В умовах Нечорноземної зони РФ травостои козлятника східного в суміші з злаковими травами мають високу продуктивністю. Проведені дослідження дозволяють виділити найбільш перспективні травосмеси, зміна видового, біохімічного складу. Крім хороших кормових якостей козлятник східний має високу облиственностью, а також високо-продуктивним довголіттям дозволяючи отримувати стабільні врожаї протягом десятиліть. Завдяки симбиотической здатності знижує потребу в азотних добривах, підвищується і стабілізується врожайність, зменшується собівартість сільськогосподарської продукції.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Вагунін Д.А., Іванова М.М., Амбросимова Н.Н.


EASTERN GALEGA MIXED WITH GRASSES ON RECLAIMED LANDS UNDER CONDITIONS OF NON-BLACK EARTH AREA

Under conditions of the non-black earth area of ​​the Russian Federation, the grassroots of Eastern Galega in the east mixed with grasses are highly productive. The study carried out allow allocating the most perspective grass mixtures, change of a specific, biochemical structure. In addition to good fodder qualities, the Eastern Galega has a high degree of lining, as well as highly productive longevity allowing to obtain stable yields for decades. Due to symbiotic ability reduces the need for nitrogen fertilizers, increases and stabilizes yields, reduces the cost of agricultural products.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал


  Наукова стаття на тему 'Козлятник східний В СУМІШІ СО злакових трав на меліорованих ЗЕМЛЯХ В УМОВАХ Нечорнозем'я'

  Текст наукової роботи на тему «козлятник східний В СУМІШІ СО злакових трав на меліорованих ЗЕМЛЯХ В УМОВАХ Нечорнозем'я»

  ?СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ / AGRICULTURAL SCIENCES

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.70.017 Вагунін Д.А.1, Іванова Н.Н.2, Амбросимова Н.Н.3

  1 Кандидат сільськогосподарських наук, 2Кандідат сільськогосподарських наук, 3Младшій науковий співробітник,

  1,2,3Федеральное державна наукова бюджетна установа «Всеросійський науково-дослідний інститут меліорованих земель» (ФГБНУ ВНІІМЗ), г.Тверь Козлятник східний В СУМІШІ СО злакових трав на меліорованих ЗЕМЛЯХ

  В УМОВАХ Нечорнозем'я

  анотація

  В умовах Нечорноземної зони РФ травостои козлятника східного в суміші зі злаковими травами володіють високою продуктивністю. Проведені дослідження дозволяють виділити найбільш перспективні травосмеси, зміна видового, біохімічного складу. Крім хороших кормових якостей козлятник східний має високу облиственностью, а також високо-продуктивним довголіттям дозволяючи отримувати стабільні врожаї протягом десятиліть. Завдяки симбиотической здатності знижує потребу в азотних добривах, підвищується і стабілізується врожайність, зменшується собівартість сільськогосподарської продукції.

  Ключові слова: козлятник східний, травосмесь, сорт, бобові трави, злакові трави.

  Vagunin D.A.1, Ivanova N.N.2, Ambrosimova N.N.3

  1PhD in Agriculture, 2PhD in Agriculture, Junior research associate,

  1,2,3Federal State Scientific and Budgetary Institution "All-Russian Scientific Research Institute of Reclaimed Lands" (FSBSI

  ARSRIRL), Tver

  EASTERN GALEGA MIXED WITH GRASSES ON RECLAIMED LANDS UNDER CONDITIONS OF NONBLACK EARTH AREA

  Abstract

  Under conditions of the non-black earth area of ​​the Russian Federation, the grassroots of Eastern Galega in the east mixed with grasses are highly productive. The study carried out allow allocating the most perspective grass mixtures, change of a specific, biochemical structure. In addition to good fodder qualities, the Eastern Galega has a high degree of lining, as well as highly productive longevity allowing to obtain stable yields for decades. Due to symbiotic ability reduces the need for nitrogen fertilizers, increases and stabilizes yields, reduces the cost of agricultural products.

  Keywords: Eastern Galega, grass mixture, variety, legume grasses, grasses.

  Сприятливим фактором для розвитку молочного і м'ясного (відгодівля великої рогатої худоби) тваринництва в Північно-Східному регіоні Європейської частини Росії є наявність значних площ природних кормових угідь, а також сприятливі умови для зростання багаторічних трав [9].

  На сучасному етапі розвитку рослинництва особлива увага повинна приділятися довголітнім травостою, стабільно зберігає сіяні види трав і певний рівень продуктивності [1], [5].

  Відомо, що в рішенні проблем поліпшення харчування корів, зменшення використання концентратів стабілізація процесу зростання кормовим посівів основоположну роль відіграє збільшення виробництва зелених, соковитих і грубих кормів високої якості. Для реалізації цього завдання необхідно забезпечити перехід на обробіток інтенсивних високобілкових культур - козлятник східний і ін. [2].

  Продуктивне довголіття (8-10 років і більше), висока врожайність зеленої маси, засухо- і холодостійкість це тільки частина цінних достоїнств цієї рослини. У порівнянні з люцерною козлятник має більшу енергію відростання. По кормових достоїнств він також стоїть вище люцерни. У 100 кг сіна з козлятника міститься на 25,5 корм. од. більше, ніж в люцерні; виявлено значно більше амінокислот. Білок надземної маси козлятнику містить всі незамінні кислоти, їх склад під час вегетації не змінюється [7].

  При існуючій обмеженості фінансових і енергетичних ресурсів, дефіцит мінеральних добрив важлива роль належить бобовим і бобово-злакових травостоїв. Вчені ВНДІ кормів підрахували, що обробіток бобових трав і їх сумішей зі злаковими значно знижує потребу в азотних добривах і в 1,5-2 рази скорочує витрати на їх вирощування [4], [6].

  Вибір злакового компонента для складання травосмесей визначався багатьма факторами. По-перше, при тривалому використанні травостоїв на зелений корм найбільш цінними будуть кореневищні злаки (стоколос безостий, двукісточнік тростніковідний), що утворюють густий травостій, а також високопродуктивні рихлокустові трави (тимофіївка лучна і ін.). Верхові злаки включені в травосуміші як культури, що забезпечують високу частку листя у складі врожаю. По-друге, сучасну кормову базу необхідно побудувати на принципах зеленого конвеєра [10].

  Іншою перевагою козлятника східного є швидке відростання до Укісний стиглості, що дозволяє за рахунок активного використання осінньо-зимових запасів вологи і сонячної енергії формувати високий урожай першого укосу, на відміну від інших багаторічних бобових культур, практично незалежно від погодних умов початку вегетації. Ця особливість робить козлятник найраніших і найнадійнішим компонентом зелених конвеєрів [8].

  Багатий хімічний склад і підвищена поживна цінність травостою, обумовлені хорошою облиственностью, дозволяють використовувати козлятник на зелений корм і для приготування всіх видів грубоволокнистих кормів. Така важлива для технології заготівлі сіна особливість козлятника, як міцне закріплення листя на стеблі, дозволяє знизити механічні втрати при приготуванні цього виду корму і підвищити його якість [3].

  Схема і методика проведення досліджень

  У варіанті 1 посів козлятника східного одновидові сорти Галі (контроль). Варіанти 3 та 5 - посів козлятника східного одновидові сорти Ювіляр і Кривич відповідно. Варіанти 2, 4, 6 - посів 4-х компонентних бобово-злакових травосумішей, що включають в себе: козлятник східний (сорт Галі, Ювіляр, Кривич, відповідно), стоколосу безостого сорту Вегур, тимофіївки луговий сорти ВІК 9, двукісточнік тростинного сорти Урал. У варіанті 7 посів злакової 3х компонентної травосмеси, що складається з стоколосу безостого Вегур, тимофіївки луговий ВІК 9, двукісточнік тростинного Урал.

  Сорти козлятника східного: Галі селекції Естонському НДІ землеробства і меліорації, Ювіляр - ГНУ Псковський НИИСХ, Кривич - ГНУ Псковський НИИСХ.

  Дослід закладено в 2014 році. Грунт дерново-підзолистий, супіщаних, осушується закритим гончарним дренажем з междренних відстанню 18-40 м, глибина закладки дрен 0,8-1,1 метра. Питома маса грунту 2,59 г / см3, щільність орного шару 1,1-1,2 г / см3, вміст гумусу низька - 1,4-1,9%, показник кислотності ґрунтів среднекіслих рНсол

  - 4,5-5,0, забезпеченість дослідної ділянки рухомим фосфором 100,9 мг / кг, обмінним калієм 140,2 мг / кг. Площа досвіду 6,8 га, розміщення варіантів рендомізірованное, в три яруси, повторність триразова, площа ділянки 607,6 м2. Посів беспокровний. Використання двухукосное. Агротехніка загальноприйнята.

  Мета дослідження є вивчення продуктивності травостоїв на основі козлятника східного і перспективних сортів багаторічних трав в одновидових і змішаних посівах зі злаковими травами, що забезпечують формування високопродуктивних травостоїв.

  Для досягнення поставленої мети в завдання досліджень входить:

  1.Ісследовать особливості формування високопродуктивних травостоїв козлятнику східного в одновидових і змішаних посівах.

  2.Визначення динаміку накопичення сухої речовини, зростання рослин в агробіоценозі.

  3.Виявіть зміни врожайності і біохімічного складу козлятника східного в залежності від травостою.

  4.Ізучіть видовий склад агробіоценозів, визначити найбільш конкурентні травостои.

  Результати досліджень

  Максимально загущений травостій в середньому за 2 роки відзначений на посівах сорту Кривич, в чистому вигляді склавши 123 шт. / М2. Мінімальні визначені в варіанті 1 сорту Галі склавши 120 шт. / М2. У змішаних травостоях значно переважають злаки. У варіанті 7 кількість пагонів злакових трав досягало 534 шт. / М2.

  Висота рослин козлятника східного варіювала в середньому за 2 роки від 48 до 72 см, злакових трав - від 28 до 98 см. Найбільша висота рослин козлятника східного була відзначена в чистих посівах, склавши 64-72 см. За сортовим особливостям більш активно вегетувати козлятник східний сорту Кривич.

  Більш стійким до засміченості відзначений козлятник східний сорти Ювіляр в чистому посіві. У змішаних посівах значно переважали злаки. Процентне участь козлятника східного в агроценозах становило 14,8 -69,7%. Засміченість посівів була значно нижче в трьох і чотирьох компонентом травостое - від 8,2 до 10,3%. У злаковому компоненті домінував двукісточнік тростинний - 23,8-36,7%, кількість стоколосу безостого 21,127,9%, тимофіївки луговий 19,4-28,5%.

  Більш високим індексом ценотичних активності в середньому за 2015-2016гг. відрізнялися злакові трави: двукісточнік тростинний (1,2-1,7), тимофіївка лучна (1,1-1,7), стоколос безостий (1,0-1,3). У зв'язку з повільним розвитком козлятника східного в перші роки життя індекс ценотичних активності був невеликим і склав за варіантами досвіду від 0,4 до 0,7.

  Структура врожаю є важливим показником якості корму. Рослини козлятника східного в чистому посіві мали високу облиственностью: від 55,4 до 58,6%. Найбільш облиственим був козлятник східний сорти Ювіляр - 58,6%, найменш - сорти Галі 55,4%.

  Вміст сирого протеїну в рослинах козлятника східного в середньому за 2015-2016 роки досягало 18,8%. Вміст сирої клітковини на сінокісних травостоях в фазу повної бутонізації - початку цвітіння в залежності від їх складу змінювалося, склавши 28,5-33,5%. Найменша вміст сирої клітковини в кілограмі сухої речовини містилося в варіанті 1, склавши 28,5%. Мінеральний склад сінокісного травостою також змінювався в залежності від ботанічного складу. Так, вміст кальцію варіює від 0,4 до 1,0%, фосфору - 0,3-0,5%, калію

  - 2,3-2,7%, магнію - 0,1-0,4%. Процентний вміст сирого жиру і золи в кормовій масі досліджуваних травостоїв помітно не відрізнялося і становило відповідно 1,5-1,8% і 4,9-5,4%. Зміст безазотистих екстрактивних речовин варьировало від 37,4 до 42,4%.

  Таблиця 1 - Урожайність бобово-злакових травостоїв (за сезон) на основі козлятника східного в середньому за

  2015-2016 рр

  Варіант Зелена маса (т / га) Суха Збір к.од., тис. / Га

  маса (т / га)

  1 29,1 7,0 6,0

  2 31,0 7,1 6,0

  3 27,4 6,9 5,9

  4 29,1 7,1 6,1

  5 29,4 6,7 5,8

  6 31,2 7,4 6,4

  7 29,7 7,8 6,6

  НСР 0,05

  для приватних відмінностей 4,3932 0,9838

  для фактора B 1,6605 0,3718

  для фактора A 2,5364 0,5680

  для взаємодії AB 2,5364 0,5680

  Продуктивність козлятника багато в чому визначається густотою і масою вегетативних пагонів (табл.1). Найбільший вихід сухої речовини відзначений в злаковому посіві варіанту 7, склавши 7,8 т / га. Трьох і чотирьохкомпонентні травосмеси на основі козлятника східного забезпечували отримання від 7,1 і 7,8 т / га сухої маси.

  За рік користування урожай зеленого корму в бобово-злакових травостоях склав 27,4-31,2 т / га, збір сухої речовини - 6,7-7,8 т / га, збір кормових одиниць - 5,8-6,6 тис ./га.

  висновок

  Проведені дослідження дозволяють зробити висновок що бобово-злакові агрофітоценози сінокісного використання забезпечують високий вихід сухої речовини з гектара. За сортовим особливостям більш продуктивним відзначений козлятник східний сорти Кривич в суміші зі злаками 7,4 т / га. Найбільший вміст сирого протеїну відмічено на контрольному варіанті склавши в середньому за 2015-2016 рр. 18,8%. Більш конкурентоспроможною і продуктивної відзначена злакова травосуміш варіанти 7. Продуктивність сортів козлятнику східного в чистих посівах склала: Галі - 7,0 т / га, Ювіляр - 6,9 т / га, Кривич - 6,7 т / га.

  Список літератури / References

  1. Баєв К.А. Добрива і мінеральний склад конюшини-тімофеечное суміші / К.А. Баєв, І.К. Стеновскій // Кормопроизводство. - 1986. - №8. - С.41-42.

  2. Бикбулатов З.Г. Корми з козлятника в раціонах корів / З.Г. Бикбулатов, Ф.А. Зайнутдинов, Б.Г. Шаріфянов // Кормопроизводство. - 1997. - №7. - С.28-31.

  3. Гаревская М.А. Обробіток козлятника східного на корм і насіння в Нижньогородській області. Рекомендації / М.А. Гаревская, Г.Я. Гузнов - Нижній Новгород. - 1997. - 25 с.

  4. Кутузова А.А. Наукові основи використання біологічного азоту в Луківник / А.А. Кутузова, К.М. Привалова, В.В. Станков // Матеріали зонального наукового наради «Роль і перспективи біологічного і мінерального азоту в інтенсивному Луківник». - Тарту: ЕСХІ, 1985. - С. 7-10.

  5. Кутузова А.А. Перспективи інтенсифікації лугопастбіщного господарства / А.А. Кутузова і ін. // Кормопроизводство. - 1993. - №2. - С.27-31.

  6. Русинів Н.І. Про нагальні проблеми галузі / Н.І.Русінов // Кормопроизводство. - 1994. - №4. - С.2-4.

  7. Сидоренко О.Д. Козлятник східний цінна кормова культура / О.Д. Сидоренко // Кормопроизводство. -1998. - № 4. - С.22-23.

  8. Синицина Н.І. Агроклиматология / Н.І. Синицина, І.А. Гольцберг, Е.А. Струнников. - Л .: Гидрометеоиздат, 1973. - 342 с.

  9. Фигурин В.А. Створення продуктивних агрофітоценозів на основі козлятника східного і лядвенца рогатої / В.А. Фигурин, А.П. Кисліцина, А.А. Вяткіна // Кормопроизводство. - 2008. - № 4. - С.11-14.

  10. Ябанжі О.В. Продуктивність і кормова цінність багаторічних травостоїв на основі козлятника і лядвенца рогатої в Костромській області / О.В. Ябанжі, М.В. Іванова // Кормопроизводство. - 2008. - № 3. - С.14-16.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Baev K.A. Udobrenija i mineral'nyj sostav klevero-timofeechnoj smesi [Fertilizers and mineral composition of clover-timothy mixture] / K.A. Baev, I.K. Stenovskij // Kormoproizvodstvo [Fodder production]. - 1986. - №8. - P. 41-42. [In Russian]

  2. Bikbulatov Z.G. Korma iz kozljatnika v racionah korov [Feeds from galega in diets of cows] / Z.G. Bikbulatov, F.A. Zajnutdinov, B.G. Sharfjanov // Kormoproizvodstvo [Fodder production]. - 1997. - №7. - P. 28-31. [In Russian]

  3. Garevskaja M.A. Vozdelyvanie kozljatnika vostochnogo na korm i semena v Nizhegorodskoj oblasti. Rekomendacii [Cultivation of galega on feed and seeds in the Nizhny Novgorod region. Recommendations] /M.A. Garevskaja, G.Ja. Guznov -Nizhnij Novgorod. - 1997. - 25 p. [In Russian]

  4. Kutuzova A.A. Nauchnye osnovy ispol'zovanija biologicheskogo azota v lu-govodstve /A.A. Kutuzova, K.N. Privalova, V.V. Stankov [Scientific bases of the use of biological nitrogen in meadow management] // Materialy zonal'nogo nauchnogo soveshhanija «Rol 'i perspektivy biologicheskogo i mi-neral'nogo azota v intensivnom lugovodstve» [Materials of the Zonal Scientific Conference "The Role and Prospects of Biological and Mineral Nitrogen in Intensive Meadowlanding "]. - Tartu: JeSHI, 1985. - P. 7-10.

  5. Kutuzova A.A. Perspektivy intensifikacii lugopastbishhnogo hozjajst-va. / A.A. Kutuzova and others [Perspectives of intensification of grassland economy] // Kormoproizvodstvo [Fodder production]. - 1993. - №2. - P. 27-31. [In Russian]

  6. Rusinov N.I. O neotlozhnyh problemah otrasli [On the urgent problems of the industry] / N.I.Rusinov // Kormoproizvodstvo [Fodder production] .- 1994. - №4. - P. 2-4. [In Russian]

  7. Sidorenko O.D. Kozljatnik vostochnyj cennaja kormovaja kul'tura [Galega valuable food forage] / O.D. Sidorenko // Kormoproizvodstvo [Fodder production]. - 1998. - № 4. - P. 22-23. [In Russian]

  8. Sinicina N.I. Agroklimatologija [Agroclimatology] / N.I. Sinicina, I.A. Gol'cberg, Je.A. Strunnikov. - L .: Gidrometeoizdat, 1973. - 342 p. [In Russian]

  9. Figurin V.A. Sozdanie produktivnyh agrofitocenozov na osnove koz-ljatnika vostochnogo i ljadvenca rogatogo [Creation of productive agrophytocenoses on the basis of the galega and laggard of horned] / V.A. Figurin, A.P. Kislicyna, A.A. Vjatkina // Kormoproizvodstvo [Fodder production]. - 2008. - № 4. - P. 11-14. [In Russian]

  10. Jabanzhi O.V. Produktivnost 'i kormovaja cennost' mnogoletnih travostoev na osnove kozljatnika i ljadvenca rogatogo v Kostromskoj oblasti [Productivity and fodder value of perennial grass stands on the basis of galega and lagoon horned in the Kostroma region] / O.V. Jabanzhi, M.V. Ivanova // Kormoproizvodstvo [Fodder production]. - 2008. - № 3. - P. 14-16. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.70.013 Конова А.М.1, Гаврилова А.Ю.2

  1 Кандидат сільськогосподарських наук, 2Научний співробітник,

  1,2Смоленскій науково-дослідний інститут сільського господарства в м Смоленську ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ДВОХ РОКІВ КОРИСТУВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ зростаючих доз МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ,

  Внесених ПІД покривних культур

  анотація

  У польовому досліді в умовах дерново - підзолисті легкосуглинистой грунту Смоленської області вивчали дію різних доз мінеральних добрив, внесених під покривну культуру, на врожайність і якість багаторічних трав двох років користування. Найефективнішим засобом підвищення врожайності багаторічних трав було застосування повного мінерального добрива. Найбільша врожайність і вміст сирого протеїну в сіні були отримані на травах першого року користування при внесенні максимальної дози добрив (N160P160K200). Розрахунок економічної ефективності встановив, що оптимальним на травах двох років користування є варіант N60P60K75.

  Ключові слова: конюшина луговий, мінеральні добрива, урожайність, якість, грунт.

  Konova A.M.1, Gavrilova A.Yu.2

  1PhD in Agriculture,

  2Scientific researcher, 1,2Smolensk Research Institute of Agriculture in Smolensk YIELD AND QUALITY OF PERMANENT GRASSES OF TWO YEARS OF APPLICATION DEPENDING ON APPLICATION OF RISING DOSES OF MINERAL FERTILIZERS APPLIED BY COVER CROPS

  Abstract

  The effect of various doses of mineral fertilizers applied under cover crops on the yield and quality ofpermanent grasses of two years of application was studied in the field experiment under the conditions of sod-podzol light loam soil of the Smolensk region. The most effective means of increasing the yield of permanent grasses was the use of full mineral fertilizer. The highest yield and content of raw protein in the hay were obtained on herbs of the first year of use when applying the maximum fertilizer dose (N160P160K200). The calculation of economic efficiency established that the optimal on grasses of two years of use is the variant N60P60K75.

  Keywords: meadow clover, mineral fertilizers, yield, quality, soil.

  Забезпечення збалансованого мінерального живлення рослин і сприятливого фітосанітарного стану вочв і посівів сільськогосподарських культур можливо тільки при екологічно безпечному інтегрованому застосуванні мінеральних добрив, пестицидів та інших засобів хімізації, освоєнні науково обґрунтованих сівозмін, обробітку інтенсивних сортів сільськогосподарських культур, проведення раціональної обробки грунту та інших пристосованих до грунтово -кліматіческім і виробничо-ресурсним умов прийомів [1, С. 153], [2, С. 27], [3, С. 138].

  Отримання високої врожайності сільськогосподарських культур при своєчасному виконанні інших агротехнічних прийомів, забезпечується в основному застосуванням мінеральних добрив. Більшою мірою це положення важливо для дерново-підзолистих грунтів Центрального району Нечорноземної зони РФ, які містять порівняно невелика кількість легкодоступних елементів живлення і характеризуються низьким природною родючістю [4, С. 70], [5, С. 87].

  Найбільш повно оцінити дію добрив можна в тривалих багатофакторних польових дослідах, які є важливою нормативною базою для вирішення питань раціонального та ефективного застосування добрив в агропромисловому виробництві. Результати тривалих дослідів показують, що обробіток сільськогосподарських культур без добрив при дефіцитному балансі поживних речовин в грунті призводить до поступового виснаження запасів органічної речовини, загального азоту, фосфору і калію [6, С. 57], [7, С. 18].


  Ключові слова: козлятник східний /травосуміш /GRASS MIXTURE /СОРТ /VARIETY /БОБОВІ ТРАВИ /ЗЛАКОВІ ТРАВИ /GRASSES /EASTERN GALEGA /LEGUME GRASSES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити