Представлені матеріали круглого столу, проведеного кафедрою кримінального права та кримінології, присвяченого питанням застосування кримінальної відповідальності за порушення норм виборчого права в сучасний політичний період розвитку.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Віст Ігор Іванович


Round table «Problems of criminal liability for violations of electoral law in the contemporary political development period»

Material selection round table held the Department of Criminal Law and Criminology, devoted to theapplication of criminal liability for violations of electoral law in the contemporary political development period.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва діє до: 2015
  Журнал: Вісник Омського університету. Серія «Право»

  Наукова стаття на тему 'Круглий стіл «Проблеми кримінальної відповідальності за порушення норм виборчого права в сучасний політичний період розвитку»'

  Текст наукової роботи на тему «Круглий стіл« Проблеми кримінальної відповідальності за порушення норм виборчого права в сучасний політичний період розвитку »»

  ?НАУКОВЕ ЖИТТЯ

  Вісник Омського університету. Серія «Право». 2015. № 1 (42). С. 246-253.

  КРУГЛИЙ СТІЛ

  «ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ВИБОРЧОГО ПРАВА В СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ»

  ROUND TABLE

  «PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATIONS OF ELECTORAL LAW IN THE CONTEMPORARY POLITICAL DEVELOPMENT PERIOD»

  І. І. ВІСТ (I. I. VIST)

  Представлені матеріали круглого столу, проведеного кафедрою кримінального права та кримінології, присвяченого питанням застосування кримінальної відповідальності за порушення норм виборчого права в сучасний політичний період розвитку.

  Ключові слова: вибори; виборчі права; відповідальність; преюдиция; підкуп виборців.

  Material selection round table held the Department of Criminal Law and Criminology, devoted to theapplication of criminal liability for violations of electoral law in the contemporary political development period.

  Key words: election; electoral rights; liability; prejudice; bribery of voters.

  5 грудня 2014 р кафедрою кримінального права та кримінології Донецького державного університету ім. Ф.М. Достоєвського був проведений круглий стіл «Проблеми кримінальної відповідальності за порушення норм виборчого права в сучасний політичний період розвитку».

  В даному заході взяли участь: голова Омського регіонального відділення політичної партії «Республіканська партія Росії - Партія народної свободи» І. Г. Басов, помічник депутата Омського міської ради, координатор Саргатське місцевого відділення Ліберальнодемократіческой партії Росії Є. М. Голо -лобов, заступник голови Омського регіонального відділення Російської об'єднаної демократичної партії «Яблуко» А. В. Зенков, інструктор Омського регіонального відділення Російської об'єднаної демократичної партії «Яблуко» Г. Н. Кабирова, старший інспектор відділу

  процесуального контролю Слідчого управління Слідчого комітету РФ по Омській області, ст. лейтенант юстиції І. В. Левченко, начальник відділення відділу організації застосування адміністративного законодавства Управління організації охорони громадського порядку і взаємодії з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування поліції УМВС РФ по Омській області, підполковник поліції Е. В. Новікова, помічник депутата Законодавчих Зборів Омської області М. І. Панасенко, голова Омської міської виборчої комісії Т. Г. Пове-ляйкіна, дізнавач ООД поліції УМВС Росії по Омській області, майор поліції І. В. Полонська, помічник депутата Омського міської ради, координатор Омського міської місцевого відділення Ліберальнодемократіческой партії Росії Е. А. Субботін, член Виборчої комісії Омської

  © Віст І. І., 2015

  246

  Круглий стіл «Проблеми кримінальної відповідальності за порушення норм виборчого права ...»

  області з правом вирішального голосу від КПРФ, керівник адвокатського кабінету Адвокатської палати Омської області

  О. В. Титов, юрист громадської приймальні регіонального відділення партії «Справедлива Росія» А. Е. Чжен, помічник депутата Державної Думи РФ по роботі в Омській області Н. Ю. Чистяков, генеральний директор ТОВ «Екологічне право» В. Е. Яковлев.

  З доповідями на круглому столі виступили: викладач кафедри кримінального права та кримінології ОмГУ ім. Ф. М. Достоєвського І. І. Віст ( «Проблемні аспекти реалізації деяких видів юридичної відповідальності за порушення норм виборчого права»), секретар Виборчої комісії Омської області А. В. Хрістолю-бов ( «Про практичні аспекти застосування норм про юридичну відповідальність за порушення законів про вибори і референдуми на території Омської області »), канд. іст. наук, доцент кафедри правознавства, державного і муніципального управління Омського державного педагогічного університету Т. А. Фролова ( «Ефективність заходів конституційно-правової відповідальності за порушення виборчого законодавства»), заслужений діяч науки РФ, віце-президент Російської кримінологічної асоціації, д-р юрид . наук, професор кафедри кримінального права та кримінології ОмГУ ім. Ф. М. Достоєвського М. П. Клейменов ( «Проблеми легітимності виборів в умовах військових дій»), студент 2-го курсу юридичного факультету ОмГУ ім. Ф. М. Достоєвського Ю. А. Мізіенко

  ( «Доцільність відродження інституту адміністративної преюдиція в сучасний політичний період розвитку»), студент 2-го курсу юридичного факультету ОмГУ ім. Ф. М. Достоєвського А. С. Гнибеда ( «До питання про криміналізацію підкупу при здійсненні виборчого права»).

  Кураторами круглого столу стали: кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології, декан юридичного факультету Омського державного університету ім. Ф.М. Достоєвського М. С. Фокін; доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки Російської Федерації, професор Омського державного

  університету ім. Ф. М. Достоєвського, віцепрезидент Російської кримінологічної асоціації М. П. Клейменов.

  В якості модератора круглого столу виступив викладач кафедри кримінального права та кримінології ОмГУ ім. Ф.М. Достоєвського І. І. Віст.

  Учасники круглого столу обговорили дискусійні питання, пов'язані з ефективністю застосування видів юридичної відповідальності, передбачених за порушення норм виборчого права, співвідношенням адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства, проблемами реалізації кримінальної відповідальності за порушення, допущені в ході виборчої кампанії, криміналізацією діянь у сфері виборчого права, застосуванням адміністративної преюдиція, проблемами виявлення і розслідування злочинів у сфері виборів, проблемами легітимності виборів в умовах військових дій.

  І. І. Віст

  Проблемні аспекти реалізації деяких видів юридичної відповідальності за порушення норм виборчого права

  Реальними інструментами, які забезпечують захист виборчих прав і права на участь у референдумі, на всіх стадіях виборчого процесу виступають заходи державного примусу. Юридична відповідальність в системі заходів державного примусу займає визначальне значення. До основних видів юридичної відповідальності більшість вчених відносить саме конституційну, цивільно, адміністративну та кримінальну відповідальність [1]. Не применшуючи важливості кожного з видів, хотілося б зупинитися на деяких з них, а саме на адміністративної та кримінальної відповідальності.

  Важливо відзначити, що виборчі кампанії на сьогоднішній день проводяться з великими відступами від норм виборчого законодавства. Свідченням того є статистичні дані Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації. Так, за останні п'ять років всього було розглянуто 15 007 адміні-

  247

  І. І. Віст

  стратівних справ. Зокрема, в 2010 р -3 793 справи, з них всього 2 449 осіб, підданих покаранню, в 2011 р - 3 735 справ, з них всього 2 398 осіб, підданих покаранню, в 2012 р - 4 320 справ, з них всього 2 756 осіб, підданих покаранню, в 2013 р -2 751 справу, з них всього 1 567 осіб, підданих покаранню, за 1-е півріччя 2014 р -408 справ, з них всього 200 осіб, підданих покаранню [ 2].

  Як бачимо, фактично із загального числа розглянутих справ, адміністративного покарання уникли 30% правопорушників. Разом з тим 70% осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, понесли покарання у вигляді штрафу.

  На наш погляд, слід звернути увагу на надзвичайну м'якість застосовуваного покарання за вчинення деяких адміністративних правопорушень у цій сфері.

  Так, наприклад, відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення за діяння, які посягають на виборчі права громадян, до 24 листопада 2014 встановлювалася відповідальність у вигляді адміністративного штрафу, розмір якого становив: для фізичних осіб від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів, для посадових осіб - від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів, для юридичних осіб - від тридцяти тисяч до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 5.16); для фізичних осіб-від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів, для юридичних осіб - від тридцяти тисяч до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 5.18); для виборчого об'єднання - від десяти тисяч до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення (ст. 5.19); для фізичних осіб - від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів, для посадових осіб від двох тисяч до трьох тисяч рублів, для юридичних осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення (ст. 5.20) [3].

  Як видно, зазначені заходи адміністративного впливу в повній мірі не здатні припиняти правопорушення, вчинені під час виборів. Перераховані штрафні санкції є для учасників виборчої кампанії якимись витратами при досягненні мети.

  Слід зазначити, що такий стан справ стало причиною введення законодавцем більш жорстких заходів адміністративного покарання. 24 листопада 2014 був опублікований Федеральний закон «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питання фінансової звітності політичних партій, виборчих об'єднань, кандидатів на виборах в органи державної влади і органи місцевого самоврядування». Згідно з внесеними змінами, були введені нові адміністративні санкції, більш суворі в порівнянні з попередніми.

  Відповідно до зазначеного законопроекту внесено такі зміни:

  а) в абз. 2 ст. 5.16 слова «двох тисяч до двох тисяч п'ятисот» замінити словами «двадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч», слова «трьох тисяч до чотирьох тисяч» - словами «тридцяти тисяч до сорока тисяч», слова «тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч» -Слово « трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч »;

  б) в ст. 5.17:

  • в абз. 2 ч. 1 слова «двох тисяч до двох тисяч п'ятисот» замінити словами «двадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч»;

  • в абз. 2 ч. 2 слова «однієї тисячі до двох тисяч» замінити словами «десяти тисяч до двадцяти тисяч»;

  в) абз. 2 ст. 5.18 викласти в такій редакції:

  «Тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти тисяч до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на посадових осіб - від тридцяти тисяч до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до одного мільйона рублів »;

  г) абз. 2 ст. 5.19 викласти в такій редакції:

  «Тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти тисяч до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення; на посадових осіб - від тридцяти тисяч до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення; на юридичних осіб - від ста тисяч до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення »;

  д) в абз. 2 ст. 5.20 слова «однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот» замінити словами

  248

  Круглий стіл «Проблеми кримінальної відповідальності за порушення норм виборчого права ...»

  «Десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч», слова «двох тисяч до трьох тисяч» - словами «двадцяти тисяч до тридцяти тисяч», слова «двадцяти тисяч до тридцяти тисяч» - словами «двохсот тисяч до трьохсот тисяч»;

  е) в абз. 2 ст. 5.21 слова «трьох тисяч до п'яти тисяч» замінити словами «тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч»;

  ж) в абз. 2 ст. 5.50 слова «однієї тисячі до двох тисяч» замінити словами «десяти тисяч до двадцяти тисяч», слова «десяти тисяч до тридцяти тисяч» - словами «ста тисяч до трьохсот тисяч» [4].

  Виходячи з викладених змін, слід констатувати побоювання з приводу застосування законодавцем найбільш м'якого покарання в розмірі від десяти тисяч до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб (5.20) і занадто суворого покарання в розмірі від трьохсот тисяч до одного мільйона рублів для юридичних осіб (5.18).

  Крім іншого, на відміну від значних статистичних відомостей в частині зареєстрованих справ з адміністративної практики, до кримінальної відповідальності за порушення на виборах і референдумах за останні п'ять років було залучено всього лише 104 суб'єкта злочину. Так, за 2010 р число засуджених осіб склало 17, за 2011 р - 43, за 2012 р - 29, за 2013 г. - 12, за 1-е півріччя 2014 року - 3 [5].

  На підставі вищевказаних відомостей можна говорити про рідкісний виявленні фактів вчинення злочинів проти виборчих прав громадян. При цьому одиничні випадки притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб зовсім не означають, що дану норму можна визнати «мертвонародженою», навпаки, багато подібні діяння правоохоронними органами кваліфікуються як адміністративні правопорушення. У зв'язку з цим виборче законодавство слід реформувати, перш за все, за рахунок посилення елементів відповідальності, а саме шляхом включення адміністративної відповідальності в механізм кримінально-правового регулювання. В даному випадку мова йде про введення адміністративної преюдиція щодо осіб, які вчинили протягом одного року кілька адміністративних діянь. Такі нововведення не тільки сприятимуть підвищенню ефек-

  ності заходів кримінально-правового характеру, а й дозволять залучати до кримінальної відповідальності злісних правопорушників.

  1. Виборче право Росії / під ред.

  B. О. Лучина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. -

  C. 510; Орлов Д. В. Інститут юридичної відповідальності за виборчі правопорушення в сучасній Росії: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Нижній Новгород, 2007. - С. 16.

  2. Статистичні дані, надані

  Судовим департаментом при Верховному Суді РФ. Відповідь на запит від 07.12.2011 № СД-6ог / 3083-1853-11; Офіційний сайт Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації. - URL:

  http://www.cdep.org.ua/index.php?id=79 (дата звернення: 4.12.2014).

  3. Відомості Верховної. - 2002. - № 1 (ч. 1). - У розділі ст. 1.

  4. Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питання фінансової звітності політичних партій, виборчих об'єднань, кандидатів на виборах в органи державної влади і органи місцевого самоврядування: Федеральний закон від 24 листопада 2014 р № 355-ФЗ // СЗ РФ. - 2014. - № 48. - Ст. 6636.

  5. Там же.

  А.В. Хрістолюбов

  Про практичні аспекти застосування норм про юридичну відповідальність за порушення законів про вибори і референдуми на території Омської області

  Існує три основних види юридичної відповідальності за порушення законодавства про вибори і референдуми: конституційно-правова, адміністративна і кримінальна.

  Найбільш часто застосовним видом юридичної відповідальності на території Омської області є констітуціонноправовая. Як правило, до винних учасникам виборів і референдумів застосовуються такі правові санкції: попередження; відмова в реєстрації кандидата; відмова в реєстрації ініціативної групи з проведення референдуму; анулювання або скасування реєстрації кандидата.

  Так, останнім часом при проведенні виборів до органів місцевого самоврядування Омської області найбільш поширеними підставами, в зв'язку з якими канди-

  249

  І. І. Віст

  дати усуваються від участі у виборах, є недостатня кількість достовірних підписів виборців, поданих для реєстрації кандидата, і приховування кандидатом відомостей про свою судимість.

  На виборах в органи місцевого самоврядування Омської області, що відбулися в єдиний день голосування 14 вересня 2014 р коли на території 15 районів Омської області заміщалася 51 виборна посада, всього було висунуто 175 кандидатів. З них взяти участь у виборах змогли 164 кандидата, 11 кандидатів не були зареєстровані.

  Вісім кандидатів вибули на підставі особистих заяв про зняття своїх кандидатур (в тому числі три заяви були подані в зв'язку з недостатньою кількістю достовірних підписів виборців, поданих кандидатами), двом кандидатам було відмовлено в реєстрації через приховування ними відомостей про судимості, реєстрація одного кандидата була скасована судом за заявою виборчої комісії - також у зв'язку з виявленням факту приховування цим кандидатом відомостей про двох свої судимості.

  Слід зазначити, що в останні роки виборчі комісії, які здійснюють реєстрацію кандидатів на виборні посади в органах місцевого самоврядування [1], активно застосовують норму, що міститься в п. 1.1 ст. 38 Федерального закону від 12 червня 2002 № 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» (далі - Федеральний закон про основні гарантії). Це дозволяє кандидатам своєчасно внести зміни в документи, подані ними для повідомлення про висунення і реєстрації, і уникнути відмови в реєстрації з підстав, що містяться в пп. «В.1» і «в.2» п. 24 ст. 38 Федерального закону про основні гарантії.

  Практика застосування виборчими комісіями норм про адміністративну відповідальність учасників виборчого процесу на території Омської області широкого поширення не отримала. Це пов'язано з тим, що адміністративні правопорушення, вчинені під час проведення виборів на території нашої області, кваліфікуються за ст. 5.11 «Проведення передвиборної агітації, агітації за

  питань референдуму особами, яким участь в її проведенні заборонено федеральним законом », ст. 5.12 «Виготовлення, розповсюдження або розміщення агітаційних матеріалів з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми» і ст. 5.14 «Умисне знищення або пошкодження друкованих матеріалів, що відносяться до виборів, референдуму» Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Протоколи про адміністративні правопорушення за цими статтями уповноважені складати посадові особи органів внутрішніх справ (поліції), що володіють необхідною кваліфікацією і можливостями для ведення адміністративного провадження.

  Разом з тим останнім часом приділяється особливу увагу навчанню голів і членів територіальних виборчих комісій питань застосування норм про адміністративну відповідальність при проведенні цими комісіями виборів до органів місцевого самоврядування та місцевих референдумів.

  На території Омської області не було фактів притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення так званих «електоральних злочинів», відповідальність за які передбачена ст. 141, 141.1, 142 і 142.1 Кримінального кодексу Російської Федерації. Слід зазначити, що в цілому в Російській Федерації порівняно рідкісні випадки притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечних порушень, що завдають істотної шкоди охоронюваним законом суспільним відносинам при організації та проведенні виборів і референдумів. Так, голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації в доповіді на тему «Боротьба з криміналом на виборах» на Всеросійській нараді з головами виборчих комісій суб'єктів Російської Федерації 30 жовтня 2014 р привів тільки один факт притягнення до відповідальності за ст. 142 і 142.1 КК Російської Федерації [2].

  Підводячи підсумки, відзначимо, що основною особливістю застосування юридичної відповідальності за порушення законів про вибори і референдуми на території Омської області є досить широке іс-

  250

  Круглий стіл «Проблеми кримінальної відповідальності за порушення норм виборчого права ...»

  користування можливостей для відсторонення кандидатів від участі у виборах в порядку їх залучення до конституційно-правової відповідальності. Дана форма відповідальності є досить «болючою» для кандидатів-порушників в зв'язку з тим, що не дозволяє їм реалізувати головну мету будь-якого кандидата - здійснити своє пасивне виборче право за допомогою як мінімум участі у виборах в якості зареєстрованого кандидата, а як максимум - обрання на виборну посаду.

  1. На виборах глави муніципального освіти комісією, яка реєструє кандидатів, є виборча комісія муніципального освіти (ИКМО), на виборах депутатів представницьких органів муніципальних утворень реєстрацію кандидатів здійснюють окружні комісії (ОВК). В Омській області широко використовується практика покладання повноважень ИКМО і ОВК на територіальні виборчі комісії.

  2. Матеріали до виступу Голови Центральної виборчої комісії Російської Федерації В. Є. Чурова на Всеросійській нараді з головами виборчих комісій суб'єктів Російської Федерації, 30 жовтня 2014 р м.Сочі, Краснодарський край. - URL: http://www.cikrf.org.ua/ news / relevant / 2014/10/30 / 03.html.

  Т. А. Фролова Деякі аспекти розвитку конституційно-правової відповідальності за порушення норм виборчого права У Конституції РФ закріплено право громадян обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, це право конкретизовано в Законі від 12 червня 2002 № 67- ФЗ (ред. від 4 червня 2014 г.) «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» і в інших джерелах виборчого права. Слід зазначити досить динамічний характер законодавства про вибори. В даний час регулювання практично всіх основних елементів виборчого процесу (призначення виборів, формування виборчих комісій, збір підписів виборців, передвиборна агітація, фінансування виборчих

  кампаній, підведення підсумків голосування (результатів виборів), оскарження порушень виборчих прав громадян та т. д.) стало більш докладним. Разом з тим інститут юридичної відповідальності за порушення норм виборчого права вимагає ще більшої конкретизації в законодавстві.

  У теорії і практиці виборчого права інститут конституційно-правової відповідальності має свої особливості регулювання і застосування. Констітуціонноправовая відповідальність за порушення виборчого законодавства для кандидатів і політичних партій закріплена в ст. 76 Федерального закону від 12 червня 2002 № 67-ФЗ (ред. Від 24 листопада 2014 г.) «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації». Основним заходом відповідальності для кандидата за порушення виборчого законодавства є скасування рішення про його реєстрацію, при цьому в якості суб'єкта залучення визнається виборча комісія, яка безпосередньо реєструвала його. До числа підстав для скасування реєстрації кандидата відносять: порушення правил реєстрації та висування кандидата; порушення правил ведення передвиборної агітації та фінансування виборчої кампанії; використання кандидатами або довіреними особами службового становища з метою обрання; встановлення факту підкупу виборців кандидатами.

  У ст. 76 Федерального закону від 12 червня 2002 № 67-ФЗ (ред. Від 4 червня 2014 г.) «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» скасування реєстрації виступає в якості міри відповідальності (санкції) за порушення законодавства про вибори, референдум, тягне за собою обмеження виборчих прав і права на участь у референдумі громадян. Рішення про застосування такого заходу вимагає встановлення фактичних обставин, передбачених законом у якості підстави для притягнення до юридичної відповідально -сті, і може бути прийнято тільки судом як органом державної влади, що здійснює правосуддя, компетентним встановлювати факти на основі доказів, досліджуваних за певною процедурою.

  251

  І. І. Віст

  Скасування реєстрації кандидата по перерахованим вище підстав здійснюється в межах конкретного виборчого процесу, на федеральному регіональному або муніципальному рівні і не тягне за собою будь-яких додаткових обмежень.

  Однократность застосування заходів конституційно-правової відповідальності не сприяє припиненню правопорушень подібного роду. З метою реалізації превентивного потенціалу даного виду можливе звернення до європейської практики і закріплення даного досвіду в російському законодавстві.

  Так, наприклад, з виборчого права Великобританії пасивного виборчого права на будь-яких виборах позбавляються: особи, засуджені за корупцію чи інший вид порушення виборчого права, за розтрату державних коштів на суму понад 2000 фунтів стерлінгів, або особи, засуджені до тюремного ув'язнення на термін більше трьох місяців протягом останніх п'яти років без права заміни покарання на штраф, і банкрути. Особливі підстави позбавлення пасивного виборчого права передбачені на виборах до Парламенту Великобританії. Вони поширюються на: 1) осіб, на яких поширюється дія наказу про банкрутство (bankrutcyrestrictionorder) в Англії або Уельсі (Акт про підприємництво 2002 г. - The Enterprise Act 2002); осіб, які були визнані в судовому порядку банкрутами в Північній Ірландії, і осіб, чия власність була конфіскована в Шотландії; 2) осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 12 місяців;

  3) осіб, зайнятих на службі у Корони (зокрема, осіб, визнаних винними у вчиненні певних правопорушень в сфері виборчого законодавства) [1].

  До числа особливих видів позбавлення виборчого права в зарубіжних країнах можна віднести: призупинення виборчого

  права (на певний або невизначений термін, на конкретному рівні виборів); заборона реєстрації в якості кандидата від певної політичної партії; оголошення неизбираемости на певний термін [2]. Використання даних заходів констітуціонноправовой відповідальності дозволить підвищити рівень правової культури учасників

  виборчого процесу і відновити рівень довіри громадян до інституту виборів.

  Для збереження перспектив розвитку інституту конституційно-правової відповідальності необхідно зберегти баланс між інтересами виборців і держави в цілому і не перетворити остаточно виборчу систему сучасної Росії в систему призначення на ключові пости в системі державного і муніципального управління. Майбутнє має тільки той правовий інститут, в якому закладені перспективи і можливості реалізації.

  1. Сучасні виборчі системи. -

  Вип. 1: Великобританія, Канада, Мексика, Польща. - М.: Норма, 2006. - С. 76.

  2. Детальніше див .: Красінський В. В. Позбавлення виборчого права в зарубіжних країнах // Журнал зарубіжного законодавства та порівняльного правознавства. - 2008. - № 15 (вип. 4). - С. 49-53; Його ж. Про правових позиціях Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду Російської Федерації з питань обмеження виборчих прав у зв'язку з наявністю судимості. -URL: exandbusiness.org.ua (дата звернення: 01.12.2014).

  М. П. Клейменов

  Проблеми легітимності виборів в умовах військових дій

  Тривожною ознакою розвитку сучасного світу є криміналізація суспільних відносин. Криміналізація -це суспільно небезпечний процес, який створює широкий спектр глобальних загроз і загроз національній безпеці [1]. У Концепції зовнішньої політики Російської Федерації зазначено, що «на перший план в сучасній міжнародній політиці виходять мають транскордонну природу нові виклики і загрози, стрімко зростають їх рівні, диверсифицируются їх характер і географія. Перш за все, це небезпека поширення зброї масового знищення та засобів її доставки, міжнародний тероризм, неконтрольований трафік зброї і бойовиків, радикалізація суспільних настроїв, що провокує релігійний екстремізм і етноконфесійні антагонізми, нелегальна міграція, морське піратство, незаконний оборот наркотиків, корупція, регіональні і внутрішні кін-

  252

  Круглий стіл «Проблеми кримінальної відповідальності за порушення норм виборчого права ...»

  фліктена ... Глибоко трансформується транснаціональна організована злочинність, що набуває в умовах глобалізації макроекономічне вимір, що призводить до появи нових кримінальних "центрів сили", які акумулюють значні ресурси і послідовно розширюють сфери свого впливу, в тому числі шляхом проникнення у владні структури різних держав, фінансові і економічні інститути, встановлення зв'язків з терористичними і екстремістськими організаціями »[2].

  Криміналізація міжнародних відносин супроводжується виникненням електоральних загроз, які пов'язані з легітимністю виборчих процесів в умовах військових конфліктів і громадянських воєн. Центральне питання, на який слід отримати відповідь, полягає в тому, легітимні чи такі вибори. На перший погляд, відповідь на поставлене питання має бути негативним. Справді, міжнародні виборчі стандарти спрямовані на забезпечення свободи волевиявлення в умовах рівності, справедливості, відсутності насильства і маніпуляцій [3]. Про яку свободу волевиявлення може йти мова, коли йде громадянська війна, коли багатомільйонне населення не допускається центральною владою до виборчого процесу, його піддають бомбардуванням і артилерійським обстрілам?

  У той же час має право цей народ організувати проведення власних виборів, щоб надати легітимності власної політичної діяльності в якості адекватної відповіді на узурпацію влади в центрі? Здається, що тут відповідь має бути позитивною.

  Сучасна ситуація на Україні робить надзвичайно актуальними відповіді на поставлені питання. З одного боку, вибори 2014 року в Києві не сприяли вирішенню соціальних конфліктів. Навпаки, вони привнесли в українське суспільство додатковий заряд радикалізму [4]. Такий соціальний результат виборів суперечить призначенню виборчого права -Забезпечувати гармонізацію суспільних відносин. До того ж самі вибори здійс-

  ствлялісь на тлі організованих масових заворушень (руйнування пам'ятників радянської епохи), цькування опонентів (закидання їх у сміттєві баки) і представницького використання брудних технологій, що дає підставу констатувати актуалізацію проблеми електоральної злочинності. Виборчий процес в умовах електоральної злочинності - це нонсенс.

  З іншого боку, проведення виборів в ДНР і ЛНР надали легітимність владі цих республік, забезпечивши їм справді народну підтримку. Значення цих виборів полягає в реалізації права народу самому визначати власну долю. Це по-справжньому народні вибори, проведення яких повертає виборчого процесу його істинний сенс. Міжнародні спостерігачі, які були присутні на виборах в ЛНР і ДНР дали їм високу оцінку. «Я спостерігаю за процедурою голосування і скажу, що все проходить згідно з міжнародними стандартами і демократичним вимогам. Я розмовляв з людьми простими і тими, хто відповідальний за голосування. Найбільш важливе питання - впевненість людей у ​​своєму виборі, вони віддають собі звіт. І для них це не просто вибори, це можливість висловити свою думку », - заявив німецький спостерігач [5]. Невизнання результатів виборів з боку ряду західних країн висловлює їх прагнення перетворити Україну в плацдарм для антиросійської політики.

  1. Клейменов І. М. Криміналізація суспільних відносин // Вісник Омського університету. Серія «Право». - 2013. - № 3 (36).

  - С. 200-208.

  2. Концепція зовнішньої політики Російської Федерації (затв. Президентом РФ 12 липня 2008 року № Пр-1440). - URL: http://www.kremlin.org.ua.

  3. Міжнародні виборчі стандарти: збірник документів. - М .: ВЕСЬ СВІТ, 2004.

  - тисячу сто п'ятьдесят два з.

  4. Лизан І. Вибори і держбудівництва в умовах війни: про тактичні завдання Києва в Новоросії. - URL: http://www.odnako.org.

  5. Міжнародні спостерігачі визнали вибори в ЛНР легітимними і прозорими. -URL: http://www.org.uasvesna.su/news/1414965119.

  253


  Ключові слова: ВИБОРИ / ВИБОРЧІ ПРАВА / ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ / Преюдиция / ПІДКУП ВИБОРЦІВ / ELECTION / ELECTORAL RIGHTS / LIABILITY / PREJUDICE / BRIBERY OF VOTERS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити