Стаття присвячена дослідженням експлуатаційних показників тришарових стільникових панелей з паперовим стільниковим заповнювачем. Встановлено і описано два основні механізми руйнування панелі: втрата стійкості паперового стільникового заповнювача (внутрішнього шару панелі) в крайових зонах зразка від нормальних і зсувних деформацій і міжшарових зрушення між обшивкою і заповнювачем. Встановлено, що показники деформативності паперового стільникового заповнювача, а саме критичні деформації стиснення і зсуву заповнювача, є визначальними критеріями оцінки працездатності тришарових панелей в цілому, так як обумовлюють характер їх руйнування і можуть бути використані в конструкторських розрахунках при проектуванні меблів. У статті пропонується в якості критеріїв для оцінки ефективності використання менш міцних тришарових панелей застосовувати відносні показники міцності і жорсткості панелей. Це дозволить зіставляти експлуатаційні показники різних деревних матеріалів і виробляти їх порівняльну оцінку.

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи - Ручкина Олена Василівна, Шетько Сергій Васильович


CRITERIA FOR EVALUATING OPERATING INDICATORS OF THREE-LAYER PANELS WITH PAPER HONEYCOMB CORE

The article is devoted to studies of the operational performance of three-layer panels with paper honeycomb core. Two main mechanisms of panel destruction were established: the loss of stability of the paper honeycomb core (the inner layer of the panel) in the marginal zones of the sample from normal and shear deformations and the interlayer shear between the skin and the core. It has been established that the deformability indicators of a paper honeycomb core, namely: critical compression and shear strains of a core, are the determining criteria for evaluating the performance of three-layer panels as a whole, since they determine the nature of their destruction , and can be used in design calculations when designing furniture. The article proposes to use relative indicators of panel strength and stiffness as criteria for evaluating the effectiveness of using less durable three-layer panels. This will allow us to compare the performance of various wood materials and make a comparative assessment.


Область наук:
 • технології матеріалів
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Праці БГТУ. Серія 1: Лісове господарство, природокористування та переробка поновлюваних ресурсів

  Наукова стаття на тему 'КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ експлуатаційних ПОКАЗНИКІВ тришарові панелі з паперовою стільниковий заповнювач'

  Текст наукової роботи на тему «КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ експлуатаційних ПОКАЗНИКІВ тришарові панелі з паперовою стільниковий заповнювач»

  ?УДК 625.731

  Е. В. Ручкина, С. В. Шетько

  Білоруський державний технологічний університет

  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ експлуатаційних ПОКАЗНИКІВ тришарові панелі з паперовою стільниковий заповнювач

  Стаття присвячена дослідженням експлуатаційних показників тришарових стільникових панелей з паперовим стільниковим заповнювачем. Встановлено і описано два основні механізми руйнування панелі: втрата стійкості паперового стільникового заповнювача (внутрішнього шару панелі) в крайових зонах зразка від нормальних і зсувних деформацій і міжшарових зрушення між обшивкою і заповнювачем. Встановлено, що показники деформативності паперового стільникового заповнювача, а саме критичні деформації стиснення і зсуву заповнювача, є визначальними критеріями оцінки працездатності тришарових панелей в цілому, так як обумовлюють характер їх руйнування і можуть бути використані в конструкторських розрахунках при проектуванні меблів.

  У статті пропонується в якості критеріїв для оцінки ефективності використання менш міцних тришарових панелей застосовувати відносні показники міцності і жорсткості панелей. Це дозволить зіставляти експлуатаційні показники різних деревних матеріалів і виробляти їх порівняльну оцінку.

  Ключові слова: стільниковий панель, вигин, критерії оцінки, міцність, жорсткість, паперовий заповнювач.

  Ye. V. Ruchkina, S. V. Shet'ko

  Belarusian State Technological University

  CRITERIA FOR EVALUATING OPERATING INDICATORS OF THREE-LAYER PANELS WITH PAPER HONEYCOMB CORE

  The article is devoted to studies of the operational performance of three-layer panels with paper honeycomb core. Two main mechanisms of panel destruction were established: the loss of stability of the paper honeycomb core (the inner layer of the panel) in the marginal zones of the sample from normal and shear deformations and the interlayer shear between the skin and the core. It has been established that the deformability indicators of a paper honeycomb core, namely: critical compression and shear strains of a core, are the determining criteria for evaluating the performance of three-layer panels as a whole, since they determine the nature of their destruction , and can be used in design calculations when designing furniture.

  The article proposes to use relative indicators of panel strength and stiffness as criteria for evaluating the effectiveness of using less durable three-layer panels. This will allow us to compare the performance of various wood materials and make a comparative assessment.

  Key words: honeycomb panel, bend, criteria for evaluation, strength, stiffness, paper core.

  Вступ. У сучасному світі вартість меблів визначають не тільки матеріали, що використовуються для її виробництва, а й дизайн, і відповідність модним тенденціям. Хітом меблевого ринку є масивні вироби з використанням в конструкціях столів, стелажів, тумб і шаф потовщених горизонтальних і вертикальних деталей. Застосування традиційних деревних матеріалів для отримання масивних деталей (товщиною більше 30 мм) зробить меблі занадто важкою і громіздкою. Слідувати моді в меблевій індустрії сьогодні можливо при використанні полегшених меблевих плит, зовнішні шари яких представляють собою древесностружечную або деревоволокнистих плит тол-

  щіной від 3 до 8 мм, а внутрішній шар - паперовий стільниковий заповнювач.

  Паперовий стільниковий заповнювач відомий вітчизняним виробникам дверей з давніх часів. Широке застосування заповнювача було пов'язано з будівництвом «хрущовок». Великі обсяги зведення житла вимагали нових технологій, здешевлюють і прискорюють будівництво.

  У меблевій промисловості тришарові панелі з паперовим стільниковим заповнювачем поки не застосовуються, тому що склалася багаторічна практика використання деревостружкових плит і деревоволокнистих плит середньої щільності. Також на ринку меблів близько 40% продукції припадає на імпорт,

  т. е. спостерігається перспектива розвитку імпортозамінних виробництв.

  Вітчизняні виробники не виявляють інтересу до панелей з паперовим заповнювачем з наступних причин. По-перше, вважають, що тришарові панелі володіють низькими показниками міцності. Вважають, що якщо всередині стільникового плити папір, значить, вона легко мнеться. По-друге, дотримуються думки про складної організації виробничого процесу виготовлення стільникового панелі і, як наслідок, високу собівартість готового матеріалу [1-3].

  Основна частина. Для дослідження було обрано тонка деревоволокнистих плит ХДФ товщиною 3 мм. Вона використовувалася в якості зовнішніх обшивок панелі, для внутрішнього шару застосовували паперовий стільниковий заповнювач з розмірами осередку 15, 25, 35 мм виробництва ВАТ «Свєтлогорський ЦКК». Склеювання стільникових панелей здійснювали по технологічним режимом «склеювання полегшених щитів з паперовим стільниковим заповнювачем безкаркасної конструкції в однопро-льотних, багатопролітних пресах полівініл-ацетатний або однокомпонентні поліурета-новим клеєм», розробленим раніше авторами статті [4].

  Дослідження експлуатаційних характеристик тришарових панелей здійснювали на вигин по трехточечной схемою (рис. 1), так як вигин є однією з основних форм нагрів-вання горизонтальних деталей конструкційного призначення в меблів.

  Результати досліджень представлені в таблиці.

  Встановлено два основних механізми руйнування панелі (рис. 2).

  Мал. 1. Схема випробувань на вигин

  Експлуатаційні показники стільникових панелей

  Розмір осередку, мм Висота за полніте- ля Іс, мм Нормальні напруги у обшивці про, МПа відно-СІТЕЛ-ва міцність Оп, МПа Відносна жорсткість панелей ох, Пам4 Щільність стільникового панелі p, кг / м3

  1 2 3 5 6 7

  Обшивки з ХДФ, 5 = 3 мм, щільність 880 кг / м3

  15 15 7,5 23,4 730 253

  25 4,3 18,7 1745 194

  35 2,8 15,6 3200 161

  25 15 6,3 20,3 705 245

  25 3,4 16,2 1705 171

  35 2,0 11,8 3120 135

  35 15 5,8 19,3 690 234

  25 3,1 14,8 1675 167

  35 1,9 11,9 3070 130

  Мал. 2. Плоский вигин зразка по трехточечной схемою навантаження. Схема деформування: 1 - втрата стійкості заповнювач при стисненні і зсуві; 2 - зрушення між заповнювачем і обшивкою; 3 - пружна лінія зразка

  А саме втрата стійкості заповнювач в крайових зонах зразка 1 від нормальних і зсувних деформацій і міжшарових зрушення між обшивкою і заповнювачем 2. Межслой-ний зсув з розшаруванням спостерігається в разі нестачі клейового матеріалу на кордоні між обшивкою і заповнювачем. У всіх випадках випробувань на вигин з урахуванням оптимальної витрати клею зсуву між компонентами не спостерігається, однак при зменшенні витрат на 30% і нижче руйнування за рахунок розшарування переважає. Як встановлено експериментально, в разі вигину по трехточечной схемою на-навантаженого найбільші деформації стиснення 5 спостерігаються в зоні опор, т. Е. В точках прикладання реакцій зв'язку Я. В разі досягнення деформаціями стиснення критичної величини [1] відбувається втрата стійкості заповнювач, а отже , і руйнування панелі.

  Критерієм оцінки стійкості заповнювач на стиск є рівняння

  «= Т * К] •

  І

  (1)

  де? - деформація стиснення; 5 - зміна висоти стільникового заповнювача при стисненні; Іс-товщина стільникового заповнювача; ? Кр - допустиме величина деформації стиснення до втрати стійкості бічних стінок заповнювач.

  Виявлено, що величина поперечних деформацій стиснення не залежить від відносних розмірів тришарових панелей, а є функцією жорсткості обшивок і пружності паперового заповнювач на стиск. Таким чином, використання компонентів з великими показниками жорсткості призводить до зниження поперечних деформацій стиснення (рис. 3). При цьому в якості критеріїв жорсткості можна використовувати доступні в нормативній літературі фізико-механічні характеристики компонентів, такі як модуль пружності при вигині Ео для обшивок і питома модуль уп-

  ругості при стисненні Еб для заповнювач [5], що розраховується за формулою

  Еб = КЕС ,

  (2)

  де до - ступінь трансформації стільникового заповнювача: до = -ЄС - модуль пружності паперу

  А

  на розтягнення; Ас - площа стільникового пакета в стислому вигляді; Ап - площа панелі в плані.

  Для традиційних деревних матеріалів в якості фізико-механічних характеристик прийнято використовувати межа міцності і модуль пружності при вигині. У нашому випадку з урахуванням складної структури тришарової панелі по висоті і низької міцності заповнювача руйнування відбувається не внаслідок вигину, тому виникає питання про зіставлення експлуатаційних показників різних деревних матеріалів [5, 6].

  Існують методики розрахункового та експериментального визначення нормальних напружень розтягу-стиску в зовнішніх обшивці, за умови неоднорідних властивостей по висоті панелі (формула (3)). В якості вихідних даних використовуються геометричні розміри елементів в поперечному перерізі і модуль пружності компонентів в напрямку осі панелі.

  Для тришарових панелей нормальні напруги в шарах обшивки при максимальній згинального навантаження можна використовувати для порівняння з напругою вигину в однорідних деревних матеріалах [7].

  Найбільші нормальні напруження в довільному шарі визначають за формулою

  ^ У? Шах Ezi,

  (3)

  де Мх - згинальний момент в перерізі; Вх -осьові жорсткість панелі при згині; вухах -найбільша по модулю ордината точок шару; Ег1 - модуль Юнга в напрямку осі балки г.

  5, мм

  Ео, ГПа

  5, мм

  Еб, ГПа

  Мал. 3. Залежність деформації стиснення від пружних характеристик обшивок панелі і паперового заповнювач

  Для оцінки ефективності використання менш міцних тришарових панелей можна використовувати відносні показники міцності (формула (2)) панелей.

  Відносна міцність панелі на вигин о, Па:

  Про - Ре "

  Про - - ої Р

  (4)

  де ре - щільність обшивки полегшеної панелі, кг / м3; р - щільність тришарової панелі, кг / м3; про "- нормальні напруги у обшивці панелі, Па.

  У більшості літературних джерел для опису експлуатаційних характеристик традиційних деревних матеріалів прийнято нормувати граничну величину прогину, при цьому розміри зразків, характер і величина навантаження можуть значно відрізнятися, що ускладнює виробляти порівняльну оцінку показників. Однак через величину прогину і геометричні параметри зразків характеристики матеріалів можна звести до загального показника. Взаємозв'язок між даними величинами можна визначити за допомогою рівняння нейтральної осі балки класичної механіки деформованого твердого тіла. Для більшості схем навантажуючи-ня існують кінцеві рівняння [4, 7, 8, 9]. Так, для панелей, які працюють на вигин від зосередженої сили, зв'язок визначається виразом f:

  f -

  48?>

  для навантаження розподіленим навантаженням

  5ql4

  / -

  (5)

  (6)

  384Д.

  де q - лінійно-розподілена по довжині панелі навантаження (= р ', р - тиск на поверхню панелі).

  Величина Вх називається жорсткістю панелей при вигині і враховує пружні і геометричні параметри виробу. Для ізотропних за обсягом матеріалів жорсткість визначається твором Ег1х, однак для шаруватих матеріалів процедура розрахунку даного показника складна і здійснюється наступним чином (формули (7) - (12)).

  Деформований стан елементів, що працюють на вигин, згідно з класичною теорією механіки деформованого твердого тіла, описується диференціальним рівнянням пружної лінії зігнутої балки [10, 11]:

  У "

  М

  ЕТ.

  (7)

  де У "- друга похідна від ординати нейтральної осі (пружної лінії) балки; Мх - згинальний момент в перерізі; Ег - модуль Юнга в напрямку осі балки (при розтягуванні); 1х - момент інерції перерізу.

  Для балки, неоднорідною за висотою перерізу, жорсткість при згині розраховують за формулою

  Бх - | Егучи.

  (8)

  У разі розходження пружних характеристик, а також геометрії шарів, в тому числі і товщині, рівняння (8) має вигляд

  Vх - ^ Е21у Щ.

  (9)

  У формулах (8) і (9) для розрахунку жорсткості балки при вигині ордината У відраховується від центральної осі перетину х, яка для тришарових панелей з однаковими геометричними параметрами обшивок знаходиться в центрі прямокутного перетину. Для несиметричних структур положення осі х невідомо, тому вводять довільну вісь х0, паралельну осі х (рис. 4).

  у ^ у ^ УТР / Вул

  Мал. 4. Схема розташування елементів тришарової панелі

  Положення нейтральної осі балки можна визначити виходячи з припущення, що при відносній деформації? = У / р, де р - радіус кривизни нейтральної осі, поздовжня сила дорівнює нулю:

  N

  -| Ойа -1 | Ег (у -Уо) АА- 0,

  (10)

  звідки випливає формула для розрахунку положення нейтрального шару:

  У0 -

  !

  I '

  (11)

  Підставивши рівняння (10) в (8), отримаємо

  1 -1

  б = Е

  У

  I

  (12)

  Показник жорсткості панелей досить легко перераховується за габаритами панелей і пружним характеристикам матеріалів обшивки (за умови рівної товщини) через їх лінійного взаємозв'язку. У загальному випадку для перерахунку можна використовувати наступне відношення:

  Бх = БХе)

  Ь Е

  (13)

  Ь (е) Е (е) '

  де еталонні значення, підлозі-

  ченние експериментально для панелей з відомими параметрами властивостей і розмірів (для панелей шириною Ь = 400 мм з різною структурою параметри жорсткості можна взяти з вищенаведеної таблиці); Бх, Ь, Е - показники оцінюваної панелі.

  У разі, якщо потрібно перерахування на тривалу жорсткість (визначення прогину через тривалий час), як Е (е) використовують миттєвий модуль пружності матеріалу обшивки, а в якості Е - тривалий. За еталонні можна прийняти значення жорсткості з таблиці, представленої вище.

  Як видно з результатів експерименту, відносна міцність тришарових панелей з паперовим стільниковим заповнювачем зі збільшенням висоти заповнювач істотно зменшується, однак при цьому в більшій мірі відбувається збільшення їх жорсткості (рис. 5).

  Відносний межа міцності при вигині панелі з заповнювачем висотою 15 мм (розмір комірки 15 мм) склав 23,4 МПа, при висоті 35 мм - 15,6 МПа. Такий же характер залежності ми спостерігаємо і щодо паперового стільникового заповнювача з розмірами вічок 25 і

  35 мм. Також істотно впливає на міцність стільникових панелей розмір осередку заповнювача. При збільшенні розміру осередку міцність матеріалів зменшується в 0,7-0,8 рази.

  З іншого боку, введення стільникового заповнювача сприяє значному збільшенню жорсткості панелей.

  Так, наприклад, при розмірі осередку 15 мм стільникового заповнювача висотою 15 мм відносна жорсткість панелей склала 730 Пам4, при висоті 25 мм і 35 мм - в 2,4 і 4,4 рази відповідно більше. При збільшенні розміру осередку заповнювача жорсткість тришарових панелей зменшується незначно.

  З порівняння отриманих значень відносної міцності стільникових панелей сп з міцністю деревних матеріалів обшивок [5] очевидно, що використання стільникових конструкцій виправдано тільки як альтернатива деревостружкових і деревоволокнистих плит середньої щільності.

  Також варто відзначити, що жорсткість тришарових стільникових панелей значно вище жорсткості традиційних деревних матеріалів. Так, наприклад, жорсткість листа ДСтП товщиною 22 мм і шириною 400 мм і щільністю 675 кг / м3 складає близько 2000 Па М4. Таку ж жорсткість мають тришарові панелі товщиною 32 мм при щільності в 2,5-3 рази нижче. Тому полегшені панелі не будуть схильні до деформації під вагою власної ваги на відміну від цільної плити.

  Використання стільникових конструкцій з обшивками панелі з тонких ХДФ товщиною 3 мм і з внутрішнім шаром - паперовим стільниковим заповнювачем з розміром осередку 15 мм виправдано у виробництві потовщених меблевих деталей через виграшу в масі при збереженні міцності, і їх використання для навантажених виробів доцільно.

  про,

  МПа

  Бх, Пам4

  І., мм

  І., мм

  Мал. 5. Залежність відносної міцності і жорсткості щитів від висоти заповнювач (ХДФ товщиною 3 мм, розмір осередку заповнювача 15 мм)

  Висновок. На підставі вищевикладеного очевидно, що показники деформативності стільникового заповнювача, а саме критичні деформації стиснення і зсуву, є визначальними критеріями оцінки працездатності тришарових панелей в цілому, так як обумовлюють характер їх руйнування.

  В якості критеріїв для оцінки ефективності використання менш міцних тришарових панелей можливо використовувати відносні показники міцності і жорсткості панелей.

  Це дозволить зіставляти експлуатаційні показники різних деревних матеріалів і виробляти їх порівняльну оцінку.

  На відміну від цільної деревної плити полегшені панелі володіють надзвичайною легкістю, тому не будуть схильні до деформації під вагою власної ваги. Мала вага меблевих панелей забезпечить зниження витрат деревних матеріалів, енергетичних ресурсів, дозволить виробляти досить легкі і міцні вироби.

  література

  1. Перов Ю. Ю., Мельников П. В. Все, що потрібно знати мебельникові про сотах / Ю. Ю. Перов, П. В. Мельников // Мобильщики. 2004. № 3. С. 65-67.

  2. Перов Ю. Ю. Незаперечні достоїнства стільникового заповнювача // Дерево.ЯІ. 2007. С. 86-90.

  3. Микільська В. В. Ринок паперового стільникового заповнювача // ЛесПромІнформ. 2015. № 6. С. 108-112.

  4. Наливко Е. В., Шетько С. В. Вплив основних технологічних факторів на міцність склеювання сот наповнювача з обшивками полегшеного щита // Праці БГТУ. 2009. № 2: Лісова і деревообраб. пром-сть. С. 210-213.

  5. Наливко Е. В., Шетько С. В. Дослідження міцності і пружних характеристик компонентів тришарових панелей з маложестких заповнювачем // Праці БГТУ. 2010. № 2: Лісова і деревообраб. пром-сть. С. 196-200.

  6. Наливко Е. В., Шетько С. В., Спіглазов А. В. Місцевий вигин панелей з паперовим стільниковим заповнювачем // Деревообробка: технології, обладнання, менеджмент XXI століття: праці V Між-дунар. Євраз. симп. Єкатеринбург, 2010. С. 88-90.

  7. Міцність, стійкість, коливання. У 3 т. Т. 2 / під заг. ред. І. А. Біргера, Я. Г. Пановко. М .: Машинобудування, 1968. 463 з.

  8. Кобелєв В. Н., Тимофєєв С. І. Розрахунок тришарових конструкцій. М .: Машинобудування, 1984. 303 з.

  9. Рудіцин М. Н., Артемов П. Я., Любошице М. І. Довідковий посібник з опору матеріалів. Мінськ: Вишейшая школа, 1970. 630 с.

  10. Волинський В. Н. Технологія деревних плит і композитних матеріалів: учеб.-довід. посібник. СПб .: Изд-во «Лань», 2010. 336 с.

  11. Ставрів В. П. Механіка композиційних матеріалів. Мінськ: БГТУ, 1996. 164 с.

  References

  1. Perov Yu. Yu. Mel'nikov P. V. Everything a furniture maker needs to know about honeycombs. Mebel'shchik [Furniture maker], 2004, no. 3, pp. 65-67 (In Russian).

  2. Perov Yu. Yu. The undeniable advantages of honeycomb. Derevo.org.ua [Wood.org.ua], 2007, pp. 86-90 (In Russian).

  3. Nikol'skaya V. V. Paper honeycomb market. LesPromlnform [Lesprominform], 2015-го, no. 6, pp. 108-112 (In Russian).

  4. Naliuko Ye. V., Shet'ko S. V. The influence of the main technological factors on the bonding strength of the filler honeycomb with the lining of the lightweight board. Trudy BGTU [Proceedings of BSTU] 2009, no. 2, Forest and Woodworking Industry, pp. 210-213 (In Russian).

  5. Naliuko Ye. V., Shet'ko S. V. Investigation of the strength and elastic characteristics of the components of three-layer panels with low-rigid aggregate. Trudy BGTU [Proceedings of BSTU] 2010, no. 2: Forest and Woodworking Industry, pp. 196-200 (In Russian).

  6. Naliuko Ye. V., Shet'ko S. V., Spiglazov A. V. Local bending of panels with paper honeycomb core. Trudy V Mezhdunarodnogo yevraziyyskogo simpoziuma "Derevoobrabotka: tekhnologii, oborudovaniye, menedzhment XXI veka" [Proceedings of the V International Eurasian symposium. "Woodworking: technology, equipment, management of the XXI century"]. Yekaterinburg 2010, pp. 88-90 (In Russian).

  7. Prochnost ', ustoychivost', kolebaniya. V 3 t. T. 2. [Strength, stability, oscillation: reference book. In 3 vol. Vol. 2]. Ed. by I. A. Burger, Ya. G. Panovko. Moscow, Mashinostroyeniye Publ., 1968, 463 p.

  8. Kobelev V. N., Timofeyev S. I. Raschet trekhsloynykh konstruktsiy [Calculation of sandwich construction]. Moscow, Mashinostroyeniye Publ., 1984, 303 p. (In Russian).

  9. Ruditsyn M. N., Artemov P. Ya., Lyuboshits M. I. Spravochnoye posobiye po soprotivleniyu materialov [The reference book on resistance of materials]. Minsk, Vysheyshaya shkola Publ., 1970, 630 p.

  10. Volynskiy V. N. Tekhnologya drevesnykh plit i kompozitnykh materialov [Technology of wood boards and composite materials]. St. Petersburg, Izdatel'stvo "Lan '" Publ., 2010. 336 p.

  11. Stavrov V. P. Mekhanika kompozistionnykh materialov [Mechanics of composite materials]. Minsk, BGTU Publ., 1996. 164 p.

  Інформація про авторів

  Ручкина Олена Василівна - асистент кафедри технології та дизайну виробів із деревини. Білоруський державний технологічний університет (220006, м.Мінськ, вул. Свердлова, 13а, Республіка Білорусь). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Шетько Сергій Васильович - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології та дизайну виробів із деревини. Білоруський державний технологічний університет (220006, м.Мінськ, вул. Свердлова, 13а, Республіка Білорусь). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Information about the authors

  Ruchkina Yelena Vasil'yevna - assistant lecturer, the Department of Technology and Design of Wooden Articles. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Shet'ko Sergey Vasil'yevich - PhD (Engineering), Associate Professor, Head of the Department of Technology and Design of Wooden Articles. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  надійшла 14.10.2019


  Ключові слова: СТІЛЬНИКОВИЙ ПАНЕЛЬ / ВИГИН / КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ / МІЦНІСТЬ / ЖОРСТКІСТЬ / ПАПЕРОВИЙ заповнювач / HONEYCOMB PANEL / BEND / CRITERIA FOR EVALUATION / STRENGTH / STIFFNESS / PAPER CORE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити