У статті представлені етапи розвитку відносин і основні тенденції політичної взаємодії в сфері космічного співпраці Китаю та інших країн.

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Лян Цзячу


Space as a sphere of political interaction between states in the context of globalization

The article presents the stages of development of the relations and main tendencies of political interaction in the field of space cooperation between China and other countries.


Область наук:
 • політологічні науки
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Соціально-гуманітарні знання
  Наукова стаття на тему 'КОСМОС ЯК СФЕРА ПОЛІТИЧНОГО Взаємодія ДЕРЖАВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «КОСМОС ЯК СФЕРА ПОЛІТИЧНОГО Взаємодія ДЕРЖАВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

  ?УДК 327.8

  DOI10.34823 / SGZ.2020.1.51313

  Лян ЦЗЯЧУ аспірант кафедри політології Сходу Інституту країн Азії і Африки МДУ імені М.В..

  Ломоносова *

  Космос як сфера політичної взаємодії держав в умовах глобалізації

  У статті представлені етапи розвитку відносин і основні тенденції політичного взаємодії в сфері космічного співробітництва Китаю та інших країн.

  Ключові слова: освоєння космосу, політична взаємодія, глобалізація, конфлікт, конкуренція, співробітництво, «Один пояс - один шлях».

  LIANG JIACHU Postgraduate student Department of Political Science

  Institute of Asia and Africa Lomonosov Moscow State University

  Space as a sphere of political interaction between states in the context of globalization

  The article presents the stages of development of the relations and main tendencies of political interaction in the field of space cooperation between China and other countries.

  Keywords: space exploration, political interaction, globalization, conflict, competition, cooperation, "One belt - one way."

  Сучасний розвиток перетворило космос не тільки в важливу сферу людської діяльності, а й у важливий

  * Лян Цзячу, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  фактор світової політики. Освоєння космосу, космічна політика держав все частіше стають предметом політологічних досліджень. Підхід в рамках політичної науки дозволяє розглядати освоєння космосу як цілісне суспільно-політичне явище. В даний час космос являє собою сферу активного політичного взаємодії держав.

  Освоєння людиною космосу можна вважати початком нового етапу в розвитку людства. Дослідження і використання космічного простору є глобальним завданням, оскільки можливо тільки спільними зусиллями. Даний напрямок істотно впливає на політику держав, міжнародні відносини.

  Теоретичне осмислення даної сфери починається в середині ХХ ст. і частково було обумовлено гонкою озброєнь, політичним протистоянням США і СРСР. Слід згадати дослідження Арбатова Г.А., Леонова Е.А.

  Починаючи з другої половини минулого століття процеси освоєння і розвідки космосу стали здійснюватися більш інтенсивно. Багато країн усвідомили важливість наявності в космосі власного супутника.

  В даний час між країнами в космічній сфері склалися відносини як співпраці, так і конкуренції. Головною тенденцією є встановлення в даній сфері зв'язків наддержав з невеликими країнами.

  Так, дослідник А.Е. Тарасов зазначає, що «повна відмова тієї чи іншої країни від космічної діяльності тягне за собою не тільки технологічне відставання, а й негативні політичні наслідки у вигляді зниження авторитету країни на світовій арені і неможливості використовувати космонавтику як інструмент зовнішньої і внут-1

  ренней політики » .

  Початком міжнародного співробітництва в космосі слід вважати етап успішних запусків космічних апаратів. Мабуть, до 90-х рр., Тобто нового періоду в міжнародних відносинах співпрацю в космосі здійснювалося завдяки державним проектам, при цьому партнери для участі в спільних космічних проектах вибиралися на найвищому державному рівні, з урахуванням виключно

  1 Тарасов А.Є. Міжнародне співробітництво в космосі після холодної війни і інтереси Росії: Дисс. канд. політ. наук. М., 2002, с. 155.

  пріоритетних напрямів зовнішньої та військової політики. Дана обставина обумовлювалося особливим статусом космічної діяльності в системі політичних пріоритетів урядів СРСР і США, а також інших «космічних держав», превалювало політичне значення проектів над економічним інтересом, що було характерною ознакою початку космічної ери, але зберігає свою значимість і на сучасному етапі.

  Слід підкреслити, що створений СРСР і США промисловий потенціал в космічній галузі не мав собі рівних. Також СРСР активно співпрацював зі своїми союзниками по соціалістичному табору. Тому багато країн Східної Європи отримали можливість участі в різних космічних проектах, включаючи пілотовані. США і західні країни також реалізовували спільні проекти.

  Необхідно відзначити загальногромадянський спрямованість наукових і практичних завдань перших спільних проектів. Військове використання космічного простору на початковому етапі зводилося до створення мереж космічного зв'язку, які повинні були забезпечувати потреби військових блоків, членами яких були «космічні держави». Слід також відзначити той факт, що країни, що мали розвідувальні супутники, ділилися іноді отриманою інформацією зі своїми союзниками. Як зазначає дослідник Д.Р. Бірюкова, освоєння космосу спочатку мало військову спрямованість. І сьогодні космічна діяльність провідних держав світу, перш за все США, незважаючи на її комерціалізацію, також підпорядкована досягненню глобальних військово-політичних цілей, камуфліруемих під зміцнення національної безпеки1.

  Проект МКС мав велике значення для політичної взаємодії країн, так як він об'єднав практично всі провідні космічні держави, роз'єднані глобальним протистоянням.

  У ХХ! столітті співпрацю в космічній сфері виходить на якісно новий етап, стає багаторівневим і багатостороннім. Початок етапу було покладено закінченням холодної війни і демілітаризацією міжнародної еконо-

  1 Бірюкова Д.Р., Гахриманова Н.Г. Космічна політика як один з механізмів забезпечення стратегічних інтересів Росії // Пострадянські дослідження, 2018, № 7, с. 679-689.

  міки в 80-і рр. ХХ ст., Чому також сприяв процес глобалізації світової економіки.

  Китайські вчені Сяо Вей і Фан Цунвей відзначають, що новий тип космічного співробітництва є наочним проявом нових міжнародних відносин в області космосу, мета яких полягає в тому, щоб встановити нормативний принцип вдосконалення міжнародного співробітництва в космосі з тим, щоб всі країни світу шанували один одного в космосі, сприяли

  формування справедливого космічного міжнарод-

  1

  ного порядку .

  Активно взаємодіють в космічній сфері країни Східної і Південно-Східної Азії. В даний час країни даного регіону беруть участь в діяльності з освоєння космічного простору, активно розробляють власну космічну політику, здійснюють двостороннє міжнародне співробітництво в різних аспектах космічної діяльності, домоглися великих проривів, особливо Китай, Японія і Південна Корея. Власні космічні програми мають Малайзія, Сінгапур, Таїланд. Однак в космічній співпраці восточноазиатского і південно-східного регіонів існує багато проблем, в основному зумовлених різними підходами в країнах регіону до сценарію розвитку освоєння космосу, неоднозначністю геополітичних обмежень, відсутністю інституційних норм. Так, Сяо Вей і Фан Цунвей, досліджуючи міжнародне співробітництво країн Східної Азії в космічній сфері, підкреслюють, що для вирішення існуючих проблем необхідно «нове» космічну співпрацю, для чого необхідно розробити нормативну базу міжнародного космічного співробітництва, забезпечити інституційну гарантію космічного співробітництва, створити багаторівневу модель міжнародного співробітництва та

  механізми зменшення негативних наслідків мілітарі-

  2

  зації різними засобами .

  В рамках світової політики особливу увагу слід звернути на взаємодію в цій сфері Китаю як круп-

  1 Сяо Вей, Фан Конгвей. Створення моделі космічного співробітництва нового типу в Східній Азії: обмеження і вибір шляху // Фронт соціальних наук, 2019, № 01, с. 219 (китайською мовою).

  2 Там же, с. 220.

  ної космічної держави з країнами, що розвиваються. Продовжуючи ініціативу «Один пояс - один шлях», КНР прагне і в космосі об'єднати країни Центральної і Південно-Східної Азії під своєю егідою, направити спільні зусилля на мирне освоєння космосу. Так, Чень Сян зазначає, що з розвитком інформатизації аерокосмічне розвиток як високотехнологічна діяльність перетворюється в стратегічний вибір для великого числа країн. В цьому відношенні видатним досягненням є те, що азіатські країни досягають швидкого розвитку в космосі і перетворюються в «нову силу» міжнародного космічного простору. У той же час космічну співпрацю азіатських країн перетворюється в серйозну проблему взаємодії, що вимагає конструктивного решенія1.

  Космічну співпрацю Китаю з країнами Південно-Східної Азії в останні роки досягло значних успіхів, відзначаються значні досягнення в галузі експорту космічних технологій, спільного розвитку і обміну інформацією, що може служити зразком космічного співробітництва між великими і країнами, що розвиваються.

  Особливу роль в міжнародному космічному співробітництві виконують спільні проекти в області пілотованих космічних польотів. Політична значимість пілотованої космонавтики викликає інтерес у багатьох країнах. Однак висока вартість розробки і виробництва пілотованих космічних апаратів неприйнятна для більшості країн, дана обставина стимулює міжнародне співробітництво в цій галузі. На сьогоднішній день тільки Китай продовжує здійснювати повністю незалежну програму пілотованих космічних польотів.

  Важливе місце в освоєнні космосу належить спільної діяльності Китаю, Росії і США. Дане тристоронню взаємодію має досить складне наповнення, оскільки російсько-американське космічне співробітництво має відносно тривалу історію відносин, в той час як у Китаю та Сполучених Штатів майже немає спільних проектів. Російсько-китайське космічне

  1 Чень Сян. Попереднє дослідження космічного співробітництва між Китаєм і країнами Південно-Східної Азії // International Research Reference 2017, № 11, р. 1 (на китайській мові).

  співпраця активно розвивається і поглиблюється. Якщо відносини трьох сторін - Китаю, Сполучених Штатів і Росії уявити як трикутник, то його сторони не будуть рівні. Жорстка конкуренція між трьома країнами в космічній сфері визначається різними стратегічними цілями цих країн. Космос пов'язаний з національною безпекою і економічними інтересами, а також з міжнародною стратегічної стабільністю і балансом сил. На думку Хе Цісуна, в майбутньому США, Китай і Росія будуть посилювати конкуренцію в галузі космічних технологій, і дана тенденція незворотна: для протидії космічної гегемонії США, для протистояння американському перевазі в цій сфері Китай і Росія об'єднають свої усілія1.

  США і Росія являють собою своєрідний і неповторний приклад космічного співробітництва. Між цими державами існують серйозні суперечки в міжнародній сфері: від Криму і Сирії до кібератак і втручання в президентські вибори. У двох державах є розуміння, що людство дійшло до Місяця завдяки їх двосторонньої гонці за технологічну перевагу. Протягом майже трьох десятиліть США і Росія співпрацювали в будівництві і експлуатації Міжнародної космічної станції. Що ще більш важливо, США продовжують залежати від Росії в поставках ракетних двигунів РД-180, які США використовують для запуску своїх супутників-шпигунів.

  Крім того, що в космічному взаємодії можливий гармонійний спільний розвиток країн, в цій сфері існує жорстка конкуренція, спрямована на досягнення певних успіхів, що створить перевагу країни не тільки в космічній сфері, але і в глобальному вплив.

  Таким чином, історія людства за останні 60 років в міжнародній космічній діяльності пережила три цикли, серед яких конкуренція і співробітництво. В останні 10 років в умовах жорсткої конкуренції налагоджену співпрацю стало новою якісною особливістю космічного міжнародної взаємодії. Головним завданням залишається недопущення космічних конфліктів. Цьому сприяють висока вартість космічної зброї, страх

  1 Хе Цісун. Відносини в космічній сфері між Китаєм, Сполученими Штатами і Росією // Тихоокеанський журнал, 2016, № 24 (12), с. 64 (на китайській мові).

  перед невідомими наслідками і переваги космічного співробітництва. Однак міжнародне космічне співробітництво стикається з труднощами: коригуванням національної ядерної стратегії і стратегії ядерного стримування, розробкою космічних технологій і космічного зброї, розвитком космічного стримування і теорії междоменной стримування, - все це збільшує ймовірність міжнародного космічного конфлікту. Також слід звернути увагу на необхідність інтеграції технологічних напрямків аерокосмічних підприємств.

  Можна констатувати, що в даний час в космічній сфері між країнами склалися відносини як співпраці, так і конкуренції. Головною тенденцією є встановлення зв'язків великих держав з країнами, що розвиваються в даній сфері. При цьому важливу роль відіграють дії Китаю як великої космічної держави. Зростання глобальної космічної золотої лихоманки в рамках реалізації китайської ініціативи «Один пояс - один шлях», а також сучасні космічні технології, реалізовані в промисловості, дають Китаю великі можливості для створення якісно нової основи міжнародного космічного співробітництва. Китай повинен сприяти космічному співпраці з країнами і регіонами в рамках цієї ініціативи. Це не тільки сприяє трансформації міжнародного космічного співробітництва Китаю від пасивного «прориву» до активного «макету», але також і розширенню міжнародної ролі Китаю в космічній сфері і в глобальний вплив.


  Ключові слова: ОСВОЄННЯ КОСМОСУ / ПОЛІТИЧНИЙ ВЗАЄМОДІЯ / ГЛОБАЛІЗАЦІЯ / КОНФЛІКТ / КОНКУРЕНЦІЯ / СПІВРОБІТНИЦТВО / «ОДИН ПОЯС ОДИН ШЛЯХ» / SPACE EXPLORATION / POLITICAL INTERACTION / GLOBALIZATION / CONFLICT / COMPETITION / COOPERATION / "ONE BELT ONE WAY."

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити