В роботі вивчена спряженість абсолютного приросту живої маси бройлерів з збереженням курчат кросу ISA-15 в періоди онтогенезу, відповідні промислового виробництва птиці на м'ясо. Визначено кореляційний взаємозв'язок приросту живої маси і збереження з рівнем біохімічних показників крові.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Дерхам М. А., Колесник Е. А.


THE CORRELATION OF GROWING OF WEIGHT AND SAVING OF BROILERS TYPE ISA-15 WITH BIOCHEMICAL RESULTS IN BLOOD

We studied the conjugation of absolute increase of live weight of broiler chickens to the security of cross ISA-15 in periods of ontogenesis, corresponding to commercial production of poultry for meat. Definite correlation between growth in body weight and keeping the level of blood biochemical parameters.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Аграрний вісник Уралу

  Наукова стаття на тему 'Кореляція приросту живої маси і збереження бройлерів кросу ISA-15 з рівнем біохімічних показників крові'

  Текст наукової роботи на тему «Кореляція приросту живої маси і збереження бройлерів кросу ISA-15 з рівнем біохімічних показників крові»

  ?Біологія до

  тригліцеридів - 87,14 ± 4,16; фосфоліпідів - 3,85 ± 0,03; холестерину - 0,081 ±

  0,002; сума жирних кислот - 89,22; поліненасичених жирних кислот 10,86 ± 0,15; насичених жирних кислот - 34,65 ± 2,72; мононенасичених жирних кислот - 43,71 ± 3,92 г%; ставлення Поліна-насичення жирних кислот до насичених становило 0,31.

  Рівень величин цих показників щодо аналогічних у тварин першої групи склав: сума ліпідів - 106,8; тригліцеридів - 107,6; фосфоліпідів - 91,7; холестерину - 102,5; сума жирних кислот - 99,6; поліненасичених жирних кислот - 95,3; насичених жирних кислот - 103,9; мононенасичених жирних кислот - 97,6; ставлення поліненасищен-них жирних кислот до насичених - 91,2%.

  Тварини, що народилися в стані антенатальної незрілості і мають низьку швидкість росту, мали показники, які за своїми величинам істотно відрізнялися від аналогічних у тварин першої і другої груп.

  Так, сума ліпідів у них становила 94,20 ± 4,30; тригліцеридів - 90,40 ± 5,60; фосфоліпідів - 3,67 ± 0,06; холестерину - 0,087 ± 0,001; сума жирних кислот - 85,97; поліненасичених жирних кислот - 9,87 ± 0,03; насичених жирних кислот - 36,89 ± 1,16; моно-ненасичених жирних кислот - 39,21 ± 2,41 г%; ставлення поліненасищен-них жирних кислот до насичених - 0,27.

  Рівень цих величин від результатів таких же показників у тварин першої і другої груп склав відповідно: сума ліпідів - 110,4 і 103,4; тригліцеридів - 111,6 і 103,7; фосфоліпідов- 87,4 і 95,3; холестерину - 110,1 і 107,4; сума жирних кислот - 96,0 і 96,4; поліненасичених жирних кислот - 86,6 і 90,9; насичених жирних кислот - 110,7 і 106,5; мононенасичених жирних кислот - 87,5 і 89,7; відношення поліненасичених жирних кислот до насичених - 79,4 і 87,1%.

  Дослідження фізико-хімічних властивостей жирової тканини показало, що йодне число жиру у поросят, що мають високу

  швидкість росту, виявилося найвищим і визначалося в межах 61,3 ± 5,65; із середньою швидкістю - 59,3 ± 4,15; низькою - 57,6 ± 4,85% - вище, ніж у тварин другої і третьої груп відповідно.

  Найнижча температура плавлення жиру встановлена ​​у свиней, мають високу швидкість росту, вона склала 41,1 ±

  3,85; у тварин з середньою швидкістю - 43,6 ± 3,10; низькою - 44,5 ± 3,65 ° С, що було нижче, ніж у другій і третій групах відповідно.

  Таким чином, аналіз отриманих даних свідчить про те, що у свиней, мають низьку швидкість росту, в жировій тканині відзначається більш високий вміст загальних ліпідів, холестерину, насичених жирних кислот, більш низький вміст поліненасичених жирних кислот і низький коефіцієнт відношення поліненасичених жирних кислот до насичених , що обумовлює більш низькі фізико-хімічні властивості і якість жиру.

  література

  1. Кузнецов А. І. Вирощування поросят різного ступеня зрілості // Уральські ниви. 1987. № 8. С. 43.

  2. Кузнєцов А. І. пометной-гніздовий вирощування поросят // Уральські ниви. 1989. № 9. С. 43.

  КОРЕЛЯЦІЯ ПРИРОСТУ ЖИВИЙ МАСИ І СХОРОННОСТІ бройлерів кросу ^ А-15 С РІВНЕМ біохімічних ПОКАЗНИКІВ КРОВІ

  м. А. Дерхам, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри органічної, біологічної та Фізколлоїдная хімії, Е. А. КОЛЕСНИК, аспірант, Уральська ГАВм

  457100, м Троїцьк, Челябінська обл. вул. Гагаріна, д. 13

  Ключові слова: приріст живої маси, збереженість птиці, біохімічні показники, кореляція. Keywords: body weight gain, keeping poultry, biochemical parameters, the correlation.

  М'ясне птахівництво є лідируючою галуззю тваринництва і виробляє в якості продуктів харчування людини куряче м'ясо. Однак питання фізіологи птиці м'ясних кросів в умовах її промислового вирощування залишаються досі маловивченими. Цьому багато в чому сприяє розрив зв'язків між наукою та виробництвом через недофінансування галузі.

  Одним з основних біологоекономіческіх параметрів м'ясного птахівництва є приріст живої маси, рівень якого залежить не тільки від збалансованості раціону годівлі, зоо-гігієнічних умов, а й біологічних особливостей організму птиці, які специфічні для кожного кросу. При цьому в умовах інтенсивної технології виробництва м'яса організм бройлерних курчат піддається епізоотологічних пресингу і впливу «технологічних» стресів, які визначають функціональну активність фізіологічних систем організму і стан «здоров'я»

  птиці, про який можна побічно судити по схоронності поголів'я [1-3].

  Рівень приростів живої маси птиці та її збереження в однаковій мірі залежать від стану здоров'я птиці. Тому величина даних параметрів об'єктивно відображає стан здоров'я

  і, відповідно, пов'язана з концентрацією біохімічних показників крові.

  цілі дослідження.

  У зв'язку з цим нами були поставлені наступні цілі роботи: оцінка пов'язаності абсолютного приросту живої маси птиці з збереженням і в сукупності приросту живої маси, і збереження бройлерів кросу ^ А-15 до рівня біохімічних показників крові в ході вирощування їх на м'ясо.

  Матеріали і методи досліджень.

  Експериментальна частина роботи виконана в літній період 2010 року на базі Чебаркульской птахофабрики (ЗАТ «Чебаркульском птах», Челябінська область). У цеху вирощування птиці за принципом збалансованих груп було

  сформовано чотири досвідчені групи (п = 10) в 1, 7-ми, 23-х і 42-х добовому віці. Годівля та утримання піддослідної птиці здійснювалося відповідно до вимог технології і відповідало нормам, рекомендованим ВНИТИП (1976).

  Матеріалом дослідження слугувала кров, яку отримували шляхом декапіта-ції птиці в 1 і 7-ми добовому віці і прижиттєво з яремної вени у 23 і 42-х добових курчат. Біохімічні дослідження виконані на базі межкафедраль-ної лабораторії УГАВМ за допомогою загальноприйнятих методів. У крові визначали загальний білок, альбуміни, сечовину, аміно-трансферази (АсАТ, АлАТ). Додатково нами був розрахований абсолютний приріст живої маси птиці та збереження курчат за віковими періодами досвідчених груп [4].

  Характер взаємозв'язку між приростом живої маси, збереженням птиці і біохімічними параметрами крові визначали шляхом кореляційного аналізу за Пірсоном за допомогою пакета програм

  Біологія! Ь-

  Таблиця 1

  Біохімічні показники крові та їх кореляція з абсолютним приростом бройлерів

  кросу ^ А-15 (п = 10), X ± і

  Вік птиці, CVT Абсолютний приріст, кг Загальний білок, г / л r1 Alb,% r2 Сечовина, ммоль / л r3

  1 0,039 ± 54,8 ± 0,95 ± 39,70 ± 0,93 ± 3,44 ± 0,12 0,74 ±

  0,000018 *** 0,05 0,11 * 0,63 0,13 * 0,24 *

  7 0,134 ± 54,9 ± 0,93 ± 42,81 ± 0,97 ± 2,00 ± 0,90 ±

  0,000018 *** 0,09 0,13 * 1,41 * 0,09 * 0,12 *** 0,16 *

  23 0,579 ± 63,5 ± 0,97 ± 38,04 ± 0,99 ± 1,69 ± 0,95 ±

  0,000023 *** 0,21 *** 0,08 * 0,67 0,06 * 0,10 *** 0,11 *

  42 2,083 ± 69,4 ± 0,95 ± 40,02 ± 0,91 ± 1,93 ± 0,90 ±

  0,000035 *** 0,16 *** 0,11 * 0,33 0,14 * 011 *** 0,15 *

  Фіз. норма - 9 5 середньому 1 3 4 - 31-35 - - -

  Примітка: фізіологічна норма наводиться по [Уша, Бєляков, Пушкарьов 2004];

  * - р < 0,05-0,01; *** - р < 0,001; г - коефіцієнт кореляції між абсолютним приростом цьтлят і рівнем: г1 - загального білка, г2 - альбумінів, Г3 - сечовини; г * - достовірний.

  Таблиця 2

  Амінотрансферази і їх кореляція з абсолютним приростом бройлерів кросу ^ А-15

  (П = 10), X ± і

  Вік птиці, сут Абсолютний приріст, кг АсАТ, мкмоль / мл годину r1 АлАТ, мкмоль / мл годину Г2 Коефіцієнт де Рітіса

  1 0,039 ± 0,000018 *** 1,25 ± 0,03 0,93 ± 0,13 * 0,29 ± 0,03 0,90 ± 0,15 * 4,3

  7 0,134 ± 0,000018 *** 1,29 ± 0,06 0,91 ± 0,15 * 0,20 ± 0,02 * 0,93 ± 0,13 * 6,6

  23 0,579 ± 0,000023 *** 1,25 ± 0,04 0,92 ± 0,14 * 0,17 ± 0,02 * 0,98 ± 0,07 * 7,2

  42 2,083 ± 0,000035 *** 1,33 ± 0,04 * 0,97 ± 0,09 * 0,17 ± 0,02 * 0,93 ± 0,13 * 7,9

  Примітка: * - Р < 0,05-0,01; *** - Р < 0,001; г - коефіцієнт кореляції між абсолютним приростом курчат і рівнем: г1 - аспартат амінотрансферази, г2 - аланін амінотрансферази; г * - достовірний.

  Таблиця 1

  Біохімічні показники крові та їх кореляція з абсолютним приростом бройлерів

  кросу ^ А-15 (п = 10), X ± і

  Вік птиці, сут Абсолютний приріст, кг Загальний білок, г / л r1 Alb,% r2 Сечовина, ммоль / л r3

  1 0,039 ± 0,000018 *** 54,8 ± 0,05 0,95 ± 0,11 * 39,70 ± 0,63 0,93 ± 0,13 * 3,44 ± 0,12 0,74 ± 0,24 *

  7 0,134 ± 0,000018 *** 54,9 ± 0,09 0,93 ± 0,13 * 42,81 ± 1,41 * 0,97 ± 0,09 * 2,00 ± 0,12 *** 0,90 ± 0,16 *

  23 0,579 ± 0,000023 *** 63,5 ± 0,21 *** 0,97 ± 0,08 * 38,04 ± 0,67 0,99 ± 0,06 * 1,69 ± 0,10 * ** 0,95 ± 0,11 *

  42 2,083 ± 0,000035 *** 69,4 ± 0,16 *** 0,95 ± 0,11 * 40,02 ± 0,33 0,91 ± 0,14 * 1,93 ± 011 *** 0,90 ± 0,15 *

  Фіз. норма - 43-59 - 31-35 - - -

  «STATISTICA» і «Microsoft Office Excel 2007« після визначення нормальності розподілу показників у вибірці (в порівнянні середнього квадратичного відхилення із середнім арифметичним). Ступінь і достовірність відмінностей отриманих результатів визначали за допомогою критерію Стьюдента [5].

  Результати досліджень та їх обговорення.

  Ми встановили, що рівень біохімічних показників крові залежав від віку птиці. Так, рівень загального білка, альбумінів був мінімальним, а сечовини максимальним в крові первосуточних курчат, що свідчить про ката-боліческіе спрямованості білкового обміну в їх організмі і використанні ембріонального запасу білкових субстратів (табл. 1).

  Спрямованість білкового обміну змінюється починаючи з 7-ми добового віку, і найбільш яскраво його анаболічний характер проявляється в організмі 42-х добових бройлерів.

  Інтенсивність білкового метаболізму визначала швидкість росту курчат, що підтверджується відповідною динамікою абсолютних приростів живої маси (табл. 1) і характером кореляційної взаємозв'язку між даними параметрами. Хоча все значення коефіцієнтів кореляції були достовірні, але характеризувалися варіабельністю протягом досліджуваного періоду.

  Мінімальний рівень взаємозв'язку між приростом і концентрацією загального білка відзначений в 7-ми добовому віці, що, ймовірно, свідчить про виснаження ембріонального запасу білків і відсутність в організмі субстратной основи для збільшення живої маси. Цей вік збігається з завершенням ювенальної стадії росту і розвитку птиці і з втратою провідної ролі ліпідного метаболізму в обміні речовин. Пік кореляції абсолютного приросту і загального білка відзначений на 23 добу онтогенезу, що безпосередньо співвідноситься зі збільшенням концентрації загального білка в сироватці крові. Вважаємо, що це свідчить про початок глибоких конституційних перебудов в організмі птиці, зокрема про активне зростання курчат, формуванні мускулатури і пір'яного покриву. Ця тенденція зберігається і до 42-х добового віку, хоча на тлі невеликого зменшення коефіцієнта кореляції, ймовірно, за рахунок подальшого збільшення загального білка в крові (табл. 1).

  Спряженість абсолютного приросту живої маси з вмістом альбумінів в сироватці крові мала параболічний характер (табл. 1), що відповідає рівню резерву і використання амінокислот в біосинтезі білків м'язових клітин, т. К. Альбуміни є не тільки основними транспортними білками крові, але і амінокислотним запасом організму. Тому при зниженні концентрації альбумінів в крові зростає взаємозв'язок між альбумінами і приростом живою масою бройлерів, вказуючи на їх використання як джерела амінокислот. Навпаки, більш високий рівень альбумінів в крові вказує

  на зростання транспортної ролі білків. Вважаємо, що, відповідно до закону Лібіха, альбуміни сироватки крові мають лимитирующими властивостями в протеїновому метаболізмі курчат кросу ^ А-15 (табл. 1), що визначає їх біологічну роль. Дане припущення узгоджується з рівнем взаємозв'язку сечовини і приростів живої маси, т. К. Вона, будучи одним з кінцевих метаболітів білкового обміну речовин в організмі птиці, відображає і вікову динаміку змін альбумінів, і загального білка в сироватці крові.

  Ми встановили, що протягом всього періоду досліджень відбувалося зменшення активності АлАТ (р < 0,05-0,01), бо свідчить про вплив промислових умов вирощування на функціональну активність клітин печінки. Тому збільшується значення коефіцієнта де Рітіса (табл. 2).

  Ферменти переаминирования, як і білкові показники крові, достовірно корелювали з рівнем абсолютних приростів живої маси курчат. Хоча характер їх взаємозв'язку різний: між АлАТ і приростами - параболічний, а АсАТ і приростами - гіперболічний. Вважаємо, що даний вид взаємозв'язку відповідає рівню використання субстратів реакцій переамінування в процесах метаболізму амінокислот. Так, в 7 і 23-х добовому віці швидкість росту обумовлена ​​переважним використанням в обмінних процесах аланина, а в 1 і 42-х добовому - аспарагінової кислоти.

  Однак кореляційний взаємозв'язок між активністю ферментів пере-амінування і збереженням птиці

  максимально виражена в ранні ювенальні періоди зростання і розвитку бройлерів, а мінімум зафіксований на 23 добу онтогенезу (табл. 3). Виходячи з цього, вважаємо, що даний вік відповідає періоду життєдіяльності організму птиці, в якому відбуваються різкі метаболічні зрушення, що визначають рівень «здоров'я» птиці. Ймовірно, це обумовлено зміною співвідношення між обсягом анаболічних і катаболічних процесів в білковому обміні. У цьому віці повністю вичерпуються резерви ембріонального запасу, клітини органів і тканин стають функціонально і метаболічно «зрілими». Цей висновок узгоджується з концентрацією і характером кореляційної взаємозв'язку між збереженням і сечовиною, рівень якої еквівалентний інтенсивності катаболічних реакцій. Тому ферменти переамінірова-ня і сечовина є одними з найважливіших діагностичних біохімічних параметрів крові, за якими можна оцінити збереження поголів'я. При цьому хотілося б відзначити, що концентрація загального білка і альбумінів не несе прогностичної інформації щодо збереження, т. К. Рівень їх скореллірованності постійний. Отже, за рахунок зміни концентрації сечовини і активності амінотрансфераз підтримується фізіологічний рівень загального білка і частка альбумінів в ньому.

  Рівень абсолютних приростів достовірно корелював з збереженням бройлерів протягом всього періоду досліджень (табл. 4). Мінімальні значення коефіцієнтів кореляції зафіксовані

  Біологія до

  Таблиця 3

  Біохімічні показники і їх кореляція з збереженням птиці (п = 10), X ± і

  Вік птиці, сут rAсAT rAлAT ГОБ rAlb гМочевіна

  1 0,95 ± 0,11 »0,84 ± 0,19» 0,86 ± 0,18 »0,88 ± 0,17» 0,95 ± 0,11 »

  7 0,95 ± 0,11 »0,93 ± 0,13» 0,91 ± 0,15 »0,85 ± 0,18» 0,91 ± 0,15 »

  23 0,77 ± 0,22 0,65 ± 0,27 0,91 ± 0,14 »0,89 ± 0,17» 0,78 ± 0,22 »

  42 0,91 ± 0,15 »0,82 ± 0,20» 0,88 ± 0,17 »0,83 ± 0,20» 0,88 ± 0,17 »

  Примітка: r - коефіцієнт кореляції між збереженням курчат і рівнем: rAсAТ - аспартат амінотрансферази, rAлAТ - аланін амінотрансферази; ГОБ - загального білка; rAlb - альбумінів; Сечовина - сечовини; r * - достовірний.

  Таблиця 4

  Кореляція абсолютного приросту бройлерів з збереженням курчат кросу ISA-15 (п = 10),

  X ± і

  на 7 і 23 добу онтогенезу. Отже, даний віковий інтервал можна вважати «критичним» в розвитку птиці, що, ймовірно, обумовлено конституціональними змінами в їх організмі, роз'єднаністю і дискретністю обмінних процесів, коли ювенальний метаболізм перемикається на механізми, властиві постювенальним бройлерам з повним витрачення ембріонального трофічного запасу і одночасно з формуванням власної повноцінної імунної системи.

  висновки.

  Результати наших досліджень показали, що в умовах промислової технології вирощування м'ясних бройлерів «критичним» для збереження здоров'я птиці є віковий період з 7-х по 23-ту добу, в який спостерігається зниження значень кореляції між біохімічними показниками крові і збереженням птиці, рівнем приростів живої маси. В якості діагностичного критерію можна використовувати концентрацію в крові АсАТ, АлАТ і сечовину, а також значення їх кореляції.

  література

  1. Basilioa de V. [et а1.] Does early thermal conditioning sometimes fail to improve the resistance of broilers to heat stress? // Animal Research. 2002. № 5. Vol. 51. P. 407-420.

  2. Joseph N. S., Moran E. T Increased hatcher temperature adversely affects chick quality and survival during production whereas final body weights and processing yields are unaffected [Text] // Poultry Science Assoc. Mtg. Jr. 2003. P. 5.

  3. Faria Filho de D. E. [et а !.] Protein Levels for Heat-Exposed Broilers: Performance, Nutrients Digestibility, and Energy and Protein Metabolism // Poultry Science. 2007. № 6 (3). P. 187-194.

  4. Колесник Е. А., Дерхам М. А. Спряженість між приростом живої маси і біохімічними параметрами крові у бройлерів кросу ISA-15 [Текст] // Праці ВСМУіС. 2010. Т. 3. С. 56-64.

  5. Реброва О. Ю. Статистичний аналіз медичних даних. Застосування пакета прикладних програм STATISTIC A [Текст]. М.: Медіа Сфера, 2002. 312 с.

  6. Уша Б. В., Бєляков І.М., Пушкарьов Р П. Клінічна діагностика внутрішніх незаразних хвороб тварин: підручник. М.: Колос, 2004. 487 с.

  Вік птиці, сут aбсолютно приріст,% Збереження,% r

  1 100 ± 0,05 99,2 ± 0,01 0,93 ± 0,13 »

  7 77,58 ± 0,00 »» »98,7 ± 0,01» »» 0,91 ± 0,15 »

  23 93,67 ± 0,01 »» »96,0 ± 0,01» »» 0,92 ± 0,14 »

  42 98,16 ± 0,00 »» »96,1 ± 0,02» »» 0,98 ± 0,07 »

  Примітка: *** - р < 0,001 по відношенню до добовим курчатам; г - коефіцієнт кореляції між абсолютним приростом живої маси бройлерів і збереженням курчат; г * - достовірний.

  Цитоморфологічне МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РОЗМНОЖЕННЯ респіраторносінцітіальной РС-ВІРУСУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В КУЛЬТУРІ КЛІТИН

  і. я. Строганова,

  кандидат ветеринарних наук, доцент, Красноярський ГАУ

  660049, м Красноярськ, пр. Миру, д. 88

  Ключові слова: велика рогата худоба, респіраторно-синцитіальних вірус. Keywords: cattle, respiratory syncytial virus.

  Респіраторні хвороби великої рогатої худоби (ВРХ) завдають величезних економічних збитків тваринництву [1]. У господарствах м'ясо-молочного напрямку вони частіше протікають по типу ензоотичну бронхопневмонії. У зв'язку з тим, що багато їх збудники убіквітарное, а дорослі тварини часто мають імунітет, респіраторні хвороби частіше виникають у телят в період зниження пасивного імунітету і вироблення активного [2].

  Одним із збудників, що викликають хвороби органів дихання у ВРХ, є вірус респіраторно-синцитіальних інфекції (РСІ), РНК-, що відноситься до сімейства пароміксовірусов, роду пневмовірусов. Клінічно хвороба проявляється в основному ураженням нижніх відділів респіраторного тракту, підвищенням

  температури, утрудненим диханням, задишкою, виділеннями з носа, сильним кашлем з подальшим розвитком бронхопневмоній і інтерстиціальних емфізему [3-5].

  Вірус вперше був виділений М. F. Paccand з співавторами в 1970 році від великої рогатої худоби з симптомами гострого респіраторного захворювання. В даний час РС-інфекція великої рогатої худоби зареєстрована у всіх країнах світу з розвинутим тваринництвом, в з 1975 р і в нашій країні [3-8].

  На відміну від інших вірусних респіраторних інфекцій, це захворювання залишається недостатньо вивченим. Його вивчення тривалий час стримувалося труднощами, пов'язаними з надзвичайною лабільністю вірусу і дуже слабкою його

  здатністю до розмноження в культурах клітин.

  Складнощі виділення і культивування вірусу, в свою чергу, ускладнюють отримання вірусного сировини в достатній кількості і з високою інфекційною активністю для виготовлення діагностичних препаратів та засобів специфічної профілактики.

  Мета і методика досліджень.

  Метою цього дослідження була відпрацювання цитоморфологічного методу дослідження для виявлення респіраторносінцітіальной вірусу великої рогатої худоби в культурах клітин і для контролю розмноження респіраторносінцітіальной РС-вірусу великої рогатої худоби в культурі клітин.

  Дослідження проводилися на кафедрі


  Ключові слова: ПРИРІСТ ЖИВИЙ МАСИ / ЗБЕРЕЖЕННЯ ПТАХИ / БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ / КОРЕЛЯЦІЯ / BODY WEIGHT GAIN / KEEPING POULTRY / BIOCHEMICAL PARAMETERS / THE CORRELATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити