У статті наведено результати аналізу думки лікарів і фармацевтичних працівників про критерії віднесення лікарських засобів до відпуску без рецепта лікаря. У роботі були використані методи експертних оцінок, математико-статистичні, контент-аналіз, логіко-теоретичні. На підставі проведеного дослідження розроблено критерії віднесення ЛЗ до відпуску без рецепта лікаря.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Кугач В. В., Тарасова Є. Н.


In the article results of the analysis of opinion of doctors and pharmaceutical workers about criteria are presented methods of expert estimations, mathematic-statistical, the content-analysis, logic-theoretical have been used in the work. Criteria for the classification of drugs as over-the-counter on the basis of the carried out research are developed.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва: 2008
  Журнал: Вісник Вітебського державного медичного університету

  Наукова стаття на тему 'Критерії віднесення лікарських засобів до відпуску без рецепта лікаря'

  Текст наукової роботи на тему «Критерії віднесення лікарських засобів до відпуску без рецепта лікаря»

  ?КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ лікарських засобів До відпуску без рецепта ЛІКАРЯ

  Кугач В.В .. ТАРАСОВА Е.Н.

  УО «Вітебський державний ордена Дружби народів медичний

  університет »

  Резюме. У статті наведено результати аналізу думки лікарів і фармацевтичних працівників про критерії віднесення лікарських засобів до відпуску без рецепта лікаря. У роботі були використані методи експертних оцінок. математико-статистичні. контент-аналіз. логіко-теоретичні. На підставі проведеного дослідження розроблено критерії віднесення ЛЗ до відпуску без рецепта лікаря.

  Ключові слова: лікарські засоби. реалізація ЛЗ без рецепта

  лікаря.

  Abstract. In the article results of the analysis of opinion of doctors and pharmaceutical workers about criteria are presented methods of expert estimations. mathematic-statistical. the content-analysis. logic-theoretical have been used in the work. Criteria for the classification of drugs as over-the-counter on the basis of the carried out research are developed.

  Адреса для кореспонденції: Республіка

  Білорусь. 210023. м.Вітебськ. пр-т Фрунзе. 27. Вітебський державний медичний університет. кафедра ОЕФ. - Тарасова Е.Н.

  У різних країнах існують різні підходи до критеріїв віднесення лікарських засобів (ЛЗ) до безрецептурного відпуску, і перелік ЛЗ, що реалізуються без рецепта лікаря, також варіює. Тому лікарські засоби, які віднесені до безрецептурних в одній країні, можуть відпускатися за рецептом в інший [1, 2].

  Світова практика передбачає розподіл ЛЗ за різними категоріями. Наприклад, у Великій Британії все ЛЗ розділені на три категорії: ЛЗ, які відпускаються тільки за рецептом лікаря; безрецептурні ЛЗ, дозволені для продажу через загальну торговельну мережу; безрецептурні ЛЗ, які відпускаються тільки через аптеки. У Чехії ЛЗ діляться на: ЛЗ, які відпускаються тільки за рецептом; рецептурні ЛЗ, дозволені для безрецептурного відпуску; ЛЗ, дозволені для продажу не в аптеках [2].

  На статус ЛЗ може впливати соціальний аспект. Так, наприклад, в країнах з розвиненою системою страхової медицини, ЛС, яке за своїми фармакологічними властивостями може бути віднесено до безрецептурних,

  часто має статусу рецептурного, так як в даному випадку пацієнт отримує відшкодування з страхового фонду [1].

  В Іспанії ЛЗ діляться на ЛЗ, які відпускаються тільки за рецептом; безрецептурні ЛЗ, що застосовуються виключно для самолікування, витрати на їх придбання не відшкодовується; безрецептурні ЛЗ, які можуть

  відпускатися як за рецептом лікаря, так і без рецепта [2, 3].

  У Республіці Білорусь відповідно до «Закону про лікарські засоби» від 20 липня 2006 № 161 - роздрібна реалізація лікарських засобів здійснюється за рецептом і без рецепта лікаря [4].

  У нашій країні відсутні науково обґрунтовані критерії віднесення лікарських засобів до безрецептурного відпуску. Тому метою дослідження було розробити критерії віднесення ЛЗ до відпуску без рецепта лікаря.

  Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання:

  1) Вивчити думку лікарів і фармацевтичних працівників про критерії віднесення ЛЗ до безрецептурного відпуску;

  2) Визначити узгодженість думок в групі експертів-лікарів і в групі експертів-провізорів (фармацевтів);

  3) Визначити узгодженість думок між медичними і фармацевтичними працівниками;

  4) Вивчити категорії відпуску лікарських засобів в зарубіжних країнах.

  методи

  У роботі використовували методи експертних оцінок, математікостатістіческіе, контент-аналіз, логіко-теоретичні.

  Необхідна і достатня кількість експертів (п), згідно статистичному підходу, визначали [5, 6]:

  п ||

  Р

  "2

  (1)

  2

  де 12Р - показник достовірності для заданої довірчої ймовірності Р = 0,95;

  е - задається до початку опитування гранично допустима помилка, виражена в частках середнього квадратичного відхилення:

  е = - (2)

  а

  де е - абсолютна похибка;

  о- середньоквадратичне відхилення.

  При довірчій ймовірності Р = 0,95 значення 1 знаходили по таблиці

  р

  значень функції Лапласа з умови Ф (г) = -. По таблиці знайшли 1 = 1,96.

  Прийнявши е 1 = 0,5 [6], отримали необхідне число експертів, рівне 15:

  п = 1962 = 15 (3)

  0,52 4 7

  Якщо вдається підібрати велике число експертів, то вірогідність результату їх роботи підвищується. Валідність колективної оцінки з ростом кількості складу групи збільшується [6].

  При проведенні дослідження було опитано 110 лікарів з поліклінік різних обласних центрів Республіки Білорусь і 303 фармацевтичних працівників.

  Анкети для лікарів і провізорів були затверджені в Міністерстві охорони здоров'я Республіки Білорусь (20.12.2006 р). З метою вивчення думки фармацевтичних та медичних працівників про критерії віднесення лікарських засобів до безрецептурного відпуску експертам було запропоновано розташувати в міру значущості наступні критерії:

  а) відсутність обмежень застосування для дітей і осіб похилого віку;

  б) якість;

  в) наявність достатнього досвіду застосування ЛЗ;

  г) безпеку;

  д) ефективність;

  е) невисока вартість ЛЗ;

  ж) зручна упаковка;

  з) простота схеми прийому;

  і) дозування;

  к) кількість доз в упаковці;

  л) відсутність у фармакологічній характеристиці відомостей про негативний вплив діючих речовин на печінку, нирки, серцеву діяльність;

  м) легко розпізнаються симптоми захворювання самим пацієнтом;

  н) лікарський засіб не завдасть великої шкоди здоров'ю при неправильному застосуванні або невеликій передозуванні.

  Також були задані питання, які критерії вони б ще додали до вищеперелічених і які виключили.

  Анкети були оброблені з урахуванням коефіцієнта компетентності (Кк) експертів. При розрахунку коефіцієнта компетентності нами оцінювалися об'єктивні показники, пов'язані з досвідом професійної діяльності. При цьому експерт міг бути оцінений від 1 до 10 балів, а коефіцієнт компетентності, відповідно, від 0,1 до 1,0 (таблиця 1).

  Таблиця 1

  Дані, необхідні для розрахунку коефіцієнта компетентності

  показники Бали

  Рівень освіти

  вища 2

  середнє 1

  Стаж роботи за фахом

  0 - 1 рік 0

  2 - 5 років 1

  6 - 10 років 2

  11 - 15 років 3

  16 - 20 років 4

  Більше 20 років 5

  кваліфікаційна категорія

  Без категорії 0

  друга 1

  перша 2

  Вища 3

  Для отримання необхідних даних по критеріях віднесення лікарських засобів до безрецептурного відпуску були відібрані анкети з коефіцієнтом компетентності (Кк) > 0.5 лікарів (78 анкет) і

  фармацевтичних працівників (235 анкет) (обробці піддавалися тільки правильно заповнені з даного блоку питань).

  При цьому експерт з коефіцієнтом компетентності 0.5 із середньою освітою мав стаж роботи за фахом щонайменше 16 років. а при наявності мінімум другої кваліфікаційної категорії - стаж роботи 11 років і більше. Експерт з коефіцієнтом компетентності 0.5 з вищою освітою мав стаж роботи 11 років і більше. а при наявності мінімум другої кваліфікаційної категорії - понад 6 років.

  У групі лікарів у 13% експертів Кк = 0.5; у 8% Кк = 0.6; у 11% Кк = 0.7; у 29% Кк = 0.8; у 33% Кк = 0.9; і у 6% експетов Кк = 1.0. У групі фармацевтичних працівників у 9% експертів Кк = 0.5; у 24% Кк = 0.6; у 22% Кк = 0.7; у 14% Кк = 0.8; у 23% Кк = 0.9; і у 7% експертів Кк = 1.0.

  При обробці даних. в разі. коли експерт присвоїв різних об'єктів один і той же ранг. об'єктам присвоювалися стандартизовані ранги. Значення стандартизованого рангу дорівнювало середньому арифметичному суми місць. поділених між собою об'єктами з однаковими рангами. Сума стандартизованих рангів (Б). отриманих в результаті ранжирування п об'єктів дорівнювала сумі перших п чисел натурального ряду. тобто [7. 8. 9]:

  ^ = П (п + 1) (4)

  2

  Для характеристики узгодженості індивідуальних ранжировок окремо в групі лікарів і в групі фармацевтичних працівників застосовували коефіцієнт конкордації Кендела (^) [7. 8. 10. 11. 12. 13].

  п -

  12? (5, - 5) 2

  * = "2 (з) (5)

  т (п - п)

  де 5, - сума рангів. отриманих даним об'єктом у всіх ранжировках;

  5 - середня сума рангів. отримана одним об'єктом;

  т - число експертів;

  п - число ранжируваних об'єктів.

  У разі пов'язаних рангів. коли будь-якої експерт присвоїв декільком об'єктом однакові ранги. коефіцієнт узгодженості розраховували за формулою [7. 8. 10. 11. 12. 13]:

  п -

  12? (5, - 5) 2

  * = ----- 5: 1 ---------------------------------------- --- (6)

  т 2 (П3 - п) - т1 7,

  , = 1

  Ц

  3

  I = 1

  7 - показник пов'язаних рангів в ранжировке 1-го експерта;

  Ц - число груп рішень з збіглися рангами в сукупності рішень

  1-го експерта;

  I - номер групи з збіглися рангами;

  - число збігів 1-го експерта в групі з номером ,.

  Коефіцієнт конкордації також застосовували для пошуку експертів. запропонували ранжування. найбільш відрізняються від групових (так званих «єретиків»). Для цього. після обчислення W для всієї групи експертів в цілому. обчислювали коефіцієнт конкордації для групи. з якої один експерт виключений. При цьому вважали. що. якщо значення W підвищувався. то виключена ранжування «розпушує» групу. Виключаючи черзі кожного експерта. знаходили експерта. Топ сайтів якого найбільш сильно розпушує групу.

  Оцінку значущості коефіцієнта конкордації W проводили за критерієм X Пірсона при наявності пов'язаних рангів (окремо в групі лікарів і фармацевтичних працівників) [7. 8. 10. 11. 12. 13]:

  X

  125

  тп (п +1) -

  п

  (8)

  2 + 2 Розраховані значення% порівнювали з табличними% таб (а. К). з

  рівнем значущості а і числом ступенів свободи к = п-1.

  Для характеристики ступеня узгодженості двох ранжировок (лікарів і

  фармацевтичних працівників) між собою використовували коефіцієнт

  рангової кореляції Спірмена (р) [7. 8. 11. 12. 13]:

  п

  61 (X - Уг) 2 р = 1 + 1 =

  Р = 1 - п (п2 -1) (9)

  де Xj, yt - ранги пов'язаних значень ознак;

  n - число ранжируваних об'єктів.

  Для перевірки значущості рангового коефіцієнта кореляції визначали поріг. нижче якого коефіцієнт кореляції вважався незначним. Визначення порога здійснювали в припущенні. що мало місце незалежність ранжировок. При виконанні нуль-гіпотези відхилення розрахункових значень коефіцієнта кореляції від нуля носять випадковий характер і підкоряються нормальному розподілу. Якщо відхилення виявляється переважаючим за величиною встановлений поріг. нуль-гіпотеза відхиляється. і коефіцієнт кореляції вважається значимим. Для встановлення порога 5 використовували формулу [11]:

  -a (io)

  yjm -1 2

  де m - кількість ранжируваних об'єктів;

  а - ймовірність. задає рівень можливої ​​помилки;

  Y (x) = Ф1 (х) - функція. зворотна функції нормального закону розподілу.

  Контент-аналіз застосовували при аналізі відкритих питань анкет.

  Результати та їх обговорення

  При обробці даних нами були отримані ранжування критеріїв віднесення лікарських засобів до безрецептурного відпуску окремо в групі лікарів і в групі фармацевтичних працівників.

  Для характеристики узгодженості індивідуальних ранжировок розрахували коефіцієнт конкордації Кендела (W).

  У групі фармацевтичних працівників отримали W = 0.52; в групі лікарів W = 0.50.

  Оцінку значущості розрахованих значень коефіцієнта конкордації

  W проводили за критерієм c Пірсона при наявності пов'язаних рангів.

  22 Отримали: з (лікарі) = 150.7; з (фармацевтичні працівники) = 927.5

  2 + 2 Розраховані значення% порівнювали з табличними% таб (а. К). з

  рівнем значущості а = 0.05 і числом ступенів свободи к = 12. При цьому% таб (а.

  22

  к) = 21.0. Так як % > % Таб (а. К). то з імовірністю 95% встановили. що думка експертів є узгодженим.

  Отримані ранжування в групі лікарів і фармацевтичних працівників представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2

  Ранги критеріїв віднесення ЛЗ до безрецептурного відпуску

  критерій 5ангі

  Лікарі Провізори (фармацевти)

  а) відсутність обмежень застосування для дітей і осіб похилого віку 2 + 2

  б) якість 6 4

  в) наявність достатнього досвіду застосування ЛЗ 4 5

  г) безпеку 1 + 1

  д) ефективність 7 3

  е) невисока вартість ЛС 11 11

  ж) зручна упаковка 12 12

  з) проста схема приймання 9 9

  і) дозування 10 10

  к) кількість доз в упаковці 13 13

  л) відсутність у фармакологічній характеристиці відомостей про негативний вплив діючих речовин на печінку. нирки. серцеву дiяльнiсть 5 7

  м) легко розпізнаються симптоми захворювання самим пацієнтом 8 8

  н) лікарський засіб не завдасть великої шкоди здоров'ю при неправильному застосуванні або невеликій передозуванні 3 6

  Для характеристики ступеня узгодженості отриманих ранжировок лікарів і фармацевтичних працівників між собою розраховували коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (р). Отримали р = 0.91.

  Для перевірки значущості рангового коефіцієнта кореляції визначили поріг. нижче якого коефіцієнт кореляції вважався незначним. Отримали 8 = 0.57.

  Так як р = 0.91 > 0.57. отже. коефіцієнт кореляції визнали значущим. а думка провізорів і лікарів узгодженим.

  Так як безпека. ефективність і якість є критеріями і для лікарських засобів. реалізованих за рецептом лікаря. ми вирішили виділити дані критерії із загального списку. відзначивши для лікарських

  засобів, що реалізуються без рецепта лікаря. лише особливі вимоги. Отримали такі ранги (таблиця 3).

  Таблиця 3

  Ранги критеріїв віднесення ЛЗ до безрецептурного відпуску (виключаючи безпеку, ефективність і якість)

  критерій 5ангі

  Лікарі Провізори (фармацевти)

  а) відсутність обмежень застосування для дітей і осіб похилого віку 1 + 1

  в) наявність достатнього досвіду застосування ЛЗ 3 2

  е) невисока вартість ЛЗ 8 8

  ж) зручна упаковка 9 9

  з) проста схема прийому 6 6

  і) дозування 7 7

  к) кількість доз в упаковці 10 10

  л) відсутність у фармакологічній характеристиці відомостей про негативний вплив діючих речовин на печінку. нирки. серцеву дiяльнiсть 4 4

  м) легко розпізнаються симптоми захворювання самим пацієнтом 5 5

  н) лікарський засіб не завдасть великої шкоди здоров'ю при неправильному застосуванні або невеликій передозуванні 2 3

  В даному випадку коефіцієнт рангової кореляції Спірмена р = 0,99, при цьому 8 = 0,65. Так як р = 0,99 > 0.65. то коефіцієнт кореляції визнали значущим. Таким чином. думка лікарів і фармацевтичних працівників добре узгоджено.

  Експерти в анкетах також відзначили критерії віднесення лікарських засобів до безрецептурного відпуску. які вони б виключили з перерахованих вище. З даного питання висловилися 139 фармацевтичних працівників і 27 лікарів. З них 58% експертів-провізорів (фармацевтів) виключили б з критеріїв віднесення лікарських засобів до безрецептурного відпуску невисоку вартість лікарського засобу. 54%

  - кількість доз в упаковці. 47% - зручну упаковку. 27% - дозування. Лікарі-експерти виключили б зручну упаковку (59%). невисоку вартість лікарського засобу (56%). кількість доз в упаковці (44%). дозування (30%).

  Таким чином. з урахуванням ранжування критеріїв ми виключили невисоку вартість лікарського засобу. зручну упаковку і кількість доз в упаковці.

  Нами також проведено аналіз відповідей експертів на питання. які ще критерії віднесення лікарських засобів до безрецептурного відпуску вони б запропонували. Серед запропонованих критеріїв можна відзначити наступні:

  експерти-лікарі - прийом лікарських засобів тривалий час при хронічних захворюваннях (Кк = 0.8); відсутність у фармакологічній характеристиці звикання до лікарського засобу або лікарської залежності (Кк = 0.8);

  експерти-провізори (фармацевти) - вид лікарської форми (Кк = 0.9); постійний прийом лікарських засобів при хронічних і тривалих захворюваннях (Кк = 0.9); мінімальна вираженість побічних ефектів (Кк =

  0.6).

  На підставі отриманої інформації та аналізу категорій відпуску лікарських засобів в зарубіжних країнах із застосуванням логікотеоретіческіх методів нами були розроблені критерії віднесення лікарських засобів до безрецептурного відпуску.

  Лікарські засоби. реалізовані без рецепта лікаря. як і всі ЛЗ. повинні відповідати вимогам безпеки, ефективності та якості.

  Відповідно до Закону про лікарські засоби. безпеку ЛЗ позитивними характеристика лікарського засобу. заснована на порівняльному аналізі його ефективності і оцінки ризику заподіяння шкоди життю і здоров'ю людини.

  Ефективність ЛЗ - характеристика ступеня позитивного впливу лікарського засобу на перебіг або тривалість захворювання. запобігання вагітності. реабілітацію хворих шляхом внутрішнього або зовнішнього застосування.

  Якість ЛЗ - відповідність лікарського засобу вітчизняного виробництва вимогам фармакопейної статті. а лікарського засобу іноземного виробництва - вимогам нормативного документа його виробника. Містить показники та методи контролю за якістю лікарського засобу.

  Однак до критерію безпеки лікарського засобу. реалізованого без рецепта лікаря. повинні пред'являтися підвищені вимоги. так як споживач приймає його без медичного спостереження.

  Специфічні критерії для безрецептурних лікарських засобів: Шлях введення лікарського засобу не вимагає допомоги медичного персоналу - все лікарські форми для ін'єкцій ставляться до рецептурного відпуску.

  Відсутність обмежень застосування для дітей і осіб похилого віку - якщо не можна застосовувати даний лікарський засіб дітям до певного віку. в переліку повинні бути відповідні вказівки. Наприклад. ацетилсаліцилова кислота - для лікування дітей до 12 років (Австрія. Ірландія). до 3 років (Греція). до 16 років (Іспанія) - відпустка за рецептом лікаря; Фамотидин (в Ірландії) - для лікування дітей старше 16 років - відпустка без рецепта лікаря.

  Лікарський засіб не нанесе великої шкоди здоров'ю при неправильному застосуванні або невеликій передозуванні - у лікарського засобу безрецептурного відпуску повинна бути велика широта терапевтичної дії і широкий діапазон терапевтичних концентрацій.

  Наявність досвіду застосування лікарського засобу (лікарський засіб застосовується давно, у широкої групи людей, побічні ефекти лікарського засобу вивчені) - при визначенні тривалості

  застосування лікарського засобу можна використовувати досвід його застосування в інших країнах. Так. в світовій практиці. як правило. все нові лікарські засоби на ринку. незважаючи на наявність даних про безпеку. перші п'ять років відносяться до рецептурних.

  Відсутність у фармакологічній характеристиці відомостей про кардиотоксическим, гепатотоксичні, нефротоксичні дії лікарського засобу - якщо при тривалому застосуванні і у великих дозах можливі прояви даних ефектів - споживачеві необхідно

  про це знати. Наприклад. у парацетамолу - при тривалому застосуванні у великих дозах можлива гепатотоксична дія.

  Легко розпізнаються симптоми захворювання самим пацієнтом-симптоми. при яких показано безрецептурний лікарський засіб. повинні мати можливість правильної оцінки пацієнтом.

  Проста схема прийому лікарського засобу - при застосуванні лікарського засобу безрецептурного відпуску у споживача не повинно виникати труднощів. пов'язаних з розрахунком разової. добової і курсової дози. Труднощі можуть викликати розрахунок дозування лікарського засобу на 1 кг маси тіла (наприклад. Мг / кг. Мкг / кг) або виходячи з величини поверхні тіла (на 1 м).

  Певна доза для деяких лікарських засобів. Деякі монопрепарати реалізуються без рецепта лікаря в певному дозуванні. наприклад. Фамотидин - 10 мг (Фінляндія. Франція. Німеччина. Ірландія. Великобританія. Польща. Росія).

  У складі комбінованих - наприклад. кодеїн в складі певних комбінованих лікарських засобів в дозуванні 8 мг. 10 мг (Росія). 20 мг (Франція. Ірландія). 15 мг або 15 мг / мл в сиропах від кашлю (Нідерланди). 20 мг або 1.5% (Великобританія) і в певній кількості реалізуються без рецепта лікаря.

  Певна лікарська форма лікарського засобу. Наприклад. Ацикловір - мазь очна. крем для зовнішнього застосування. мазь для зовнішнього застосування (Росія). мазь (Фінляндія). крем (Великобританія); Кромогликат - очні краплі (Австрія. Болгарія. Польща). очна мазь (Франція). очні краплі і краплі для носа (Ірландія. Іспанія) -отпуск без рецепта лікаря.

  Кількість доз при відпуску лікарських засобів - обмеження відпуску лікарського засобу в кількості доз для своєчасного в разі необхідності звернення пацієнта до фахівця.

  Відсутність відомостей про застосування лікарського засобу з іншою метою, відмінною від показань до застосування - якщо є відомості про неправильне застосування лікарського засобу. його не можна віднести до безрецептурних. так як може завдати істотної шкоди здоров'ю. Наприклад. Дифенгидрамин (Димедрол) у багатьох країнах відпускається без рецепта лікаря (Австрія. Бельгія. Франція. Німеччина. Греція. Ірландія. Італія. Португалія. Іспанія. Великобританія. Чеська Республіка. Аргентина. Канада. Японія. Корея. Мексика. Сінгапур. США). Однак в нашій країні віднести Дифенгидрамин до безрецептурного відпуску неможливо. так як відомо про його застосування з метою. відмінною від показань до застосування.

  висновок

  В результаті проведеного дослідження визначено узгоджена думка фахівців (окремо в групі експертів-лікарів і фармацевтичних працівників) з приводу критеріїв віднесення лікарських засобів до відпуску без рецепта лікаря. Доведено узгоджена думка між медичними працівниками і провізорами (фармацевтами) з даного питання.

  На підставі проведеного дослідження розроблено критерії для класифікації лікарських засобів. що підлягають відпуску без рецепта лікаря.

  література

  1. Чіткі критерії - менше помилок // Тижневик Аптека

  [Електронний ресурс]. - 2005. - №33 (504). - Режим доступу:

  http://www.apteka.ua/archives/504/index.html. - Дата доступу: 04.01.2006.

  2. Тарасова. Е.Н. Деякі аспекти безрецептурного відпуску лікарських засобів / О.М. Тарасова. В.В. Кугач // Вісник фармації. - 2006.

  - № 1 (31). - С. 9 - 18.

  3. Кугач. В.В. Фармація Іспанії / В.В. Кугач. А. Лопес-Сантьяго. Е.Н. Тарасова // Рецепт. - 2006. - № 6 (50). - С. 14 - 18.

  4. Про лікарські засоби: Закон Респ. Білорусь від 20 липня 2006 р .. № 161-З // Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2006. - № 122. -2/1258.

  5. Закс. Л. Статистичне оцінювання / Л. Закс; під ред. Ю.П. Аддлера. В.Г. Горського. - М: Статистика. 1976. - 598 с.

  6. Методи організації експертизи та обробки експертних оцінок в

  менеджменті: учеб.-методич. Посібник / Воронезький державний

  університет; авт.-упоряд. В.Н. Ейтінгон. М.А. Кравець. Н.П. Панкратова. -Воронеж. 2004. - 44 с.

  7. Бешелев. С.Д. Математико-статистичні методи експертних оцінок / С. Д. Бешелев. Ф.Г. Гурвич. - М: Статистика. 1980. - 160 с.

  8. Гінзбург. А.І. Статистика / А.І. Гінзбург. - СПб: Пітер. 2002. -

  128 з.

  9. Метод ранжирування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sseu.ru/edumat/ei/optimize/15.htm. - Дата доступу: 04.10.2007.

  10. Лазеева. М.П. Використання статистичних критеріїв перевірки

  гіпотез для оцінки інформативності факторів / М.П. Лазеева. А.А. Лопатин [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

  http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=9185&table = papers_file&tape = 0&conn = сопЮВ. - Дата доступу 03.10.2007.

  11. Тинякова. В.І. Математичні методи обробки експертної інформації: посібник / В.І. Тинякова. - Воронеж. 2006. - 68 с.

  12. Експертні оцінки в соціологічних дослідженнях / С.Б. Кримський [и др.]. - Київ: Наукова думка. 1990. - 320 с.

  13. Шмерлінг. Д.С. Про перевірку узгодженості думок експертів / Д.С. Шмерлінг // Статистичні методи аналізу експертних оцінок: вчені записки за статистикою / під ред. Ю.Н. Тюріна. А.А. Френкель. - М: Наука. 1977. - С. 77 - 83.


  Ключові слова: ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ /реалізація ЛЗ без рецепта лікаря

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити