Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Наукові відомості Бєлгородського державного університету. Серія: Медицина. фармація


  Наукова стаття на тему 'Кореляційні відносини між параметрами погодних факторів і показниками гемодинаміки у хворих з артеріальною гіпертензією'

  Текст наукової роботи на тему «Кореляційні відносини між параметрами погодних факторів і показниками гемодинаміки у хворих з артеріальною гіпертензією»

  ?УДК 616.12-008.1

  КОРЕЛЯЦІЙНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПАРАМЕТРАМИ ПОГОДНИХ ФАКТОРІВ І ПОКАЗНИКАМИ гемодинаміки У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

  Проведено дослідження двох рандомізованих груп хворих, які страждають на артеріальну гіпертензію (АГ) з різним рівнем артеріального тиску (АТ). В першу групу входили пацієнти з високим нормальним АТ, а також хворі з АГ I ступеня. Гіпотензивної лікування пацієнти не отримували. Друга група складалася з пацієнтів з АГ II - III ступеня, які отримують традиційну гіпотензивну терапію (Р-адреноблокатори, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, діуретики і седативні препарати). Всім хворим (29 пацієнтам у віці від 40 до 67 років) проводили багатоденне моніторування АТ і пульсу з використанням технологій самоконтролю в ранкові та вечірні години. Був проведений кореляційний аналіз між показниками гемодинаміки і погодними факторами, отриманими з ІЗМІРАН. В результаті виявлено 25 значущих кореляцій в першій групі пацієнтів. В основному впливали на гемодинаміку температура повітря і точка роси. Найбільш чутливі до кліматичних умов ранкові значення САТ, ДАТ і пульсу. У пацієнтів другої групи кількість кореляцій зросла в три рази і склало 77. Найбільший вплив чинили атмосферний тиск, відносна вологість, напрямок і швидкість вітру. Однаковою мірою це вплив виявлялося як на ранкові, так і на вечірні значення АТ і пульсу.

  Ключові слова: артеріальна гіпертонія, погодні фактори.

  Вступ. За даними медичної статистики, в різних країнах близько третини чоловіків і майже половина жінок мають підвищену чутливість до змін погодних умов [1, 2, 3]. Болючою метеочутливість страждають 65-75% пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. В даний час, незважаючи на велику кількість досліджень в області фармакотерапії АГ, її ефективність залишається вкрай низькою [4, 5]. Серед причин, що пояснюють недостатню ефективність терапії, особливе місце займають метеозалежність і відсутність сезонної корекції лікування. Актуальним є вивчення впливу метеофакторов на стан гемодинаміки пацієнтів з АГ різним ступенем вираженості.

  Мета. Вивчити кореляційні відносини між погодними факторами та показниками гемодинаміки у пацієнтів з АГ.

  Матеріали та методи. Обстежено дві групи хворих з різним рівнем артеріального тиску. Перша група складалася з 13 осіб, серед них були 8 жінок і 5 чоловіків у віці від 40 до 56 років. У 10 пацієнтів діагностовано високий нормальний АТ (САТ не перевищувало 139мм рт. Ст., А ДАТ не більше 89мм рт. Ст.). Троє хворих страждали АГ I ступеня. Гіпотензивної лікування пацієнти не отримували. Друга група складалася з 16 пацієнтів з АГ різного ступеня. Серед них були 13 жінок і 3 чоловіків у віці від 42 до 67 років. АГ 11 стадії страждали 15 осіб, АГ 111 стадії - 1 пацієнт. АГ 11 ступеня диагносцирована у 7, а III ступеня - у 9 хворих. Ризик розвитку серцево-судинних ускладнень 2 - у 2 пацієнтів, 3 - у 13 пацієнтів, 4 - у 1 пацієнта. Перебіг захворювання ускладнилося хронічною серцевою недостатністю (ХСН) I стадії - у 11, I! А стадії - у 3 пацієнтів. Функціональний клас ХСН I - у 3, II - у 6 хворих (по ИУЧА). Ожирінням страждали 3 пацієнта. Традиційна гіпотензивна терапія включала Р-адреноблокатори, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ, діуретики і седативні препарати. Показники систолічного (САТ), діастолічного (ДАТ) тиску, а також пульсу вимірювали в ранкові (9:00) і вечірні (19:00) години протягом 2-3 тижнів. Була проведена оцінка впливу температури, атмосферного тиску, відносної вологості, хмарності, точки роси (характеризує ступінь вологість-

  Р.М. Заславская1 ЗА Щербань2 С.І. Логвіненко3

  1 Міська клінічна

  лікарня №60, м Москва

  2 Обласна клінічна лікарня Святителя Іоасафа, г. Белгород

  3Белгородскій державний університет

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  гості повітря), напрямку і швидкості вітру на стан серцево-судинної системи і проведено кореляційний аналіз. Величини погодних факторів отримували з ІЗМІРАН.

  Результати. У обстежуваних першої групи між даними показниками виявлено 25 значущих кореляцій (табл. 1).

  Таблиця 1

  Кореляційні відносини між показниками гемодинаміки і погодними факторами у осіб з незначним підвищенням артеріального тиску, без лікування

  Параметри САД вранці ДАТ вранці Пульс вранці САД ввечері ДАТ ввечері Пульс ввечері

  1 2 3 4 5 6 7

  Атмосферний тиск: - в момент вимірювання - напередодні дослідження - на наступний день - перепад -0,143 (р<0,05)

  Температура: - в момент вимірювання - напередодні дослідження - на наступний день - перепад 0,203 (р<0,005) 0,199 (р<0,00б) 0,218 (р<о, ЗНЗ) 0,249 (р<0,001) 0,261 (р<0,001) 0,248 (р<0,001) 0,197 (р<0,007) 0,208 (р<0,004) 0,189 (р<0,009)

  Відносна вологість: - в момент вимірювання - напередодні дослідження - на слід. день - перепад -0,160 (р<0,03) -0,148 (р<0,04) -0,166 (р<0,02)

  Точка роси: - в момент вимірювання - напередодні дослідження - на наступний день - перепад 0,148 (р<0,04) 0,164 (р<0,02) 0,185 (р<0,01) 0,183 (р<0,01) 0,161 (р<0,02) 0,169 (р<0,02)

  Хмарність верхня: - в момент вимірювання - напередодні дослідження - на слід. день - перепад 0,152 (р<0,05)

  Хмарність середня: - в момент вимірювання - напередодні дослідження - на слід. день - перепад -0,156 (р<0,03)

  Закінчення табл. 1

  1 2 3 4 5 6 7

  Напрямок вітру: - в момент вимірювання - напередодні дослідження - на наступний день - перепад -0,155 (р<о, оз) -0,166 (р<0,02)

  Швидкість вітру: - в момент вимірювання - напередодні дослідження - на наступний день - перепад -0,141 (р<0,05) -0,142 (р<0,05)

  Найбільшою мірою впливають на стан гемодинаміки такі погодні фактори, як температура повітря і точка роси. Параметри температури корелюють з ранковими показниками САТ, ДАТ і пульсу, причому кореляції визначаються як в момент вимірювання, так і напередодні дослідження і на наступний день. Параметри точки роси впливають на ранкове САД в момент вимірювання (р<0,04), на ранкове ДАТ в момент вимірювання (р<0,02) і на наступний день (р<0,01), а також на вечірні значення пульсу в момент вимірювання (р<0,01), напередодні дослідження (р<0,02) і на наступний день (р<0,02). Найбільш схильні до погодного впливу ранкові показники ДАТ, на які впливають перепад атмосферного тиску (р<0,05), відносна вологість (р<0,03) і верхня хмарність напередодні дослідження (р<0,05). Ранкові значення САД схильні до впливу не тільки температури повітря (р<0,005) і точки роси (р<0,04), але і швидкості вітру (р<0,05). Вечірні значення пульсу корелюють з параметрами точки роси, а також з перепадом напрямку вітру (р<0,02) і швидкості вітру (р<0,05). Найменший вплив погодних факторів надано на вечірні показники САТ і ДАТ. Не виявлено кореляційних відносин між станом гемодинаміки і параметрами нижньої хмарності.

  У обстежуваних другої групи виявлено 77 значущих кореляцій (табл. 2).

  На всі досліджувані показники гемодинаміки впливають атмосферний тиск, відносна вологість, напрямок і швидкість вітру. У меншій мірі кореляційні відносини встановлені з параметрами точки роси, верхній і середній хмарності. Не виявлено кореляцій з температурою повітря і параметрами нижньої хмарності. Максимальний вплив погодних факторів надано на показники САД як в ранкові, так і у вечірні години. Атмосферний тиск впливає на ранкове САД в момент вимірювання (р<0,0оі), напередодні дослідження (р<0,001), на наступний день (р<0,01) і в перепад (р<0,01). Практично такий же вплив надає атмосферний тиск на вечірнє САД. Відносна вологість, напрямок і швидкість вітру однаково значимо впливають на ранкове і вечірнє САД. Рівна кількість кореляцій (12) виявлено при вивченні впливу погоди на ранкові та вечірні показники ДАТ. Виявлено вплив на ранкове значення ДАТ перепаду верхньої хмарності (р<0,009) і перепаду середньої хмарності (р<0,04). Показники ранкового пульсу найбільш схильні до впливу напрямку і швидкості вітру. Значимо впливають на ранкове значення пульсу параметри напрямку вітру в момент вимірювання (р<0,001), напередодні дослідження (р<0,001), на наступний день (р<0,001) і перепад погодного чинника (р<0,005). Швидкість вітру впливає в момент вимірювання (р<0,007) і напередодні дослідження (р<0,001). Значення пульсу у вечірні години корелюють з показниками атмосферного тиску в момент вимірювання (р<0,04) і напередодні дослідження (р<0,001), відносної вологості в момент вимірювання

  (р<0,03) і напередодні дослідження (р<0,00б). Значимо впливають на вечірній пульс параметри напрямку вітру в момент вимірювання (р<0,003), напередодні дослідження (р<0,02), на наступний день (р<0,00б). Швидкість вітру впливає в момент вимірювання (р<0,02) і напередодні дослідження (р<0,00б).

  Таблиця 2

  Кореляційні відносини між показниками гемодинаміки і погодними факторами у осіб з АГ, які отримують традиційне лікування

  Параметри САТ ДАТ Пульс САТ ДАТ Пульс

  вранці вранці вранці ввечері ввечері ввечері

  1 2 3 4 5 6 7

  Атмосферний

  тиск:

  - в момент -0,398 -0,310 - -0,353 - 0,178 (р<

  виміру (р<0,001) (р<0,001) (р< 0,001) 0,04)

  - напередодні -0,487 -0,386 0,318 -0,423 -0,251 0,279 (р<

  дослідження (р<0,001) (р<0,001) (р< 0,001) (р< 0,001) (р< 0,004) 0,001)

  - на наступний -0,215 - - -0,197 - -

  день (р<0,01) (р< 0,02)

  - перепад 0,217 - - 0,201 0,236 -

  (р<0,01) (р< 0,02) (р< 0,006)

  температура:

  - у момент

  виміру

  - напередодні

  дослідження

  - на слід. день

  - перепад

  відносна

  вологість:

  - в момент 0,229 0,174 - 0,245 0,242 -0,185

  виміру (р<0,008) (р<0,04) (р<0,005) (р<0,005) (р<0,03)

  - напередодні 0,228 - -0,205 0,258 0,237 -0,236

  дослідження (р<0,008) (р<0,02) (р<0,003) (р<0,006) (р<

  - на наступний 0,172 - - 0,237 0,189 0,006)

  день (р<0,04) (р<0,006) (р<0,03) -

  - перепад - - - - - -

  Точка роси:

  - в момент з- 0,184

  виміри (р<0,03)

  - напередодні ви- 0,199

  слідування (р<0,02)

  - на наступний 0,172

  день (р<0,04)

  - перепад -

  хмарність

  верхня:

  - у момент - - - -

  виміру

  - напередодні - - 0,213 -

  дослідження (р<0,02)

  - на наступний - - - -

  день

  - перепад -0,198 -0,223 0,195 -0,187

  (р<0,02) (р<0,009) (р<0,02) (р<0,03)

  хмарність

  середня:

  - у момент - -

  виміру

  - напередодні - -

  дослідження

  - на наступний - -

  день

  - перепад -0,179 0,192

  (р<0,04) (р<0,02)

  Закінчення табл. 2

  1 2 3 4 5 6 7

  Напрямок вітру: - в момент G, 346 G, 314 -G, 439 G, 341 G, 316 -G, 262

  виміру (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG3)

  - напередодні G, 3GG G, 2B5 -G, 469 G, 29B G, 262 -G, 2G2

  дослідження (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG3) (p<G, G2)

  - на наступний -G, 311 G, 235 -G, 4G1 G, 29B G, 273 -G, 236

  день (p<G, GG1) (p<G, GG6) (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG2)

  - перепад -G, 2G6 -G, 214 G, 244 -G, 219 -G, 316 (p<G, GG6)

  (p<G, G2) (p<G, G1) (p<G, GG5) (p<G, G1) (p<G, GG1) -

  Швидкість вітру: - в момент G, 356 G, 324 -G, 229 G, 337 G, 244 -G, 192

  виміру (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG7) (p<G, GG1) (p<G, GG5) (p<G, G2)

  - напередодні G, 4G6 G, 342 -G, 35B G, 354 G, 269 -G, 236

  дослідження (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG1) (p<G, GG2)

  - на наступний G, 254 G, 193 - G, 235 G, 169 (p<G, GG6)

  день (p<G, GG3) (p<G, G2) (p<G, GG6) (p<G, G5) -

  - перепад - - - - - -

  Висновки. Погодні фактори впливають на показники гемодинаміки у осіб з підвищеним артеріальним тиском. Пацієнти з високим нормальним АТ, а також з артеріальною гіпертензією I ступеня в меншій мірі схильні до впливу метеофакторов. В основному впливають параметри температури повітря і точки роси. Найбільш чутливі до кліматичних умов ранкові значення САТ, ДАТ і пульсу. Збільшення ступеня і стадії АГ призводить до збільшення кореляційних відносин між показниками гемодинаміки і погодними факторами практично в три рази. Найбільший вплив надають параметри атмосферного тиску, відносної вологості, напрямку і швидкості вітру. Однаковою мірою це вплив виявляється як на ранкові, так і на вечірні значення АТ і пульсу. Слід зазначити, що традиційне лікування артеріальної гіпертензії не володіє адаптогенні властивості, не запобігає вплив погоди на стан гемодинаміки. Можливо, застосування адаптогенів, препаратів, здатних зменшити вплив метеофакторов на організм людини, підвищить ефективність проведеного лікування, призведе до зменшення дози гіпотензивних препаратів і може сприяти зниженню ризику розвитку серцево-судинних ускладнень.

  література

  1. Jullien J.L. - "J.Med. Chir. Prakt.", 1980, 151, №9-10, 204-211 (фр.). - Медичний реферативний журнал. - разд.1, №3, 1981. - С.8, №663.

  2. Зенченко Т.А., Цагарєїшвілі Є.В., Ощепкова Е.В., Рогоза О.М., Бреус Т.К. До питань впливу геомагнітної і метеорологічної активності на хворих на артеріальну гіпертонію // Клінічна медицина. -2007. -№1. - С. 31-35.

  3. Зуннунов З.Р. Основні етіологічні чинники, патогенетичні механізми та клінічні форми метеопатичних реакцій // Питання курортології. - 2002. - №6. -С.5-9.

  4. Савенков М.П. Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертонію .// Consilium Medicum. -2005. - Т.7, №5. - С.3-6.

  5. Савенков М.П., ​​Іванов С.М., Сафонова Т.Є. Фармакологічна корекція метеопостах-тичних реакцій у хворих з артеріальною гіпертонією .// Журнал для лікарів «Тяжкий пацієнт» .- 2007. - Т.5. - №3. - С.17-20.

  CORRELATIONS BETWEEN WEATHER FACTORS AND HAEMODYNAMICS CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

  R.M. Zaslavskaya1 E.A. Shcherban2 S.I. Logvinenko3

  1City Clinical Hospital №60, Moscow

  2Belgorod

  region

  hospital of St. Ioasaf

  3Belgorod

  State

  University

  e-mall: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Two randomized groups of patients (pts) with arterial hypertension (AH) were investigated. The 1-st group included pts with high normal AH and pts with AH I grad. They did not receive hypotensive therapy. The 2-nd group included pts with AH 11-III grad. They received P-adrenoblockers, calcium antagonists, ACE inhibitors, diuretics and sedative drugs. All 29 pts aged from 40 to 67 years were examined by PP and pulse-monitoring with using technology of selfcontrol in the morning and evening. There were conducted correlation analysis between paramaters of hemodynamics and weather factors, which was obtained from IZMERAN. Data testify 25 considerable correlations in the 1-st group of pts. Influence of air temperature and point of dew were significant. The most sensitive to climatic conditions were SBP, DBP and pulse in the morning. In pts of the 2-nd group number of correlations increased by 3 times and were 77. The bigger influence revealed atmospheric pressure, relative humidity, direction and velocity of wind. This influence was revealed in the morning and evening: BP and pulse were in equal grad.

  Key words: arterial hypertension, weather factors.


  Ключові слова: артеріальна гіпертонія /погодні фактори

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити