Область наук:

 • Історія та археологія

 • Рік видавництва: 2005


  Журнал: Известия вищих навчальних закладів. Північно-Кавказький регіон. Загальні науки


  Наукова стаття на тему 'Крикунов В.П. Першопрохідці наукового пізнання історичної долі народів Кавказу і Дону (біографічні нариси). П'ятигорськ, 2003 '

  Текст наукової роботи на тему «Крикунов В.П. Першопрохідці наукового пізнання історичної долі народів Кавказу і Дону (біографічні нариси). П'ятигорськ, 2003 »

  ?Крикунов В.П. Першопрохідці наукового пізнання історичної долі народів Кавказу і Дону (біографічні нариси). П'ятигорськ, 2003

  Історико-біографічний жанр в історіографії досить інтенсивно розвивається в останні роки. Саме в цьому руслі можна розглядати і роботу Василя Павловича Крикунова, присвячену життєвому та творчому шляху відомих учених, які зробили величезний внесок у розвиток наукового пізнання народів Кавказу і Дону.

  Структурно робота являє собою взаємопов'язані нариси про таких відомих вчених, як Зураб Віаноровіч Анчабадзе, Борис Васильович Скитський, Василь Іванович Абаєв, Михайло Сосланбековіч Тото, Анатолій Петрович Новосельцев, Олександр Павлович Про-нштейн, Володимир Олександрович Золотов, Юзеф Йосипович Сірий, Михайло Володимирович Покровський, Арташес Аванесович Аствацатуров, Георгій Олександрович Кокієв.

  Автор приділяє увагу різним сторонам життя і діяльності відомих дослідників. Практично всі згадані вчені, як зазначає Крикунов, чуйно реагували на процеси розвитку радянської історіографії, займалися розробкою актуальних проблем пізнання історії краю на певному рівні кожної епохи, цікавилися малоосвящен-ними питаннями в силу вузькості їх ис-точніковой бази і стану методології.

  Червоною ниткою в роботі Крикунов-ва проходить ідея важливості наукового внеску вчених у розвиток історичної науки, при цьому він відзначає їх основні наукові праці, дає їм достатньо розгорнуту характеристику, акцентуючи увагу читачів на вузлових питаннях регіональному-

  ної історії. Автор зачіпає і творчий шлях становлення відомих вчених, дає яскраві картини соціально-економічного розвитку великого краю - Дону, Кубані, Ставропілля і Терека з їх різноманітністю господарства, класових і національних взаємин протягом цілої історичної смуги -епоха капіталізму.

  Автору вдалося виділити і продемонструвати досягнення вчених. Розвиток історичної думки Північного Кавказу постає не тільки як історія перемог і досягнень, а й як історія важких пошуків шляхів до вирішення проблем, які дісталися у «спадок», або тільки що висунуті життям.

  Поряд з творчою діяльністю Крикунов представляє вчених в світі простих людських відносин. Сам він близький друг згаданих в книзі вчених, тому його робота «світиться» добрим ставленням до кожного з них. Зміст рясніє цікавими деталями з життя цих людей. Перераховуються їх основні праці. На таких, як А. П. Про-нштейн, Ю. А. Жданов, Р. М. Магомедов, Б.В. Скитський, Ю.І. Сірий, В.А. Золотов, М. С. Тото, Х. Х. Рамаза-нів, А.В. Білоконь, А.А. Абілов, справедливо зазначає В. П. Крикунов, і тримається наука вищої школи, через них зберігаються спадкоємність думки і чистота самого вигляду дослідника.

  В цілому ж робота поєднує біографічні описи життя вчених і спроби з'ясувати їх місце і роль у світовій історії, пізнати етапи розвитку регіону, духовне обличчя наро-

  дов. Здається, що поставлена ​​В. П. Крикуновим завдання успішно вирішена.

  Н.А. Почешхов


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити