Дикі і домашні м'ясоїдні тварини є господарями великого числа гельмінтів. Захворювання, викликані гельмінтами, частіше за все мають статус зоонозних гельмінтозів, які широко поширені по всьому світу. Відомості про зараження збудниками Crenosoma vulpis вовків в дикій природі фрагментовані і вкрай недостатні. Вивчення нематод з роду Crenosoma Molin, 1861 року на території Забайкальського краю необхідно для своєчасного виявлення і запобігання поширенню даного гельмінтозу, що тягне за собою більш важкі інфекції як у диких, так і у домашніх м'ясоїдних тварин. Спостереження, збір і дослідження патологічного матеріалу проводили на території науково-дослідного стаціонару Науково-дослідного інституту ветеринарії Східного Сибіру, ​​розташованого в Акшінском районі Забайкальського краю. За допомогою копрологіческіх досліджень вперше був виявлений кренозомоз у вовків (Canis lupus, Linnaeus, 1758) в Забайкальському краї. зараженість вовків C. vulpis становить 16,6% при ІІ? 38 екз. / Гол.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Артем'єва Е.А., Кірільцов Е.В.


CRENOSOMOSIS (CRENOSOMA VULPIS, RUDOLPHI, 1819) OF WOLVES ON THE TERRITORY OF TRANSBAIKAL TERRITORY

Wild and domestic carnivores are the hosts of a large number of helminthes. Diseases caused by helminths often have the status of zoonotic helminthiasis, which are widely distributed all over the world. Information about wolves infestation by pathogens Crenosomavulpis in the wild nature is extremely fragmented and insufficient. The study of nematodes of the genus CrenosomaMolin, 1861 on the Transbaikal Territory is necessary for the timely detection and prevention of the spread of this helminthes that cause more severe infection in wild and domestic carnivores.Observations, data collection and study of pathological material were carried out on the territory of research veterinary hospital at the Eastern Siberia Research Institute of Veterinary Science, situated in the Akshinsky District, Transbaikal Territory. For the first time in the course of coprologic studies we detected crenosomosisof wolves (Canis lupus, Linnaeus, 1758) on the Transbaikal Territory. As to wolves, C. vulpis infestation rate amounts to 16.6% and intensity of infestation is 38 specimens / head.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Далекосхідний аграрний вісник

  Наукова стаття на тему 'Кренозомоз (Crenosoma vulpi, Rudolphi, 1819) вовків на території Забайкальського краю'

  Текст наукової роботи на тему «Кренозомоз (Crenosoma vulpi, Rudolphi, 1819) вовків на території Забайкальського краю»

  ?УДК 619: 576.895.1: 639.111.7 ДРНТІ 68.41.55

  Артем'єва Е.А., мл. науч. співр .; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Кірільцов Є.В., канд. ветеринар, наук, вед. науч. співр .; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Науково-Дослідний Інститут ветеринарії Східного Сибіру -

  філія СФНЦА РАН,

  г. Чита, Забайкальський край, Росія

  КРЕНОЗОМОЗ (CRENOSOMA VULPI, RUDOLPHI, 1819) ВОЛКОВ НА ТЕРИТОРІЇ Забайкальського краю

  Дикі і домашні м'ясоїдні тварини є господарями великого числа гельмінтів. Захворювання, викликані гельмінтами, частіше за все мають статус зооноз-них гел'мінтозов, які широко поширені по всьому світу. Відомості про зараження збудниками Crenosoma vulpis вовків в дикій природі фрагментовані і вкрай недостатні. Вивчення нематод з роду Crenosoma Molin, 1861 року на території Забайкальського краю необхідно для своєчасного виявлення і запобігання поширенню даного гельмінтозу, що тягне за собою більш важкі інфекції як у диких, так і у домашніх м'ясоїдних тварин. Спостереження, збір і дослідження патологічного матеріалу проводили на території науково-досвід-ного стаціонару Науково-дослідного інституту ветеринарії Східного Сибіру, ​​розташованого в Акшінскомрайоне Забайкальського краю. За допомогою копри-логічних досліджень вперше був виявлений кренозомоз у вовків (Canis lupus, Linnaeus, 1758) в Забайкальському краї. Зараженість вовків С. vulpis становить 16,6% при ІІ - 38 екзУгол.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: Вож, CRENASOMA VULPIS, екстенсивний інвазії (ЕІ), інтенсивності інвазії (ІІ), Забайкальський край.

  UDC 619: 576.895.1: 639.111.7

  Artemeva Е.А., Junior Researcher, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

  Kiriltsov E.V., Cand. Veterinar. Sci., Leading Researcher, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Eastern Siberia Research Institute of Veterinary Science- Branch of the Federal State Budget Institution of Science Siberian Federal Scientific Centre of Argo-Biotechnologies of the Russian Academy of Sciences. Chita, Transbaikal Territory, Russia

  CRENOSOMOSIS (CRENOSOMA VULPIS, RUDOLPHI, 1819) OF WOLVES ON THE TERRITORY OF TRANSBAIKAL TERRITORY

  Wild and domestic carnivores are the hosts of a large number of helminthes. Diseases caused by helminths often have the status of zoonotic helminthiasis, which are widely distributed all over the world Information about wolves infestation by pathogens Crenosomavulpis in the wild nature is extremely fragmented and insufficient. The study of nematodes of the genus CrenosomaMolin, 1861 on the Transbaikal Territory is necessary for the timely detection and prevention of the spread of this helminthes that cause more severe infection in wild and domestic carnivores. Observations, data collection and study of pathological material were carried out on the territory of research veterinary hospital at the Eastern Siberia Research

  Institute of Veterinary Science, situated in the Akshinsky District, Transbaikal Territory. For the first time in the course of coprologic studies we detected crenosomosisof wolves (Canis lupus, Linnaeus, 1758) on the Transbaikal Territory. As to wolves, C. vulpis infestation rate amounts to 16.6% and intensity of infestation is 38 specimens / head.

  KEYWORDS: WOLF, CRENOSOMA VULPIS, EXTENSIVENES S OF INFESTATION (EI), INTENSITY OF INFESTATION (II), TRANSBAIKAL TERRITORY.

  М'ясоїдні беруть активну участь в епідемічному та епізоотичний процесі поширення великої групи гельмінтів. Як і інші дикі м'ясоїдні тварини, вовк є дефінітивного ХАЗЯЇНОМ БАГАТЬОХ зоонозних гельмінтозів, що представляють велику епізоотичну та епідеміологічну небезпеку не тільки для диких і домашніх тварин, а й для людини [6, 14].

  Ретроспективний аналіз на основі 27 статей показав, що у вовка в світі зареєстровано 72 види гельмінтів [20]. За даними С. В. Коняєва, А. Я. Бондарева (2011) у вовка на території Голарктіки виявлено 87 видів гельмінтів: цестод- 29 видів, скребней- 4 види, нематод- 37 видів і трематод- 17 видів [11]. Гельмінтологічні дослідження І. Г. Гаджи-єва та ін. (2010) показали, що в рівнинному Дагестані вовки заражені 10 видами гельмінтів [6]. На півдні Забайкальського краю у вовків (Canis lupus, Linnaeus, 1758) виявлено високий рівень инвазированной-ності на трихінельоз, ехінококоз, токсакарозом, токсікарідозом, діпілі-діозом і діфіллоботріозом [9, 10].

  За даними моніторингу, який веде щорічно Госохотслужба Забайкальського краю, на 2016 рік чисельність вовка склала майже 5 тисяч особин, що більш ніж в два рази вище норми [25].

  Відзначено, що сприятливими факторами високої чисельності вовків є, в першу чергу, висока поголів'я с / г тварин, по-друге, міграція дзеренов, є легкою здобиччю для хижаків, і, по-третє, відсутність методів контролю чисельності цих хижаків [9]

  За даними досліджень ряду авторів, вовк здатний проходити до 50 км на добу в пошуках їжі, в результаті таких міграцій на великі відстані розширюються ареали забруднення навколишнього

  середовища інвазійних матеріалом (яйця і личинки гельмінтів), що призводить до інтенсивної циркуляції різних інвазій між дикими і домашніми тваринами [5, 14]. Вищесказане узгоджується з результатами досліджень, отриманими при проведенні епізоотичних досліджень гельмінтозів собак [7, 8, 15, 18]

  Crenosoma vulpis - широко поширений, метастронгілоідний паразит, який вражає трахею, бронхи і бронхіоли диких і домашніх м'ясоїдних тварин. На території РФ кренозомози виявлені в органах дихальної системи у бродячих собак, єнотовидних собак, лисиць, вовків, куниць, росомах, борсуків, їжаків, соболів, видр [2, 3, 12, 14, 16]. Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених біології розвитку нематод з роду Crenosoma у м'ясоїдних тварин на території РФ, в Забайкальському краї до теперішнього часу спеціальних досліджень по кренозомозу диких м'ясоїдних не проводилося. У зв'язку з цим вивчення кренозомоза вовків (Canis lupus, Linnaeus, 1758), широко що мешкають на території Забайкальського краю є актуальним.

  Метою даного дослідження було вивчити поширення кренозомоза у вовків на території Забайкальського краю.

  Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження служили фекалії вовків, зібрані на території полювань господарства УкрНДІВ Східного Сибіру Акшин-ського р-ну Забайкальського краю: Курулга, падь Халганд і падь Акуя. Проби калу досліджували на наявність личинок за методом Бермана. Для морфологотаксономі-чеських досліджень і фотографування нематод використовували мікроскоп Carl ZEISS АХЮ Imager. M2. Таксономіче-

  ський аналіз проводили за допомогою сучасних визначників, робіт інших авторів, присвячених гельмінтів м'ясоїдних.

  Результати досліджень і обговорення. У Забайкальському краї типовим представником диких м'ясоїдних тварин є вовк (Canis lupus, Linnaeus, 1758).

  Діагностика кренозомоза проводитися посредствам копрологіческіх досліджень по методу Бермана з метою виявлення яєць і личинок першої стадії гельмінтів у фекаліях заражених тварин [22]. Ідентифікація С. vulpis (Rudolphi, 1819) проводилася за морфологічною будовою паразита з використанням довідників і визначників [19,20].

  За результатами досліджень проб калу вовків ми виявили личинки крен-зом першої стадії С. vulpis (Rudolphi, 1819). Личинки першої стадії мають ниткоподібну S-подібну форму. Довжина личинок в середньому склала 253,02-270,0 urn (Рис. 1). Латеральні (бічні) крила простягаються уздовж тіла від головного

  кінця до задньої третини хвостового кінця. Головний кінець трикутної форми із закругленою вершиною (Рис. 2). Ротовий отвір тонке, розташовується дор-сально до головного кінця. Стравохід має довжину 98-111 | im, складається з циліндричного м'язового прокорпуса, довжина якого в середньому була 26-31,5 | im. М'язовий прокорпус переходить в циліндричний метакорпус, довжина якого становить 20,0-22,0? Im. Істмус тягнеться від прокорпуса і поступово переходить в розширення грушоподібної форми -бальбус. Нервове кільце нечітке і розташоване по ходу головного кінця. Екскреторна отвір нечітко виражено. Хвіст має довжину - 35-37 ЦТ, звичайно прямий, іноді зігнутий дорсально, добре виражено звуження до загостреного кінчика (Рис. 3). Отримані результати узгоджуються з дослідженнями інших авторів [20, 23]. Однак V. Colella (2016) спостерігали меншу довжину хвоста личинки першої стадії кренозом, ніж отримані нами дані [24].

  Ріе.1. Перша стадія личинки С. vulpis. Світлова мікроскопія, світле поле. Ув. 50

  Мал. 2. Головний кінець С. розум //; / \. 1 - ротова порожнина; 2 - корпус стравоходу; 3 - прокорпус; 4 - чстмус (перешийок); 5 - нервове кільце; 6 - бальбус. Світлова мікроскопія, світле поле. У ст. 200

  Мал. 3. Хвостовий кінець С. \ 4ilpis. Латеральний вигляд. Видно бічні крила вздовж тіла (стрілка).

  Світлова мікроскопія, світле поле. У ст. 100

  Варто відзначити, що наші дані є першим повідомленням про виявлення та описі цього виду нематод у вовків в Забайкальському краї. За результатами досліджень ми виявили, що у вовків екстенсивність інвазії (ЕІ) С. щ4р1 $ (В.іс1о1рИ, 1819) становить 16,6%, при інтенсивності інвазії (ІІ) - 38 екз. / Гол. Отримані дані були зіставлені з

  дослідженнями інших авторів, проведених в різних регіонах Росії. Так, дослідження Ю. Ф. Петрова та ін. (2011) показали, що на території Європейської частини Росії зараженість вовків крен-зомозом становить 50% при ІІ - 14-23 екз. / Гол., Лисиці мали 100% зараженість при ІІ - 28-96 екз. / гол., єнотовидні собаки мають 40% зараженностью при ІІ -

  7-8 екз. / Гол [17]. М. М. Атала (2010) встановив, що в середньому по Дагестану у вовків С. \ nilpis (ЯісИрИ, 1819) виявляється з ЕІ- 18,8%, у шакалів ЕІ становить 26,1%; у корсака ЕІ - 30,8%, що відповідно є високим показником в порівнянні з іншими видами псових [5]. На території Центрального Нечорнозем'я Росії (Іванівської, Володимирській, Костромської, Рязанської і Ярославській областях) лисиці були інвазії-рова С. \ nilpis (ЯісИрИ, 1819) з ЕІ -43,0% при ІІ - 2-28 екз. / Гол., вовки з ЕІ - 28,6% при ІІ -11-20 прим. / гол., єнотовидні собаки заражені з ЕІ - 17,4% при ІІ - 5 - 46 екз. / гол. [4].

  Вищенаведені дані свідчать, про те, що в Забайкальському краї спостерігається середня зараженість вовків нематодою С. \ nilpis, по відношенню до зараженості в інших регіонах РФ.

  Висновок. Вперше було зафіксовано випадок виявлення С. ш1р1я (ЯісИрИ, 1819) у вовків, що мешкають на території Забайкальського краю. За допомогою копрологіческіх досліджень фекалій вовків по Берману було встановлено, що електронне видання С. \ nilpis (ЯісИрИ, 1819) становить 16,6% при ІІ - 38 екз. / Гол.

  Список літератури

  1. паразитофауни деяких куньіх в Іванівській області / Б. Г. Абаліхіна [и др.] // Актуальні проблеми инвазионной, інфекційної та незаразной патології тварин: матер, меж-дунар. наук.-практ. конф. - Ставрополь: Вид-во "АГРУС", 2003. -123 с.

  2. Абаліхіна, Б.Г. Про паразитофауни борсука, куниці і норки в Іванівській області / Б.Г. Абаліхіна, E.H. Крючкова, О.Ю. Сорокіна // Актуальні проблеми науки в агропромисловому комплексі: матер. 55-й міжнар. наук.-практ. конф. - Кострома [б.и.], 2004. - Т. 2. - С.57.

  3. Абаліхіна, Б.Г. Паразитофауни лисиць, єнотовидних собак і вовків в Іванівській області / Б.Г. Абаліхіна, E.H. Крючкова, О. Ю. Сорокіна // Проблеми і перспективи розвитку сільськогосподарської науки і АПК в сучасних умовах: Матеріали наук.-практ. конф., 25-26 березня 2004 г. / [Редкол .: В. Ф. Царьов (відп. ред.) та ін.]. - Іваново: Изд-во ФГТУ ВПО "Іван. Держ. С.-г. акад.", 2004. - С. 19-20.

  4. Зараженість хижаків сімейства собачих в різних еколого-географічних зонах Центрального Нечорнозем'я Росії / О. Н. Андреянов [и др.] // Теорія і практика боротьби з паразитарними хворобами: матер, наук.-практ. конф. - Москва, 2009. - Т. 10. - С. 17-20.

  5. Атала, М.М. Основні гельмінтози диких м'ясоїдних і принципи наступальної профілактики в Дагестані / М.М. Атала // Ветеринарна патологія. - 2010. - № 2. - С. 5-10.

  6. Гаджієв, І.Г. Фауна гельмінтів домашніх і диких псових (Canidae) в рівнинному поясі Дагестану / І.Г. Гаджієв, A.M. Атаєв, М.Г. Газімагомед // Російський паразитологічний журнал. -2010. -№ 4. - С. 12-15.

  7. Захаров, П.В. Гельмінтози службових собак на території мегаполісу / П.В. Захаров // Праці 8-го Моск. міжнар. вет. конгр. - М. [б.и.], 2000. - С. 184-185.

  8. Зубарєва, І.М. Оцінка епізоотичної ситуації по гельмінтозів собак р Новосибірська / І.М. Зубарєва, К.П. Федоров // Проблеми сучасної паразитології = Problems of modem parasitology: матеріали міжнар. конф. і III з'їзду Паразітол. о-ва при РАН. Петрозаводськ, 6-12 окт., 2003 г. / [редкол .: А. Н. Алексєєв та ін.]. - Санкт-Петербург: Зоол. ін-т РАН, 2003. - С. 165-167.

  9. Кірільцов, Е.В. Паразитофауни вовка (Canis lupus, Linnaeus, 1758) півдня Забайкальського краю / Є.В. Кірільцов // Проблеми. Судження. Короткі повідомлення. - 2015. - № 4 (41). - С. 135-138.

  10. Кірільцов, Е.В. Хвороби промислових диких тварин Забайкалля, небезпечні для людини / Є.В. Кірільцов // Наукові перспективи XXI століття. Досягнення і перспективи нового століття: матер. XIII міжнар. науч-практич. конф. (Новосибірськ, 10-11 липня 2015 г.). - Новосибірськ: Міжнародний Науковий Інститут «Educatio», 2015. - Вип. 6 (13). - С. 91-93.

  11. Коняєв, C.B. Гельмінти вовка (Canis Lupus L.) Голарктіки / С.В. Коняєв, А.Я. Бондарєв // Теорія і практика паразитарних хвороб тварин. - 2011. - № 12. - С. 246-248.

  12. Коренскова, Е.В. Кренозомоз м'ясоїдних в Центральному районі Нечорноземної зони Російської Федерації (біологія збудників, епізоотологія, патогенез та лікування): автореф. дис. ... канд. вет. наук / О.В. Коренскова. - Іваново, 2009. -20 з.

  13. Кренозоматози і томінксоз хижаків в Іванівській області / Е. Н. Крючкова [и др.] // Актуальні проблеми науки в агропромисловому комплексі: матеріали 57-ї Міжнар. науч, -практ. конф., [3 берез. 2006 р]: [в 5 т.] / [Редкол .: Бородій С. А. та ін.]. - Кострома: вид-во КГСХА, 2006. - Т. 3. - С. 60-61.

  14. Крючкова, Е.Н. Екологія гельмінтів у домашніх і диких м'ясоїдних тварин в європейській частині Російської Федерації: автореф. дис. ... доктор, вет. наук / О.М. Крючкова. - Іваново, 2012.-275 з.

  15. Малихіна, Е.В. Гельминтофауна собак / Є.В. Малихіна, Ф.І. Василевич // Внесок молодих вчених в розвиток аграрної науки 21 століття: матер, міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і фахівців. - Рязань [б.и.], 2004. - С. 449-451.

  16. Морозов, Ф.Н. Паразитичні черви хутрових звірів сімейства Mustelidae (куньіх) Горьковської області: дис. ... канд. біол. наук / Ф.Н. Морозов - М., 1939. - 157 с.

  17. Біологія розвитку нематод роду Crenosoma і епізоотологія кренозомоза в європейській частині Російської Федерації / Ю. Ф. Петров [и др.] // Російський ветеринарний журнал. Дрібні домашні і дикі тварини. - 2011. - № 2. - С. 21-23.

  18. Borecka, A. Prevalence of intestinal nematodes of dogs in the Warsaw area, Poland / A. Borecka // Helminthologia. - 2005. - № 42 (1). - C. 35-39.

  19. Campbell, B.G. Trichuris and other Trichinelloid nematodes of dogs and cats in the United States / B.G. Campbell // Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. -1991. -№ 13. -C. 769-778.

  20. Craig, R.E. The genus Crenosoma (Nematoda: Metastrongyloidea) in New World mammals // R.E. Craig, R.C. Anderson // Canadian Journal of Zoology. - 1972. - № 50. - C. 1555-1561.

  21. Craig, H.L. Helminth parasites of wolves (Canis lupus): a species list and an analysis of published prevalence studies in Nearctic and Palaearctic populations / H.L. Craig, P.S. Craig // Journal of Helminthology. - 2005. - № 79 (2). - C. 95-103.

  22. Bihr, T. Lungworm (Crenosoma vulpis) infection in dogs on Prince Edward Island // T. Bihr, G.A. Conboy // Canadian Veterinary Journal. - 1999. - № 40. - C. 555-559.

  23. McGarry, J.W. Identification of first-stage larvae of metastrongyles from dogs / J.W. McGarry, E.R. Morgan Veterinary Record. - 2009. - № 165. - C. 258-261.

  24. Colella, V. Development of Crenosoma vulpis in the common garden snail Cornuaspersum: implications for epidemiological studies / V. Colella, Y. Mutafchie, M. A. Cavalera etc. // Parasites & Vectors. - 2016 / - №. 9. - 208 c.

  25. Популяція вовків в Забайкаллі в два рази перевищує норму // Державний Інтернет-Канал "Росія". - 2016. - (http://gtrkchita.org.ua/news/?id=91).

  Reference

  1. Parazitofauna nekotorykh kun'ikh v Ivanovskoi oblasti (Parasitofauna of some mustelids in the Ivanovskaya region), B. G. Abalikhin [i dr.], Aktual'nye problemy invazionnoi, infektsionnoi i nezaraznoi patologii zhivotnykh, mater, mezhdunar. nauch.-prakt. konfi, Stavropol ', Izd-vo "AGRUS», 2003, 123 p.

  2. Abalikhin, B.G. Про parazitofaune barsuka, kunitsy i norki v Ivanovskoi oblasti (On Parasitofauna of Badger, Marten, Mink in Ivanovskaya Region),

  B. G. Abalikhin, E.N. Kryuchkova, O.Yu. Sorokina, Aktual'nye problemy nauki v agropromysh-lennom komplekse, mater. 55-i mezhdunar. nauch.-prakt. konfi, Kostroma, [b.i.], 2004, T. 2, P.57.

  3. Abalikhin, B.G., Kryuchkova, E.N., Sorokina, O.Yu. Parazitofauna lisits, enotovidnykh sobak i volkov v Ivanovskoi oblasti (Parasitofauna of Foxes, Racoon Dogs and Wolves in Ivanovskaya Region), Problemy i perspektivy razvitiya sel'skokhozyaistvennoi nauki i APK v sovremennykh usloviyakh, Mate-rialy Nauch.-prakt. konfi, 25-26 marta 2004 g., [Redkol .: VF Tsarev (otv. red.) i dr.], Ivanovo, Izd-vo FGOU VPO "Ivan. gos. s.-kh. akad.", 2004, PP. 19-20.

  4. Zarazhennost 'khishchnikov semeistva psovykh v razlichnykh ekologo-geograficheskikh zonakh Tsentral'nogo Nechernozem'ya Rossii (Infectiousness of Vermins of Canids Family in Different Ecologic and Geographic Zones of Central Nechernozemye of Russia), ON Andreyanov [i dr.], Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi boleznyami, mater, nauch.-prakt. konfi, Moskva 2009, T. 10, PP. 17-20.

  5. Atalaev, M.M. Osnovnye gel'mintozy dikikh plotoyadnykh i printsipy nastupatel'noi profilaktiki v Dagestane (Main Helminthiasises of Wild Carnivores and Principles of Offensive Prophylaxisin Dagestan), Veterinarnayapatologiya 2010, No 2, PP. 5-10.

  6. Gadzhiev, I.G., Ataev, A.M., Gazimagomedov, M.G. Fauna gel'mintov domashnikh i dikikh psovykh (Sanidae) v ravninnom poyase Dagestana (Fauna of Helminthes of Domestic and Wild Canids in Plain Belt of Dagestan), Rossiiskii parazitologicheskii zhurnal 2010, No 4., PP. 12-15.

  7. Zakharov, P.V. Gel'mintozy sluzhebnykh sobak na territorii megapolisa (Helminthiasis of guarde dogs on the territory of megapolis), Trudy 8-go Mosk. mezhdunar. vet. kongr., M., [b.i.], 2000., PP. 184-185.

  8. Zubareva, I.M., Fedorov, K.P. Otsenka epizooticheskoi situatsii po gel'mintozam sobak g. No-vosibirska (Assessment of Epizootic Situation on Helminthiasises of Dogs in Novosibirsk City), Prob-lemy sovremennoi parazitologii = Problems of modern parasitology, materialy mezhdunar. konf. i III s "ezda Parazitol. o-va pri RAN. Petrozavodsk, 6-12 okt., 2003 g., [redkol .: AN Alekseev i dr.], Sankt-Peterburg, Zool. in-t RAN, 2003 PP . 165-167.

  9. Kiril'tsov, E.V. Parazitofauna volka (Canis lupus, Linnaeus, 1758) yuga Zabaikal'skogo kraya (Parasitofauna of Wolf (Canis lupus, Linnaeus, 1758) in the South of Zabaikalskiy Territory), Problemy. Suzhdeniya. Kratkie soobshcheniya, 2015-го, No 4 (41), PP. 135-138.

  10.Kiril'tsov, E.V. Bolezni promyslovykh dikikh zhivotnykh Zabaikal'ya, opasnye dlya cheloveka (Diseases of Game Wild Animals of Zabaikalia Dangerous for Man), Nauchnye perspektivy XXI veka. Dostizheniya i perspektivy novogo stoletiya, mater. XIII mezhdunar. nauch-praktich. konf. (Novosibirsk, 10-11 iyulya 2015 g.), Novosibirsk, Mezhdunarodnyi Nauchnyi Institut «Educatio», 2015-го, Vyp. 6 (13), PP. 91-93.

  11.Konyaev, S.V., Bondarev, A.Ya. Gel'minty volka (Canis Lupus L.) Golarktiki (Helminths of wolves (Canis Lupus L.) in the Holarctic Region), Teoriya i praktika parazitarnykh boleznei zhivotnykh, 2011, No 12, PP. 246-248.

  12.Korenskova, E.V. Krenozomoz plotoyadnykh v Tsentral'nom raione Nechernozemnoi zony Rossiiskoi Federatsii (biologiya vozbuditelei, epizootologiya, patogenez i lechenie) (Crenosomosis of Carnivores in Central District ofNechernozem Zone of Russian Federation (Biology of Pathogens, Epizootol-ogy, Pathogenesis and Treatment): avtoref. Dis .... kand. vet. nauk, EV Korenskova, Ivanovo, 2009,20 p.

  13.Krenozomatozy i tominksoz khishchnikov v Ivanovskoi oblasti (Crenosomatosis and Tominxo-sis of Vermins in Ivanovskaya Region), E. N. Kryuchkova [i dr.], Aktual'nye problemy nauki v ag-ropromyshlennom komplekse, materialy 57-i Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., [3 fevr. 2006 g.], [V 5 t.], [Redkol .: Borodii S. A. i dr.], Kostroma, izd-vo KGSKhA, 2006, T. 3, PP. 60-61.

  14.Kryuchkova, E.N. Ekologiya gel'mintov u domashnikh i dikikh plotoyadnykh zhivotnykh v evropeiskoi chasti Rossiiskoi Federatsii (Ecology of Helminthes of Domestic and Wild Carnivores in European Part of the Russian Federation), Avtoref. avtoref. dis. ... doktor. vet. nauk E.N. Kryuchkova, Ivanovo 2012, 275 p.

  15.Malykhina, E.V., Vasilevich, F.I. Gel'mintofauna sobak (Helminthofauna of Dogs), Vklad mo-lodykh uchenykh v razvitie agrarnoi nauki 21 veka, mater, mezhdunar. nauch.-prakt. konf. molodykh uchenykh i spetsialistov, Ryazan '[b.i.], 2004, PP. 449-451.

  lo.Morozov, F.N. Paraziticheskie chervi pushnykh zverei semeistva Mustelidae (kun'ikh) Gor'kovskoi oblasti (Parasitic Worms of Furry Animals of Mustelidae of Gorky Region), dis .... kand. biol. nauk F.N. Morozov, M., 1939, 157 p.

  17.Biologiya razvitiya nematod roda Crenosoma i epizootologiya krenozomoza v evropeiskoi chasti Rossiiskoi Federatsii (Biology of Development of Nematodes of Crenosoma Genus and Epizootol-ogy of Crenosomosis in European Part of the Russian Federation), Yu. F. Petrov [i dr.], Rossiiskii veter-inarnyi zhurnal. Melkie domashnie i dikie zhivotnye, 2011, No 2, PP. 21-23.

  18. Borecka, A. Prevalence of intestinal nematodes of dogs in the Warsaw area, Poland, A. Borecka, Helminthologia, 2005, No 42 (1), PP. 35-39.

  19.Campbell, B.G. Trichuris and other Trichinelloid nematodes of dogs and cats in the United States, B.G.Campbell, Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian, 1991, No 13, PP. 769-778.

  20.Craig, R.E. The genus Crenosoma (Nematoda: Metastrongyloidea) in New World mammals, R.E. Craig, R.C. Anderson ^ Canadian Journal of Zoology, 1972, No 50, PP. 1555-1561.

  21. Craig, H.L. Helminth parasites of wolves (Canis lupus): a species list and an analysis of published prevalence studies in Nearctic and Palaearctic populations, H.L. Craig, P.S. Craig, Journal ofHel-minthology, 2005, No 79 (2), PP. 95-103.

  22.Bihr, T. Lungworm (Crenosoma vulpis) infection in dogs on Prince Edward Island, T. Bihr, G.A. Conboy, Canadian Veterinary Journal, 1999, No 40, PP. 555-559.

  23.McGarry, J.W. Identification of first-stage larvae of metastrongyles from dogs, J.W. McGarry, E.R. Morgan, Veterinary Record 2009, No 165, PP. 258-261.

  24. Colella, V. Development of Crenosoma vulpis in the common garden snail Cornuaspersum: implications for epidemiological studies, V. Colella, Y. Mutafchie, M. A. Cavalera etc., Parasites & Vectors, 2016, No. 9, 208 p.

  25.Populyatsiya volkov v Zabaikal'e v dva raza prevyshaet normu (The wolf population in Transbaikalia two times higher than normal), Gosudarstvennyi Internet-Kanal "Rossiya", 2016, (http://gtrk-chita.org.ua/news/? id = 91).

  УДК 636.084: 636.4 ДРНТІ 68.35.15, 68.39.35

  Бебешіна Л.І., аспірант; Герасимович А.І., аспірант Согорін С.А., канд. с.-г. наук, доцент,

  Далекосхідний державний аграрний університет, м Благовєщенськ, Амурська область, Росія Е -mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ВИКОРИСТАННЯ сапропелю СПІЛЬНО З пробіотики ЦЕЛЛОБАКТЕРІІ В ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

  Збільшення виробництва м'яса для населення є однією з найважливіших проблем АПК Амурської області. Для вирішення цього завдання в практиці тваринництва є чимало резервів. Одним з них є використання нетрадиційних кормів місцевого походження. Таким джерелом є сапропель, який містить хелатні сполуки мікроелементів і в великих кількостях знаходиться в озерах Приамур'я. В останнє десятиліття пробіотичні препарати широко застосовуються в тваринництві. Встановлено, що використання пробіоті-ков в годуванні тварин сприяє підвищенню їх продуктивності. Однак, дослідження з вивчення використання пробіотиків в годівлі свиней в умовах Приамур'я до теперішнього часу не проводилося. На сучасному етапі розвитку свинарства актуальним є наявність альтернативних інгредієнтів при виробництві комбікормів. В умовах Приамур'я як таких інгредієнтів можуть бути використані сапропелі як джерело нормованих біологічно активних речовин. Крім цього, новим напрямком в зоотехнічної науки і практики є широке використання і вивчення нових препаратів - пробіотиків замість традиційних кормових антибіотиків. У статті представлені матеріали з вивчення можливості згодовування сапропелю спільно з пробиотиком целлобакте-рин в складі повнораціонних комбікормів для свиней і впливу такого годування на їх відгодівельні, забійні якості та якість м'яса. У зв'язку з цим метою дослідження було вивчення впливу згодовування сапропелю окремо і в комплексі з пробіотиком целлобактерін на продуктивність молодняка свиней. Експериментальні дослідження проводили протягом 2015 року в умовах свинарського комплексу ВАТ «Агрос» Константіновскогорайона, на базі виробничо-технічної лабораторії комбікормового заводу ТОВ «Амурагроцентр». В результаті досліджень встановлено, що включення в комбікорм сапропелю в комплексі з пробіотиком зробило позитивний вплив на білково-якісні показники м'яса і його вологоємність. В ході експерименту всі тварини отримували стандартний комбікорм СПК-5 і СПК-6 відповідно до періодів їх вирощування. В ході експерименту контрольна група отримувала стандартний комбікорм, першій дослідній групі до-


  Ключові слова: ВОВК / CRENASOMA VULPIS / Екстенсивний інвазії (ЕІ) / Інтенсивності інвазії (ІІ) / ЗАБАЙКАЛЬСЬКИЙ КРАЙ / WOLF / CRENОSOMA VULPIS / EXTENSIVENESS OF INFESTATION (EI) / INTENSITY OF INFESTATION (II) / TRANSBAIKAL TERRITORY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити