Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Корекція «Я-образу» тіла методами рітмодвігательной оздоровчої фізичної культури'

  Текст наукової роботи на тему «Корекція« Я-образу »тіла методами рітмодвігательной оздоровчої фізичної культури»

  ?Ісаєв. - М.: Фізкультура і спорт, 1981. - 375 с.

  2. Кудашев, В.Ф. Структура художньо-спортивних свят і вид діяльності режисера при підготовці і проведенні спортивних заходів / В.Ф. Кудашев // Наукові дослідження та розробки в спорті: вісник аспірантури і докторантури / СПбГУФК ім. П.Ф. Лесгафта - СПб. : [Б.и.], 2006. - Вип. 15. - С. 159-163. - ISBN- 5-91021-002-5.

  3. Кудашев, В.Ф. Функції (види діяльності) спортивного режисера / В.Ф. Кудашев // Тези доповідей II Міжнародної науково-методичної конференції з проблем організації та проведення СХП і підготовку фахівців цього напрямку в системі фізкультурної освіти / Ріс. Держ. ун-т фіз. культури. - М., 2006. - С. 10-11.

  4. Кузьміна, Н.В. Нариси психології праці вчителя. Психологічна структура діяльності вчителя і формування його особистості / Н.В. Кузьміна. - Л.: Вид-во Ленингр. ун-ту, 1967. - 182 с.

  5. Петров, Б.Н. Масові спортивно-мистецькі вистави: (Основи режисури, технології, організації та методики) / Б.М. Петров. - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - 352 с.

  6. Терьохіна, Р.Н. Основні труднощі в діяльності тренера зі спортивної гімнастики / Р.Н. Терьохіна // Теорія і практика фіз. культури. -1985. - № 8. - С. 14-16.

  7. Фактори, що визначають успішність педагогічної діяльності фахівців з фізичної культури / Р.Н.Терехіна, Е.Н. Медведєва, М.М. Серазетдінова, Л.Т. Кудашова // Педагогічна позиція фахівця з фізичної культури і спорту: тез. доп. міжвузівської наук.-практ. конф. СПб., 1996. - С. 30-33.

  8. Kudashov, V.F. Peculiarities of modem sports events / V.F. Kudashov // Proceedings of All-Russian scientific and practical conference of students and young scientists «HIGHER SCHOOL as the center of integration of science, sports, education and culture». - M., 2005. - Р. 10-14.

  КОРЕКЦІЯ «Я-ОБРАЗУ» ТІЛА МЕТОДАМИ РІТМОДВІГАТЕЛЬНОЙ оздоровчої ФІЗИЧНОЇ

  КУЛЬТУРИ

  І. Г. Малкіна-Пих

  Дослідження присвячене впливу занять рітмодвігательной оздоровчою фізичною культурою (ОФК) на корекцію фізичного образу «Я» людини, яка страждає від зайвої ваги, диспропорцій фігури, заниженої самооцінки свого зовнішнього вигляду.

  Завдання дослідження: пошук теоретичних обгрунтувань, виявлення оздоровчих і псіхокоррегірующіх ефектів, вивчення умов і можливостей практичного застосування методів рітмодвігательной ОФК в роботі з населенням.

  Мета дослідження - практична апробація розробленої автором системи методів рітмодвігательной ОФК для осіб, які потребують псіхотелесних корекції способу їх фізичного «Я».

  Практична значимість дослідження полягає в розробці комплексної програми рітмодвігательной ОФК і використанні даної

  програми в роботі з особами, які бажають поліпшити стан свого здоров'я, що страждають аліментарним ожирінням, а також в можливості використання результатів даного дослідження в підготовці молодих фахівців з оздоровчої фізичної культури в ІФК, АФК і УФК країни.

  Для дослідження задоволеності чином тіла використовувався вербальний тест-опитувальник: «Опитувальник дослідження образу тіла», розроблений директором Національного центру порушень харчової поведінки Великобританії Діном Джейд. Даний тест-опитувальник являє собою шкалу з 20 пунктів (http://www2.netdoctor.co.uk/):

  Тест-опитувальник дослідження образу тіла

  Я відчуваю неприємні почуття з приводу своєї зовнішності: Ніколи Іноді Часто Завжди

  1. На громадських збіговиськах, де я мало кого знаю

  2. Коли я дивлюся на себе в дзеркало

  3. Коли я перебуваю поруч з привабливими людьми

  4. Коли хтось дивиться на ті частини моєї зовнішності, які мені не подобаються

  5. Коли я приміряю новий одяг

  6. Коли я роблю фізичні вправи

  7. Після того, як я з'їдаю весь обід

  8. Коли я ношу відкритий одяг

  9.Когда я встаю на ваги

  10. Коли я думаю про те, що хтось мене відкинув

  11.Когда я перебуваю в ситуації, пов'язаної з сексом

  12. Коли я в поганому настрої

  13. Коли я думаю про те, як я виглядала, коли була молодшою

  14.Когда я бачу себе на фото або відео

  15. Коли я думаю про те, що набрала вагу

  16.Когда я думаю про те, як би я хотіла виглядати

  17.Когда я згадую про образливих речах, які говорили з приводу моєї зовнішності

  18. Коли я перебуваю поруч з людьми, які говорять про зайву вагу і дієтах

  19.Когда я переглядаю журнали мод

  20. Коли я думаю про те, щоб відправитися у відпустку

  Випробуваному пропонується оцінити, як часто він відчуває дискомфорт з приводу своєї зовнішності в певних ситуаціях, за допомогою чотирьох варіантів відповіді: «ніколи», «іноді», «часто», «завжди», які впо-наслідок оцінюються за шкалою від 0 до 3 балів. Таким чином, отримання результатів по даному тесту можливо в діапазоні від 0 до 40 балів

  При показниках тесту від 0 до 10 балів випробуваний має позитивний образ тіла, і ставлення до власної зовнішності практично не впливає на його повсякденне життя.

  При показниках від 10 до 20 балів випробуваний в основному відчуває себе комфортно по відношенню до власного тіла. Однак час від часу образ тіла і, отже, впевненість в собі можуть коливатися, і існує

  ризик появи почуття тривоги щодо власного тіла, його розмірів, форми і зовнішнього вигляду в певних ситуаціях.

  При показниках від 20 до 30 балів випробуваний відчуває недолік довіри до власного тіла. Таке ставлення до свого тіла може заважати в певних соціальних ситуаціях, накладаючи внутрішні обмеження на прояви впевненості в собі.

  При показниках від 30 до 40 балів випробуваний має негативний образ тіла, який вносить безліч обмежень в виконання повсякденних завдань, значно знижуючи самооцінку і пригнічуючи здатність розслаблятися і отримувати задоволення.

  Як методики корекції порушень фізичного образу «Я» нами розроблено і використовуються методи рітмодвігательной оздоровчої фізичної культури (ОФК) (Малкіна-Пих І.Г., 2005). Рітмодвігательная ОФК - це як групова, так і індивідуальна форма роботи з тілом, яка базується на уявленні, що існує принципова зв'язок між психічними властивостями особистості і тим, як людина рухається, і що зміни в звичках руху впливають на психологічний, емоційний і фізичне здоров'я людини, сприяючи оптимізації всіх життєво важливих процесів в психіці і організмі.

  Рітмодвігательная ОФК виходить з постулату, що оскільки людина -це унікальне психосоматичне єдність, то завжди є кореляції між тілом і свідомістю, Те, що змінює тіло, змінює і свідомість, і навпаки. Рітмодвігательная ОФК використовує рух як засіб зміни психологічних властивостей особистості. Працюючи з рухом, фокусуючись на взаєминах між фізіологічними і психологічними процесами, рітмодвігательная ОФК допомагає розкрити, звільнити і трансформувати негативні внутрішні почуття, конфлікти і прагнення в позитивні.

  До основних теоретичних понять рітмодвігательной ОФК відносяться ритм, кінестетичний транс і техніка зв'язування.

  Виділяють такі основні функції ритму: полегшення координації та взаємодії з іншими; стимуляція спонтанного руху; активізація опорно-рухового апарату; зменшення тривожності, опору, напруги та агресії.

  Дотримання ритму дозволяє людині увійти в кінестетичний (тілесний) транс, тобто в особливу змінений стан свідомості (ІДС), для якого характерна фіксація уваги на внутрішньому світі. Однією з цілей входження в транс є створення психофізіологічного стану, в якому б людина могла бути здатний почати формувати нові образи вирішення своїх проблем, що, в свою чергу, дозволило б йому по-новому спрямувати своє життя так, щоб здійснитися, реалізуватися в світі дезорганізації і стресу. Іншими словами, підвищити біосоціальна якість свого життя.

  Техніка зв'язування заснована на передумові, що реальність породжує нашу свідомість, яке пов'язує окремі феномени сприймають реальності, приписуючи цим зв'язкам те чи інше значення. Суть техніки зв'язування - у встановленні асоціативної підсвідомої зв'язку між певною проблемою і елементами ритмічного руху.

  Заняття по рітмодвігательной ОФК складається з розминки, швидкої (ритмічною) і заключної частин. Деякі вправи розраховані

  на роботу в парі або в групі. Займатися необхідно в зручній спортивному одязі, обов'язково перед дзеркалом, щоб бачити, що і як виходить. Тривалість одного заняття - не менше 1.5-2 годин.

  Характеристика вибірки випробовуваних. У період з червня 2006 по лютий 2007 року автором даної статті було обстежено 25 осіб (18 жінок і 7 чоловіків) від 18 до 50 років, які звернулися за психологічними консультаціями в зв'язку з проблемою надмірної ваги. Всі випробовувані мали надлишкову вагу і ожиріння I - IV ступеня, при цьому були практично здорові: були відсутні органічні ураження ЦНС, первинні соматичні та ендокринні патології, психічні захворювання.

  Контрольну групу склали 10 осіб (7 жінок і 3 чоловіки) від 19 до 50 років з нормальною масою тіла, які звернулися за консультаціями з проблем, не пов'язаними з надмірною вагою тіла.

  РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  З основною і контрольною групами було проведено 24 заняття по рітмодвігательной ОФК (2 вечірніх заняття в тиждень, по 2 години). Контрольне тестування проводилося через 5, 10, 15 і 20 занять.

  Як показують результати контрольного тестування, в результаті 24-х занять рітмодвігательной ОФК у піддослідних експериментальної групи достовірно знизилися значення оцінки за шкалою незадоволеності своїм фізичним чином «Я», що значимо корелює зі зниженням ваги тіла в середньому на 20% від початкової маси. При цьому випробовувані протягом усього періоду експерименту не застосовували ніяких спеціальних дієт, форсованих режимів голодування або фармакологічних препаратів, вони регулювали свій харчовий раціон по природної потреби і умовами режиму дня.

  В учасників контрольної групи оцінка образу фізичного «Я» також достовірно покращилася.

  На основі отриманих даних нами була розроблена математична модель динаміки оцінки фізичного образу «Я» випробовуваних в залежності кількості годин занять рітмодвігательной ОФК. При розробці моделі був використаний метод функцій відгуку (Ру№, Ма1кта-Ру№ 2001), який є методом нелінійної регресії. Загальний вигляд моделі виглядає наступним чином

  БШ (Н) = В1БПЛ ехр (-а • Нв),

  де Б1Б (Н) - поточне значення оцінки образу фізичного «Я» в середньому по групі (бали), Н - кількість годин занять рітмодвігательной ОФК, Б18тХ

  - початкове значення оцінки образу фізичного «Я» в середньому по групі (бали), а, в - параметри ідентифікації.

  Для ідентифікації параметрів моделі використовувалися дані, отримані у випробовуваних основної групи, і стандартний пакет програм нелінійної ідентифікації МЛТЬЛБ (Дьяконов В.П., 1993). В результаті процедури ідентифікації були отримані наступні значення параметрів моделі: а = 0.075, в = 0.55. Похибка оцінки параметрів моделі становить 15%, що є досить задовільним з урахуванням похибки експериментальних даних.

  Перевірка прогностичних можливостей запропонованої моделі була проведена на незалежних даних, отриманих у випробовуваних контрольної групи. Результати перевірки представлені на рис. 1.

  Мал. 1. Динаміка оцінки фізичного образу «Я» у піддослідних експериментальної групи. По осі абсцис - кількість занять рітмодвігательной ОФК (годинник). По осі ординат - оцінка фізичного образу «Я» (бали) Умовні позначення: - результати імітаційного експерименту,

  + - експериментальні дані по контрольній групі

  Таким чином, запропонована імітаційна модель дозволяє прогнозувати динаміку оцінки фізичного образу «Я» при заняттях рітмодвігательной ОФК. Крім того, вона дає можливість прогнозувати необхідне для отримання бажаного результату (нової оцінки фізичного образу «Я») кількість занять по рітмодвігательной ОФК в залежності від початкового значення даної оцінки, що важливо при індивідуальному підході до кожного займається в групі.

  ВИСНОВКИ

  1. Подання про своє фізичному вигляді є однією з головних складових Я-концепції. Незадоволеність фізичним чином «Я» входить в десятку головних причин емоційного дискомфорту і хронічного стресового стану, що приводять, в тому числі, до серйозних порушень харчової поведінки.

  2. Методи рітмодвігательной оздоровчої культури (ОФК) дозволяють результативно і досить швидко проводити корекцію порушень фізичного образу «Я».

  3. Розроблена нами математична модель дозволяє прогнозувати динаміку зміни фізичного образу «Я» в залежності від тривалості (кількості годин) занять рітмодвігательной ОФК і оцінювати необхідне для отримання бажаного результату (нової оцінки фізичного образу «Я») кількість даних занять.

  ЛІТЕРАТУРА:

  1. Ананьєв, Б.Г. Людина як предмет пізнання / Б.Г. Ананьєв. - Л.: Вид-во Ленингр. Держ. ун-ту, 1969. - 338 с.

  2. Дьяконов, В.П. Довідник по застосуванню системи РС МА1; ЬАВ. -М. : Изд-во «Фізико-математична література», ВО «Наука», 1993.

  3. Куликов, Л.В. Апробація анкети зовнішності / Л.В. Куликов, Н.А. Ладатко, Н.П. Орлова // Соціальна психологія: діалог СПб - Якутськ: матеріали наук. конф. - СПб., 2002. - С. 114-120.

  4. Малкіна-Пих, І.Г. Тілесна терапія / І.Г. Малкіна-Пих. - М.: Ексмо, 2005.

  5. Петровський, А.В. Основи теоретичної психології: навч. посібник для вузів / А.В. Петровський, М.Г. Ярошевський. - М.: Видавничий дім «ИНФРА-М», 1998..

  6. Піаже, Ж. Теорія Піаже // Історія зарубіжної психології 30-е -60-ті роки ХХ століття: тексти / А. Н. Ждан; під ред. П.Я.Гальперина, А.Н. Ждан.

  - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 1986.

  7. Рубінштейн, С.Л. Основи загальної психології / С.Л. Рубінштейн. СПб. : Пітер, 2000. - 720 с.

  8. Томе, Х. Сучасний психоаналіз. Т. 2 / Х. Томе, Х. Кехеле. - М.: [б.и.], 1996..

  9. Ackard, D.M. Effect of body image and self-image on women's sexual behaviors / D.M. Ackard, A. Kearney-Cooke, C.B. Peterson // Int. J. Eat. Disord. -2000. - Vol. 28, n. 4. - Pp. 422-429.

  10. Button, E. Body size perception and response to outpatient treatment in anorexia nervosa // International Journal of eating disorders. - 1986. - Vol. 5. - Pp. 617-629.

  11. Pykh, Yu.A. The method of response functions in ecology / Yu.A. Pykh, I.G. Malkina-Pykh. - Southampton, Boston: WIT Press, 2001..

  12. Schilder, P. The Image and appearance of the human body / P. Schilder. -New York: International Universities Press, 1950.

  13. The prediction of relapse in bulimia nervosa / R.J. Freeman, B. Beach, R. Davis, L. Solyom // Journal of Psychiatric Research. - 1985. - Vol. 19. - Pp. 349353.

  14. Vandereycken, W. Anorexia nervosa: A Clinican's Guide toTreatment / W. Vandereycken, R. Meermann. - New York: Walter de Gruyter, 1984.

  ФОРМУВАННЯ ИДЕАЛА ДУХОВНОГО І ФІЗИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВО-фізкультурного вузу

  І. Л. Миронов

  Гуманізація нашого суспільства на сучасному етапі його розвитку охоплює всі сфери культури. Не залишається осторонь і культура фізична, в тому числі, фізична культура військовослужбовців. Гуманізацію фізичної культури військовослужбовців можна розглядати, в першу чергу, в контексті духовного відродження збройних сил. Даному питанню присвячена значна кількість робіт, в тому числі, і у військово-фізкультурному вузі

  [1, 2, 3].

  Гармонійний фізичний і духовний розвиток військовослужбовців визначається в керівних документах в якості однієї із загальних завдань фізичної підготовки. Однак наведена загальна формулювання занадто абстрактна для вирішення практичних завдань. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства необхідні конкретні ідеали духовного і фізичного зі-


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити