У даній статті розглядаються основні методології управленіяIT-проектами. наявність методології допоможе команді IT-проекту швидко приступити до роботи, стандартизувати результати і прискорити прийняття рішень. від вибору методології залежить успешностьзавершенія IT-проекту і взаємодія команди в проекті, поетомунеобходімо якомога точно вибрати відповідну методологію управління IT-проекту. На основі розглянутих методологій виделеникрітеріі вибору методології у правління IT-проектами. Крітеріівибора методології управління IT-проектами і їх значення помогутвибрать методологію управління IT-проектом, яка ідеально відповідає цілям IT-проекту, можливостям команди і требованіямзаінтересованних сторін, що підвищить відсоток успішності реалізації IT-проектів компанії.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Торосян Олена Костянтинівна, Тюлькина Анастасія Сергіївна


SELECTION CRITERIA FOR IT PROJECT MANAGEMENT

In this article the basic methodologies of IT project management are considered.The presence of the methodology will help the IT project team to start workingquickly, standardize results and accelerate decision-making process. The choiceof methodology defines the success of IT project completion and high efficiency ofthe team interaction within the project, so it is necessary to select the appropriateIT project management methodology as accurately as possible. Based on theconsidered methodolog ies the selection criteria for the methodology of ITmanagement are recognized. The selection criteria for the IT project managementmethodology and their values ​​will help to choose an IT project managementmethodology that ideally matches the goals of the IT project, the capabilities ofthe team and the requirements of the stakeholders which in the end will increasethe success implementation rate of the company's IT projects.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2020


  Журнал

  Петербурзький економічний журнал


  Наукова стаття на тему 'КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ IT-ПРОЕКТАМИ'

  Текст наукової роботи на тему «КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ IT-ПРОЕКТАМИ»

  ?КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 1Т-ПРОЕКТАМИ

  SELECTION CRITERIA FOR IT PROJECT MANAGEMENT

  УДК 005

  DOI: 10.25631 / PEJ.2020.1.99.108

  Торосян Олена Костянтинівна

  ординарний доцент факультету технологічного менеджменту та інновацій Національного дослідницького університету ІТМО, кандидат економічних наук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  TOROSYAN, Elena Konstantinovna

  Associate Professor at the Faculty of Technological Management and Innovations of the ITMO University, Candidate of Economic Sciences, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Тюлькина Анастасія Сергіївна

  магістрант факультету технологічного менеджменту та інновацій Національного дослідницького університету ІТМО, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  TIULKINA, Anastasiia Sergeevna

  Master's student of Faculty of Technological Management and Innovations of the ITMO University, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  анотація.

  У даній статті розглядаються основні методології управління проектами. Наявність методології допоможе команді проекту швидко приступити до роботи, стандартизувати результати і прискорити прийняття рішень. Від вибору методології залежить успішність завершення проекту і взаємодія команди в проекті, тому необхідно якомога точно вибрати відповідну методологію управління ^-проекту. На основі розглянутих методологій виділені критерії вибору методології управління проектами. Критерії вибору методології управління проектами та їх значення допоможуть вибрати методологію управління ^ -проект, яка ідеально відповідає цілям ^-проекту, можливостям команди і вимогам зацікавлених сторін, що підвищить відсоток успішності реалізації проектів компанії.

  Ключові слова: методологія, критерії, ^ -проект, спіральна модель, команда, зацікавлені сторони, організація.

  © Торосян Е. К., Тюлькина А. С., 2020.

  Abstract.

  In this article the basic methodologies of IT project management are considered. The presence of the methodology will help the IT project team to start working quickly, standardize results and accelerate decision-making process. The choice of methodology defines the success of IT project completion and high efficiency of the team interaction within the project, so it is necessary to select the appropriate IT project management methodology as accurately as possible. Based on the considered methodologies the selection criteria for the methodology of IT management are recognized. The selection criteria for the IT project management methodology and their values ​​will help to choose an IT project management methodology that ideally matches the goals of the IT project, the capabilities of the team and the requirements of the stakeholders which in the end will increase the success implementation rate of the company's IT projects.

  Key words: methodology, criteria, IT project, spiral model, team, stakeholders, organization.

  Знаменитий опитування CHAOS Chronicles, проведений The Standish Group, показав, що в світі тільки 32% ІТ-проектів завершуються успішно, а 23% ІТ-проектів в світі повністю провалюються. Результати дослідження PMI 2004 року, в якому аналізувалися 23 тисячі проектів по розробці додатків, аналогічні: тільки 26% ІТ-проектів виконуються вчасно і в рамках бюджету, 46% спізнюються або виходять за рамки бюджету, а 28% провалюються. Загальною статистики за російськими проектами, на жаль, немає. Існує єдине дослідження Hewlett-Packard і Economist Intelligence Unit, згідно з яким тільки 5% російських ІТ-проектів завершуються в термін [1]. Існує безліч різних методологій управління IT-проектами, які розвивалися для задоволення потреб різних галузей і організацій, однак вибрати якусь конкретну, що відповідає представленим вимогам IT-проекту, дуже витратна і непросте завдання. Це обумовлює необхідність вивчення і порівняння найбільш часто використовуваних методологій управління IT-проектами (проектування і розробка ПО) і проведення поглибленого аналізу, критеріїв вибору методології управління IT-проектом.

  Методологія подібна технологічної дорожній карті або набору задач для IT-проекту, надаючи проектній команді комплект інструкцій і набір процесів для успішної реалізації IT-проекту.

  Наявність методології допоможе команді IT-проекту швидко приступити до роботи, стандартизувати результати і прискорити прийняття рішень.

  Часто проектні команди змінюють встановлені методології, щоб створити підхід, який відповідає потребам клієнта, IT-проекту і навичкам команди. Для зміни встановленої методології спочатку необхідно якомога точніше підібрати існуючу методологію. Розглянемо основні методології, які використовуються для управління IT-проектами.

  Каскадна модель (Waterfall) - найперша методологія управління IT-проектом. Вперше вона була описана доктором Уінсто-ном Ройсом в 1970 р як відповідь на управління складною природою розробки програмного забезпечення [2].

  Методологія Waterfall є послідовною і включає в себе п'ять автономних етапів: аналіз вимог, проектування, розробка, тестування і технічна підтримка. Перехід до наступного етапу проіс-

  ходить тільки після завершення попереднього етапу, і можливість внесення виправлень на будь-якої етап в даній методології заборонений [2]. У цій методології велика увага приділяється докладної документації, це необхідно для переходу на наступний етап реалізації IT-проекту. Тому застосовуючи дану методологію, необхідно мати кристально чітке уявлення кінцевого результату. Методологія є дуже простий в управлінні, так як має чітку структуру і конкретні терміни, як загальний термін IT-проекту, так і термін кожного етапу, тому дану методологію по-іншому називають структурованої.

  Agile методологія - ще одна методологія управління IT-проектом, орієнтована на розробку програмного забезпечення. З'явилася як відповідь на провал методу Waterfall для управління складними IT-проектами. У підході і ідеології Agile є протилежністю методу Waterfall. Як видно з назви, цей метод сприяє швидкому і гнучкого підходу [3]. У ній немає великого збору вимог, етапи ітеративна з невеликими поступовими змінами, які відповідають вимогам, що змінюються. Через що немає чіткого часу закінчення IT-проекту, а звідси і вартості.

  Гібридна методологія (структурований Agile) - це підхід, як випливає з назви, являє собою поєднання методологій Waterfall і Agile. Він використовує кращі частини Waterfall і Agile і об'єднує їх в гнучкий, але структурований підхід, який можна використовувати в різних IT-проектах [3]. Гібридна методологія фокусується на зборі та аналізі вимог на початковому етапі - це взято з методології Waterfall. Після збору вимог потрібна гнучкість Agile методології з акцентом на швидкі ітерації.

  Scrum методологія - не є повнофункціональної методологією управління IT-проектами, скоріше, Scrum описує підхід до гнучкого управління з акцентом на проектні команди, короткі «спринти» і щоденні зустрічі. Незважаючи на те, що Scrum

  запозичує принципи і процеси з Agile, у даного підходу є свої особливі методи і тактики для управління IT-проектами. Підхід Scrum робить акцент, в першу чергу, на структуру команди IT-проекту. Часто немає керівника IT-проекту, замість цього очікується, що команда буде самоорганізується і самокерованої. Така методологія ідеально підходить для висококваліфікованих і досвідчених команд [3; 4].

  Kanban методологія - ще один різновид Agile методології, однак вона має свої відмінності. Kanban методологію використовують для швидкої розробки програмного забезпечення, так як потрібно обмін інформацією в режимі реального часу і повна прозорість роботи. Це досягається шляхом дошки Kanban (віртуальної або фізичної), яка містить в собі, як правило, чотири стовпці - to do (що необхідно зробити), in progress (в процесі реалізації), in review (на перевірці), done (зроблено). Залежно від проекту кількість стовпців може змінюватися. Така візуалізація дозволяє членам проектної команди в будь-який час бачити стан кожної частини роботи. При цьому немає поділу на конкретні ролі, команда спрямована на швидке завершення завдань, тому співробітники можуть допомагати іншим співробітникам, навіть якщо це не його сфера відповідальності [5].

  Спіральна методологія - являє собою підхід до розробки програмного забезпечення, що є комбінацією моделі Waterfall і итерационной моделі. Відмінною особливістю цієї моделі є спеціальна увага ризикам, що впливає на організацію життєвого циклу. Кожен виток спіралі відповідає створенню фрагмента або версії програмного забезпечення, на ньому уточнюються цілі і характеристики IT-проекту, визначаються його якість і плануються роботи наступного витка спіралі. Таким чином, поглиблюються і послідовно конкретизуються деталі IT-проекту, і в результаті вибирається обгрунтований варіант, який доводиться

  до реалізації. Кожен виток розбитий на чотири сектори:

  • визначення цілей,

  • оцінка і дозвіл ризиків,

  • Розробка та тестування,

  • планування наступної ітерації [6].

  Від вибору методології залежить успішність

  завершення IT-проекту і взаємодія команди в проекті, тому необхідно якомога точно вибрати відповідну методологію управління IT-проектами. На основі розглянутих методологій визначені п'ять критеріїв вибору методології управління IT-проектами: IT-Проект, Проектна команда, Зацікавлені сторони, Організація, Продукт [7]. У кожного критерію виділимо показники і їх значення.

  Критерій «Зацікавлені сторони»: при виборі методології управління IT-проектами необхідно оцінити вимоги зацікавлених сторін (замовник і виконавець).

  Деякі методології вимагають, щоб зацікавлені сторони регулярно залучалися на кожному етапі IT-проекту. Наприклад, в Agile необхідно, щоб зацікавлені особи були регулярно доступні для обрат-

  ної зв'язку. Якщо зацікавлені сторони зайняті, необхідно вибрати методологію, яка вимагає більш низького участі зацікавлених сторін, наприклад, Гібридну методологію.

  Якщо відомо, що замовник точно представляє кінцевий результат, то необхідно вибрати структурований підхід, наприклад, Waterfall. Якщо ж замовник не має чіткого уявлення і часто змінює масштаб IT-проекту, необхідно вибрати більш гнучку методологію. Точно так само необхідно відразу визначитися з замовником про надання результатів - наскільки важливо замовнику документація на кожному етапі або ж замовнику досить надавати частково готовий продукт [8].

  На малюнку 1 представлені показники даного критерію (жовтим кольором) і їх значення.

  Критерій «IT-Проект»: у будь-якого IT-проекті-та завжди є терміни і бюджет. Терміни можуть бути плаваючими і остаточними. Залежно від цього реалізація IT-проекту може бути розбита на кілька фаз (видачі готової функціональності замовнику). А від бюджету IT-проекту залежить склад команди. Ці критерії безпосередньо можуть по-

  Малюнок 1

  Критерій «Зацікавлені сторони»

  впливати на вибір методології управління IT-проектами [2; 8].

  Якщо вимоги припускають великий обсяг роботи і високий відсоток складності, то необхідна велика і різноманітна проектна команда, що безпосередньо впливає на вибір методології, яка підтримує гнучкість.

  При підборі методології управління IT-проектами необхідно оцінити існуючі та потенційні ризики. В основному вони залежать від складності IT-проекту, бюджету та очікуваного результату. Наприклад, якщо замовник чітко бачить результат, то ризики мінімальні і можна використовувати Waterfall методологію, якщо ж очікуваний результат розпливчастий, то необхідно розглядати гнучкі методології.

  До критерієм «IT-Проект» можна віднести наступні показники і їх значення (рисунок 2).

  Критерій «Організація» - то, як компанія організована, її культура і її минулі IT-проекти матимуть великий вплив на вибір методології управління IT-проектами. Наприклад, деякі методології підходять для роботи тільки великими організаціями

  зі встановленою ієрархією, де добре налагоджені процеси [9].

  Поняття «культура» еквівалентно сукупності понять «традиції», «звички» і «загальноприйняті цінності». Культура в найбільшою мірою обумовлена ​​історією компанії, яка реалізується маркетинговою стратегією, структурою власності. Місцезнаходження компанії (країна, місто) і рід діяльності впливають на культуру компанії. Будь-яка організація має свою культуру, навіть знову організована компанія. Культура компанії є основним чинником, що забезпечує повторюваність процесів, стійкість процесів до зміни / збільшення вимог, скорочення термінів. Співробітники компанії повинні розуміти, чому процес розробки побудований саме таким чином і до яких наслідків може призвести порушення процесу. Тільки процес, побудований на основі власного досвіду та вимоги замовника, буде повторюваним, і тільки для такого процесу існує можливість поліпшення [10]. Все вищесказане визначає рівень зрілості організації.

  малюнок 2

  Критерій «IT-проект»

  До даним критерієм були віднесені наступні показники, представлені на малюнку 3.

  Критерій «Проектна Команда» - методологія управління IT-проектом, по суті, є планом проекту, який показує проектній команді, що і коли створювати. Однак, щоб це сталося, проектна команда повинна в змозі прочитати план [8; 9].

  Важливим фактором в успішності застосування методології управління IT-проектом є знання методології проектною командою. Якщо проектна команда не знайома з обраної методологією управління IT-проекті-тами, буде складно домогтися результатів, так як доведеться присвятити час вивченню методології (якої можуть протистояти деякі члени команди), що призведе до затримок реалізації IT-проекту. Для оцінки знань методології командою необхідно провести аналіз складу команди - визначити кількість учасників в IT-проект, слабкі і сильні сторони команди. Якщо команда процвітає завдяки спільній роботі, ви можете вибрати менш структурований підхід, такий як Agile. Якщо команда високо мотивована і дисциплінована, більш підходяща методологія SCRUM. Якщо у вас обмежені людські ресурси, виберіть

  методологію, яка не має чітких ролей, наприклад, КапЬап.

  До критерієм «Проектна команда» можна віднести наступні показники, представлені на малюнку 4.

  Критерій «Продукт» є важливим критерієм вибору управління 1Т-проектом. Компанія може надавати власну розробку або ж бути вендором. Необхідно проаналізувати чи буде це розробка з нуля під потрібні замовника або ж це впровадження вже готового коробкового рішення або доопрацювання готової функціональності.

  Для критерію «Продукт» було виділено показник - впроваджуваний продукт і визначені його значення: розробка з нуля / впровадження готового рішення / доопрацювання готового рішення.

  На малюнку 5 представлені критерії та їх показники, які впливають на вибір методології управління 1Т-проектами.

  Для цих критеріїв необхідні відправні значення показників для підбору методології управління 1Т-проектами. У таблиці представлені значення критеріїв для вибору методології управління 1Т-проектами.

  Виділені критерії вибору методології управління 1Т-проектами і їх значення допоможуть вибрати методологію управління

  малюнок 3

  Критерій «Організація»

  малюнок 4

  Критерій «Проектна команда»

  малюнок 5

  Критерії вибору методології управління IT-проектами

  1Т-проектом, яка ідеально відповідає цілям 1Т-проекту, можливостям команди і вимогам зацікавлених сторін, що підвищить відсоток успішності реалізації 1Т-проектів компанії.

  Критерії та їх значення необхідні для побудови моделі вибору методології управління 1Т-проекту. Модель наочно про-

  демонструє допустимий діапазон за кожним критерієм загальноприйнятих методологій управління IT-проектами, таких як Waterfall, Agile, Гібридна, Scrum, Kanban і Спіральна. Перетин діапазонів за показниками дає чітке уявлення, яка методологія управління IT-проектом підходить більше і дозволить завершити IT-проект в термін.

  Таблиця

  Значення критеріїв для вибору методології управління IT-проектами

  Критерій Показник Методологія \ Ма1егГа11 [2] Методологія Ague [3] Гібридна методологія [3] Методологія Scrum [4] Методологія КапЬап [5] Спіральна методологія [6,11]

  Бюджет проекту Великий Дрібний / Середній Великий / Середній Дрібний / Середній Дрібний / Середній Великий / Середній

  Терміни проекту Визначено Чи не визначено / Частково визначені Визначено Частково визначені Чи не визначені Чи не визначено

  і <D Про & Розмір і складність Легкий / Середній Легкий-Складний Легкий-Складний Легкий-Складний Легкий Легкий-Складний

  З нч Ризики Частково контрольовані ризики / Контрольовані ризики Неконтрольовані ризики / Частково контрольовані ризики Частково контрольовані ризики / Контрольовані ризики Частково контрольовані ризики / Контрольовані ризики Неконтрольовані ризики / Частково контрольовані ризики / Контрольовані ризики Неконтрольовані ризики / Частково контрольовані ризики / Контрольовані ризики

  СЗ ч: Склад проектної команди 10-100 чол. / 100 чол. і вище 5-10 чол. 10-100 чол. / 100 чол. і вище 5-10 чол. 5-10 чол. 10-100 чол. / 100 чол. і вище

  s про та Ролі в проектній команді Ролі чітко визначені Ролі чітко визначені Ролі чітко визначені Ролі чітко визначені Немає поділу за ролями Ролі чітко визначені

  і ? <D про а Місцезнаходження проектної команди не впливає Невелика різниця в часовому поясі Чи не впливає Одна локація Одна локація Чи не впливає

  Можливість самоорганізації Відсутня Частково присутній Відсутня Присутній Присутній Відсутній

  закінчення таблиці

  Критерій Показник Методологія \ Ма1егГа11 [2] Методологія Ague [3] Гібридна методологія [3] Методологія Scrum [4] Методологія КапЬап [5] Спіральна методологія [6,11]

  Організація Рівень зрілості організації Керований / Вимірюваний / оптимизируемого Керований / Вимірюваний / оптимизируемого Керований / Вимірюваний / оптимизируемого Керований / Вимірюваний / оптимизируемого Відсутній / Початковий / Керований Керований / Вимірюваний / оптимизируемого

  Розмір організації Середній / Великий Стартап / Середній Середній / Великий Стартап / Середній Стартап / Середній Середній / Великий

  Зацікавлені сторони Залучення зацікавлених сторін На початку і в кінці проекту Постійне Періодичне Постійне Постійне Постійне

  Очікування результату зацікавлених сторін Результат відомий Кінцевий результат не відомий Кінцевий результат частково відомий Кінцевий результат не відомий Кінцевий результат частково відомий Кінцевий результат не відомий

  Документація Детальна Мінімальна Достатня Мінімальна Мінімальна Достатня

  Продукт Впроваджуваний продукт Впровадження готового рішення / Доопрацювання готового рішення Розробка з нуля / впровадження готового рішення / Доопрацювання готового рішення Впровадження готового рішення / Доопрацювання готового рішення Розробка з нуля / впровадження готового рішення / Доопрацювання готового рішення Розробка з нуля / Доопрацювання готового рішення Розробка з нуля / впровадження готового рішення / Доопрацювання готового рішення

  0) ф

  1 К

  m

  про про із про

  3

  <

  0) 3

  а

  m з

  з 5 "

  (Q (Л

  Про Про

  3

  "Про

  ф

  < ф

  3

  ф

  (Л (Л

  Список літератури

  1. Клуб «ТОП-менеджерів 4CIO». Управління проектами. URL: https://4cio.ru (дата звернення: 03.12.2019).

  2. SDLC - Waterfall Model. URL: https: //www.tutorialspoint.com/sdlc/ (дата звернення: 17.11.2019);

  3. The Definitive Guide to Project Management Methodologies. URL: https: // www. workamajig.com/blog/project-management-methodologies (дата звернення: 28.11.2019).

  4. What Is Scrum Methodology? URL: https://resources.collab.net/agile-101/what-is-scrum (дата звернення: 01.12.2019).

  5. Хенрік Кніберг і Маттіас Скарін. Scrum і kanban: вичавлюємо максимум. URL: http://scrum.org.ua/wp-content (дата звернення: 02.12.2019).

  6. Тюлькина А. С., Чжан Юйі. Порівняльний аналіз каскадної і спіральної методологій управління проектами розробки програмного забезпечення. URL: https://kmu.itmo.ru (дата звернення: 01.12.2019).

  7. Мойра Александер. Як вибрати найкращу методологію управління проектами. URL: https://www.osp.ru/cio (дата звернення: 01.12.2019).

  8. The Definitive Guide to Project Management Methodologies. URL: https: // www. workamajig.com/blog/project-management-methodologies (дата звернення: 26.11.2019).

  9. Vijayasarathy L. R., Butler C. W. Choice of software development methodologies: Do organizational, project, and team characteristics matter? 2016. P. 86-94.

  10. Вибір методів, моделей і стандартів управління розробкою програмного забезпечення. URL: https://www.koltunova.com/wp-content/uploads/2015/02/Kate-DISS2.pdf (дата звернення: 02.12.2019).

  11. Чорткова Е. А. Комп'ютерні технології навчання: підручник для вузів. 2-е изд., Испр. і доп. М .: Юрайт, 2019. 250 с.


  Ключові слова: МЕТОДОЛОГІЯ /КРИТЕРІЇ /IT-ПРОЕКТ /СПІРАЛЬНА МОДЕЛЬ /КОМАНДА /ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ /ОРГАНІЗАЦІЯ /METHODOLOGY /CRITERIA /IT PROJECT /SPIRAL MODEL /TEAM /STAKEHOLDERS /ORGANIZATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити