Розглянуто динаміку чисельності корінних нечисленних народів Півночі Якутії за переписами населення ХХ століття і складені карти їх розселення з використанням ГІС-технологій.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Філіппова Вікторія Вікторівна


Indigeneous people of the North in the Arctic area of ​​Yakutia: geo-informational research of the settlement in the

It is showed the dynamics of the number of the indigenous people of the North of Yakutia, according to the lists of the Population of the twentieth century and it was constructed the maps of the settlements with GIS technologies.


Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Арктика і Північ


  Наукова стаття на тему 'Корінні нечисленні народи Півночі в Арктичному просторі Якутії: геоінформаційне дослідження розселення в ХХ столітті'

  Текст наукової роботи на тему «Корінні нечисленні народи Півночі в Арктичному просторі Якутії: геоінформаційне дослідження розселення в ХХ столітті»

  ?УДК 061.1: 323.1 (= 1.571.56-81)

  Корінні нечисленні народи Півночі в арктичному просторі Якутії: геоінформаційне дослідження розселення в ХХ столітті

  © Філіппова Вікторія Вікторівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту гуманітарних досліджень та проблем нечисленних народів Півночі СО РАН. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Розглянуто динаміку чисельності корінних нечисленних народів Півночі Якутії за переписами населення ХХ століття і складені карти їх розселення з використанням ГІС-технологій.

  Ключові слова: корінні народи, ГІС-технології, Якутія.

  Indigeneous people of the North in the Arctic area of ​​Yakutia: geo-informational research of the settlement in the ХХ century

  © Fillipova Viktoria Viktorovna, Ph. D. in History, Senior Research Fellow of the Department of the Arctic Research of the Institute of the Humanities and the Indigenous Peoples of the North of the Siberian Branch of the RAS. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Abstract

  It is showed the dynamics of the number of the indigenous people of the North of Yakutia, according to the lists of the Population of the twentieth century and it was constructed the maps of the settlements with GIS technologies. Keywords: indigenous people, GIS technologies, Yakutia.

  В даній статті дано попередні результати проекту РГНФ № 11-01-12004в «Створення геоінформаційної системи« Розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії в першій половині ХХ століття ». Завданням даного проекту є вивчення географічних особливостей розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії за допомогою створення географічної інформаційної системи для цілей обгрунтування рішень щодо збереження та оптимізації традиційного природокористування корінного населення. Основним об'єктом розробляється ГІС виступає система розселення нечисленних народів Півночі Якутії, яка є основою збереження і розвитку їхнього традиційного природокористування. Створена ГІС допоможе у вирішенні земельних інтересів нечисленних народів Півночі, з одного боку, і промислових, транспортних відомств, з іншого. Дана ГІС дозволить також застосувати сучасні картографічні

  методи досліджень для виявлення закономірностей формування системи розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії в ХХ столітті і виявити зміни в ареалах їх розселення за досліджуваний період. Створена ГІС допоможе узгодити різні джерела інформації (статистичні, картографічні, історичні і т. П.) Для відтворення системи розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії в першій половині ХХ століття.

  В рамках даного проекту інструментарій геоінформаційного картографування дозволяє:

  -I- акумулювати відомості про розселення корінних нечисленних народів Півночі;

  -I- виявляти території розселення корінних нечисленних народів Півночі і аналізувати їх просторові зміни;

  -I- отримувати похідні синтетичні картографічні зображення, пов'язані з компонентними і інтегральними базами даних.

  Також геоінформаційне картографування може стати ефективним методом вивчення розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії, яке дозволить узгоджено, на єдиних методичних принципах, створювати різночасові тематичні (компонентні і інтегральні) карти-шари, а потім, застосовуючи оверлейні операції, отримувати похідні карти-шари, що показують якісно-кількісні зміни. З цього випливає, що геоінформаційне картографування підходить для вивчення динаміки територіального розміщення корінних нечисленних народів Півночі Якутії.

  На першому етапі геоінформаційного картографування динаміки розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії була розроблена структура ГІС, що складається з атрибутивних і просторових даних. Основними джерелами інформації для розробки атрибутивної бази даних є документи історичної статистики, архівні матеріали та опубліковані джерела; для просторових даних - растрові і векторні картографічні матеріали.

  Для ГІС-картографування розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії були обрані і створені общегеографические основи масштабу 1: 15000000 для карт розселення в розрізі улусів (районів) і 1: 2500000 для карт розселення на рівні населених пунктів. Вибір даних масштабів обумовлений тим, що вони традиційно використовуються для тематичного картографування всієї території Якутії. Саме в цих масштабах створені практично всі відкриті картографічні твори Якутії, що дозволяє зіставити представлені в них інформації.

  З використанням інформації, введеної в атрибутивні дані, на обраних загальгеографічних засадах створювалися різночасові тематичні шари розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії. Перед введенням в тематичний шар багато матеріалів піддавалися попередній обробці (приведення в масштаб, проекцію), а при необхідності - типологічної та графічної генералізації через надмірну детальності карти-джерела. Тематичні карти-шари створювалися як по попередньо відібраним картографічними матеріалами, зміст яких повністю або в значній мірі відповідає вимогам сьогодення проекту, так і на основі картографічного синтезу різнорідних матеріалів, зміст яких оригінально і не має аналогів.

  Динамічний підхід до дослідження просторового розміщення корінних нечисленних народів Півночі Якутії реалізується в перетворенні різнорідних і різночасових джерел інформації про розселення в однотипні геоізображенія, супроводжувані також однотипної атрибутивною інформацією, на певні часові зрізи (в нашому випадку - перепису населення) з подальшим їх поєднанням і картографічним аналізом.

  При виконанні геоінформаційного дослідження розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії в ХХ столітті дотримувалися наступні принципи:

  -I- використання єдиної одномасштабних цифровий загальногеографічної основи з шарами: гідрографічна мережа, рельєф, межі, населені пункти та ін .;

  -I- складання різночасових тематичних шарів (населені пункти; людність поселень; чисельність нечисленних етносів, національний склад і ін.);

  -I- застосування єдиних норм генералізації при створенні різночасових шарів по одній темі;

  -I- застосування єдиних кількісних заходів і якісних ознак при формалізації відомостей про об'єкти при занесенні їх в тематичні шари і базу даних;

  -I- використання для геоінформаційного картографування гранично широкого кола компетентних і достовірних джерел інформації (картографічних, статистичних, описово-текстових);

  -I- застосування логічно обґрунтованих, виразних, легкочитаємий і порівнянних графічних засобів (для точкових об'єктів - значків за формою, кольором і розміром; для полігонів - майданних знаків за якісними та кількісними колірним шкалами; для лінійних об'єктів - лінійних знаків за формою, кольором і розміром ).

  На основі перерахованих вище принципів і даних переписів населення 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 і 2010 років ми склали карти, що показують розселення всіх корінних нечисленних народів Півночі, що проживають на території Якутії, і їх окремих представників - евенків, Евен, юкагиров, чукчів і долган в масштабі 1: 15000000, приклади яких показані на малюнках 1 і 2.

  Малюнок 1. Розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії за даними переписів

  населення 1939 і 1989 років

  Малюнок 2. Розселення евенків в Якутії за даними переписів населення

  Основна мета цього проекту полягає в реконструкції розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії першої половини ХХ століття на рівні населених пунктів. Як джерела інформації для прив'язки населених пунктів проживання нечисленних народів Півночі Якутії на карті обрані різночасові картографічні твори, що представляють собою растрове картографічне забезпечення створюваної ГІС і первинні матеріали переписів населення 1927 і 1939 років, зібрані в Національному архіві Республіки Саха (Якутія), Державному архіві РФ , Російському державному архіві економіки.

  На основі синтезу зібраних архівних, статистичних та картографічних матеріалів реконструйовано розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії в першій половині ХХ століття у вигляді тематичної карти, виконаної в масштабі 1: 2500000 (рисунок 3).

  Малюнок 3. Поєднання реєстрового і векторного шарів для реконструкції розселення корінних нечисленних народів Півночі Якутії за переписом 1926-1927 років. Фрагмент карти масштабу 1: 2500000

  Розроблені в рамках проекту інформаційна система і серія створених тематичних карт можуть бути використані як дослідниками, які вивчають територію Якутії, так і дослідниками інших регіонів проживання корінних нечисленних народів Півночі.

  Рецензент - Ульяновський Віктор Іванович, доктор соціологічних наук, професор.


  Ключові слова: КОРІННІ НАРОДИ /ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ /ЯКУТІЯ /INDIGENOUS PEOPLE /GIS TECHNOLOGIES /YAKUTIA

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити