У даній статті представлені дані, які були отримані в результаті додавання в повнораціонний комбікорм мулової кормової добавки (ІКД) курчатам-бройлерам кросу Кобб-500.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Юріна Наталія Олександрівна, Данилова Олександра Олександрівна, Власов Артем Борисович, Лабутина Наталія Денисівна, Хорін Борис Володимирович


FODDER INGREDIENT FOR POULTRY

This pater presents the data that was obtained as a result of the addition of silt feed additives (SFA) to the complete feed for broiler chickens of the Cobb-500 cross.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Збірник наукових праць Краснодарського наукового центру по зоотехнії і ветеринарії

  Наукова стаття на тему 'КОРМОВОЇ інгредієнти для ПТАХІВНИЦТВА'

  Текст наукової роботи на тему «КОРМОВОЇ інгредієнти для ПТАХІВНИЦТВА»

  ?DOI: 10.34617 / pqs5-3553 УДК 636.5.087.7

  КОРМОВОЇ інгредієнти для ПТАХІВНИЦТВА FODDER INGREDIENT FOR POULTRY

  Юріна Наталія Александровна1, д-р с.-г. наук Данилова Олександра Александровна1 Власов Артем Борісовіч1, канд. с.-г. наук Лабутина Наталія Денісовна1 Хорін Борис Владіміровіч2,

  1ФГБНУ «Краснодарський науковий центр по зоотехнії

  і ветеринарії », м Краснодар, Російська Федерація

  2ООО «Агрокон» м Краснодар Російська Федерація

  Yurina Nataliya Aleksandrovna1, Dr. Agr. Sc.

  Danilova Aleksandra Aleksandrovna1

  Vlasov Artem Borisovich1, PhD. Agr.

  Labutina Nataliya Denisovna1

  Horin Boris Vladimirovich2

  1Krasnodar Research Centre for Animal Husbandry

  and Veterinary Medicine, Krasnodar, Russian Federation

  2LLC Agrokon, Krasnodar, Russian Federation

  Анотація: у даній статті представлені дані, які були отримані в результаті додавання в повнораціонний комбікорм мулової кормової добавки (ІКД) курчатам-бройлерам кросу Кобб-500.

  Ключові слова: курчата-бройлери; иловая кормова добавка; валовий приріст; жива маса; витрати кормів.

  Abstract: this pater presents the data that was obtained as a result of the addition of silt feed additives (SFA) to the complete feed for broiler chickens of the Cobb-500 cross.

  Key words: broiler chickens; silt feed additive; gross gain; live weight; feed costs

  На сьогоднішній день інтенсивно ведеться пошук нетрадиційних і доступних кормових засобів, які дозволять збільшити продуктивність птиці і здешевити виробництво про-

  продукції, так як попит на продукцію птахівництва все більше збільшується [3].

  Степові водойми Краснодарського краю сильно замулені, що негативно позначається на стані даних водойм. Але донні поклади можливо успішно використовувати в якості сировини для виготовлення кормових засобів для сільськогосподарських тварин.

  Експерименти по застосуванню мулових відкладень водойм інших регіонів Росії в якості кормового кошти мають позитивні результати [3, 4].

  Мета досліджень полягала у вивченні впливу згодовування мулової кормової добавки (ІКД) в різних концентраціях на продуктивність курчат-бройлерів кросу Кобб-500.

  Методика. Згідно «Методичних рекомендацій щодо проведення наукових досліджень з годівлі сільськогосподарських птахів» (2004) [1], проведено науковий досвід щодо визначення оптимального дозування введення ІКД в раціонах для курчат-бройлерів на птахофабриці «Кавказ» Дінського району Краснодарського краю.

  Иловая кормова добавка (ІКД) створена на основі донних опадів степових водойм Краснодарського краю, мінералізація яких становить 6,5 г / кг, вміст кальцію - 29,7 г / кг, макроелементів - від 1,04 до 25,8 г / кг, мікроелементів - від 0,03 до 0,7 г / кг. Реакція середовища від нейтральної до слаболужної.

  Методом пар-аналогів було відібрано три групи курчат-бройлерів кросу Кобб-500, що містяться в клітинних батареях. Мікроклімат приміщення, фронт годівлі та напування відповідали рекомендованим параметрам. Дослід тривав 42 дні.

  Враховувалися такі показники, як збереженість птиці (шляхом перерахунку від початкового поголів'я,%); жива маса птиці (шляхом індивідуального зважування за періодами вирощування); споживання кормів (зважуванням залишків корму).

  Отриманий цифровий матеріал обробляли біометричним методом варіаційної статистики [2].

  Схема науково-господарського досвіду була наступна (п = 50): перша (контрольна) група отримувала повнораціонний

  комбікорм (ПК), друга - ПК + 0,75% по масі корму ІКД, третя - ПК +1,5% по масі корму ІКД.

  Комбікорми для курчат-бройлерів були збалансовані відповідно до деталізованими нормами годівлі. Це дозволяє нам стверджувати, що дослідження проведені на хорошому зоотехнічному тлі, необхідному для проведення сучасних експериментів з вивчення ефективності кормів і кормових засобів.

  Результати досліджень та їх обговорення. В результаті науково-господарського досвіду було встановлено, що найбільш висока збереженість поголів'я була в дослідних групах -96,0%, в порівнянні з контролем - 88,0%.

  На 7 день вирощування жива маса курчат достовірно збільшилася в другій і третій групі на 9,8 (Р<0,001) і 2,8 (Р<0,001)%.

  На 14 добу проведення науково-господарського досвіду жива маса курчат-бройлерів у другій групі збільшилася на 2,8% (Р<0,05), а третій - на 5,3% (Р<0,01).

  Можливо, збільшення живої маси курчат в першій половині досвіду говорить про те, що застосування ІКД як компонент корму дає хороший старт для зростання молодняка за рахунок біологічно активних речовин, що містяться в даному сировину.

  До 28 дня вирощування відзначена тенденція до підвищення живої маси третьої дослідної групи на 1,2%. У другій дослідній групі прирости живої маси були недостовірно нижче на 0,6%. На 35-й день експерименту в третій групі також проглядається динаміка збільшення живої маси на 1,3% щодо контролю, а в другій - недостовірне зниження на 0,5%.

  Валовий приріст за весь досвідчений період в контрольній групі досяг 1932,6 г; у другій групі - 1964,7 г і в третій 1969,8 г.

  Середньодобовий приріст у контрольній групі за весь досвідчений період склав 46,0 г, у другій дослідній - 46,8 г, або вище контрольного показника на 1,7%, в третій дослідній -46,9 г, або вище на 2,0% . Отже, ІКД можливо при-

  змінювати як кормового компонента, так як він позитивно впливає на прирости живої маси птиці.

  За весь обліковий період курчата спожили 3,64; 3,67 і 3,68 кг корму згідно групам, проте витрати на 1 кг приросту живої маси склали в обох дослідних групах 1,87 кг, що на 0,5% нижче контрольного значення.

  Висновки. В результаті застосування мулової кормової добавки (ІКД) вдалося збільшити валовий приріст живої маси на 1,7-2,0% при зниженні витрат кормів на 1 кг приросту на 0,5%.

  Таким чином, мулову кормову добавку (ІКД) можливо розглядати в якості кормового компонента, але необхідно в подальшому розробити комплексну кормову добавку, яка буде частково або повністю задовольняти потреби птиці в біологічно активних речовинах, мікроелементах і мікронутрієнтів.

  Список літератури

  1. Методика проведення наукових і виробничих досліджень з годівлі сільськогосподарської птиці / вни-ТИП; [Під заг. Ред. В.І. Фісінін]. - Сергієв Посад. - 2004. -33 з.

  2. Плохинський, Н.А. Керівництво по біометрії для зоотехніків / Н.А. Плохинський // М .: Колос. - 1969. - 256 с.

  3. Кузнецов, С.Г. Природні цеоліти в тваринництві та ветеринарії / С.Г. Кузнецов // Сільськогосподарська біологія. Серія Біологія тварин. - 1993. - № 6. - С. 284.

  4. Стяжкіна, А.А Забійні якості курчат-бройлерів при використанні нетрадиційних кормових добавок / А.А. Стяжкіна, О.П. Неверова, О.В Горелик // Аграрний вісник Уралу. - 2016. - № 9 (151). - С. 57-62.


  Ключові слова: Курчата-бройлери / Мулові КОРМОВА ДОБАВКА / Валовий ПРИРІСТ / ЖИВА МАСА / ВИТРАТИ КОРМІВ / BROILER CHICKENS / SILT FEED ADDITIVE / GROSS GAIN / LIVE WEIGHT / FEED COSTS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити