У статті розглядаються критерії, впливають на ефективність формування груп гравців в команді у хокеїстів, які займаються на спортивно-оздоровчому етапі підготовки (5-7 років). У вступі виявлена ​​проблемна ситуація: відсутність критеріїв, впливають на ефективність формування груп гравців в команді у хокеїстів, які займаються на спортивно-оздоровчому етапі підготовки. У методиці дослідження за допомогою системного аналізу та систематизації досвіду підготовки юних хокеїстів 5-7 років, очно-заочного анонімного анкетування висококваліфікованих тренерів-експертів хокейних шкіл регіону «Урал-Західний Сибір» і математико-статистичних методів дослідження виявлено дані критерії і визначені з них ведучі. Знайдено і наведені результати узгодженості думок які беруть участь в дослідженні тренерів-експертів. Представлені і сформульовані висновки відповідають змісту даного дослідження і поставленої мети дослідження. Список використаної літератури носить спеціалізований характер. Результати дослідження можуть реалізовуватися тренерами, докторантами, аспірантами, викладачами та іншими фахівцями різного профілю в області підготовки юних хокеїстів.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Плотніков Вадим Володимирович


Criteria affecting the efficiency of formation of groups of players in hockey team at sports and health training stage

The article is devoted to the criteria affecting the efficiency of formation of groups of players in hockey team at sports and health training stage (5-7 years old). In the introduction it was found out that there are no such criteria affecting the efficiency of formation of groups of the players in hockey team at sports and health training stage. The research method includes system analysis and classification of the experience of the young hockey-players training (5-7 years old), on-site and off-site anonymous questioning of highly qualified coaches-experts of "Ural-West Siberia" regional hockey schools and mathematic-statistical research methods by means of which such criteria were detected and main of them were identified. The results of the involved coaches-experts opinion consistency were obtained and provided. Presented and obtained conclusions comply with the contents of the present research and set goal of the research. Reference list contains references to the specialized literature. Coaches, PhD candidates, postgraduates, professors and other specialists of various specializations and fields could apply the obtained results for the young hockey players training.


Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Критерії, що впливають на ефективність формування груп гравців в команді у хокеїстів на спортивно-оздоровчому етапі підготовки'

  Текст наукової роботи на тему «Критерії, що впливають на ефективність формування груп гравців в команді у хокеїстів на спортивно-оздоровчому етапі підготовки»

  ?kinesiology, No.37, pp. 40-49.

  6. Sibila, M., Pori, P. and Bon, M. (2003), "Basic kinematic differences between two types of jump shot techniques in handball", Acta Univerisita Palacki Olomuc, No. 33, pp. 19-26.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 14.01.2016

  УДК 796. 966

  КРИТЕРІЇ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГРУП ГРАВЦІВ У КОМАНДІ У хокеїстів на СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ

  Вадим Володимирович Плотніков, кандидат педагогічних наук, доцент, Нефтекамский філія Башкирського державного університету (НФ БашГУ),

  Нефтекамськ

  анотація

  У статті розглядаються критерії, що впливають на ефективність формування груп гравців в команді у хокеїстів, які займаються на спортивно-оздоровчому етапі підготовки (57 років). У вступі виявлена ​​проблемна ситуація: відсутність критеріїв, що впливають на ефективність формування груп гравців в команді у хокеїстів, які займаються на спортивно-оздоровчому етапі підготовки. У методиці дослідження за допомогою системного аналізу та систематизації досвіду підготовки юних хокеїстів 5-7 років, очно-заочного анонімного анкетування висококваліфікованих тренерів-експертів хокейних шкіл регіону «Урал-Західний Сибір» і математико-статистичних методів дослідження виявлено дані критерії та визначено з них провідні . Знайдено і наведені результати узгодженості думок які беруть участь в дослідженні тренерів-експертів. Представлені і сформульовані висновки відповідають змісту даного дослідження і поставленої мети дослідження. Список використаної літератури носить спеціалізований характер. Результати дослідження можуть реалі-зовивать тренерами, докторантами, аспірантами, викладачами та іншими фахівцями різного профілю в області підготовки юних хокеїстів.

  Ключові слова: анкетування тренерів, дитячий хокей, критерії, підготовка на спортивно-оздоровчому етапі, формування груп гравців, юні хокеїсти.

  DOI: 10.5930 / issn.1994-4683.2016.01.131.p186-190

  CRITERIA AFFECTING THE EFFICIENCY OF FORMATION OF GROUPS OF PLAYERS IN HOCKEY TEAM AT SPORTS AND HEALTH TRAINING STAGE

  Vadim Vladimirovich Plotnikov, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, Neftekamsk branch of the Bashkir State University, Neftekamsk

  Annotation

  The article is devoted to the criteria affecting the efficiency of formation of groups of players in hockey team at sports and health training stage (5-7 years old). In the introduction it was found out that there are no such criteria affecting the efficiency of formation of groups of the players in hockey team at sports and health training stage. The research method includes system analysis and classification of the experience of the young hockey-players training (5-7 years old), on-site and off-site anonymous questioning of highly qualified coaches-experts of "Ural-West Siberia" regional hockey schools and mathematic-statistical research methods by means of which such criteria were detected and main of them were identified. The results of the involved coaches-experts opinion consistency were obtained and provided. Presented and obtained conclusions comply with the contents of the present research and set goal of the research. Reference list contains references to the specialized literature. Coaches, PhD candidates, postgraduates, professors and other specialists of various specializations and fields could apply the obtained results for the young hockey players training.

  Keywords: coaches questioning, minor hockey, criteria, sports and health training stage, formation of groups of players, young hockey players.

  ВСТУП

  Методологічною основою системи підготовки хокеїстів є [4] науково-методичне забезпечення, що містить, крім прогнозування, моделювання, програмування та реалізації програми на основі комплексного контролю, набір і відбір обдарованих до хокею дітей. Все це реалізується на найпершому і найважливішому етапі підготовки - спортивно-оздоровчому етапі (ШОЕ), на якому тренерський склад спортивних шкіл з хокею з шайбою після закінчення певного терміну після набору дітей систематично реалізує відбір своїх вихованців, розбивання їх по групах відповідно - на Наразі - з рівнем майстерності кожної дитини:

  - 1 група: найсильніші на даний момент гравці, майстерність яких на даний момент вище майстерності відстаючих гравців;

  - 2 група: інші гравці: новенькі (тільки записалися) діти та / або відстаючі гравці в будь-яких аспектах підготовленості.

  Формування груп в команді вимагає від тренера максимум інформації про критерії, що впливають на її ефективність. Однак аналіз проведених досліджень, що стосуються підготовки юних хокеїстів 5-7 років, дозволяє зробити висновок, що в дослідженнях щодо ШОЕ розглянуті:

  - методики підготовки хокеїстів на ШОЕ [1-3];

  - значимість фізичних здібностей юних хокеїстів [5];

  - значимість різних характеристик техніко-тактичної підготовленості юних хокеїстів [9];

  - контроль рівня техніко-тактичної підготовленості юних хокеїстів [68];

  - планування підготовки юних хокеїстів [7; 8];

  - інтелектуальна підготовленість юних хокеїстів [10].

  Крім цього, досвід підготовки юних хокеїстів свідчить і про те, що і психологічна атмосфера в команді хокеїстів 5-7 років і їх батьків, подальші спортивні результати команди і перехід гравців з групи в групу безпосередньо залежать від того, наскільки ефективно, безболісно і науково обгрунтовано реалізується формування груп гравців всередині команди. Відбір до груп проводиться тренерським складом за певними критеріями, які в наукових джерелах [1-3; 5-10] не розглянуть і не виявлені. Також не визначені провідні критерії.

  МЕТОДИКА

  Джерелом отримання первинної інформації послужили аналіз і систематизація досвіду підготовки хокеїстів 5-7 років, на підставі якого були виявлені дані критерії.

  Очно-заочне анонімне анкетування тренерів-експертів (п = 20), які працюють в спортивних школах з хокею з шайбою регіону «Урал-Західний Сибір» - «Торос» (м Нефтекамськ) (п = 9), «Юрмати» (м Салават) (п = 6), «Девон» (м Туймази) (п = 5) - дозволило визначити провідні критерії. Всі тренери-експерти мають досвід підготовки хокеїстів на ШОЕ. Запропоновані тренерам анкети містили 5 критеріїв, що впливають на ефективність формування груп гравців в команді у хокеїстів 5-7 років:

  - рівень уваги;

  - рівень мислення;

  - рівень розвитку координаційних здібностей;

  - ефективність виконання технічних дій на льоду;

  - дисциплінованість дитини та її батьків.

  Вищевказані критерії були відповідним чином [3; 5; 8] оформлені в анкету і поширені серед тренерів-експертів. Результати дослідження обрабат-

  валися на ПЕОМ за допомогою пакета прикладних програм «^ аЙБЙка 8.0».

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Очне анонімне анкетування тренерів-експертів дозволило виявити провідні критерії (таблиця 1).

  Таблиця 1

  Провідні критерії, що впливають на ефективність формування груп гравців в команді у хокеїстів на спортивно-оздоровчому етапі підготовки за результатами анкетування тренерів-експертів (п = 20) спортивних шкіл регіону

  «Урал-Західний Сибір»,%

  № Критерії Спортивні школи

  Торос (п = 9) Юрмати (п = 6) Девон (п = 5)

  1 Рівень мислення 77,8 50,0 40,0

  2 Ефективність виконання технічних дій на льоду 55,6 83,3 20,0

  3 Рівень розвитку координаційних здібностей 55,6 66,7 40,0

  4 Рівень уваги 44,4 66,7 60,0

  5 Дисциплінованість дитини та її батьків 33,3 66,7 40,0

  Як випливає з таблиці 1, у спортивній школі «Торос» »домінує критерій« рівень мислення »: за нього віддали свої голоси 77,8% тренерського складу. Це пов'язано з тим, що мислення відіграє велику роль в оволодінні руховими діями. Повторення створює умови для аналізу скоєного, дії, руху в порівнянні з попереднім. Виконання дій повинен носити характер свідомих спроб відтворити програму розучуваного вправи.

  83,3% тренерського складу спортивної школи «Юрмати» віддають перевагу критерію «ефективність виконання технічних дій на льоду». Це пов'язано з тим, що тренерський склад при формуванні груп гравців орієнтується на те, як дитина виконує технічні дії в даний момент.

  У спортивній школі «Девон» 60,0% тренерського складу провідним критерієм визнають «дисциплінованість дитини та її батьків», тому що саме з батьками дитина проводить більшу частину дня, і саме батьки прищеплюють дитині на даному етапі життя певні вміння, навички, дисципліну.

  З метою визначення узгодженості думок беруть участь в дослідженні тренерів-експертів нами був обчислений коефіцієнт конкордації Кендалла (таблиця 2).

  Таблиця 2

  Результат узгодженості думок тренерів-експертів (п = 20) в спортивних школах регіону «Урал-Західний Сибір»

  регіон

  Урал-Західний Сибір

  0,71

  <0,03

  Примітка: до - коефіцієнт конкордації Кендалла; п - кількість опитаних тренерів-експертів; р рівень статистичної достоверності._

  до

  1

  Як випливає з таблиці 2, коефіцієнт конкордації Кендалла при рівні статистичної достовірності р<0,03 дорівнює к = 0,71. Отже, відповідям тренерів-експертів хокейних шкіл «Урал-Західний Сибір» необхідно довіряти.

  ВИСНОВКИ

  1. Аналіз проведених досліджень, що стосуються підготовки хокеїстів, які займаються на спортивно-оздоровчому етапі підготовки, дозволяє зробити висновок, що в даний момент в наукових джерелах не розглянуті критерії, що впливають на ефективність формування груп в команді. Не виявлені і провідні критерії.

  2. На підставі аналізу та систематизації досвіду підготовки хокеїстів 5-7 років виявлені п'ять критеріїв, що впливають на ефективне формування груп в команді у

  хокеїстів, які займаються на спортивно-оздоровчому етапі підготовки: рівень уваги; рівень мислення; рівень розвитку координаційних здібностей; ефективність виконання технічних дій на льоду; дисциплінованість дитини та її батьків.

  3. Анкетування тренерів-експертів з подальшою математико-статистичним опрацюванням їх результатів дозволило виявити провідні критерії: «« рівень мислення »,« ефективність виконання технічних дій на льоду »,« дисциплінованість дитини та її батьків ».

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Газім, І.Р. Методика технічної підготовки хокеїстів на спортивно-оздоровчому етапі / І. Р. Газім // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. -2015. - № 1 (119). - С. 56-60.

  2. Газім, І.Р. Методика підготовки хокеїстів на спортивно-оздоровчому етапі / І. Р. Газім, В.В. Плотніков // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2015. - № 8 (126). - С. 26-31.

  3. Газім, І.Р. Значимість факторів, що визначають схильність дітей 6-7 років до хокею / І. Р. Газім // Омський науковий вісник. - 2015. - № 1 (135). - С. 162-164.

  4. Колосков, В.І. Система підготовки хокеїстів / В.І. Колосков, В.П. Климин // Вісник Федерації хокею Росії. - М.: Людина, 2015. - С. 70-91.

  5. Плотніков, В.В. Значимість фізичних здібностей у фізичній підготовці хокеїстів 13-14 років в змагальному періоді / В.В. Плотніков, В.А. Кушнір // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2007. - № 11 (33). - С. 61-64.

  6. Плотніков, В. В. Техніко-тактична підготовленість хокеїстів 13-14 років в змагальному періоді / В. В. Плотніков // Вчені записки університету імені П. Ф. Лесгафта. -

  2008. - № 11 (45). - С. 81-84.

  7. Плотніков, В. В. Техніко-тактична підготовка хокеїстів на етапі поглибленої спеціалізації / В. В. Плотніков // Омський науковий вісник. - 2012. - № 5 (112). - С. 211-214.

  8. Плотніков, В.В. Техніко-тактична підготовка хокеїстів на етапі поглибленої спеціалізації / В.В. Плотніков // Вісник Башкирського університету. - 2013. - № 2 (18). - С. 531535.

  9. Плотніков, В.В. Значимість різних характеристик техніко-тактичної підготовленості в підготовці хокеїстів 13-14 років / В.В. Плотніков, А.В. Уфімцев // Фізична культура: виховання, освіту, тренування. - 2007. - № 4. - С. 52-56.

  10. Плотніков, В. В. Інтелектуальна готовність хокеїстів на етапі поглибленої спеціалізації / В. В. Плотніков, О.І. Політика, С. Д. Галиуллина // Мистецтво та освіта. -

  2009. - № 8. - С. 72-76.

  REFERENCES

  1. Gazimov, I.R. (2015), "Method of technical training of hockey players at sports and health training stage", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 119, No. 1, pp. 56-60.

  2. Gazimov, I.R. and Plotnikov V.V. (2015), "Method of technical training of hockey players at sports and health training stage", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 126, No. 8, pp. 26-31.

  3. Gazimov, I.R. (2015), "Significance of the factors identifying aptitude of 6-7 years old children to hockey", Omsk scientific messenger, Vol. 135, No. 1, pp. 162-164.

  4. Koloskov, V.I. and Klimin, V.P. (2015), "Hockey players training system", Messenger of the Hockey Federation of Russian, publishing house "Chelovek", Moscow, pp. 70-91.

  5. Plotnikov, V.V. and Kushnir, V.A. (2007), "Importance of physical abilities in physical training of hockey players of 13-14 years in the competitive period", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 33, No. No. 11, pp 61-64.

  6. Plotnikov, V.V. (2008), "Technical and tactical readiness of hockey players of 13-14 years in the competitive period", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 45, No. 11, pp. 81-84.

  7. Plotnikov, V.V. (2012), "Technical and tactical training of hockey players at a stage of profound specialization", Omsk scientific bulletin, Vol. 112, No. 5, pp. 211-214.

  8. Plotnikov, V.V. (2013), "Technical and tactical training of hockey players at a stage of pro-

  found specialization ", Bulletin of the Bashkir university, Vol. 18, No. 2, pp. 531-535.

  9. Plotniko, v V.V. and Ufimtsev, A.V. (2007), "Importance of various characteristics of technical and tactical readiness in training of hockey players of 13-14 years", Physical culture: education, education, training, No. 4, pp. 52-56.

  10. Plotnikov, V.V., Politika, O. I. and Galiullina, S.D. (2009), "Intellectual readiness of hockey players at a stage of profound specialization", Art and education, No. 8, pp. 72-76.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 30.01.2016

  УДК 796.011

  СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОФЕСІЙНОГО І ФІЗИЧНОГО саморозвитку КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

  Юрій Пилипович Подліпняк, доктор педагогічних наук, професор, Московський університет МВС Росії справ імені В.Я. Кікотя,

  Олексій Анатолійович Обвінцев, доктор педагогічних наук, професор, Військовий інститут фізичної культури, Санкт-Петербург, Станіслав Олександрович Горєлов, кандидат психологічних наук, Санкт-Петербурзький університет МВС Росій, Санкт-Петербург

  анотація

  Організовувані в сучасних вузах різні курси підвищення кваліфікації призначені головним чином для професорсько-викладацького складу, потреба до саморозвитку у якого детермінована постійним оновленням тій чи іншій галузі, шляхом отримання нових знань через вузівську науку. У той же час, потенційні і можливості системи підвищення кваліфікації, в контексті формування прагнення до саморозвитку фахівців, не пов'язаних освітньою сферою вивчені ще недостатньо. Особливо це стосується діяльності управлінських кадрів федеральної служби взагалі і керівників органів внутрішніх справ (ОВС), зокрема. Так ще не сформовано загальне уявлення про зміст і структуру процесу саморозвитку керівників ОВС, немає уявлення про взаємозв'язки між процесами саморозвитку та самоосвіти, про мотиваційних аспектах особистісного самовдосконалення співробітників правоохоронних органів та ін. Актуалізації цієї проблеми і присвячена ця стаття.

  Ключові слова: підвищення кваліфікації, професійна діяльність, професійне і фізичне самовдосконалення, керівники ОВС, співробітники правоохоронних органів.

  DOI: 10.5930 / issn.1994-4683.2016.01.131.p190-194

  SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS DETERMINANT OF THE PROFESSIONAL AND PHYSICAL SELF-DEVELOPMENT OF HEADS OF LAW-

  ENFORCEMENT BODIES

  Yury Filippovich Podlipnyak, the doctor of pedagogical sciences, professor,

  The Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs Russia, Moscow, Alexey Anatolyevich Obvintsev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Military Institute of Physical Culture, St. Petersburg, Stanislav Aleksandrovich Gorelov, the candidate of psychological sciences,

  St. Petersburg University of Ministry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg

  Annotation

  Various advanced training courses organized in modern higher education institutions are intended mainly for the faculty staff among which the requirement to self-development is determined by continuous


  Ключові слова: АНКЕТУВАННЯ ТРЕНЕРІВ /ДИТЯЧИЙ ХОКЕЙ /КРИТЕРІЇ /ПІДГОТОВКА НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОМУ ЕТАПІ /ФОРМУВАННЯ ГРУП ГРАВЦІВ /ЮНІ ХОКЕЇСТИ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити