Проведено дослідження з вивчення якості процесів бродіння сінажної маси, збереження основних поживних речовин в сінажу з злаково-бобових травосумішей (Пшениця + вика, тритикале + вика) з Біоконсервант «Альбіт-корм» в лабораторних умовах. Кормову масу консервували з розрахунку 1 літр робочого розчину на 20 тонн сировини.

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Марченко Олександра Юріївна, Забашта Микола Миколайович, Головко Олена Миколаївна


Область наук:

 • Агробіотехнології

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Збірник наукових праць Краснодарського наукового центру по зоотехнії і ветеринарії


  Наукова стаття на тему 'Корми з злаково-бобових трав з використанням біоконсерванту «Альбіт-корм»'

  Текст наукової роботи на тему «Корми з злаково-бобових трав з використанням біоконсерванту« Альбіт-корм »»

  ?УДК 636.085.52: 633.31 / .37

  КОРМА зі злакових-бобових трав З ВИКОРИСТАННЯМ Біоконсервант «АЛЬБІТ-КОРМ» FEED FROM GRASS-LEGUME MIXTURES USING THE BIOPRESERVATIVE "ALBITE-FEED"

  Марченко Олександра Юріївна, Забашта Микола Миколайович, д.с.-г.н., Головко Олена Миколаївна, д.б.н.

  ФГБНУ СКНІІЖ, Російська Федерація, м Краснодар Marchenko Alexandra Yurievna, Junior researcher Zabashta Nikolay Nikolayevich, Dr. Agr. Sciences Golovko, Elena Nikolaevna, Dr. Sci. Biol.

  North-Caucasian Research Institute of Animal Husbandry, Russia, Krasnodar

  Анотація: проведено дослідження по вивченню якості процесів бродіння сінажної маси, збереження основних поживних речовин в сінажу з злаково-бобових травосумішей (пшениця + вика, тритикале + вика) з Біоконсервант «Альбіт-корм» в лабораторних умовах. Кормову масу консервували з розрахунку 1 літр робочого розчину на 20 тонн сировини.

  Ключові слова: злаково-бобові травосумішки; сінаж; кормова суміш; общесмешанние раціони (ВСР); енергетична і кормова цінність; обмінна енергія (ОЕ); біологічний консервант; лактобактерії; молочна кислота; кислотність; «Альбіт-корм».

  Abstract: studies on the quality of fermentation processes conservation of mass, conservation of essential nutrients in grass-legume mixtures (wheat + vetch, triticale + vetch) with the biopreservative "Albite-feed" in the laboratory. The forage was conserved at the rate of 1 litre of working solution 20 tons of raw materials.

  Key words: grass-legume mixtures; feed mix; obsecene rations (SRF); energy and feeding value; the exchange energy (OE);

  "Biovet-ferment"; biological preservative; Lactobacillus; lactic acid; acidity; "Albite-feed".

  Отримання сінажу з високим вмістом протеїну, обмінної енергії і високою безпекою їх багато в чому залежить від ефективності застосовуваних консервантів [1-5].

  З огляду на важливість і технологічність застосування біологічних консервантів при заготівлі об'ємистих кормів, дослідження в напрямку розробки та використання, нових Біоконсервант актуальні і являють певний науково-практичний інтерес.

  Методика. Наукові дослідження проводили в лабораторних умовах відділу токсикології та якості кормів СКНІІЖ. Вивчали якість бродіння в кормовій масі злаків-по-бобових сумішей вологістю 50-55% (пшениця + вика і три-Тікале + вика) в фазі вегетації колосіння злаків і 2-3 бобів вики воскової стиглості зерна, приготованих з Біоконсервант «Альбіт-корм ». Застосовувався він в рідкому вигляді з розрахунку 1 літр препарату на 20 тонн кормової маси. «Альбіт-корм» (лактобактеріальний) приготовлений на основі штаму бактерій Lactobacillus brevis BA-13. Штам має досить високу активність кислотоутворення.

  Всі дослідження проведені за такою схемою (табл. 1). Таблиця 1 Схема досвіду

  Варіанти Кормові культури Консервант

  Досвід 1 Пшениця + вика «Альбіт-корм»

  Досвід 2 Тритикале + вика «Альбіт-корм»

  Контроль Без консерванту в кожному досвіді

  Вологість пров'яленої маси перед консервуванням склала: пшениця + вика - 54,9%, тритикале + вика - 50,2%. Кормову Сінажний масу обробляли консервантом «Альбіт-корм» з розрахунку 1 літр на 20 тонн зеленої маси. Розкривали банки через 10 і 30 днів. Виконано всі дослідження відповідно до показників, зазначених у таблиці 2.

  Таблиця 2 Вивчення процесів бродіння і поживної цінності сінажу

  Кормові культури Розтин банок:

  Пшениця + вика Перед закладанням в банки

  Тритикале + вика

  Сінажу з вихідної сировини через 10 днів

  через 30 днів

  Результати досліджень та їх обговорення. Якість процесів бродіння в сінажної масі кормових культур багато в чому визначає збереження основних поживних речовин від вихідної кормової маси перед консервуванням і характеризує якість готового об'ємистого корми, яке істотно впливає на його поїдання, перетравність і, в кінцевому результаті, на продуктивність великої рогатої худоби.

  Процеси бродіння в сінажу з злаково-бобових травосумішей представлені в таблиці 3.

  Показники кислотності в контрольних варіантах до 30 дня змінилися незначно: з рН 5,92 у вихідній масі пшениці з викою до рН 5,36 до 30-го дня, а в досвіді - до рН 4,95. Відповідно, в контрольному варіанті тритикале з викою - з рН 6,18 (у вихідній масі) до 6,02 в 30 днів, а в контрольному варіанті, відповідно, з рН 6,18 - до 5,09. Ці дані доводять, що процес бродіння в досвіді протікав інтенсивніше.

  Однак по співвідношенню молочної кислоти до оцтової немає підстав говорити про переважне молочнокислом бродінні.

  Якщо після 10-ти днів витримки в контрольних і дослідних зразках сінажу обох травосмесей це співвідношення було в межах 2,8, то до 30 дня у дослідних зразках воно склало 2, 2: 1 в сенаже з пшениці з викою і 2, 6: 1 - з тритикале з викою.

  Таблиця 3 Показники процесів бродіння в сенаже з злаково-бобових травосумішей.

  показники

  Варіанти вологий рН Органічні кислоти

  досвіду, иссле- ність, молоч УКСу ма сума Ставлення:

  ментів образ-% -ва сная сля молочна:

  цов, через (днів) ная оцтова

  Пшениця + вика

  Вихідна 54,94 5,92

  маса

  Контрол 10 5,49 1,66 0,59 0,12 2,37 2,8: 1

  ьний 30 61,44 5,36 1,80 0,84 0,09 2,73 2,1: 1

  «Альбіт 10 5,09 1,88 0,62 0,03 2,53 3,0: 1

  -корм »30 4,95 1,61 0,73 0,07 2,41 2,2: 1

  Тритикале + вика

  вихідна 6,18

  маса

  Контрол 10 5,70 1,40 0,46 0,07 1,93 3,0: 1

  ьний 30 6,02 1,60 0,45 0,03 2,08 3,5: 1

  «Альбіт 10 5,03 1,65 0,59 0,03 2,27 2,8: 1

  -корм »30 5,09 1,64 0,62 0,07 2,33 2,6: 1

  Таким чином, при сенажірованіі злаково-бобових травосумішей використання біологічного

  лактобактеріального консерванту «Альбіт-корм» не сприяло поліпшенню умов для переважного молочнокислого бродіння.

  Аналізуючи показники щодо збереження поживних речовин в сінажу з злаково-бобових травосумішей (таблиця 4) слід зазначити, що в сенаже тритикале з викою процеси бродіння протікали без переваги молочнокислого бродіння, а використання біоконсерванту «Альбіт-корм» дозволило на 3-5% зменшити втрати основних поживних речовин, а каротину - майже в 3 рази, а в сенаже з пшениці з викою збереження каротину підвищилася майже в 2 рази.

  Таблиця 4 - Поживна цінність сінажу з злаково-бобових травосумішей через 30 днів (в 1 кг сухої речовини)

  Результат- Варіанти досвіду ± до вихідної

  Показники ная масі,%

  маса Конт- «Альб Конт« Аль

  люцер- роль ІТ роль біт-

  ни корм »корм»

  пшениця + вика

  Вологість,% 54,94 56,83 55,60 +3,4 +1,2

  Суху речовину,% 45,06 43,17 44,40 -4,2 -1,5

  Обмінна енергія, 11,18 9,72 9,89 -13,1 -11,5

  МДж

  Еке 1,12 0,97 0,99 -13,4 -11,6

  Сирий протеїн, г 16,94 14,52 15,29 -14,3 -9,7

  Сира клітковина, г 21,20 20,50 19,90 -3,3 -6,1

  Вміст каротину 47,0 16,0 36,0 -66,0 -34,4

  в натуральному кормі, мг / кг

  тритикале + вика

  Вологість,% 50,21 56,63 55,60 +12,8 +10,7

  Суху речовину,% 49,79 43,37 44,40 -12,9 -10,8

  Обмінна енергія, 10,42 8,7 8,85 -16,5 -15,1

  МДж

  Еке 1,04 0,87 0,89 -16,4 -15,1

  Сирий протеїн, г 13,35 11,06 11,28 -17,2 -15,5

  Сира клітковина, г 25,47 26,05 25,71 +2,3 +0,90

  Вміст каротину 42,0 13,0 32,0 -69,0 -23,8

  в натуральному кормі, мг / кг

  Висновки. У сенаже тритикале з викою процеси бродіння протікали без переваги молочнокислого бродіння, а використання біоконсерванту «Альбіт-корм» дозволило на 3 -5% зменшити втрати основних поживних речовин, а каротіна- майже в 3 рази, а в сенаже з пшениці з викою збереження каротину підвищилася майже в 2 рази.

  Список літератури

  1. Бондарєв, В.А. Збереження енергетичної поживності зеленої маси багаторічних бобових трав при силосуванні / В.А. Бондарєв, А.А. Анісімов А.А. // Зоотехнія, 2006. - № 6. - С. 21-22.

  2. Вулфорд, М. Силос: наука і технологія заготівлі / М. Вулфорд // Alltech. 2008. - 40 с.

  3. Глазов, А.Ф. Поживна цінність сінажу, приготованих з озимих злаково-бобових сумішей з використанням різних Біоконсервант / А.Ф. Глазов, М.М. Забашта, Е.Н. Головко та ін. // Збірник наукових праць північнокавказьких науково-дослідного інституту тваринництва. - 2015. - Т. 1. - № 4.- с.70-75.

  4. Забашта, М.М. Заготівля сінажу / М.М. Забашта, Е.Н. Головко // Збірник наукових праць ФГБОУ ВПО «Кубанський державний аграрний університет» КРІАН ДПО ФГБОУ ВПО Кубанський ГАУ. - Вип. 22 // Краснодар, 2013. -С. 47-48.

  5. Забашта, С.Н. Сінаж з злаково-бобових сумішей / С.М. Забашта, М.М. Забашта, Е.Н. Головко // Збірник наукових праць КРІАН ДПО ФГБОУ ВПО Кубанський ГАУ. - Краснодар. - 2015. -С.106-111.


  Ключові слова: Злакові-БОБОВІ травосумішах /сінажу /КОРМОВА СУМІШ /ОБЩЕСМЕШАННИЕ раціон (ВСР) /ЕНЕРГЕТИЧНА І КОРМОВА ЦІННІСТЬ /Обмінною енергією (ОЕ) /БІОЛОГІЧНИЙ консервантів /лактобактерій /МОЛОЧНА КИСЛОТА /КИСЛОТНІСТЬ /"АЛЬБІТ-КОРМ" /GRASS-LEGUME MIXTURES /FEED MIX /OBSECENE RATIONS (SRF) /ENERGY AND FEEDING VALUE /THE EXCHANGE ENERGY (OE) /"BIOVET-FERMENT" /BIOLOGICAL PRESERVATIVE /LACTOBACILLUS /LACTIC ACID /ACIDITY /"ALBITE-FEED"

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити