У статті представлені параметри контуру промачивания, певні для бурого напівпустельною середньосуглинисті грунту при обробленні столового кавуна при краплинному способі поливу в залежності від тривалості і норми поливу

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Дідів А.А.


CONTOUR OF SOIL MOISTURE IN THE DRIP METHOD OF sweet WATERMELON

The article presents the parameters of the soaking contour defined for brown semi-desert medium-loamy soil when cultivating table watermelon with a drip irrigation method, depending on the duration and irrigation rate.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2020


  Журнал

  Norwegian Journal of Development of the International Science


  Наукова стаття на тему 'КОНТУР ЗВОЛОЖЕННЯ ГРУНТУ При краплинному способі поливу їдальні АРБУЗА'

  Текст наукової роботи на тему «КОНТУР ЗВОЛОЖЕННЯ ГРУНТУ При краплинному способі поливу їдальні АРБУЗА»

  ?AGRICULTURAL SCIENCES

  CONTOUR OF SOIL MOISTURE IN THE DRIP METHOD OF sweet WATERMELON

  Dedov A.

  Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Officer All-Russia Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation

  КОНТУР ЗВОЛОЖЕННЯ ГРУНТУ При краплинному способі поливу їдальні

  АРБУЗА

  дідів А.А.

  кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Всеросійського науково-дослідного інституту ім. А.Н. Костякова

  Abstract

  The article presents the parameters of the soaking contour defined for brown semi-desert medium-loamy soil when cultivating table watermelon with a drip irrigation method, depending on the duration and irrigation rate. анотація

  У статті представлені параметри контуру промачивания, певні для бурого напівпустельною середньосуглинисті грунту при вирощуванні столового кавуна за краплинного способі поливу в залежності від тривалості і норми поливу.

  Keywords: soil, drip irrigation, irrigation regime, soil moisture watermelon.

  Ключові слова: грунт, крапельне зрошення, режим зрошення, вологість грунту, кавун.

  Раціональне водокористування вимагає регулювання водного режиму грунту в такому діапазоні, який би забезпечував отримання економічно виправданого врожаю при мінімізації втрат води на інфільтрацію і скидання, максимальну замкнутість водного балансу і збереження Автоморфні режиму ґрунтоутворення [10].

  Основне призначення поливу - це можливість подачі на поливну ділянку в певні терміни необхідної кількості води, рівномірно її розподілити по зрошуваної площі і створити умови для повного поглинання води в грунт. При цьому техніка поливу повинна забезпечувати: повне збереження структури грунту, найбільш високий коефіцієнт використання зрошуваних площ, можливість застосування засобів механізації та забезпечення високої продуктивності праці.

  Основна вимога до режиму зрошення, полягає в отриманні максимальних врожаїв при досить-мінімальних витратах зрошувальної води. При цьому найбільшого ефекту досягають розробка і впровадження в практику ресурсо- і водозберігаючих технологій, спрямованих на підвищення ефективності використання поливної води [2, 3, 8, 13].

  За попередніми підрахунками на зрошення використовується на 15 .. .20% води більше необхідної кількості, що призводить до погіршення гідрогео-лого-меліоративних умов і зниження продуктивності зрошуваного гектара. Для досягнення економії води в сільському господарстві необхідно впровадження більш сучасних методів зрошення і

  відповідних технологій, що особливо актуально в умовах зростаючого її дефіциту [5, 6, 7].

  Найбільш ефективним способом зрошення в розвинених країнах визнається крапельне зрошення. Його застосування дозволяє значно знизити норми зрошення на 41.47% в порівнянні з дощуванням і на 52.60% - з поверхневими способами поливу.

  Крапельне зрошення - це локальний спосіб поливу, при цьому подача води відбувається у вигляді невеликих струменів або крапель. Через дуже малих витрат (0,9.9,1 л / ч) вода повільно, по краплях надходить в грунт, при цьому зволожується тільки зона максимального розвитку кореневої системи [1]. У грунтовому шарі створюється оптимальний водно-повітряний режим, зберігається його структура, поліпшується аерація.

  Одним з важливих показників технологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур при краплинному способі зрошення є контур розподілу вологості грунту. Визначення його параметрів необхідно для виконання оцінки ефективності використання конструкцій і систем крапельного зрошення.

  Аналіз і системне узагальнення робіт багатьох дослідників [4, 9, 11, 12] показав, що контури зволоження грунту при краплинному поливі залежать від багатьох факторів: технічних характеристик систем крапельного поливу, схеми посадки сільськогосподарських культур, гранулометричного складу грунту, тривалості і норми поливу.

  З метою вивчення впливу різних режимів зрошення столового кавуна при обробленні з використанням крапельного способу поливу на величину контуру зволоження на території СВК

  "Істок" Жовтневого району Республіки Калмикія, розташованому в зоні діяльності Сарпін-ської обводнювальних-зрошувальної системи, був закладений двохфакторну польовий досвід.

  Схемою двухфакторного польового досвіду по фактору А передбачалося вивчення трьох варіантів режиму зрошення столового кавуна:

  А1 грунтувався на підтримці диференційованої вологості грунту 70 .. .70 ... 60% НВ: в період "посадка - шатрик (5.6 листя)" в шарі 0.0,2 м і в період "шатрик - цвітіння" в шарі 0.0,4 м на рівні 70% НВ; в період "цвітіння -плодообразованіе" в шарі 0.0,5 м 70% НВ і в період "плодоутворення - дозрівання" в шарі 0.0,5 м - 60% НВ.

  А2 - ґрунтувався на підтримці диференційованої вологості грунту 70.80.70% НВ: в період "посадка - шатрик (5.6 листя)" в шарі 0.0,2 м і в період "шатрик - цвітіння" в шарі 0.0,4 м на рівні 70% НВ ; в період "цвітіння -плодообразованіе" в шарі 0.0,5 м 80% НВ і в період "плодоутворення - дозрівання" в шарі 0.0,5 м - 70% НВ.

  Аз - ґрунтувався на підтримці диференційованої вологості грунту 75 ... 85 ... 75% НВ: в

  період "посадка - шатрик (5.6 листя)" в шарі 0.0,2 м і в період "шатрик - цвітіння" в шарі 0.0,4 м на рівні 75% НВ; в період "цвітіння -плодообразованіе" в шарі 0.0,5 м 85% НВ і в період "плодоутворення - дозрівання" в шарі 0.0,5 м - 75% НВ.

  Грунт дослідної ділянки представлена ​​зональним бурим напівпустельним типом середньо- і легкосуглинистого гранулометричного складу. Щільність складення грунту орного шару становить 1,30.1,36 т / м3, з глибиною збільшується до 1,45 т / м3 (в шарі 0.1,0м). Показник величини найменшої вологоємності в горизонті 0.0,20 м становить 22,9%, в шарі 0.0,40 м - 20,7%.

  За гранулометричним складом, згідно з класифікацією Н.А. Качинського, орний шар ґрунту відноситься до комковато-пилуватим середнім суглинках.

  У дослідженнях нами був використаний комплект обладнання системи крапельного зрошення конструкції фірми «Евродріп» (Греція).

  Посів насіння столового кавуна проводили за схемою 2,1x1,4 м, при цьому краплинні лінії розташовувалися на відстані один від одного 2,10 м, крок крапельниць становив 0,4 м (рис. 1).

  контур зволоження

  Малюнок 1 Схема розташування крапельниць і розвиваються рослин кавуна в досвіді

  Результати польових досліджень показали, що при краплинному зрошенні столового кавуна при середній витраті зрошувальної води крапельницею 1,8 л / год з відстанню між ними 0,4 м глибина

  (Ред) і радіус (Я) зони зволоження на среднесуглі-ність грунтах варіюють в залежності від тривалості поливу і поливної норми (табл. 1 і рис. 2, 3).

  Таблиця 1

  Параметри контурів промачивания при краплинному способі зрошення, витрата води крапельницею

  1,8 л / год

  Поливна норма, м3 / га Час поливу (1), годину Параметри контуру зволоження, м

  Відстань від осі зволоження (Я) глибина (h)

  21 1,0 0,21 0,34

  42 2,0 0,26 0,55

  84 4,0 0,30 0,68

  105 5,0 0,33 0,77

  126 6,0 0,35 0,85

  168 8,0 0,37 0,95

  40 .V) 20 10 0 10 20 30 40 К. см

  h - глибина контуру, см; R - відстань від осі зволоження, см Малюнок 2 Контур крапельного зволоження

  Так, у варіанті підтримки передполивної вологості грунту в шарі 0,0.0,2 м на рівні 70% НВ поливної нормою в 21 м3 / га при тривалості поливу 60 хвилин глибина промачивания становить 0,34 м з відстанню від осі зволоження 0,21 м. відстань

  рослинами, см / N, 1.40, 1.40

  . ' ""%< "Г-. '/, V kw»' " ' < j / s •, • • , > V / \ N

  Відстань між X? Н jC

  крапельницями см

  0.40

  0.40

  0.40

  Малюнок 3 Схема розміщення крапельниць, рослин і контуру зволоження при поливі

  за 1, 2, 4, 5, 6 і 8 годин

  Результати досліджень показали, що головний корінь у рослин столового кавуна за краплинного способі зрошення на бурих напівпустельних грунтах досягає довжини 0,8.1,2 м, бічне відгалуження коренів першого та другого порядку починається з глибини в 0,12 ... 0,15 м.

  Переважна маса коренів столового кавуна розташовується в зоні оптимального зволоження на глибині промачивания активного шару грунту - 0,40.0,50 м. При цьому довжина бічних коренів досягає 0,6.0,8 м і більше (рис. 4).

  крапельниця

  контур зволоження коренева система

  Малюнок 4 Схема розташування кореневої системи у рослин столового кавуна в польовому досліді

  Таким чином, в результаті проведення польового експерименту визначено параметри контуру промачивания бурою напівпустельною среднесуглі-ність ґрунту при краплинному зрошенні залежно від поливної норми та тривалості поливу. Аналіз результатів дозволяє зробити висновок, що при відстані між рядами рослин 2,1 м фактична ширина увлажняемой смуги варіює, залежно від поливної норми, від 0,42 до 0,74 м. При цьому зволожується 25. 30% площі зайнятої культурою, що дозволяє знижувати втрати води на випаровування з поверхні і скоротити зрошувальну норму.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Айдаров, І.П. Меліорація і водне господарство. Зрошення: довідник / І.П. Айдаров, К.П. Арент, В.Н. Басс та ін .; під ред. Б.Б. Шумакова. - М .: Колос, 1999. - 432 с.

  2. Бородичев, В.В. Сучасні технології крапельного зрошення сільськогосподарських культур: наукове видання / В.В. Бородичев. - Коломна: ФГНУ ВНДІ «Веселка», 2010. - 241 с.

  3. Бородичев, В.В. Екосистемний моніторинг водних ресурсів і меліоративних об'єктів / В.В. Бородичев, Е.Б. Дєдова, М.А. Сазанів, А.А. Дідів // Російська сільськогосподарська наука. -2017. - №3. - С.56-61.

  4. Бочарников, В.С. Вирішення проблеми підвищення ефективності технологічних процесів локального зрошення в овочівництві відкритого і закритого грунту: дис. ... д-ра с / г наук / В.С. Бочарников. - Волгоград, 2017. - 590 с.

  5. Губер, К.В. Оцінка роботи систем крапельного зрошення в Волгоградської області / К.В. Губер, Е.В. Шенцева // Проблеми сталого розвитку меліорації і рац. природокористування: Матеріали ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. (Костяковскіе читання). - Том I. - М .: Изд. ВНІІА, 2007. - С. 155 - 159.

  6. Губін, В.К. Нова водозберігаючих технологій - зрошення земель / В.К. Губін, В.І. Ка-нардів, Г.Н. Асосков, Н.Г. Колесова, М.Ю. Храб-рів // Питання меліорацій. - 1996. - №5-6. - С. 3740.

  7. Дєдова, Е.Б., Методичні положення створення комплексного моніторингу водних ресурсів та меліоративних систем Республіки Калмикія / Е.Б. Дєдова, М.М. Дубенок, В.В. Бородичев, С.Д. Ісаєва, М.А. Сазанів. - М., 2017. - 97 с.

  8. Ісаєва, С.Д. Наукове забезпечення управління водними ресурсами / С.Д. Ісаєва, Б.М. Кі-зяев // Водоочищення. Водопідготовка. Водопостачання. - 2017. - №7 (115). - С. 4-9.

  9. Овчинников, А.С. Методи розрахунку і обгрунтування параметрів контуру зволоження в умовах відкритого та закритого грунту / А. С. Овчинников, В. С. Бочарников, М. П. Мещеряков // При-родообустройство. - 2012. - № 4. - С. 10-14.

  10. Ольгаренко, Г.В. Технічний регламент з управління та коригування обсягів води для зрошення (на прикладі Ростовської області) / Г.В. Ольгаренко, Т.А. Капустіна, Ф.К. Цекоева, А.І. Бочкарьова. - Коломна: ІП Воробйов О.М., 2015. -58 з.

  11. Храбров, М.Ю. Оцінка способів малооб'ємного зрошення / М.Ю. Храбров // Вісник Російської сільськогосподарської науки. - 2007. - №5.

  - С. 53-56.

  12. Штанько, А.С. Спосіб графоаналитического побудови обриси контурів крапельного зволоження ґрунтів // А.С. Штанько, В.Н. Шкура / Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, 2018.- №1.- С.67-85.

  13. Okonov, M.M. Assessment of the current state of meliorative regime of natural and anthropogenic complexes in Kalmykua / M.M. Okonov, E.B. Dedova // BBRA-OSPS - Biosciences, Biotechnology Research Asia (ISSN09731245 - India-Scopus Vol.12 (3).

  - 2015. - Т. 12. - №3. - pp. 2441-2449.

  INCREASE OF WINTER WHEAT PRODUCTIVITY WHEN USING HERBICIDES IN FIELD CROP

  ROTATION IN THE NORTH-WEST OF RUSSIA

  Pushkarev V.

  Candidate of Agriculture, docent State Agricultural Academy of Velikie Luki FGBOU Vо

  ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ПРИ використання гербіцидів польової сівозміни НА ПІВНІЧНОМУ ЗАХОДІ РОСІЇ

  Пушкарьов В.Г.

  кандидат с.-г. наук, доцент ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА

  Abstract

  Increase of productivity on winter wheat crops in the conditions of field crop rotation with a mixed type of contamination. Expanding the spectrum of herbicides through the use of tank mixtures. анотація

  Підвищення продуктивності на посівах озимої пшениці в умовах польової сівозміни при змішаному типі засміченості. Розширення спектру дії гербіцидів за рахунок використання бакових сумішей.

  Keywords. Winter wheat, herbicides, yield, product quality.

  Ключові слова. Озима пшениця, гербіциди, врожайність, якість продукції.


  Ключові слова: SOIL /DRIP IRRIGATION /IRRIGATION REGIME /SOIL MOISTURE WATERMELON /ГРУНТ /КРАПЕЛЬНЕ ЗРОШЕННЯ /РЕЖИМ ЗРОШЕННЯ /ВЛАЖНОСТЬ ГРУНТУ /КАВУН

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити