У статті розглядається доцільність застосування біопродукту з північного сировини «Епсорін» для корекції психофізіологічного стану бігунів на середні дистанції. Розроблені в процесі дослідження оціночні шкали психофізіологічного стану за показниками індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій бігунів на середні дистанції дозволили підвищити систему медико-біологічного контролю легкоатлетів Республіки Саха. Оцінено ефективність методики застосування біопродукту з північного сировини «Епсорін» для корекції психофізіологічного стану бігунів. Показано, що у представників експериментальної групи (в середньому по групі) значно зменшився час латентного періоду простої зорово-моторної реакції при визначенні рівня функціональної рухливості нервових процесів, сили нервових процесів, а також час експозиції сигналу. Результати змагальної діяльності у них також виявилися вищими, ніж у представників контрольної групи.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Іванов Олександр Іларьевіч, Попов Дмитро Дмитрович, Черкашина Олена Вікторівна, Шадріна Октябрина Василівна, Шаріна Світлана Иннокентьевна


Correction of psychophysiological conditions of runners on middle distances

The article discusses the appropriateness of using the biological product from northern raw materials "Epsorin" to correct the psychophysiological condition of middle-distance runners. Estimated scales of the psychophysiological state developed in the course of the study according to the indicators of the individual typological properties of higher nervous activity and the sensorimotor functions of middle-distance runners made it possible to increase the system of the medical and biological control of the athletes of the Republic of Sakha. The effectiveness of the methodology for using the biological product from northern raw materials "Epsorin" for the correction of the psychophysiological state of runners was evaluated. It was shown that the representatives of the experimental group (on average for the group) significantly decreased the latent period of a simple visual-motor reaction when determining the level of functional mobility of nervous processes, the strength of nervous processes, and also the signal exposure time. The results of competitive activity among them have also turned out to be higher than those of the representatives of the control group.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'КОРЕКЦІЯ психофізіологічного стану бігунів на середні дистанції'

  Текст наукової роботи на тему «КОРЕКЦІЯ психофізіологічного стану бігунів на середні дистанції»

  ?Ципленкова Е.С. - Москва, 2015. - 166 с.

  15. Черяпкін, Р.С. Управління спеціальною підготовкою десятиборців на основі інноваційних технологій / Р.С. Черяпкін // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2011. -№ 9 (79). - С. 169-175.

  REFERENCES

  1. Ashkinazi, S.M., Ryabchikov, V.V and Kulikov, V.S. (2019), "About some aspects of using IT in sailing", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 1 (155), pp. 21-26.

  2. Guba, V.P. and Marinich, V.V. (2013), "An integrated approach to assessing the functional status of professional athletes", Sports science issue, No. 6, pp.47-51.

  3. Zebzeev, V.V. and Zdanovich, O.S. (2016), "Information database of readiness of skiers biathlonists of different qualification", Theory and practice ofphysical culture, No. 1, pp.78-82.

  4. Zebzeev, V.V. (2015), "Information database of readiness of skiers biathlonists of different qualification", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 6 (124), pp.75-79.

  5. Ivanova, L.A. and Savelieva, O.V. (2015), "The analysis of information technologies in the field of physical culture and sport", Scientific and methodical online magazine "Kontsept", №8 (august), pp. 81-85.

  6. Vorontsov, N.A. (2007), Information technologies in physical culture and sport, Publish Saint-Petersburg.

  7. Aleshin, L.I. (2008), Information technologies: manual, Market DS, Moscow.

  8. Klyuchnikov, S.O., Samoilov, A.S., Medvedev, S.V. et. al. (2015), "Experience of use of the medical hardware and software system", Sport medicine: science and practice, No. 3, pp.81-94.

  9. Kudrya, O.N. (2014 року), "Assessment of the functional state and physical fitness of athletes on indicators of the variable and warm rhythm", Issue of Novossibirsk State Pedagogical University, No. 1 (17), pp.185-194.

  10. Nikitushkin, V.G. (2019), Bases of scientific and methodical activity in the field of physical culture and sport: manual for the academic bachelor, Yurayt publishing house, Moscow.

  11. Ogandzhanov, A.L. (2007), Pedagogical technologies of individual training of highly skilled athletes jumpers, dissertation, Moscow.

  12. Sivokhov, V.L. and Sivokhova, E.L. (2007), "Modern methods of functional diagnostics in sport", the Messenger of the Krasnoyarsk pedagogical university of V.P. Astafyev, No. 1, pp. 68-73.

  13. Taymazov, V.A., Dalsky, D.D., Naumenko, E.V. et. al. (2013), "Correction of the functional condition of athletes the summarized index of operating control", the Messenger of new medical technologies, No. 4, pp. 203 - 208.

  14. Tsyplenkova, E.S. (2015), Management of training of the qualified jumpers threefold on the basis of the information database of special readiness, dissertation, Moscow.

  15. Cheryapkin, R.S. (2011), "Management of special training of decathlon competitors on the basis of innovative technologies", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 9 (79), pp. 169-175.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 12.10.2019

  УДК 796.422.14

  КОРЕКЦІЯ психофізіологічного стану бігунів на

  СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ

  Олександр Іларьевіч Іванов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Дмитро

  Дмитрович Попов, асистент, Якутська державна сільськогосподарська академія; Олена Вікторівна Черкашина, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Інститут фізичної культури і спорту Північно-Східного федерального університету ім. М.К. Аммосова, Якутськ; Октябрина Василівна Шадріна, старший викладач, Чурапчинського державний інститут фізичної культури і спорту, Чурапча; Світлана Иннокентьевна Шаріна,

  студентка, Інститут фізичної культури і спорту Північно-Східного

  федерального університету ім. М.К. Аммосова, Якутськ

  анотація

  У статті розглядається доцільність застосування біопродукту з північного сировини «Епсорін» для корекції психофізіологічного стану бігунів на середні дистанції. Розроблені в процесі дослідження оціночні шкали психофізіологічного стану за показниками індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій бігунів на середні дистанції дозволили підвищити систему медико-біологічного контролю легкоатлетів Республіки Саха. Оцінено ефективність методики застосування біопродукту з північного сировини «Епсорін» для корекції психофізіологічного стану бігунів. Показано, що у представників експериментальної групи (в середньому по групі) значно зменшився час латентного періоду простої зорово-моторної реакції при визначенні рівня функціональної рухливості нервових процесів, сили нервових процесів, а також час експозиції сигналу. Результати змагальної діяльності у них також виявилися вищими, ніж у представників контрольної групи.

  Ключові слова: легка атлетика, біг на середні дистанції, психофізіологічний стан, біопродукт з північного сировини, оцінка, контроль.

  CORRECTION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL CONDITIONS OF RUNNERS ON

  MIDDLE DISTANCES

  Alexander Ilarievich Ivanov, the candidate of agricultural sciences, senior lecturer, Dmitriy Dmitrievich Popov, the assistant, Yakut State Agricultural Academy; Elena Viktorovna Cher-kashina, the candidate of science on physical training and sport, senior lecturer, Institute of physical culture and sports, North-Eastern Federal University, Yakutsk; Oktyabrina Vasilievna Shadrina, the senior teacher, Churapcha State Institute of physical culture and sports; Svet-lana Innokentievna Sharina, the student, Institute of physical culture and sports, North-Eastern Federal University, Yakutsk

  Annotation

  The article discusses the appropriateness of using the biological product from northern raw materials "Epsorin" to correct the psychophysiological condition of middle-distance runners. Estimated scales of the psychophysiological state developed in the course of the study according to the indicators of the individual typological properties of higher nervous activity and the sensorimotor functions of middle-distance runners made it possible to increase the system of the medical and biological control of the athletes of the Republic of Sakha. The effectiveness of the methodology for using the biological product from northern raw materials "Epsorin" for the correction of the psychophysiological state of runners was evaluated. It was shown that the representatives of the experimental group (on average for the group) significantly decreased the latent period of a simple visual-motor reaction when determining the level of functional mobility of nervous processes, the strength of nervous processes, and also the signal exposure time. The results of competitive activity among them have also turned out to be higher than those of the representatives of the control group.

  Keywords: athletics, run on middle distances, psychophysiological conditions, bioproduct from northern raw materials, estimation, control.

  ВСТУП

  До особливостей прояву психофізіологічних функцій спортсменів, що спеціалізуються в бігу на середні дистанції, відносяться здатність до високого ступеня зосередження уваги, високий рівень розвитку антиципації, саморегуляції, витривалості центральної нервової системи [3, 4]. Сучасні найсильніші в світі бігуни на середні дистанції відрізняються проявом не тільки високих показників спеціальної витривалості, а й здатністю переносити високі навантаження як фізичні, так і психологічні [5]. На сучасному етапі в умовах професіоналізації легкої атлетики система підготовки бігунів на середині дистанції зазнала багато значних змін, пов'язаних зі збільшенням кількості як змагань, так і стартів протягом усього річного циклу підготовки. Отже, в зв'язку з розширенням

  календаря, зокрема змагань з персональними запрошеннями (комерційних стартів) атлети змагаються в стані не довосстановленія, або ж вони застосовують дозволені, недопинговое кошти для прискорення процесів відновлення [5].

  Одним із шляхів підвищення ефективності тренувального процесу є корекція психофізіологічних станів спортсменів шляхом застосування різних ер-Гоген коштів, спрямованих на підвищення працездатності і психофізіологічних показників.

  Запитом не знайдено допінгових препаратів, що сприяють підвищенню працездатності, прискоренню процесів відновлення систем організму, підвищенню рівня психофізіологічного стану, стає найбільш актуальним. До таких препаратів відноситься «Епсорін», розроблений вченими Інституту біологічних проблем кріолітозони СО РАН (м Якутськ) на основі екстракту пантів (неокостенілих рогів) північного оленя [1]. У зв'язку з цим розробка нових підходів до фармакологічної підтримки спортсменів базується на вивченні особливостей використання біопродукту з північного сировини «Епсорін», його вплив зокрема на психофізіологічні показники і в цілому на організм бігунів, що спеціалізуються в бігу середні дистанції, в умовах напруженої спортивної діяльності.

  Методика: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, психофізіологічне тестування, математико-статистичні методи. У дослідженнях взяли участь 18 спортсменів (чоловіки), що спеціалізуються в бігу на середні дистанції. Вік спортсменів - 18-22 роки.

  Всі спортсмени, які беруть участь в експерименті, на момент проведення досліджень, за даними диспансерного обстеження, були практично здорові, спортсмени дали свою згоду на проведення досліджень. Застосовуючи комп'ютерну систему психофізіологічної діагностики «Діагност-1» (Н.В. Макаренко, В.С. Лизогуба, Україна), проводилося вивчення психофізіологічних станів бігунів на середньо дистанції [1].

  Виявлено показники індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій спортсменів. В ході експерименту спортсмени були розділені на дві групи по 9 чоловік у кожній, які тренувалися по ідентичним програмам.

  Дослідження проводилися в зимовому змагальному періоді річного циклу підготовки. Бігуни експериментальної групи як засіб відновлення брали адаптоген рослинного походження біопродукт з північного сировини «Епсорін», ефективність якого була доведена в інших видах спорту [1]. Тривалість прийому препарату склала два тижні, з дозою по 10-15 крапель два рази на день, в той час як спортсмени контрольної групи тренувалися за загальним планом без прийому «Епсоріна». Після закінчення експерименту проведено повторне тестування нейродіна-вів властивостей спортсменів обох груп, а також участь в змаганнях, результати яких стали критерієм оцінки ефектності запропонованої методики корекції психофізіологічних станів бігунів на середні дистанції. Дослідження проходили на кафедрі «Циклічні види спорту ІФКіС СВФУ імені М.К. Аммосова.

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

  В результаті досліджень були отримані дані, що характеризують індивідуально-типологічні властивості вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій спортсменів, що спеціалізуються в бігу на середні дистанції. Шляхом математико-ста-статистичні обробки отриманих даних психофізіологічного тестування були розроблені оціночні шкали показників психофізіологічного стану бігунів на основі сигмовидної шкал [2] (таблиця 1).

  Таблиця 1 - Діапазони рівнів психофізіологічного стану спортсменів, що спеціалізуються в бігу на середні дистанції (чоловіки) _

  рівень

  Тести низький нижче середнього середній вище середнього високий

  Я * Час латентного періоду (мс) 405 ^ 354<ХК405 302<ХК354 251<Xi<302 Xi<251

  з Кількість помилок 4<ХК6 2<ХК4 0<Xi<2 ХК0

  ^ Час латентного періоду (мс) 667 ^ 595<ХК667 523<ХК595 451<ХК523 Xi<451

  га т Рч Кількість помилок 10 ^ 7<ХК10 3<ХК7 0<Xi<3 Xi<0

  рах Час латентного періоду (мс) 662 ^ 597<ХК662 533<ХК597 468<Xi<533 Xi<468

  га т Рч Кількість помилок 7 ^ 5<ХК7 2<Xi<5 0<Xi<2 Xi<0

  Час латентного періоду (мс) 592 ^ 490<ХК592 450<Xi<490 410<Xi<450 ХК410

  з Кількість помилок 27 ^ 24<ХК27 20<Xi<24 17<ХК20 Xi<17

  до Мінімальний час Експозе-

  © ції сигналу (мс) 531 ^ 466<ХК531 402<ХК466 337<Xi<402 Xi<337

  Час виходу на мінімальну експозицію (с) 110 ^ 88<ХК110 65<Xi<88 43<Xi<65 Xi<43

  Час латентного періоду (мс) 459 ^ 428<ХК459 397<Xi<428 366<Xi<397 Xi<366

  Кількість експозицій ХК238 238<ХК260 260<Xi<282 282<Xi<305 305 ^

  з Мінімальний час Експозе-

  про ції сигналу (мс) 416 ^ 380<ХК416 344<Xi<380 308<ХК344 Xi<308

  Час виходу на мінімальну експозицію (мс) 369 ^ 283<ХК369 198<ХК283 113<Xi<198 Xi<113

  Примітка: ПЗМР - проста зорово-моторна реакція, РВ1-3 - реакція вибору одного сигналу з трьох, РВ2-3 - реакція вибору двох сигналів з трьох, УФП НП - рівень функціональної рухливості нервових

  процесів, СНП - сила нервових процесів.

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Визначено рівень психофізіологічного стану бігунів на середньо дистанції експериментальної і контрольної груп (малюнок 1).

  78%

  45% ___ I5 / о

  «Г?

  11% 11%

  Експериментальна група Експериментальна група

  до микроцикла після микроцикла

  78%

  __67%

  11% 11%

  Контрольна група Контрольна група

  до микроцикла після микроцикла

  П нижче середнього; П- середній; П- вище середнього Малюнок 1 - Розподіл спортсменів, що спеціалізуються в бігу на середні дистанції (чоловіки), за рівнем психофізіологічного стану до і після експериментального мікроциклу (експериментальна і

  контрольна групи):

  В ході аналізу отриманих результатів оцінювання виявили, що позитивна динаміка психофізіологічного стану спостерігалася у спортсменів експериментальної групи бігунів, що підтвердило позитивний ефект від прийому біопродукту «Епсорін». Отже, після двотижневого прийому адаптогена рослинного походження в експериментальній групі збільшилася частка бігунів з високим рівнем психофізіологічного стану, в той час як з низьким рівнем спортсменів не виявлено. Серед бігунів контрольної групи помічена негативна динамічних психофізіологічних показників, що відбилося на загальному рівні психофізіологічного стану. Якщо до експериментального двотижневого микроцикла в даній групі були присутні спортсмени з нижче середнього, середнім і вище середнього станом, то після закінчення циклу - з рівнем психофізіологічного стану нижче середнього і середнім по 67% і 33% відповідно.

  Результати змагальної діяльності показали, що більш успішніше в звітних змаганнях виступили бігуни експериментальної групи. У фінальному забігу на дистанції 1500 м з особистим рекордом першим фінішував представник експериментальної групи С-н Ф. (4.04,23 хв). Також чотири спортсмена поліпшили свої особисті показники, один з яких зайняв третє місце в бігу на 800 м і 1500 м. Спортсмени контрольної групи не завоювали медалі. Найвищі їх досягнення - п'яте і шосте місце в бігу на 1500 м.

  ВИСНОВКИ

  Вивчено питання корекції психофізіологічного стану спортсменів на основі застосування ергогенних засобів, спрямованих на підвищення працездатності, що дозволило зробити висновок про необхідність застосування біопродукту з північного сировини «Епсорін» в практиці підготовки бігунів на середні дистанції. Розроблені оціночні шкали психофізіологічного стану за показниками індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій бігунів на середні дистанції дозволили підвищити систему медико-біологічного контролю легкоатлетів Республіки Саха. Оцінено ефективність методики застосування біопродукту з північного сировини «Епсорін» для корекції психофізіологічного стану бігунів на середні дистанції. У представників експериментальної групи (в середньому по групі) значно зменшився час латентного періоду простої зорово-моторної реакції при визначенні рівня функціональної рухливості нервових процесів, сили нервових процесів, а також час експозиції сигналу. Результати змагальної діяльності також виявилися вищими у бігунів на середні дистанції контрольної групи.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Вплив застосування біопродукту з північного сировини «Епсорін» на психофізіологічний стан спортсменів в мас-рестлінгу / Є.В. Криворученко, І.А. Черкашин І.А., Н.П. Олесов, Є.П. Кудрін, О.В. Шадріна // Теорія і практика фізичної культури - 2015. - № 8. - С. 98-100.

  2. Зациорский В.М. Основи спортивної метрології / В.М. Зациорский. - М.: Фізкультура і спорт, 1979. - 152 с.

  3. Науково-методичне забезпечення підготовки спортивного резерву Республіки Саха (Якутія) / І.А. Черкашин, Е.В. Криворученко, С.П. Скрябін, П.П. Охлопков // Теорія і практика фізичної культури. - 2015. - № 10. - С. 51-53.

  4. Озолин, Н.Г. Настільна книга тренера. Наука перемагати / Н.Г. Озолин. - М.: Астрель, 2006. - 864 с.

  5. Bobrovnik, V.I. Perfection of training process of skilled athletes on the stages of long-term preparation / V.I. Bobrovnik, E.V. Krivoruchenko, E.K. Kozlova // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. - 2011. - No. 11. - P. 9-21.

  REFERENCES

  1. Krivoruchenko, E.V., Cherkashin, I.A., Olesov, N.P, Kudrin, E.P. and Shadrina, O.V. (2015), "Effect from using bioproduct made of northern raw material" Epsorin "on psychophysiological state of mas-wrestlers", Theory and practice of physical culture, No. 8, pp. 98-100.

  2. Zatsiorsky, V.M. (1979), Fundamentals of sports metrology, Physical culture and sport, Moscow.

  3. Cherkashin, I.A., Krivoruchenko, E.V., Scriabin, S.P. and Okhlopkov P.P. (2015), "Scientific and methodical support for the preparation of the sports reserve of the Republic of Sakha (Yakutia)", Theory and practice of physical culture, No. 10, pp. 51-53.

  4. Ozolin N.G. (2006), Handbook coach. The Science of Winning, Astrel, Moscow.

  5. Bobrovnik, V.I., Krivoruchenko, E.V. and Kozlova, E.K. (2011), "Perfection of training process of skilled athletes on the stages of long-term preparation", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No.11, pp. 9-21.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 11.10.2019

  УДК 796.015: 613.2

  АДЕКВАТНЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ - СПОРТСМЕНІВ

  Лідія Олександрівна Іванова, кандидат педагогічних наук, доцент, Самарський

  державний економічний університет; Ольга Олександрівна Казакова, кандидат педагогічних наук, доцент, Самарський національний дослідницький університет імені академіка С.П. Королева; Олена Валеріївна Ненашева, завідувач; Тетяна Миколаївна Попова, старший вихователь, Дошкільний навчальний заклад № 378, м Самара; Тетяна Василівна Калініна старший вихователь, Дошкільний навчальний заклад № 61,

  м Самара

  анотація

  У статті представлені дані анкетування вихователів і батьків дошкільнят двох дитячих садків № 378 і № 61 м Самари, мета якого - виявлення характеру харчування дошкільнят у сучасних умовах як в дошкільному закладі, так і вдома (добових раціон), що займаються в спортивних секціях. Вивчено кількість прийомів їжі, основні джерела поживних речовин, переваги в харчуванні дошкільнят, протипоказання і віковий ценз випробовуваних. Автори статті з'ясували, що багато дітей, вже в дошкільному віці, посилено займаються спортом, недоотримують в достатній кількості обов'язкових поживних речовин з харчуванням, що в свою чергу негативно позначається на їх фактичне і психічному розвитку.

  Ключові слова: раціональне харчування, збалансоване харчування, адекватне харчування, добового раціону калорій, білки, жири, вуглеводи, мінеральні нутрієнти, вітаміни.

  ADEQUATE NUTRITION FOR PRE-SCHOOL ATHLETES

  Lidia Aleksandrovna Ivanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Samara state University of Economics; Olga Aleksandrovna Kazakova, the candidate ofpedagogical

  sciences, senior lecturer, Samara University; Elena Valeryevna Nenasheva, the chair; Tatyana Nikolaevna Popova, the senior teacher, Kindergarten No. 378, Samara, Tatyana Va-silievna Kalinina, the senior teacher, Kindergarten No. 61, Samara

  Annotation

  The article presents the data from the survey of the educators and parents of the preschool children of two kindergartens No. 378 and 61 of Samara, the purpose of which is to identify the nature of the nutrition of preschoolers in modern conditions, both at the preschool and at home (daily allowance), engaged in sports sections. We have studied the number of meals, the main sources of nutrients, preferences in the diet of preschoolers, contraindications and age limits of the subjects. The authors of the article found that many children, already at preschool age, are intensely involved in sports feel lack of the sufficient nutritional nutrients, which, in its turn, negatively affects their actual and mental development.

  Keywords: rational nutrition, balanced nutrition, adequate nutrition, daily diet of calories, proteins, fats, carbohydrates, mineral nutrients, vitamins.


  Ключові слова: ЛЕГКА АТЛЕТИКА /БІГ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ /психофізіологічний стан /Біопродуктів З ПІВНІЧНОГО СИРОВИНИ /ОЦІНКА /КОНТРОЛЬ /ATHLETICS /RUN ON MIDDLE DISTANCES /PSYCHOPHYSIOLOGICAL CONDITIONS /BIOPRODUCT FROM NORTHERN RAW MATERIALS /ESTIMATION /CONTROL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити