Найважливішою інформаційної складової, що забезпечує ефективну спортивну підготовку, служать відомості про критерії, які формують спортивний результат в конкретному виді спорту. Джерелом відповідних знань є найбільші офіційні спортивні змагання, в тому числі і чемпіонати Європи. Матеріали таких змагань з гандболу серед жіночих збірних команд, що відбувся в кінці 2018 року, і лягли в основу проведеного дослідження.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Тхора Василь Іванович, Кисельов Дмитро Михайлович, Атаманов Микола Олександрович


Criteria of successes of competitive activity of women's handball teams of high qualification

The most important information component providing effective sports training is information about the criteria that form a sports result in a particular sport. The source of the relevant knowledge is the largest official sporting events, including the European Championships. The materials of such handball competitions among women's national teams, held in late 2018, formed the basis of the study.


Область наук:

 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ жіноча гандбольна КОМАНД ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ жіноча гандбольна КОМАНД ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ»

  ?університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2015. - № 5 (123). - С. 111-114.

  3. Маньшин, Б.Г. Вивчення здібностей кікбоксерів на етапі початкової підготовки до успішності навчання технічним діям / Б.Г. Маньшин // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 11 (141). - С. 116-123.

  4. Овчинников, В.А. Управління рівновагою як один з факторів успішного володіння бойовими прийомами боротьби / В. А. Овчинников // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2009. - № 1 (47). - С. 80-84.

  REFERENCES

  1. Agafonov, A.I. (2014 року), "Methods of teaching kick techniques in kickboxing, based on biome-chanical analysis", Physical education and sports training, No.2, pp. 5-10.

  2. Kolyada, A. V. and Grishin, A. A. (2015), "Recommendations on the technical and tactical training of kickboxers in section K-1, relating to knockout situations", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 5, pp. 111-114.

  3. Manshin, B. G. (2016), "Studying the abilities of kickboxers at the stage of initial preparation for the success of training in technical actions", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 11, pp. 116-123.

  4. Ovchinnikov, V. А. (2009), "Balance control as one of the factors of successful possession of combat techniques of wrestling", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 1, pp. 80-84.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 14.03.2019

  УДК 796.322

  КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Жіноча гандбольна КОМАНД ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

  Василь Іванович Тхора, доктор педагогічних наук, професор, Дмитро Михайлович Кисельов, здобувач, Микола Олександрович Атаманов, магістрант, Кубанський державний університет фізичної культури, спорту і туризму,

  Краснодар

  анотація

  Найважливішою інформаційної складової, що забезпечує ефективну спортивну підготовку, служать відомості про критерії, які формують спортивний результат в конкретному виді спорту. Джерелом відповідних знань є найбільші офіційні спортивні змагання, в тому числі і чемпіонати Європи. Матеріали таких змагань з гандболу серед жіночих збірних команд, що відбувся в кінці 2018 року, і лягли в основу проведеного дослідження.

  Ключові слова: жіночі гандбольні збірні команди, параметри змагальної діяльності, обумовленість і критерії спортивного результату.

  CRITERIA OF SUCCESSES OF COMPETITIVE ACTIVITY OF WOMEN'S HANDBALL TEAMS OF HIGH QUALIFICATION

  Vasily Ivanovich Tkhorev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Dmitry Mikhaylovich Kiselev, the competitor, Nikolai Alexandrovich Atamanov, the master student,

  Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar

  Annotation

  The most important information component providing effective sports training is information about the criteria that form a sports result in a particular sport. The source of the relevant knowledge is the largest official sporting events, including the European Championships. The materials of such handball competitions among women's national teams, held in late 2018, formed the basis of the study.

  Keywords: women's handball teams, parameters of competitive activity, conditionality and criteria for sports results.

  ВСТУП

  Спортивні змагання є тим центральним елементом, який визначає всю систему організації, методики підготовки спортсменів для результативної змагальної діяльності. Без змагань неможливе існування самого спорту, самі вони характеризуються наявністю гострої конкуренції між учасниками. При цьому суперництво виникає не тільки між спортсменами і тренерами, в конкурентні відносини вступають федерації, організатори системи підготовки спортсменів та керівники команд, науковці, лікарі, фахівці служб забезпечення, фірми-постачальники спортивного інвентарю та обладнання, спортивної форми, тренажерів, діагностичних приладів і інших товарів для спорту, а також вболівальники. Такі умови зумовлюють максимальну реалізацію можливостей спортсменів і команд, досягнення найвищих результатів і перемог [2, 3]. Функції спортивних змагань численні і різноманітні, а їх результати служать орієнтиром подальшого вдосконалення системи спортивної підготовки [1, 4]. При цьому найважливішою інформаційної складової є критерії, що забезпечують досягнення високих спортивних результатів. Виявлення останніх для жіночих гандбольних команд високої кваліфікації і послужило метою наших досліджень.

  МЕТОДИКА

  Предмет дослідження склали показники змагальної діяльності 16 національних збірних, учасниць фінального турніру XIII Чемпіонату Європи з гандболу серед жіночих команд, який пройшов з 29 листопада до 16 грудня 2018 року у Франції (www.eurohandball.com).

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Підсумки кореляційного аналізу, представлені в таблиці 1, свідчать, що підсумкове місце в найбільших міжнародних змаганнях жіночих гандбольних збірних команд статистично значимо (Р <0,05) обумовлюється десятьма з дванадцяти розглянутих кількісних параметрів атакуючої діяльності.

  Таблиця 1 - Матриця интеркорреляции кількісних параметрів атакуючої деятельності_

  № параметра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  1 -905 -519 -712 -667 -833 -779 -764 -836 -824 -801

  2 986 759 731 769 764 887 806 844 887 795 771

  3 741 727 763 764 913 873 851 894 744 715

  4 970 544 582 512 543 551 519

  5 520 581 527 557

  6 977 576 736 775

  7 576 707 736

  8 953 773 764 690 673

  9 728 740 622 596

  10 958 589 569

  11 642 615

  12 992

  13

  Примітки:

  - 1 - зайняте на XIII ЧЄ-2018 місце; 2 - загальне число закинутих голів; 3 - загальна кількість виконаних кидків; 4 - число голів, занедбаних з центрального сектора з близької відстані; 5 - кількість кидків, виконаних з центрального сектора з близької відстані; 6 - число голів, занедбаних з крайніх секторів; 7 - кількість кидків, виконаних з крайніх секторів; 8 -

  число голів, занедбаних з середньої та дальньої дистанцій; 9 - кількість кидків, виконаних з середньої та дальньої дистанцій; 10 - число голів, занедбаних зі штрафного; 11 - кількість виконаних штрафних кидків; 12 - число голів, занедбаних з «відриву», контратаки і «швидкого центру»; 13 - кількість атак «відривом», контратакою, «швидким центром».

  - всі чисельні значення коефіцієнтів кореляції представлені після зайнятої;

  - в таблиці зображені тільки статистично значущі (Р <0,05) коефіцієнти кореляції;

  - чисельні значення коефіцієнтів кореляції, достовірність яких більше 99%, виділені жирним шрифтом.

  В їх число за ступенем значущості увійшли:

  - загальне число виконаних кидків м'яча (r = -0,905 при Р <0,01);

  - кількість виконуваних штрафних кидків (r = -0,836 при Р <0,01);

  - число голів, що закидаються з середньої та дальньої дистанції (r = -0,833 при Р <0,01);

  - кількість голів, які закидалися з «відриву», контратаки і «швидкого центру» (г = -0,824 при Р <0,01);

  - число атак «відривом», контратакою, «швидким центром» (г = -0,801 при Р <0,01);

  - кількістю кидків м'яча з середньої та дальньої дистанцій (г = -0,779 при Р <0,01);

  - числом голів, закидалися зі штрафного (г = -0,764 при Р <0,01);

  - кількістю голів, що закидаються з крайніх секторів (г = -0,712 при Р <0,01);

  - числом кидків м'яча з крайніх секторів майданчика (г = -0,667 при Р <0,01);

  - кількістю голів, що закидаються з близької відстані з центрального сектора (г = -0,519 при Р <0,05).

  Результати інтеркорреляціонного аналізу (таблиця 2) якісних параметрів атакуючої діяльності жіночих збірних команд, учасниць фінального турніру XIII Чемпіонату Європи, дозволяють констатувати, успіх в сучасному гандболі статистично значимо (Р<0,05) обумовлюється п'ятьма з десяти розглянутих параметрами. Таблиця 2. Матриця интеркорреляции якісних параметрів атакуючої діяльності

  № параметра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1 -584 -697 -652 -757 -776

  2 569 832 906 757 594

  3 540 501

  4 -512 606 526

  5 829 638

  6

  7

  8

  9

  10 796

  11

  Примітки:

  - 1 - зайняте на XIII ЧЄ-2018 місце; 2 - загальна результативність виконаних командою кидків м'яча в%; 3 - результативність кидків (%), виконаних з близької відстані з центрального сектора майданчика; 4 - успішність (%) реалізації кидків, виконаних з крайніх секторів; 5 - результативність кидків (%), виконаних з середньої та дальньої дистанцій; 6 - успішність (%) реалізації штрафних кидків; 7 - результативність (%) кидків, виконуваних з «відриву», контратаки і «швидкого центру»; 8 - загальна результативність (%) атакуючих дій; 9 -стабільність (%) результативності нападу; 10 - частота ігрових взаємодій нападників; 11 - частота допускаються втрат м'яча до кидка.

  - всі чисельні значення коефіцієнтів кореляції представлені після зайнятої;

  - в таблиці зображені тільки статистично значущі (Р <0,05) коефіцієнти кореляції;

  - чисельні значення коефіцієнтів кореляції, достовірність яких більше 99%, виділені жирним шрифтом.

  У відповідності зі значимістю це:

  - частота допускаються втрат м'яча (r = -0,776 при Р <0,01);

  - частота успішних ігрових взаємодій в нападі (г = -0,757 при Р <0,01);

  - успішність реалізації кидків м'яча, виконуваних з крайніх секторів майданчика (г = -0,697 при Р <0,01);

  - загальна результативність атакуючих дій (r = -0,652 при Р <0,01);

  - загальна результативність виконаних командою кидків м'яча (r = -0,584 при Р <0,05).

  Інтеркорреляціонний аналіз основних параметрів оборонної діяльності, продемонстрованої жіночими гандбольними збірними командами в офіційних матчах фінального турніру ЧЄ-2018 (таблиця 3) дозволив виявити характеристики, статистично значимо (Р <0,05) впливають на загальний змагальний успіх.

  Таблиця 3. Матриця интеркорреляции параметрів оборонної діяльності жіночих гандбольних команд високої кваліфікаціі_

  № параметра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1 -773 -740 -730 -570 -940 -910 -811 -873

  2 639 611 681 647 560 803

  3 688 737 710

  4 767 679 708

  5 594 657

  6 966 887 879

  7 757 806

  8 851

  9

  10

  Примітки:

  - 1 - зайняте на ЧЄ-2018 місце; 2 - число заволодінь м'ячем захисниками команди (перехоплення); 3 - кількість успішних блокувань кидків суперника захисниками; 4 - число порушень правил гри, яке тягне за собою попередження захисника; 5 - кількість порушень правил гри, яке тягне за собою видалення захисника на дві хвилини; 6 - число виконаних голкіперами сейвів; 7 - кількість кидків суперника, які досягли воріт і воротаря; 8 - успішність відображення кидків голкіперами (%); 9 - надійність оборонної діяльності команди (%); 10 - стабільність надійності оборонної діяльності команди (%).

  - всі чисельні значення коефіцієнтів кореляції представлені після зайнятої;

  - в таблиці зображені тільки статистично значущі (Р <0,05) коефіцієнти кореляції;

  - чисельні значення коефіцієнтів кореляції, достовірність яких більше 99%, виділені жирним шрифтом.

  В їх число увійшло вісім показників, а саме:

  - число виконаних голкіперами команди сейвів (г = -0,940 при Р <0,01);

  - кількість кидків суперника, які досягли воріт і воротаря (г = -0,910 при Р

  <0,01);

  - загальна надійність оборонної діяльності команди (г = -0,873 при Р

  <0,01);

  - надійність гри голкіперів (г = -0,811 при Р <0,01);

  - число заволодінь м'ячем захисниками (перехоплень) (r = -0,773 при Р <0,01);

  - кількістю блокувань кидків суперника захисниками (г = -0,740 при Р

  <0,01);

  - числом порушень правил, яке тягне за собою попередження захисника (г = -0,730 при Р <0,01);

  - числом порушень правил, яке тягне за собою видалення захисника на дві хвилини (r = -0,570 при Р <0,05).

  Таким чином, вся сукупність отриманих по ходу дослідження даних свідчить про мультифакторній обумовленості підсумкового спортивного результату в сучасному жіночому гандболі. У число значущих чинників, що роблять істотний вплив на підсумковий спортивний результат, увійшло двадцять три з тридцять одного, тобто 74,2% розглянутого параметра.

  Звертає на себе увагу також той факт, що ступінь обумовленості спортивного результату надійністю оборони (r = -0,873 при Р <0,01), службовця узагальненим параметром оборонної діяльності гандбольної команди [5, 6] перевищує обумовленість загальної результативністю нападу (r = -0,652 при Р <0,01), що є узагальнюючою характеристикою ефективності атакуючих дій.

  ВИСНОВОК

  В цілому реалізований підхід дозволив виявити пріоритетні складові досягнення високих спортивних результатів в сучасному жіночому гандболі, що в свою чергу, передбачає коригування змісту і спрямованість спортивної підготовки гандболісток на всіх етапах становлення їх спортивної майстерності.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Ігнатьєва, В.Я. Теорія і методика гандболу: підручник / В.Я. Ігнатьєва. - М.: Спорт, 2016. - 328 с.

  2. Матвєєв, Л.П. Загальна теорія спорту та її прикладні аспекти: підручник для вузів фізичної культури /Л.П. Матвєєв. - 5-е изд. испр. І доп. - М.: Радянський спорт, 2010. - 340 с.

  3. Платонов, В.М. Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті. Загальна теорія і її практичне використання: підручник тренера вищ. кваліфікації / В. Н. Платонов. - Київ: Олімпійська література, 2004. - 808 с.

  4. Тхора, В.І. Технології спортивної підготовки: навчальний посібник / В.І. Тхора. - Краснодар: [б.и.], 2017. - 151 с.

  5. Тхора, В.І. Сучасна модель змагальної діяльності гандбольної команди і основні тенденції ігри / В.І. Тхора, Є.К. Кашкаров, А.В. Шкуринський // Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і туризму: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції / Уфимську. держ. авіація. техн. ун-т. - Уфа, 2018. - С. 425-428.

  6. Тхора, В.І. Деякі аспекти стану та змагальної діяльності жіночої збірної Росії з гандболу за результатами XXIII Чемпіонату світу / В.І. Тхора, Є.К. Кашкаров // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 4 (158). - С. 334-338.

  REFERENCES

  1. Ignatyeva, V.Ya. (2016), Theory and methods of handball: textbook, Sport, Moscow.

  2. Matveev, L.P. (2010), The general theory of sports and its applied aspects: a textbook for universities of physical culture, Soviet sport, Moscow.

  3. Platonov, V.N. (2004), The system of training athletes in the Olympic sport. General Theory and Its Practical Applications: Educational Trainer of Higher Qualification, Olympic literature, Kiev.

  4. Thorev, V.I. (2017), Technology sports training: tutorial, Krasnodar.

  5. Thorev, V.I., Kashkarov, E.K. and Shkurinsky, A.V. (2018), "Modern model of competitive activity of the handball team and the main trends of the game", Actual problems of physical culture, sport and tourism: materials of the XII International Scientific and Practical Conference, Ufa state Aviation tech. un-t - Ufa.

  6. Thorev, V.I. and Kashkarov, E.K. (2018), "Some aspects of the state and competitive activity of the Russian women's national handball team based on the results of the XXIII World Championships", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 158, No. 4, pp. 334-338.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 15.03.2019


  Ключові слова: Жіноча гандбольна ЗБІРНІ КОМАНДИ /ПАРАМЕТРИ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ /Зумовлена ​​й КРИТЕРІЇ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити