У статті розглядається проблема психічного стресу і тривога, копінг-механізми подолання стресу і індивідуальний стиль змагальний діяльності. Отримані в результаті дослідження дані свідчать про те, що існують відмінності в стресостійкості і використанні копінг-стратегій досвідчених і недосвідчених спортсменів.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Павленко Антон Валерійович, Намазов Алі князя Огли, Олейникова Марина Василівна, Намазов Кязим Алієвич


Coping-strategy of individual style of competitive activity of fighting sportsmen with different experience of competitive activity

The article deals with the problem of mental stress and anxiety, coping mechanisms of overcoming the stress and individual style of the competitive activity of fighting athletes. Obtained in the study data indicate that there are differences in stress resistance and use of coping strategies for experienced and inexperienced athletes.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта
  Наукова стаття на тему 'копінг-стратегії ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У єдиноборці З РІЗНИХ ДОСВІДОМ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «копінг-стратегії ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У єдиноборці З РІЗНИХ ДОСВІДОМ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

  ?REFERENCES

  1. Baiburin, A.K. (1993), Ritual in traditional culture. Structural and semantic analysis of East Slavic rites, Science, St. Petersburg.

  2. Evtushenko, E.N. (2004), The concept of "patial orientation" in English and Russian linguistic cultures, dissertation, Volgograd.

  3. Krutkin, V.L. (1994), The ontology of the human corporality, dissertation, Yekaterinburg.

  4. Osorina, M.V. (1999), The secret world of children in the space of the adult world, Peter, St. Petersburg.

  5. Pallasmaa, U. (2013,), The thinking hand: Existential architecture and the wisdom of life, Clas-sic-XXI, Moscow.

  6. Donnelly, J.E., Hillman C.H., Castelli D., et al. (2016), "Physical activity, fitness, cognitive function, and academic achievement in children: a systematic review", Medicine and Science in Sports and Exercise, No. 48 (6), pp.1197-1222.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 26.04.2019

  УДК 159.9.072.43:796.8

  Копінг-стратегії ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У єдиноборці З РІЗНИХ ДОСВІДОМ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Антон Валерійович Павленко, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НДУ ім. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург); Алі князя огли Намазов, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Марина Василівна Олейникова, кандидат психологічних наук, доцент, Кязим Алієвич Намазов, студент, Санкт-Петербурзький Політехнічний Університет Петра Великого

  анотація

  У статті розглядається проблема психічного стресу і тривога, копінг-механізми подолання стресу і індивідуальний стиль змагальний діяльності. Отримані в результаті дослідження дані свідчать про те, що існують відмінності в стресостійкості і використанні копінг-стратегій досвідчених і недосвідчених спортсменів.

  Ключові слова: копінг-стратегія, совладаніе зі стресом, індивідуальний стиль, єдиноборці.

  COPING-STRATEGY OF INDIVIDUAL STYLE OF COMPETITIVE ACTIVITY OF FIGHTING SPORTSMEN WITH DIFFERENT EXPERIENCE OF COMPETITIVE

  ACTIVITY

  Anton Valerievich Pavlenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Ali Kniaz oglu Namazov, the candidate of physical and mathematical sciences, senior lecturer, Marina Vasi-lyevna Oleinikova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Kyazym Alievich Namazov, the student, St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great

  Annotation

  The article deals with the problem of mental stress and anxiety, coping mechanisms of overcoming the stress and individual style of the competitive activity of fighting athletes. Obtained in the study data indicate that there are differences in stress resistance and use of coping strategies for experienced and inexperienced athletes.

  Keywords: coping strategy, coping with stress, individual style, fighting athletes.

  ВСТУП

  Проблеми психічного стресу і тривоги займають особливе місце в практиці підготовки, навчання та виховання висококваліфікованих спортсменів. Разом з ними

  розглядається і проблема вивчення копінг-стратегій.

  Вивчення поведінки людини в екстремальних ситуаціях привело до виявлення механізмів подолання стресу, або копінг-механізмів. Однак, копінг-стратегії, що використовуються спортсменами певних видів спорту вивчені недостатньо. Нам не зустрілося жодної роботи, в якій вивчався б питання про особливості копінг-стра-тегій единоборцев в контексті переживання стресу, викликаного участю в змаганнях.

  Об'єкт: спортсмени-борці, студенти СПбПУ Петра Великого 1-6 курсів (бакалаври та магістри) у віці 18-25 років. 30 осіб досвідчені (20 чоловіків і 10 жінок), і 30 осіб - недосвідчених (20 чоловіків і 10 жінок). Участь в дослідженні респонденти брали за власною згодою. Дослідження проводилося в індивідуальній формі [1].

  Результати дослідження за анкетою «Індивідуальний стиль змагальної діяльності» Ю.Л. Ханіна (http://www.voppsy.ru/issues/1982/823/823136.htm).

  У питаннях анкети «Індивідуальний стиль змагальної діяльності» представлені наступні шкали: «Рівна» емоційна регуляція - 1, 2, 4, 5, 7, 8. «Вибухова» емоційна регуляція - 1, 2, 4, 5, 7, 8. « зовнішня »орієнтація - 11, 12, 15, 16, 17, 18.« Внутрішня »орієнтація - 3, 9, 10, 13, 20, 22. Розкид значень для кожної шкали від 0 до 12. Відповіді з кожного питання оцінюються від 0 до 2, при цьому тип емоційної регуляції ( «рівний» - «вибуховий»).

  Результати дослідження індивідуального стилю діяльності спортсменів представлені в таблиці 1 і малюнках 1, 2, 3.

  Таблиця 1. Середні значення показників індивідуального стилю діяльності спортсменів

  Середній бал достовірність. Середній бал достовірність. Середній бал достовірність.

  Назва шкал ОС НС раз. за критерієм Манна-Уїтні ОС (М) НС (М) раз. за критерієм Манна-Уїтні ОС (Ж) НС (Ж) раз. за критерієм Манна-Уїтні

  «Рівна»

  Емоціонал. 9,2 7,4 0,123 * 9,6 7,7 0,121 * 8,8 7,1 0,081 *

  реакція

  «Вибухова» емоціонал. 5,8 8,3 0,202 * 6,0 8,5 0,045 * 5,6 8,1 0,092 *

  реакція

  «Зовнішня»

  Емоціонал. 8,8 6,4 0,008 * 9,1 7 0,084 * 8,5 6,1 0,078 *

  орієнтація

  «Внутрішня» емоціонал. 8,2 9,4 0,014 * 8,3 9,5 0,077 * 8,1 9,3 0,068 *

  орієнтація

  * - достовірність відмінностей р <0,05; ** - достовірність відмінностей р <0,01

  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

  Малюнок 1 - Середні показники індивідуального стилю діяльності досвідчених і недосвідчених спортсменів

  Аналізуючи результати, ми можемо зробити висновок про те, що досвідчені спортсмени, що займаються єдиноборствами, відрізняються від недосвідчених спортсменів за параметрами

  9,2

  7,4

  8,3

  5,8

  8,8

  9,4

  8,2

  6,4

  Рівне. емоц.реакц. Вибухова. емоції. реакц. Зовн. емоції. реакц.

  ? ОС (В) ПНС (В)

  Внутр. емоції. реакц.

  індивідуального стилю діяльності. Так, досвідчені спортсмени достовірно частіше демонструють «рівну» емоційну реакцію «зовнішнього» типу. Для недосвідчених спортсменів характерна «вибухова» емоційна реакція «внутрішньої» емоційної орієнтації. Таким чином, рисами індивідуального стилю діяльності досвідчених борців є відносно рівний емоційний фон і переважна орієнтація на суперника під час виступу.

  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

  9,6

  9,1

  9,5

  7,7

  6

  8,3

  Рівне. емоц.реакц. Вибухова. емоції. реакц. Зовн. емоції. реакц.

  ? ОС (М) ПНС (М)

  Внутр. емоції. реакц.

  Малюнок 2 - Середні показники індивідуального стилю діяльності досвідчених і недосвідчених спортсменів

  (Чоловіки)

  Для недосвідчених спортсменів більшою мірою характерні емоційні сплески-спади і орієнтація на динаміку свого внутрішнього стану і рухової поведінки.

  5

  7

  8,8 - 7,1 8,1 8,5 8,1

  5,6

  6,1

  Рівне. емоц.реакц. Вибухова. емоції. реакц. Зовн. емоції. реакц. Внутр. емоції. реакц.

  ? ОС (Ж) ПНС (Ж)

  Малюнок 3 - Середні показники індивідуального стилю діяльності досвідчених і недосвідчених спортсменів

  (Жінки)

  Окреслені тенденції простежуються також при порівнянні груп досвідчених і недосвідчених спортсменок-жінок і при аналогічному порівнянні чоловіків.

  ВИСНОВКИ

  Рисами індивідуального стилю діяльності досвідчених единоборцев є відносно рівний емоційний фон і переважна орієнтація на суперника під час виступу. Для недосвідчених спортсменів більшою мірою характерні емоційні сплески-спади і орієнтація на динаміку свого внутрішнього стану і рухової поведінки. Підвищення контролю над ситуацією і самоконтролю сприяють змагальної емоційної стійкості. Аналізуючи результати, ми можемо зробити висновок про те, що спортсмени, які займаються єдиноборствами, характеризуються раціональним поведінкою в умовах стресу. Їм притаманний «здоровий розрахунок» і стійкість, що дозволяє зберігати адекватне мислення і поведінку в стресових або екстремальних умовах. Вони характеризуються активністю і цілеспрямованої діяльністю.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Намазов, А.К. Копінг-стратегії подолання стресу невдачі у борців з різним досвідом змагальної діяльності: дис. магістра психологічних наук / Намазов А.К. -

  Санкт-Петербург, 2017. - Режим доступу: http://elib.spbstu.ru/dl/2/v17-3554.pdf/info (дата звернення: 01.04.2019).

  REFERENCES

  1. Namazov, A.K. (2017), Coping-strategies of mastering a failure stress at fighters against different experience of competitive activity: dissertation of the master of psychological sciences, St. Petersburg, available at: http://elib.spbstu.rU/dl/2/v17-3554.pdf/info.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 26.04.2019

  УДК 159.93

  Синестезії, В КОНТЕКСТІ чотириступінчасті МОДЕЛІ ПАМ'ЯТІ, ЯК ОДИН ІЗ МОЖЛИВИХ МЕХАНІЗМІВ антиципації

  Галина Володимирівна Пантелєєва, кандидат психологічних наук, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НДУ ім П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

  анотація

  Складна організація нервової системи людини дозволяє припустити, що численні модальності (за різними джерелами від 5 до понад півсотні) обробляють інформацію (від рецепції до зберігання в ДВП і прийняття рішень) дискретно, і тільки на останньому «інтегральної» рівні ДВП ця інформація «нашаровується» один на одного, що й спричиняє за собою ефект синестезії. Таке пояснення механізмів синестезії дозволяє більш якісно зрозуміти, в свою чергу, такий феномен, як антиципація: активні модальності, внаслідок вже отриманої інформації, не можуть не активувати ті модальності, які можуть бути задіяні в апроксимації інших нагальних інформаційних процесів і прийнятті рішень, що здаються зовнішньому спостерігачеві, завчасними. Таким чином, четирехступенчатая модель пам'яті, дозволяє пояснити механізми синестезії, а ті, в свою чергу, процеси антиципації.

  Ключові слова: синестезія, антиципация, моделі пам'яті.

  SYNESTHESIA, IN THE CONTEXT OF FOUR-STAGE MODEL OF MEMORY, AS ONE OF THE ANTICIPATION POSSIBLE MECHANISMS

  Galina Vladimirovna Panteleeva, the candidate of psychological sciences, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sports and Health, St. Petersburg

  Annotation

  The complex organization of the human nervous system suggests that numerous modalities (from various sources - from 5 to more than fifty) process information (from reception to storage in LTM and decision making) discretely, and only at the last "integral" level of LTM this information "stratifies" against each other, which entails the effect of synesthesia. Such an explanation of the mechanisms of synesthesia makes it possible to better understand, in turn, such a phenomenon as anticipation: active modalities, due to the information already received, can not but activate those modalities that may be involved in approximating other vital information processes and making decisions that seem external observer, in advance. Thus, the four-step model of memory allows us to explain the mechanisms of synesthesia, and those, in turn, are processes of anticipation.

  Keywords: synesthesia, anticipation, memory models.

  Існує безліч поглядів на механізми антиципації (Ухтомський, А.А., Rosen, R., Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н., Менделевич В. Д., Ничипоренко Н.П., Регуш Л.А., Воронов І. А., Louie, AH, Kazansky, AB, Nadin, М. і ін.). Але до сих пір немає єдиного погляду в психології на цей феномен. Тим часом, антиципация - це професійно важлива якість у спортсменів (Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н., Воронов І.О., Murphy CP, Triolet C, Benguigui N, Le Runigo C., Williams AM, Singer RN McMorris T. та ін). Одне з


  Ключові слова: Копінг-стратегії /Подолання стресу /ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ /єдиноборці /COPING STRATEGY /COPING WITH STRESS /INDIVIDUAL STYLE /FIGHTING ATHLETES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити