Стаття присвячена видовою різноманітністю кровосисних комарів в околицях м Гомеля. У даній роботі було встановлено, що на досліджених ділянках мешкають такі види кровосисних комарів: Culex pipiens, Anopheles maculipennis, Culex modestus і Aedes communis. Найбільш масовим на всіх ділянках був вид Culex pipiens, його сумарна кількість склало 76% від загального числа всіх відловлених особин. Решта видів склали лише 24% в наступному співвідношенні: Culex modestus 17%, Anopheles maculipennis 5% і Aedes communis 2%. Практичне значення роботи полягало в тому, що отримані дані були використані при виконанні науково-дослідної теми ГБ 16-39: «Аналіз стану зооценозов екосистем різного типу південно-східного Полісся» на кафедрі зоології, фізіології та генетики біологічного факультету УО «Гомельський державний університет ім . Ф. Скорини ».

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Сурков Олександр Олександрович, Кінцева Анастасія Сергіївна


BLOOD-FEEDING MOSQUITOES (DIPTERA, CULICIDAE) THE SURROUNDINGS OF THE CITY OF GOMEL

The article is devoted to the species diversity of bloodfeeding mosquitoes in the surroundings of Gomel. In this work, it was found that the following species of bloodfeeding mosquitoes live in the studied areas: Culex pipiens, Anopheles maculipennis, Culex modestus and Aedes communis. Culex pipiens was the most abundant species at all sites, its total number was 76% of the total number of all captured individuals. The remaining species accounted for only 24% in the following ratio: Culex modestus 17%, Anopheles maculipennis 5% and Aedes communis 2%. The practical significance of the work was that the obtained data were used in the implementation of the research topic GB 16-39: "Analysis of the state of zoocenoses of ecosystems of different types of South-Eastern Polesie" at the department of zoology, physiology and genetics of the faculty of biology of the Gomel state University F. Skoriny ".


Область наук:

 • біологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Епоха науки


  Наукова стаття на тему 'кровоссальні комарі (DIPTERA, CULICIDAE) ОКОЛИЦЬ МІСТА ГОМЕЛЯ'

  Текст наукової роботи на тему «кровоссальні комарі (DIPTERA, CULICIDAE) ОКОЛИЦЬ МІСТА ГОМЕЛЯ»

  ?УДК 597.4 / .5: 639.2 / .3

  DOI 10.24411 / 2409-3203-2019-12129

  Кровоссальні комарі (DIPTERA, CULICIDAE) ОКОЛИЦЬ

  МІСТА ГОМЕЛЯ

  Сурков Олександр Олександрович

  старший викладач кафедри зоології, фізіології та генетики біологічного факультету

  УО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини»

  Білорусь, м Гомель Кінцева Анастасія Сергіївна студентка біологічного факультету

  УО «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини»

  Білорусь, м Гомель

  Анотація: Стаття присвячена видовою різноманітністю кровосисних комарів в околицях м Гомеля. У даній роботі було встановлено, що на досліджених ділянках мешкають такі види кровосисних комарів: Culex pipiens, Anopheles maculipennis, Culex modestus і Aedes communis. Найбільш масовим на всіх ділянках був вид Culex pipiens, його сумарна кількість склало 76% від загального числа всіх відловлених особин. Решта видів склали лише 24% в наступному співвідношенні: Culex modestus -17%, Anopheles maculipennis - 5% і Aedes communis - 2%. Практичне значення роботи полягало в тому, що отримані дані були використані при виконанні науково-дослідної теми ГБ 16-39: «Аналіз стану зооценозов екосистем різного типу південно-східного Полісся» на кафедрі зоології, фізіології та генетики біологічного факультету УО «Гомельський державний університет ім . Ф. Скорини ».

  Ключові слова: Кровососущие комарі, видове різноманіття.

  BLOOD-FEEDING MOSQUITOES (DIPTERA, CULICIDAE) THE SURROUNDINGS

  OF THE CITY OF GOMEL

  Surkov, Aleksandr Aleksandrovich

  chief educator, Department of Zoology, physiology and genetics, faculty of biology Gomel state University named after Francis Skarina Belarus, Gomel

  Kontsevaya Anastasiya Sergeevna student of the biological faculty Gomel state University named after Francis Skarina Belarus, Gomel

  Abstract: The article is devoted to the species diversity of blood- feeding mosquitoes in the surroundings of Gomel. In this work, it was found that the following species of blood- feeding mosquitoes live in the studied areas: Culex pipiens, Anopheles maculipennis, Culex modestus and Aedes communis. Culex pipiens was the most abundant species at all sites, its total number was 76% of the total number of all captured individuals. The remaining species accounted for only 24% in the following ratio: Culex modestus - 17%, Anopheles maculipennis - 5% and Aedes communis - 2%. The practical significance of the work was that the obtained data were used in the implementation of the research topic GB 16-39: "Analysis of the state of zoocenoses of

  ecosystems of different types of South-Eastern Polesie "at the department of zoology, physiology and genetics of the faculty of biology of the Gomel state University F. Skoriny".

  Key words: Blood- drying mosquitoes, species diversity.

  Кровоссальні комарі (Diptera, Culicidae) - найбільш численні представники дрібних комах комплексу гнусу, з тонким тілом, є активними кровососами людини і тварин. Комарі сімейства Culicidae є тимчасовими ектопаразитами хребетних тварин, які контактують з прокормітелей тільки в момент кровососания. Більшість самок цього сімейства харчуються кров'ю теплокровних тварин, але деякі з них активно харчуються і кров'ю людини [1].

  У сімейства Culicidae є важлива особливість, яка відрізняє їх від інших комах - це спеціалізоване будова ротового апарату самок. У самок верхні і нижні щелепи складають колючі стилети, гіпофарінксом перетворений в слинної канал, а верхня щелепа утворює харчової канал. У самців відбувається редукція ротової частини, зокрема верхніх і нижніх щелеп.

  Від місця виплоду комарі розлітаються зазвичай не більше ніж на 1 або 2 км. Розвиваються шляхом проходження чотирьох основних стадій: яйця, личинки, лялечки та імаго. Перші три стадії розвитку характеризуються як водні, остання - пов'язана з наземним способом життя.

  Мають велике практичне значення для людини, так як багато хто з них є переносниками небезпечних захворювань. Синантропними видами, тісно пов'язаними з людиною, вважаються такі види сімейства Culicidae, як Aedes aegypti, Culex quinquefaciatus, Culex pipiens molestus [2].

  Місцями дослідження були обрані три різних біотоп в околицях м Гомеля - 1) озеро «Вузьке», 2) болото поблизу УНБ «Ченко» і 3) поблизу дачного селища «Борець» (рисунок 1) [3].

  оз.Узкое

  J w I ^ i T? J -V i

  УНБ "Ченко"

  Сод ^ ДуС- ^ | 1

  К. 1 "Борець"

  Малюнок 1 - Місця проведення досліджень

  Об'єктом дослідження були кровоссальні комарі (Diptera, Culicidae). Вилов комарів проводився згідно стандартними методиками [3] протягом літнього періоду 2018 року.

  Визначення відловлених особин проводилося за допомогою визначальних таблиць

  [2, 4].

  Параметри біологічного різноманіття співтовариств комарів визначалися за формулами 1-4:

  Інформаційне різноманітність спільноти (індекс Шеннона):

  Н "= -2 (п / И) ^ (щ / И), (1)

  де п - число особин 1-го виду;

  N - загальне число особин всіх видів в співтоваристві.

  Індекс концентрації домінування (індекс Сімпсона):

  D = 2 (щ / И) 2, де П1 - число особин 1-го виду;

  N - загальне число особин всіх видів в співтоваристві.

  (2)

  Вирівняність видів в співтоваристві (індекс пієліт):

  е = Н '/ ln S, (3)

  де Н '- індекс Шеннона,

  S - число видів в співтоваристві.

  Коефіцієнт видової подібності спільноти (коефіцієнт Жаккара):

  Kg = C / ((A + B) -C). (4)

  де А - число видів в 1-м співтоваристві, B - число видів у 2-му співтоваристві, C - число видів, загальних для обох спільнот. Всього за період досліджень було виловлено 348 особин кровосисних комарів і кожен визначений до виду, систематичне положення їх наступне: Царство: Тварини (Animalia) Розділ: Двусторонне-симетричні (Bilateria) Тип: Членистоногі (Arthropoda) Клас: Комахи (Insecta) Загін: Двокрилі , або комарі і мухи (Insecta) Сімейство: комарі кровоссальні (Culicidae) Рід: комарі справжні (Culex)

  Вид: Комар-пискун, комар звичайний (Culexpipiens Linnaeus, 1758) Вид: Комар скромний (Culex modestus Ficalbi, 1890) Рід: Малярійні комарі (Anopheles)

  Вид: Малярійний комар (Anopheles maculipennis Meigen, 1818) Рід: Комарі Кусакі (Aedes)

  Вид: Кусака двуполосий (Aedes communis De Geer, 1776)

  Дані, по кількісному обліку, отримані в ході виконання роботи були зведені в таблицю 1, за видовим складом кровосисних комарів досліджених ділянок

  [5].

  З таблиці 1 видно, що найбільша кількість виловлених особин одного виду належить Culex pipiens всіх ділянках: на ділянці 1 - 77 особин, ділянці 2 - 95 особин і на ділянці 3 - 92 особини.

  Процентний вміст видів на кожній ділянці дослідження, які були розраховані за даними наведеними в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Видова різноманітність кровосисних комарів на

  Вид Ділянка 1 Ділянка 2 Ділянка 3 I

  Culex pipiens 77 95 92 264

  Anopheles maculipennis 7 6 3 16

  Culex modestus 20 19 22 61

  Aedes communis 2 + 2 3 7

  Всього особин 105 122 121 348

  На малюнку 2 відображено процентний вміст видів різних родів кровосисних комарів на ділянці 1. Вид Culexpipiens 73% від всіх видів, Culex modestus 19%. Найменше було виловлено комарів, що відносяться до двох видів: Anopheles maculipennis і Aedes communis в кількості по 7, 2 особин або по 6% і 2% від загального числа всіх відловлених особин. Можна зробити висновок про те, що вид Culex pipiens є домінуючому для даної ділянки.

  Малюнок 2 - Процентне співвідношення видів кровосисних комарів на ділянці 1

  Аналізуючи малюнок 3 видно, що переважним видом є Culex pipiens, який був виловлений в кількості 95 особин - це склало 78% від загального числа

  відловлених видів кровосисних комарів. Так само виловлено 19 особин виду Culex modestus, що склало 15%. Найменше кількість кровосисних комарів склали види Aedes communis (2 особини) і Anopheles maculipennis (6 особин), що в процентному відношенні склало 2% і 5% відповідно.

  Малюнок 3 - Процентне співвідношення видів кровосисних комарів на ділянці 2

  Аналізуючи малюнок 4, можна зробити висновок про наступне: на ділянці 3 (болото околиці УНБ "Ченко") були спіймані представники чотирьох видів: Culex pipiens -76%, Culex modestus - 18%. Такі види, як Aedes communis і Anopheles maculipennis на ділянці 3 - по 3% .

  Малюнок 4 - Процентне співвідношення видів кровосисних комарів на ділянці 3

  Таким чином, середнє процентне співвідношення видів кровосисних комарів (Diptera, Culicidae) по всіх трьох ділянках околиць міста Гомеля представлені на малюнку 5.

  Малюнок 5 - Процентне співвідношення видів кровосисних комарів околиць міста Гомеля

  З малюнка 5 видно, що переважним видом був Culexpipiens. В сумі, вид Culex pipiens склав 76% від загального числа всіх відловлених особин. Решта видів склали лише 24%.

  Параметри біологічного різноманіття співтовариств комарів на досліджуваних ділянках відображені в таблиці 2.

  Аналізуючи отримані дані таблиці 2, можна відзначити, що індекс Шеннона на всіх ділянках склав менше 1, що свідчить про малу чисельність видів в співтоваристві. Індекс Сімпсона має високий показник, наближений до 1, що свідчить про стабільність і що менше число видів домінує в суспільстві. Вирівняність видів в співтоваристві по Пієліт за отриманими даними відображає цілісність біоценозу. Коефіцієнт Жаккар зі спільнот наближений до 1 або дорівнює 1, що показує повну схожість в співтоваристві.

  Таблиця 2 - Параметри біологічного різноманіття співтовариств кровосисних комарів на обстежених участках_

  Індекси Ділянка 1 Ділянка 2 Ділянка 3

  H '(індекс Шеннона) 0,24 0,28 0,13

  D (індекс Сімпсона) 1 0,83 0,89

  Е (індекс пієліт) 0,17 0,2 0,09

  K (коефіцієнт Жаккара) 1 0,75 0,75

  Практичне значення роботи полягало в тому, що отримані дані були використані при виконанні на кафедрі зоології, фізіології та генетики науково-дослідної теми ГБ 16-39: «Аналіз стану зооценозов екосистем різного типу південно-східного Полісся». Автори висловлюють подяку всім співробітникам кафедри, які надавали допомогу на різних етапах даного дослідження.

  Список літератури:

  1. Takken, W. Host preferences of blood-feeding mosquitoes / W. Takken, N.O. Verhulst // Annual Review of Entomology, 2013. - № 58. - Р.433-453.

  2. Горностаєва, Р.М. Комарі Москви і Московської області: Керівництво для практ. служби охорони здоров'я Моск. регіону / Р.М. Горностаєва, А.В. Данилов. - М .: КМК Scientific Press, 1999. - 342 с.

  3. Кінцева А.С., Юрченко В.Д. Кровоссальні комарі (Diptera, Culicidae) / А.С. Кінцева, В.Д. Юрченко, рук. А.А. Сурков // Дні студентської науки: матеріали XLVIII студентської науково-практичної конференції, Гомель, 14-15 травня 2019 г. / редкол .: Р.В. Бородич (гол. Ред.) [Та ін.]. - Гомель: ГГУ ім. Ф. Скорини, 2019. -Ч.1. - С. 35-36.

  4. Гончаренко, Г.Г. Определительная таблиця підрядів і родин двокрилих комах (Diptera) Білорусі та суміжних держав / Г.Г. Гончаренко, А.А. Сурков, Н.Г. Горностаєв, В.Г. Митрофанов // Известия Гомельського державного університету ім. Ф. Скоріни.- 2017.- №6.- С. 5-14.

  5. Сурков, А.А. Видове різноманіття і добова активність кровосисних комарів Гомельського району А.А.. Сурков, А.С. Кінцева, В.Д. Юрченко // Молодий вчений. - 2019. - № 37 (275). - с.106-107.


  Ключові слова: кровоссальні комарі /видове різноманіття

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити