Розглядається інформаційна модель корпоративної системи синхронного телемедичного консультування на мові UML, показані основні аспекти даної системи. Розроблено реалізація моделі інформаційна система «Телеконсіс».

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Фролов Сергій Володимирович, Лядов Максим Олексійович, Султан Г. фарі


CORPORATE SYSTEM FOR SYNCHRONOUS TELEMEDICAL CONSULTING

Information model of corporate system for synchronous telemedical consulting is considered on the language UML, basic aspects of this system are shown. Implementation of the model was developed. It is the information system «Teleconsys».


Область наук:
 • Комп'ютер та інформатика
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'Корпоративна система синхронного телемедичного консультування'

  Текст наукової роботи на тему «Корпоративна система синхронного телемедичного консультування»

  ?Котова Олена Євгенівна

  Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет <^ ЦІ ». E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  197101, г. Санкт-Петербург, вул. Проф. Попова, 5.

  Тел .: 88122343798.

  Kotova Elena Evgenjevna

  Saint Petersburg State University LETT.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  5, Prof. Popov street, Saint Petersburg, 197101, Russia.

  Phone: +78122343798.

  УДК 004.77

  C.B. Фролов, MA. Лядов, Султан Г. фарі

  КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА СИНХРОННОГО телемедичних

  КОНСУЛЬТУВАННЯ

  Розглядається інформаційна модель корпоративної системи синхронного телемедичного консультування на мові UML, показані основні аспекти даної системи. Розроблено реалізація моделі - інформаційна система «Телеконсіс».

  Телемедицина; автоматизація; інформаційні системи; моделювання.

  S.V. Frolov, M.A. Lyadov, Sultan G. Farea CORPORATE SYSTEM FOR SYNCHRONOUS TELEMEDICAL

  CONSULTING

  Information model of corporate system for synchronous telemedical consulting is considered on the language UML, basic aspects of this system are shown. Implementation of the model was developed. It is the information system «Teleconsys».

  Telemedicine; automation; information systems; modeling.

  Вступ. Співробітники корпорацій, заводів, установ і відомств потребують медичному обслуговуванні. Є приклади присутності лікувально-профілактичних установ (ЛПУ) для обслуговування працівників дер-,. -льон договорів на медичне обслуговування працівників (соціальний пакет) з державними і приватними медичними центрами.

  Напружений ритм роботи, а також територіальна роз'єднаність ускладнюють використання медичної допомоги, яку сплачує корпорація. Для підвищення якості медичного обслуговування та його економічної ефективності необхідно створити нову систему медичного обслуговування, максимально повно використовує можливості інформаційних технологій.

  В даний час на кафедрі «Біомедична техніка» Тамбовського державного технічного університету (ТДТУ) створений і функціонує теле- (), -зація моделі корпоративної системи телемедичного консультування «Телеконсіс» [1]. Дана система впроваджується в ТДТУ і служить для наближення медичної допомоги до співробітником ТДТУ за допомогою інформаційно. -ціонная модель корпоративної системи синхронного телемедичного консуль-

  вання у вигляді діаграм мови UML (Unified Modeling Language - уніфікована мова моделювання).

  Що є що в системі телемедичного консультування. Теле медичне консультування між лікарем і пацієнтом аналогічно звичайному медичному прийому пацієнта. Відмінність полягає в тому, що пацієнт не приходить на прийом до лікаря, а зв'язується з ним за допомогою мережі передачі даних. Зокрема, для цієї мети найбільш прийнятним є використання мережі Інтернет, оскільки надається швидкість з'єднання переважною більшістю провайдерів задовольняє вимогам проведення відеоконференц-зв'язку, яка вже можлива на прийнятній якості при швидкості з'єднання 256 Кбіт / с.

  Телемедичні консультації за способом проведення можна розділити на синхронні і асинхронні. В даному випадку термін «синхронний» має на увазі можливість проведення телемедичної консультації між лікарем і пацієнтом в режимі реального часу по мережі за допомогою відеозв'язку. При асинхронної телемедичної консультації спілкування між лікарем і пацієнтом проводиться в письмовому вигляді аналогічно листуванні по електронній пошті.

  Діаграма класів показують набір статичних, декларативних елементом. -, -ти і операції, будучи будівельними блоками будь-об'єктно-орієнтованої системи [2].

  На рис. 1 показана діаграма класів, що беруть участь в системі організацій і .

  Як видно з діаграми, в системі «Телеконсіс» беруть участь три організації: ЛПУ, клієнт ЛПУ і телемедичний центр (ТМЦ), в яких працюють зі,. клієнт ЛПУ, тобто корпорація, співробітники якої будуть консультуватися з лікарями відповідного ЛПУ. Між клієнтом ЛПУ і ЛПУ оформляється договір на медичне обслуговування співробітників. Прикладом цього є медичне обслуговування співробітників і студентів ТДТУ ЛПУ «Поліклініка № 6»,

  «».

  Для того щоб зрозуміти, яка роль кожного з учасників системи, розглянемо діаграму прецедентів (рис. 2).

  На рис. 3 показана діаграма класів документів, що циркулюють в системі.

  Основним документом в системі «Телеконсіс» є медична запис, яка згідно з визначеннями ГОСТ Р 52636-2006 є електронної персональної медичної записом, - електронний аналог звичайної паперової,. для простоти буде використовуватися термін "медична запис". Медична запис оформляється лікарем після проведення кожної консультації, як очної, коли пацієнт приходить на прийом до лікаря, так і віддаленої.

  Реалізація електронної форми медичної записи представлена ​​на рис. 4.

  "2010".

  Для пацієнта основним документом, з яким йому доводиться працювати, є заявка на консультацію. При створенні заявки на консультацію пацієнт вибирає необхідного лікаря. Після цього пацієнтові необхідно вибрати вільний час з розкладу лікаря для консультації і зарезервувати його. більш

  . 5.

  Мал. 1. Діаграма класів організацій і їх співробітників

  Мал. 2. Діаграма прецедентів системи «Телеконсіс»

  Заявка на консультацію

  El / Ufrflufg

  + Причина звернений і я Text В Operations Надіслати Прикріпити файл Зберегти • Ctessitiers l.oterfaces

  посилається

  1

  встановлює

  Розклад лікаря В Attribute? + Так ту: Integer + Мій Брач: Брач ​​В Operations + Показати день + Показати тиждень + Зберегти шаблон Осередок часу 3 Attributes + Час началаТіте + Час окончаніяТіте + Мій пацієнт: Пацієнт ваегвііш Classifiers interfaces

  Classifiers Interfaces + о. *

  + 1 + Містить 1

  0. * Інтервал часу 3 Attributes + Час початку: Т1те

  Містить + + Час закінчення: Т1те + flaTa: Date + Мій Лікар: Лікар Operations Classifiers Interfaces

  документ

  El Attribute

  + Дата створення ^ ate + Мій Лікар: Лікар | + | Мій Пацієнт: Паціен + HoMep: lnteger El Operations + Видалити

  | Osssifiets Interfaces

  Медичний файл

  У Attributes Pa3Mep: lnteger CocTOHHHe: String Тип файлу; String

  У Dceisthfis

  + Завантажити на сервер

  Ctssstfiefs

  Interfaces

  о .;

  містить

  0..1

  медична запис

  Аллергоанамнез Text Анамнез жізніТех!

  Анамнез заболеваніяТех *

  Дані параклінічних методів дослідження Text ДіагнозТех!

  ЖалобиТех *

  Справжнє CQCTOflHweText Примітки: Тих<

  РекомендацііТех!

  !+ Сімейний анамнез: Тех1! + Соціальні захворювання: Тих (

  У Oeetstions

  + Остаточний варіант + Прикріпити файл + Зберегти

  Ctassifiers

  Interfaces

  Мал. 3. Діаграма класів документів, що циркулюють в системі

  Мал. 4. Форма редагування медичної записи пацієнта

  Мал. 5. Діаграма послідовності бронювання часу пацієнтом

  Способи проведення телемедичного консультування. Телемедичне консультування досить широко застосовується в усьому світі, в тому числі і в Росії. Найпростішим і найбільш поширеним варіантом є використання звичайної електронної пошти та засобів інтернет-телефонії, наприклад безкоштовної системи Бкуре. Алгоритм проведення телемедичної консультації представлений на діаграмі діяльності (рис. 6).

  Як видно з даної діаграми, алгоритм подібного телеконсультування,, -чество і швидкодія подібної системи, що в першу чергу пов'язано з відсутністю єдиної бази даних (БД) і клієнтського інтерфейсу в даній системі.

  Мал. 6. Діаграма діяльності проведення найпростішої телемедичної консультації з використанням електронної пошти

  Незважаючи на простоту алгоритму, насправді все йде набагато . ,

  , «

  »,

  якомога ширші дані по його історії хвороби, то пацієнту кожен раз при подачі заявки на телеконсультацію необхідно збирати досить великий обсяг даних.

  Рішенням даної проблеми є використання АІС «Телеконсіс», яка призначена для технічної організації телемедичного консультування співробітників корпорацій і являє собою електронний медичний архів з можливістю двостороннього відеозв'язку між пацієнтом і лікарем. Програмне забезпечення «Телеконсіс 2010» являє собою клієнт-серверний додаток для пацієнта, лікаря і адміністратора системи. Це програмне забезпечення розроблене в середовищі CodeGear C ++ Builder 2007, з використанням механізму BDE (Borland Database Engine) для зв'язку з БД [3]. Інструмент C ++

  Builder 2007 входить до складу середовища розробки CodeGear RAD Studio 2007, яка має потужні засоби побудови UML-діаграм.

  В АІС «Телеконсіс» використовується єдина база даних (СКБД MySQL версії 5). Алгоритм проведення телемедичної консультації між лікарем і пацієнтом в розробленій системі представлений на діаграмі взаємодії (рис. 7).

  Мал. 7. Діаграма діяльності проведення телемедичної консультації

  в АІС «Телеконсіс»

  Як видно з даної діаграми, всі дані, що циркулюють в системі, записуються в єдину БД. Зробимо оцінку ефективності г | проведення телемедичних консультацій в АІС «Телеконсіс» в порівнянні з простою системою телеконсультування (прототип) за формулою

  п = -,

  ^ 1

  де г1 - час обробки даних користувачем прототипу;

  (2 - час обробки даних користувачем АІС «Телеконсіс».

  Формула розрахунку робочого часу:

  г ^ '1 I'

  10

  де 10 - одиниця даних, байт;

  г0 - час обробки користувачем одиниці даних 10, с;

  I - масив даних, байт.

  ,

  даних в системах АІС «Телеконсіс» і прототипу:

  п _ ^ 2 _ * о121 про _? г.

  т т т '

  ^ 1? 0? Х ^ о? 1

  де 11 - масив даних прототипу, байт.

  12 - масив даних АІС «Телеконсіс», байт.

  Формула розрахунку масиву даних прототипу:

  1Х = М 'до,

  де М - основна інформаційна структура - медична запис пацієнта, додається при проведенні кожної консультації; до - .

  Для інновації розрахунок надмірності даних ділиться на два етапи.

  1. При до < І, де N - кількість можливих пацієнтів. В цьому випадку для кожного нового пацієнта при проведенні кожної нової консультації створюється

  М.

  2. При до > N. В цьому випадку при проведенні кожної нової консультації немає

  М,

  базі даних на сервері.

  У цьому випадку формула для розрахунку надмірності даних інновації приймає наступний вигляд:

  _ ГМ 'до, до < І,

  2 _ [М 'N, до > N.

  Отже, формула розрахунку ефективності ц (рис. 8) також поділяється на дві частини:

  М 'до

  П =

  М | до

  = 1, к < N,

  М | N N, АГ

  -------= -, до > N.

  М | до до

  = Yt, = VI,

  ON до

  Мал. 8. Залежність відносини часу обробки даних користувачем АІС «Телеконсіс» і прототипу від кількості консультацій

  Таким чином, можна зробити висновок, що ставлення часу обробки даних користувачем АІС «Телеконсіс» до прототипу дорівнює одиниці на початковому етапі роботи, коли кількість проведених консультацій не перевищує ко,,, консультацій вище кількості пацієнтів.

  Висновок. Проведене моделювання до орпоратівной системи синхронного телемедичного консультування з використанням мови UML дозволило створити єдиний інформаційний простір для роботи кінцевих користувачів - учасників системи телемедичного консультування, а також полегшити процес розробки програмного забезпечення. Представлена ​​інформаційна модель наочно демонструє значне підвищення швидкодії системи завдяки використанню клієнт-серверних технологій для автоматизації процесу проведення телемедичного консультування.

  Розроблена система дозволяє співробітникам організацій, не відриваючись від робочого процесу, отримувати медичну допомогу на відстані. Подібне нововведення дозволить скоротити кількість відгулів і лікарняних, що в свою чергу позначиться на якості роботи підприємства в цілому.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Mischenko S., Frolov S., Podolskii V., Frolova M. Telemedical Centre in Tambov State Technical University at the Heart of the Regional Telemedical Net // Abstract Book 13th World Congress "Internet in Medicine" - MedNet 2008. - St .-Petersburg, 2008. - P. 30.

  2. Бабич О.В. UML: Перше знайомство: Посібник для підготовки до здачі тесту UM0-100 (OMG Certified UML Professional Fundamental): Навчальний посібник. - М .: Інтернет-університет інформаційних технологій; БИНОМ. Лабораторія знань, 2008. - С. 35-37.

  3. . ., . . -

  // , -

  теми і комплекси. - Рязань: РГРТУ, 2009. - С. 281-295.

  Фролов Сергій Володимирович

  Г осударственного освітня установа вищої професійної освіти «Тамбовський державний технічний університет».

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  392000, г. Тамбов, вул. Базарна, 103, кв. 8.

  Тел. 89204817586. '

  Лядов Максим Олексійович E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  392000, г. Тамбов, вул. Мічурінська, 112 Д, кв. 206.

  Тел. 89107529594. "

  .

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  392000,. ,. , 36, 2,. 213.

  .: 89050474067.

  Frolov Sergej Vladimirovich

  State-Owned Educational Establishment of Higher Vocational Education "Tambov State Technical University".

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  8, 103, Bazarnaya street, Tambov, 392000, Russia.

  Phone: +79204817586.

  Lyadov Maxim Alexeevich

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  206, 112D, Michurinskaya street, Tambov, 392000, Russia.

  Phone: +79107529594.

  Farea G. Sultan

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Room 213, dormitory 2, 36, Nikiforovskaya street, Tambov, 392000, Russia.

  Phone: +79050474067.

  УДК 004.92: 004.94

  K.A. Шаропін, OX. Берестнєва, BA. Воловоденко, O.B. Марухін

  ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ ДАНИХ НА БАЗІ ПАКЕТУ

  NOVOSPARK *

  Потужним засобом аналізу інформації є інтерактивні засоби модифікації графічних уявлень. В роботі представлені різні підходи до візуалізації результатів експериментальних досліджень. Наведено приклади розв'язання прикладних задач з використанням NovoSpark Visualizer.

  ; ; -

  .

  K.A. Sharopin, O.G. Berestneva, V.A. Volovodenko, O.V. Maruhina

  VISUALIZATION OF THE MEDICAL DATA ON THE BASIS OF PACKAGE

  NOVOSPARK

  A powerful tool for analyzing information are interactive tools update graphic representations. The paper presents different approaches to visualize the results of experimental studies. Examples of solutions of applied problems using NovoSpark Visualizer.

  Methods of visualization; the multivariate data; representation of the information as graphic images.

  * Робота частково підтримана грантом РФФД (проект № 08-06-00313а). 242


  Ключові слова: ТЕЛЕМЕДИЦИНА / АВТОМАТИЗАЦІЯ / ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ / МОДЕЛЮВАННЯ / TELEMEDICINE / AUTOMATION / INFORMATION SYSTEMS / MODELING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити