Сучасні тенденції розвитку ринку споживчого кредитування в Росії, особливо на тлі кризових економічних явищ останніх років, все більш актуалізують дослідницький інтерес до проблеми раціоналізації кредитного поведінки громадян. У статті представлені результати проведеного автором в грудні 2014 року січня 2015 року емпіричного дослідження особливостей кредитного поведінки населення малого депресивного монопрофільного міста Гуково Ростовської області і можливостей трансформації цієї поведінки, що складається в переорієнтації на цілі і завдання, що відповідають цілям і задачам місцевого економічного розвитку, в тому числі пов'язаних з підвищенням рівня добробуту, розвитку людського капіталу місцевих домогосподарств. Основна гіпотеза дослідження можливість впливу на кредитну поведінку населення за допомогою збільшення доступності продуктів цільового кредитування населення, в процесі розробки, впровадження та просування яких могли б брати участь органи місцевого самоврядування. Пропозиція доступних для громадян цільових кредитів, характеризуються гнучкими умовами їх отримання і обслуговування, укупі з інформаційної та координаційної підтримкою з боку місцевої адміністрації не тільки в отриманні, а й у використанні позикових коштів, потенційно може підвищити кредитну активність населення, сприяти раціоналізації кредитного поведінки населення. результати опитування городян, проведеного методом особистого структурованого інтерв'ю, і моделювання на основі отриманих даних дозволили виявити, що частина населення готова до такої трансформації кредитних намірів; крім того, за умови пропозиції цільового кредиту, розробленого за участю органів місцевого самоврядування, число потенційних позичальників виросте на 18,75%. Виявлено чинники, що підвищують ймовірність активного кредитного поведінки і його раціоналізації; здійснено ранжування даних факторів в залежності від їх важливості для респондентів. Визначено портрет потенційного позичальника цільового кредиту, розробленого за участю місцевої адміністрації: звернеться за отриманням такого кредиту швидше чоловік, позитивно відноситься до кредитування, при збільшенні числа членів домогосподарства та утриманців.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Шафиров Л.А.


HOUSEHOLD CREDIT BEHAVIOUR AND FACTORS FOR ITS TRANSFORMATION: EVIDENCE FROM RUSSIAN MONOTOWN

Current trends in Russian consumer lending, especially against the backdrop of economic crisis of recent years, highlight increasing relevance of the issue of sustainable household credit behavior. Survey conducted in December 2014 and January 2015 was focused on credit behavior of people who live in small depressed Russian monotown Gukovo (sample size is 80 respondents, with the total population of 65,4 thousand people as of January 1, 2015). The study aimed to provide empirical support for the main hypothesis that it is possible to influence the borrowing intentions of the local households to make borrowing more sustainable, through participation of local administration in developing and implementing rational lending programs, as well as in promoting successful rational lending practices aligned with the goals and objectives of local economic development. Data obtained through the personal structured interviews followed a specific questionnaire served as the basis for the model of logistic regression. As the findings have shown, a proportion of local households surveyed demonstrates readiness to change borrowing intentions toward more sustainable borrowing. In addition, provided the target loans developed with the participation of local authority are available, the number of potential borrowers may grow by 18,75%. The factors which can positively influence the active borrowing behavior toward its sustainability are identified and ranked in terms of their importance from the respondents 'perspectives. A statistical profile of the potential borrower of sustainable loan to be developed with the participation of local authority is defined. Young men, who show positive attitudes toward credit use, as the family size and number of dependents grow, are more likely to apply for such credit.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Journal of Economic Regulation (Питання регулювання економіки)


  Наукова стаття на тему 'Кредитне поведінку жителів мономіст і фактори його трансформації: досвід емпіричного дослідження'

  Текст наукової роботи на тему «Кредитне поведінку жителів мономіст і фактори його трансформації: досвід емпіричного дослідження»

  ?www.hjournal.ru DOI: 10.17835 / 2078-5429.2016.7.3.124-142

  КРЕДИТНА ПОВЕДЕНИЕ ЖИТЕЛІВ мономіст І ФАКТОРИ ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ: ДОСВІД емпіричного ДОСЛІДЖЕННЯ

  Шафір ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ,

  кандидат соціологічних наук, доктор ділового адміністрування,

  здобувач ступеня PhD, бізнес-школа Skema, м Лілль, Франція, докторант економічного факультету, Південний федеральний університет, м Ростов-на-Дону, _e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Сучасні тенденції розвитку ринку споживчого кредитування в Росії, особливо на тлі кризових економічних явищ останніх років, все більш актуалізують дослідницький інтерес до проблеми раціоналізації кредитного поведінки громадян. У статті представлені результати проведеного автором в грудні 2014 року-січні 2015 року емпіричного дослідження особливостей кредитного поведінки населення малого депресивного монопрофільного міста Гуково Ростовської області і можливостей трансформації цієї поведінки, що складається в переорієнтації на цілі і завдання, що відповідають цілям і задачам місцевого економічного розвитку, в тому числі пов'язаних з підвищенням рівня добробуту, розвитку людського капіталу місцевих домогосподарств. Основна гіпотеза дослідження - можливість впливу на кредитну поведінку населення за допомогою збільшення доступності продуктів цільового кредитування населення, в процесі розробки, впровадження та просування яких могли б брати участь органи місцевого самоврядування. Пропозиція доступних для громадян цільових кредитів, характеризуються гнучкими умовами їх отримання і обслуговування, укупі з інформаційної та координаційної підтримкою з боку місцевої адміністрації не тільки в отриманні, а й у використанні позикових коштів, потенційно може підвищити кредитну активність населення, сприяти раціоналізації кредитного поведінки населення. Результати опитування городян, проведеного методом особистого структурованого інтерв'ю, і моделювання на основі отриманих даних дозволили виявити, що частина населення готова до такої трансформації кредитних намірів; крім того, за умови пропозиції цільового кредиту, розробленого за участю органів місцевого самоврядування, число потенційних позичальників виросте на 18,75%. Виявлено чинники, що підвищують ймовірність активного кредитного поведінки і його раціоналізації; здійснено ранжування даних факторів в залежності від їх важливості для респондентів. Визначено портрет потенційного позичальника цільового кредиту, розробленого за участю місцевої адміністрації: звернеться за отриманням такого кредиту швидше чоловік, позитивно відноситься до кредитування, при збільшенні числа членів домогосподарства та утриманців.

  Ключові слова: раціоналізація кредитного поведінки домогосподарств; органи місцевого самоврядування; малий монопрофільним місто; опитування; розробка нових кредитних продуктів.

  © Шафиров Л. А., 2016

  зі |н про

  2

  od

  5

  про

  про

  х

  про

  т

  а в

  о р

  і

  < ф

  р

  15 про

  о р

  з

  про

  m

  про ш сп про

  про про ш

  Ll_

  про

  _J

  <

  HOUSEHOLD CREDIT BEHAVIOUR AND FACTORS FOR ITS TRANSFORMATION: EVIDENCE FROM RUSSIAN MONOTOWN

  LEONID A. SHAFIROV,

  PhD in Sociology, DBA, PhD Student in Skema Business School, Lille, France,

  Doctoral Student, Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Current trends in Russian consumer lending, especially against the backdrop of economic crisis of recent years, highlight increasing relevance of the issue of sustainable household credit behavior. Survey conducted in December 2014 and January 2015 was focused on credit behavior ofpeople who live in small depressed Russian monotown Gukovo (sample size is 80 respondents, with the total population of 65,4 thousand people as of January 1, 2015). The study aimed to provide empirical support for the main hypothesis that it is possible to influence the borrowing intentions of the local households to make borrowing more sustainable, through participation of local administration in

  CD

  |H

  developing and implementing rational lending programs, as well as in promoting successful rational cm

  про

  X

  Про

  m

  lending practices aligned with the goals and objectives of local economic development. Data obtained 00 through the personal structured interviews followed a specific questionnaire served as the basis for

  the model of logistic regression. As the findings have shown, a proportion of local households ^

  surveyed demonstrates readiness to change borrowing intentions toward more sustainable borrowing. >

  In addition, provided the target loans developed with the participation of local authority are available, ®

  the number of potential borrowers may grow by 18,75%. The factors which can positively influence ^

  the active borrowing behavior toward its sustainability are identified and ranked in terms of their Щ importance from the respondents 'perspectives. A statistical profile of the potential borrower of sustainable loan to be developed with the participation of local authority is defined. Young men, who

  show positive attitudes toward credit use, as the family size and number of dependents grow, are more ^

  likely to apply for such credit. ro

  Keywords: household credit behavior; sustainable credit; local authority; small monoindustrial town; q.

  s

  survey; development of new credit products. ^

  du cl

  JEL: D19, G02, G28. g

  про

  Cl d

  Тривожні тенденції m

  Сучасні тенденції розвитку вітчизняного ринку споживчого z кредитування демонструють зростання рівня закредитованості домогосподарств, в 2 зокрема збільшення розмірів непогашеної в строк заборгованості в сегменті < незабезпечених короткострокових дорогих позик протягом останніх років ^ (див. рис. 1) 1. ^

  Очевидно, що сьогодні увага до ситуації актуалізується в зв'язку з про падінням реальних доходів населення на тлі кризових явищ в економіці: в Щ середньому за 2015 рік це падіння склало 4% (Міністерство економічного

  розвитку Російської Федерації, 2016), а в травні 2016 року цей показник в річному про

  і.

  1--0

  Див. Також динаміку позичок з простроченими платежами з вище 90 днів в сегменті незабезпечених споживчих _ |

  кредитів в 2012-2014 роках (Центральний банк РФ, 2014. С. 39), а також дані Банку Росії про ризики кредитування ^

  фізичних осіб за 2008-2016 роки (http: //www.cbr.m/statistics/? Prtid = pdko_sub&ch = ITM_60627 # CheckedKem - Дата СС

  звернення: 24.06.2016). ^

  зі |н про см

  00

  Про

  численні склало 5,7% 2. І якщо загальна чисельність росіян з доходами нижче прожиткового мінімуму в наприкінці 2015 року становила 14,4 млн осіб, то до кінця першого кварталу 2016 роки за межею бідності опинилися 22,7 млн, або 15,7% жителів Россіі3.

  Мал. 1. Приріст простроченої заборгованості в сегментах російського кредитного

  ринку в 2009-2015 роках Джерело: (Кожекіна і Волков, 2016).

  про

  х

  Про

  т

  го ш

  про ^

  <

  ф з ^

  15 про О с ^ з

  про т

  про ш сп про

  про про ш

  про <

  Моногорода в фокусі

  Особливу увагу, як видається, слід при цьому приділити раніше актуалізованої автором (Шафиров, 2013а; 20136) проблеми випереджаючого зростання рівня закредитованості населення в малих містах Росії, на яку вказують епізодично проведені дослідження вітчизняних вчених (див., Наприклад: (Кузіна, 2014; центр макроекономічних досліджень Ощадбанку Росії, 2013)). Крім того, необхідно звернути увагу на той факт, що емпіричні дослідження кредитного поведінки населення Росії (представлені, перш за все, роботами таких авторів, як Д. Ібрагімова (Ібрагімова, 2008а; 20086), О. Кузіна (Кузіна, 2004), О. Стребков і О. Грибанова (Стребков і Грибанова, 2003), Л. Ніворожкіна (Ніворожкіна, 2014а; 20146) і ряду інших) зосереджені в основному на фактичному кредитному поведінці населення Росії в цілому; тоді як можливості, пов'язані з потенціалом його трансформації, залишаються, як правило, поза розглядом. Так, важливою темою, явно недостатньо проробляється в даному контексті, залишається виявлення та оцінка потенціалу раціоналізації кредитного поведінки громадян.

  Особливий же інтерес, з точки зору автора (Шафиров, 2014б), повинні викликати в даному контексті в першу чергу монофункціональні міста, як «найбільш вразливі при зміні економічних умов» (Зубаревич, 2005), в зв'язку з тим, що нестійкість у розвитку території і навіть її депресивність часто детермінується невеликим числом функцій або переважаючих видів економічної діяльності. Так, дослідження кредитного поведінки і

  2 Див .: Федеральна служба державної статистики РФ. Інформація про соціально-економічний стан Росії: січень-травень 2016 року, № 5. (http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/info/oper-05-2016.pdf - Дата звернення: 24.06.2016).

  3 Див .: Федеральна служба державної статистики РФ. Про співвідношення грошових доходів населення з величиною прожиткового мінімуму та чисельності незаможного населення в цілому по Російській Федерації в I кварталі 2016 року. (Http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/116.htm - Дата звернення: 24.06.2016).

  потенціалу його зміни може побічно дозволити оцінити масштаб такої вразливості. При цьому, як обгрунтовано раніше (див. Підр .: (БНА ^ тоу, 2014; Шафиров, 2014а}), важлива роль в розробці і реалізації програм раціоналізації кредитного поведінки громадян (включаючи участь у створенні і просуванні кредитних продуктів, координаційну та консультаційну підтримку , пов'язану з отриманням та витрачанням позикових коштів) відповідно до принципів раціонального кредитування може бути відведена органам місцевого самоврядування.

  Методологічні координати дослідження

  У грудні 2014 року - січні 2015 року автором було проведено дослідження особливостей кредитного поведінки населення і можливостей його зміни під впливом створення пропозиції продуктів споживчого кредитування, розроблених за участю органів місцевого самоврядування. Дослідження сфокусовано на населенні малого монопрофільного міста - міста Гуково, розташованого в Ростовській області, що відноситься до депресивних шахтарських мономістам з найбільш складним соціально-економічним положеніем4.

  Основною гіпотезою, якою керувався автор, була наступна: пропозиція цільових кредитів для громадян, в процесі розробки і просування

  зі

  яких можуть брати участь органи місцевого самоврядування, може, н впливати на кредитну поведінку домогосподарств. Згідно з концепцією см раціонального кредитування, доступні громадянам кредити з гнучкими умовами оо їх отримання і обслуговування, при координаційно-інформаційної підтримки з ° боку місцевої адміністрації, потенційно здатні підвищити кредитну активність населення, переорієнтувати витрачання кредитних ресурсів на -5 мети і завдання, узгоджені з цілями і завданнями місцевого економічного ф розвитку, в тому числі пов'язані з підвищенням рівня добробуту в довгостроковій перспективі, включаючи фінансову стійкість і розвиток ^ людського капіталу місцевих домогосподарств, тим самим детерминируя створення | умов, що сприяють випереджаючому використання кредитного потенціалу про місцевих жителів (див. підр .: (БНаАгоь, 2014; Шафиров, 2014а)) 5. §

  Опитуванням піддалося доросле працююче населення в працездатному? віці і старше працездатного. Опитувалися індивіди - члени 1 домогосподарств, одиницею спостереження було домогосподарство. Збір даних т здійснювався методом особистого структурованого інтерв'ю. ^

  При формуванні вибірки був використаний метод багатоступінчастого ^ імовірнісного відбору жител: для участі в опитуванні відбиралися домогосподарства, в о. яких випадковим чином (з використанням процедури Кіша) вибирався один з респондент. При розробці вибірки спочатку були обрані первинні одиниці відбору, в якості яких використовувалися виборчі дільниці (всього 37 на о території м Гуково). У виборчих дільницях, відібраних у такий спосіб, список осель складався на підставі даних БТІ. Потім проводився ^ систематичний відбір необхідної кількості жител, починаючи з адреси, ^ обраного зі списку випадковим чином. з

  Згідно проведеним расчетам6, розмір необхідної чисельності вибірки склав 74,01748 людини, що було округлено в більшу сторону до 75 ^

  фінансової інклюзії (UNDP, 2008); про практиках забезпечення доступності фінансових послуг для соціально незахищених груп населення (Kempson et al., 2000; Morduch, 1999; 2010 року; Deeming et al., 2011 року; Demirguq-Kunt et al., 2008). 6 Розрахунок необхідної чисельності вибірки проведений для бесповторного відбору. Довірча ймовірність при розрахунках була прийнята за 0,9, при довірчому інтервалі ± 5%. За даними Ростовстата, на 1 січня 2014 року

  4 Відповідно до Розпорядження Уряду РФ від 29 липня 2014 р № 1398-р. (Http://government.ru/media/ про ffles / 4Шf68fb74d798eae7Lpdf - Дата звернення: 24.06.2016). 2

  5 Див. Також іноземні джерела з даного питання: про партисипаторная програмах, які сприяють і

  Ш і_

  Про <

  чисельність населення г Гуково склала 65,3 тис. чол., що було використано при розрахунках в якості СС

  обсягу генеральної сукупності (Ростовстат. Чисельність населення Ростовської області на 1 січня ^

  людина. Остаточну вибіркову сукупність сформували 80 спостережень.

  Опитування було проведено за розробленою анкетою, що включає 4 розділи:

  1. Соціально-економічні характеристики індивіда і домогосподарства.

  2. Фактичне кредитне поведінку.

  3. Майбутнє і прожективной кредитне поведінку.

  4. Ставлення до громадської думки і місцевій владі з питань кредитування.

  Серед 80 опитаних виявилося 65% (52 людини) жінок і 35% (35 осіб) чоловіків. Середній вік респондентів склав 41,49 років, при стандартному відхиленні 10,7 років. Максимальний вік - 69 років, мінімальний - 27. Відсутність у вибірці представників молодше даного віку, з одного боку, не дає можливості досліджувати їх кредитне поведінку, але з іншого - дозволяє вивчити кредитний досвід і наміри громадян зрілого віку, зі сформованим фінансовою поведінкою і системою поглядів. Можна припустити, що володіє більшою гнучкістю і адаптаційними здібностями молодь буде характеризуватися більш високим потенціалом зміни кредитного поведінки.

  Середнє число членів домогосподарства склало 2,48 людини, стандартне відхилення - 1,18 чоловік. Число осіб, які не мають власного доходу (утриманців), - в середньому 0,97 при стандартному відхиленні 0,852. Доходи респондентів, навпаки, мають значну варіацію: мінімальне значення 2 склало 10 тис. Рублів, максимальна - понад 61 тис. Руб., Середнє - 21,872 тис. 8 руб., При стандартному відхиленні 9,844 тис. Руб. Коефіцієнт варіації дорівнює оо 45%, що свідчить про неоднорідність досліджуваної сукупності з даного 2 показнику. Аналогічну неоднорідність демонструє показник обов'язкових I4- "середньомісячних витрат домогосподарства, що варіює від 3 до 58 тис. Руб., З про середнім значенням 20,211 тис. Руб., Стандартним відхиленням 9,158 тис. Руб. І ^ коефіцієнтом варіації 45,3%.

  Досвід кредитування, кредитна дисципліна і кредитні наміри

  Як відзначило більшість респондентів (77,5%), в своєму житті їм доводилося брати кредити. В середньому термін кредитування становив близько 40 місяців (від 4 до 240 місяців); сума кредиту - в залежності від цілей кредитування - також значно варіюється: від 12000 рублів - на придбання побутової техніки до 2260000 рублів - на покупку квартири. З огляду на, що майже 50% респондентів висловило позитивне ставлення до кредитів і тільки ^ 27,6% - негативне, в цілому ставлення опитаних до кредитування швидше можна розглядати як позитивне. При цьому 22,5% опитаних продемонстрували байдужість, що можна трактувати як потенційну схильність до кредитування (наприклад, в разі, якщо кредитна пропозиція буде про вигідним для позичальника).

  "Цікаво, що досвід кредитування опитаних, як демонструє таблиця

  про пов'язаності (див. табл. 1), практично не пов'язаний зі ставленням до кредитів: частка ^ мають досвід отримання кредитів вище, ніж частка що не мають такого, у всіх категоріях відношення до кредітованію7.

  <

  про

  (Http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/resources/50dac00043b747bbbd02bdd06954faf7/%D0%A7%D0%B8% Про D1% 81% D0% BB% D0% B5% D0% BD % D0% BD% D0% BE% D1% 81% D1% 82% D1% 8C +% D0% BD% D0o / oB0o / oD1o / o81o / o

  ^ D0% B5% D0% BB% D0% B5% D0% BD% D0% B8% D1% 8F +% D0% A0% D0% BE% D1% 81% D1% 82% D0% BE% D0% B2%

  Про D1% 81% D0% BA% D0% BE% D0% B9 +% D0% BE% D0% B1% D0% BB% D0% B0% D1% 81% D1% 82% D0% B8 +% D0% BD%

  ^ D0% B0 + 1 +% D1% 8F% D0% BD% D0% B2% D0% B0% D1% 80% D1% 8F + 2014 +% D0% B3% D0% BE% D0% B4% D0% B0 .htm -

  Про Дата звернення: 24.06.2016)). Оскільки загальна проблематика дослідження - кредитне поведінку населення, то для

  ^ Розрахунку чисельності вибірки було використано значення частки домогосподарств, яким доводилося купувати що-

  Про або в кредит або брати кредит для придбання чого-небудь, за даними репрезентативного загальноросійського опитування

  РіДМіЖ, реалізованого Незалежним інститутом соціальної політики за фінансової підтримки ВАТ «Сбербанк России» за 2011 рік. Відповідно до цих даних, значення генеральної частки склало 0,434. СС 7 Навіть єдиний респондент, який висловив категорично негативну думку, стверджуючи, що він ніколи не візьме

  Про кредит, відповів, що йому брати кредит доводилося.

  Таблиця 1

  Таблиця спряженості для відповідей на питання «Скажіть, будь ласка, як Ви ставитеся до кредитів і людям, які їх беруть?» і «У своєму житті доводилося Вам брати кредити?»

  Скажіть, будь ласка, як Ви ставитеся до кредитів і людям, які їх беруть? У своїй ж ходілос брати до ізні при-ь Вам редіти? Разом

  та ні

  дуже позитивно, це кращий спосіб отримати потрібну суму в потрібний момент Частота 7 0 7

  % 100,0% 0% 100,0%

  скоріше позитивно, при наявності потреби в грошах і відповідного пропозиції готовий кре-дітоват ься Частота 31 2 33

  % 93,9% 6,1% 100,0%

  безразл ічно, я не засуджую тих, хто бере кредити, але н е вважаю кредити головним способом отримання грошей Частота 11 7 18

  % 61,1% 38,9% 100,0%

  скоріше негативно, вважаю кредит крайнім заходом отримання необхідних фінансових коштів, коли інші варіанти вичерпані Частота 12 9 21

  % 57,1% 42,9% 100,0%

  дуже негативно, сам ніколи не візьму кредит, не розумію і не підтримую тих, хто бере кредити Частота 1 0 1

  % 100,0% 0% 100,0%

  Разом Частота 62 18 80

  % 77,5% 22,5% 100,0%

  зі |н про см

  00

  про з

  до

  про >

  Джерело: складено автором.

  Іншими словами, ставлення до кредитування «в цілому», пов'язане з некомфортним самовідчуттям в статусі боржника, може бути негативним, проте конкретні обставини можуть змусити людину взяти кредит. Про це ж свідчить аналіз причин, через які респонденти, які не мають досвіду кредитування, не брали кредитів (див. Рис. 2). Загальна кількість респондентів, які відповіли, що вони ніколи не брали кредитів, - 22,5% від опитаних. Більшість з них (майже 30%) відповіли, що причина полягає в небажанні бути боржником. Трохи менша кількість відповіли, що причина - у відсутності потреби звертатися за кредитом. Як відзначили трохи більше 20% респондентів, причина - в тому, що плата за кредит занадто висока, і лише незначна кількість респондентів визнали, що не зможуть виплачувати кредит, або що отримають відмову в його отриманні.

  На рис. 3 представлено розподіл цілей, для реалізації яких респонденти використовували отримані кредити. Як демонструють відповіді, більше половини респондентів (52%), коли-небудь брали кредити, використовували ці кошти для придбання автомобіля, побутової техніки, одягу, меблів, для фінансування витрат, пов'язаних з весіллям дитини, відпочинком. Інвестиції в людський капітал, оплату навчання дитини і витрати на лікування, стоматологічні послуги здійснили за рахунок позикових коштів 10% респондентів, які мають досвід кредитування. 35% респондентів вказали в якості мети кредитування покупку і ремонт квартири або іншого житла.

  про

  х Про

  т

  го ш

  о р

  < р

  15 про

  Про р

  з Про

  т

  про ?

  з Про ш СП

  про

  про про ш

  про <

  зі |н про см

  00

  Про

  Мал. 2. Розподіл відповідей на запитання про причини, через які респонденти не брали

  кредитів Джерело: складено автором.

  про

  X

  Про

  т

  го ш

  о р

  < р

  15 про

  Про р

  з

  Про

  т

  про ш сп про

  про про ш

  про

  _J

  <

  Мал. 3. Розподіл відповідей на питання про цілі кредитування Джерело: складено автором.

  У більшості випадків - у 93,5% опитаних, які мають досвід кредитування, - умови кредитування передбачали щомісячні платежі в погашення кредиту. У 55,2% з тих, хто коли-небудь отримував кредит, станом на поточний момент він вже погашений; 39,7% продовжують виплачувати кредит. Всього лише 10% респондентів, які мають досвід кредитування, стикалися з ситуацією, коли вони не могли внести вчасно черговий платіж по кредиту; більшість з них (8,3%) згодом погасили борг. В якості причин виникнення даної ситуації ті респонденти, які не відмовилися відповісти на відповідне питання, відзначили хвороба дитини та необхідність оплати медичних послуг, зміну роботи чоловіком і просто відсутність потрібної суми в потрібний день. Тривалість прострочення (що склала 3, 7 і 15 днів) змогли конкретизувати тільки три респондента. Таким чином, можна відзначити, що практично всі респонденти, що брали кредити, дотримувалися дисципліну виплат по кредитах, були акуратними платниками: навіть у разі виникнення прострочення, в короткий термін вона ліквідувалася.

  Про бажання взяти кредит протягом року, наступного за періодом проведення опитування, заявили 12,5% респондентів: половина з них планує придбати в кредит автомобіль. У табл. 2 представлені причини відсутності планів кредитуватися в наступному році. Тільки близько 45% відповіли на це питання дійсно не мають потреби в кредиті (варіанти відповідей 1, 6, 8, 10).

  Таблиця 2

  Відповіді на питання про причини відсутності планів кредитуватися протягом

  наступного року

  № п / п Причина Частота Відсоток

  1 зараз немає необхідності 28 35,90

  2 діючий кредит 20 25,64

  3 не люблю бути боржником 6 7,69

  4 не впевнений (а) в тому, що зможу погашати кредит 5 6,41

  5 дуже висока процентна ставка по кредитах 5 6,41

  6 не планую робити великі покупки 4 5,13

  7 в нашій країні небезпечно брати кредит / нестабільність, криза 4 5,13

  8 вважаю, що потрібно жити за коштами 2 2,56

  9 життя покаже 1 1,28

  10 не хочу 1 1,28

  11 необхідно перш за все синові закінчити навчання в університеті 1 1,28

  12 передпенсійний вік 1 1,28

  зі |н про см

  00

  про з

  до

  про >

  про

  X

  про т

  го ш

  про <

  Ь ф з ^

  15 про О с ^ з

  про т

  про ?

  з о ш СП

  про

  про про ш і.

  про <

  Джерело: складено автором.

  Потенціал кредитування на раціональні цілі

  Для цілей оцінки наявності у респондентів потенціалу кредитування на цілі, асоційовані з цілями і завданнями, спрямованими на підвищення рівня добробуту в довгостроковій перспективі, включаючи фінансову стійкість і розвиток людського капіталу місцевих домогосподарств, респондентам було поставлено питання про те, чи не хотіли вони здійснити протягом наступного року щось із запропонованого спіска8. Результати представлені в табл. 39.

  8 Як продемонстровано в попередній роботі (див. Підр. (Шафиров, 2014а)), дані цілі можуть розглядатися в контексті цілей і завдань, пов'язаних з розвитком території проживання (регіону та муніципального освіти). Крім того, список сконструйований на основі відповідності між представленими в ньому цілями, з одного боку, і цілями і завданнями місцевого розвитку - з іншого (на основі аналізу Стратегії Гуково 2020 року, затв. Рішенням Гуковского міської Думи від 27.10.2011 р № 258).

  9 Всього на це питання відповіли 76 респондентів, при цьому у них була можливість відзначити кілька цілей. Тому загальна сума частот перевищує кількість відповіли на питання. Відсотки розраховані від кількості які відповіли.

  Таблиця 3

  Відповіді на запитання «Чи хотіли б Ви протягом найближчого року придбати або здійснити щось з представленого в списку»

  № п / п Мета Частота Відсоток

  1 відремонтувати житло 20 26,32

  2 підвищити освіту / кваліфікацію дітей / онуків / чоловіка (дружини) за допомогою платного навчання 8 10,53

  3 придбати житло 7 9,21

  4 придбати автомобіль російського виробництва 7 9,21

  5 провести платне лікування (своє або когось із рідних) 6 7,89

  6 провести утеплення будинку / квартири 5 6,58

  7 підвести магістральний газ до будинку 3 3,95

  8 відкрити / розвинути свою справу (не обов'язково в статусі підприємця) 3 3,95

  9 погасити старі борги, за якими високі відсотки / пені за прострочення 3 3,95

  10 здійснити сезонну закупівлю вугілля / іншого палива 2 2,63

  11 закупити в сезон оптом овочі / фрукти або інші продукти харчування 2 2,63

  12 придбати дачу / садову ділянку 2 2,63

  13 упорядкувати дачу / садову ділянку 2 2,63

  14 підвищити власну освіту / кваліфікацію за допомогою платного навчання 1 1,32

  18 немає, нічого їх перерахованого вище мені не потрібно 29 26,32

  19 відмовляюся відповідати 2 10,53

  зі |н про см

  00

  Про

  Джерело: складено автором.

  про

  х Про

  т

  го ш

  про ^

  < ф

  з ^

  15 про О с ^ з

  про т

  С) §

  3

  про ш СП

  про

  про про ш

  про

  _J <

  Як демонструють отримані результати, найбільша кількість опитаних хотіли б відремонтувати житло. У зв'язку з тим, що мета ремонту житла фігурувала в числі найбільш популярних серед тих, хто вже мав досвід кредитування, ці дані можуть свідчити про те, що стан житла в м Гуково Ростовської області не задовольняє вимогам населення. Наступний за популярністю відповідь - прагнення оплатити освіту дітей, онуків або чоловіка (дружини) - дає можливість припустити наявність бажання інвестувати в людський капітал майбутніх поколінь. Рівні за популярністю (посідаючи третє місце серед відповідей респондентів) наміри придбати житло і автомобіль вітчизняного виробництва. За ними слід платне лікування та утеплення квартири або будинку. При цьому показовим можна вважати той факт, що про наявність будь-яких цілей, які можна вважати раціональними, заявили майже 63% респондентів, що дали відповідь на це питання.

  Далі респондентам було запропоновано питання про те, захотіли б вони скористатися цільовим кредитом на вказані ними раціональні цілі. 33,8% з числа відповіли на дане питання респондентів (74 особи) відповіли ствердно, і даний результат можна вважати показовим, оскільки дана кількість відповіли становить 31,25% від числа всіх опитаних. З огляду на, що про намір кредитуватися протягом року заявили лише 12,5% опитаних, можна зробити висновок, що за умови пропозиції цільового кредиту, розробленого за участю органів місцевого самоврядування, число потенційних позичальників виросте на 18,75%.

  При цьому виявлено, що тільки 26,3% респондентів готове йти громадській думці при кредитуванні (позитивну відповідь на питання «Припустимо, Ви дізналися, що група Ваших знайомих / родичів / колег / сусідів бере певний кредит на конкретні цілі. Те, на що вони збираються витратити гроші, Вам теж потрібно. чи візьмете Ви такий же кредит, якщо

  упевнитися в його чесності та вигідності? »). Більшість (46,3%) не братимуть участі в кредитуванні «за компанію», навіть якщо такий кредит їм потрібен. Можна припустити, що такі результати вказують, з точки зору розвитку напрямів кредитування, пов'язаних з впливом місцевих громад різних рівнів, на необхідність адресної роботи з конкретними позичальниками. Примітно, що в даному випадку респондентами були приведені ті ж причини небажання кредитуватися, що і при відповіді на питання про те, чому респонденти не користувалися кредитами раніше (див. Рис. 2).

  Також невелика кількість респондентів, які захотіли б взяти кредит, розроблений за участю місцевої адміністрації - 22% (див. Рис. 4). 7,7% респондентів, що дали відповідь на це питання, відповіли, що не довіряють місцевій владі. Серед варіантів відповідей:

  - «Не впевнений в компетентності нашої адміністрації»;

  - «Недовіру до місцевої влади»;

  - «Немає впевненості в цьому кредиті»;

  - «У мене немає поваги і довіри до місцевої адміністрації»;

  - «Я не довіряю нашій адміністрації».

  Мал. 4. Розподіл відповідей на запитання «Припустимо, Ви дізналися, що деякий кредитна пропозиція розроблено за участю місцевої адміністрації, яка буде виступати посередником між Вами і банком. Чи візьмете Ви такий кредит? »

  Джерело: складено автором.

  Моделювання кредитних намірів і портрет потенційного

  позичальника

  З метою визначення факторів, що впливають на кредитні наміри і плани, була побудована модель логістичної регресії. В якості залежної змінної була використана змінна, сконструйована на основі аналізу результатів відповіді на питання про те, чи планують респонденти взяти кредит протягом наступного року, і приймаюча значення 1, якщо планують, і 0, якщо не планують. Після оцінювання ряду специфікацій моделі обрана специфікація, представлена ​​в табл. 4.

  Побудована модель дозволяє коректно класифікувати 85,7% спостережень вибірки. З урахуванням складності модельованого явища пояснює здатність моделі достатня: модель статистично значуща за критерієм хі-квадрат (статистика хі-квадрат дорівнює 22,599, р-уа1іе - 0,012). Д-квадрат Кокса і Снелла дорівнює 0,276, Найджелкерка - 0,493. Значення статистики критерію Хосмера-Лемешова для моделі одно 4,885 при р-уа1іе 0,77, що дозволяє зробити висновок про коректність специфікації моделі.

  зі |н про см

  оо

  про з

  До

  Про >

  про

  х

  Про

  т

  го ш

  про <

  Ь ф з ^

  15 про О с ^ з

  про т

  про ?

  з Про ш СП

  про

  про про ш

  про <

  Таблиця 4

  Результати оцінювання моделі логістичної регресії з залежною змінною «наявність планів взяти кредит протягом

  наступного року »

  Мінлива Коефіцієнт Стандартна. помилка Критерій Вальда р ^ а1іе Коефіцієнт відношення шансів Ехр (В)

  Наявність раціональних цілей (1 = наявність) 2,085 1,230 2,872 0,090 8,041

  Пол (1 = жіночий) 0,495 1,013 0,239 0,625 1,641

  Вік -0,040 0,055 0,532 0,466 0,961

  Число членів домогосподарства 0,542 0,674 0,645 0,422 1,719

  Число утриманців в домогосподарстві 0,764 0,822 0,863 0,353 2,147

  Чи доводилося в житті брати кредити (1 = так) -2,127 1,377 2,385 0,122 0,119

  Ставлення до запозичення грошей у знайомих / родичів (1 = позитивне) 1,214 0,496 5,983 0,014 3,365

  Готовність взяти кредит «за компанію» (1 = готові) 0,310 0,656 0,224 0,636 1,364

  Готовність взяти кредит, розроблений за участю місцевої адміністрації (1 = готові) 0,001 0,006 0,021 0,884 1,001

  Готовність пропагувати кредит, розроблений за участю місцевої адміністрації (1 = готові) -0,290 0,524 0,307 0,580 0,748

  Константа -5,684 3,406 2,784 0,095 0,003

  зі |н про см

  00

  Про

  про

  х Про

  т

  го ш

  про ^

  < ф

  з ^

  15 про О с ^ з

  про т

  С) §

  3

  про ш СП

  про

  про про ш

  про <

  Джерело: складено автором.

  Як показують результати оцінювання, значимо впливають на плани взяти кредити тільки такі фактори, як наявність у індивіда раціональних цілей і позитивне ставлення до запозичень у рідних, знайомих і родичів. Разом з тим проінтерпретувати знаки і значення коефіцієнтів при інших змінних також представляється можливим.

  Так, до чинників, здатних позитивно вплинути на ймовірність звернення респондента за кредитом протягом наступного року, віднесені: наявність раціональних цілей, приналежність до жіночої статі, число членів домогосподарства та утриманців в ньому, позитивне ставлення до позичання грошей у знайомих і родичів, готовність взяти кредит «за компанію», а також участь органів місцевої влади в розробці цільового кредиту. У свою чергу знижують цю ймовірність вік респондента, наявність досвіду отримання кредитів і готовність поширювати інформацію про кредитні продукти, розроблених за участю місцевої адміністрації.

  Більш наочна інтерпретація результатів логістичної регресії з використанням коефіцієнтів відносини переважання. Найбільший вплив на вірогідність наявності планів по кредитуванню (збільшуючи цю ймовірність у 8 разів) надає наявність раціональних цілей. Позитивне ставлення до запозичення грошей з метою здійснення великих покупок збільшує ймовірність звернення за кредитом в 3,4 рази. Кожен новий член домогосподарства збільшує цю ймовірність в 1,7 рази (а якщо він є утриманцем, - в 2 рази). Належність до чоловічої статі збільшує ймовірність звернення за кредитом в майбутньому році в 1,6 рази в порівнянні з приналежністю до жіночої статі.

  Так, висока ймовірність наявності кредитних намірів у чоловіків, що належать молодшим віковим групам (в межах увійшов до вибірки вікового інтервалу), швидше за все одружених і мають дитину (що випливає з розміру домогосподарства та наявності утриманців), які не мають поточного кредиту, позитивно налаштованих по відношенню до запозичення грошей, готових взяти кредит, маючи перед очима приклад знайомих, а також готових звернутися за отриманням цільового кредиту, розробленого за участю адміністрації. Однак пропагувати такі кредити вони скоріше не готові.

  Перспективи трансформації кредитного поведінки

  Як було виявлено на попередніх етапах аналізу, за умови пропозиції цільового кредиту, в розробці та просуванні якого брала б участь місцева адміністрація, кредитні наміри змінило 18,75% респондентів. У табл. 5 представлені описові статистики для змінних, що характеризують фактичні і прожективні кредитні наміри.

  Таблиця 5

  Описові статистики для показників фактичних і прожективних кредитних намірів

  Питання Кількість відповіли Мінімум Максимум Середнє Стандартні. відхилення

  фактичні кредитні наміри

  Яку суму Ви хочете взяти в кредит? (Руб.) 6 150000 600000 300000 158113,9

  На який термін Ви хочете взяти кредит? (Місяців) 7 12 60 34,286 14,5798

  Яка бажана для Вас сума щомісячного платежу по майбутньому кредиту? (Руб.) 6. 4000 12500 8166,67 3502,38

  прожективні кредитні наміри при пропозиції цільового кредиту

  Яку суму Ви взяли б у кредит? (Руб.) 19 50000 2000000 410526,3 4,74Е + 0 5

  На який термін Ви взяли б кредит? (Місяців) 21 12 168 49,1429 33,27805

  Яка була б бажана для Вас сума щомісячного платежу по кредиту? (Руб.) 18 2500 30000 9611,111 7267,08

  зі |н про см

  00

  про з

  до

  про >

  про

  X

  про т

  го ш

  про <

  Ь ф з ^

  15 про О с ^ з

  про т

  про ?

  з о ш СП

  про

  про про ш

  про <

  Джерело: складено автором.

  Фактичні кредитні наміри оцінювалися за допомогою аналізу відповідей на питання щодо планів взяти кредит протягом майбутнього року, прожективні - відповідно до відповідей на запитання про те, хотіли б респонденти взяти цільовий кредит на реалізацію «раціональних» цілей. Як демонструють результати, кредитні наміри змінюються не тільки з точки зору кількості які відповіли на запитання респондентів, а й щодо бажаних параметрів кредитів. Так, небезпідставний висновок, що цільові кредити потенційно затребувані на різні суми, оскільки кордону розмаху варіації бажаної суми кредиту істотно розсунулися: в середньому вона стала більш ніж на сто тисяч вище. Змінилися і характеристики термінів кредитування, оскільки великі суми передбачають більш тривалі терміни. Цілком логічним при цьому представляється зробити висновок про потенційної привабливості програм цільового кредитування населення, а також про те, що частина респондентів здатна обдумувати і планувати власне майбутнє кредитне поведінку, розраховуючи не тільки необхідну суму кредиту, а й інші параметри бажаного кредитного пропозиції. Саме цю групу респондентів можна розглядати в якості потенційної цільової групи для кредитування на раціональні цілі.

  В контексті оцінки перспектив залучення органів місцевого самоврядування в процеси розробки та впровадження раціональних кредитних продуктів важливість набуває дослідження ставлення до місцевої адміністрації як до потенційного посередника-координатору в даному процесі. Сумніви в компетентності місцевої адміністрації в такій якості, а також відсутність поваги і довіри до місцевої влади висловили 8 осіб, що становить 10,26% з числа відповіли на відповідне питання. Однак, як показав аналіз, таке негативне ставлення до кредитних пропозицій, розробленим за участю органів місцевого самоврядування, не є переважаючим. Частина респондентів готова брати кредити такого роду, а частина - навіть може змінити свої кредитні плани. Для виявлення факторів, що обумовлюють зміну кредитних намірів у зв'язку з пропозицією цільового кредиту на раціональні цілі, була оцінена модель логістичної регресії. Як значення залежної змінної, рівного 1, було прийнято відсутність наміру звертатися за отриманням кредиту протягом майбутнього року, поряд з прагненням узяти цільовий кредит на «раціональні» цілі; в якості значення, рівного 0, - відсутність зміни планів (див. табл. 6). Модель статистично значуща, значення критерію хі-квадрат становить 15,595 при р-уа1іе, рівному 0,076. Д-квадрат Кокса і Снелла дорівнює 0,192, Д-квадрат Найджелкерка - 0,29. Модель коректно пророкує 82,2% спостережень. 2 Результати оцінювання свідчать про те, що серед статистично

  8 значущих чинників, що впливають на зміну кредитних намірів оо респондентів, - кількість членів домогосподарства, число утриманців і ставлення до

  2 кредитуванню. Разом з тим представляється необхідним проаналізувати знаки г * - "і значення параметрів всіх змінних, включених в модель.

  про Так, можна побачити, що вік респондента, число утриманців, позитивне

  Ф ставлення до кредитування, а також позитивне ставлення до кредитів «за компанію», до кредитів, розробленим за участю органів місцевого ^ самоврядування, а також до їх пропаганді - збільшують ймовірність зміни | кредитних намірів. У свою чергу, зменшує ймовірність зміни § кредитних намірів тільки число членів домогосподарства, приналежність до ° жіночої статі і наявність досвіду кредитування. З точки зору інтерпретації з сс використанням коефіцієнтів відносини шансів, найбільший вплив на х ймовірність зміни кредитних намірів при пропозиції цільового кредиту § надають позитивне ставлення до кредитування (ймовірність збільшується в ^ 3,7 рази) і зростання числа утриманців (в 3,6 рази).

  ^ З урахуванням вищесказаного, обґрунтованим є висновок про те, що з

  о. більшою ймовірністю захочуть взяти цільові кредити на раціональні цілі? громадяни (радше - чоловіки), позитивно ставляться до кредитування, при о. збільшенні числа членів домогосподарства та утриманців (грунтуючись на аналізі про структури вибірки - швидше, при появі дітей), навіть за відсутності планів "кредитуватися в найближчому майбутньому.

  про В контексті емпірично підтвердженого інтересу потенційних

  Ь позичальників до цільовими кредитами на раціональні цілі, які можуть бути

  3 розроблені і реалізовуються за участю органів місцевого самоврядування, в табл. 7 ш представлені результати оцінки важливості окремих характеристик таких ^ кредитних продуктів. Сім з тринадцяти параметрів кредиту, що здійснюється з ^ участю органів місцевого самоврядування, отримали максимальну оцінку «дуже § важливо» з боку більшості респондентів.

  § Найбільш важливою серед даних факторів передбачувано виявилася більш

  ?-?-1 низька процентна ставка. На другому місці - зниження комісій за кредитом, на про третій - зручність і простота отримання кредиту, на четвертому - можливість < отримання відстрочки платежів на період виникли надзвичайних обставин, сс ускладнюють платежі по кредиту. Можливість отримання більш повноцінної про інформації про кредит в доступній формі, зниження штрафів за прострочення і більш

  тривалий термін кредиту продовжують список. Максимальну оцінку «важливо» отримали такі чинники, як сума кредиту, скорочення вимог до застави, наявність можливості підстроювання графіка платежів до сезонних доходів, можливість отримання консультації юриста при укладанні кредитного договору та допомогу в тому, щоб витратити кредитні гроші раціонально.

  Таблиця 6

  Результати оцінювання моделі логістичної регресії з залежною змінною «зміна кредитних намірів при пропозиції цільового

  кредиту на раціональні цілі »

  Мінлива Коефіцієнт Стандартна. помилка Критерій Вальда р-уа1іе Коефіцієнт відношення шансів Ехр (В)

  Вік 0,002 0,038 0,002 0,963 1,002

  Число членів домогосподарства -1,246 0,503 6,138 0,013 0,288

  Число утриманців 1,294 0,701 3,405 0,065 3,646

  Пол (1 = жіночий) -0,235 0,722 0,106 0,745 0,791

  Чи доводилося брати кредити (1 = так) -1,105 0,986 1,254 0,263 0,331

  Ставлення до кредитування (1 = позитивне) 1,319 0,723 3,330 0,068 3,741

  Ставлення до кредитів «за компанію» (1 = позитивне) 0,942 1,009 0,871 0,351 2,564

  Ставлення до кредитів, розробленим за участю адміністрації (1 = позитивне) 0,656 0,942 0,485 0,486 1,927

  Ставлення до пропаганди кредитів, розроблених за участю адміністрації (1 = позитивне) 0,155 0,931 0,028 0,868 1,168

  Константа -0,373 2,628 0,020, 887 0,689

  Джерело: складено автором.

  Таблиця 7

  Ранжування факторів цільового кредиту по максимальній оцінці

  важливості

  № п / п Фактор Максимальна оцінка Число респондентів, які дали цю оцінку

  1 нижча процентна ставка дуже важливо 53

  2 зниження комісій, пов'язаних з кредитом дуже важливо 40

  3 зручність і простота отримання кредиту дуже важливо 38

  4 можливість отримання відстрочки платежів по кредиту на період до закінчення надзвичайних обставин в сім'ї, в результаті яких виникли додаткові витрати або втрачено джерело доходу дуже важливо 37

  5 можливість отримати більше інформації про кредит в доступній формі дуже важливо 35

  6 зниження штрафів за прострочення дуже важливо 30

  7 більш тривалий термін кредиту дуже важливо 21

  Закінчення Табл. 7

  № п / п Фактор Максимальна оцінка Число респондентів, які дали цю оцінку

  8 допомогу в тому, щоб витратити кредит на потрібні цілі, придбати необхідне по можливо більш низькими цінами, бути впевненим у якості та в тому, що не обдурять важливо 27

  9 можливість підстроювання графіка платежів до сезонного або мінливого доходу важливо 29

  10 консультація юриста при укладанні кредитного договору важливо 29

  11 скорочення вимог до застави і поручителів важливо 32

  12 сума побільше важливо 33

  13 поручительство за мене адміністрації байдуже 24

  5 Про

  ГО ш о

  Джерело: складено автором.

  зі Так, можна констатувати, що ставлення населення до продуктів цільового

  про кредитування, в розробці та просуванні яких може брати участь ^ місцева адміністрація, незначно відрізняється від ставлення до традиційних кредитних пропозицій: на першому місці для громадян в обох випадках знаходяться цінові характеристики кредиту. Отже, актуалізується важливість знаходження способів зменшення вартості кредиту для населення, збільшення термінів надання кредитних ресурсів, а також розробка і реалізація заходів ® інформаційної підтримки.

  ^ На закінчення

  про Проведене емпіричне дослідження в якості своєї основної гіпотези

  про орієнтувалося на ідею про те, що на кредитне поведінку населення можливо т впливати за допомогою створення пропозиції цільових кредитів для громадян, ^ в розробці та просуванні яких можуть брати участь органи місцевого самоврядування. Аналіз результатів опитування 80 жителів міста Гуково Ростовської області, що відноситься до депресивних шахтарських мономістам, і моделювання < на основі отриманих даних дозволили виявити такі особливості ш кредитного поведінки городян:

  з - кредитні наміри населення малого монопрофільного міста в першу про чергу пов'язані з наявністю або відсутністю діючих кредитів:

  громадяни, які мають кредити, не готові кредитуватися повторно, оскільки побоюються, що не зможуть погашати їх; 2-е великою ймовірністю будуть мати кредитні наміри чоловіка р молодших вікових груп (в який увійшов до вибірки віковому інтервалі),

  швидше за все одружені і мають дитину (що випливає з розміру про домогосподарства і наявності утриманців), які не мають поточного кредиту,

  її позитивно відносяться до запозичення грошей, готові взяти кредит, коли

  - його беруть знайомі, а також пільговий кредит, розроблений за участю

  про адміністрації, однак скоріше не готові пропагувати такі кредити;

  про - найбільш важливі параметри кредитування: нижча процентна ставка; ш зниження комісій за кредитом; зручність і простота отримання кредиту;

  про отримання відстрочки платежів на період виникли надзвичайних

  ^ Обставин, що ускладнюють платежі по кредиту; можливість отримання

  ^ Більшого обсягу інформації про кредит в доступній формі, зниження

  Е штрафів за прострочення і більш тривалий термін кредиту.

  про т

  При цьому підтверджено наявність можливості зміни кредитних намірів за допомогою пропозиції цільових «раціональних» кредитів, в розробці та просуванні яких може брати участь місцева адміністрація. З більшою ймовірністю захочуть скористатися таким цільовим кредитом, навіть якщо не мають намірів звертатися за кредитом в найближчому майбутньому, індивіди (швидше за чоловіка), позитивно ставляться до кредитування, при збільшенні числа членів домогосподарства та утриманців (грунтуючись на аналізі структури вибірки - швидше, при появі дітей). Це дозволяє зробити висновок, що розробка і реалізації подібних програм зможе позитивно позначитися на кредитному поведінці населення.

  СПІОК ЛІТЕРАТУРИ

  Зубаревич Н. В. (2005). Росія регіонів: в якому соціальному просторі ми живемо? М .: Поматур.

  Ібрагімова Д. Х. (2008a). Життя в кредит: ареали поширення // Овчарова Л. Н. Російські домогосподарства напередодні фінансової кризи: доходи і фінансову поведінку. М .: Незалежний інститут соціальної політики, 208 с.

  Ібрагімова Д. Х. (2008б). Потреби населення в кредитних ресурсах // Овчарова Л. Н. Російські домогосподарства напередодні фінансової кризи: доходи і фінансову поведінку. М .: Незалежний інститут соціальної політики, 208 с. зі

  Кожекіна Л. і Волков С. (2016). Ризики банківської системи: капітальні про

  см

  00

  про з

  до

  проблеми // Експерт РА, 15 березня. (Http://www.raexpert.ru/researches/banks/ bankrisk_2016 / - Дата звернення: 24.06.2016).

  Кузіна О. (2004). Економіко-психологічне моделювання фінансової поведінки // Психологія. Журнал Вищої школи економіки, Т. 1, № 3, с. 83-105.

  Кузіна О. Є. (2014 року). Динаміка користування банківськими кредитами та > боргового навантаження росіян (2009-2013 рр.) // Конференції НДУ-ВШЕ. М .: НДУ • ВШЕ. (Http://regconf.hse.ru/uploads/d2e5b845f9e4ae440a74404de6dffe6f25ec381d.pdf - _ Дата звернення: 24.06.2016). |

  Міністерство економічного розвитку Російської Федерації (2016). Про ^ підсумки соціально-економічного розвитку Російської Федерації в 2015 році. М., § лютий. (Http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfeda678-29cd-44ae-b07b- т

  d3c6d7200d32 /% D0% 98% D1% 82% D0% BE% D0% B3% D0% B8_2015.pdf? MOD = AJPERES | &CACHEID = bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32 - Дата звернення: 24.06.2016).

  Ніворожкіна Л. І. (2014a). Вплив споживчого кредитування на рівень нерівності і бідності домогосподарств // Известия вищих навчальних закладів, Північно-Кавказький регіон, серія «Суспільні науки», № 4 (182), с. 76-83.

  Ніворожкіна Л. І. (2014б). Ощадна і кредитне поведінку домогосподарств: досвід емпіричного дослідження // Наукові нариси провідних вчених РГЕУ (РИНХ): збірник наукових праць. Ростов н / Д: Зростання. держ. економ. ун-т, т с. 126-182. 2

  Стребков О. і Грибанова О. (2003). Розвиток системи кредитування в 2 Росії: аналіз потреб і переваг населення. М .: Незалежний інститут ^ соціальної політики. (Http://www.socpol.ru/grantprog/pdf/Strebkov.pdf - Дата ^ звернення: 24.06.2016). ?

  Центр макроекономічних досліджень Ощадбанку Росії (2013). про Кредитну поведінку населення: результати опитувань і економетричні ^ моделювання. М. (http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2013/ macro_13082013.pdf - Дата звернення: 24.06.2016).

  Центральний банк РФ (2014 року). Огляд фінансової стабільності, № 10. М. (http://www.cbr.ru/publ/Stability/fin-stab-2014_2-3r.pdf - Дата звернення: 24.06.2016).

  Шафиров Л. А. (2013a). Концепція оцінки наявності потенціалу раціонального кредитування населення малих монопрофільних міст РФ (на прикладі кредитування домогосподарств для поліпшення їх житлових умов) // Тегга

  про

  Economicus, Т. 11, № 3, ч. 3, с. 20-30. (Http://te.sfedu.ru/evjur/data/2013/ journal11_3_3.pdf - Дата звернення: 24.06.2016).

  Шафиров Л. А. (20136). Кредитування населення як фактор сталого розвитку депресивних монопромишленних міст (концепція і робочі гіпотези дослідження) // Ті ^ а Economicus, Т. 11, № 3, Ч. 2, с. 107-114. (Http: // te.sfedu.ru/evjur/data/2013/journal11_3_2.pdf - Дата звернення: 24.06.2016).

  Шафиров Л. А. (2014a). Оптимізація кредитування соціально незахищених груп населення на регіональному та муніципальному рівнях: обгрунтування проблеми дослідження // Питання регулювання економіки, Т. 5, № 4, с. 136-161.

  Шафиров Л. А. (2014б). Потенціал кредитування громадян на раціональні цілі: особливості населення малих мономіст Російської Федерації // Питання регулювання економіки, Т. 5, № 3, с. 124-138.

  Deeming C., Collard S. and Hayes D. (2011). Affordable credit: Lessons from overseas // A report prepared for Consumer Focus by the Personal Finance Research Centre (PFRC) University of Bristol. (Http://www.consumerfocus.org.uk/files/2011/08/ Affordable-credit-Lessons-from-overseas.pdf - Дата звернення: 24.06.2016).

  Demirgug-Kunt A., Beck T. H. L. and Honohan P. (2008). Finance for all ?: Policies and pitfalls in expanding access. Washington, D.C: World Bank. (A World Bank policy research report). (Https://pure.uvt.nl/portal/files/1107575/Financeforall.pdf - Дата звернення: 24.06.2016). ^ Kempson E., Whyley C., Caskey J. and Collard S. (2000). In or out? Financial

  ° exclusion: a literature and research review. // Consumer Research, no. 3, Financial crj Services Authority, July. (http://www.bristol.ac.uk/geography/research/pfrc/themes/

  2 finexc / pfrc0002.pdf - Дата звернення: 24.06.2016).

  До Morduch J. (1999). The role of subsidies in microfinance: evidence from the

  Grameen Bank // Journal of Development Economics, vol. 60, no. 1, pp. 229-248.

  Morduch J. (2010). Targeting the Ultra Poor // Financial Access Initiative w Research Framing Note, August. (Http://www.financialaccess.org/sites/default/files/blog/ T RFN 13_Targeting_The_Ultra_Poor (2010-8-10) _0.pdf - Дата звернення: 24.06.2016). I Shafirov L. A. (2014 року). Sustainable Consumer Lending: Local Communities,

  про Rationality, and Economic Policy // Питання регулювання економіки, Т. 6, № 3, § с. 67-82.

  ?? United Nations Development Programs (2008). Poverty Reduction Programme -

  Financial Inclusion, 34 p. Version: 22 October. Project Brief: Financial Inclusion. (Http: // www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/IND/00049804_Project%20Docu ment% 20-% 2061074.pdf - Дата звернення: 24.06.2016).

  REFERENCES

  Centre for Macroeconomic Research of Sberbank of Russia (2013). Credit Behavior of the Population: Results of Surveys and Econometric Modeling. Moscow. (Http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2013/macro_13082013.pdf -Access Date: 24.06.2016). (In Russian).

  Deeming C., Collard S. and Hayes D. (2011). Affordable Credit: Lessons from Overseas. A Report Prepared for Consumer Focus by the Personal Finance Research Centre (PFRC) University of Bristol. (Http://www.consumerfocus.org.uk/files/2011/08/ Affordable-credit-Lessons-from-overseas.pdf - Access Date: 24.06.2016).

  Demirgug-Kunt A., Beck T. H. L. and Honohan P. (2008). Finance for All ?: Policies and Pitfalls in Expanding Access. Washington, D.C: World Bank. (A World Bank про policy research report). (Https://pure.uvt.nl/portal/files/1107575/Financeforall.pdf -о Access Date: 24.06.2016).

  ш Ibragimova D. Kh. (2008a). Living in Credit: Areas of Distribution. In:

  про Ovcharova L. N. Russian Households on the Eve of the Financial Crisis: Income and <c Financial Behavior. Moscow, Independent Institute for Social Policy Publ., 208 p. (In

  o ^ Russian).

  3 про

  пз

  Ш

  про <

  CD 15

  Про Про

  З

  Про

  m

  про ш сі про

  Ibragimova D. Kh. (2008b). The Needs of the Population in Credit Resources. In: Ovcharova L. N. Russian Households on the Eve of the Financial Crisis: Income and Financial Behavior. Moscow, Independent Institute for Social Policy Publ., 208 p. (In Russian).

  Kempson E., Whyley C., Caskey J. and Collard S. (2000). In or out? Financial exclusion: a literature and research review. Consumer Research, no. 3, Financial Services Authority, July. (Http://www.bristol.ac.uk/geography/research/pfrc/themes/ finexc / pfrc0002.pdf - Access Date: 24.06.2016).

  Kozhekina L. and Volkov S. (2016). Bank system risks: «problems of capital character». RAEX, March 15. (http://www.raexpert.ru/researches/banks/bankrisk_2016/ -Access Date: 24.06.2016). (In Russian).

  Kuzina O. (2004). Economic and psychological modeling of financial behavior. Psychology. Journal of Higher School of Economics, vol. 1, no. 3, pp. 83-105. (In Russian).

  Kuzina O. E. (2014 року). The dynamics of bank loans and debt load of Russians (2009-2013) / HSE Conferences. Moscow, Publ. House of Higher School of Economics. (Http://regconf.hse.ru/uploads/d2e5b845f9e4ae440a74404de6dffe6f25ec381d.pdf - Access Date: 24.06.2016). (In Russian).

  Morduch J. (1999). The role of subsidies in microfinance: evidence from the Grameen Bank. Journal of Development Economics, vol. 60, no. 1, pp. 229-248.

  Morduch J. (2010). Targeting the Ultra Poor. Financial Access Initiative co Research Framing Note, August. (Http://www.financialaccess.org/sites/default/files/blog/ o

  CM

  od

  o c

  RFN13_Targeting_The_Ultra_Poor (2010-8-10) _0.pdf - Access Date: 24.06.2016).

  Nivorozhkina L. I. (2014a). Impact of Consumer Credit on the Level of Household Inequality and Poverty. University News. North-Caucasian Region. Social Sciences Series, no. 4 (182), pp. 76-83. (In Russian). _

  Nivorozhkina L. I. (2014b). Saving and credit behavior of households: empirical > research. Research essays by leading scientists of the Rostov State Economic University. • Rostov-on-Don, Publ. House of Rostov State Economic University, pp. 126-182. (In "Russian). *

  Shafirov L. A. (2013a). The Concept of Assessing the Availability of Capacity for | Sustainable Lending to Households Living in Russian Monotowns (Purpose-Loans to g Households to Improve Their Housing Conditions Case). Terra Economicus, vol. 11, m no. 3, part 3, pp. 20-30. (Http://te.sfedu.ru/evjur/data/2013/journal11_3_3.pdf - Access i Date: 24.06.2016). (In Russian). «j

  Shafirov L. A. (2013b). The Lending to Individuals as a Factor for Sustainable ° Development of the Depressed Mono-Towns (Research Concept and Working Hypotheses). Terra Economicus, vol. 11, no. 3, part 2, pp. 107-114. (Http://te.sfedu.ru/ evjur / data / 2013 / journal11_3_2.pdf - Access Date: 24.06.2016). (In Russian).

  Shafirov L. A. (2014a). Optimizing Lending to Low-Income Households at Regional and Municipal Levels: Justification for Research. Journal of Economic Regulation, vol. 5, no. 4, pp. 136-161. (In Russian). m

  Shafirov L. A. (2014b). Potential of Sustainable Lending to Individuals: Russian Small Monotowns 'Population Peculiarities. Journal of Economic Regulation, vol. 5, no. 3, pp. 124-138. (In Russian). <:

  Shafirov L. A. (2014c). Sustainable Consumer Lending: Local Communities, ^ Rationality, and Economic Policy. Journal of Institutional Studies, vol. 6, no. 3, qJ pp. 67-82. o

  Strebkov O. and Gribanova O. (2003). Development of credit system in Russia: ^ analysis of needs and preferences of the population. Moscow, Independent Institute for g Social Policy Publ. (Http://www.socpol.ru/grantprog/pdf/Strebkov.pdf - Access Date: ^ 24.06.2016). (In Russian).

  The Central Bank of the Russian Federation (2014 року). Financial Stability Review, no. 10. Moscow. (Http://www.cbr.ru/publ/Stability/fin-stab-2014_2-3r.pdf - Access Date: 24.06.2016). (In Russian).

  <

  CD 15

  Про Про

  Про

  142

  Wa ^ upoB A. A.

  Ministry of Economic Development of the Russian Federation (2016). On the current economic situation in the Russian Federation 2015. Moscow, February. (Http: // economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/%D0%98%D1% 82% D0% BE% D0% B3% D0% B8_2015.pdf? MOD = AJPERES&CACHEID = bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32 - Access Date: 24.06.2016). (In Russian).

  United Nations Development Programs (2008). Poverty Reduction Programme - Financial Inclusion, 34 p. Version: 22 October. Project Brief: Financial Inclusion. (Http: // www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/IND/00049804_Project%20Docu ment% 20-% 2061074.pdf - Access Date: 24.06.2016).

  Zubarevich N. V. (2005). In what social space do we live in? Moscow, Pomatur Publ. (In Russian).

  CD |H O CM

  od

  5 o

  o

  X

  o rn

  CD m

  o <

  CD

  15 o o

  c

  o m

  LU

  cc o

  o o

  LU LL

  o

  _J <


  Ключові слова: РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ /ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ /МАЛИЙ монопрофільних міст /ОПИТУВАННЯ /РОЗРОБКА НОВИХ КРЕДИТНИХ ПРОДУКТІВ /HOUSEHOLD CREDIT BEHAVIOR /SUSTAINABLE CREDIT /LOCAL AUTHORITY /SMALL MONOINDUSTRIAL TOWN /SURVEY /DEVELOPMENT OF NEW CREDIT PRODUCTS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити