р11а - видимий великий тромбірованний посудину; Р11Ь -Щільна фіксований до виразкового кратера тромб-згусток; Р11с - дрібні тромбірованние судини у вигляді забарвлених плям; Р111 - відсутність стигм кровотечі в виразковому кратері [7]. Р1А відзначена у 7 (3,2%) хворих, Р1Ь - у 34 (15,3%), І1а - у 58 (26%), І1Ь - у 72 (32,2%), І1с - у 34 (15, 3%) і Р111 -у 18 (8%).

  Рецидиви гострого гастродуоденаль-ного кровотечі після медикаментозного гемостазу розвинулися у 28 (12,6%) хворих: у 16 ​​(11%) - з дуоденальномувиразками і у 12 (19,8%) - з виразками шлунка. Загальна летальність при виразкових шлунково-кишкових кровотечах склала 9,9% (22 чол.). У 11 (50%) з них була виразкова хвороба шлунка, а у 6 (27,3%) - дванадцятипалої кишки, у 5 (22,7%) - множинні гастродуоденальні виразки. Оперативна активність склала 17,5% (39 чол.). Післяопераційна летальність, за нашими даними, - 23% (9 чол.). серед

  померлих було більше осіб старше 70 років (6 чол.) з важким ступенем кровопо-тери і супутніми захворюваннями; 3 пацієнта більш молодого віку початково перебували у вкрай важкому стані.

  Більшість сучасних хірургів протиставляють консервативний і хірургічний способи боротьби з виразковими шлунково-кишковими кровотечами. За даними В.К. Гостищев-ва [2], диференційована активно-вичікувальна тактика дає можливість добитися стійкого гемостатичного ефекту у 85 - 95% хворих і знизити летальність при консервативному лікуванні до 2,3%. Разом з тим слід враховувати, що операції при триваючому кровотечі дають більш високу летальність - від 10,7 до 32% [4]. На думку Н.А. Єфименко [3], необхідний індивідуальний підхід до вибору оперативного лікування з урахуванням загального стану пацієнта, особливостей перебігу виразкової хвороби, характеру кровотечі, місцевих анатомічних змін в області виразки. Вибір оптимальної тактики може бути полегшений шляхом розробки загальнодоступних прогностичних критеріїв для вибору консервативного лікування або хірургічного посібники в кожному конкретному випадку з урахуванням ризику виникнення рецидиву кровотечі з виразки.

  Важливе значення для профілактики рецидиву кровотечі має проведення консервативної гемостатичної та противиразкової терапії з урахуванням обсіменіння слизової оболонки шлунка бактеріями Helicobacter pylori (Н. pylori).

  В даний час для ерадикаційної терапії застосовують трьох- або чотирьохкомпонентну (квадротерапія) схему, що задовольняє наступним вимогам: 1) знищення Н. pylori не менше ніж в 80% випадків; 2) виникнення побічних ефектів менш ніж в 5% випадків; 3) тривалість курсу лікування не більше 7-14 днів. Однак клініциста не можуть задовольняти існуючі можливості для елімінації Н. pylori. Дорогі громіздкі схеми, включають три-чотири лікарських препарату, не позбавлених побічних ефектів. У зв'язку з цим хворим важко виконати призначення лікаря, що часто призводить до неефективності медикаментозного лікування. Перераховані вище недоліки методів лікування, високий відсоток післяопераційних ускладнень і летальність при рецидивах кровотеч визначають необхідність подальшого пошуку і впровадження в практику нових препаратів, спрямованих на поліпшення результатів лікування і зниження частоти рецидивів виразкових гастродуоденальних кровотеч.

  Антигени Н. pylori мають низьку імуно-генностью, що істотно обмежує інтенсивність розвиваються імунних реакцій до них [10]. Це негативно позначається на можливості самоочищення слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки та процесах її регенерації. У цьому плані становить інтерес вивчення ефективності лікарських препа-

  ратов, виявляють як регенеративне, так і іммуномоду лірующее дію. У ксімедона виявлені антистрессорного і мембраностабілі-зірующее, ангіопр набряк торні, регенеративну, противірусну, антимутагенну, бактерицидну і бактеріостатичну, імуностимулюючу і радіопротекторну властивості [4].

  Метою нашого дослідження було визначення специфічного антіхелі-кобактерного дії ксімедона.

  В якості досліджуваного матеріалу служили біоптати слизової шлунка, взяті при фіброезофагогастродуоде-носкопіі у 70 хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладненої шлунково-кишковою кровотечею (по 4 биоптата від кожного хворого: 2 - з антрального відділу, 2 - з тіла шлунка). Бактеріологічну діагностику хелікобактеріоза проводили комплексним методом, що включає мікроскопію біоптатів, визначення в них уреазной активності (кло-тест) і виділення бактерій [6].

  Посіви проводили на 3 чашки з щільним ПС: кров'яний агар (КА) для контролю можливості зростання бактерій в аеробних умовах (що не властиво Н. pylori), кров'яний агар з амфотерицином (КАА). Включення останнього необхідно для пригнічення росту грибів, а кров'яного агару, доповненого різними концентраціями ксімедона (КАД), - для вивчення наявності у нього здатності пригнічувати розмноження Н. pylori. Засіяні чашки з КА культивували в аеробних умовах, чашки з КАА і КАД інкубували в ексикаторі мікроаерофільних і капнофільних умовах при температурі 37 ° С і 100% вологості протягом 5 діб. На чашках з КАА з біоптатів 92,9% хворих отримано рясний ріст колоній, характерних для Н. pylori, що узгоджується з літературними даними [5]. Однак на чашках з ксімедоном при розведенні 1: 100 ріст колоній Н. pylori був відсутній в 100% випадках, що може свідчити про наявність антимікробної дії препарату щодо Н. pylori.

  Отримані позитивні результати антимікробної дії in vitro стали підставою для вивчення ксімедона in vivo.

  Обстежено 32 пацієнтів з виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладненої шлунково-кишковою кровотечею. Для зупинки кровотечі хворим була призначена гемостатическая терапія, і протягом перших 3 діб після госпіталізації всі пацієнти отримували препарат з групи ^ блокаторів III покоління - квамател. Препарат вводили парентрально по 20 мг 3 рази на добу. У наступні дні всім хворим були проведені дванадцятиденні курси

  противиразкової терапії із застосуванням омепразолу (по 20 мг 2 рази на день) і ксімедона (по 500 мг 2 рази на день). Біоптати всіх хворих обстежували на наявність Н. pylori до і після лікування. За первинними результатами Н. ру1оп був виявлений в біптатах слизової оболонки шлунка у 29 (90,6%) хворих, в той час як при повторному дослідженні - тільки у 2. Позитивний клінічний ефект з ендоскопічними ознаками загоєння виразки простежувався у всіх хворих. Таким чином, ефективність ерадикації даної двох-компонентної схеми складає 93,1%. Отримані результати розширюють можливості ерадикаційної терапії.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Горбашко А.І. Діагностика і лікування кро-вопотері. - М., 1982.

  2. Гостищев В.К., Євсєєв М.А. // Хірургія. -

  2003. - № 7. - С. 43-49.

  3. Єфименко Н.А., Лисенко М.В., Асташов В.Л. // Хірургія. - 2004. -№ 3. -С. 56- 60.

  4. Ізмайлов С.Г., Паршиков В.В. // Ніжегор. мед. журн. - 2002. - № 3. - С. 81-87.

  5. Ісаков В.А. // практичний. мед. - 2003. - № 4. -С. 5-8.

  6. Морозова Л.Г. Характеристика пролатов Helicobacter pylori, виділених при виразкових

  гастродуоденітах і онкологічних захворюваннях шлунка: Автореф. дисс ....... докт. мед. наук. - Казань, 2005.

  1. Панцирєв Ю.М., Міхальов А.І., Федоров Е.Д., Чернякевич С.А. Хірургічне лікування ускладненої виразкової хвороби. / 50 лекцій з хірургії. Під ред. В.С. Савельєва. - М., 2003. - С.250-260.

  8. Тверітнева Л.Ф., Єрмолов А.С., Утешев Н.С., Миронов А.В. // Хірургія. - 2003. - № 12. - С. 44-47.

  9. Forrest J.F. // Lancet. - 1974. - Vol. 7877. -P. 394-397.

  10. Kirkland T.S., Viriyakosol S., Perez-Perez G.I., Blaser M.J. // Infect. Immun. - 1997. - Vol. 65. Р. 604-608.

  надійшла 12.01.05.

  XIMEDONE IN COMBINED TREATMENT OF PATIENTS WITH ULCERATIVE GASTRODUODENAL BLEEDING

  R.R. Yakupov, S.V. Dobrokvashin, O.K. Pozdeev,

  L.C. Morozova, V.N. Voronin. R.R. Rakhimov

  S u m m a r у

  Results of the treatment of 223 patients with ulcerative gastroduodenal bleeding are analyzed. After hemostasis with medications the relapse of acute gastroduodenal bleeding is noted in 28 (12,6%) patients, 16 (11%) of whom had duodenal ulcer and 12 (19,8%) patients - gastric ulcer. Antibacterial effect of ximedone towards H. pylori is established by microbiologic studies. Possibilities of including this drug in combined treatment of patients with ulcerative gastroduodenal bleeding in order to decrease the number of relapses are considered.

  УДК 616. 381 - 002. 3 - 089. 8

  ІНТРАОПЕРАЦІЙНА гіпотермічна САНАЦІЯ очеревини у лікуванні хворих на поширені гнійного перитоніту

  P.P. Мустафін, А.Ю. Анісімов, C.B. Доброквашін

  Кафедра загальної хірургії (зав. - проф. C.B. Доброквашін) Казанського державного медичного університету, кафедра медицини катастроф та швидкої медичної допомоги (зав. - проф. Ш.С. Каратай) Казанської державної медичної академії

  післядипломної освіти

  В даний час, не применшуючи досягнень клінічної фармакології та служби інтенсивної терапії, слід визнати, що першочерговим заходом в боротьбі з ендогенною інтоксикацією при поширеному перитоніті є інтраопераційна санація очеревини [3, 5]. Однак простий, здавалося б, питання при більш глибокому його вивченні виявляється досить складним, а пропозиції щодо його практичної реалізації досить суперечливими.

  З 1997 по 2003 р в відділенні невідкладної хірургії лікарні швидкої міді-

  цинской допомоги м Казані на лікуванні перебували 118 хворих (чоловіків - 78, жінок - 40) поширеним перитонітом. У віці від 15 до 39 років було 63 (53,4%) людини, від 40 до 59 років -37 (31,4%), від 60 і старше - 18 (15,2%).

  У 97 (82,2%) хворих мав місце дифузний поширений перитоніт, а у 21 (17,8%) - дифузний загальний. У перші 24 години були прооперовані 43 (36,4%) людини, на терміни від 24 до 72 годин - 64 (54,2%), в більш пізні терміни - 11 (9,3%). Ми використовували класифікацію за обсягом ураження очеревини з урахуванням наявності

  14. "Казанський мед. Ж.", № 3.

  209


  Ключові слова: Шлунково-кишкової кровотечі /ЛІКАРСЬКА ТЕРАПІЯ /ТОКСИЧНОГО АБО ТЕРАПЕВТИЧНОГО ЕФЕКТУ СТУПЕНЯ ВИЗНАЧЕННЯ /виразки /Діагностичні ПОВ'ЯЗАНІ ГРУПИ ХВОРИХ /КСІМЕДОН /GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE /DRUG THERAPY /ENDPOINT DETERMINATION /ULCER HELICOBACTER PYLORI /DIAGNOSIS-RELATED GROUPS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити