В роботі представлені результати досліджень реологічних властивостей вязкотекучем композицій, що складаються з полівінілового спирту, нефтеполімерной смоли і води. Після циклу заморожування - відтавання з них сформовані трикомпонентні Криогель і вивчені механічні, теплофізичні та фізико-хімічні властивості отриманих пружних зразків. Вказана перспективність використання гідрофобних Криогель, наповнених нефтеполімерной смолою, в якості сполучного компонента при побутовому і дорожньому будівництві асфальтових покриттів.

Анотація наукової статті з хімічних технологій, автор наукової роботи - М. С. Фуфаева, Д. В. Фісенко, В. Н. Манжай, В. Г. Бондалетов, Л. К. Алтунина


Hydrophobic Cryogels Based on Polyvinyl Alcohol and Polymeric Oil Resins

The paper presents the results of studies of the flow properties of viscous compositions consisting of polyvinyl alcohol, polymeric oil resin, and water. After a freeze-thaw cycle three-component cryogels are formed from them. Mechanical, thermal, physical, and chemical properties of the resulted elastic samples are studied. The prospects of using hydrophobic cryogels filled with polymeric oil resin as a binder component for road pavement construction are presented.


Область наук:

 • хімічні технології

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Журнал Сибірського федерального університету. хімія


  Наукова стаття на тему 'Криогель на основі полівінілового спирту та нефтеполімерних смол з гідрофобними властивостями'

  Текст наукової роботи на тему «Криогель на основі полівінілового спирту та нефтеполімерних смол з гідрофобними властивостями»

  ?Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2 (2019 12) 166-176

  УДК 541.64: 547.538

  Hydrophobic Cryogels Based

  on Polyvinyl Alcohol and Polymeric Oil Resins

  Maria S. Fufaeva * a, Darya V. Fisenkob, Vladimir N. Manzhaya, Vladimir G. Bondaletovb and Lyubov K. Altuninaa

  aInstitute of Petroleum Chemistry SB RAS 4 Akademichesky, Tomsk, 634055, Russia bNational Research Tomsk Polytechnic University 30 Lenin, Tomsk, 634050, Russia

  Received 26.10.2018, received in revised form 24.12.2018, accepted 09.04.2019

  The paper presents the results of studies of the flow properties of viscous compositions consisting of polyvinyl alcohol, polymeric oil resin, and water. After a freeze-thaw cycle three-component cryogels are formed from them. Mechanical, thermal, physical, and chemical properties of the resulted elastic samples are studied. The prospects of using hydrophobic cryogels filled with polymeric oil resin as a binder component for road pavement construction are presented.

  Keywords: polyvinyl alcohol, solution, polymer oil resin, viscosity, cryogel, hydrophobicity, modulus of elasticity.

  Citation: Fufaeva M.S., Fisenko D.V., Manzhay V.N., Bondaletov V.G., Altunina L.K. Hydrophobic cryogels based on polyvinyl alcohol and polymeric oil resins, J. Sib. Fed. Univ. Chem., 2019, 12 (2), 166-176. DOI: 10.17516 / 1998-2836-0116.

  © Siberian Federal University. All rights reserved Corresponding author E-mail address: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Криогель на основі полівінілового спирту та нефтеполімерних смол з гідрофобними властивостями

  М.С. Фуфаеваа, Д.В. Фісенкоб, В.Н. Манжайа, В.Г. Бондалетовб, Л.К. Алтунінаа

  аІнстітут хімії нафти СО РАН Росія, 634055, Томськ, пр. Академічний, 4 бНаціональний дослідний Томський політехнічний університет Росія, 634050, Томськ, пр. Леніна, 30

  В роботі представлені результати досліджень реологічних властивостей вязкотекучем композицій, що складаються з полівінілового спирту, нефтеполімерной смоли і води. Після циклу заморожування - відтавання з них сформовані трикомпонентні Криогель і вивчені механічні, теплофізичні та фізико-хімічні властивості отриманих пружних зразків. Вказана перспективність використання гідрофобних Криогель, наповнених нефтеполімерной смолою, в якості сполучного компонента при побутовому і дорожньому будівництві асфальтових покриттів.

  Ключові слова: полівініловий спирт, розчин, нефтеполімерних смола, в'язкість, Криогель, гідрофобність, модуль пружності.

  Вступ

  Створення нових композиційних матеріалів, призначених для розробки перспективних технологій, визнано актуальним напрямком прикладної хімії. Заморожування вязкотекучем водних розчинів полівінілового спирту (ПВС), їх витримування в кристалічному стані (при температурі Т< 0 ° С) протягом декількох годин і подальше відтавання в області позитивних температур (при Т > 0 ° С) призводить до утворення пружних Криогель (каучукоподобное тел), тобто спостерігається перехід двухк-понентних розчинів з рідкого агрегатного стану в тверде без використання «сшивающих» хімічних реагентів [1, 2]. Криогель, сформовані в умовах кристалізації розчинника, термообратімим, але плавляться вони при температурі на кілька десятків градусів вище температури структурування розчинів. Криогель є нетоксичним і екологічно чистим матеріалом, мають ряд інших корисних властивостей, які дозволяють застосовувати їх в медицині, біотехнології, харчової промисловості [1]. Після введення в матрицю Криогель гідрофобних матеріалів вони можуть бути також використані при видобутку і транспорті нафти [3], при формуванні гідроізолюючих екранів для запобігання небажаної фільтрації води через стінки і днища гідротехнічних споруд [4, 5], а також в промисловому і дорожньому будівництві. Як гідрофобних наповнювачів найчастіше використовують мінеральні і рослинні масла, сажу і т.д. [6-8].

  Введення в полімерну композицію Криогель модифікаторів і наповнювачів в значній мірі змінює структурно-механічні, теплофізичні та фізико-хімічні властивості матеріалу. У даній роботі в якості гідрофобного наповнювача застосовували-фтеполімерную смолу (НПС), що представляє собою олігомерного продукт з мономерів ненасичених вуглеводнів, які є продуктами піролізу бензину [5, 9]. Заміна в матриці Криогель емульсованого мінерального масла на нефтеполімерними смолу обумовлено тим, що для виробів з полімерів характерно «випотівання» пластифікатора, тобто мимовільний вихід з внутрішнього обсягу тіла на його поверхню. Використання замість мінерального масла (суміші щодо низькомолекулярних вуглеводнів) нефтеполі-мірних смол, що мають більш високі молекулярні маси в діапазоні М ~ 500 - 3000 [10], значно уповільнює дифузію великих молекул на поверхню полімерної матриці, що складається з структурованих молекул ПВС, і тим самим значно покращує експлуатаційні властивості гідроізолюючих екранів.

  Мета роботи - розробка складу і дослідження властивостей гідроізоляційної композиції, яка має високу адгезію і гидрофобностью, здатної зберігати свої фізико-механічні характеристики протягом довгого часу при значних перепадах температур у вологому середовищі.

  експериментальна частина

  Для приготування вихідного водного розчину полімеру (дисперсійне середовище) використовували зразок полівінілового спирту з молекулярної масою М ~ 150 103, що містить у своїй структурі не більше 1% залишкових ацетатних груп після проведеного гідролізу полі-вінілацетату.

  Як гідрофобного наповнювача взяли нефтеполімерними смолу, яку отримують каталітичної полімеризацією фракції рідких продуктів промислового піролізу прямогонного бензину [9, 11]. Фракція в своєму складі містить ненасичені вуглеводні ароматичного ряду (стирол, а-метилстирол, дициклопентадієн, инден і ін.), Кількість яких досягає 70%. Дана смола виробляється в промисловому масштабі під назвою Піропласт. Розчинником для приготування розчинів НПС служив нафтової сольвент або дизельне паливо.

  Для стабілізації прямий емульсії, одержуваної з водного розчину ПВС і розчину НПС, використовували поверхнево-активна речовина Неонол АФ9-12. Цей оксіетілірованний алкілфенол на основі тримера пропілену є технічну суміш поліетилен-гликолевих ефірів моноалкілфенолов наступного складу C9H19C6H4O (C2H4O) nH, де C9Hi9-алкільних радикал, приєднаний до фенолу переважно в пара-положенні до гідроокис-сильній групі; n = 12 - усереднене число молей окису етилену, приєднане до одного молю алкилфенолов [12].

  Приготування емульсій проводили за допомогою роторного диспергатора IKA ULTRA TURRAXT18. Час диспергирования 5-10 хв. Швидкість обертання ротора 15 000 -18 000 об / хв. Стійкість емульсій оцінювали часом (t, хв) знаходження в підвішеному стані мікроскопічних крапельок НПС, нерозчинних у водному розчині ПВС. Дестабілізацію емульсії визначали по появі в мірній циліндрі нижнього шару води або

  верхнього шару у вигляді розчину смоли, які з часом зберігання збільшувалися в обсязі або залишалися без зміни в залежності від концентрації НПС і ПВС в колоїдної системі .

  Ізмереніедснаміческой в'язкості (т |, Пас) індивідуальних рідин (розчинів ПВС і НПС) і їх емульсій проводили на ротаційному віскозиметрі «Реотест-2» при різних температурах (Т, ° С) в широкому діапазоні швидкостей зсуву (j, з-1).

  Для отримання двокомпонентних Криогель (ПВС - вода) полімерні розчини раз-ліснойтзавднтраціі залйяалнв цінеедріческіе осередки і заморожували при температурі мінус 20 ° С [8]. Потім тверді зразки розморожували при кімнатній температурі 20 ° С. Після цеяла замоз ажеваніз - оетаіварія по отримували пружні Криогель. Аналогічним способом в осередках отримували і Криогель з емульсій.

  Сформованим еластичним зразками Криогель задавали відносну деформацію (н) і изме ° яли упр ^ яесіеряженіе (с, Па), що виникає в матеріалі. Далі за формулою Гука заісчстивнлз модуль упеугосзс (G, Па).

  Темпер атурсплавіенйяеріогезей (Зпл., ° С) визначали методом «падаючої кульки», який описаний в роботі [13]. Для цього зразок Криогель поміщали в циліндричну посудину, на дні якого знаходився кулька з нержавіючої сталі. Скляний посуд з Криогель запаюючи-яи, ставізс аз ^ 1еіесний шафа при початковій температурі 50 ° С і збільшували температуру сзаагом в 1 ° С.Обдазйи виуеуаеівелв при кожній температурі не менше 15 хв. За точку 1шазленіясрійвмааізамператусу, прп якої кулька, проходячи через шар плавиться гелю, падав на дно посудини.

  Теплоізоляційні властивості Криогель оцінювали за величиною коефіцієнта теплопровідності (X, Вт / КмОйото ^ юупределвоі на установці; основним робочим вузлом установки є два сталевих коаксіальних циліндра, в зазорі між якими поміщена дослі-дуемаясреда [14,15] .Значеніекое ффіціента теплопровідності розраховували за формулою:

  HOQ ln (R1 / R2) e27H3t- (Го - Т), (1)

  мпнИ в внуа ^ оній Ріпнів ^ з i ^ pcBP ^ c ^ r ^ n ^ nflіндра; R2 - зовнішній радіус малого циліндра; Q -кояічесевоовпяо. педедаваемос яе 1 ^ лежтой води термостата до води внутрішнього циліндра; Ь-вирствмнлпгоовенійра; Т-ееовщая температура води у внутрішньому циліндрі в певний момент часу (t); Т0 - температура теплоносія в термостаті.

  Про гідроізоляційних властивості Криогель, наповнених гидрофобной НПС, судили по -петсівноснйаноор ^ ои зоди, десв ° ую визначали гравіметричним методом, і кількістю-ютвпоус xaлаятйрозварлівеепeу-юеаІyxанія при контакті зразків з водою протягом 20 діб. Олкйеіьоеедааніяра,%) куіязеля розраховують за формулою

  a = m-m "_100%, (2)

  т0

  де m - маса вихідного зразка Криогель; m - маса набряклого Криогель.

  Ступінь гідрофобності поверхні композитного Криогель визначали методом комп'ютерного відеосканірованія. На поверхню отриманих Криогель наносили краплі води, реєстрували через мікроскоп зміна розміру крапель. За допомогою програми компью-

  терной обробки зображення вирахували площа, яку займає крапля води через певний час. Ступінь гідрофобності (Р,%) Криогель розраховували за формулою

  юо%, (3)

  де S0 - площа краплі води в початковий момент часу; S1 - площа крапельки води через 300 з.

  При формуванні вихідних багатокомпонентних емульсій слід враховувати, що збільшення концентрації ПВС в дисперсійному середовищі або вміст гідрофобного наповнювача в дисперсної фазі сприяє зростанню в'язкості колоїдної системи [7]. В'язкі властивості є наслідком міжмолекулярної взаємодії, які не тільки перешкоджають течією рідин, але і ускладнюють їх механічне диспергування. Тому для отримання високодисперсних і стійких емульсій необхідно контролювати їх реологічні властивості, також роблять істотний вплив на кінцеві продукти (Криогель).

  З даних рис. 1 випливає, що введення дисперсії НПС в водний розчин ПВС супроводжується не тільки різким збільшенням в'язкості системи, але і помітним проявом у емульсій неньютоновскіх властивостей. Необхідно також відзначити найбільшу в'язкість емульсії, що містить НПС, яка розчинена в сольвенті, в порівнянні з розчином смоли в дизельному паливі (рис. 1, криві 1 і 2). Це пояснюється тим, що сольвент внаслідок високої частки ароматичних з'єднань близький за хімічною природою розчинник для НПС і в ньому олігомерні молекули смоли мають найбільш розгорнуті конформації. Наслідком цього є експериментально спостерігається наявність найбільшої пружності у Криогель (рис. 2), сформованих з емульсій, що містять мікрокраплі НПС в сольвенті. Криві рис. 1 також підтверджують характерну особливість Криогель [1, 2], відповідно до кото-

  п-

  0 150 300 450

  І "1

  Склад вязкотекучем систем:

  1 - ПВС 100 гт1; НПС 300 гл4 (в сольвенті);

  2 - ПВС 100 г Л1; НПС 300 г Л1 (в дизельному паливі); 3-ПВС 100 г Л1

  Мал. 1. Залежність динамічної в'язкості т | системи від швидкості зсуву] при температурі 20 ° С

  Fig. 1. Dependence of the dynamic viscosity r | (Pa | s) of the system on the shear rate j (s4) at a temperature of 20 ° C

  кПа

  Склад композицій:

  1 - ПВС100гл-1; НПС 300гл-1 (в сольвенті);

  2 - ПВС100гл-1; НПС 300г л-1 (в дізельномтопліве);

  3 - ПВС100гл-1

  Мал. 2. Залежність модуля пружності G (кПа) Криогель від числа циклів (n) заморожування -разморажіванія

  Fig. 2. Dependence of the modulus of elasticity G (kPa) of a cryogel on the number of freezing-thawing cycles (n)

  рій збільшення числа циклів заморожування - відтавання (п) супроводжується зростанням модуля пружності

  З практичної точки зору для отримання Криогель доцільно у вихідній композиції використовувати полімерний компонент в менших кількостях, тобто формувати Криогель з розчинів з мінімальною концентрацією ПВС ~ 50 г л-1, нижче якої у водних розчинів зразка полімеру з наведеними молекулярними характеристиками кріоструктурірованіе не спостерігається [8]. Результати дослідження структурно-механічних, теплофізичних та фізико-хімічних властивостей деяких зразків кріо-гелів, сформованих після одного циклу заморожування - відтавання за описаною вище методикою, представлені в табл. 1. Там наведено такі значення: час стійкості емульсії модуль пружності зразків Криогель температура плавлення (т. Пл.) І коефіцієнт теплопровідності (X), ступінь набухання зразків (а) і ступінь їх гідрофобності (Р).

  Аналіз експериментальних результатів, наведених в табл. 1, показує, що введення НПС в полімерну матрицю Криогель супроводжується помітним збільшенням пружності структурованих систем і незначним зниженням температури їх плавлення, а також півтораразову поліпшенням теплоізоляційних властивостей в порівнянні з двухкомпонент-ним Криогель (табл. 1, рядок 1), отриманим з водного розчину ПВС (50 гл-1). При цьому зразки будь-яких складів у воді не розчиняються і практично не набухають. Чудовою особливістю Криогель, наповнених НПС, є їх гідрофобність. Після нанесення краплі води на поверхню Криогель, отриманих з емульсії, спостерігається зменшення площі змочування зі збільшенням крайового кута.

  Таблиця 1. Стійкість емульсій та властивості сформованих з них Криогель Table l.Stabilityof emulsions andpropertiesofcryogelsformedfrom them

  № Склад системи, фаза / середовище та хв G, кПа т -1- пл? "З н, ВТЖ-м а,%?,%

  1 ПВС (50 гл-1) - 11 70 0,34 4 -

  2 Інсссов гл'УПВС (50 г Л1) 300 45 69 0,24 3 42

  3 НПС (200 гло / ВПС ((Юглй 150Р гв сг т 52

  4 НЛС (30Т гл ^ / ПРС ^ Про гла) йско В / 65 (59

  0 5 10 15 20

  t. cyi.

  Склад Криогель: 1 -ПВС100 глСНПС 300 г Л1; 2 - ПВС100 г Л1 Рис. 3. Зміна маси (m,%) Криогель при зберіганні (t, діб) на повітрі Fig. 3. Mass change (m,%) of cryogels upon air storage (t, days)

  Результати контролю зміни маси двох зразків Криогель ПВС (що містять НПС і без НПС), які перебували на відкритому повітрі при кімнатній температурі (20 ° С) в теченіенесгсол-ких доби, предстаолеіинаріс.З.

  З даних роті. Зсларует, чтопрі-РТС сіро 5сут основнаяман-н воіи, налодящейся в матріцахкріоге л ^] р, 1 ^ з ^ паенерсріснс (^ аЗпсз1 ^ овс ^ т ^ з ^ 1 ^ (^ 1 ^^ ссяе ^ йс ^ 1 ^ (^ :! ^ нз ^ 1 ^ 111 ^. (ялег ^^ ате ^: ^^ л, після дегідрамнсщі д ^ оінмпо ^ (^ з ^ т ^^ ого1 ^^ ЛНГ ^ (^ я (вздй- ^ есВС) рсувайонтатке ввідежесткого і гідрофільного внягриала знаходиться нелеткий ПВС, а в еластичному зразку трехкомпонент-ного (наполненнаго) кріогслннстж>есяПВС і НПС. Рймяннр начівіе гн наавом гбііеце НЕ-фтеполімевмих емолпрндай т омлеластічнис ійрйрпфобнидсввйства.

  Пвактічгднів інтергв представляюттакже кррвстрлйиуратис введавнимр анйл твердими рісперслрші ч ^ Астлей ^ нв-ма, імнющімс гідлафвл-ний варйттер. Bйaбл.И кс / давнЕлени составиіспoдниxжвдкіxкoмпролцій чpeзyралaтиізмсрeніямгxaпдчсcкіл (G) h тепло-фізичних (X) властивостей отриманих з них Криогель, які щільно наповнені сипучими матеріалами: кварцовий пісок, бентоніт (глина) і цемент, а також дисперсії часток цих матеріалів, попередньо змочені гидрофобной рідиною (розчином НПС) і потім просочені водним розчином ПВС. З даних табл. 2 випливає, що у зразків суспендуючі-

  - 172 -

  Таблиця 2. Склад і властивості наповнених Криогель Table 2. Composition and properties of filled cryogels

  № Склад вихідної системи для формування Криогель Властивості Криогель

  G, кПа X, Вт / (км)

  1 Водний розчин ПВС (50 гл-1) 11 0,34

  2 Водний розчин ПВС (50 гл-1) Пісок 629 0,36

  3 Водний розчин ПВС (50 гл-1) Пісок, просочений нафтою 150 0,35

  4 Водний розчин ПВС (50 гл-1) Бентоніт 465 0,35

  5 Водний розчин ПВС (50 гл-1) Бентоніт, просочений нафтою 345 0,34

  6 Водний розчин ПВС (50 гл-1) Цемент 885 0,37

  7 Водний розчин ПВС (50 гл-1) Цемент, просочений нафтою 416 0,35

  ванних Криогель різко зростає жорсткість (пружність) і практично не змінюється коефіцієнт теплопровідності.

  Наявність у матеріалів на основі Криогель з полівінілового спирту, наповнення не-фтеполімерной смолою, хороших структурно-механічних, теплоізоляційних і гідрофобних властивостей дозволяє використовувати їх в натурних умовах для гідроізоляції різних споруд, а також при будівництві та ремонті доріг. Це особливо актуально в районах вічної мерзлоти і в умовах різко континентального клімату при значних перепадах денних і нічних температур у вологому середовищі.

  При будівництві сучасного дорожнього полотна використовують складну конструкцію, яка в узагальненому вигляді складається з трьох послідовних шарів: пісок, щебінь та асфальт. Внаслідок капілярної фільтрації піщана і гравійна підкладки, як правило, бувають насичені вологою і при різкій зміні температури піддаються помітним деформацій, що часто призводить до руйнування асфальтового покриття. Лабораторними експериментами показано, що після просочення піщаної підкладки розчином емульсії (НПС / ПВС) і подальшого проведення в морозильній камері восьми циклів заморожування - відтавання в інтервалі температур від мінус 40 ° С до 40 ° С асфальтове покриття не відшаровується і зберігає свою цілісність внаслідок утворення проміжного кріогелевого шару, що володіє демпфірувальними і гідроізоляційними властивостями (рис. 4 і 5).

  висновки

  1. Експериментально встановлено, що Криогель, сформовані з прямої емульсії «нефтеполімерних смола / полівініловий спирт», мають поліпшені механічними, теплофізичними і фізико-хімічними властивостями в порівнянні з простими двокомпонентними Криогель, отриманими з водного розчину полівінілового спирту.

  Мал. 4. Зразок, що містить Криогель на основі Рис. 5. Зразок, содержашцй Криогель наоснове

  ПВС

  Fig. 4. A sample containing PVA-based cryogel

  ПВС і НПС

  Fig. 5. A sample containing PVA- and NPS-based cryogel

  2. Криогель складу «нефтеполімерних смола / полівініловий спирт» з гідрофобними і пружними властивостями мають високу адгезію до мінеральних речовин і можуть бути рекомендовані в якості сполучного при побутовому і дорожньому будівництві асфальтових покриттів.

  Робота виконана в рамках проекту V.46.2.3. Фізична хімія і реологія нафти і полідісперооьнх ttefjjmecod ^ poKaunuxcucmeM про процеси збільшення нафтовіддачі їла-стов ц ігіунеіортяц Роо-ОСС.

  Список літератури

  Лосинська В.І. Кріотропіое гепеоф лзоваоіе ртствороо аолівілпнввого сггарті. Хсвенс тлвмо iPOO.T. 0т (0П С. ІЧ1-в0д. [LozinsOy V.O. CiyeiruyicgelatOoo oCnoly (mmyO ml-dUoC) solutions. Russian Chemical Reviews 1998. Vol. 67 (7), P. 573-586. (In Russ.)]

  2. Лозинський В.І. Криогель на основі природних і синтетичних полімерів: напів-івпі ° іеійства п онлнстп пррсеіенне.Успехі хімії 2002. Т. 71 (6), С. 559-585. [Lozinsky V.I. Cryogels on the basis of natural and synthetic polymers: preparation, properties and applications. Russian Chemical Reviews 2002. Vol. 71 (6), P. 4149-51 l. (InRuss.)]

  3. Манжай В.Н., Фуфаева М.С. Властивості Криогель і їх застосування в технологіях видобутку і транспорту нафти. Известия вищих навчальних закладів. Нафта і газ 2011 року № 6, С. 102-П07. [Manznai V.N., Fufaeva M.S. Properties of Cryogels and their Technological Application in Oil Production and Transportation. Oil & Gas Journal 2011. No. 6, P. 102-107. (In Russ.)]

  4. Алтунина Л.К., Кувшинов В.А., Долгих С.Н. Криогель для тампонажних робіт в районах поширення багаторічномерзлих порід. Гідротехніка 2010. № 3, С. 56-60. [Altoiin- L.K., Kuvshiuov Л.А., Do-giOO O.N. Ciyogole for plupgiug in coldend oermaOroot region .. Gidrotechnika 2010. No. 3,15. 52 .U 7. (In Russ.)]

  5. Патент 2605112 (2016) РФ. Манжай В.Н, Алтунина Л.К. Фуфаева М.С., Бондалетов В.Г., Бондалетова Л.І. Гідроізоляційна композиція. Опубл. 20.12.2016. [Patent 2605112 (2016)

  RU Manzhai V.N., Altunina L.K., Fufaeva M.S., Bondaletov V.G., Bondaletova L.I. Waterproofing composition. Date of publication: 20.12.2016 (In Russ.)]

  6. Лозинський В.І., Савіна І.М. Вивчення кріоструктурірованія полімерних систем: 22. Композитні Криогель полівінілового спирту, наповнені дисперсними частками різної гидрофильности / гідрофобності. Колоїдний журнал 2002. Т. 64 (3), С. 372-380. [Lozinskii V.I., Savina I.N. Study of cryostructuring of polymer systems: 22. Composite poly (vinyl alcohol) cryogels filled with dispersed particles of various degrees of hydrophilicity / hydrophobicity. Colloid Journal 2002. Vol. 64 (3), P. 336-343. (In Russ.)]

  7. Манжай В.Н., Фуфаева М.С. Раціональна утилізація відпрацьованих масел за допомогою Криогель на основі полівінілового спирту. Хімія і технологія палив і олив 2015. № 5, С. 38-41. [Manzhai V.N. and Fufaeva M.S. Polyvinyl alcohol cryogels as an efficient spent-oil utilization method. Chemistry and Technology of Fuels and Oils 2015. No. 5, P. 38-41. (In Russ.)]

  8. Алтунина Л.К., Манжай В.Н., Фуфаева М.С. Механічні і теплофізичні властивості Криогель і пенокріогелей, отриманих з водних розчинів полівінілового спирту. Журнал прикладної хімії 2006. Т. 79 (10), С. 1689-1692. [Altunina L.K., Manzhai B.N., Fufaeva M.S. Mechanical and thermal properties of cryogels and foamed cryogels produced from aqueous solutions of poly (vinyl alcohol). Russian Journal of Applied Chemistry 2006. Vol. 79 (10), P. 1669-1672. (In Russ.)]

  9. Ермізін К.В., Бондалетов В.Г., ЛЯПКО А.А. та ін. Отримання широкого асортименту вуглеводневих олігомерів на основі кубових продуктів колони К-27 установки ЕП-300. Хімічна промисловість 2009. Т. 86 (6), С. 304-313. [Ermizin K.V., Bondaletov V.G., Lyapkov A.A. etc. Obtaining a widerange of hydrocarbon oligomers based on the bottom products of the K-27 column of the EP-300 unit. Khimicheskaya promyshlennost 2009. T. 86 (6), P. 304-313. (In Russ.)]

  10. Думский Ю.В., Але Б.І., Бутов Г.М. Хімія і технологія нефтеполімерних смол. М .: Хімія, 1999. 312 с. [Dumsky Yu.V., No B.I., Butov G.M. Chemistry and technology of petroleum resins. M .: Chemistry, 1999. 312 p. (In Russ.)]

  11. Фітерер Е.П., Бондалетов В.Г., Бондалетова Л.І. Полімеризація висококиплячих фракцій піроконденсата на каталітичних системах типу Циглера-Натта. Известия вищих навчальних закладів. Хімія і хімічна технологія 2004. Т. 47 (1), С. 127-130. [Fiterer E.P., Bondaletov V.G., Bondaletova L.I. Polymerization of high boiling pyrocondensate fractions on Ziegler-Natta type catalyst systems. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Chemistry and chemical technology 2004. Vol. 47 (1), P. 127-130. (In Russ.)]

  12. Абрамзон А.А., Зайченко Л.П., Файнгольд С.І. Поверхнево активні речовини. Л .: Хімія, 1988. 200 с. [Abramzon A.A., Zaichenko L.P., Faigold S.I. Surfactants. L.: Chemistry, 1988. 200 p. (In Russ.)]

  13. Лозинський В.І., Сахно Н.Г., Дамшкалн Л.Г. та ін. Вивчення кріоструктурірованія полімерних систем: 31. Вплив добавок хлоридів лужних металів на фізико-хімічні властивості і морфологію Криогель полівінілового спирту. Колоїдний журнал 2011. Т. 73 (2), С. 225-234. [Lozinsky V.I., Sakhno N.G., Damshkaln L.G., Bakeeva I.V., Zubov V.P., Kurochkin I.N. Study of cryostructuring of polymer systems: 31. Effect of additives of alkali metal chlorides on physicochemical properties and morphology of poly (vinyl alcohol) cryogels. Colloid Journal 2011. Vol. 73 (2), P. 234-243. (In Russ.)]

  14. Касаткін А.Г. Основні процеси та апарати хімічної технології. М .: Хімія, 1971. 784 с. [Kasatkin A.G. Basic processes and apparatuses of chemical technology. M .: Chemistry, 1971. 784 p. (In Russ.)]

  15. Кутателадзе С.С. Довідник по теплопередачі. М .: Хімія, 1959. 416 с. [Kutateladze S.S. Handbook of heat transfer. M .: Chemistry, 1959. 416 p. (In Russ.)]


  Ключові слова: полівініловий спирт /розчин /нефтеполімерних смола /в'язкість /Криогель /гидрофобность /модуль пружності. /polyvinyl alcohol /solution /polymer oil resin /viscosity /cryogel /hydrophobicity /modulus of elasticity.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити