Крісло-контроль забезпечує можливість умовно безконтактного і оперативного, протягом 1-2 хвилин, визначення рівнів неспання і стадій сну, в тому числі стадію дрімоти в процесі професійної діяльності.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Стадников Євген Миколайович, Стадникова Надія Євгенівна, Слива Сергій Семенович


ARMCHAIR-CONTROL OF THE FUNCTIONAL CONDITION

The armchair-control provides an opportunity conditionally contactless and operative, within 1-2 minutes of definition of levels of wakefulness and stages of a dream, including a stage of a somnolence during professional work.


Область наук:
 • Медичні технології
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Крісло-контроль функціонального стану'

  Текст наукової роботи на тему «Крісло-контроль функціонального стану»

  ?Minenko Inna Anatolievna

  Moscow medical academy.

  Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  8, Trubetskaya Str., Moscow, 119881, Russia, Phone: (916) 6823781 Professor, Doct. Med. Sci.

  Cмекалкіна Лариса Вікторівна

  Московська медична академія ім. І.М. Сеченова.

  Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  119881, г. Москва, ул. Трубецкая 8-1, тел .: (916) 6823781.

  Кафедра нелекарственних методів лікування і клінічної фізіології, доц., К.м.н.

  Smekalkina Larisa Victorovna

  Moscow medical academy.

  Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  8, Trubetskaya Str., Moscow, 119881, Russia, Phone: (916) 6823781.

  Docent, Cand. Med. Sci.

  Хайрулін Рустем Наильевич

  Міжрегіональний клініко-діагностичний центр.

  Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  420101, м Казань, Жовтневий проспект, 18/2, тел .: (843) 2965859.

  Генеральний директор.

  Khayrullin Rustem Nailevich

  Moscow medical academy.

  Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  18/2, the October prospectus, Kazan, 420101, Russia, Phone: (843) 2965859.

  General director.

  УДК 612.821

  Е.Н. Стадников, Н.Є. Стадникова, С.С. Слива КРІСЛО-КОНТРОЛЬ функціонального стану

  Крісло-контроль забезпечує можливість умовно безконтактного і оперативного, протягом 1-2 хвилин, визначення рівнів неспання і стадій сну, в тому числі стадію дрімоти в процесі професійної діяльності.

  Фізіологічна діагностика; стабілоаналізатор; функціональний стан.

  E.N. Stadnikov, N.E. Stadnikova, S.S. Sliva ARMCHAIR-CONTROL OF THE FUNCTIONAL CONDITION

  The armchair-control provides an opportunity conditionally contactless and operative, within 1-2 minutes of definition of levels of wakefulness and stages of a dream, including a stage of a somnolence during professional work.

  Physiological psychodiagnostics; stabiloanalizer; functional condition.

  Системи психофізіологічного контролю функціонального стану людини необхідні для забезпечення ефективної діяльність людини, робота якого носить монотонний характер. Така робота призводить до ослаблення вни-

  короткі повідомлення

  манія, стомлення, сонливості. Ці стани людини на робочому місці можуть призводити до ситуацій з непоправними наслідками. Для запобігання небажаних відхилень функціонального стану людини необхідні екстрені заходи для «стимуляції» в разі ослаблення уваги і «пробудження» - при настанні дрімотного стану.

  Нами були проведені дослідження з використанням сіломоментного крісла «Стабилан-01-03», розробленого в ЗАТ «ОКБ« РИТМ »м Таганрог, з метою діагностики функціонального стану в циклі сон-неспання.

  Основною метою дослідження був пошук стабілометріческіх критерію дрімотного стану людини під час операторської діяльності. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: дослідити динаміку пози людини в сіломоментном кріслі під час операторської діяльності; досліджувати динамічні можливості людини, що сидить в різних позах в Шіло-цементних кріслі; досліджувати динамічні характеристики людини, що сидить в різних позах в сіломоментном кріслі в дрімотному стані.

  Випробування показали, що реєстрація стабілометріческіх сигналу за допомогою сіломоментного крісла в циклі неспання-сон, в тому числі і в процесі операторської діяльності була комфортна і не завдавала незручностей. Аналіз стабілометріческіх сигналу методом ковзного вікна тривалістю 30 секунд дозволяє по 1-хвилинному тренду параметрів переміщення точки тиску тіла людини на сіломоментное крісло ідентифікувати в циклі сон-неспання: підвищену динамічну активність; помірну динамічну активність; низьку динамічну активність; динамічну активність обстежуваного в стані дрімоти; динамічну активність обстежуваного в стані повільного сну; відсутність обстежуваного в сіломоментном кріслі.

  Таким чином, заявлене рішення в порівнянні з усіма відомими способами і пристроями аналогічного призначення забезпечує можливість умовно безконтактного і оперативного, протягом 1-2 хвилин, визначення рівнів неспання і стадій сну, в тому числі стадію дрімоти в процесі професійної діяльності.

  Стадников Євген Миколайович

  Технологічний інститут федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти «Південний федеральний університет» в м Таганрозі.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  347928, м Таганрог, пров. Некрасовський, 44, тел .: (8634) 312014.

  Старший науковий співробітник, доцент, к.б.н.

  Stadnikov Evgeniy Nikolaevich

  Taganrog Institute of Technology - Federal State-Owned Educational Establishment of

  Higher Vocational Education «Southern Federal University».

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  44, Nekrasovskiy, Taganrog, 347928, Russia, (8634) 312014.

  Senior scientific employee, senior lecturer, Cand. Biol. Sci.

  Стадникова Надія Євгенівна

  Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство

  «Псіхобіометріка».

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 92, оф. 1, тел .: (918) 5123162.

  Науковий співробітник.

  Stadnikova Nadezhda Evgenievna

  Society with limited liability Research-and-production enterprise "Psychobiometric". E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Of. 1, 92, pr. Sokolova, Rostov-ON-Don, 344010, Russia, Phone: (918) 5123162. Scientific employee.

  Слива Сергій Семенович

  ЗАТ ОКБ «Ритм» м Таганрог.

  Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  347900, м Таганрог, вул. Петровська, 99, тел .: (8634) 623190.

  Зав. відділом стабілографії.

  Sliva Sergey Semenovitch

  ZAO OKB «Ritm».

  Е-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  99, Petrovskay str., Taganrog, 347900, Russia, Phone: (8634) 623190.

  Head of sector stabilography.

  УДК 57.087

  Я.С. Пеккер, Є.Ю. Кисельова, І.В. Толмачов

  ПРОГРАМНА ЧАСТИНА фетальний ЕКГ-МОНІТОР «ФЕКГ-РЕГ» ДЛЯ ОЦІНКИ І МОНІТОРУВАННЯ СТАНУ МАТЕРІ І

  ПЛОДА

  Розроблено програмний комплекс для оцінки стану системи мати-плід, розглянута робота програмних додатків комплексу: бази даних для зберігання інформації про пацієнток; програми реєстрації, накопичення та обробки сигналів, отриманих з абдомінальних електродів; програми для побудови вирішальних правил. Проведено дослідження на базі НДІ акушерства, гінекології та перинатології СО РАМН (м Томськ), що дозволили визначити значимі параметри, що відображають наявність або відсутність гіпоксії плода.

  Фетальний монітор; моніторування; гіпоксія; обробка сигналів; сліпе поділ сигналів.

  Ya.S. Pekker, E.Yu. Kisileva, I.V. Tolmachev

  SOFTWARE SUPPORT OF FETAL ECG-MONITOR FOR ASSESSMENT OF CONDITION MOTHER AND FETUS

  Software was developed for assesment of the condition of the system mother-fetus; work of program applications of the complex was considered: database for storing of patient's information; the program application for registration, accumulation and processing of signal, got from abdominal electrodes; the program application for construction of solving rules. The researches were carried out on base of research institute of obstetrics, gynecologies and perinatology SB RAMN (Tomsk), allowed to define the significant parameters, achieving presence or absence fetus hypoxia.

  Fetal monitor; monitoring; hypoxia; signal processing; blind source separation.

  Світовий ринок медичного обладнання насичений ультразвуковими фетальними моніторами, службовцями для оцінки стану плода як в інтрана-Тальному, так і в антенальна періодах. Ультразвукове вплив, незважаючи на


  Ключові слова: ФІЗІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА / СТАБІЛОАНАЛІЗАТОР / ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН / PHYSIOLOGICAL PSYCHODIAGNOSTICS / STABILOANALIZER / FUNCTIONAL CONDITION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити