На даному етапі розвитку сільського господарства пріоритетним напрямком тваринницької галузі є збільшення виробництва біологічно повноцінної та екологічно чистої продукції. Вирішення цього питання базується на створенні міцної кормової бази. Повноцінне харчування тварин неможливо без включення в їх раціон біологічно активних речовин. До таких добавок відносяться корисні копалини цеолитсодержащие породи вулканічного і осадового походження. Згодовування їх лактирующим коровам робить позитивний вплив на рубцеві процеси, фізіолого біохімічний статус їх організму, на утримання і розподіл в органах, тканинах і продукції токсичних елементів і показники продуктивності.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Любін Н. А., Ахметова В. В., Дежаткіна С. В., Козлов В. В.


The agriculture demands steadfast attention to quality of received production. The complex of measures, directional on an improvement of the quality of ag-ricultural production and, in particularly, production of animal industries is indispensable. There is determined the most effective biological silica marl feed dose for holsteir breed to normalizate the physiological biochemical status of organ-ism. The biggest content of heavy metals is determined in the flesh of three way bred bull calts, smallest by bull-calts of bestushevo. As a result of conducted researches the relation of concentration of heavy metals in milk of the cows from a level and source of biological silica in a ration is established. Biological silica of connection promotes a decrease of the contents of toxiferous members in milk.


Область наук:

 • Тваринництво і молочне справа

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Вісник Ульяновської державної сільськогосподарської академії


  Наукова стаття на тему 'кремнеземистими мергель як фактор стабілізації фізіолого-біохімічного статусу організму корів'

  Текст наукової роботи на тему «кремнеземистими мергель як фактор стабілізації фізіолого-біохімічного статусу організму корів»

  ?УДК 636.612 + 636.2

  Кремнеземистими мергелю ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІЗІОЛОГО - біохімічні СТАТУСУ ОРГАНИЗМА КОРІВ

  Н.А. Любін, доктор ветеринарних наук, професор кафедри «Морфологія,

  фізіологія і фармакологія »тел. (8231) 51786, тел. 89084763745 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  B.В. Ахметова, кандидат біологічних наук, доцент кафедри «« Морфологія, фізіо-

  логія та фармакологія »тел. 89063930491; e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  C.В. Дежаткіна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри «« Морфологія, фізіо-

  логія та фармакологія »тел. 89022455410, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  В.В. Козлов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри «Годування

  тварин і зоогигиена »тел. 89051848366.

  ФГТУ ВПО «Ульяновська державна сільськогосподарська академія»

  Ключові слова; корови, молоко, фізіолого - біохімічний статус, кров, важкі метали, білок, цеоліт, раціон, кремнеземний мергель, цинк, свинець, ртуть, мідь, ліпіди, глюкоза, амінокислоти, продуктивність, організм.

  Ключові слова; cow, milk, physiological - biochemical status, blood, heavy metals, albumen, ceolite, ration, silica marl, zinc, lead, mercury, copper, fat, glucose, amine acid, productivity, organism.

  На даному етапі розвитку сільського господарства пріоритетним напрямком тваринницької галузі є збільшення виробництва біологічно повноцінної та екологічно чистої продукції. Вирішення цього питання базується на створенні міцної кормової бази. Повноцінне харчування тварин неможливо без включення в їх раціон біологічно активних речовин. До таких добавок відносяться корисні копалини - цеолитсодержащие породи вулканічного і осадового походження. Згодовування їх лактирующим коровам робить позитивний вплив на рубцеві процеси, фізіолого - біохімічний статус їх організму, на утримання і розподіл в органах, тканинах і продукції токсичних елементів і показники продуктивності .___________________________________________________

  В даний час забезпечення населення продуктами тваринництва зіткнулося з гострою проблемою якості молока та інших продуктів тваринництва.

  У зв'язку з низькою якістю кормів і незбалансованим харчуванням знижується не тільки продуктивність, але і якість молока, його біологічна повноцінність. У молоці виявляються нітрати, пестициди, важкі метали, інгібуючі та інші шкідливі речовини в кількостях, що перевищують гранично допустимі концентрації. Це створює небезпеку для здоров'я людини. Одночасно спостерігається зниження вмісту в молоці жиру, білка і вітамінів. Оцінка молока за вимогами ГОСТу показує, що в останні роки різко знизилося виробництво молока вищого сорту [1, 2, 3, 4, 5,8].

  Однією з причин низької якості молока є неповноцінність годування молочних корів. Серед факторів, що визначають біологічну повноцінність раціонів високопродуктивних корів і якість продукції, - це рівні вітамінного і мікромінерального харчування, які відносяться до числа критичних, що лімітують реалізацію продуктивних можливостей організму корів [4,5,8].

  Тому необхідно шукати способи реалізації продуктивного потенціалу організму тварин, продовження часу їх продуктивної експлуатації, захисні способи від проникнення токсичних концентрацій елементів в наступний компонент біологічної системи, пошук кормових засобів, що дозволяють отримувати біологічно повноцінну і екологічно чисту продукцію [4, 8].

  Прояв мікроелементної недостатності у тварин в кожній біо-геохімічної провінції має свої зональні особливості, що залежать від вмісту мікроелементів в грунті, воді та кормових культурах. А повсюдне екологічне забруднення навколишнього середовища сприяло накопиченню в по-

  чве і воді нітратів, важких металів та інших токсичних і шкідливих речовин, що знижує якість корму і продукції.

  Для цього треба своєчасно використовувати препарати багатопланового дії, що забезпечують корекцію всіх видів обміну речовин, захисних функцій, стимуляцію зростання, зниження накопичення шкідливих речовин, виведення важких металів і сприяють підвищенню продуктивності тварин і якості продукції [4, 5, 8].

  На сьогоднішній момент в раціони тварин вводяться речовини пре - і пробіотичного характеру, де мінеральні солі не є основою, а компонентою. Використання подібних добавок здатне пробудити організм тварини до самостійної реалізації генетичного потенціалу продуктивності за власною програмою [6, 7, 9].

  Для реалізації подібних ідей найбільш оптимальним є використання в складі добавок цеолитсодержащих порід, що володіють високими адсорбційними, каталітичними та іонообмінними властивостями [6, 7, 9].

  Завдяки своїм унікальним фізико-хімічними властивостями природні сорбенти застосовуються для підвищення продуктивності тварин, скорочення витрат кормів на одиницю продукції і зниження коефіцієнта переходу важких металів з раціону в тваринницьку продукцію.

  Нами, протягом ряду років, були проведені дослідження з оцінки та практичної значущості раніше невивченою природного сорбенту (кремнеземний мергель) Сіуч - Юшанского родовища Ульяновської області на організм сільськогосподарських тварин в якості мінеральної підгодівлі, лікувально

  - профілактичного і стимулюючий засіб, що впливає на обмін речовин і продуктивність, а також як сировини, що поліпшує якість одержуваної продукції різних видів сільськогосподарських тварин. Експерименти проводилися на молочних коровах. Тварини були раз-

  схема досвіду

  Група Кількість голів Особливості годування

  Контрольна 200 ОР

  1-я досвідчена 100 ОР + 2% мергелю від сухої речовини раціону

  2-я досвідчена 100 ОР + 4% мергелю від сухої речовини раціону

  розділені на три групи: 1 група отримувала основний раціон господарствах (контроль), 2 група додатково до нього 2% кремнеземистого мергелю від сухої речовини раціону, 3 група додатково - 4%.

  В експериментах на коровах було вивчено вплив різних доз кремнеземистого мергелю застосування в раціонах на рубцеві процеси, фізіолого

  - біохімічний статус організму, на утримання і розподіл в органах, тканинах і продукції токсичних елементів і показники продуктивності.

  Експерименти показали, що вплив кремнеземистого мергелю починається вже на етапі вступу їх в шлунково-но - кишковий тракт. Цеолитсодержащие породи органічно вписуються в мікробіологічні процеси в рубці тварин, про що свідчать посилення глибини перетворення поживних речовин споживаних кормів; суттєве зростання кількості летких жирних кислот (ЛЖК), целлюлозолітіче-ської активності бактерій і чисельності інфузорної фауни, і амміаксвязиваю-щей активності мікрофлори. Та все це безпосередньо впливає на азотистий складу рубцевої рідини, в якій підвищується вміст загально-

  г%

  2,82

  ? альфа-глобуліни

  ? бепа-тобуліни

  ? гамма-глобуліни

  ? альбуміни

  Мал. 1. Білкові фракції сироватки крові корів 1-ої групи

  го, білкового азоту і концентрація незамінних амінокислот. У вмісті рубця піддослідних тварин відмічено підвищення концентрації сухої речовини і вміст кальцію, фосфору, магнію, цинку, міді, тобто зросте витяг мінеральних елементів з кормів і мергелю і подальше їх всмоктування.

  Дослідження балансу і використання мінеральних речовин підтверджують це. У піддослідних тварин підвищується утримання в тілі кальцію (на 15,57 ... 21,30%), міді (на 7,4 ... 7,7%), кобальту (на 0,66.0,96%). У той же час цеоліт сприяє великому виносу з організму марганцю (на 7,1 ... 6,1%), свинцю (на 0,70.0,90%), кадмію (на 6,1 ... 7,8%).

  Підвищений рівень ферментативних процесів в рубці тварин, які отримували в складі раціону мергель, корелює з показниками перетравності у них поживних речовин споживаних кормів. Так, вони достовірно краще переварювали органічна речовина на 2,29.3,75%, протеїн на 2,69.5,75%, клітковину на 2,93.4,09% і жир на 3,99%.

  Застосування кремнеземистого мергелю в раціонах корів на протязі виробничого циклу нормалізує фізіолого - біохімічний статус організму, що виразилося в збільшенні в периферичної крові вмісту загального білка, глюкози, оцтової кислоти, холестерину, фосфоліпідів, тригліцеридів і зниження рівня креатиніну, сечовини, залишкового азоту і кетонових тіл.

  На тлі збільшення загального білка в сироватці крові у лактуючих корів дослідних груп на 7,1% (Р<0,001) і 5,1% (Р<0,01) відповідно спостерігалося невелике збільшення альфа-глобулінів

  (На 8,9% і 0,5%) і гамма-глобулінів (на 1,1% і 5,1%), при цьому в групі з дозою 2% мергелю зростав рівень альбумінів на 8,2% (рис. 1 , 2, 3).

  Подібне посилення білкового обміну відзначено і в тканинах печінки даних корів, вміст загального білка зросла в печінці корів з використанням мергелю, відповідно, на 17,0% (Р<0,01) і 10,0% (Р>0,05) в порівнянні з контролем, що свідчить про стимуляцію білоксинтезуючої функції печінки тварин.

  Змінилися також і морфологічні показники крові: стимулюється еритропоез (табл. 1).

  Знижується кількість лейкоцитів в крові до нижніх меж фізіологічної норми, що характеризує підвищення природної резистентності організму лактуючих корів.

  Таблиця 1

  Гематологічні показники у корів, (в середньому в групах), п = 20

  Показники Групи тварин

  1 - ЗР 2 - ОР + 2% 3 - ОР + 4%

  Кількість еритроцитів, в 1 л 4,81 + 0,261 * 1012 4,90 + 0,263 * 1012 5,53 + 0,267 * 1012

  Кількість лейкоцитів, в 1 л 7,04 + 0,338 * 109 6,61 + 0,245 * 109 6,78 + 0,397 * 109

  Показник гематократа,% 34,3 + 1,38 32,5 + 0.98 31,1 + 0,81

  Зміст гемоглобіну, г / л 101,7 + 3,19 105,3 + 3,68 100,9 + 3,00

  Таблиця 2

  Активність ферментів сироватки крові корів

  Показники Групи тварин

  1 - ЗР 2 - ОР + 2% 3 - ОР + 4%

  ^ 3 1 + 1 2 О

  АсТ, нкат / л 1000,37 + 8,00 921,85 + 7,00 * 948,52 + 4,33 *

  АлТ, нкат / л 508,44 + 4,17 436,75 + 4,33 * 411,75 + 4,17 *

  ХЕ, нкат, л 1753 + 103,85 1703,84 + 68,18 1732,18 + 45,00

  п = 10

  ЛДГ, мккат / л 35,52 + 1,46 32,81 + 1,00 33,07 + 1,21

  ЛДГ-1,% 55,87 + 3,24 53,87 + 2,77 57,63 + 0,82

  ЛДГ-2,% 25,00 + 0,82 27,50 + 1,25 25,20 + 1,85

  ЛДГ-3,% 12,17 + 0,39 13,47 + 1,25 13,20 + 0,87

  ЛДГ-4,% 3,27 + 0,12 3,37 + 0,34 3,80 + 0,36

  ЛДГ-5,% 1,93 + 0,12 1,82 + 0,31 1,83 + 0,28

  * - Р<0,05

  ? альфа-глобуліни бета-глобуліни

  ? гамма-глобуліни

  ? альбуміни

  Мал. 2. Білкові фракції сироватки крові корів 2-ой групи

  г%

  276

  ? альфа-глобуліни

  ? бета-глобуііни

  ? гамма-глобуліни

  ? альбуміни

  2191

  Мал. 3. Білкові фракції сироватки крові корів 3 ї групи

  Спостерігається поліпшення функціонального стану печінки корів, про що свідчить зниження в сироватці крові активності АсТ, АлТ, загальної ЛДГ (табл. 2). У тканинах печінки зменшувалася активність лужної фосфатази і збільшувалася активність холінестерази, що також свідчить про посилення білоксинтезуючої функції печінки тварин. Зниження активності загальної ЛДГ в сироватці крові корів з використання мергелю відбувалося на тлі збільшення активності анодних фракцій і зменшення катодних, особливо ЛДГ -5, аналогічна картина спостерігалася в печінці корів (табл. 3).

  Встановлений діапазон змін ферментативних показників в печінці і крові відображає можливість використання кремнеземистого мергелю в якості кормової добавки високопродуктивним коровам для поліпшення функціонального стану печінки і її клітин.

  У цих тварин з сечею, молоком і в розрахунку на 1 кг перетравних органічних речовин менше виділяється не-доокісленіе продуктів, особливо найбільш токсичної їх частини.

  Отже, у піддослідних тварин механізми підтримки гомеостазу спрацьовували більш ефективно, знешкоджуючи організм і продукцію від найбільш токсичної фракції кетонових тіл (ацетон + ацетоуксусная кислота), як за допомогою перетворення її в р-оксімасленную, так і великим видаленням її через нирки.

  Аналіз крові корів показує прямий взаємозв'язок між рівнем аміаку і білкового азоту в рубці і концентрацією загального білка і сечовини в крові. У піддослідних корів концентрація загального білка в період лактації мала тенденцію до збільшення на 4,38%, при цьому концентрація сечовини у крові знижувалася на 4,83% ... 8,92% в порівнянні з контрольними. Одночасно при цьому відбувається на 1,94% ... 3,35% збільшення сумарної кількості азоту амінокислот.

  Нормалізується мінеральний обмін, не викликає накопичення в органах і тканинах важких металів. Виявлено, що вміст кальцію і магнію в сироватці крові корів (отримували цеоліт в дозі 2 і 4% від сухої речовини раціону) збільшувалася відповідно на 14,0 і 12,3% при Р<0,02; 6,8 і 2,6% при Р<0,05, а цинку і міді знижувалося: в сироватці крові на 2,5 і 19,8% (Р<0,05); в печінці на 14,7 і 10,5%; нирках на 13,4 і 14,8%; підшлунковій залозі (вміст цинку) на 34,9% при включенні 2% мергелю в їх раціон. Добавка 4% цеоліту показала виражену тенденцію збільшення депонування міді і цинку в тканини і органи корів.

  Картина стабілізації фізіолого - біохімічного статусу організму і поліпшення функціонального стану печінки тварин свідчить про нівелізаціі можливих стресових впливів під час їх експлуатації. Зникає необхідність напруги метаболічних процесів, створюються

  Таблиця 3

  Активність ферментів в печінці корів, п = 4

  Показники Групи тварин

  1 - ЗР 2 - ОР + 2% 3 - ОР + 4%

  ЛДГ - 1,% 37,78 + 3,18 46,80 + 1,93 44,10 + 3,74

  ЛДГ - 2,% 41,95 + 1,33 40,78 + 1,06 39,07 + 0,88

  ЛДГ - 3,% 8,77 + 1,19 5,73 + 1,17 7,65 + 1,15

  ЛДГ - 4,% 6,80 + 1,87 4,00 + 0,65 5,88 + 1,62

  ЛДГ - 5,% 4,68 + 1,19 2,73 + 0,30 3,27 + 0,99

  ХЕ, нкат / л 947,52 + 155,5 1075,22 + 27,01 1110,89 + 96,19

  ЛФ, нкат / л 754,32 + 68,51 679,30 + 45,84 691,80 + 51,01

  умови для збільшення термінів плідного використання тварин і всі сили і ресурси їх організму більшою мірою спрямовуються на збільшення продуктивності.

  Об'єктивним індикатором екологічного благополуччя є аналіз стану репродуктивної функції та продуктивності тварин. Згодовування кремнеземистого мергелю робить позитивний вплив на відтворну функцію тварин: знижується кількість гінекологічно хворих тварин, спостерігається прискорення інволюції статевих органів, нормалізація функціонального стану яєчників, що викликано збільшенням надходження необхідних мінеральних речовин в організм за рахунок мергелю і нормалізує обмін речовин.

  Наявність в складі цеолітів важких металів не робить істотного впливу на склад тканин організму на відтворення і на якість молока.

  Згодовування кремнеземистого мергелю коровам призвело до зростання в молоці рівня кальцію (7,0 ... 9,5%), магнію (8,0.15,0%), цинку (11,0.19,0%), міді (6,0.7, 0%), а також спостерігалася тенденція до збільшення рівня заліза, кобальту, калію, натрію і зниження в ньому концентрації кадмію на 9,1. 18,2%, свинцю на 10,4. 13,8% і ртуті на 12,0. 16,0%.

  Комплектація молока при годуванні коровам цеолітів не обмежується лише мінеральною частиною. Будь-яке подібне вплив багатогранно, що пов'язано з розгортанням у рубці адсорбційних, каталітичних і іонообмінних властивостей цеолитсодержащих порід.

  У молоці корів з використанням кремнеземистого мергелю збільшувався вміст білка, жиру, молочного цукру, СОМО і золи в порівнянні з контрольною групою, яка отримувала тільки основний раціон.

  Одночасно в молоці наблюда-

  ється не тільки підвищення вмісту протеїну, а й зміна його амінокислотного спектра в бік збільшення загального вмісту амінокислот у білку на 3,03 і 2,06%, особливо незамінних амінокислот на 5,38 і 4,23%.

  Молочна продуктивність лактуючих-чих корів при згодовуванні 2% мергелю збільшується на 283,03 кг молока, що становить 7,4% від рівня контрольних корів і на 10,35 кг молочного жиру (7,7%), а при додаванні 4% мергелю , відповідно, на 158,49 кг (4,1%) і 3,57 кг (2,7%).

  Одночасно співвідношення органічної та неорганічної частини молока також гармонізується за рахунок тривалого введення кремнеземистого мергелю в раціон корів, що характеризує молоко як біологічно повноцінний і екологічно чистий продукт.

  Отже, збагачення раціонів корів мергелем протягом усього їх виробничого циклу дозволяє нормалізувати фізіолого - біохімічний статус їх організму, мобілізувати його метаболічні ресурси і забезпечити раціональне використання поживних речовин кормів, зростання молочної продуктивності, а також сприяє отриманню екологічно чистої і повноцінної продукції.

  література:

  1. Абгарян Л.В. Ефективність раціонів, збалансованих по мікроелементам, в годуванні сухостійних корів. / Мат. конф. «Актуальні проблеми біології в тваринництві, Боровськ 1997.

  2. Вяйзенен Г.Н. Важкі метали в продуктах тваринництва. // Аграрна наука, 1999, №4.

  3. Вяйзенен Г.Н. та ін. Обмін важких металів організмом молочних корів. / Мат. міжнар. конф. «Міграція важких металів і радіонуклідів в ланці грунт - рослина (корм, раціон)-тварини - продукт тваринництва - людина». Великий Новгород, 1998..

  4. Клейменов Н.І., Ярошкевіч А.П. Підвищення біологічної повноцінності молока на основі оптимізації вітамінного та мікроелементного живлення високопродуктивних корів. / Мат. конф. «Актуальні проблеми біології в тваринництві, Боровськ 1997.

  5. Медведєв І.К. Фізіологічні аспекти продуктивної ефективності молочної худоби. / Мат. конф. «Актуальні проблеми біології в тваринництві, Боровськ 1997.

  6. Романов Г.А. Цеоліт: ефективність і застосування в сільському господарстві (Частина 1). М .: ФГНУ «Росінформагротех»,

  2000.

  7. Сидорова А.Л. Цеоліт в раціонах телят молочного періоду. // Зоотехнія 2009, №1.

  8. Ернст Л.К. Тваринництво Росії 2001 - 2010 р // Зоотехнія 2001, №11.

  9. Якимов О.В. Агромінеральние ресурси Татарстану і перспективи їх використання. Казань: Фен, 2002.

  УДК 636.5

  ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ БІОКОРЕТРОН-ФОРТЕ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК, морфометричні та БІОХІМІЧНІ

  Показники ЇХ ЯЄЦЬ

  О.Е. Ерисанова, кандидат біологічних наук, доцент;

  Ю.А. Решт, аспірант ФГТУ ВПО «Ульяновська державна сільськогосподарська академія»,

  8-8422-44-30-58; kormlen @ yandex. ru

  Ключові слова: препарат Біокоретрон-Форте, кури-несучки, яйця, протеїн, жир, вуглеводи, шкаралупа, конверсія корму

  Key words: drug Biokoretron Forte, hens, eggs, protein, fat, carbohydrates, shell, feed conversion.

  У статті експериментально обґрунтовано доцільність застосування в комбікормах для курей-несучок препарату Біокоретрон-Форте, що дозволяє поліпшити конверсію корму і підвищити продуктивність курей-несучок, а також поліпшити морфометрические і біохімічні показники їх яєць.

  В даний час птахівництво РФ завдяки вдосконаленню селекції і племінної справи, розширеному використанню кращих світових порід птиці, перетворилося в динамічно розвивається галузь тваринництва.

  Разом з тим подальше підвищення реалізації біоресурсного потенціалу курей-несучок стримується использова-

  ням в раціонах кормів, мають велику мікробну (в основному мікотоксини) контамінації та підвищений вміст важких металів [1,2,3.4,5,6,7]. Поїдання таких кормів знижує на 15-50% секрецію травних ферментів, надає імунно-депресивний дію, призводить до зниження продуктивності, збільшення падежу і знижуючи-


  Ключові слова: КОРОВИ /МОЛОКО /ФІЗІОЛОГО БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС /КРОВ /ВАЖКІ МЕТАЛИ /БІЛОК /ЦЕОЛІТ /Раціон /кремнеземистими мергелю /ЦИНК /СВИНЕЦЬ /РТУТЬ /МЕДЬ /ЛІПІДИ /ГЛЮКОЗА /Амінокислоти /ПРОДУКТИВНІСТЬ /ОРГАНІЗМ /COW /MILK /PHYSIOLOGICAL BIOCHEMICAL STATUS /BLOOD /HEAVY METALS /ALBUMEN /CEOLITE /RATION /SILICA MARL /ZINC /LEAD /MERCURY /COPPER /FAT /GLUCOSE /AMINE ACID /PRODUCTIVITY /ORGANISM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити