Статтю присвячено проблемі вдосконалення навчального процесу з фізичного виховання студенток з порушеннями в стані серцево-судинної системи. У ній обгрунтовується і експериментальним шляхом перевіряється вплив методики дозованої оздоровчої ходьби на функціональний стан серцево-судинної системи студенток СМГ.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Горєлов Олександр Олександрович, Румба Ольга Геннадіївна, Балишева Наталія Володимирівна


Correction of functional condition of cardiovascular system of SMG female students with help of dosed healthy walking

The article is devoted to the problem of development of physical education process for female students with disturbance of functional condition of cardiovascular system. It justified and proved experimentally the influence of dosed healthy walking method on function condition of cardiovascular system among female SMG student (special medical group).


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Корекція функціонального стану серцево-судинної системи студенток СМГ за допомогою дозованої оздоровчої ходьби'

  Текст наукової роботи на тему «Корекція функціонального стану серцево-судинної системи студенток СМГ за допомогою дозованої оздоровчої ходьби»

  ?тарій): навч. посібник / уклад. Д.А. Іванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова. - М.:

  АПК і ПРО, 2003. - 101 с.

  3. Маслак, А. А. Вимірювання латентних змінних в соціально-економічних системах / А.А. Маслак; Слов'янський-на-Кубані пед. ін-т. - Слов'янськ-на-Кубані: [б.и.], 2006. - 333 с.

  4. Сучасні методи і засоби оцінки навченості: навч. посібник / уклад. С.Б. Полянська, М.Л. Романова, Є.Ю. Лук'яненко, Т.П. Хлопова; Слов'янський-на-Кубані пед. ін-т. - Слов'янськ-на-Кубані: [б.и.], 2008. - 64 с.

  5. Романова, М. Л. Нові методи і засоби педагогічного контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів / М.Л. Романова // Фундаментальні дослідження. - 2008.- № 3. - С. 46-52.

  6. Професійна самоорганізація студентів вищих і середньоспеціальних навчальних закладів / Т.П. Хлопова, В.В. Вязанкова, Т.В. Тихомирова, Д.А. Романов. - Краснодар: ТОВ "Видавничий Дім-Південь", 2009. - 100 с.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Корекції функціонального стану серцево-судинної системи СТУДЕНТОК СМГ ЗА ДОПОМОГОЮ дозувати оздоровчої ХОДЬБИ

  Олександр Олександрович Горєлов, доктор педагогічних наук, професор, Ольга Геннадіївна Румба, кандидат педагогічних наук, доцент,

  Наталія Володимирівна Балишева, аспірант,

  Бєлгородський державний університет

  анотація

  Статтю присвячено проблемі вдосконалення навчального процесу з фізичного виховання студенток з порушеннями в стані серцево-судинної системи. У ній обгрунтовується і експериментальним шляхом перевіряється вплив методики дозованої оздоровчої ходьби на функціональний стан серцево-судинної системи студенток СМГ.

  Ключові слова: спеціальна медична група, навчально-тренувальні заняття з фізичної культури, порушення в стані серцево-судинної системи, дозована оздоровча ходьба.

  CORRECTION OF FUNCTIONAL CONDITION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM OF SMG FEMALE STUDENTS WITH HELP OF DOSED HEALTHY

  WALKING

  Aleksandr Aleksandrovich Gorelov, the doctor of pedagogical sciences, professor

  Olga Gennadiyevna Rumba, the candidate of pedagogical science, senior lecturer Nataliya Vladimirovna Balisheva, the post-graduate student Belgorod State University

  Annotation

  The article is devoted to the problem of development of physical education process for female students with disturbance of functional condition of cardiovascular system. It justified and proved experimentally the influence of dosed healthy walking method on function condition of cardiovascular system among female SMG student (special medical group).

  Key words: special medical group, physical training lesson, disturbance of cardiovascular system, dosed healthy walking.

  Стаття підготовлена ​​в рамках реалізації Федеральної цільової програми «Наукові та науково-педагогічні кадри інноваційної Росії» на 2009-2013 роки, напрямок «Гуманітарні науки», захід 1.2.1 «Проведення наукових досліджень науковими групами під керівництвом докторів наук», конкурс № НК 416П, проект «Психолого-педагогічні технології підвищення розумової і фізичної працездатності, зниження нервноемоціонального напруги у студентів в процесі освітньої діяльності».

  За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі від серцево-судинних захворювань гине 16 млн. 700 тис. Чоловік. У Росії в 2008 р з 2,5 млн. Померлих більше 1 млн. 200 тис. (Близько 50%) померли саме з цієї причини. Особливе занепокоєння, на думку академіка Є.І. Чазова, викликає збільшення смертності від серцево-судинних захворювань серед молоді: так, смертність серед осіб до 25 років за останні 5 років підвищилася на 82%, серед осіб від 25 до 30 років -на 70% [12].

  Про гостроту проблеми свідчать також дані про стан здоров'я молоді, одержувані з вузів РФ. Щорічно все більшу кількість студентів за результатами медичного огляду переходять в спеціальну медичну групу здоров'я (СМГ). На кінець 2008 - початок 2009 р число таких студентів в середньому по країні склало близько 40-45% [20]. З них порушення в стані серцево-судинної системи (ССС) мають до 50% молодих людей [4, 6, 19].

  Очевидно, що в світлі гостроти проблеми необхідно вживати заходів з профілактики порушень у стані ССС вже на ранній стадії їх виявлення. В умовах вузів найбільш перспективний шлях вирішення даного завдання - систематичне включення оздоровчих фізичних вправ в навчально-тренувальні заняття (УТЗ) з фізичної культури зі студентами СМГ, які мають порушення в стані ССС. Проблема розробки методики таких занять є досить актуальною, оскільки в даний час для студентів спеціального медичного відділення (СМО) не існує єдиної програми з дисципліни «Фізична культура», і кафедри фізичного виховання більшості вузів розробляють власні навчальні програми з цього предмету для СМО [22] . Відмінною особливістю таких програм є спроба вирішення оздоровчої завдання занять через принципи формування СМГ і підбір відповідних засобів фізичної культури [14].

  Аналіз спеціальної літератури показав, що більшість фахівців, що займаються проблемою підвищення ефективності УТЗ з фізичної культури на СМО, вважають, що найбільш доцільним є розподіл студентів на групи з урахуванням їх нозологічних особливостей, оскільки в цьому випадку істотно зростають можливості спрямованого використання засобів фізичної культури з метою оздоровлення займаються [2, 8, 10, 16, 17, 21, 23]. Для осіб з порушеннями в стані ССС найбільш рекомендованими є оздоровча ходьба і аеробні вправи циклічного характеру (робочий пульс - 110-150 уд / хв), спрямовані на підвищення загальної витривалості і працездатності [5,

  11, 18]. Однак в практиці фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів, віднесених до СМГ, даний засіб оздоровлення не знаходить свого застосування в належному обсязі. У підручниках і навчальних посібниках з фізичної культури для студентів вузів оздоровча ходьба розглядається в основному як засіб фонової фізичної культури, тобто з позицій включення її в режим дня [9, 12, 15].

  Отримані теоретичні дані стали передумовою для розробки методики занять дозованої оздоровчої ходьбою зі студентами СМГ, які мають порушення в стані ССС. Основою експериментальної методики була дозована оздоровча ходьба на свіжому повітрі на пульсі 100-130 уд / хв з поступовим збільшенням часу і темпу ходьби. Крім того, використовувалися такі різновиди ходьби: ходьба в гору, по сходах, ОРУ в русі (в тому числі з предметами), застосовувалися спеціальні бігові вправи (виконувалися з дозволу лікаря). Для підвищення рівня фізичної підготовленості включалися вправи для розвитку сили, швидкості, гнучкості, координації. Також в заняттях використовувалися вправи лікувальної фізичної культури, спрямовані на поліпшення діяльності серця. Для зняття стресу, втоми і для підвищення емоційного фону занять проводилися рухливі ігри та естафети в зоні помірної потужності. Важливою складовою експериментальних занять було їх проведе-

  ня на свіжому повітрі, незалежно від пори року, виключаючи лише дні з несприятливими погодними умовами. У теплу пору року (вересень-жовтень, квітень-травень) займаються брали з собою туристичні килимки, на яких в кінці заняття виконувалися дихальні вправи і гімнастика по системі пілатес. Величина ЧСС відстежувалася по ходу всього заняття, при необхідності проводилося регулювання навантаження.

  Ефективність розробленої експериментальної методики була оцінена в ході педагогічного експерименту, який проводився на кафедрі фізичного виховання №1 Білгородського державного університету (БелГУ) в 2007-2008 н.р. з вересня по травень. Однак, за результатами підсумкового тестування, достовірних поліпшень в стані ССС випробовуваних виявлено не було. При цьому були відзначені достовірні позитивні зміни в ряді показників фізичної підготовленості: у студенток експериментальної групи достовірно покращилися сила і координація.

  Аналіз і узагальнення даних 1-го педагогічного експерименту дозволив скоректувати експериментальну методику: були внесені зміни в кількісні показники часу і темпу дозованої оздоровчої ходьби, збільшені частка вправ аеробного характеру і час роботи на сходах, включений оздоровчий біг (табл. 1).

  Таблиця 1

  Зміст Уг З питань фізичної культури в ЕГ (педагогічний експеримент №2)

  частина заняття час завдання кошти

  підготовча 20 хв - організація студентів, підрахунок пульсу (ЧСС); - ознайомлення займаються з наміченим змістом уроку; - створення відповідну психологічну установку і позитивний емоційний стан; - підготовка організму займаються до майбутніх навантажень - побудова; - ходьба з завданнями (на носках, п'ятах, зовнішньому і внутрішньому зводі стопи, в полуприседе, в повному приседе і ін.); - повільний біг, ОРУ (на місці, в русі, з предметами, в парах)

  основна 60 хв. - поліпшення насосної функції серця; - поліпшення кровопостачання органів і тканин; - розвиток фізичних якостей (витривалість, гнучкість, сила, координація); - підвищення психоемоційного фону; - виховання моральних, інтелектуальних, вольових і естетичних якостей - ходьба на пульсі 100-130 уд / хв; - повільний біг на пульсі 130150 уд / хв; - ходьба по сходах на пульсі 100-130 уд / хв; - кругова тренування в тренажерному залі; - рухливі ігри та естафети середньої та помірної потужності; - ЛФК при захворюванні серцево-судинної системи; - дихальні вправи

  заключітель- ная 10 хв. - відновлення, зняття напруги; - ознайомлення займаються із загальним змістом чергового заняття для самостійного виконання деяких вправ - дихальні вправи; - вправи на гнучкість; - вправи на увагу; - вправи на координацію; - побудова

  Педагогічний експеримент №2 проводився в 2008-2009 н.р. з вересня по травень. В експерименті взяли участь 50 дівчат, що мають порушення в стані ССС, у віці 18-19 років (2-3 курси). Були сформовані дві групи: експериментальна (ЕГ - 20 дівчат) і контрольна (КГ - 30 дівчат). В ЕГ УТЗ проводилися

  по експериментальної методиці, в КГ - за програмою, розробленою викладачами кафедри фізичного виховання №1 БелГУ для всіх студентів спеціального відділення без поділу їх за нозологическому ознакою. В обох групах заняття проводилися відповідно до розкладу академічних груп 2 рази в тиждень по 90 хвилин. Загальний обсяг практичних занять, проведених в рамках педагогічного експерименту, склав 136 годин. На початку і в кінці семестру (вересень 2008 г., травень 2009 року) було проведено тестування з метою виявлення відмінностей у фізичному розвитку, фізичної підготовленості, функціональної тренованості випробовуваних до і після педагогічного експерименту (табл. 2, 3). Для оцінки достовірності відмінностей використовувались параметричні критерії Стьюдента і Фішера [7]. До експерименту обидві групи були однорідні.

  Таблиця 2

  Фізичний розвиток і фізична підготовленість студенток _________ ЕГ (n = 20) і КГ (n = 30) до і після експерименту ___________________

  Показники Порядок тестує-ия ЕГ Р ЕГ-КГ КГ

  х + т с2 Р х + т с2 Р

  Зріст (см) до 164,65 ± 1,25 31,6 164,38 ± 1,29 50,11

  після 165,2 ± 1,27 32,48 164,77 ± 1,25 47,15

  Вага (кг) фактичний до 58,53 ± 2,53 129,0 58,35 ± 2,06 128,46

  після 55,92 ± 1,91 72,96 57,47 ± 1,78 94,55

  "До 61,13 ± 1,66 55,65 59,34 ± 1,29 50,16

  оптимальний після 59,85 ± 1,35 36,45 59,91 ± 1,24 46,27

  Окружність талії (см) до 69,52 ± 2,1 88,4 69,5 ± 1,65 81,77

  після 66,82 ± 1,53 46,92 68,93 ± 9,49 90,13

  Окружність стегон (см) до 96,52 ± 1,83 67,3 96,33 ± 1,35 55,19

  після 94,62 ± 1,33 35,86 96,33 ± 7,47 55,81

  Екскурсія грудної клітини (см) до 4,87 ± 0,35 2,57 0,05 * 5,6 ± 0,28 2,4

  після 6,12 ± 0,39 3,04 5,78 ± 0,3 2,7

  ЖЕЛ факт. до 2,83 ± 0,11 0,37 0,05 * ** 0,05 * ** 2,84 ± 0,16 0,49

  після 2,97 ± 0,12 0,42 2,85 ± 0,1 0,21

  ЖЕЛ должн. до 3,34 ± 0,07 0,83 0,05 * 0,05 * 3,64 ± 0,06 0,98

  після 3,67 ± 0,06 0,71 3,66 ± 0,06 0,9

  Нахил вниз з лави (см) до 8,85 ± 1,38 38,55 0,05 * 0,05 * 9,16 ± 1,05 33,31

  після 11,95 ± 1,07 23,31 8,77 ± 1,15 39,9

  Динамометрія ^ а№) станова до 57,5 ​​± 5,54 614,47 55,56 ± 3,58 385,77

  після 56,75 ± 3,57 255,98 58,67 ± 3,27 320,57

  права кисть до 18,15 ± 0,77 12,02 0,05 *, ** 0,05 ** 18,36 ± 0,85 21,96

  після 25,40 ± 1,66 55,3 26,97 ± 0,69 14,65

  ліва кисть до 16,60 ± 1,04 21,93 0,05 * ** 0,05 ** 16,6 ± 0,79 19,0 0,05 *

  після 21,75 ± 1,68 56,93 20,93 ± 0,61 11,3

  співвідношення до маси тіла (%) до 30,62 ± 1,54 48,01 0,05 *, ** 0,05 ** 31,15 ± 1,75 91,96 0,05 *

  після 42,28 ± 2,66 142,07 42,6 ± 1,35 55,06

  Згинання-розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) до 5,25 ± 1,36 37,14 5,8 ± 1,27 48,99

  після 6,45 ± 1,28 33,1 6,23 ± 1,22 45,01

  Проба Ромберга (с) до 12,8 ± 2,07 86,21 0,05 ** 14,17 ± 1,84 102,46

  після 12,9 ± 2,38 114,08 12,67 ± 1,32 52,53

  Коефіцієнт координації (по Фірілёвой Ж.Е.) до 3,9 ± 0,2 0,85 0,05 ** 4,52 ± 0,28 2,49 0,05 **

  після 3,54 ± 0,24 1,19 4,67 ± 0,56 9,45

  * - за Стьюдентом ** - по Фішеру

  Отримані дані свідчать, що після експериментальних занять у

  дівчат ЕГ достовірно покращилися показники екскурсії грудної клітини, ЖЕЛ (при тому, що ЖЕЛ факт. залишилася менше ЖЕЛ должн.), кистьовий динамометр. У дівчат КГ достовірно покращилися показники кистьовий динамометр і погіршився коефіцієнт координації. Між групами достовірні зміни були зафіксовані в наступних показниках: в ЕГ після експерименту достовірно краще виявилися значення ЖЕЛ, гнучкості, динамометр лівої кисті, проби Ромберга, коефіцієнта координації; в КГ - динамометр правої кисті. Все разом дозволяє відзначити позитивний вплив експериментальної методики на фізичний розвиток і фізичну підготовленість котрі займаються.

  Таблиця 3

  Функціональна тренованість студенток ЕГ (n = 20) і КГ (n = 30) до і після експерименту

  Показники Порядок тестує-ия ЕГ Р ЕГ-КГ КГ

  х + т О2 Р х + т О2 Р

  ЧСС в спокої (уд / хв) до 94,63 ± 3,83 294,36 0,05 * 94,07 ± 2,15 138,89 0,05 *

  після 81,56 ± 3,45 239,41 83,07 ± 2,37 167,81

  н про «н <з ^% а АТ сист. до 110,9 ± 2,51 126,51 112,4 ± 1,99 119,55

  після 112,53 ± 2,05 125,63 115,05 ± 2,88 166,26

  АТ диаст. до 73,9 ± 1,99 79,25 73,0 ± 1,43 61,37

  після 75,33 ± 1,44 61,88 72,95 ± 2,01 81,1

  Пульсовий тиск (мм.рт.ст.) до 40,35 ± 2,13 91,39 0,05 ** 0,05 * 39,40 ± 1,40 59,55

  після 37,2 ± 1,57 73,95 42,15 ± 1,42 40,62

  Систолічний об'єм крові (мл) до 59,04 ± 2,0 80,59 ** 0,05 0,05 * 59,04 ± 1,12 37,73 0,05 **

  після 60,53 ± 1,1 24,48 56,52 ± 1,22 44,81

  Хвилинний об'єм крові (л / хв) до 5,5 ± 269,7 1,45 5,6 ± 179,1 0,96 0,05 *

  після 5,0 ± 0,25 1,32 4,7 ± 0,18 0,99

  Проба Штанге (с) до 41,12 ± 3,15 297,85 0,05 * 42,92 ± 3,65 267,65 0,05 *

  після 53,56 ± 2,99 268,3 49,92 ± 3,96 315,18

  Проба Генча (с) до 27,54 ± 2,09 88,11 28,96 ± 1,69 86,28

  після 30,02 ± 2,22 98,87 28,98 ± 2,01 121,36

  Ортостатична проба (різниця уд / хв) до 29,34 ± 3,89 303,67 ** 0,05 ** 0,05 23,78 ± 3,37 341,01

  після 22,69 ± 2,25 101,54 24,18 ± 3,81 436,07

  Проба Руффо (усл.ед) до 15,13 ± 1,21 29,45 0,05 * 14,48 ± 0,67 13,69 0,05 *

  після 11,0 ± 1,19 28,61 11,42 ± 0,71 14,96

  Модифікований степ-тест (усл.ед.) до 17,69 ± 0,55 66,19 18,45 ± 0,49 7,45

  після 18,14 ± 0,48 4,67 17,75 ± 0,43 5,6

  Індекс Кердо (усл.ед.) до 19,51 ± 3,98 317,75 0,05 *, ** 21,25 ± 2,36 167,1 0,05 *

  після 7,45 ± 4,9 481,54 7,35 ± 2,9 253,22

  Індекс СКИБИНСЬКИЙ (усл.ед.) до 8,6 ± 0,76 11,72 0,05 * 9,6 ± 0,69 14,45

  після 11,45 ± 1,08 23,62 10,76 ± 0,91 25,08

  * - за Стьюдентом ** - по Фішеру

  Однак підсумковий висновок про ефективність експериментальної методики можна давати тільки на основі аналізу змін у функціональному стані ССС займаються. Результати вихідного та підсумкового тестування функціональної тренованості дівчат ЕГ і КГ представлені в таблиці 3. Отримані дані дозволяють однозначно зробити висновок, що скоригована методика занять дозованої оздоровчої ходьбою справила позитивний вплив на цілий ряд показників стану ССС. Так, в ході проведеного експерименту у дівчат ЕГ достовірно покращилися результати ЧСС в спокої, пульсового тиску, систолічного об'єму крові, проби Штанге, ортостатичної проби, проби Руффо, а також стабілізувалася в межах норми величина вегетативного індексу Кердо (ВІК) і збільшилося значення індексу СКИБИНСЬКИЙ . У КГ достовірно покращилися показники ЧСС в спокої, проби Штанге, проби Руффо, індексу Кердо (ВІК); достовірно погіршилися показники систолічного і хвилинного об'єму крові. Між групами в

  підсумковому тестуванні достовірні відмінності були зафіксовані в показниках пульсового тиску, систолічного об'єму крові, ортостатичної проби. Всі три показника достовірно краще виявилися в ЕГ.

  Таким чином, проведені дослідження довели доцільність включення в УТЗ з фізичної культури зі студентками з порушеннями в стані ССС занять дозованої оздоровчої ходьбою по експериментальної методиці, оскільки такі заняття позитивно впливають на функціональний стан серцево-судинної системи займаються, а також сприяють поліпшенню їх фізичного розвитку і фізичної підготовленості . При цьому зіставлення результатів 1-го і 2-го педагогічних експериментів свідчить, що в заняттях дозованої оздоровчої ходьбою недолік аеробного навантаження веде до істотного зниження їх оздоровчого ефекту.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Американська Асоціація кардіологів. Прогулянки і здорове серце / Американська Асоціація кардіологів. - М.: Східна Книжкова Компанія, 1997. - 208 с.

  2. Анісімова, В.А. Формування у студентів вузу фізичної культури готовності до самоосвіти: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Анісімова Віра Олександрівна. - Челябінськ, 2003 - 180 с.

  3. Асташенко, О.І. Рятувальний круг для серця. Кардіовправи / О.І. Асташенко. - СПб. : Вектор, 2007. - 112 с. : Ил. - (Цілющі практики. Російський досвід)

  4. Батова, Е.А. Особливості занять фізичною культурою студентів спеціальної медичної групи / Е.А. Батова // Шляхи вдосконалення фізичної підготовки студентської молоді в сучасних умовах: матеріали Всерос. на-уч.- практ. конф., 15-16 січня 2009 г. / ЧІЕіМ. - Чебоксари, 2009. - С. 216-220.

  5. Вайнер, Е.Н. Лікувальна фізична культура: підручник / Е.Н. Вайнер. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 424 с.

  6. Волкова, Т.І. Динаміка показників фізичного розвитку у студентів Чебоксарского інституту економіки і менеджменту (філії) СПб ГПУ, які займаються фізичною культурою в групі ЛФК / Т.І. Волкова, А. Якимова, Д.В. Волков // Шляхи вдосконалення фізичної підготовки студентської молоді в сучасних умовах: матеріали Всерос. наук.-практ. конф., 15-16 січня 2009 г. / ЧІЕіМ. - Чебоксари, 2009. - С. 221-224.

  7. Гагин, Ю.А. Математичний мінімум і максимум в педагогічних дослідженнях: метод. посібник для аспірантів і здобувачів / Ю.А. Гагин; С.-Петерб. держ. ун-т фіз. культури ім. П.Ф. Лесгафта, Балт. пед. академія. - СПб. : [Б.и.], 2004. - 88 с. : ил.

  8. Горєлов, А.А. Теоретичні основи фізичної культури: курс лекцій / А.А. Горєлов, О.Г. Румба, В.Л. Кондаков. - Білгород: ЛітКараВан, 2009. - 124 с.

  9. Григорович, Е.С. Фізична культура: навч. посібник для студ. вузів / Є.С. Григорович, В.А. Переверзєв. - Мінськ: Вид-во «Вишейшая школа», 2008. - 223 с.

  10. Дробишева, С. А. Методика підвищення рухових можливостей студентів спеціального відділення з вегето - судинною дистонією засобами фізичного виховання: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Дробишева Світлана Анатоліївна. -М., 2004. - 135 с.

  11. Єпіфанов, В.А. Лікувальна фізична культура: навч. посібник / В.А. Єпіфанов. - М.: ГЕОТАР-Медіа, 2006. - 586 с. : ил.

  12. Фізична культура студента: підручник / під. ред. В.І. Ильинич. - М.: Гардарики, 2005. - 448 с.

  13. Каджая, В. Країна підвищеного тиску. Серцево-судинні хвороби косять наше населення в самому квітучому віці / В. Каджая // Независимая газета. -

  2009. - 28 грудень.

  14. Копєйкіна, Е.Н. Оздоровлення студенток з порушеннями в стані дихальної системи засобами дихальної гімнастики / О.М. Копєйкіна, О.Г. Румба, А. А. Горєлов // Берегиня. 777. Сова: науковий журнал. - Воронеж, 2009. - № 2. - С. 182-193.

  15. Круцевич, Т.Ю. Методика фізичного виховання різних груп населення: підручник для вузів / Т.Ю. Круцевич. - Київ: Олімпійська література, 2003. -391 с

  16. Лазутіна, Т. С. Особливості індивідуальної тренування студентів вузу при гіпертонії / Т.С. Лазутіна, Н.Ю. Херувімова // Шляхи вдосконалення фізичної підготовки студентської молоді в сучасних умовах: збірник наукових праць. - Чебоксари, 2009. - С. 166-168.

  17. Лікувальна фізична культура: підручник для студ. вузів / С.М. Попов, Н.М. Валєєв, Т.С. Гарасеева [и др.]; під ред. С.Н. Попова. - М.: Академія, 2004. - 416 с.

  18. Пустозеров, А.І. Оздоровча фізична культура: учеб.-метод. посібник / А.І. Пустозеров, А.Г. Гостєв. - Челябінськ: Вид-во ЮУрГУ, 2008. - 85 с.

  19. Румба, О.Г. До питання змісту занять фізичною культурою зі студентами спеціальних медичних груп / Румба О.Г., Богоева М.Д., Копєйкіна Е.Н // Фізична культура, спорт і здоров'я: інтеграція теорії та практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-27 жовтня 2008 г. / Воронезький держ. пед. ун-т. -Воронеж, 2008. - С. 92-95.

  20. Фазлєєва, Е.В. Аналіз розподілу студентів I курсу на медичні групи в 2007-2008 навчальному році / Є.В. Фазлєєва, Е.А. Меркулова, Ф.Х. Чемоданова // Шляхи вдосконалення фізичної підготовки студентської молоді в сучасних умовах: Матер. Всерос. наук.-практич. конф., 15-16 січня 2009 г. / ЧІЕіМ. - Чебоксари, 2009. - с. 140-141.

  21. Федякин, А. А. Організація занять з фізичного виховання студентів спеціального відділення ВНЗ / А.А. Федякин, Ю.А. Тумасян, Л.К. Федякіна // Адаптивна фізична культура. - 2005. - № 3 (23). - С. 25-28.

  22. Фізична культура: приблизна програма для вищих навчальних закладів / сост. В.І. Ильинич, Ю.І. Євсєєв. - М.: ДНДІ ІТТ «Інформатика», 2000. - 72 с.

  23. Юденко, І.Е. Організаційно-методичні умови оздоровчих занять студенток спеціальної медичної групи з діагнозом нейроциркуляторна дистонія. На прикладі вузів м Сургута: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Юденко Ірина Едуардівна. - Сургут, 2002. - 160 с.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНЯТ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЄДНАННІ З ТРА Діціон МЕТОДАМИ ФІЗИЧНОГО

  ВИХОВАННЯ

  Сергій Володимирович Гур'єв, кандидат педагогічних наук, доцент, Російський державний професійно-педагогічний університет (РГППУ)

  Єкатеринбург

  анотація

  У роботі містяться теоретичні та методичні матеріали з проблеми використання інформаційних комп'ютерних технологій в фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку.

  Ключові слова: інформаційні технології, комп'ютер, дошкільнята, фізична культура, здоровий спосіб життя.


  Ключові слова: СПЕЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ГРУПА /НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ПОРУШЕННЯ В СТАНІ Серцево-судинної системи /Дозувати ОЗДОРОВЧА ХОДЬБА /SPECIAL MEDICAL GROUP /PHYSICAL TRAINING LESSON /DISTURBANCE OF CARDIOVASCULAR SYSTEM /DOSED HEALTHY WALKING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити