Мета визначення особливостей агресивних проявів в поведінці підлітків і соціально-педагогічних і психологічних умов ефективної реалізації технологій корекції агресивної поведінки підлітків. Комплекс теоретичних і емпіричних методів, методика вивчення агресивності підлітків Басса-Дарки. У дослідженні брали участь підлітки у віці 13-15 років, загальною чисельністю 60 осіб, що займаються різними видами спорту (дзюдо, карате; гандбол, баскетбол; лижні гонки, плавання, ковзанярський спорт р Челябінська). В експерименті взяли участь гандболісти СДЮСШОР № 13 м Челябінська. аналіз «Загальної» агресивності у підлітків показав високий рівень агресивності у спортсменів, які займаються видами спорту: дзюдо і карате (46%). Підлітки, які займаються спортивними іграми: гандбол, баскетбол (22%) і спортивно-технічними видами спорту: лижні гонки, плавання, ковзанярський спорт (18%). форми агресивності у підлітків мають високі показники лише в двох, наступних формах агресивності: Схильність до подразнення (74%); образа (56%). Спорт служить своєрідним механізмом стримування поширення насильства і агресивності. розроблений ігровий комплекс в корекції агресивних проявів у гандболістів-підлітків не в повній мірі вирішує завдання по корекції агресивних проявів у підлітків, необхідно впровадження та розробка комплексної програми.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Бондарчук Тетяна Василівна, Жирякова Раиля Апасіровна


CORRECTION OF AGGRESSIVE MANIFESTATIONS IN TEEN HANDBALL-PLAYERS

Objective: to define features of aggressive behavior manifestations of adolescents, and to investigate socio-instructional and psychological conditions at which techniques of aggressive behavior correction receive effective implementation. Material and methods: we used the complex of theoretical and empirical methods, Buss-Durkee hostility inventory. The study involved 60 children aged 13-15 engaged in different kinds of sports (judo, karate; handball, basketball; ski race, swimming, skating). Experimental subjects included handball-players from sports school №13, Chelyabinsk. Findings: analysis of "general" aggression in adolescents showed a high level of aggression in athletes engaged in such sports as judo and karate 46%. In teens engaged in sport games (handball, basketball) and sport-technical kinds of sports (skiing, swimming, skating) the values ​​were 22% and18% correspondingly. Aggression values ​​in adolescents have high rate only in two following forms: fretful temper (74%) and resentment (56%). Conclusions: sport is a unique mechanism for containing the spread of violence and aggression. Developed game set aimed to correct adolescent aggressive manifestations does not fully solve the stated problem so that it is necessary to develop and introduce comprehensive program.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал: Людина. Спорт. Медицина


  Наукова стаття на тему 'Корекція агресивних проявів у гандболістів-підлітків'

  Текст наукової роботи на тему «Корекція агресивних проявів у гандболістів-підлітків»

  ?УДК 796.322 + 159.9

  КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ У гандболістів-ПІДЛІТКІВ

  Т.В. Бондарчук, Р.А. Жирякова

  Мета - визначення особливостей агресивних проявів в поведінці підлітків і соціально-педагогічних і психологічних умов ефективної реалізації технологій корекції агресивної поведінки підлітків. Комплекс теоретичних і емпіричних методів, методика вивчення агресивності підлітків Басса-Дарки. У дослідженні брали участь підлітки у віці 13-15 років, загальною чисельністю 60 осіб, що займаються різними видами спорту (дзюдо, карате; гандбол, баскетбол; лижні гонки, плавання, ковзанярський спорт р Челябінська). В експерименті взяли участь гандболісти СДЮСШОР № 13 м Челябінська. Аналіз «загальної» агресивності у підлітків показав високий рівень агресивності у спортсменів, які займаються видами спорту: дзюдо і карате (46%). Підлітки, які займаються спортивними іграми: гандбол, баскетбол (22%) і спортивно-технічними видами спорту: лижні гонки, плавання, ковзанярський спорт (18%). Форми агресивності у підлітків мають високі показники лише в двох, наступних формах агресивності: схильність до подразнення (74%); образа (56%). Спорт служить своєрідним механізмом стримування поширення насильства і агресивності. Розроблений ігровий комплекс в корекції агресивних проявів у гандболістів-підлітків не в повній мірі вирішує завдання по корекції агресивних проявів у підлітків, необхідно впровадження та розробка комплексної програми.

  Ключові слова: «загальна» агресивність, індекс агресивності, форми агресивності, ігровий комплекс.

  В сучасних умовах особливо актуалізується аналіз проблеми агресивної поведінки підлітків, виявлення його особливостей. Агресивність в спорті стала вельми поширеним явищем. Ми бачимо її прояви на трибунах стадіонів, на лавках запасних і на ігрових майданчиках.

  Поняття «агресивність» використовується в різних значеннях. Ми говоримо про «хорошою» (наприклад, коли волейболіст кидається за втраченим м'ячем) і «поганий» агресивності »(наприклад, вчинення очевидного і грубого порушення в баскетболі). Таким чином, це поняття викликає автоматичні асоціації, а також обумовлює позитивну або негативну оцінку і емоційну реакцію. Разом з тим найбільш агресивна поведінка в спорті, по суті, не є бажаним або небажаним, а залежить від того, як воно трактується.

  Спорт може служити своєрідним механізмом стримування поширення насильства і агресивності [2, 3]. Вельми популярним стало проведення баскетбольних матчів в пізній час, що, як вважають, привертає увагу членів різних банд, прибираючи їх з вулиць, а бокс, боротьба і в меншій

  ступеня футбол розглядаються багатьма як соціально прийнятні способи прояви агресивності.

  Виходячи з вищесказаного, ми вирішили розглянути особливості агресивних проявів підлітків, що займаються різними видами спорту та визначити основні напрямки корекції агресивних проявів.

  Мета роботи полягала в експериментальному обгрунтуванні ефективності ігрового комплексу в корекції агресивних проявів у гандболістів-підлітків.

  Завдання роботи:

  1. Виявити особливості «загальної» агресивності (за індексом агресивності) і форм прояву агресивності підлітків, що займаються різними видами спорту.

  2. Розробити ігровий комплекс і визначити його ефективність в корекції агресивних проявів у гандболістів-під-паростків.

  Для реалізації мети і завдань роботи був використаний комплекс теоретичних і емпіричних методів: аналіз науково-методичної та спеціальної літератури; методика вивчення агресивності підлітків.

  Опитувальник Басса-Дарки дозволяє визначити рівень агресивності і ворожості в градаціях «високий - середній - низький», а також визначити форми агресивної поведінки студентів.

  У дослідженні брали участь підлітки у віці 13-15 років, загальною чисельністю 60 осіб. Дослідження особливостей проявів агресивності у підлітків, що займаються різними видами спорту, проводилося з 2011 по 2013 р на базах ДЮСШ, СДЮСШОР наступних видів спорту: дзюдо, карате; гандбол, баскетбол; лижні гонки, плавання, ковзанярський спорт р Челябінська. В експерименті взяли участь гандболісти СДЮСШОР №13 м Челябінська. Дослідження проводилося в 3 етапи з 2011 по 2013 р.

  Як було зазначено вище, для вирішення однієї із завдань дослідження, з метою вивчення особливостей прояву агресивності у підлітків, що займаються різними видами спорту, порівняльний аналіз індексу агресивності представлений в табл. 1.

  Як видно з представлених в табл. 1 даних, відсоток підлітків з високим рівнем агресивності вище у спортсменів, які займаються такими видами спорту, як дзюдо і карате, ніж у підлітків, що займаються спортивними іграми: гандбол, баскетбол та спортивно-технічними видами спорту: лижні гонки, плавання, ковзанярський спорт.

  Таблиця 1 Порівняльний аналіз індексу агресивності у підлітків, що займаються різними видами спорту, п = 60

  Вид спорту Відсоток випробуваних Х2-критерій

  Лижні гонки, плавання, ковзанярський спорт 18 X2 = 10,8, при р - 0,01

  Дзюдо, карате 46

  Гандбол, баскетбол 22

  Аналіз особливостей форм агресивності підлітків, що займаються різними видами спорту, дозволив виявити наступні особливості за формами агресивності в процентному вираженні (табл. 2).

  Таким чином, аналіз результатів за методикою Басса-Дарки дозволив виявити у досліджуваного контингенту підлітків характерний рівень агресивності, ворожості і специфічні особливості наступних форм агресивних реакцій: вербальна, фі-

  зические, непряма агресія, схильність до подразнення і негативізм. Отримані дані підтверджуються і раніше проведеними дослідженнями [1].

  Таблиця 2 Прояв різних форм агресивної поведінки у досліджуваного контингенту підлітків, що займаються різними видами спорту, п = 60 (%)

  Форма агресивності Показник агресивності, виражені в процентах

  високий низький

  Вербальна 43 57

  Фізична 36 64

  Непряма 40 60

  Схильність до роздратування 74 26

  Образа 56 44

  Підозрілість 46 54

  Негативізм 48 52

  Докори сумління 38 62

  Для вирішення наступного завдання роботи визначені і виконані теоретико-експериментальні дослідження в корекції агресивних проявів у підлітків.

  Ефективність корекції агресивних проявів у підлітків забезпечується тільки при створенні відповідних соціально-педагогічних і психологічних умов і комплексному підході «батьки -педагогі - вихованці»; реалізації принципу добровільності, прийняття та підтримки; створення атмосфери психологічної безпеки [4].

  Узагальнивши досвід роботи з даної проблеми, можна сформулювати необхідні умови по найбільш ефективної реалізації технологій корекції агресивної поведінки: робота з корекції агресивної поведінки дітей підліткового віку повинна вестися комплексно, з огляду на три основні напрями - роботу з батьками, роботу з учителями (щодо профілактики та попередження агресивної поведінки підлітків), роботу з самими вихованцями з неодмінним урахуванням індивідуальних і вікових особливостей; робота з батьками повинна бути спрямована на подолання стереотипів, вміння знаходити причини виникнення агресивної поведінки їхніх дітей, вироблення оптимальної тактики поведінки з агресивними дітьми [5, 6].

  Одним з елементів в системі роботи

  Оздоровчі технології в освітньому процесі

  по ефективної корекції агресивної поведінки дітей підліткового віку є ігровий комплекс, який включає в себе ігри, спрямовані:

  - на знайомство з проблемою агресивності;

  - розвиток у підлітків способів конструктивного поведінки,

  - роботу з емпатією, увагою;

  - розвиток вміння висловлювати свої почуття;

  - розвиток позитивного ставлення до себе;

  - розвиток відповідальності за свої вчинки і т. п.

  У нашій роботі, поряд з перерахованими необхідними умовами щодо ефективної реалізації технологій корекції агресивної поведінки, розроблений ігровий комплекс корекції агресивних проявів у гандбо-листів-підлітків. Метою ігрового комплексу є корекція агресивних проявів у гандболістів-підлітків.

  Завдання комплексу:

  1. Подолання бар'єрів у спілкуванні, розвиток кращого розуміння себе та інших, зняття психічного напруження, створення можливостей для самовираження.

  2. Формування навичок організованості і свідомої дисципліни.

  Особливості комплексу: в комплекс включені рухливі ігри, спрямовані:

  - на зняття психоемоційного напруження у гандболістів-підлітків;

  - зниження агресивності;

  - зняття страхів;

  - зняття труднощі в спілкуванні.

  Ігри підбиралися таким чином, щоб жести, міміка, поза, фізичні дії викликали у гандболістів-підлітків відповідні емоційні стани.

  Тривалість занять 30 хв, 2 заняття в тиждень протягом 2 місяців (15 занять). В одній групі були гандболісти-підлітки з проявом різних форм агресивної поведінки. Група складалася з 15 осіб. Ігри, включені в заняття, були знайомі підліткам, включали в заняття тільки одну нову гру. На кожному занятті здійснювалася тренування психомоторики, вираз емоційної радості. Завершувалося заняття заспокоєнням.

  У табл. 3 представлені показники ефективності розробленого ігрового комплексу в корекції агресивних проявів у гандболістів-підлітків за опитувальником Басса-Дарки. Як видно з представлених в табл. 3 даних, достовірні відмінності в досліджуваних показниках схильності до агресії виявлені в фізичної агресії, непрямої агресії, загалом роздратуванні, вербальної агресії. У показниках: негативізм, образа, провина значущих змін не виявлено.

  Отже, можна говорити про те, що розроблений ігровий комплекс в корекції агресивних проявів у гандбол-стов-підлітків не в повній мірі вирішує завдання по корекції агресивних проявів у підлітків.

  На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки.

  1. Вивчення ролі спортивної діяльності в прояві агресивності у підлітків показало, що серед дослідників немає однозначної думки щодо впливу спорту на рівень агресивності. З одного боку, спортивна діяльність може сприяти зниженню агресивних тенденцій, однак, з іншого боку, може стимулювати прояви агресивної поведінки.

  Таблиця 3

  Показники ефективності ігрового комплексу в корекції агресивних проявів у гандболістів-підлітків за опитувальником Басса-Дарки (в умовних одиницях)

  № п / п Схильність до агресії До експерименту Після експерименту р

  1 Фізична агресія 7,67 ± 0,3 6,31 ± 0,25 р < 0,01

  2 Непряма агресія 7,98 ± 0,3 5,05 ± 0,16 р < 0,01

  3 Загальна роздратування 8,51 ± 0,42 7,2 ± 0,26 р < 0,05

  4 Негативізм 4,24 ± 0,54 4,29 ± 0,32 р > 0,05

  5 Образа 7,11 ± 0,3 6,87 ± 0,35 р > 0,05

  6 Підозрілість 6,02 ± 0,34 5,22 ± 0,62 р > 0,05

  7 Вербальна агресія 9,06 ± 0,47 6,81 ± 0,26 р < 0,01

  8 Вина 5,46 ± 0,64 6,21 ± 0,38 р > 0,05

  2. Порівняльний аналіз «загальної» агресивності (за індексом агресивності) у підлітків, що займаються різними видами спорту, показав, що відсоток підлітків з високим рівнем агресивності виявлено вище у спортсменів, які займаються такими видами спорту, як дзюдо і карате (46%), ніж у підлітків, що займаються спортивними іграми: гандбол, баскетбол (22%) і спортівнотехніческімі видами спорту: лижні гонки, плавання, ковзанярський спорт (18%).

  3. Аналіз особливостей різних форм агресивності у підлітків, що займаються різними видами спорту, показав, що підлітки досліджуваних груп мають високі показники лише в двох формах агресивності: схильність до подразнення (74%) і образа (56%).

  В інших формах агресивності (вербальна, фізична, непряма, підозрілість, негативізм, докори сумління) підлітки досліджуваної групи мають низькі показники.

  4. Достовірні відмінності в досліджуваних

  показниках схильності до агресії виявлено (р > 0,05; 0,01): фізична агресія

  (7,67 ± 0,3; 6,31 ± 0,25); непряма агресія (7,98 ± 0,3; 6,31 ± 0,25); загальне роздратування (8,51 ± 0,42; 7,2 ± 0,26); вербальна агресія (9,06 ± 0,47; 6,81 ± 0,26). У показниках: негативізм (4,24 ± 0,54; 4,29 ± 0,32); образа (7,11 ± ± 0,3; 6,87 ± 0,35); вина (5,46 ± 0,64; 6,21 ± ± 0,38) значущих змін не виявлено (р > 0,05-0,01).

  Отже, можна говорити про те, що розроблений ігровий комплекс в корекції агресивних проявів у гандбол-стов-підлітків не в повній мірі вирішує завдання по корекції агресивних проявів

  у підлітків і, як було зазначено вище, необхідні впровадження та розробка комплексної програми.

  Таким чином, спорт може служити своєрідним механізмом стримування поширення насильства і агресивності.

  література

  1. Бондарчук, Т. В. Особливості прояву форм агресивності студентів факультету фізичної культури і спорту / Т. В. Бондарчук, В. В. Бородіна, О.В. Вірко // Академ. журнал Західного Сибіру. - Тюмень: ТОВ «М-центр», 2008. - С. 89-92.

  2. Биков, В. С. Педагогічна технологія профілактики наркоманії серед учнів засобами фізичної культури і спорту /

  B. С. Биков, Т. В. Бондарчук // Сибір. пед. журнал. - 2011. - № 12. - С. 199-205.

  3. Гостєв, А.Г. Формування здоров'язберігаючих ціннісних орієнтацій підлітків у освітньо-розвиваючому просторі ліцею / А.Г. Гостєв, Т.В. Бондарчук // Сибір. пед. журнал. - 2012. - № 1. -

  C. 43-49.

  4. Татаржіцкій, С.Є. Методики вивчення і корекція агресії в спорті: навч. посібник /

  C.Е. Татаржіцкій, В.П. Каргаполов, Т.В. Хро-міна. - Хабаровськ: Изд-во дальневосточ. держ. академії фіз. культури, 2003. - 52 с.

  5. Berkowitz, L. The concept of aggressive drive: Some additional considerations / L. Berkowitz // Advances in experimental social psychology. - New York: Academic Press, 1965. -Vol. 2. - Р. 301-329.

  6. Bredemeier, В. Athletic aggression: An issue of contextual morality / В. Bredemeier,

  D. Shields // Sociology of Sport Journal, 1986. -

  Р. 15-28. '

  Бондарчук Тетяна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри адаптивної фізичної культури, фізіології і біохімії, Південно-Уральський державний університет (Челябінськ), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Жирякова Раиля Апасіровна, тренер-викладач, спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву № 13 по гандболу (Челябінськ), Я ^ Игуак ^ а @ mail.ru.

  Надійшла до редакції 23 березня 2014 р.

  Оздоровчі технології в освітньому процесі

  Bulletin of the South Ural State University Series "Education, Healthcare Service, Physical Education" _________________________________2014, vol. 14, no. 2, pp. 14-18

  CORRECTION OF AGGRESSIVE MANIFESTATIONS IN TEEN HANDBALL-PLAYERS

  T.V. Bondarchuk, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  R.A. Zhiryakova, Specialized Children-Youth School of Olympic Reserve № 13, Chelyabinsk,

  Russian Federation, Rzhiryakova @ mail.ru.

  Objective: to define features of aggressive behavior manifestations of adolescents, and to investigate socio-instructional and psychological conditions at which techniques of aggressive behavior correction receive effective implementation. Material and methods: we used the complex of theoretical and empirical methods, Buss-Durkee hostility inventory. The study involved 60 children aged 13-15 engaged in different kinds of sports (judo, karate; handball, basketball; ski race, swimming, skating). Experimental subjects included handball-players from sports school №13, Chelyabinsk. Findings: analysis of "general" aggression in adolescents showed a high level of aggression in athletes engaged in such sports as judo and karate - 46%. In teens engaged in sport games (handball, basketball) and sport-technical kinds of sports (skiing, swimming, skating) the values ​​were 22% and 18% correspondingly. Aggression values ​​in adolescents have high rate only in two following forms: fretful temper (74%) and resentment (56%). Conclusions: sport is a unique mechanism for containing the spread of violence and aggression. Developed game set aimed to correct adolescent aggressive manifestations does not fully solve the stated problem so that it is necessary to develop and introduce comprehensive program.

  Keywords: general aggression, aggression index, forms of aggression, game set.

  References

  1. Bondarchuk T.V., Borodin V.V., Virk O.V. [Features of Display Forms Aggressiveness Students of Physical Culture and Sports]. Akademicheskiy zhurnal Zapadnoy Sibiri [Academic Journal of Western Siberia], 200S, pp. 89-92. (In Russ.)

  2. Bykov V.S., Bondarchuk T.V. [Educational Technology Drug Prevention Among Students by Means of Physical Culture and Sports]. Sibirskiypedagogicheskiy zhurnal [Siberian Pedagogical Magazine], 20ІІ, no. І2, pp. І99-205. (In Russ.)

  3. Gostev A.G., Bondarchuk T.V. [Formation of Health- value Orientations of Teenagers in the Developing Educational Space Lyceum]. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal [Siberian Pedagogical Magazine], 20І2, no. І, pp. 43-49. (In Russ.)

  4. Tatarzhitsky S.E., Kargapolov V.P., Hromina T.V. Metodiki izucheniya i korrektsiya agressii v sporte. Uchebnoeposobie [Methods of Study and Correction of Aggression in Sport. Textbook]. Khabarovsk, Dal'nevostochnaja gos. akad. fizicheskoj kul'tury, 2003. 52 p.

  5. Berkowitz L. The Concept of Aggressive Drive: Some Additional Considerations. Advances in Experimental Social Psychology. New York: Academic Press, І9б5, vol. 2, pp. З0І-З29.

  6. Bredemeier В., Shields D. Athletic Aggression: An Issue of Contextual Morality. Sociology of Sport Journal, І98б, pp. І5-28.

  Received 2S March 2014


  Ключові слова: «ЗАГАЛЬНА» АГРЕСИВНІСТЬ /ІНДЕКС АГРЕСИВНОСТІ /ФОРМИ АГРЕСИВНОСТІ /ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС /GENERAL AGGRESSION /AGGRESSION INDEX /FORMS OF AGGRESSION /GAME SET

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити