У статті зроблено аналіз типологій особистості, виявляють характерні особливості ставлення до грошей, і «грошового» поведінки. На підставі теоретичного аналізу запропоновано основні критерії класифікації «грошових» типів особистості.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Ніколенко Ю. С.


Typologies of the personality, which exercise characteristic attitude to money and «money» -behavior, are analyzed. Based on the theoretical analysis, key criteria of personal money-types classification are provided.


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена


  Наукова стаття на тему 'Критерії класифікації «грошових» типів особистості'

  Текст наукової роботи на тему «Критерії класифікації« грошових »типів особистості»

  ?Ю. С. Ніколенко

  КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ «« ГРОШОВИХ »ТИПІВ ОСОБИСТОСТІ

  Робота представлена ​​кафедрою психофізіології та психології праці в особливих умовах Морського державного університету ім. адм. Г. І. Невельського.

  Науковий керівник - кандидат психологічних наук, доцент В. В. Калита

  У статті зроблено аналіз типологій особистості, які виявляють характерні особливості ставлення до грошей, і «грошового» поведінки. На підставі теоретичного аналізу запропоновано основні критерії класифікації «грошових» типів особистості.

  Typologies of the personality, which exercise characteristic attitude to money and «money» -behavior, are analyzed. Based on the theoretical analysis, key criteria of personal money-types classification are provided.

  Ставлення особистості до грошей є однією з найбільш затребуваних дослідних проблем в рамках психології грошей, одного з перспективних і швидко розвиваються напрямків економічної псіхологіі1.

  На наш погляд, в якості окремого напрямку досліджень може бути позначена розробка систем критеріїв і побудова класифікацій відносини індивіда до грошей. Будучи важливою ланкою економічних і соціальних відносин, «еквівалентом» праці, вкладеного часу, пережитого емоційного напруження, з одного боку, і можливого задоволення, потенційних можливостей, ступенів свобод - з іншого, гроші в сучасному світі є особливий об'єкт - символ, нікого не залишає байдужим. Гроші можна любити чи ненавидіти, можна бути їх рабом або, навпаки, зневажати їх, але завжди відношення до них буде досить яскравим і значущим, незважаючи на полюс оцінки і форму вираження цього відношення. Ставлення до грошей також впливає на поведінку, пов'язану з грошима, т. Е. Як люди добувають, зберігають і витрачають гроші, багато в чому залежить від того, як вони до грошей відносяться. Тому саме смисли, якими людина наділяє гроші, і поведінка, яке він демонструє по відношенню до грошей, можуть

  бути запропоновані в якості основних критеріїв класифікації «грошових» типів особистості, які виявляють характерні особливості ставлення до грошей і «грошового» поведінки.

  Вперше «грошові» типи особистості були виділені і описані клінічними психологами X. Гольдберг і Р. Льюїсом (Goldberg & Lewis, 1978) 2. Як класифікаційного критерію для побудови «грошової» типології X. Гольдберг і Р. Льюїс взяли психологічні символи грошей, виявлені ними в результаті клінічних досліджень. Найпоширенішими, на їхню думку, є безпека, влада, любов і свобода. Спираючись на ці психологічні смисли грошей, автори зробили спробу описати типи особистості і характерні ознаки поведінки по відношенню до грошей.

  Людей, що сприймають гроші як джерело безпеки, X. Гольдберг і Р. Льюїс розділили на чотири типи:

  • «компул'сівний економ» (залучає саме по собі накопичення грошей, притаманний страх їх втрати, недовіри до оточуючих; за допомогою грошей знаходить чув-ство захищеності, безпеки);

  • «аскет» (знаходить задоволення в самозреченні і показною бідності; поведінка часто маскує заздрість і ворожість по відношенню до більш багатим);

  • «компул'сівний завсідник розпродажів» (відчуває відчуття переваги над іншими, коли вдається купити речі за менші суми);

  • «Фанатичний збирач» (володіння матеріальними предметами замінює спілкування, колекція надає сенс його життя).

  Оскільки за гроші можна купити товари, послуги і лояльність, вони також можуть бути використані для придбання впливовості, панування і контролю над іншими людьми, т. Е. Гроші приносять владу і, відповідно, асоціюються з нею у наступних типів особистості:

  • «маніпулятор» (використовує гроші для того, щоб експлуатувати марнославство і жадібність інших);

  • «будівельник імперії» (будівельник соціальних систем, демонструє величезну незалежність і впевненість у своїх силах; намагається зробити інших залежними);

  • «хрещений батько» (використовує гроші для хабарів і контролю, забезпечуючи собі почуття переваги).

  Гроші також можуть замінювати емоційну близькість у відносинах і використовуватися для того, щоб купити любов, відданість і прихильність. Гроші як символ любові сприймають такі типи особистості:

  • «покупець любові» (купує любов і повагу, роблячи благодійні внески; намагається уникнути почуття знедоленої людини, догоджаючи іншим своєю щедрістю);

  • «продавець любові» (він обіцяє іншим любов, прихильність і ласку, яка лестить його самолюбству);

  • «викрадач любові» (жадає любові, але відчуває, що не заслуговує її; він намагається ризикувати в інших областях, а в любовних відносинах поводиться поверхнево).

  Свобода - саме поширеніший значення, приписуване грошей, так

  як гроші надають людині час, який можна присвятити своїм захопленням і інтересам, т. е. вони звільняють людину від повсякденної рутини і обмежень. X. Гольдбер і Р. Льюїс виділили два типи, які сприймають гроші як джерело свободи:

  • «покупець свободи» (гроші-це звільнення від правил, зобов'язань і навіть прохань, які обмежують його самостійність і незалежність);

  • «борець за свободу» (відкидає гроші і матеріальні цінності; дружба і товариство є для нього головною нагородою в боротьбі проти грошей).

  Н. Форман (N. Forman, 1987) 3 мінімізував «грошову» типологію особистості до п'яти основних типів, залишивши досить яскраві типи «скнара» (аналогія з компульсивним економом) і «завсідник розпродажів», і додав три нових типи: «марнотрат» (демонструє нав'язливе і безконтрольне поведінка по відношенню до своїх витрат, особливо в моменти депресії і почуття знедоленої людини), «азартний гравець» (відчуває владу, яку приносить виграш, а його очікування компенсує ризики програшу) і «магнат» (заробляє гроші для досягнення високого статусу і схвалення оточуючих). Проводячи порівняння з класифікаційним підставою X. Гольдберга і Р. Льюїса, можна сказати, що тип «магнат» по Н. Формана включає в себе типи «будівельник імперії» і «хрещений батько» (за критерієм: гроші як символ влади).

  Узагальнена і розширена типологія приведена І. В. Андреевой4. У ній представлені кілька нових «грошових» типів особистості: «абстракціоніст» (байдужий до грошей, накопичення, покупкам; охоче доручає розпоряджатися заробленими грошима близьким людям, вивільняючи час для роботи); «Конкретики» (гроші представляють цілком усвідомлену і певну

  цінність; недолік грошей сприймає трагічно; дотримується етики «вещизма» і накопичення); «Заздрісник» (відчуває почуття заздрості і неприязні до процвітаючим людям, не здатний взяти на себе відповідальність за свої невдачі; в разі грошової удачі кічлів до тих, хто має менше грошей); «Паразит» (готовий жити на подачки, не несе відповідальності ні за кого і ні за що); «Фальшивомонетник» (яскраво виражена схильність отримання вигоди шляхом обману, не обов'язково багата людина).

  Слід зазначити, що тип «абстракціоніст», на наш погляд, виходить за рамки класифікаційного підстави X. Гольдберга і Р. Льюїса: для даного типу гроші не є значимим яскравим символом, що визначає поведінку.

  На підставі виділених «грошових» типів особистості ми зробили спробу скласти узагальнену таблицю (на с. 189), в основі класифікації якої лежить певний символічний сенс грошей.

  Можна звернути увагу на те, що при збільшенні кількості виділяються «грошових» типів вони перестають одно -мірним розподілятися по чотирьом осередкам «по провідним сенсів», запропонованим X. Гольдберг і Р. Льюїсом, що характеризує обраний класифікаційний критерій як не зовсім вдалий: хороший класифікаційний критерій дозволяє сукупність об'єктів розподіляти при класифікації щодо пропорційно по всіх виділеним класифікаційними групами.

  Згідно П. Б. Шошіну5, при створенні класифікації необхідно дотримуватися таких умов: 1) класифікація повинна охоплювати всі без винятку класифікуються об'єкти (можливі «грошові» типи); 2) приналежність кожного з об'єктів до того чи іншого класу повинна визначаться однозначно: об'єкт або належить до

  класу, або ні. Щоб визначити клас, до якого об'єкт відноситься більшою мірою, необхідно проаналізувати наявні ознаки об'єкта з подальшим віднесенням його до класу за цими ознаками або порівняти об'єкт із зразками, які репрезентують кожен свій клас, і знайти найбільшу схожість об'єкта з еталоном.

  Таким чином, при побудові класифікації «грошових» типів особистості необхідно враховувати дві основні умови: по-перше, при збільшенні кількості типів вони повинні відносно рівномірно розподілятися за класифікаційними групами; по-друге, при віднесенні «грошових» типів до класифікаційними групами по готівковим ознаками типи повинні однозначно визначатися в групи за цими ознаками. Наприклад, класифікаційна група, для якої провідним символом грошей є «безпека», повинна містити об'єкти ( «грошові» типи особистості), що мають загальний готівковий ознака «ставлення до грошей як до джерела безпеки». Однак при класифікації «грошових» типів за цією ознакою автори задовольняються простим рівнянням: гроші = безпеку.

  На наш погляд, в якості більш вдалого критерію класифікації «грошових» типів може бути розглянутий критерій «форма поведінки, яку демонструє по відношенню до грошей» або форма «грошового» поведінки. Схема класифікації «грошових» типів особистості приведена на с. 190.

  Перший (верхній) рівень включає два основних напрямки, що характеризують циркуляцію грошових потоків, а саме: отримання (прихід) і використання (витрата) грошей.

  Другий рівень характеризує способи отримання і використання грошей, або основні поведінкові стратегії по відношенню до грошей. умовно ми

  Таблиця 1

  Узагальнена таблиця «грошових» типів особистості

  Символ грошей Типологія X. Гольдберга і Р. Льюїса (1978 г.) Типологія Н. Формана (1987 р) Узагальнена типологія І. В. Андрєєвої

  Безпека Компульсивний економ Скряга Скряга

  - марнотрат тринькати

  Компульсивний завсідник розпродажів Завсідник розпродажів Торгаш

  Аскет - Заздрісник

  Фанатичний збирач - Колекціонер

  - - конкретика

  - - паразит

  Влада Маніпулятор - Фальшивомонетник

  Будівельник імперії Магнат Грошовий мішок

  Хрещений батько

  Свобода Покупець свободи - -

  Борець за свободу - -

  - Азартний гравець Гравець

  Любов Покупець любові - -

  Любов Продавець любові - -

  викрадач любові - -

  Доп. група - - Абстракціоніст

  виділили чотири таких стратегії: обмін, привласнення, збереження і витрачання.

  Кожна різновид поведінкової стратегії включає кілька типів поведінки по відношенню до грошей, або типів «грошового» поведінки. У свою чергу кожен тип «грошового» поведінки представлений різними формами поведінки, які як класифікаційний критерій і дозволяє виділяти і описувати «грошові» типи особистості.

  Отримання грошей може здійснюватися в процесі соціально-економічного обміну між людьми. Існують різноманітні ланцюжки і схеми обміну, в процесі яких реалізуються різні моделі поведінки. Ми виділили три основні: 1) підприємницьке поведінка, спрямоване на виробництво товарів або / та послуг і отримання певного доходу (прибутку) від їх реалізації; 2) трудова поведінка, спрямоване на отримання за результати праці (інтелектуального,

  отримання Використання

  Обмін Присвоєння Збереження Витрачання

  Типи поведінки по відношенню до грошей (типи «грошового» поведінки)

  \ /

  Форми «грошового» поведінки

  1

  «Грошові» типи особистості

  фізичного) певної винагороди; 3) позикове поведінку, спрямоване на запозичення коштів у суб'єкта, що займає ними в надлишку, з метою задоволення актуальної потреби.

  Крім того, отримання грошей може здійснюватися шляхом їх присвоєння, т. Е. Передбачається використання різних способів вилучення грошей у їх власників. До таких способів ми віднесли: утриманство, яке передбачає безоплатне отримання грошових коштів від благодійника (годувальника), і шахрайство як один із способів привласнення грошей шляхом обману або зловживання довірою. Однією з форм прояву утриманських настроїв також є жебрацтво, т. Е. Вимагання грошових коштів. Таким чином, утриманське поведінку можна виділити як тип «грошового» поведінки, спрямованої на отримання грошей шляхом їх присвоєння на добровільних засадах, а шахрайське поведінку можна виділити як тип «грошового» поведінки, спрямованої на отримання грошей обманним шляхом.

  При побудові «грошової» типології особистості нас також цікавлять способи використання коштів, т. Е. Те, як людина розпоряджається отриманими грошима. Ми виділили два основних способи: витрачання і збереження - і, відповідно, два основних типи «грошового» поведінки: витрати поведінку - витрачання грошових коштів, що знаходяться в поточному споживанні, з метою задоволення актуальних потреб; зберігаючі поведінку - збереження і / або накопичення грошових коштів, що знаходяться за рамками поточного споживання, які відкладаються для задоволення майбутніх потреб.

  Описані вище «грошові» типи особистості легко вбудовуються в класифікаційну систему по позначеному критерієм форма «грошового» поведінки. Таким чином, вибравши кілька відмінний класифікаційний критерій, ми добудували «грошову» типологію особистості, ввівши ряд авторських типів.

  Зведена таблиця типів «грошового» поведінки і «грошових» типів особистості приведена в таблиці 2 на с. 192.

  Коротка характеристика експлікованим «грошових» типів особистості

  Підприємець. Привертає сам процес «роботи» грошей. Гроші для нього - це стимул активності, тому що чим більше прибуток, тим більше оборот капіталу. Цінує кожну хвилину ( «ча-

  мя - гроші »). Кожна хвилина - це рубль, який можна заробити, вкласти в справу, т. Е. Пустити в оборот і отримати прибуток.

  Шукач скарбів. Привертає сам про-

  процес пошуку грошей. Гроші для нього - це винагорода за проявлену активність. З інтересом збирає інформацію про можливе місцезнаходження грошових та інших цінностей. Цілеспрямований і наполегливий в їх пошуку. Для досягнення поставленої мети не шкодує ні сил, ні часу.

  Трудяга. Заробляє гроші своєю працею. Гроші для нього - це оцінка (вартість) праці. Зароблені гроші витрачає на задоволення насущних потреб. Грошей, як правило, не вистачає (живе від «зарплати до зарплати»).

  Боржник. Віддає перевагу брати гроші в борг. Як правило, бере більше, ніж може віддати. Взяті в борг гроші швидко витрачає. Найчастіше знову бере в борг, щоб віддати попередні борги.

  Грошовий мішок (Магнат). Має великий капітал і високий соціальний статус. Дає гроші в борг, відчуваючи при цьому свою перевагу над іншими людьми. Володіє незалежністю і впевненістю в своїх силах. Вважає, що положення в суспільстві залежить від кількості грошей, т. Е. Чим більше грошей, тим вище статус.

  Лихвар. Володіючи порівняно невеликим капіталом, дає гроші в борг під великі відсотки. Зацікавлений у швидкому обороті грошей, так як живе на відсотки.

  Паразит. Живе за рахунок «донора», до якого «присмоктується», активний в його пошуку. Як правило, має потребу в задоволенні асоціальних нахилів.

  Утриманець. Прагне в усьому розраховувати на допомогу інших, а не на свої сили. Інфантильний. Схильний «сидіти на чужій шиї», тунеядствовать. Несамостійний, безпорадний, пасивний. У фінансових справах уникає відповідальності. Виявляє повну залежність від того, хто її утримує.

  Дармовщік. Любитель «дурничку». Буде радий всьому, що дається даром і

  за що не треба платити. Про таких людей кажуть: «На халяву і оцет солодкий». Займає проміжне положення між паразитом і утриманцем за шкалою соціальної активності.

  Жебрак. Живе за рахунок подаяння, яке в залежності від його соціального статусу і форми прохання іменується по-різному: милостиня, посібник, гуманітарна допомога і т. П. Далеко не завжди займає таку позицію від великої потреби і безвиході. Терплячий в очікуванні милостині. Чи не схильний щось міняти, так як звик до такого «вимагання» коштів.

  Шахрай (Маніпулятор). Видобуває матеріальні блага обманом і винахідливістю. Добре володіє різними способами «відбирання» грошей. Використовує жадібність, марнославство, дурість, наївність людей з метою власного збагачення.

  Бандит (Грабіжник). Для нього гроші - це видобуток, а володар грошей - потенційна жертва. Чи не відчуває докорів сумління з приводу методів, які використовує при добуванні грошей. Жага наживи робить даної людини хитрим і спритним, а страх відплати - недовірливим і обережним.

  Скнара (Економ). Привертає сам процес накопичення грошей. Заощадження є важливою метою життя. Трата грошей сприймається як загроза. До навколишніх ставиться з недовірою, оскільки боїться втратити свої заощадження. Зайва ощадливість як риса характеру нерідко перетворюється в крайню скупість. Тоді весь сенс життя зводиться до накопичення грошей.

  Колекціонер (Фанатичний збирач). Збирає і накопичує всілякі речі, багато хто з яких не уявляють реальної цінності. Його головна мета - накопичити якомога більше. Нерідко колекціонування стає основним заняттям в житті.

  Заздрісник (Аскет). Аскет багато в чому нагадує економа. При цьому знаходить

  Таблиця 2

  Типи «грошового» поведінки і «грошові» типи особистості

  Способи отримання грошей Тип «грошового» поведінки Форми поведінки «Грошовий» тип особистості

  Обмін предпринима- тельских Робити гроші Підприємець

  шукати шукач скарбів

  Трудове Заробляти працею Трудяга

  Позикове Брати в борг Боржник

  Давати в борг Грошовий мішок (Фінансовий магнат)

  лихвар

  Присвоєння утриманські «присмоктується» і відтягувати Паразит

  Отримувати даром Утриманець

  Дармовщік

  просити Жебрак

  Шахрайське Отримувати обманом Шахрай (Фальшивомонетник)

  Кримінальне Вибирати силою Бандит (Грабіжник)

  Способи використання грошей Тип «грошового» поведінки Форми поведінки «Грошовий» тип особистості

  Збереження зберігається Накопичувати Скряга (Економ)

  Колекціонер (Фанатичний збирач)

  Заздрісник (Аскет)

  Економити Торгаш (Завсідник розпродажів)

  Інвестиційне Вкладати Інвестор

  Витрачання витрати Витрачати гроші тринькати (Марнотрат)

  Грати на гроші Гравець

  Віддавати даром Меценат (Спонсор) Благодійник (Годувальник)

  задоволення в самозреченні і показною бідності, за допомогою якої маскує заздрість і ворожість по відношенню до тих, хто багатший.

  Торгаш (Завсідник розпродажів). Отримує задоволення від придбання речей за мінімальну ціну. Торгується за кожну копійку. Почувається по -Тиск, якщо доводиться платити запитувану суму грошей. Щоб витратити свої заощадження, вичікує час, коли товари продаються зі знижками.

  Інвестор. Вкладає гроші в довгострокові проекти з метою їх збереження та / або примноження. Іноді ризикує втратити все. Однак відчуває себе більш впевнено, коли має певну суму грошей у вигляді вкладу.

  Розтринькувачів (Марнотрат). Трата грошей для нього - це спосіб отримання задоволення. Любить розваги, походи в магазини за покупками і т. П. Легко розлучається з грошима. Рідко робить заощадження, тому володіння сумою грошей носить тимчасовий характер.

  Гравець. Гра на гроші - це спосіб розваги, що дозволяє випробувати хвилюючі почуття ризику і азарту. регу-

  лярні бере участь в лотереях, проводить час за картковим столом, в казино або у гральних автоматів. У момент гри впевнений в успіху. Навіть якщо залишився в програші, з азартом грає знову і знову, отримуючи адреналін від самого процесу гри.

  Меценат. Багатий покровитель культурних проектів. Надаючи допомогу, заробляє собі громадський авторитет. Публічний, честолюбний і амбіції-зен, завжди в оточенні представників культури і мистецтва.

  Спонсор. Надає фінансову допомогу перспективним економічним проектам. Не маючи прямої вигоди, розраховує на отримання дивідендів у буцущем.

  Благодійник (Годувальник). Надає своє заступництво з милості. Добровільно годує і містить утриманця. Безоплатно дає йому кошти на істота вання.

  Запропонована класифікація, так само як і експлікувати «грошові» типи особистості, не є вичерпно повної і може бути схильна до корекції при подальшій роботі.

  Список літератури

  1 КупрейченкоА. Б. Сучасний стан досліджень у вітчизняній економічній психології // Проблеми економічної психології. Том 1 / Відп. ред. А. Л. Журавльов, А. Б. Купрейченко. М .: Изд-во «Інститут психології РАН», 2004. С. 71.

  2 ферми А., Аргайл М. Гроші. Психологія грошей і фінансової поведінки / Під загальною редакцією А. Алексєєва. СПб .: Прайм-Еврознак, 2005. С. 160-163.

  3 Там же. С. 168.

  4 Економічна психологія: Соціокультурний підхід / Под ред. І. В. Андрєєвої. СПб .: Пітер, 2000. С. 211.

  5 Шошин П.Б. Метод експертних оцінок. М .: Изд-во МГУ, 1987. С. 53-54.


  Ключові слова: ОСОБИСТІСТЬ /ТИПИ ОСОБИСТОСТІ /ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ /СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ /"Грошовий" ПОВЕДЕНИЕ /"ГРОШОВІ" ТИПИ ОСОБИСТОСТІ /ТИПИ "грошового" ПОВЕДІНКИ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити