У цій роботі подаються результати вивчення зв'язку космічної погоди зі станом серцево-судинної системи в високих широтах. Дане дослідження проводилося якутської групою в рамках виконання російсько-українського проекту «Геліомед» (http://geliomed.immsp.kiev.ua). В роботі використовувалися дані швидкої допомоги м Якутська, а також експерименти з діагностики стану серцево-судинної системи груп добровольців в субавроральной (Якутськ) і авроральной (Тіксі) зонах методом кардиографии.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Самсонов С. Н.


SPACE WEATHER AND CONDITION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM OF A HUMAN BEING AT AURORAL AND SUBAURORAL ZONES

In this paper the results of studying of relationship of space weather to a condition of cardiovascular system at high latitudes are presented. The study has been carried out by the Yakutsk team within the framework of Russian-Ukrainian "Geliomed" project. In the paper the data of call for the medical care in Yakutsk, and also experiments on diagnostics of a condition of cardiovascular system of volunteer groups in the subauroral (Yakutsk) and auroral (Tixie) zones using method of cardiography are used.


Область наук:

 • Медичні технології

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Медико-фармацевтичний журнал «Пульс»


  Наукова стаття на тему 'Космічна погода і стан серцево-судинної системи людини в авроральной і субавроральной зонах'

  Текст наукової роботи на тему «Космічна погода і стан серцево-судинної системи людини в авроральной і субавроральной зонах»

  ?Samsonov S.N.

  Yu.G.Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Russia, Yakutsk

  SPACE WEATHER AND CONDITION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM OF A HUMAN BEING AT AURORAL AND SUBAURORAL ZONES

  ABSTRACT. In this paper the results of studying of relationship of space weather to a condition of cardiovascular system at high latitudes are presented. The study has been carried out by the Yakutsk team within the framework of Russian-Ukrainian "Geliomed" project. In the paper the data of call for the medical care in Yakutsk, and also experiments on diagnostics of a condition of cardiovascular system of volunteer groups in the subauroral (Yakutsk) and auroral (Tixie) zones using method of cardiography are used.

  KEY WORDS: Space weather, solar wind, interplanetary magnetic field, solar electromagnetic disturbance, geomagnetic disturbance, T-wave symmetry coefficient of the electrocardiogram.

  УДК 551.521.6 Самсонов С.Н.

  Інститут космофізичних досліджень і аерономії ім. Ю.Г. Шафера СО РАН, Якутськ

  КОСМІЧНА ПОГОДА І СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ В авроральной І субавроральной ЗОНАХ

  АНОТАЦІЯ. У цій роботі подаються результати вивчення зв'язку космічної погоди зі станом серцево-судинної системи в високих широтах. Дане дослідження проводилося якутської групою в рамках виконання російсько-українського проекту «Геліомед»

  (Http://geliomed.immsp.kiev.ua). В роботі використовувалися дані швидкої допомоги м Якутська, а також експерименти з діагностики стану серцево-судинної системи груп добровольців в субавро-ральной (Якутськ) і авроральной (Тіксі) зонах методом кардиографии.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА: Космічна погода, сонячний вітер, міжпланетне магнітне поле, сонячне електромагнітне обурення, геомагнітна обуреність, коефіцієнт симетрії Т-зубця електрокардіограми, серцево-судинна система людини.

  РЕЗУЛЬТАТИ

  1. Аналіз даних швидкої медичної допомоги г.Якутска показав [Самсонов та ін., 2005]:

  - поблизу 11-річного максимуму сонячної активності (1992р.) число викликів швидкої допомоги до хворих із серцево-судинними захворюваннями найбільше число викликів спостерігається в осінній і весняний періоди, тобто в ті періоди, коли спостерігається найбільша геофізична возму-щенность;

  - поблизу 11-річного максимуму сонячної активності (1992р.) число викликів швидкої допомоги до хворих із серцево-судинними захворюваннями в 1,5 - 1,8 рази перевищує число викликів в рік поблизу мінімуму сонячної активності (1998р.);

  - ризик розвитку ІМ у жінок старше 50 років в кілька разів перевищує такий у чоловіків у віці 50 і вище років. Чоловіки ж більш лабільні

  і схильні до ризику розвитку ІХС та ускладнень у віці до 50 років. Після 50 років у чоловіків відбувається зниження чутливості до геофізичних збурень, швидше за все обумовленої стабілізацією адаптивних процесів організму за рахунок формування стійкості до зовнішніх чинників. У той же час, жінки більш чутливі до геофізичних збурень після 50 і старше років, в період менопаузи, який супроводжується дефіцитом естрогенів за рахунок природного згасання функції яєчників.

  - результати статистичного аналізу динаміки звернень пацієнтів за медичною допомогою з приводу гіпертонічної хвороби (ГБ), гіпертонічний криз (ГК) і хворих, які перебувають на диспансерному обліку (Д-облік), в рік поблизу 11-річного максимуму сонячної збуреності показують чітку реакцію хворих на

  Since 1999 ISSN 2226-7425

  Журнал наукових статей «Здоров'я та освіта вXXI столітті» (Серія медицина), 2012 том 14 [1]

  геомагнітне обурення. Виявлено, що в розподілі звернень пацієнтів з приводу серцево-судинних захворювань присутні два максимуми, один з яких збігається з обуренням на Сонце, а другий відстає на 2-4 доби від геомагнітного збурення. У рік поблизу мінімуму сонячної збуреності реакція хворих на магнітні збурення виражена подібним чином, але менш чітко.

  - наявність подвійного відгуку в загостренні серцево-судинних захворюваннях людини у відповідь на одиничне обурення на Сонце (геомагнітне обурення зазвичай викликається сонячним обуренням) дозволяє пояснити низькі значення коефіцієнта кореляції, одержувані при проведенні прямої кореляції між одним з показників космічної погоди і числом загострення серцево-судинних захворювань.

  - аналіз індивідуального події динаміки звернень пацієнтів за медичною допомогою з приводу ІМ і ГПМК під час дуже потужного геофізичного обурення 29 жовтня 2003 р показав наявність такого ж, як і для ГБ, ГК і Д-обліку, подвійного відгуку. Але, крім цих двох максимумів, при інфаркті міокарда () ІМ) і гострому порушенні мозкового кровообігу (ГПМК) був виявлений ще один максимум, що спостерігається безпосередньо під час максимального значення геофізичного обурення, що перевищує в 7-8 разів звичайний незбурених рівень. Відмінність реакції хворих з різними серцево-судинними захворюваннями на геліогеофі-тному обуреність, можливо, свідчить про різний відгуку хворих з відмінними серцево-судинними захворюваннями на геліогеофізичної обурення.

  2. Аналіз спектральних характеристик параметрів космічної погоди і серцево-судинних захворювань показав [Самсонов та ін., 2005 (2)], що в динаміці звернення до швидкої допомоги хворих з серцево-судинною патологією спостерігається ритмічність з періодом 30-32 діб, що збігається з ритмічністю в параметрах космічної погоди. Період ритмічності не залежить від фази 11-річного циклу сонячної активності, але більш чітко проявляється в роки високої збуреності.

  3. Дослідження зв'язку електромагнітних збурень на Сонце з числом загострення серцево-судинних захворювань дозволило виявити, що динаміка зміни сонячного електромагнітного випромінювання (радіовипромінювання і

  рентгенівське випромінювання Сонця) збігається в цілому з динамікою зміни звернення хворих з серцево-судинною патологією в медичні установи [Самсонов та ін., 2008].

  4. Порівняння динаміки метеопараметров, а

  також їх спектральних характеристик з подібними характеристиками серцево-судинних

  захворювань і дозволило [Самсонов, 2010]:

  - виявити, що в швидкості вітру, у відносній вологості повітря, температурі і тиску на рівні станції спостерігаються максимальні амплітуди параметра під час обурення на Сонце і через 2-4 доби після геофізичного обурення. Така ж динаміка змін спостерігається в числі викликів швидкої допомоги, а також в параметрах космічної погоди;

  - показати, що в розглянутих параметр, також як в компонентах космічної погоди і в динаміці звернення хворих з приводу серцево-судинних захворювань, виявлена ​​29-32 добова періодичність.

  5. Порівняння відгуку серцево-судинної системи людини на зміни геомагнітної збуреності і метеопараметров на значно рознесених по довготі станціях спостереження дозволило [Самсонов та ін. 2009]:

  - виявити тимчасове збіг екстремумів варіацій коефіцієнта симетрії Т-зубця (КСТ) електрокардіограми без збереження співвідношення амплітуд з варіаціями параметрів космічної погоди (Кр-індексом, модулем повного вектора міжпланетного магнітного поля, швидкістю і динамічним тиском сонячного вітру) та частковий збіг з метеопараметров (вологість, температура, швидкість вітру і тиск);

  - зрозуміти, що наявність одночасних подоб-

  них варіацій КСТ (про можливість застосування КСТ для оцінки стану серцево-судинної системи людини і про роботу комплексу Фазаграф (експрес-кардіограф) зазначалося в роботах [Файн-Зильберг, 1998; Вишневський та ін., 2007; 2009]) на широко рознесених спостережних пунктах (Якутськ, Київ, Сімферополь), які збігаються з варіаціями різних параметрів космічної погоди, вказує на зв'язок космічної погоди з функціональним станом серцево-

  судинної системи людини.

  6. Зіставлення реакції серцево-судинної системи людини в авроральной і субавроральной зонах на зміну параметрів космічної погоди і метеопараметров показало:

  - стійке тимчасове збіг екстремумів в варіаціях геомагнітної збуреності і КСТ (характеризує стан серцево-судинної системи) половини добровольців, які беруть участь в експерименті в Якутську, при низьких значеннях рівня геомагнітної збуреності. При цьому в Тіксі присутнє частковий збіг екстремумів в варіаціях геомагнітної збуреності і КСТ добровольців, які беруть участь в експерименті.

  - частковий збіг варіацій метеопараметров в Якутську (субавроральной зона) і в Тіксі (авроральной зона) зі змінами КСТ добровольців в цих зонах.

  Робота виконана за часткової фінансової підтримки РФФД (гранти 12-05-98522-р_восток_а і 12-02-98508-р_восток_а).

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Вишневський В.В., рагульський М.В., Самсонов С.Н. "Телекомунікаційні технології в організації наукових експериментів" // Технології живих систем, М .: Изд. «Радіотехніка». №4. С.55-62. 2007.

  2. Вишневський В.В., рагульський М.В., Самсонов С.Н. Застосування проекту «Геліомед» для вивчення впливу космічної погоди на серцево-судинну систему людини // Вісник нових медичних технологій. Т.ХУ1. №1. С.241-242. 2009.

  3. Самсонов С.Н., Петрова П.Г., Соколов В.Д., Стрекаловского А.А., Макаров Г.О., Іванов К.І. Геліогеофізичної обуреність і загострення серцево-судинних захворювань // Журнал неврології і психіатрії ім. С. С. Корсакова. Інсульт. №14. С.18-22. 2005.

  4. Самсонов С.Н., Кримський Г.Ф., Петрова П.Г., Стрекаловского А.А. Геліогеофізичних фактори і серцево-судинні захворювання // Журнал проблем еволюції відкритих систем. Вип. 7. Т.1. С.114-121. Алмати. 2005 (2) г.

  5. Самсонов С.Н., Петрова П.Г., Стрекаловского А.А., Маникін В.І., Томський М.І., Алексєєв Р.З. Зв'язок сонячних і геофізичних збурень з серцево-судинними захворюваннями // Наука і освіта. №2 (50). С.50-55. 2008.

  6. Самсонов С.Н., Маникін В.І., Скрябін Н.Г., Кримський Г.Ф., Петрова П.Г., Вишневський В.В., Григор'єв П.Є., Подладчикова Т.Н., рагульський М.В. Вплив геомагнітної збуреності на стан серцево-судинної системи людини // Вісник нових медичних технологій. Т.ХУ1. №1. С.246-248. 2009.

  7. Самсонов С.Н. Глава 3. Параметри космічної погоди і стан серцево-судинної системи людини: групові та популяційні ефекти. В кн: біотропного вплив космічної погоди. Під ред. М.В.Рагульской. Москва, Київ - СПБ, ВВМ, с.312. 2010.

  8. Файнзильберг Л.С. Інформаційна технологія для діагностики функціонального стану оператора / / Керуючі системи та машини. N

  4. С.40-45. 1998.


  Ключові слова: КОСМІЧНА ПОГОДА /СОНЯЧНИЙ ВІТЕР /Міжпланетного магнітного ПОЛЕ /СОНЯЧНЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ОБУРЕННЯ /геомагнітних збурень /КОЕФІЦІЄНТ СИМЕТРІЇ Т-ЗУБЦЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ /Серцево-судинна система ЛЮДИНИ /SPACE WEATHER /SOLAR WIND /INTERPLANETARY MAGNETIC FIELD /SOLAR ELECTROMAGNETIC DISTURBANCE /GEOMAGNETIC DISTURBANCE /T-WAVE SYMMETRY COEFFICIENT OF THE ELECTROCARDIOGRAM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити