Досліджено кореляційні взаємозв'язки антропометричних характеристик і гормонального фону у дівчат з затримкою статевого розвитку і гіпопітуїтаризмом. Дівчата з порушеннями статевого розвитку мали показники основних антропометричних параметрів (довжини і маси тіла, обхвату грудної клітини) в межах 25-75-го центіля. Довжина тіла у дівчат, хворих гіпопітуїтаризмом нижче 3 центіля. У дівчат з затримкою статевого розвитку превалювала дисгармонія, обумовлена ​​надмірною масою тіла. Дефіцит маси тіла частіше реєструвався у дівчат з гіпопітуїтаризмом. Показана сильний зв'язок між показниками ширини плечей (r = 0,77, р ШП-ІФР = 0,75, р

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Філатова Ольга Вікторівна, Печникова Тетяна В'ячеславівна, Павлова Ірина Павлівна, Баканов Олександр Олександрович


Correlation Between Anthropometric Characteristics and Endocrine Profile of Girls with Sexual Development Disorders

The correlation between anthropometric characteristics and endocrine profile of girls with a delayed puberty and hypopituitarism was viewed within the scope of investigation. The girls with sexual development disorders had the indexes of main anthropometric parameters (height and weight, chest volume) varying 25-75 centile. The height of the girls suffering from hypopituitarism was below 3 centile. The disharmony conditioned by overweight prevailed among the girls with delayed puberty. Weight deficit was more frequent among the girls with hypopituitarism. A strong connection between the indexes of shoulder width (r = 0,77, р IGF-SW = 0,75, р


Область наук:

 • Тваринництво і молочне справа

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал: Известия Алтайського державного університету


  Наукова стаття на тему 'Кореляційні взаємозв'язки антропометричних характеристик і гормонального фону у дівчат з порушеннями статевого розвитку'

  Текст наукової роботи на тему «Кореляційні взаємозв'язки антропометричних характеристик і гормонального фону у дівчат з порушеннями статевого розвитку»

  ?Кореляційні взаємозв'язки антропометричних характеристик ... УДК 612.6

  Кореляційні взаємозв'язки антропометричних характеристик і гормонального фону у дівчат з порушеннями статевого розвитку

  О.В. Філатова1, Т.В. Печнікова1, І.П. Павлова1, А.А. Баканов2

  1 Алтайський державний університет (Барнаул, Росія)

  2 Алтайська крайова клінічна дитяча лікарня (Барнаул, Росія)

  Correlation Between Anthropometric Characteristics and Endocrine Profile of Girls with Sexual Development Disorders

  O.V. Filatova1, T.V. Pechnikova1, I.P. Pavlovа1, A.A. Bakanov2

  1 Altai State University (Barnaul, Russia)

  2 Altai Krai Clinical Children's Hospital (Barnaul, Russia)

  Досліджено кореляційні взаємозв'язки антропометричних характеристик і гормонального фону у дівчат з затримкою статевого розвитку і ги-попітуітарізмом. Дівчата з порушеннями статевого розвитку мали показники основних антропометричних параметрів (довжини і маси тіла, обхвату грудної клітини) в межах 25-75-го центіля. Довжина тіла у дівчат, хворих гіпопітуїтаризмом нижче 3 центіля. У дівчат з затримкою статевого розвитку превалювала дисгармонія, обумовлена ​​надмірною масою тіла. Дефіцит маси тіла частіше реєструвався у дівчат з гіпопітуїтаризмом. Показана сильний зв'язок між показниками ширини плечей (r = 0,77, р < 0,001), ширини таза (r = 0,81, р < 0,001) і масою тіла. Сполучною ланкою між цими показниками виявився ІФР (ГШП-ІФР = 0,75, р < 0,001). Показана сильна, майже функціональна зв'язок ІФР з масою тіла (r = 0,97, р < 0,001) і шириною тазу (r = 0,97, р < 0,001). 80% дівчат з затримкою статевого розвитку мали патологічний тип вікової еволюції зі значеннями трохантерний індексу <1,85, у решти 20% випробовуваних спостерігалися порівну дісеволютівний (трохантерний індекс = 1,86-1,91) і гіпоеволютівний (трохантерний індекс = 1,92-1,94) типи вікової еволюції. 100% дівчат з гіпопітуїтаризмом мали патологічний тип вікової еволюції зі значеннями трохантера-ного індексу < 1,85. Довжина ноги обернено пропорційна концентрації в плазмі крові трийодтироніну (r = -0,36, р = 0,089) на рівні вираженої тенденції.

  Ключові слова: гормони, антропометрія, індекс маси тіла, трохантерний індекс.

  DOI 10.14258 / izvasu (2014 року) 3.2-17

  The correlation between anthropometric characteristics and endocrine profile of girls with a delayed puberty and hypopituitarism was viewed within the scope of investigation. The girls with sexual development disorders had the indexes of main anthropometric parameters (height and weight, chest volume) varying 25-75 centile. The height of the girls suffering from hypopituitarism was below 3 centile. The disharmony conditioned by overweight prevailed among the girls with delayed puberty. Weight deficit was more frequent among the girls with hypopituitarism. A strong connection between the indexes of shoulder width (r = 0,77, р < 0,001), pelvis width (r = 0,81, р < 0,001) and body weight is shown. IGF (rIGF-SW = 0,75, р < 0,001) appeared to be the linking part between these indexes. A strong, almost functional connection between IGF, body weight (r = 0,97, р < 0,001), and pelvis width (r = 0,97, р < 0,001) is exhibited. 80% of the girls with delayed puberty had a pathological type of age evolution characterized by trochanter index values ​​of < 1,85, the other 20% equally displayed disevolutive (trochanter index = 1,86-1,91) and hypoevolutive (trochanter index = 1,92-1,94) types of age evolution. 100% of the girls with hypopituitarism experienced the pathological type of age evolution characterized by trochanter index values ​​of < 1,85. The leg length is in inverse proportion to the concentration of triiodothyronine in blood plasma (r = -0,36, p = 0,089) at the level of a pronounced tendency.

  Key words: hormones, anthropometry, body weight index, trochanter index.

  На тлі акселерації фізичного розвитку підлітків, що відзначається в усіх країнах світу, збільшується частота порушень статевого розвитку серед осіб цього віку, зокрема затримки статевого розвитку (ЗПР) [1, с. 85].

  Аналіз літератури показує, що антропометричні показники [2, с. 47] і гормональні характеристики у осіб з ЗПР окремо вивчені досить добре [1, с. 86; 2, с. 47-50]. Раніше нами показано, що у віці 16-17 років більшість дівчат, мешканок Барнаула, характеризуються низькими значеннями трохантерний індексу, що відповідає сповільненого статевого розвитку. Число осіб з прискореним і своєчасним статевим дозріванням ледве сягає 10% [3, с. 15]. Вивчення взаємозв'язку між антропометричними і гормональними показниками у осіб з порушеннями статевого розвитку сприяє розумінню механізмів спостерігаються явищ.

  У зв'язку з викладеним метою нашої роботи стало виявлення кореляційних зв'язків між антропометричними показниками і гормональним фоном у дівчат з порушеннями статевого розвитку.

  Методика дослідження. Групу піддослідних склали дівчата, які страждають затримкою статевого розвитку (основний симптом - відсутність менархе у віці старше 16 років) (п = 10) і гіпопітуітаріз-мом (ДП) (п = 7) у віці 16 років, пацієнтки КГБУЗ «Алтайська крайова клінічна дитяча лікарня ». Групу контролю склали 30 дівчат ідентичного віку з відсутністю клінічних відхилень від вікових нормативів статевого дозрівання. У всіх обстежених отримано інформовану згоду на участь в дослідженні.

  При антропометричних дослідженнях керувалися правилами, викладеними в [4, с. 23]. Для вирішення поставлених завдань вимірювали: довжину тіла (ДТ), см; масу тіла (ДТ), кг; обхват грудної клітки (верхній) (ОДВ), см; обхват стегон (ОС), см; довжину ноги (ДН), см; ширину плечей (ШП), мм; ширину тазу (ШТ), мм. Використовували стандартний антропометрический інструментарій: зростомір, медичні ваги, великий толстотний циркуль, пластикову мірну стрічку.

  Масо-ростові відносини оцінювалися за допомогою використання індексу маси тіла (ІМТ, або індекс Кетле II), розрахованого за формулою: ІМТ = МТ (кг) / ДТ (м) 2, центильні характеристики для якого бралися з урахуванням статі та віку випробовуваних [5, с. 25]. Залежно від відповідності значення індексу Кетле II нормативам центильного шкали [5, с. 25] виділені наступні варіанти фізичного розвитку: гармонійне (25-75-й центилей), дисгармонійний за рахунок дефіциту маси тіла (нижче

  25-го центіля), дисгармонійний за рахунок надлишкової маси тіла (вище 75-го центіля).

  Оцінку соматичного типу проводили за схемами В.М. Черноруцкому [6, с. 91] з використання індексу Пинье (ІП) за формулою: ВП = ДТ - ОГВ - МТ (для дівчат, мешканок Алтайського краю: < 9,8 - ги-перстенікі; 9,9-26 - нормостеники; > 26 - астеники [5, с. 23]). Для характеристики пропорцій тіла розраховувався ряд індексів фізичного розвитку: індекс Дж. Теннера (ІТ) [7, с. 149-152] за формулою: ІТ = ШП * 3 - ШТ, що дозволяє визначити ступінь соматичної статевої диференціації (для мешканок Алтайського краю: > 580 - андромор-фія; 580-690 - мезоморфія; < 690 - гінекомор-фія [5, с. 24]), трохантерний індекс (ТІ) [8, с. 560] за формулою: ТІ = ДТ / ДН, який характеризує тип вікової еволюції людини (менше 1,85 - патологічний тип; від 1,86 до 1,91 - дісеволютів-ний тип; від 1,92 до 1,94 - гіпоеволютівний тип; від 1,95 до 2,0 - нормоеволютівний тип; від 2,01 до 2,03 - гіпереволютівний тип; від 2,04 до 2,08 - дісеволютівний тип, більше 2,09 - патологічний тип). Визначення соматотипа проводили за методом Р.Н. Дорохова і І.І. Бахрах в модифікації І.М. Воронцова [4, с. 39].

  Рівень гормонів визначався методом радіо-імунологіческое аналізу.

  Всі результати обстеження оброблені варіаційно-статистичними методами. Розраховували загальноприйняті показники описової статистики і статистики виведення: середнє арифметичне (M), стандартна помилка (m). Вибірки даних перевіряли на нормальність розподілу, для чого був використаний критерій Колмогорова - Смирнова при рівні значущості р < 0,05. Для визначення статистичної значущості відмінностей характеристик досліджуваних незалежних вибірок з нормальним розподілом використовували параметричний t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок. Розраховували коефіцієнт кореляції Пірсона. Для визначення статистичної значущості відмінностей між частками застосовували критерій хі-квадрат (х2) Пірсона. Статистична обробка матеріалу здійснювалася з використанням програмних продуктів SPSS 20.0 фірми IBM for Windows.

  Результати дослідження та обговорення. Дівчата з порушеннями статевого розвитку мали показники основних антропометричних параметрів (ДТ, МТ, ОГК) в межах 25-75-го центіля [4, с. +2022], як і в контрольній групі, за винятком показника ДТ у дівчат, хворих на ГП, який виявився нижчим 3-го центіля (152 см [4, с. 20]). Результати представлені в таблиці.

  Середні значення антропометричних показників дівчат з порушеннями статевого розвитку і в контрольній групі (М ± mx)

  Показник Групи р

  дівчата, хворі гіпопітуїтаризмом (п = 9) дівчата, хворі гонадотропним гипогонадизмом (п = 8) контрольна група

  1 2 3

  Вік 16,1 ± 0,1 16,1 ± 0,1 16

  Довжина тіла 150,8 ± 2,8 165,3 ± 2,8 165,6 ± 0,88 р1-3 < 0,001 р2-3 = 0,106

  Маса тіла 52,1 ± 3,1 61,1 ± 3,6 56,5 ± 1,24 р1-3 = 0,008 р2-3 = 0,095

  Окружність грудної клітки 83,5 ± 3,6 87,1 ± 2,8 84,3 ± 0,89 р1-3 = 0,141 р2-3 = 0,101

  Обхват стегон 90,5 ± 3,5 97,3 ± 3,3 95,2 ± 0,87 р1-3 = 0,002 р2-3 = 0,154

  Довжина ноги 88,5 ± 2,1 93,1 ± 2,8 87,5 ± 0,87 р1-3 = 0,992 р2-3 = 0,003

  Ширина плечей 248,3 ± 6,25 278,4 ± 6,33 314,3 ± 4,24 р1-3 < 0,001 р2-3 = 0,005

  Ширина тазу 203,2 ± 6,43 215,1 ± 11,41 258,4 ± 2,69 р1-3 < 0,001 р2-3 < 0,001

  У більшості дівчат в контрольній групі визначався мезосоматотіп (МеС - 80%, МиС - 7%, мас - 13%). У групі дівчат з ЗПР всі з-матотіпи представлені приблизно однаково (МеС - 30%, МиС - 30%, мас - 40%). У групі дівчат з ДП переважає мікросоматотіп (МеС - 14%, МиС - 86%). Оцінка фізичного розвитку, проведена з використанням індексу маси тіла, показала, що маса тіла відповідає довжині тіла приблизно у половини дівчат контрольної

  групи (рис. 1, а). Серед дисгармонійних варіантів фізичного розвитку у дівчат з ЗПР превалювала дисгармонія, обумовлена ​​надмірною масою тіла (рис. 1, б). У половини дівчат з ЗПР в групі з надлишковою масою тіла виявлено ІМТ, що перевищує 97-й центилей [4, с. 25]. Дефіцит маси тіла частіше реєструвався у дівчат з ГП (рис. 1, в), причому різниця показателейстатістічеош значима. Всі дівчата з надмірною масою тіла в цій групі име-ліІМТ вище 97-го центіля.

  контрольна група

  а)

  Дів кз з ЗПР

  ? Дисгармонійний розвиток зз рахунок дефіциту маси тіла

  ? гармонійний розвиток

  Н Дисгармонійний розвиток за рахунок надлишкової маси тіла

  Дівчата з чіпопітуітарізмом

  20І

  Мал. 1. Розподіл варіантів фізичного розвитку дівчат з використанням індексу маси тіла Примітка: статистично значущі відмінності між групами - * р < 0,05.

  Дослідження соматичної статевої діфферен-цировки тіла виявив переважання дівчат мезоморфного соматотипу (90%), за класифікацією Дж. Теннера, серед осіб з ЗПР, гінекоморфного соматотипа в групі дівчат з ГП (100%). У контрольній групі переважає мезоморфних соматотип (56%); андроморфний (24%) і гінекоморфний (20%) з-матотіпи представлені приблизно однаково. Показник ІТ залежить від показників ШП і ШТ. У дівчат з порушенням статевого розвитку статистично значимо знижені обидва цих показника (див. Табл.). За даними Л.М. Васильєвої [9, с. 134], нормальний таз дорослої жінки має наступні розміри: D. spinarum - 25-26 см; D. cristarum - 28-29 см; D.trochanterica - 30-31 см; С.еxterna - 20 см. Отримані нами дані для дівчат 16 років по D. cristarum (в нашому дослідженні - ШТ) відповідають общеравномерно звуженому тазі дорослої жінки, з чого можна зробити висновок про незавершеності формування тазу в розглянутої нами вікової категорії. У нашому дослідженні показники ШТ прямо пропорційні рівню фол-лікулостімулірующего гормону (r = 0,34, р = 0,107) на рівні вираженої тенденції. Серед осіб з порушенням статевого розвитку з тазом нормальних розмірів в дослідженні О.В. Тян [10, с. 44] показник ширини таза також прямо пропорційний рівню фолікулостимулюючого гормону. Нами показана сильний зв'язок між показниками ШП (r = 0,77,

  р < 0,001), ШТ (r = 0,81, р < 0,001) і МТ. Сполучною ланкою між цими показниками виявився ІФР (ГШП-ІФР = 0,75, р < 0,001). Показана сильна, майже функціональна зв'язок ІФР з МТ (r = 0,97, р < 0,001) і ШТ (r = 0,97, р < 0,001). Останнім часом в літературі велика роль приділяється масі тіла у дівчаток підліткового періоду. Менструації починаються, коли жировий шар складає 22% маси тіла. Ключова роль у патогенезі затримки пубертату у дітей з порушенням харчування, як при дефіциті маси тіла, так і при ожирінні, відводиться лептину. Лептин в певних концентраціях, що досягаються тільки при достатньому розвитку жирової тканини, надає стимулюючу дію на секрецію гонадо-Тропін-рилізинг-гормону. Цей факт лежить в основі однієї з теорій ініціації пубертату: при досягненні певної «критичної» маси тіла рівень лептину стає достатнім для стимуляції го-надотропін-рилізинг-гормону імпульсів [11, с. 150].

  80% дівчат з ЗПР мали патологічний тип вікової еволюції зі значеннями ТИ < 1,85 (рис. 2, б), у решти 20% випробовуваних спостерігалися порівну дісеволютівний (ТІ = 1,86-1,91) і гіпоеволю-тивний (ТІ = 1,92-1,94) типи вікової еволюції. 100% дівчат з ДП мали патологічний тип вікової еволюції зі значеннями ТИ < 1,85 (рис. 2, в). У контрольній групі максимально представлений патологічний тип вікової еволюції зі значеннями ТИ <1,85 (рис. 2, а).

  0%

  9%

  11%

  13%

  контрольна група

  * (А-Б, А-В)

  21%

  а)

  41%

  (А-Б)

  Дівчата з? ЗПР1

  ? Патологічний ТИ? 1,85 Q Дісеволптівний ТИ = 1,86-1,91

  У Гіпоеволптівний ТИ = 1,92-1,94? Нормоеволптівний ТИ = 1,95-2,0 Ш Гіпереволптівний ТИ = 2,01-2,03 І Дісеволптівний ТИ = 2,04-2,08

  ? Патологічний ТИ? 2,09

  Дівчата з гіпопітуїтаризмом

  10%

  80%

  100% * (А-В, Б-В)

  б) в) Рис. 2. Розподіл дівчат за величиною трохантерний індексу і конституціональному типу вікової еволюції Примітка: статистично значущі відмінності між групами - * р < 0,05.

  Особи з нормальними значеннями ТИ або незначно відхиляються від нормальних (ги-поеволютівний, нормоеволютівний і гіпереволю-тивний типи) складають 25%. Середня величина трохантерний індексу склала: 1,87 ± 0,014 - в контрольній групі; 1,71 ± 0,029 - в групі хворих на ГП; 1,76 ± 0,027 - в групі з ЗПР. Трохантерний індекс - відношення довжини до довжини ноги - відображає баланс статевих і тиреоїдних гормонів в пубертатному періоді. Його величина залежить від двох чинників: кількості тиреоїдних гормонів і секреції статевих гормонів (естрогенів і андрогенів), що і підтвердилося в нашій роботі. Довжина ноги виявилася обернено пропорційній концентрації в плазмі крові трійодті-ронина (r = -0,36, р = 0,089) на рівні вираженої тенденції. У більшості дівчат з порушенням статевого розвитку рівень естрадіолу знаходиться близько до нижньої межі референтних

  значень (24,7 ± 2,4 пмоль / л - у дівчат з ЗПР; 34,3 ± 1,7 пмоль / л - у дівчат з ГП).

  висновки

  Наше дослідження продемонструвало, що дівчата з порушеннями статевого розвитку мали показники основних антропометричних параметрів в межах 25-75-го центіля, за винятком осіб, хворих на ГП. У дівчат з затримкою статевого розвитку превалювала дисгармонія, обумовлена ​​надмірною масою тіла. Дефіцит маси тіла частіше реєструвався у дівчат з гіпопітуїтаризмом. Показана сильний зв'язок між показниками ширини плечей, ширини таза і масою тіла. Сполучною ланкою між цими показниками виявився ІФР. Більшість дівчат з порушеннями статевого розвитку мали патологічний тип вікової еволюції зі значеннями трохантерний індексу <1,85. Довжина ноги обернено пропорційна концентрації в плазмі крові трийодтироніну.

  бібліографічний список

  1. Іргашева С.У Клініко-гормональні характеристики і вибір терапевтичної тактики при затримці статевого розвитку дівчаток // Журнал акушерства і жіночих хвороб. - 2008. - Т. LVII, №4.

  2. Уварова Є.В., Трифонова О.В. Гіпогонадотропний гипогонадизм // Репродуктивне здоров'я дітей і підлітків. - 2008. - №4.

  3. Надеина С.Я., Кузьміна Н.В., Фалеева Д.М., Філатова О.В. Популяційні дослідження антропометричних показників осіб юнацького віку - мешканців міста Барнаула // Известия Алт. держ. ун-ту. - 2008. - №3 (55).

  4. Юр'єв В.В., Сімаходскій А.С., Воронович М.М. Ріст і розвиток дитини. - СПб., 2007.

  5. Філатова О.В., Томілова І.М. Фізіологічна антропологія: методичні вказівки. - Барнаул 2010.

  6. Шорін Ю.П., Блінова Н.Г., Мірзаханова Р.М. Методи оцінки біологічного дозрівання і масового розвитку // Центри наукових основ здоров'я та розвитку. - Кемерово, 1993.

  7. Никитюк Б.А., Корнетов Н.А. Інтеграційна біомедична антропологія. - Томськ, 1998..

  8. Васильченко Г.С., Агаркова С.Г., Агарков С.Г. та ін. Сексопатологія: довідник. - М., 1990..

  9. Васильєва Л.М. Клінічно вузький таз // Медичний журнал. - 2011. - №1.

  10. Тян О.В. Кореляційні взаємозв'язки антропометричних характеристик, будови тазу і гормонального фону у жінок з полікістозом яєчників // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2012. - Т. 11, №4.

  11. Дідів І.І., Семичева Т.В., Петеркова В.А. Статевий розвиток дітей: норма і патологія. -, 2002.


  Ключові слова: ГОРМОНИ /АНТРОПОМЕТРІЯ /ІНДЕКС МАСИ ТІЛА /трохантерний ІНДЕКС /HORMONES /ANTHROPOMETRY /BODY WEIGHT INDEX /TROCHANTER INDEX

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити