Область наук:

 • Математика

 • Рік видавництва: +1997


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Корекція функції ланцюга без зміни топології схеми'

  Текст наукової роботи на тему «Корекція функції ланцюга без зміни топології схеми»

  ?Секція теоретичних основ радіотехніки

  амперної характеристики до зворотного при сільнонелінейном режимі роботи схеми. Ітераційна формула має вигляд

  N

  і - а0 +? ак (до - 1) / (*)

  к = 2

  (П + 1) N

  (П)

  X аккі1-1

  к = 1

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Данилов Л.В. Ряди Вольтерра - Пікара в теорії нелінійних електричних ланцюгів. М .: Радио и связь, 1987. 224 с.

  2. Зінченко Л.А. Аналітичні прийоми перетворень нелінійних резистивних схем заміщення електричних ланцюгів сходовій структури // Електромеханіка, 1994, №3, с. 9-12.

  УДК 621.3.012.8

  М.Г. Левіна КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІЇ ЦЕПИ БЕЗ ЗМІНИ ТОПОЛОГІЇ СХЕМИ

  Завдання корекції функції ланцюга часто виникає в промисловому виробництві електронних пристроїв. Наприклад, при виготовленні пристрою на новій елементній базі або при зміні розміру кристала НВІС необхідно домогтися збереження первісного вигляду функції ланцюга, але при цьому не міняти топології ти. Доцільно модернізувати окремі елементи схеми заміщення-.

  на рівні елементів. Тому розробнику доводиться працювати зі схемою на рівні ВХІД / ВИХІД.

  Нехай є реальна вихідна функція ланцюга івих = Е (івх) і ідеальна

  функція ланцюга івих = Е {івх).

  якщо

  і - і

  вих вих

  < ? на всьому інтервалі напруг, то завдання можна вва-

  тать вирішеною.

  Нехай і * шх - івих = &івих .

  , , -ної якого є івх, то вихідна напруга стане близьким до ідеального.

  Але при такому управлінні ІНУН змінюється топологія схеми. Таким чином, необхідно використовувати джерело, керований вихідною напругою.

  У найпростішому випадку, коли залежність між вхідним і вихідним напругами лінійна, реальна функція ланцюга іеих = К1ію і ідеальна функція

  ланцюга івш = К2івх, тоді

  д і = (К, - К2) = і: их (КХ1К2 - 1). (1)

  Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  Для корекції функції ланцюга необхідно ввести ІНУН, описуваний виразом (1). Реально введення джерела напруги Ді буде розглядатися як

  зсув на Е = / (і * ьі.) ВАХ останнього елемента, тобто як заміна цього елемента на новий з близькою до реальної ВАХ.

  Далі в роботі розглядаються більш загальні випадки функціональної залежності між івих і івх, предаагаются варіанти визначення параметрів

  , , розширення процесу на попередні підрівні схеми.

  Н.К. Полуяновіч, О.В. Смолькін АВТОМАТИЗАЦІЯ синтезу схем ЗАМІЩЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЕКВІВАЛЕНТНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

  Розробка електричних та електронних пристроїв вимагає вирішення завдань аналізу та синтезу. Завдання аналізу схем успішно вирішується за допомогою безлічі прикладних програм схемотехнічного аналізу. В основі рішення задачі синтезу схем заміщення лежить метод декомпозиції, практичне застосування якого стикається з низкою труднощів, пов'язаних з повільною збіжністю ітерацій і неможливістю розділити аналізовану схему на підсхеми без побоювання повністю втратити збіжність. Іншим недоліком є ​​можливість синтезу тільки резистивних схем.

  У даній роботі розглядається новий підхід до цієї проблеми, заснований на застосуванні методу еквівалентних перетворень при синтезі схем, оскільки не дивлячись на багаторічну історію розвитку перетворення схем заміщення,

  , , -мов виконання перетворень, існує безліч невирішених проблем, однією з яких є відсутність пакету прикладних програм ШИП / з аналізу та синтезу схем заміщення, заснованих на апараті еквівалентних перетворень.

  Розроблена програма PRE.EXE дозволяє:

  1), бібліотеку стандартних компонентів, загальноприйнятий елементний базис R, Ь, С, Е, I, керовані джерела і ідеальні діоди;

  2) , . .

  - визначити кількість гілок схеми;

  - пронумерувати елементи і вузли схеми;

  3):

  - з'єднань (інціденцій) А (т, п);

  - параметрів R (n), С (п), Ь (п) і т.д .;

  - керуючих величин .

  4) .

  5) графічно зобразити перетворення схеми заміщення спільно з отриманими параметрами елементів, що є вичерпною інформацією для рішення різного роду завдань аналізу.

  Даний підхід є наочним і конструктивним, він дозволяє реалізовувати ланцюга за відомими схемами заміщення.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити