У статті виконано аналіз методики оцінки якості наукового журналу, використовуваної Вищою атестаційною комісією Російської Федерації і запропонованої Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського методики розрахунку індексу інтегрованості журналу в систему наукових комунікацій. На їх основі розроблено нову методику розрахунку індексу наукового якості журналу. Запропоновано механізм запобігання компенсації при оцінці наукового журналу. Розглянуто проблему справляння плати з авторів за публікацію та запропоновано шляхи її вирішення. Запропоновано способи використання індексу наукового якості журналу для оцінки результативності наукової діяльності профессорскопреподавательского состава.the article contains an analysis of the method of evaluation of scientific journals used by the

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Котляров Іван Дмитрович


Higher Committee of Certification as well as an analysis of the index of integration of scientific journal in the system of scientific communications, proposed by the Vernadsky National Library of Ukraine. A new method of calculation of index of journal's scientific quality is developed on the basis of these two methods. A method of prevention of compensation is proposed. The problem of publication fee is analyzed and a possibility of its solution is described. An algorithm of application of the index of journal's scientific quality to the analysis of scientific output is proposed.


Область наук:

 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Известия Пензенського державного педагогічного університету ім. В.Г. Бєлінського


  Наукова стаття на тему 'Критерії якості наукового журналу'

  Текст наукової роботи на тему «Критерії якості наукового журналу»

  ?ВІСТІ

  Пензенська ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Г. БЕЛИНСКОГО ГРОМАДСЬКІ НАУКИ № 16 (20) 2010

  IZ VESTIA

  PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA imeni V. G. BELINSKOGO PUBLIC SCIENCES № 16 (20) 2010

  УДК 025.17

  КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

  © і. Д. КОТЛЯРОВ Північно-Західний інститут друку Санкт-Петербурзького державного університету технології та дизайну, кафедра менеджменту та маркетингу в галузі друкарства, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Котляров І. Д. - Критерії якості наукового журналу // Известия ПДПУ ім. В. Г. Бєлінського. 2010.

  № 16 (20). С. 7-15. - У статті виконаний аналіз методики оцінки якості наукового журналу, використовуваної Вищою атестаційною комісією Російської Федерації і запропонованої Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського методики розрахунку індексу інтегрованості журналу в систему наукових комунікацій. На їх основі розроблено нову методику розрахунку індексу наукової якості журналу. Запропоновано механізм запобігання компенсації при оцінці наукового журналу. Розглянуто проблему справляння плати з авторів за публікацію та запропоновано шляхи її вирішення. Запропоновано способи використання індексу наукового якості журналу для оцінки результативності наукової діяльності професорсько-викладацького складу. Ключові слова: якість наукового журналу, індекс наукового якості журналу, плата за публікацію.

  Kotliarov I. D. - Criteria of the quality of a scientific journal // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo.

  2010. № 16 (20). P. 7-15. - The article contains an analysis of the method of evaluation of scientific journals used by the Higher Committee of Certification as well as an analysis of the index of integration of scientific journal in the system of scientific communications, proposed by the Vernadsky National Library of Ukraine. A new method of calculation of index of journal's scientific quality is developed on the basis of these two methods. A method of prevention of compensation is proposed. The problem of publication fee is analyzed and a possibility of its solution is described. An algorithm of application of the index of journal's scientific quality to the analysis of scientific output is proposed. Key words: quality of scientific journal, index of journal's scientific quality, publication fee.

  ВСТУП

  Завершальною стадією наукових досліджень є оприлюднення в тій чи іншій формі (стаття в журналі, виступ на конференції, реєстрація патенту і т. Д.) Їх результатів. Завдяки цьому наукове співтовариство своєчасно отримує доступ до свіжих результатами і може перевірити їх коректність і використовувати їх у своїй роботі.

  Наявність власних наукових публікацій служить підтвердженням факту активного ведення наукової діяльності їх автором і є найважливішою умовою для успішного кар'єрного росту вченого (отримання вчених ступенів і звань, запрошення на роботу в престижні вузи, отримання грантів для фінансування досліджень). Йдеться в першу чергу про публікації в наукових журналах, так як вони, з одного боку, забезпечують широке поширення публікуються в них матеріалів (завдяки тому, що на них підписані бібліотеки провідних університетів), а з іншого - гарантують високу якість статей завдяки інституту незалежного рецензування. Однак слід пам'ятати про те, що первона-

  початкової завданням наукових публікацій є збагачення світової науки власними досягненнями, а не кар'єрний ріст.

  На жаль, в Росії (і, гадаю, ці дані можуть бути екстрапольовані і на інші пострадянські держави) засіб (факт публікації для вирішення кар'єрних завдань) підмінило собою мету (отримання наукових результатів високого рівня і повідомлення про них наукового співтовариства). Через це велике поширення отримав формальний підхід, коли статті публікуються за плату в маловідомих журналах, розповсюджуваних тільки серед авторів і за списком обов'язкової розсилки, а якість видаваних статей не перевіряється ніким. При цьому вимога про ведення наукової роботи професорсько-викладацьким складом ВНЗ де юре виконується.

  У зв'язку з цим особливої ​​актуальності набуває розробка методу оцінки якості наукових журналів, яка дозволяла б оцінити, які журнали повноцінно виконують функції поширення наукової інформації, тобто гарантують широке охоплення цільової аудиторії і високу якість публіку-

  • Невиправдане (хоча і типовий для пострадянського простору) пріоритет адміністративних критеріїв (пп. 4-5). Очевидно, що науковий ступінь редактора не має ніякого відношення до якості журналу. Крім того, в разі зміни редактора і приходу на цю посаду людини з більш низькою вченим ступенем доведеться знижувати індекс журналу, хоча насправді якість видання, швидше за все, залишиться незмінним;

  • Деякі важливі критерії, що характеризують інтегрованість видання в систему наукових комунікацій (наприклад, наявність мережевої версії журналу), в перелік включені не були.

  2. Можливість компенсації, т. Е. Ситуації, коли низький бал за одним критерієм компенсується в підсумковому індексі високим значенням бала за іншим критерієм;

  3. Для кожного критерію передбачена тільки двухбалльной шкала оцінки, яка для різних критеріїв має різний зміст. Наприклад, в разі критерію 3 мова йде просто про виконання або невиконання відповідної вимоги, тоді як для критерію 5 передбачається ранжування за наявністю у редактора журналу певних наукових регалій. як нам здається, було б логічніше ввести (по крайней мере, для окремих критеріїв) більш докладні шкали.

  ПРОПОНОВАНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ НАУКОВОГО ЯКОСТІ ЖУРНАЛУ

  На наш погляд, доцільно розробити методику розрахунку індексу наукової якості журналу (ІНКЖ) на основі методики розрахунку ІІСНК, розглянутої вище, однак з урахуванням виявлених недоліків, і з включенням в підсумковий показник окремих критеріїв, що враховуються в методиці ВАК РФ.

  Алгоритм розробки цієї методики повинен мати наступний вигляд:

  - Складання списку критеріїв оцінки наукового журналу;

  - Розробка бальної шкали оцінки відповідності даним критерієм;

  - Визначення мінімального значення оцінки, при якому відповідний критерій вважається дотриманою. Введення мінімального значення необхідно для запобігання компенсації;

  - підсумковий індекс відповідності розраховується як сума балів, набраних журналом за окремими критеріями. для нього також очевидним чином задається мінімальне значення (як сума мінімально допустимих балів по кожному критерію). Цей індекс дозволяє складати рейтинг наукових журналів.

  Очевидно при цьому, що розробляється методика оцінки повинна бути спрямована не на те, щоб давати високі значення показників для вже існуючих журналів, а на те, щоб бути максимально об'єктивною і задавати для наукових журналів цільові значення показників, до яких слід прагнути.

  підсумкова методика має такий вигляд (табл. 2).

  Максимально можливий бал для друкованого журналу - 45, мінімально допустимий для того, щоб журнал включався в список рекомендованих для публікації основних результатів дисертаційних

  досліджень - 30. Таким чином, величина «прохідного балу» становить близько 66% від максимально можливого балу, що видається прийнятним рівнем строгості вимог.

  Необхідні пояснення до табл. 2:

  1. Вхідні в вихідну версію ІІСНК критерії наявності ISSN, рангу засновника і тривалості існування журналу ніяк не впливають на якість журналу і були виключені. Відсутність значущості цих критеріїв підтверджується, зокрема, тим, що вони не враховуються при ухваленні рішення про включення журналу в базу даних Web of Science;

  2. З розрахунку ІНКЖ були виключені вимоги до правил для авторів. Це підкріплюється існуючою практикою - ряд провідних наукових журналів, що входять в видавничі концерни Elsevier, Springer і Wiley-Blackwell, пред'являють мінімальні вимоги до оформлення робіт (стаття оформляється в стилі журналу співробітниками журналу після її прийняття до друку). Наявність строгих і неухильно додержуються правил для авторів, по суті справи, дає можливість журналу мінімізувати власні витрати на оформлення та верстку статей, але нічого не говорить про якість журналу;

  3. Заявлена ​​періодичність випуску журналу, а також частота виходу номерів мають менше значення в порівнянні з фактичною періодичністю, і з цієї причини в нову версію структури ІІСНК включена яка не заявлена ​​періодичність, а ступінь її дотримання (так як саме від неї залежить швидкість надходження опублікованої інформації до читачів);

  4. Пріоритет, приділяти англійській мові, пояснюється тим, що він фактично стала міжнародною мовою наукової комунікації. При необхідності можна скоригувати вимога про обов'язкове супроводі статті інформацією англійською мовою (наприклад, допустивши використання інших світових мов);

  5. Під короткою перекладної версією розуміється спеціальний випуск журналу англійською мовою, що видається з меншою періодичністю, ніж основна версія, і включає в себе не всі матеріали з основного журналу;

  6. Для друкованого журналу паралельна іншомовна версія може існувати тільки в електронному вигляді;

  7. Статус головного редактора має особливе значення з урахуванням російської специфіки: вчений високого рангу не дозволить використовувати себе в якості номінального редактора неякісного журналу;

  8. Поширені в даний час вимоги журналів про надання рекомендації до публікації у вигляді відповідної виписки з протоколу засідання кафедри, а також експертного висновку про можливість опублікування у відкритій пресі, порушують право автора на публікацію його робіт (не секрет, що в ряді випадків така рекомендація буде дана тільки якщо автор «впише» в якості співавтора завідувача кафедри) і служать підтвердженням нездатності відповідного журналу самостійно оцінити якість що надходить в нього матеріалу.

  Таблиця 2

  пропонована структура індексу наукового якості журналу

  № опис критерію градації Бали мінімальний бал

  1 2 3 4 5

  1 Представленість видання не представлено в базах наукового цитування 0 1

  в базах наукового цитування видання представлено в національній базі Російський індекс наукового цитування 1

  видання представлено в міжнародних базах наукового цитування 2

  2 наявність мережевої Мережева версія відсутня 0 3

  версії Мережева версія містить тільки контактну інформацію журналу, правила для авторів і дані про склад редакційної колегії 1

  Мережева версія містить у вільному доступі переліки опу 2

  ванних статей, анотації, дані про авторів і пристатейні бібліографічні списку

  Мережева версія містить архів журналу за минулі періоди (відстаючі від поточного випуску не більше ніж на півроку) у вільному доступі 3

  Всі матеріали журналу розміщені у вільному доступі на сайті 4

  самого журналу

  3 наявність перекладної версії жур- Матеріали публікуються російською мовою без анотацій англійською мовою 0 1

  налу Матеріали публікуються російською мовою з анотаціями англійською мовою 1

  Матеріали публікуються російською та іншими мовами з анотаціями 2

  на англійській мові (до цієї ж групи належать журнали, виходячи-

  щие тільки англійською мовою)

  додатково до основної версії журналу регулярно видається його 3

  коротка версія англійською мовою

  видається паралельна версія журналу англійською мовою 4

  4 Регулярність у видання відсутній графік публікації 0 2

  випуску у видання є графік публікації, проте він не дотримується 1

  у видання є графік публікації, який жорстко дотримується 2

  6 Поширення журналу (для пе- журнал розповсюджується за списком обов'язкової розсилки і серед авторів 0 1

  чатні журналу) журнал включений до підписних каталоги 1

  журнал надходить у продаж в основні книготорговельні мережі 2

  і до розповсюджувачів преси

  7 Розміщення журналу (для елект журнал розміщений на безкоштовному хостингу (не володіє власним доменним ім'ям другого рівня) 0 1

  ронних видань) журнал розміщений на сайті наукового або освітньої установи вищої освіти 1

  журнал має власним доменним ім'ям другого рівня 2

  8 наявність інституту рецензування відсутня 0 3

  рецензування Автор статті сам надає рецензію на свою роботу 1

  журнал готує внутрішню рецензію у вільній формі 2

  журнал запитує зовнішню рецензію у вільній формі 3

  журнал запитує зовнішню рецензію за визначеною формою (т. е. вона повинна бути складена за необхідної журналом формі 4

  і містити кількісну або вербальну оцінку соответс-

  твия статті критеріям, які висуваються журналом до наукової публікації)

  9 Відомості про авторів вказуються тільки ПІБ автора 0 2

  вказуються місця роботи авторів 1

  вказуються контактні дані авторів 2

  3. У тому випадку, якщо журнал практикує стягування плати з авторів за публікацію або за додаткові послуги, автор повинен бути в обов'язковому порядку оповіщений про це, і від нього має бути отримано згоду на оплату цих послуг. У автора є право відмовитися від платних послуг (наприклад, він може підготувати англійський варіант анотації самостійно або ж розмістити чорно-білий варіант ілюстрації замість кольоровий), при цьому така відмова не може служити підставою для відхилення статті (за умови, що автор самостійно підготував статтю і супровідні матеріали у вигляді, що не вимагає надання журналом додаткових платні послуг - скажімо, сам переклав анотацію англійською). Однак відмова від підписки на журнал - якщо правилами передбачена обов'язкова підписка на журнал для авторів - є достатньою причиною для відхилення статті;

  4. На сайті журналу повинні бути розміщені докладні розцінки за послуги, що надаються з термінами їх дії;

  5. Плата не може стягуватися з автора за:

  • редагування тексту статті;

  • оплату послуг рецензентів;

  6. Якщо журнал практикує стягування плати за публікацію або за додаткові послуги (перераховані в п. 5), то жодна з категорій авторів (включаючи аспірантів і співробітників вузу, де видається журнал) від цієї плати звільнена бути не може (автори повинні знаходитися в рівних умовах);

  7. Плата за публікацію і за додаткові послуги повинна перераховуватися на офіційний розрахунковий рахунок або вноситися в касу журналу із зазначенням дійсної причини платежу (щоб перешкодити виплаті «добровільних благодійних внесків»). Виплати, що здійснюються автором журналу іншим способом, забороняються.

  На наш погляд, прийняття цих інструкцій дозволить зробити процедуру справляння плати з авторів більш прозорою і допоможе перешкодити потоку недоброякісних матеріалів (хоча, з урахуванням затребуваності вчених ступенів, для отримання яких необхідно певне число публікацій, повністю цей потік зупинити найближчим часом навряд чи вдасться ).

  Розроблений вище індекс наукового якості журналу (табл. 2), як легко переконатися, враховує пояснення процедури справляння плати з авторів.

  ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСУ НАУКОВОГО ЯКОСТІ ЖУРНАЛУ

  Пропонований індекс наукового якості журналу може бути використаний для наступних цілей:

  1. Формування списку журналів, рекомендованих для публікації основних результатів дисертаційних досліджень. Як вже зазначалося вище, в цей список можуть бути включені журнали, ІНКЖ яких дорівнює або перевищує необхідну мінімальне значення. Відзначимо, що, оскільки офіційні вимоги до рівня журналів, в яких публіку-

  ються результати дисертаційних досліджень, існують не тільки в Росії, але також на Україні, в Білорусії, Казахстані та Узбекистані (в цей список можна включити і Таджикистан, присудження наукових ступенів в якому підконтрольний ВАК РФ), то запропонована методика могла б бути впроваджена в усіх цих державах. Це дозволило б уніфікувати процедуру оцінки якості наукових журналів і дало б можливість дисертантам публікувати свої роботи не тільки в країні, в якій планується захист, але у всіх державах, які б взяли цю методику. Це, в свою чергу, стало б важливим кроком до побудови єдиного наукового та освітнього простору на території СНД;

  2. Установленіеуровнятребованійкпублікаці-ям аспірантів, докторантів і здобувачів наукового ступеня кандидата (доктора) наук. В даний час [3] від них вимагається не менше однієї (відповідно, семи) публікацій в журналах, що входять в «список ВАК». На наш погляд, було б розумно вимагати від дисертантів набрати певну кількість балів шляхом публікації статей в журналах, що увійшли до «список ВАК». Бал, що присуджується кожній статті (БС), може бути розрахований як частка від ділення ІНКЖ, в якому була опублікована стаття, на число співавторів. Мінімально допустимий рівень ІНКЖ - 26, максимально можливий - 40, тому в якості орієнтирів можна запропонувати сумарний бал наукових статей, рівний 33 (середнє арифметичне від мінімального і максимального можливого значень балів), для здобувачів наукового ступеня кандидата наук, і 231 - для докторантів. З одного боку, ці вимоги нижче максимально можливого рівня ІНКЖ (40), а з іншого - мотивують здобувачів наукового ступеня на публікацію своїх статей в журналах більш високого рівня і без співавторів, тобто стимулюють їх до самостійної і якісної наукової роботи, і не дозволять їм обмежитися однією публікацією в журналі нижчого ешелону зі «списку ВАК». Додатково уточнимо, що при розрахунку балів враховуються тільки статті, опубліковані в журналах, що входять в «список ВАК».

  Можливо, аналогічні критерії модно було б використовувати для оцінки наукової роботи претендентів на отримання звання доцента і професора.

  ВИСНОВОК

  На думку автора, пропонований індекс наукового якості журналу дозволяє не тільки адекватно оцінити рівень журналу (що робить прозорою процедуру відбору журналів для включення в «список ВАК»), але також і створити інструментарій для оцінки наукової діяльності здобувачів вчених ступенів, претендентів на отримання вчених звань і співробітників вищих навчальних закладів.

  Зрозуміло, запропонована процедура оцінки якості журналу носить попередній характер. Зокрема, зміни може піддатися як перелік критеріїв оцінки, так і рекомендовані бальні шкали, а також мінімальні прохідні бали.

  Однак автор сподівається, що структура методу розрахунку і, перш за все, висунутий механізм захисту від компенсації, залишиться незмінною.

  список літератури

  1. 1ндекс штегрованосп перюдічного видання в систему наукових комушкацш (бета-верая 2009 р.). Доступно за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ink.html. перевірено 23.01.2010.

  2. Про формування Переліку провідних рецензованих наукових журналів і видань, в яких повинні бути опубліковані основні наукові результати діссер-

  Тацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук. Доступно за адресою: http://vak.ed.gov.ru/ га / ^ / тАейег-29-06-2009 /. перевірено 23.01.2010.

  3. Положення про порядок присвоєння вчених звань. Затверджено постановою Уряду Російської Федерації №194 від 29.03.2002. Доступно за адресою: http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=153&i4 = 19. перевірено 20.04.2009.

  4. Положення про порядок присудження вчених ступенів. Затверджено постановою Уряду Російської Федерації №74 від 30.01.2002. Доступно за адресою: http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=155&i4 = 4. перевірено 07.02.2010.


  Ключові слова: якість наукового журналу /індекс наукового якості журналу /плата за публікацію /index of journal's scientific quality /quality of scientific journal /publication fee

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити