Корекція тренувального процесу в спорті вищих досягнень, зокрема, в легкій атлетиці (група стрибків) може бути здійснена на основі аналізу динаміки лабільних компонентів маси тіла спортсменів.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Косіхін Віктор Петрович, Ципленкова Євгенія Сергіївна


Correction of preparation of highly skilled athletes-jumpers based on the analysis of dynamics of weight of the body labile components

Correction of the training process in sports of the high achievements, in particular, in track and field athletics (group of jumps) can be carried out based on the analysis of dynamics of labile components of weight of athlete`s body.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Корекція підготовки висококваліфікованих легкоатлетів-стрибунів на основі аналізу динаміки лабільних компонентів маси тіла'

  Текст наукової роботи на тему «Корекція підготовки висококваліфікованих легкоатлетів-стрибунів на основі аналізу динаміки лабільних компонентів маси тіла»

  ?мающихся боротьбою / Р.П. Тараканов // Теорія і практика фіз. культури. - 1999. - № 9. -С. 12-15.

  4. Bem, S.L. The measurement of psychological androgyny / S.L. Bem // Journal of Consulting and Clinical Psychology. - 1974. - № 42. - P. 155-162.

  5. Buss, A. H. The aggression questionnaire / A.H. Buss, M. Perry // Journal of personality and Social Psychology. - 1992. - № 633. - P. 452-459.

  6. Revised NEO Personality Inventory [Електронний ресурс] // URL:

  http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1374370. - Дата звернення 30.07.2011.

  7. The 2nd: 4th Digit Ratio, Sexual Dimorphism, Population Differences, and Reproductive Success: Evidence for Sexually antagonistic Genes? / J.T. Manning, L. Barley, J. Walton [et al.] // Evolution and Human Behavior. - 2000. - № 21. - P. 163-183.

  8. Manning, J.T. Endurance running and digit ratio (2D: 4D): implications for fetal testosterone effects on running speed and vascular health / J.T. Manning, L. Morris, N. Caswell // American journal of human biology. - 2007. - № 19. - P. 416-421.

  9. Zuckerman, M. Behavioral Expressions and Biosocial Bases of Sensation Seeking / М. Zuckerman. - N-Y. : Cambridge University Press, 1994. - 463 p.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 796.42

  КОРЕКЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ

  Легкоатлетів-ПРИГУНОВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ лабільність КОМПОНЕНТІВ МАСИ ТІЛА

  Віктор Петрович Косіхін, кандидат педагогічних наук, доцент,

  Євгенія Сергіївна Ципленкова, здобувач,

  Московський міський педагогічний університет

  анотація

  Корекція тренувального процесу в спорті вищих досягнень, зокрема, в легкій атлетиці (група стрибків) може бути здійснена на основі аналізу динаміки лабільних компонентів маси тіла спортсменів.

  Ключові слова: корекція тренувального процесу, висококваліфіковані легкоатлети-стрибуни, лабільні компоненти маси тіла, адаптаційні зрушення.

  CORRECTION OF PREPARATION OF HIGHLY SKILLED ATHLETES-JUMPERS BASED ON THE ANALYSIS OF DYNAMICS OF WEIGHT OF THE BODY LABILE

  COMPONENTS

  Victor Petrovich Kosikhin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Evgenie Sergeevna Tsyplenkova, the competitor,

  Moscow City Pedagogical University

  Annotation

  Correction of the training process in sports of the high achievements, in particular, in track and field athletics (group of jumps) can be carried out based on the analysis of dynamics of labile components of weight of athlete's body.

  Keywords: correction of training process, highly skilled athletes-jumpers, labile components of weight of a body, adaptable shifts.

  ВСТУП

  Одним з основних напрямків вдосконалення спортивної підготовки в сучасному спорті вищих досягнень є вдосконалення управління тренувальним процесом на основі об'єктивізації знань про структуру змагальної

  діяльності і різних сторонах спеціальної підготовленості спортсменів [1,3,9]. Даний напрямок, спираючись на сучасні методи діагностики функціонального стану спортсмена з використанням комп'ютерних технологій, дозволяє створити необхідні умови для раціонального управління спеціальної працездатністю спортсмена і протікання адаптаційних процесів в його організмі [2,4,8,10,11]. Зміни м'язової і жирової мас (лабільних компонентів маси тіла) під впливом тренувальних навантажень відображають спрямованість процесів адаптації організму і переважний характер енергозабезпечення [5,6,7].

  МЕТОДИКА І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

  За допомогою біоімпедансного аналізатора складу тіла «Тапіа - ВС-543» на весняному навчально-тренувальному зборі (УТС) в м.Сочі протягом 20 днів досліджувалася динаміка жирової і м'язової маси тіла висококваліфікованих легкоатлетів-стрибунів (8 спортсменів). Динаміка даних показників спортсменів за період УТС приведена в табл. 1.

  Таблиця 1

  Динаміка лабільних компонентів маси тіла спортсменів на навчально-

  тренувальному зборі

  № Прізвище І. Вид стрибків Динаміка жирової маси,% Динаміка м'язової маси, кг Індекс Кетле, г / см Середній показник жирової маси за період УТС,%

  1 Ч-ва А. висота + 0,5 - 0,7 0,328 16,7

  2 Г-ін Р. довжина - 1,8 + 1,3 0,424 10,3

  3 У-ів І. висота - 0,2 - 0,1 0,497 13,3

  4 С-ів А. висота - 1,4 - 0,5 0,419 5,7

  5 М-ко Е. висота - 0,4 - 0,3 0,410 5,1

  6 Ш-ів А. висота - 0,9 - 1,4 0,412 7,5

  7 Ж-їв Ю. потрійний - 0,5 + 0,6 0,409 6,8

  8 Л-ко Є. жердину - 0,4 + 0,1 0,426 6,4

  Аналіз адаптаційних зрушень у спортсменів, отриманий на основі динаміки лабільних компонентів маси тіла під впливом тренувального навантаження на весняному зборі наведено нижче. Крім аналізу динаміки жирової і м'язової маси спортсменів в тренувальному процесі, додатково проводиться аналіз на відповідність індивідуальних параметрів Індексу Кетле і жирової маси тіла спортсменів модельним показниками для стрибунів у окремих стрибкових дисциплінах (табл. 2).

  Таблиця 2

  Модельні весоростовой показники індексу Кетле і жирової маси тіла для ви-

  висококваліфікованих легкоатлетів-стрибунів

  Показник Висота Довжина Потрійний Шест

  Чоловік Жінки Чоловік Жінки Чоловік Жінки Чоловік Жінки

  Індекс Кетле, кг / см 0,38- 0,41 0,31- 0,33 0,40- 0,43 0,33- 0,35 0,41- 0,44 0,33- 0,35 0, 40- 0,43 0,32- 0,34

  Жирова маса тіла,% 6-7 13-15 7-8 15-17 7-8 15-17 7-8 15-17

  На великому експериментальному матеріалі, отриманому в ході проходження висококваліфікованими стрибунами УТС в період 2006-2010 рр. (Більше 7000 вимірів, 246 стрибунів і стрибунів) обґрунтовано технологію управління тренувальним процесом стрибунів на етапі вищої спортивної майстерності за показниками динаміки лабільних компонентів маси тіла в мікроциклах і мезоциклах підготовки. Зокрема виявлено, що нормальні зміни показників складу тіла в тижневому тренувальному микроцикле СФП відбуваються в таких межах (МЗ - маса жирова; ММ

  - маса м'язова):

  - для МЗ - зниження від 0,4 до 1,2% від маси тіла;

  - для ММ - збільшення від 0,5 до 1,6 кг.

  Нормальні зміни показників складу тіла в тижневому відновлювальному мікроциклах відбуваються в таких межах:

  - для МЗ - збільшення від 0,4 до 1,0% від маси тіла;

  - для ММ - зниження від 0,4 до 1,0 кг.

  Нормальні зміни показників складу тіла стрибунів у 3-4-х тижневому ме-зоцікле СФП відбуваються в таких межах:

  - для МЗ - зниження від 0,8 до 2,4% маси тіла;

  - для ММ - збільшення від 1,0 до 2,8 кг.

  Можливе незначне одночасне зниження м'язової і жирової маси тіла, що перший час може супроводжуватися нетривалим підвищенням спеціальної працездатності. Це, як правило, спостерігається у висококваліфікованих стрибунів у предсоревновательном мезоцикле при підготовці до головних стартів. Отримані на стрибунів дані підтверджують висновки проведених раніше досліджень на спортсменах інших спортивних спеціалізацій (плавці, веслувальники) і полягають в тому, що зміни м'язової і жирової мас - лабільних компонентів маси тіла під впливом тренувальних навантажень відображають спрямованість і ступінь вираженості процесів адаптації організму і переважний характер енергозабезпечення [5,6].

  Далі наведені індивідуальна оцінка ходу тренувального процесу у кожного з учасників УТС, надано рекомендації щодо корекції підготовки, зниження або підвищення обсягів тренувального навантаження, індивідуальні рекомендації по харчового режиму.

  Ч-ва А. Тренувальне навантаження на навчально-тренувальному зборі підтримує характеру, збалансована, не приводить до створення нової адаптаційної бази. Спортсменка виступала на початку травня в серії комерційних змаганнях і мала на навчально-тренувальній збір технічні тренування з незначним навантаженням готуючись до майбутніх стартів в кінці травня. Це відбилося на характері динаміки лабільних компонентів маси тіла. При досягненні індивідуально гранично низьких значень жирової маси (менше 13%) спортсменці слід звернути увагу на достатній обсяг компенсаторною роботи при зниженні сумарного обсягу роботи, звернути увагу на харчовий режим.

  Г-ін Р. Тренувальне навантаження на навчально-тренувальному зборі розвиваючого характеру. На даний період річного циклу показник жирової маси (в нормі у спортсмена в змагальному періоді - 7-8% від маси тіла, у спортсмена в травні - 1011%). При досягненні індивідуально гранично високих значень м'язової маси і гранично низьких значень жирової маси тіла (5%) слід звернути увагу на достатній обсяг компенсаторною роботи при зниженні сумарного обсягу роботи. На предсоревновательном етапі спортсмену рекомендується кілька знизити вагу, знизивши споживання жирів і вуглеводів в харчовому раціоні.

  У десятків І. Тренувальне навантаження на навчально-тренувальному зборі підтримує характеру, збалансована, не приводить до створення нової адаптаційної бази. Спортсмен виконував роботу невеликого обсягу, технічної спрямованості, що пов'язано з мікротравми поштовховою ноги. На даний період річного циклу в зв'язку з мікротравми і незначним обсягом тренувальної роботи спортсмен має зайву вагу, вище норми і показник жирової маси (в нормі на передзмагальному етапі - 7-8% від маси тіла, у спортсмена в травні - 13,2-13 , 4%), вище модельних показників також індекс Кетле. На предсоревновательном етапі спортсмену рекомендується знизити вагу, зменшивши споживання жирів і вуглеводів в харчовому раціоні, постійно контролюючи масу тіла і жирову масу тіла.

  З-ів А. Тренувальне навантаження на навчально-тренувальному зборі підтримує характеру, не приводить до створення нової адаптаційної бази. Спортсмен дещо знизив загальний обсяг роботи, проводячи в основному технічну роботу на секторі і чергуючи з силовим навантаженням підтримуючого характеру. Всі показники спеціальної підготовленості, параметри МЗ, ММ, маси тіла відповідають етапу підготовки. Після виступів у серії стартів рекомендується виконати 10-денний мікроцикл тренувальної концентрованої навантаження СФП-спрямованості високої інтенсивності (85-95% МАХ) для підвищення рухового потенціалу спортсмена до періоду головних стартів сезону. При досягненні гранично низьких значень жирової маси (5%) спортсмену слід звернути увагу на достатній обсяг компенсаторною роботи при зниженні сумарного обсягу роботи, звернути увагу на харчовий режим, збільшивши споживання вуглеводів і жирів.

  М-ко Е. Тренувальне навантаження на навчально-тренувальному зборі підтримує характеру, не приводить до створення нової адаптаційної бази. Спортсмен дещо знизив загальний обсяг роботи, проводячи технічну роботу на секторі. Силове навантаження підтримує характеру. При досягненні індивідуально гранично низьких значень жирової маси тіла (5%) слід звернути увагу на достатній обсяг компенсаторною роботи при зниженні сумарного обсягу роботи, звернути увагу на харчовий режим, збільшивши споживання вуглеводів.

  Ж-їв Ю. Тренувальне навантаження на навчально-тренувальному зборі розвиваючого характеру. Спортсмен виконав значний обсяг тренувального навантаження переважно техніко-стрибкової спрямованості, що відбилося на показниках жирової і м'язової маси спортсмена. Після виступів у серії стартів рекомендується виконати 10-денний мікроцикл тренувальної концентрованої навантаження СФП-спрямованості високої інтенсивності (85-95% МАХ) для підвищення рухового потенціалу спортсмена до періоду головних стартів сезону. При досягненні гранично низьких значень жирової маси (5%) спортсмену слід звернути увагу на достатній обсяг компенсаторною роботи при зниженні сумарного обсягу роботи, звернути увагу на харчовий режим, збільшивши споживання вуглеводів і жирів.

  Л-ко Є. Тренувальне навантаження на навчально-тренувальному зборі підтримує характеру, збалансована, не приводить до створення нової адаптаційної бази. Спортсмен знизив сумарний обсяг роботи, виступаючи в комерційних змаганнях і проводячи тільки технічні тренування. За іншими показниками спеціальної підготовленості відповідність запланованим показникам етапу підготовки.

  Ш-ів А. Тренувальне навантаження на навчально-тренувальному зборі підтримує характеру, не приводить до створення нової адаптаційної бази. Спортсмен дещо знизив загальний обсяг роботи проводячи технічну роботу на секторі. Силове навантаження підтримує характеру. При досягненні індивідуально гранично низьких значень жирової маси (5%) слід звернути увагу на достатній обсяг компенсаторною роботи при зниженні сумарного обсягу роботи, звернути увагу на харчовий режим.

  ВИСНОВОК

  Кумулятивний ефект від тренувального навантаження, що містить концентрований обсяг спеціальних вправ, що проводяться висококваліфікованими стрибунами, може проявлятися через значний проміжок часу (від декількох тижнів до декількох місяців). Тому обмеження комплексного контролю тільки педагогічним контролем на етапі вищої спортивної майстерності необгрунтовано. Як показала практика проведення НМО з висококваліфікованими легкоатлетами-стрибунами для ефективного поточного управління тренувальним процесом необхідно обов'язкове 2-3 рази в тиждень дослідження лабільних компонентів маси тіла і

  біохімічних показників капілярної крові спортсменів з подальшим комплексним аналізом динаміки параметрів складу тіла і показників біохімічного контролю.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Верхошанский, Ю. В. Принципи організації тренування спортсменів високого класу в річному циклі / Ю. В. Верхошанский // Теорія і практика фізичної культури. - 1991. - № 4. - С. 24-31.

  2. Іванов, В. В. Комплексний контроль у підготовці спортсменів / В.В. Іванов.

  - М.: Фізкультура і спорт, 1987. - 256 с.

  3. Кузнецов, В. В. Методологія побудови модельних характеристик найсильніших спортсменів / В. В. Кузнецов, Б. Н. Шустин // Удосконалення управління системою підготовки кваліфікованих спортсменів (теоретичні аспекти). - М., 1980.

  - С. 68-80.

  4. Легка атлетика: підручник для студентів інститутів фізичної культури / під заг. ред. Н. Г. Озолина, В. І. Воронкина, Ю. Н. Примакова. - М.: Фізкультура і спорт, 1989. - 671 с.

  5. Мартиросов, Е. Г. Технології та методи визначення складу тіла людини / Є.Г. Мартиросов. - М.: Наука, 2006. - 248 с.

  6. Мартиросов, Е. Г. Склад тіла людини: основні поняття, моделі і методи // Теорія і практика фізичної культури. - 2007. - № 1. - С. 63-69.

  7. Мартиросов, Е. Г. Застосування антропологічних методів в спорті, спортивній медицині і фітнес / Е. Г. Мартиросов, С. Г. Руднєв, Д. В. Ніколаєв. - М.: Фізична культура, 2010. - 119с.

  8. Оганджанов, А. Л. Управління підготовкою кваліфікованих легкоатле-тов-стрибунів / А. Л. Оганджанов. - М.: Фізкультура і спорт, 2005. - 200 с.

  9. Озолин, Н. Г. Сучасна система спортивного тренування / Н.Г. Озолин. -М. Фізкультура і спорт, 1970. - 479 с.

  10. Попов, В. Б. Система спортивної підготовки висококваліфікованих ліг-коатлетов-стрибунів: (теорія, практика, методика): автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Попов В.Б. - М., 1988. - 51 с.

  11. Легкоатлетичні стрибки / А. П. Стрижак, О. Н. Александров, С. П. Сидоренко, В. А. Петров. - Київ: Здоров'я, 1989. - 169 с.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 159.99

  ІНТЕГРАЦІЯ ДУМОК ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

  Марина Анатоліївна Круглова, кандидат психологічних наук, доцент, Володимир Георгійович Круглов, кандидат психологічних наук, Санкт-Петербурзький державний університет (СПбДУ)

  анотація

  У статті розглядаються питання оптимізації процедури проведення фокус-груп по створенню соціальної реклами. Наводяться емпіричні дані щодо факторів, що впливають на ефективність роботи фокус-груп і методів генерації ідей, найбільш адекватних для використання в контексті даної процедури.

  Ключові слова: соціальна реклама; фокус-група; евристичні техніки; креативність.


  Ключові слова: КОРЕКЦІЯ тренувального процесу /ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ ЛЕГКОАТЛЕТИ-стрибунів /Лабільність КОМПОНЕНТИ МАСИ ТІЛА /АДАПТАЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ /CORRECTION OF TRAINING PROCESS /HIGHLY SKILLED ATHLETES-JUMPERS /LABILE COMPONENTS OF WEIGHT OF A BODY /ADAPTABLE SHIFTS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити